Кількість абзаців - 46 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових організацій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових організацій)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
 
   1. Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
 
5. "14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед засновників та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, та які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-1- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Підпункт 14.1.121 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції:
"14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу ";
 
Враховано   "14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу".
 
6. До неприбуткових установ та організацій відносяться:
 
      
7. 1) бюджетні установи;
 
      
8. 2) громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, кредитні спілки, пенсійні фонди;
 
      
9. 3) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
 
      
10. 4) житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 
      
11. 5) професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
 
      
12. 6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
-2- Мельничук І.І.
Пункт другий частини першої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"2) громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, благодійні організації, пенсійні фонди;"
 
Враховано (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)  2. Пункт 46.2 статті 46 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств".
 
    -3- Довбенко М.В.
Абзац 4 підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу викласти в такій редакції (погоджена в першому читанні редакція)
"2) громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, кредитні спілки, пенсійні фонди;"
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133, при цьому до переліку не включено кредитні спілки. Кредитні спілки можуть бути внесені до Реєстру неприбуткових організацій, у разі відповідності вимогам, які визначені пунктом 133.4 статті 133)   
    -4- Долженков О.В.
В пункті 1 Розділу І законопроекту з підпункту 2 підпункту 14.1.121 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України виключити словосполучення "кредитні спілки"
 
Враховано (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
    -5- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У пункті 121 частини 1 статті 14 Податкового кодексу України:
перший абзац після слів "установи та організації" доповнити словами "основною діяльністю яких є діяльність, яка відповідає цілі, для котрої вони були створені і сприяє її досягненню, а також";
у першому абзаці виключити слова "та які включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ.";
 
Враховано частково (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133) 2 (Наявність Реєстру є обов’язковою умовою для отримання статусу неплатника податку)   
    -6- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
четвертий абзац після слів "політичні партії," доповнити словами "адвокатські бюро, об’єднання адвокатів, професійні спілки, організації роботодавців та їх об’єднання";
 
Враховано по суті (У разі відповідності критеріям, встановленим пунктом 133.4 статті 133, зазначені організації будуть включені до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій.)   
    -7- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
п’ятий абзац після слова "спілки," доповнити словами "саморегулівні організації,".
 
Враховано по суті (У разі відповідності критеріям, встановленим пунктом 133.4 статті 133, зазначені організації будуть включені до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій.)   
    -8- Богомолець О.В.
Пункт 2 абзацу 2 підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України після слів "громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації", доповнити словами : "заповідники, музеї, музеї-заповідники"
 
Враховано по суті (У разі відповідності критеріям, встановленим пунктом 133.4 статті 133, зазначені організації будуть включені до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій.)   
    -9- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій в абзаці другому слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити на "Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій".
 
Враховано (У змінах до пункту 133.4 статті 133)   
    -10- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій абзац 3-9 виключити, а саме:
До неприбуткових установ та організацій відносяться:
1) бюджетні установи;
2) громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, кредитні спілки, пенсійні фонди;
3) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
4) житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
5) професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
    -11- Ленський О.О.
У розділі І у разі неврахування попередньої поправки у частині першій в абзаці 9 виключити слова "діяльність яких не передбачає отримання прибутку".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
    -12- Бабак А.В.
Статтю 1 Розділу І (зміни до Податкового кодексу України) викласти у такій редакції:
"Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед їхніх засновників (учасників) та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб".
 
Враховано по суті (Умови щодо статусу неприбуткової організації визначені пунктом 133.4 статті 133)   
    -13- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У пункті 1 частини І проекту Закону слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити словами "Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій" (двічі), а також слова "До неприбуткових установ та організацій відносяться" замінити словами "До неприбуткових підприємств, установ та організацій відносяться"
 
Враховано (У змінах до пункту 133.4 статті 133)   
    -14- Бурбак М.Ю.
Абзаци третій - дев'ятий частини першої Розділу І (абзаци другий — восьмий оновленого підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) виключити.
 
Відхилено (Наявність переліку видів неприбуткових організацій дозволить певним категоріям неприбуткових організацій більш прозоро визначати свій статус)   
    -15- Кобцев М.В.
Пункт 1 Розділу І проекту закону викласти у такій редакції:
"1. Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед засновників та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, та які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
До неприбуткових установ та організацій відносяться:
1) бюджетні установи;
2) громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, кредитні спілки, пенсійні фонди;
3) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
4) житлово-будівельні кооперативи, гаражно-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
5) професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133, при цьому наведено перелік критеріїв яким вони повинні відповідати)   
    -16- Левченко Ю.В.
Статтю 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
1. Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед засновників та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, та які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
До неприбуткових установ та організацій відносяться:
1) бюджетні установи;
2) громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
3) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
4) житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
5) професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
    -17- Добродомов Д.Є.
З абзацу третього підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України виключити словосполучення "кредитні спілки". Відповідно підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України викласти у наступній редакції:
"14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед засновників та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, та які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
До неприбуткових установ та організацій відносяться:
1) бюджетні установи;
2) громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
3) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
4) житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
5) професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
    -18- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
2. Пункт 46.2 статті 46 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств".
 
Враховано    
13. 2. У пункті 57.1 статті 57:
 
-19- Продан О.П.
Нумерацію пункту 2 розділу І законопроекту замінити пунктом 3
 
Враховано   3. У пункті 57.1 статті 57:
 
14. в абзаці четвертому слова "неприбуткових установ (організацій)" виключити;
 
-20- Продан О.П.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
" абзац четвертий після слів "неприбуткових установ (організацій)" доповнити словами і цифрами "у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
 
Враховано   абзац четвертий після слів "неприбуткових установ (організацій)" доповнити словами і цифрами "у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
 
15. в абзаці сьомому слова "та неприбуткові установи (організації)" виключити;
 
-21- Продан О.П.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"абзац сьомий після слів "та неприбуткові установи (організації)" доповнити словами і цифрами "крім неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
 
Враховано   абзац сьомий після слів "та неприбуткові установи (організації)" доповнити словами і цифрами "крім неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
 
16. доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
-22- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:"
 
Враховано   після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. "Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року отримав прибуток, а за підсумками 1 кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Такий платник податку авансових внесків у червні-грудні звітного (податкового) року та січні-травні наступного звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі цих податкових декларацій";
 
-23- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
"Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не сплачувати авансові внески: за підсумками першого кварталу – з червня-грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року; за півріччя – з вересня – грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року; за три квартали – з грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року. Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій".
 
Враховано   "Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не сплачувати авансові внески: за підсумками першого кварталу – з червня-грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року; за півріччя – з вересня – грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року; за три квартали – з грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року. Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій".
 
18. абзац дев'ятий-одинадцятий вважати абзацами десятим-дванадцятим відповідно.
 
-24- Продан О.П.
Абзац шостий пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
" У зв’язку з цим абзаци дев'ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим";
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци дев'ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим.
4. У підпункті 72.1.1.1 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "розрахунках, інших звітних документах" замінити словами і цифрами "розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, інших звітних документах".
5. У пункті 73.5 статті 73:
абзац перший доповнити словами і цифрами "та даних щодо неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
абзац другий доповнити словами і цифрами "у тому числі між платником податку та неприбутковими організаціями, визначеними пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу".
6. В абзаці першому підпункту 86.9 статті 86 слова "платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця" замінити словами і цифрами "платника податків (юридичної особи), в тому числі посадових (службових) осіб неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, або фізичної особи - підприємця".
7. В абзаці першому пункту 102.1 статті 102 слова "граничного строку подання податкової декларації та/або" замінити словами і цифрами "граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або".
 
    -25- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити пунктами 4 -7 такого змісту:
"4. У підпункті 72.1.1.1 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "розрахунках, інших звітних документах" замінити словами і цифрами "розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, інших звітних документах".
5. У пункті 73.5 статті 73:
абзац перший доповнити словами і цифрами "та даних щодо неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу";
абзац другий доповнити словами і цифрами "у тому числі між платником податку та неприбутковими організаціями, визначеними пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу".
6. В абзаці першому підпункту 86.9 статті 86 слова "платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця" замінити словами і цифрами "платника податків (юридичної особи), в тому числі посадових (службових) осіб неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, або фізичної особи - підприємця".
7. В абзаці першому пункту 102.1 статті 102 слова "граничного строку подання податкової декларації та/або" замінити словами і цифрами "граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або".
 
Враховано    
    -26- Долженков О.В.
Абзаци 4-6 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"доповнити абзацами 9-11 такого змісту:
"На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 57.1-1 цієї статті (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.
Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 57.1-1 цієї статті, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
Платник податку, який сплачує авансовий внесок, та за підсумками першого кварталу (першого півріччя або трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (перше півріччя або три квартали) звітного (податкового) року. Такий платник податку, починаючи з місяця подачі квартальної декларації авансові внески не сплачує, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками квартального (звітного) періоду."
Абзаци дев’ятий-одинадцятий вважати абзацами дванадцятим-тринадцятим відповідно."
 
Враховано частково (В частині несплати авансових внесків, у разі неотримання позитивного результату або отримання збитків за результатами півріччя та трьох кварталів).   
19. 3. Підпункт 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 викласти у такій редакції:
 
-27- Продан О.П.
Нумерацію пункту 3 розділу І законопроекту замінити пунктом 8
 
Враховано   8. У статті 133:
підпункт 133.1.1 пункту 133.1 викласти в такій редакції:
 
20. "133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
 
-28- Продан О.П.
Абзац другий – п’ятий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті";
 
Враховано   "133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті";
 
21. 1) неприбуткових підприємств, установ та організацій;
 
      
22. 2) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу.
 
      
23. З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпункті 1 цього підпункту".
 
-29- Продан О.П.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
" доповнити пунктами 133.4 та 133.5 такого змісту:
"133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.
133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.
133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.
133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
бюджетні установи;
громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;
інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.
133.5. Не є платниками податку суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу".
 
Враховано   доповнити пунктами 133.4 і 133.5 такого змісту:
"133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.
133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.
133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.
133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
бюджетні установи;
громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;
інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.
133.5. Не є платниками податку суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу".
 
    -30- Бабак А.В.
Статтю 3 Розділу І (зміни до Податкового кодексу України) викласти у такій редакції:
"Підпункт 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 викласти у такій редакції:
"133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) неприбуткових підприємств, установ та організацій:
бюджетних установ;
громадських об'єднань, політичних партій, творчих спілок, релігійних організацій, благодійних організацій, кредитних спілок, пенсійних фондів;
спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків;
інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів;
2) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу.
З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде Реєстр неприбуткових організацій та установ , які зазначені у підпункті 1 цього підпункту. Порядок ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ визначає Кабінет Міністрів України ".
 
Враховано по суті (Перелік неприбуткових організацій перенесено до пункту 133.4 статті 133)   
24. 4. У пункті 140.5 статті 140:
 
-31- Продан О.П.
Нумерацію пункту 4 розділу І законопроекту замінити пунктом 9
 
Враховано   9. У пункті 140.5 статті 140:
 
25. абзац другий підпункту 140.5.4 виключити;
 
-32- Продан О.П.
Абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"абзац другий підпункту 140.5.4 викласти в такій редакції:
"неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, провадяться на всю суму операцій";
 
Враховано   абзац другий підпункту 140.5.4 викласти в такій редакції:
"неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, провадяться на всю суму операцій";
 
26. підпункт 140.5.9 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 140.5.9 викласти в такій редакції:
 
27. "140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим установам та організаціям, визначеним у підпункті 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року".
 
-33- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року".
 
Враховано   "140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року".
 
    -34- Денисенко А.П.
У пункті 140.5 статті 140 підпункт 140.5.9 викласти в такій редакції:
"140.5.9. на суму коштів безоплатно перерахованих, вартості товарів (робіт, послуг) безоплатно переданих протягом звітного (податкового) року неприбутковим підприємствам, установам та організаціям, визначеним у підпункті 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року."
 
Враховано (у редакції пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140)   
    -35- Долженков О.В.
Абзац 3 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"підпункт 140.5.9 викласти у такій редакції:
140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим підприємствам, установам та організаціям (окрім благодійних організацій), визначеним у підпункті 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року, наданих благодійним організаціям, що перевищують вісім відсотків оподатковуваного прибутку попереднього року."
 
Відхилено (Призведе до втрат бюджетів за рахунок збільшення відрахувань платників податку на користь благодійних організацій з 4 відсотків до 8 відсотків. Аналогічна правка (№238) подавалась до ПЗУ 1578 до другого читання і була відхилена Комітетом та ВРУ).   
28. 5. Пункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 викласти у такій редакції:
 
-36- Продан О.П.
Нумерацію пункту 5 розділу І законопроекту замінити пунктом 10
 
Враховано   10. Підпункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 викласти в такій редакції:
 
29. "166.3.2. суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим підприємствам, установам та організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року".
 
-37- Продан О.П.
Абзац другий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції;
"166.3.2. суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року".
 
Враховано   "166.3.2. суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року".
 
    -38- Ленський О.О.
У розділі І у частині п’ятій в абзаці другому слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити на "Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій".
 
Враховано    
    -39- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У пункті 5 частини І проекту Закону слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити словами Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій".
 
Враховано    
30. 6. Абзац другий підпункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:
 
-40- Продан О.П.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
31. "Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту (крім доходів у вигляді благодійної допомоги, наданої платнику відповідно до пункту 170.7 статті 170 цього розділу, у тому числі матеріальної допомоги, що надається резидентом - юридичною або фізичною особою на користь платника податку протягом звітного податкового року), в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків".
 
      
32. 7. Підпункт "є" пункту 176.1 статті 176 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
-41- Продан О.П.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
33. "у випадку отримання доходів, передбачених пунктом 170.7 статті 170 цього Кодексу, загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на суму таких доходів, які оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків";
 
      
34. абзаци п’ятий-шостий вважати абзацами шостим-сьомим відповідно.
 
      
35. 8. Абзац перший підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 після слів "або юридичних осіб" доповнити словами "громадських об'єднань, благодійних організацій, ".
 
-42- Продан О.П.
Нумерацію пункту 8 розділу І законопроекту замінити пунктом 11.
 
Враховано   11. Абзац перший підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 після слів "фізичних або юридичних осіб" доповнити словами "громадських об'єднань, благодійних організацій".
 
36. 9. Підпункт 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 викласти у такій редакції:
 
      
37. "291.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку (крім неприбуткових підприємств, установ та організацій), дорівнює або перевищує 25 відсотків";
 
-43- Продан О.П.
Пункт 9 розділу І законопроекту виключити;
Зазначене положення створить умови для ухилення від оподаткування податком на прибуток дивідендів, отриманих неприбутковими організаціями від неплатників податку на прибуток;
 
Враховано      
38. 10. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити новими пунктами 34 та 35 такого змісту:
 
-44- Продан О.П.
Абзац перший пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції.
"12. У підрозділі 4 розділу ХХ "Перехідні положення"
 
Враховано   12. У підрозділі 4 розділу ХХ "Перехідні положення":
 
39. "34. Тимчасово, до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37.;
 
-45- Продан О.П.
Абзац другий пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
" у пункті 33:
слова "підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються" замінити словами і цифрами "підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, включаються";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції";
 
Враховано   у пункті 33:
слова "підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються" замінити словами і цифрами "підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, включаються";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції";
доповнити пунктами 34 і 35 такого змісту:
"34. Установити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – новий Реєстр неприбуткових установ та організацій) діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 37 від 24 січня 2013 року.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.
 
    -46- Долженков О.В.
Доповнити підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України пунктом 35 наступного змісту:
"35. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу, не проводяться щодо сум коштів на придбання та/або вартості продуктів харчування (крім підакцизних товарів), засобів індивідуальної гігієни, речей індивідуального користування (взуття, одяг, білизна, тощо), дитячих товарів, дитячого харчування, лікарських засобів та медичних виробів, що передаються благодійним організаціям для забезпечення потреб фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах."
 
Відхилено    
    -47- Продан О.П.
Пункт 10 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
доповнити пунктами 34 і 35 такого змісту:
"34. Установити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – новий Реєстр неприбуткових установ та організацій) діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 37 від 24 січня 2013 року.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів. "
 
Враховано    
40. 35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені в підпункті 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, що внесені до бази Реєстру неприбуткових установ та організацій станом на 1 січня 2015 року, не підлягають виключенню з такого Реєстру у зв’язку з затвердженням Кабінетом Міністрів України порядку ведення такого Реєстру".
 
-48- Продан О.П.
Абзац третій пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"доповнити пунктом 35 такого змісту:
"35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій".
 
Враховано   35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій".
 
    -49- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У пункті 10 частини І Проекту Закону п. 34 викласти у такій редакції: "Тимчасово, до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37".
 
Враховано    
    -50- Ленський О.О.
У розділі І у частині десятій в абзаці другому слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити на "Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -51- Ленський О.О.
У розділі І у частині десятій в абзаці третьому слова "Реєстру неприбуткових організацій та установ" замінити на "Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -52- Мельничук І.І.
Після абзацу другого частини десятої розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"36. У разі, якщо неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, визначеними в підпункті 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, порушено законодавчі акти про неприбуткові організації, а також при здійсненні діяльності непередбаченої статутом, вони позбавляються статусу неприбутковості.
Порядок позбавлення статусу неприбутковості визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано по суті (Порядок включення та виключення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організації визначається КМУ відповідно до положень пункту 133.4 статті 133.   
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-53- Продан О.П.
Розділі ІІ законопроекту після пункту 1 доповнити новим такого змісту:
"2. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині третій статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 23, ст. 160, № 36, ст. 362; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів" замінити словами "малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб'єктів";
2) розділ VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст.512; 2014 р., № 17, ст. 596; із змінами, внесеними законом України № 191-VІІІ від 12 лютого 2015 року) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Установити, що реєстраційний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів неприбуткових підприємств, установ та організацій відповідно до пункту 35 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України";
3) частину шосту статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №50-51, ст.2057) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику має право звернутися до суб’єктів первинного моніторингу із запитом про надання інформації щодо об’єктів фінансового моніторингу проведених неприбутковими організаціями";
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині третій статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 23, ст. 160, № 36, ст. 362; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів" замінити словами "малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб'єктів";
2) розділ VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512; 2014 р., № 17, ст. 596; із змінами, внесеними законом України № 191-VІІІ від 12 лютого 2015 року) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Установити, що реєстраційний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів неприбуткових підприємств, установ та організацій відповідно до пункту 35 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України";
3) частину шосту статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право звернутися до суб’єктів первинного моніторингу із запитом про надання інформації щодо об’єктів фінансового моніторингу проведених неприбутковими організаціями".
 
43. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-54- Продан О.П.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту вважати пунктом 3.
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
44. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
45. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-55- Бабак А.В.
Розділ ІІІ "Прикінцеві положення" доповнити статтею 3 в такій редакції:
"Встановити, що неприбуткові організації, які зазначені у підпункті 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України, державна реєстрація яких відбулася після 31 грудня 2014 року та до набрання чинності цим Законом, в разі внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ з дня їх державної реєстрації".
 
Враховано по суті (у пункті 12 законопроекту, яким доповнюється новий пункт 34 у підрозділі 4 розділу ХХ).  забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.