Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення
 
-1- Денісова Л.Л.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо питань пенсійного забезпечення»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо питань пенсійного забезпечення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. І. В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст.376; 2006 р., №1, ст.18; 2008 р., №5-9, ст.78; 2011 р., №2-3, ст.11; 2012 р., №12-13, ст.82) слово «передбаченого» замінити словом «передбачених».
 
-2- Денісова Л.Л.
Розділ І вважати пунктом 2.
 
Враховано      
5. ІІ. Частину другу статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) доповнити новим реченням такого змісту: «Перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеженням строком».
 
-3- Денісова Л.Л.
Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Статтю 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Перерахунок пенсій у зв'язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком».
 
Враховано   1. Статтю 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Перерахунок пенсій у зв'язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком».
2. В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., № 25, ст.339) слово «передбаченого» замінити словом «передбачених».
 
    -4- Ленський О.О.
Частину другу викласти у такій редакції: «ІІ. Речення друге частини другої статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) після слів «не більш як за 12 місяців» доповнити словами «, а у разі коли таке перерахування не проведено з вини Пенсійного Фонду України та/або іншого відповідного органу., який видає довідку для перерахунку пенсії, провадиться - без обмеження строку».
 
Враховано частково    
    -5- Королевська Н.Ю.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Друге речення частини другої статті 51 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) доповнити словами: "а у разі коли перерахунок не проведено з вини Пенсійного фонду України та/або іншого відповідного органу, який видає довідку для перерахунку пенсії, він проводиться без обмеження строку".
 
Враховано частково    
6. ІІІ. Прикінцеві положення
 
-6- Денісова Л.Л.
Розділ ІІІ вважати розділом ІІ.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
 
-7- Денісова Л.Л.
Пункт 1 та абзац перший пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року:
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року:
 
    -8- Королевська Н.Ю.
Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" після абзацу першого
доповнити абзацом такого змісту:
"Забезпечити підвищення не менше ніж на 55 відсотків посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу;".
 
Відхилено    
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.