Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
6. 1) статтю 68 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   1) у статті 68:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та за замах на злочин не застосовується".
 
-1- Мосійчук І.В.
Положення нової частини четвертої статті 68 Кримінального Кодексу України термінологічно необхідно узгодити із іншими частинами зазначеної статті, і для цього слова "за готування" замінити словами "за вчинення готування"; слова "за замах на злочин" замінити словами "вчинення замаху на злочин", а також, зважаючи на положення частини п‘ятої статті 49 Кримінального Кодексу України після слів "не застосовується" доповнити словами "крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439, частині першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу".
 
Враховано   "4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439, частині першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу".
 
    -2- Пташник В.Ю.
У частині першій пункт перший викласти в наступній редакції:
"статтю 68 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та за замах на злочин не застосовується. У такому випадку покарання призначається в межах передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього кодексу максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання альтернативного довічному позбавленню волі.
У зв‘язку з цим ч.4 ст. 68 вважати ч.5".
 
Відхилено , немає визначення покарання альтернативного довічному позбавленню волі, до того ж запропоновані положення суперечать частинам 2,3 та 5 статті 68 та не несуть смислового навантаження.   
    -3- Ленський О.О.
Мельничук І.І.
У розділі І у частині першій у пункті 1:
1) абзаци 1 – 2 виключити, а саме:
статтю 68 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та за замах на злочин не застосовується".
2) абзац 3 викласти у такій редакції:
"Частину четверту статті 68 викласти у такій редакції:", оскільки ці питання врегульовані чинним законодавством., зокрема частинами другою та третьою статті 68, у яких зазначено, що за вчинення готування до злочину строк покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого покарання; а за вчинення замаху на злочин – не більше двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого покарання, передбаченого санкцією статті. Тобто таким покаранням слід вважати позбавлення волі на певний строк.
 
Відхилено , зазначені зміни до статті 68 КК України і пропонуються у зв‘язку з тим, що судова практика свідчить, що призначаючи покарання за готування до злочину або за замах на злочин (коли санкція статті передбачає довічне позбавлення волі) судді не можуть визначити половину або дві третини від довічного позбавлення волі. До того ж, це загальноєвропейська практика, зокрема, така норма існує в КК Польщі, Німеччині, Росії тощо.   
8. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою та викласти її у такій редакції:
 
   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
9. "5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику не може призначатися максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання, передбаченого в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає кримінальній відповідальності";
 
   частину п‘яту викласти її в такій редакції:
"5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику не може призначатися максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає кримінальній відповідальності";
 
10. 2) частину першу статті 81 після слів "позбавлення волі" перед комою доповнити словами "на певний строк або довічного позбавлення волі";
 
-4- Мосійчук І.В.
абзаци 1 та 2 підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) у статті 81:
у частині першій слова "або позбавлення волі" замінити словами "або позбавлення волі на певний строк";
 
Враховано   2) у статті 81:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 81. Умовно-дострокове та умовне звільнення від відбування покарання";
у частині першій слова "або позбавлення волі" замінити словами "або позбавлення волі на певний строк";
 
    -5- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини першої викласти в наступній редакції:
"Назву статті 81 викласти в такій редакції:
"Умовно-дострокове та умовне звільнення від відбування покарання".
Частину першу статті 81 викласти в такій редакції:
"1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
До осіб, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі може бути застосоване умовне звільнення від відбування покарання. Щодо такої особи застосовуються заходи адміністративного нагляду упродовж десяти років. По завершенню цього періоду суд може ухвалити рішення про остаточне звільнення особи відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Якщо особа систематично ухилялась від додержання правил адміністративного нагляду чи систематично вчиняла правопорушення, що потягли адміністративні стягнення, суд може за поданням начальника органу внутрішніх справ направити особу для подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
У випадках, передбачених попередніми абзацами, особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання".
У законопроекті не враховується, що покарання у виді довічного позбавлення волі має безстроковий характер. Вживання щодо довічного позбавлення волі формулювань «[умовно-]дострокове звільнення», «невідбута частина покарання», «[певна кількість] років покарання у виді довічного позбавлення волі» є неприйнятним.
 
Враховано частково , вчинення адмінправопорушення є підставою для накладення адмінстягнення, а не підставою для повернення особи у місця позбавлення волі для подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Не можна повертати у місця позбавлення волі, наприклад, за перехід дороги на червоне світло світлофора. Чинним КУпАП (стаття 187) передбачена відповідальність (до 15 діб арешту) за порушення правил адміністративного нагляду.   
    -6- Пташник В.Ю.
Пункт третій частини першої викласти в наступній редакції:
«Частину третю статті 81 доповнити новим абзацом:
«Умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі може бути застосоване:
1) якщо від початку відбування особою цього виду покарання минуло не менше п'ятнадцяти років;
2) якщо минуло не менше п'ятнадцяти років від моменту направлення особи, яка була раніше умовно звільнена від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, для подальшого відбування цього покарання»;
 
Враховано частково в частині четвертій статті 81   
    -7- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити.
Запропоновані зміни нівелюють один з головних принципів кримінального судочинства, який полягає у тому, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Довічне позбавлення волі є винятковим видом покарання, яке встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо такі дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків (частина третя статті 110 КК); умисне вбивство, вчинене за обтяжуючих обставин (частина друга статті 115 КК); терористичний акт, що призвів до загибелі людини (частина третя статті 258 КК); порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК); застосування зброї масового знищення, якщо таке діяння спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки (частина друга статті 439 КК); геноцид (частина перша статті 442 КК) тощо.
Таким чином, до усіх осіб, які скоїли злочини проти людства, у тому числі, проти Українського народу, на сході України (серед яких, вбивства та викрадення українських громадян, збиття українських літаків АН-26 та ІЛ-76, збиття пасажирського літака Маlаysіаn Аіrlіnеs тощо) пропонується застосовувати процедуру умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Вважаємо, що застосування процедури умовно-дострокового звільнення лише провокуватиме вчинення таких злочинів і надалі у зв’язку із відносно м’яким покаранням при застосуванні вищевказаної процедури.
 
Відхилено , адже засуджений до довічного позбавлення волі набуває право на умовне звільнення (в редакції проекту) після відбуття 20 років позбавлення волі, за умови бездоганної поведінки протягом останніх трьох років, та коли суд визнає, що засуджений не потребує подальшого відбування покарання. Крім того, за такою особою встановлюється адміннагляд на 10 років.   
11. 3) частину третю статті 81 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
 
-8- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити. Обгрунтування щодо недоцільності застосування процедури умовно-дострокового звільнення до засуджених до довічного позбавлення волі викладено у попередній поправці до п/п 2.
 
Відхилено , обгрунтування наведено у поправці № 3.  після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. "4) не менше п’ятнадцяти років покарання у виді довічного позбавлення волі";
 
-9- Мосійчук І.В.
Статтю 81 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
4. До особи, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, може бути застосовано умовне звільнення від відбування покарання, якщо судом буде визнано, що така особа не потребує подальшого відбування цього покарання і фактично відбула не менше двадцяти років позбавлення волі. Умовне звільнення від подальшого відбування довічного позбавлення волі застосовується тільки за відсутності у засудженого злісних порушень встановленого порядку відбування покарання протягом останніх трьох років..
До особи, яка в період відбування довічного позбавлення волі, вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується".
У зв‘язку з цим частину четверту вважати частиною п‘ятою;
частину 5 після слів "умовно-дострокове" доповнити словами "або умовне";
 
Враховано   "4. До особи, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, може бути застосовано умовне звільнення від відбування покарання, якщо судом буде визнано, що така особа не потребує подальшого відбування цього покарання і фактично відбула не менше двадцяти років позбавлення волі. Умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі застосовується лише за відсутності у засудженого злісних порушень встановленого порядку відбування покарання протягом останніх трьох років.
До особи, яка умовно звільнена від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, одночасно встановлюється адміністративний нагляд відповідно до закону.
Після закінчення встановленого законом строку адміністративного нагляду засуджений, який виконав покладені на нього обов‘язки та не вчинив нового злочину, за клопотанням осіб, передбачених частиною першою статті 539 Кримінального процесуального кодексу України, звільняється судом від призначеного йому покарання у виді довічного позбавлення волі.
До особи, яка в період відбування довічного позбавлення волі, вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин, умовне звільнення від відбування покарання не застосовується".
У зв‘язку з цим частину четверту вважати частиною п‘ятою;
частину п‘яту після слів "умовно-дострокове" доповнити словами "або умовне";
 
13. 4) частину першу статті 82 викласти в такій редакції:
 
-10- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити.
Обгрунтування щодо недоцільності застосування процедури умовно-дострокового звільнення до засуджених до довічного позбавлення волі викладено у попередній поправці до підпункту 2.
 
Враховано      
    -11- Пташник В.Ю.
Пункт четвертий частини першої викласти в такій редакції:
Назву статті 82 викласти в такій редакції: «Стаття 82. Заміна покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням»;
Част. 1 статті 82 доповнити новим абзацом:
«Особам, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, останнє може бути замінене покаранням у виді позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років.»
 
Відхилено , у зв‘язку з виключенням змін до статті 82 КК України.   
14. "1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження, позбавлення волі або довічного позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком. У випадку заміни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням може бути лише позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років";
 
-12- Мосійчук І.В.
Зміни, що пропонуються у частину першу статтю 82 КК України не відповідають її змісту і не вписуються в концепцію статті, адже в ній мова йде про заміну невідбутої частини покарання більш м‘яким. При заміні довічного позбавлення волі більш м‘яким покаранням, мова йде про заміну виду покарання взагалі, а не про невідбуту його частину, яку, до речі, в цьому виді покарання неможливо визначити.
Тлумачення запропонованих до статті 82 змін дозволяє зробити висновок, що після відбуття 10 років довічного позбавлення волі особа має право звернутись із клопотанням про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким. Більш м‘яким покаранням у цьому випадку стає позбавлення волі на строк не менше 25 років. Таким чином, покарання може становити і 26, і 30 років. А ще 10 років необхідно було відбути для отримання права звернутись із клопотанням про заміну покарання більш м‘яким. Тобто, фактично особа буде відбувати покарання і 35, і 40 років до отримання права на пом‘якшення своєї долі. З огляду на тривалість людського життя у такому звільненні немає сенсу.
 
Враховано      
15. 5) частину четверту статті 82 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
 
-13- Мосійчук І.В.
З огляду на зміни, запропоновані до частини четвертої статті 82 та статті 87 КК України, не зрозуміло у якому випадку заміна довічного позбавлення волі більш м‘яким покаранням буде відбуватись за рішенням суду, а у яких згідно з актом Президента України про помилування. До того ж, відповідно до Положенням про порядок здійснення помилування від 21.04.2015 року, право на звернення до Президента України з клопотанням про помилування особа, засуджена до довічного позбавлення волі, набуває тільки через 20 років. Пропонується зміни до статті 82 КК України виключити взагалі.
 
Враховано      
16. "4) не менше десяти років покарання у виді довічного позбавлення волі.";
 
-14- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити.
Обгрунтування щодо недоцільності застосування процедури умовно-дострокового звільнення до засуджених до довічного позбавлення волі викладено у поправці до підпункту 2.
 
Враховано      
    -15- Пташник В.Ю.
Пункт п’ятий частини першої викласти в наступній редакції:
«частину четверту статті 82 доповнити новим абзацом:
«Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк можлива:
1) якщо від початку відбування особою цього виду покарання минуло не менше десяти років;
2) якщо минуло не менше десяти років від моменту направлення особи, яка була раніше умовно звільнена від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, для подальшого відбування цього покарання.»
 
Відхилено , у зв‘язку із виключенням змін до статті 82 КК України   
17. 6) частину першу та другу статті 87 викласти у такій редакції:
 
   3) частину другу статті 87 викласти у такій редакції:
 
18. "1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у звільненні від відбування покарання або заміні покарання чи невідбутої частини покарання, призначеного судом, більш м’яким.
 
-16- Мосійчук І.В.
Частини 1 та 2 ст.87 викласти в такій редакції:
"1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи.
2. Помилування засудженого здійснюється на підставі акта про помилування у виді повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань, а також заміни засудженому призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років.
У разі заміни засудженому призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років у строк відбування покарання повністю зараховується час перебування під вартою та період фактичного перебування у місцях позбавлення волі.
Покарання у виді позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років не підлягає подальшій заміні на більш м‘яке покарання.
Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, у тому числі міжнародні, у порядку, встановленому законодавством".
 
Враховано      
19. 2. Актом про помилування може бути здійснена заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Така заміна можлива після фактичного відбуття особою, засудженою до довічного позбавлення волі, не менше п’ятнадцяти років позбавлення волі. При помилуванні загальний строк відбування покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати двадцяти п’яти років і подальшій заміні на більш м’яке це покарання не підлягає".
 
-17- Левченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І викласти у наступній редакції:
«6) частину першу та другу статті 87 викласти у такій редакції:
«1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у звільненні від відбування покарання або заміні покарання чи невідбутої частини покарання, призначеного судом, більш м’яким.
2. Актом про помилування може бути здійснена заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Така заміна можлива після фактичного відбуття особою, засудженою до довічного позбавлення волі, не менше двадцяти років позбавлення волі. При помилуванні загальний строк відбування покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати двадцяти п’яти років і подальшій заміні на більш м’яке це покарання не підлягає».
Вважаємо, що максимально можливі строки покарання у виді позбавлення волі, яким може бути замінено довічне позбавлення волі більш м‘яким покаранням та яким замінено довічне позбавлення волі на підставі акту Президента України про помилування повинні бути збільшенні, оскільки у разі прийняття запропонованих змін може скластися ситуація, за якої значна частина осіб, засуджених за вчинення особливо тяжких злочинів до довічного позбавлення волі, фактично будуть відбувати те ж саме покарання, що й особи, які вчинили менш суспільно небезпечні діяння (засуджені до п’ятнадцяти років), що навряд чи можна визнати справедливим, а отже, і доцільним законодавчим кроком
 
Враховано частково , в частині другій цієї статті зазначено, що внаслідок акта про помилування покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінено тільки на позбавлення волі на строк 25 років.  "2. Помилування засудженого здійснюється на підставі акта про помилування у виді повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань, а також заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років.
У разі заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років у строк відбування покарання повністю зараховується час перебування під вартою та період фактичного перебування у місцях позбавлення волі.
Покарання у виді позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років не підлягає подальшій заміні на більш м‘яке покарання.
Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, у тому числі міжнародні, у порядку, встановленому законодавством".
 
    -18- Пташник В.Ю.
Пункт шостий частини першої викласти в наступній редакції:
«частину першу та другу статті 87 викласти у такій редакції:
«1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у звільненні від відбування покарання або заміні покарання чи невідбутої частини покарання, призначеного судом, більш м’яким.
2. Актом про помилування може бути здійснена заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двадцяти п’яти років. Така заміна можлива, якщо після початку відбування особою покарання у виді довічного позбавлення волі минуло не менше п’ятнадцяти років. У разі застосування помилування початком відбування особою покарання у виді позбавлення волі на певний строк вважається день початку відбуття покарання у виді довічного позбавлення волі. Покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двадцяти п’яти років не підлягає подальшій заміні на більш м'яке покарання.»
 
Враховано редакційно    
20. 2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
-19- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу І Законопроекту підлягає виключенню, у зв’язку з виключенням запропонованих змін до Кримінального кодексу України щодо можливості застосування до засуджених до довічного позбавлення волі процедур умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
 
Враховано частково , у зв‘язку із залишенням можливості умовного звільнення засуджених до довічного позбавлення волі, після відбуття ними 20 років позбавлення волі, за умови бездоганної поведінки протягом останніх трьох років, та коли суд визнає, що засуджений не потребує подальшого відбування покарання  2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
21. 1) абзац четвертий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням";
 
-20- Мосійчук І.В.
У зв‘язку із виключенням змін до статті 82 КК України, необхідно виключити зміни до статті 18 КВК України
 
Враховано      
    -21- Пташник В.Ю.
Пункт перший частини другої викласти в наступній редакції:
«В абзаці четвертому частини другої статті 18 після слів «позбавленням волі на певний строк» виключити слова «в порядку помилування або амністії»
 
Відхилено , у зв‘язку з виключенням з тексту проекту змін до статті 18 КВК.   
22. 2) абзац п’ятий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням";
 
-22- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини другої викласти в наступній редакції:
«в абзаці п’ятому частини другої статті 18 після слів «позбавленням волі на певний строк» виключити слова «в порядку помилування або амністії»;»
 
Відхилено , у зв‘язку з виключенням з тексту проекту змін до статті 18 КВК.  1) статтю 151 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано клопотання про його умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного покарання";
2) абзац сьомий статті 152 після слів "умовно-дострокове" доповнити словами "чи умовне";
 
    -23- Мосійчук І.В.
Ст 151 КВК доповнити ч.8 такого змісту:
"8. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано клопотання про його умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного покарання";
абзац сьомий статті 152 після слів "умовно-дострокове" доповнити словом "умовне";
 
Враховано    
23. 3) частину сьому статті 154 після слів "не менше п'яти років" перед комою доповнити словами "або довічного позбавлення волі".
 
-24- Пташник В.Ю.
Пункт третій частини другої викласти в наступній редакції:
«частину сьому статті 154 після слів «не менше п'яти років» перед комою доповнити словами «або довічного позбавлення волі», після слів «щодо умовно-дострокового» доповнити словами «чи умовного», після слів «або заміни» доповнити словами «покарання чи його»
 
Враховано частково , у зв‘язку з виключенням змін до статті 82 КК України.  3) у частині сьомій статті 154 слова "умовно-дострокового звільнення" замінити словами "умовно-дострокового чи умовного звільнення", а слова "не менше п‘яти років" – словами "не менше п‘яти років або довічного позбавлення волі";
4) у статтях 158 та 159 слово "постанова" у всіх відмінках та числах замінити словом "ухвала" у відповідному відмінку та числі.
 
24. 3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9- 13, ст.88):
 
   3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9- 13, ст. 88):
 
25. 1) частину першу статті 537 доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі";
 
-25- Пташник В.Ю.
Пункт перший частини третьої викласти в наступній редакції:
«частину першу статті 537 доповнити пунктами 2-1), 2-2), 2-3), 3-1), 15) та 16) такого змісту:
«2-1) умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі та встановлення щодо неї адміністративного нагляду»;
«2-2) про направлення особи, умовно звільненої від довічного позбавлення волі для подальшого відбування покарання»;
«2-3) про остаточне звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі»;
«3-1) про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк»;
«15) про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі»;
«16) про дострокове припинення адміністративного нагляду»
 
Враховано частково , за виключенням підпунктів 3-1,15 та 16, оскільки із тексту закону виключено можливість для засуджених до довічного позбавлення волі замінювати невідбуту частину покарання більш м‘яким покаранням, а питання адміністративного нагляду врегульовані у спеціальному законі про адміністративний нагляд.  1) частину першу статті 537 доповнити пунктами 2-1, 2-2 та 2-3 такого змісту:
"2-1) про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі та встановлення відповідно до закону адміністративного нагляду;
2-2) про направлення умовно звільненого від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі для подальшого відбування покарання, призначеного вироком;
2-3) про звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі після закінчення строку встановленого законом адміністративного нагляду»;
 
26. 2) пункт перший частини другої статті 539 після слів та цифр "передбачених пунктами 2-4, 6, 7" доповнити словом та цифрами "та 15".
 
-26- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини третьої викласти в наступній редакції:
«пункт перший частини другої статті 539 після слів та цифр «6, 7» доповнити словом та цифрами «та 15», а після цифри «2» - цифрами «2-1, 3-1»;
пункт третій частини другої статті 539 перед цифрами «5, 8, 9» доповнити цифрами «2-2, 2-3,», а після них — доповнити цифрами «15, 16»;»
Частину восьму статті 539 в редакції проекту необхідно виключити, оскільки процедура помилування детально виписана в Положенні про помилування, до того ж, помилування не входить у предмет регулювання КПК (ст. 1,2, 3 КПК).
 
Враховано частково , за виключенням посилання на підпункт 3-1, 15 та 16  2) у статті 539:
у частині другій:
у пункті 1 слова та цифри "передбачених пунктами 2-4, 6, 7" замінити словами та цифрами "передбачених пунктами 2, 2-1, 3, 4, 6, 7";
у пункті 3 слова та цифри "передбачених пунктами 5, 8, 9" замінити словами та цифрами "передбачених пунктами 2-2, 2-3, 5, 8, 9";
частину п‘яту та абзац перший частини шостої після слів "умовно-дострокового" доповнити словами "чи умовного".
 
27. 3) статтю 539 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
28. "8. Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, в тому числі міжнародні, у порядку визначеному законодавством України".
 
-27- Мосійчук І.В.
Частину восьму статті 539 в редакції проекту необхідно виключити, оскільки питання помилування не входять у предмет регулювання КПК (див. ст. 1,2,3 КПК), або ж перенести запропоновані положення до статті 87 КК в якості частини третьої.
 
Враховано      
29. 4. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455):
 
-28- Мосійчук І.В.
По всьому тексту Закону "Про адміністративний нагляд" слово "постанова" у всіх відмінках замінити словом "ухвала" у відповідному відмінку.
 
Враховано   4. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455; 1995 р., №10, ст.64; 2004 р., №7, ст.49; 2005 р., № 11, ст.198):
 
30. 1) статтю 3 доповнити пунктом "а-1"такого змісту:
 
-29- Левченко Ю.В.
У зв’язку з виключенням запропонованих змін до КК України щодо можливості застосування до засуджених до довічного позбавлення волі умовно-дострокового звільнення підпункт 1 пункту 4 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) статтю 3 доповнити пунктом «а-1»такого змісту:
«а-1) засуджених до довічного позбавлення волі при помилуванні».
 
Відхилено , у зв‘язку із залишенням можливості умовного звільнення засуджених до довічного позбавлення волі, після відбуття ними 20 років позбавлення волі, за умови бездоганної поведінки протягом останніх трьох років  1) у статті 3:
доповнити пунктом "а-1"такого змісту:
 
31. "а-1) засуджених до довічного позбавлення волі у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або при помилуванні";
 
-30- Мосійчук І.В.
   
Враховано   "а-1) засуджених до довічного позбавлення волі, у разі їх умовного звільнення від відбування покарання або помилування";
у пунктах "б" та "в" слова "позбавлення волі" замінити словами "позбавлення волі на певний строк";
 
    -31- Пташник В.Ю.
«статтю 3 доповнити пунктом «а-1»:
«а-1) засуджених до довічного позбавлення волі у разі умовного звільнення від відбування покарання або при помилуванні»
 
Враховано    
32. 2) у пункті "а" статті 4 слова "щодо осіб, зазначених у пункті "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а-1" та "г" статті 3 цього Закону";
 
-32- Мосійчук І.В.
"Статтю 4 доповнити пунктом "а-1":
"а-1) ухвала суду про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі або Указ Президента України про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі".
 
Враховано   2) статтю 4 доповнити пунктом "а-1" такого змісту:
"а-1) ухвала суду про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі або указ Президента України про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі";
 
    -33- Пташник В.Ю.
П.2 ч.4 викласти в наступній редакції:
«Доповнити ст. 4 пунктом «г» такого змісту:
«ухвала суду про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі та встановлення щодо неї адміністративного нагляду чи указ Президента України про помилування — щодо осіб, щодо осіб, зазначених у пункті «а-1» статті 3 цього Закону»
 
Враховано    
33. 3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а-1", "б" і "г" статті 3 цього Закону";
 
-34- Пташник В.Ю.
«статтю 5 викласти в такій редакції:
«Адміністративний нагляд встановлюється у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ухвала суду надсилається для виконання начальнику районного (міського) відділу (управління) внутрішніх справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами «а-1», «б» і «г» статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань.
Адміністрація установи виконання покарань постанову судді надсилає для виконання органу внутрішніх справ за вибраним піднаглядним місцем проживання в день його звільнення.»
Процесуальний порядок встановлення адміністративного нагляду не може визначатись цим Законом і КПК
У КПК не вживається слова «постанова суду»
 
Враховано частково , оскільки у новому законі про ОВС не передбачено такої посадової особи як начальник районного (міського) відділу (управління) ВС. Крім того, у КПК України не передбачений порядок встановлення адміннагляду, а в ЗУ "Про адміннагляд" є посилання на ст.. 5, а тому, у разі врахування поправки, необхідно буде вносити зміни і до інших статей Закону  3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а-1", "б" і "г" статті 3 цього Закону";
 
34. 4) частину першу статті 6 після слів "або зняття судимості" доповнити словами "а у разі звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі - терміном до п’яти років".
 
-35- Мосійчук І.В.
Зміни до стат.6 Закону "Про адміннагляд" необхідно виписати як нову частину
третю в такій редакції:
"Адміністративний нагляд щодо осіб, які звільнені від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, встановлюється терміном на десять років".
 
Враховано   4) статтю 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Адміністративний нагляд щодо осіб, звільнених від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, встановлюється на строк десять років".
У зв‘язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
5) у тексті Закону слово "постанова" у всіх відмінках замінити словом "ухвала" у відповідному відмінку.
 
    -36- Пташник В.Ю.
Пункт четвертий частини четвертої викласти в наступній редакції:
«Частину першу статті 6 після слів «або зняття судимості» доповнити словами «а у разі звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі – терміном до десяти років»;
Обґрунтування:
У КПК не вживається такий термін як «постанова суду».
Ч. 3 ст. 6 Закону не враховує, що нагляд може бути встановлений і щодо особи, яка ще перебуває у місцях позбавлення волі.
 
Враховано редакційно у новій частини третій статті 6 Закону.   
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
39. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.