Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Частину першу статті 43 та частину дев’яту статті 252 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів «Державного бюро розслідувань України» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   1. Частину першу статті 43 та частину дев’яту статті 252 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів «Державного бюро розслідувань України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
5. 2. Пункт 5 частини п’ятої статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 35, ст. 296; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 2—3, ст. 12) після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   2. Пункт 5 частини п’ятої статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 14, ст. 117; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712) після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
6. 3. Частину третю статті 5 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами) доповнити пунктом «ж» такого змісту:
 
   3. Частину третю статті 5 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами) доповнити пунктом «ж» такого змісту:
 
7. «ж) Національне антикорупційне бюро України;».
 
   «ж) Національне антикорупційне бюро України».
 
8. 4. Підпункт 2 пункту «а» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів «внутрішніх справ» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   4. Підпункт 2 пункту «а» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів «внутрішніх справ» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
9. 5. Частину дев’яту статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79; 2015 р., № 2—3, ст. 12) після слів «Державного бюро розслідувань» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   5. Частину дев’яту статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79; 2015 р., № 2-3, ст. 12) після слів «Державного бюро розслідувань України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
10. 6. Частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36—37, ст. 511; 2013 р., № 4, ст. 58; 2014 р., № 5, ст. 62, № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 2—3, ст. 12) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
   6. Частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 2-3, ст. 12) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
11. «8) працівники Національного антикорупційного бюро України.».
 
   «8) працівники Національного антикорупційного бюро України».
 
12. 7. Статтю 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 22, ст. 816; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року № 186-VІІІ) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   7. Статтю 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2006 р., № 14, ст. 116; 2015 р., № 16, ст. 110) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «Національне антикорупційне бюро України;».
 
   «Національне антикорупційне бюро України».
 
14. У зв’язку з цим абзаци десятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — чотирнадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци десятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — чотирнадцятим.
 
15. 8. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2013 р., № 23, ст. 224; 2014 р., № 11, ст. 136, № 22, ст. 772, № 23, ст. 876, № 28, ст. 935, № 46, ст. 2048):
 
   9. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 46, ст. 2048; 2015 р., № 21, ст. 133):
 
16. частину третю статті 28 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України»;
 
   1) частину третю статті 28 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України»;
 
17. абзац перший частини четвертої статті 29 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Національне антикорупційне бюро України».
 
   2) абзац другий частини п’ятої статті 29 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Національне антикорупційне бюро України».
 
18. 9. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
   8. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
19. частину сьому статті 27 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «, Національному антикорупційному бюро України»;
 
   1) частину сьому статті 27 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Національному антикорупційному бюро України»;
 
20. частину другу статті 38 та пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   2) частину другу статті 38 та пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
21. 10. Абзац другий частин третьої та сьомої статті 54, частини другої статті 56 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35—36, ст. 491, № 39, ст. 514; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 18—19, ст. 696) після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Національного антикорупційного бюро України».
 
   10. Абзац другий частин третьої та сьомої статті 54, частини другої статті 56 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491, № 39, ст. 514; 2014 р., № 18-19, ст. 696) після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
22. 11. Пункт 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50—51, ст. 2057; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року № 198-VІІІ) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   11. Пункт 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057; 2015 р., № 17, ст. 118) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
23. «Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;».
 
   «Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники».
 
24. У зв’язку з цим абзаци десятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — дев’ятнадцятим.
 
-1- Левченко Ю.В.
Розділ І доповнити пунктом 12 такого змісту:
„12. Пункт 7 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2041) після слів «Національного банку України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
Відхилено Ст. 2 Закону України «Про очищення влади» визначає посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Відповідно до ст.. 6, 13 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» на посаду директора бюро, на інші посади в Бюро не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку або відносно якої встановлена заборона згідно з Законом України «Про очищення влади». Отже, перевірка проводиться відносно кандидатів на посаду в Бюро і не може проводитися відносно посадових осіб Бюро, оскільки цей орган тільки утворився. Згідно із запропонованими змінами працівники Бюро підлягатимуть перевірці двічі: як кандидати на посаду та після призначення (що є нелогічним, оскільки у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року Бюро не існувало).  У зв’язку з цим абзаци десятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — дев’ятнадцятим.
 
25. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.