Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення,виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері
 
   Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Доповнити Розділ І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст.131) статтею такого змісту:
 
   1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) доповнити статтею 114-2 такого змісту:
 
6. "Стаття 114?. Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізація, придбання продукції, робіт та послуг, що створили реальні або потенційні загрози національній безпеці України у воєнній сфері.
 
-1- Ленський О.О.
Назву викласти в такій редакції:
"Стаття 114-2. Діяння службової особи, що призвели до порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції оборонного призначення або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань, робіт або послуг".
 
Відхилено   "Стаття 114?. Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері
 
    -2- Герасимов А.В.
Назву ст.114-2 та проекту викласти в такій редакції:
"Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері"
 
Враховано    
7. 1. Діяння службової особи, що призвели до порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції оборонного призначення або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань, робіт або послуг всупереч встановлених законодавством України умов, правил, стандартів або технічних регламентів, що створили реальні або потенційні загрози національній безпеці України у воєнній сфері -
 
-3- Левченко Ю.В.
Статтю 114-2 викласти в такій редакції:
«Стаття 114?. Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізація, придбання продукції, робіт та послуг.
1. Діяння службової особи, що призвели до підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції оборонного призначення або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань, робіт або послуг, які не відповідають встановленим законодавством України умовам, правилам, стандартам або технічним регламентам та які створюють загрозу життю військовослужбовця під час несення ним військової служби та/або можуть призвести до невиконання або несвоєчасного чи неналежного виконання бойового (оперативного) завдання -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до тяжких наслідків -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: У цій статті під тяжкими наслідками треба розуміти наслідки, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження чи загибель людей, або заподіяння майнової шкоди в розмірі 250 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи зрив виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання».
 
Враховано частково у санкціях статті  1. Порушення службовою особою законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення, або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, всупереч встановлених законодавством України правил, стандартів або технічних регламентів у військовій сфері, –
 
8. караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
-4- Герасимов А.В.
Порушення службовою особою законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення, або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, всупереч встановлених законодавством України правил, стандартів або технічних регламентів у військовій сфері, –
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
9. 2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до тяжких наслідків -
 
-5- Мельничук І.І.
Абзац шостий частини першої розділу першого після слів "або якщо вони призвели до тяжких наслідків" доповнити словами "або вчинені службовими особами, які відповідно до антикорупційного законодавства займають відповідальне та особливо відповідальне становище"
 
Враховано   2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або, якщо вони призвели до заподіяння матеріальної шкоди, якщо вона у 10 000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян , зриву виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання або тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей або інших тяжких наслідків, –
 
10. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-6- Герасимов А.В.
Диспозицію ч.2 викласти в такій редакції:
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені службовою особою , яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або, якщо вони призвели до заподіяння матеріальної шкоди, якщо вона у 10 000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян , зриву виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання або тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей або інших тяжких наслідків, –
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
11. Примітка: У цій статті під тяжкими наслідками треба розуміти наслідки, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження чи загибель людей, або заподіяння майнової шкоди в розмірі 10 000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи зрив виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання".
 
-7- Герасимов А.В.
У зв‘язку із змінами до частини другої статті 114-2 примітку до статті необхідно виключити.
 
Враховано      
12. 2. В абзаці першому частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр "114" доповнити цифрами "114?".
 
   2. Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр "114" доповнити цифрами "114?".
 
13. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань.

   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань.