Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів
 
-1- Острікова Т.Г.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій «
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:
 
4.

 
-2- Журжій А.В.
"1. Пункт 1 Законопроекту викласти в наступній редакції:
"У статті 2:
абзац третій викласти в наступній редакції: "реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг, в тому числі з видачі або отримання готівкових коштів), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;";
абзац четвертий викласти в наступній редакції:
"розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або щодо надання послуг з видачі/отримання готівкових коштів, або у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;";
 
Відхилено   1. У статті 2:
в абзаці третьому:
перше речення доповнити словами «операцій з приймання готівки для подальшого переказу»;
у другому реченні слова «електронний контрольно-касовий реєстратор» замінити словами «електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор»;
після абзацу сьомого доповнити двома абзацами такого змісту:
«вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;
«програмно-технічний комплекс самообслуговування» – у значенні, наведеному у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами десятим – двадцять дев’ятим;
 
    -3- Острікова Т.Г.
у статті 2:
в абзаці третьому:
перше речення доповнити словами «операцій з приймання готівки для подальшого переказу»;
у другому реченні слова «електронний контрольно-касовий реєстратор» замінити словами «електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор»;
після абзацу сьомого доповнити двома абзацами такого змісту:
«вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;
програмно-технічний комплекс самообслуговування» - у значенні, наведеному у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять сьомий вважати абзацами десятим – двадцять дев’ятим відповідно;
 
Враховано    
5. 1. У абзаці тринадцятому статті 2 після слів «суб’єкт господарювання, який» доповнити словами «є виробником або», після слів «організовує продаж,» доповнити словами «передачу в оренду, лізинг,».
 
-4- Журжій А.В.
абзац тринадцятий викласти в наступній редакції:
"постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій";
абзац п’ятнадцятий викласти в наступній редакції:
"розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг (у тому числі з видачі або отримання готівкових коштів), отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;";
абзац сімнадцятий викласти в наступній редакції:
"книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах доходів і зборів книга, в яку у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій чи відключення електроенергії, здійснюється запис про підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням або підклеюються фіскальні звітні чеки щодо руху готівкових коштів від реєстрації першої розрахункової операції після виконання фіскального звітного чеку до виконання наступного фіскального звітного чеку, але не пізніше 24 годин з початку проведення першої розрахункової операції, а також про проведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування РРО, а також перевірок конструкції та програмного забезпечення РРО;";
абзац двадцять другий викласти в наступній редакції:
"фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований або створений в електронній формі реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час формування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті";
у абзаці двадцять третьому стосовно визначення терміну "фіскальний звіт" після слова "надрукований" додати слова "або створений в електронній формі";
у абзаці двадцять четвертому стосовно визначення терміну "денний звіт" після слова "надрукований" додати слова "або створений в електронній формі";
 
Враховано частково   абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій».
 
    -5- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У статті 2:
абзаци п’ятий, шостий та сьомий після слова «друкування» доповнити словами «та/або передачу в електронному вигляді»;
абзац тринадцятий після слів «суб’єкт господарювання, який» доповнити словами «є виробником або», після слів «організовує продаж,» доповнити словами «передачу в оренду, лізинг,»;
абзаци п’ятнадцятий, двадцять перший – двадцять третій після слова «надрукований» доповнити словами «та/або переданий в електронному вигляді»;
абзац двадцять перший після слів «під час друкування» доповнити словами «та/або передачі якого в електронному вигляді».
 
Враховано частково    
    -6- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити абзацами другим – п’ятим такого змісту:
«у абзаці першому слова «,а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу» виключити;
пункт 1 після слів «з роздрукуванням» доповнити словами «та/або переданням в електронному вигляді»;
пункт 2 після слова «видавати» доповнити словами «та/або пересилати в електронному вигляді»;
пункт 3 після слів «що включені» доповнити словами « (були включені)»;
 
Відхилено    
6. 2. У статті 3:
 
   2. У статті 3:
 
7. у пункті 7:
 
      
8. абзац перший після слова «подавати» доповнити словами «дротовими або бездротовими каналами зв’язку», перед словами «пов’язану із застосуванням» доповнити словами «в електронному чи паперовому вигляді»;
 
-7- Острікова Т.Г.
У пункті 2 законопроекту зміни до пункту 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» виключити.
 
Враховано      
9. абзац другий та третій перед словами «повинні подавати» доповнити словами «за наявності технічної можливості»;
 
-8- Журжій А.В.
у пункті 2 законопроекту абзаци другий-четвертий стосовно внесення змін до пункту 7 статті 3 Закону виключити.
 
Враховано   у пункті 9 слова «і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій» виключити;
 
    -9- Продан О.П.
абзац четвертий пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«абзац другий викласти в такій редакції:
«Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за наявності технічної можливості повинні щомісячно подавати до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії фіскальних звітних чеків, створених за звітний період, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднані»;
абзац третій перед словами «повинні подавати» доповнити словами «за наявності технічної можливості»;
 
Відхилено    
    -10- Левченко Ю.В.
Абзац 2 пункту 1 статті 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
2. У статті 3 у пункті 7:

«абзац другий та третій перед словами «повинні подавати» доповнити словами «за наявності технічної можливості (наявності доступу до каналів зв'язку)»;
 
Відхилено    
10. пункти 8 та 12 виключити;
 
-11- Продан О.П.
Острікова Т.Г.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;»;
пункт 13 доповнити реченням такого змісту:
« Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;»;
 
Враховано частково   пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
 
    -12- Кобцев М.В.
Абзац 5 (щодо пунктів 8 та 12) пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«у пункті 12 після слів «облік товарних запасів» виключити слова «на складах та/або».
 
Враховано    
    -13- Мельничук І.І.
Абзац п’ятий «пункти 8 та 12 виключити;» замінити новими абзацами такого змісту:
«пункт 8 викласти у такій редакції:
8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;
пункт 12 викласти у такій редакції:
«12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг)»;
 
Враховано    
11. пункт 9 перед словами «щоденно друкувати» доповнити словами «в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку»;
 
-14- Насіров Р.М.
Абзац шостий пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«у пункті 9 слова «і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій» виключити».
 
Враховано      
    -15- Журжій А.В.
абзац шостий законопроекту стосовно внесення змін до пункту 9 статті 3 викласти в наступній редакції:
"пункт 9 викласти в наступній редакції:
"9) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій фіскальні звітні чеки (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) від реєстрації першої розрахункової операції після виконання фіскального звітного чеку до виконання наступного фіскального звітного чеку, але не пізніше 24 годин з початку проведення першої розрахункової операції;";
 
Враховано частково    
12. пункт 10 перед словами «друкувати або створювати» доповнити словами «в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку»;
 
-16- Насіров Р.М.
Абзац сьомий пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -17- Журжій А.В.
абзац сьомий пункту 2 законопроекту викласти в наступній редакції:
"пункт 10 викласти в наступній редакції:
"10) створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) та електронних контрольно-касових апаратів, про які зазначено в абзаці третьому пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цього Закону);"
У зв’язку з цим абзац восьмий Законопроекту вважати абзацом одинадцятим;
 
Враховано частково    
13. пункт 14 після слів «у встановленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,».
 
-18- Продан О.П.
Абзац восьмий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків».
 
    -19- Острікова Т.Г.
Пункт 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 16 такого змісту:
««16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, у якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів, наступних за днем виявлення несправностей чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків» .
 
Враховано    
14. 3. У статті 4:
 
      
15. пункт 2 доповнити словами «без пред’явлення документу, що посвідчує особу споживача;»;
 
-20- Острікова Т.Г.
У пункті 3 законопроекту зміни до пункту 2 статті 4 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» виключити.
 
Враховано      
    -21- Журжій А.В.
У пункті 3 законопроекту:
абзац другий викласти в наступній редакції:
"у пункті 2 слова "у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій" замінити словами "відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій";
 
Відхилено    
    -22- Журжій А.В.
У пункті 3 законопроекту:
після абзацу другого додати нові абзаци третій – четвертий наступного змісту:
"пункт 3 вилучити";
у пункті 5 слова "перший примірник розрахункового документа" викласти в наступній редакції "розрахунковий документ";
У зв’язку з цим абзац третій законопроекту вважати відповідно абзацом п’ятим;
 
Відхилено    
16. пункт 8 після слів «у встановленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,».
 
-23- Острікова Т.Г.
абзац третій пункту 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 8 викласти у такій редакції:
«8) проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   3. Пункт 8 статті 4 викласти в такій редакції:
«8) проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
17. 4. В абзаці першому статті 5 слова «але не більше 72 годин (7 робочих днів)» замінити словами «не більше 7 робочих днів».
 
-24- Журжій А.В.
Пункт 4 законопроекту викласти в наступній редакції:
"В частині першій статті 5 слова «але не більше 72 годин (7 робочих днів)» замінити словами «не більше 5 робочих днів».
 
Відхилено   4. У частині першій статті 5 слова і цифри «але не більше 72 годин (7 робочих днів)» замінити словами і цифрою «не більше 7 робочих днів».
 
18. 5. Статті 6, 10 та 11 виключити.
 
-25- Журжій А.В.
Пункт 5 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Статтю 6 виключити";
 
Враховано   5. Статтю 6 виключити.
6. Пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«2) при виконанні банківських операцій, крім:
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;
операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів».
 
    -26- Острікова Т.Г.
Пункт 5 законопроекту виключити;
 
Враховано частково    
    -27- Продан О.П.
Пункт 5 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Статті 6, 11 виключити»;
 
Враховано частково    
    -28- Острікова Т.Г.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«2) при виконанні банківських операцій крім:
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо ці операції виконуються не в касах уповноважених банків;
операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів»;
 
Враховано    
    -29- Журжій А.В.
Доповнити Законопроект пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. У статті 9:
пункт 2 викласти в наступній редакції:
"2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу за умови відображення цих операцій в системі автоматизації банку;";
після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України";
 
Враховано частково    
    -30- Продан О.П.
Доповнити розділ 1 законопроекту новим пунктом такого змісту:
«6. Доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 10 викласти в такій редакції:
Стаття 10. Дозволяється проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій для окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг згідно з переліком:
1. Роздрібна торгівля продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснюється суб’єктами господарювання – платниками єдиного податку першої та другої груп.
2. Роздрібна торгівля через засоби пересувної торговельної мережі (автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, візки, розноски, лотки, столики), що розташовані за межами стаціонарних приміщень.
3. Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу).
4. Роздрібна торгівля та громадське харчування на території села, що здійснюється підприємствами споживчої кооперації, а також сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продукцію власного виробництва.
5. Продаж страв та безалкогольних напоїв у буфетах навчальних закладів, у їдальнях і буфетах підприємств УТОС та УТОГ.
6. Роздрібна торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування на території закритих військових гарнізонів і містечок, а також військових частин, розташованих у межах сіл.
7. Роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг на території села.
8. Продаж товарів (за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, і погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику) і надання послуг поштовими відділеннями та пунктами зв'язку в селах.
9. Продаж газет, журналів, конвертів, листівок, знаків оплати поштових послуг, іншої друкованої продукції на підприємствах поштового зв'язку, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообороту за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів.
10. Продаж квитків у кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в міському, приміському та міжміському електротранспорті, міжміському автотранспорті, на морських і річкових суднах, а також продаж у кіосках телефонних карток, що застосовуються у таксофонних мережах.
11. Надання побутових послуг:
на території села;
вдома у замовника з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, дрібного ремонту квартир за переліком робіт, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, приготування їжі, прання білизни, хімічного чищення меблів, килимів та інших килимових виробів (за умови проведення розрахунків на місці надання послуг);
з ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного чищення структурними підрозділами підприємств і суб'єктами підприємницької діяльності з 1 або 2 працюючими.
13. Надання послуг бібліотеками, репетиторами.
14. Продаж предметів релігійно-обрядової атрибутики та надання обрядових послуг релігійними організаціями.
15. Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послуг у салонах на залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, і погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а на повітряних суднах, задіяних у міжнародних повітряних сполученнях, - також продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
16. Надання на вокзалах та у портах послуг носильниками з доставлення багажу пасажирів.
17. Роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл та селищ міського типу. 18. Реєстр.картка №
)
25. Надання послуг:
з видачі дозволів на вилов риби і полювання;
з газопостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання в селах за умови проведення розрахунків вдома у споживача.
26. Продаж булочних, кондитерських і порційних кулінарних виробів, морозива, безалкогольних напоїв, сувенірів, іграшок і надувних кульок з розносок та ручних візків у театрально-видовищних та спортивних закладах.
27. Приймання від населення та реалізація через бджільницькі торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.
Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону».
 
Відхилено    
    -31- Журжій А.В.
Доповнити Законопроект пунктом 5-2 в наступній редакції:
"5-2 Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) на підставі укладеного договору з банком та наявності готівкових коштів, мають право надавати послуги з видачі готівкових коштів у національній валюті. Дані послуги надаються за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, у розмірі не більше суми обмежень видачі готівкових коштів через каси та банкомати, які встановлені Національним банком України для банків.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) мають право надавати послуги з отримання готівкових коштів у національній валюті для подальшого їх переказу на рахунок отримувача, в порядку, встановленому Національним банком України";
 
Відхилено    
19. 6. Статтю 12 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виключення з Державного реєстру моделей реєстраторів розрахункових операцій, які раніше пройшли первинну реєстрацію та застосовувалися у суб'єкта господарювання, їх подальша експлуатація у суб'єкта господарювання може здійснюватися до закінчення нормативного терміну їх служби.».
 
-32- Острікова Т.Г.
після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, які раніше пройшли первинну реєстрацію та застосовуються у суб'єкта господарювання до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність реєстратора, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та строком їх виключення із Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. При цьому, при зміні законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов’язаний за наявності технічних можливостей здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій»«.
У зв’язку з цим частини третю вважати відповідно частиною четвертою;
 
Враховано   7. Статтю 12 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб'єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
8. У статті 13:
частину другу виключити;
 
    -33- Журжій А.В.
Пункт 6 Законопроекту викласти в наступній редакції:
"6. У статті 12:
в частині першій після слова "виробника" додати слова та знаки " (за виключенням випадків передбачених частиною другою цієї статті)";
після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі виключення з Державного реєстру моделей реєстраторів розрахункових операцій, які раніше пройшли первинну реєстрацію та застосовувалися у суб'єкта господарювання, їх подальша експлуатація у цього суб'єкта господарювання може здійснюватися до закінчення строку їх служби».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.";
 
Враховано по суті   
    -34- Продан О.П.
У пункті 6 розділу І законопроекту:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«6. У статті 12:
абзац перший після слова «включені» доповнити словами « (були включені)»;
після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:»;
у абзаці другому після слів «експлуатація у» доповнити словом «цього», слова «терміну їх служби» замінити словами «строку їх експлуатації»;
 
Враховано по суті   
    -35- Ленський О.О.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -36- Острікова Т.Г.
Доповнити п.7 законопроекту абзацом такого змісту:
«У статті 13 частину другу виключити»;
 
Враховано    
20. 7. У абзаці третьому статті 13 слова «власні» та «власних» виключити.
 
-37- Журжій А.В.
Пункт 7 Законопроекту викласти в наступній редакції:
"7. У частині другій статті 13 після слів та знаку "з купівлі-продажу іноземної валюти," додати слова та знак "а також операцій надання послуг з видачі та отримання готівкових коштів,". У частині четвертій статті 13 слова «власні» та «власних» виключити";
 
Враховано частково   у частині четвертій слова «власні» та «власних» виключити.
 
21. 8. У статті 14:
 
   9. У статті 14:
 
22. пункт 1 доповнити словами «, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
-38- Левченко Ю.В.
Статтю 8 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«8. У статті 14:
пункт 1 доповнити словами «, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   пункт 1 доповнити словами «затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
у пункті 2 слова і цифри «72 годин» замінити цифрою і словами «7 робочих днів»;
 
    -39- Левченко Ю.В.
Статтю 8 розділу 1 Законопроекту доповнити текстом такого змісту:
в пункті 2 слова та цифри «72 годин» замінити на «7 робочих днів»;
 
Враховано    
    -40- Журжій А.В.
У пункті 8 законопроекту:
після абзацу другого додати новий абзац третій наступного змісту:
"у пункті 2 слова "72 годин" замінити на слова "5 робочих днів";
 
Відхилено    
23. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
24. «4) у разі незабезпечення ремонту реєстратора розрахункових операцій протягом шести робочих днів, на сьомий день з дня прийняття в ремонт, ввести в експлуатацію суб’єкта господарювання власний резервний реєстратор розрахункових операцій з фіскальними функціями;
 
-41- Острікова Т.Г.
Продан О.П.
У пункті 8 законопроекту абзац четвертий викласти у такій редакції:
«4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій»;»;
 
Враховано   «4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій».
 
    -42- Левченко Ю.В.
Статтю 8 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«8. У статті 14:
доповнити статтю абзацами такого змісту:
«4) у разі незабезпечення ремонту реєстратора розрахункових операцій протягом шести робочих днів, на сьомий день з дня прийняття в ремонт, ввести в експлуатацію суб’єкта господарювання власний резервний реєстратор розрахункових операцій з фіскальними функціями;
5) забезпечувати заміну, введення в експлуатацію та обслуговування нового реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання в разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну експлуатації або вилучення його з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.».
 
Враховано частково    
    -43- Журжій А.В.
У пункті 8 законопроекту абзаци третій і четвертий виключити;
 
Відхилено    
25. 5) забезпечувати заміну, введення в експлуатацію та обслуговування нового реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання в разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну експлуатації або вилучення його з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.».
 
-44- Журжій А.В.
У пункті 8 законопроекту абзац п’ятий виключити;
 
Враховано   10. У статті 17:
у пункті 1:
в абзаці першому слова «невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі
використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня» замінити словами «невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі
використання юридичною особою розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня»;
в абзаці третьому слова «вчинене вдруге» замінити словами «за кожне наступне вчинене порушення»;
абзац четвертий виключити;
 
    -45- Продан О.П.
У абзаці п’ятому пункту 8 розділу І законопроекту «в разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну експлуатації або вилучення його з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» замінити словами «в разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій не з вини суб’єкта господарювання», слова до закінчення строку його експлуатації»;
 
Відхилено    
    -46- Журжій А.В.
Доповнити Законопроект пунктом 8-1:
"8-1. У частині другій статті 15 після слів "купівлі-продажу іноземної валюти" додати слова "та надання послуг з видачі та отримання готівкових коштів";
 
Відхилено    
    -47- Продан О.П.
Острікова Т.Г.
Журжій А.В.
Доповнити законопроект новим абзацом такого змісту:
«9. У статті 17:
у пункті 1:
в абзаці першому слова «невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі
використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;» замінити словами «невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі
використання юридичною особою розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;»;
в абзаці третьому слова «вчинене вдруге» замінити словами «за кожне наступне вчинене порушення»;
абзац четвертий виключити»;
 
Враховано    
    -48- Журжій А.В.
додати пункт 2 який викласти в наступній редакції:
"2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у розмірі 100 відсотків неоприбуткованої суми;";
 
Відхилено    
26. 9. Пункти 4 та 5 статті 17 доповнити словами «, якщо звітність не подається по дротових або бездротових каналах зв’язку;».
 
-49- Острікова Т.Г.
Пункт 9 законопроекту виключити;
 
Враховано частково   пункт 4 виключити.
 
    -50- Продан О.П.
Пункт 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 4 статті 17 виключити;
у пункті 5 слова «або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі» виключити, доповнити словами «, якщо звітність не подається по дротових або бездротових каналах зв’язку»;
 
Враховано частково    
    -51- Журжій А.В.
Пункт 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 4 статті 17 виключити;
пункт 5 викласти в наступній редакції:
"5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі якщо контрольну стрічку не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років (за виключенням випадків, передбачених пунктом 10 статті 3 цього Закону), або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі;";
 
Відхилено    
27. 10. Доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
   11. Доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
28. «Стаття 17-1. Відповідальність виробників, постачальників та сервісних центрів, що здійснюють їх обслуговування.
 
-52- Продан О.П.
Острікова Т.Г.
Журжій А.В.
Пункт 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого органу, який здійснює фактичні перевірки суб'єктів господарювання відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
1) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом та не введення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій – п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».
 
Враховано   «Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого органу, який здійснює фактичні перевірки суб'єктів господарювання відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
1) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом, та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року».
 
29. За порушення вимог цього Закону до виробника, постачальника, центра сервісного обслуговування, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
 
      
30. 1) у разі реалізації виробником або постачальником реєстратора розрахункових операцій або модему з конструктивними та/або технічними недоліками, що унеможливлюють, ускладнюють їх використання за функціональним призначенням – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
-53- Клюєв С.П.
у абзаці четвертому пункту 10 Розділу І законопроекту слова «п’ятдесят» замінити словами «сто»;
 
Відхилено      
31. 2) у разі порушення постачальником умов, визначених в угоді з суб’єктом господарювання про продаж, оренду, лізинг або надання технічного обслуговування і здійснення ремонту реєстраторів розрахункових операцій – сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
-54- Клюєв С.П.
у абзаці п’ятому пункту 10 Розділу І законопроекту слова «сто» замінити словами «двісті».
 
Відхилено      
32. 3) у разі невиконання центром сервісного обслуговування:
 
      
33. - пункту другого статті 14 цього Закону – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
-55- Клюєв С.П.
у абзаці сьомому пункту 10 Розділу І слова «п’ятдесят» замінити словами «сто»;
 
Відхилено      
34. - пунктів першого, третього – п’ятого статті 14 цього Закону – сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян.».
 
-56- Клюєв С.П.
у абзаці восьмому пункту 10 Розділу І законопроекту слова «сто» замінити словами «двісті».
 
Відхилено      
    -57- Журжій А.В.
Додати пункт 10-1 Законопроекту наступними абзацами:
"У пункті 3 статті 18 слова та знак ", даним їх других примірників та/або" видалити;
"Статтю 20 виключити";
Доповнити Законопроект пунктом 10-1:
"10-1. Доповнити статтею 29-1 в наступній редакції:
"Стаття 29-1. Формальні недоліки в заповненні розрахункових документів, розрахункової книжки, книги обліку розрахункових операцій, фіскального звітного чеку, фіскального звіту та інших документів, які складаються на виконання вимог цього Закону, не можуть бути підставою для застосування фінансових санкцій.
Під формальними недоліками розуміється:
а) арифметичні помилки - помилки, які допущені в результаті арифметичних або логічних дій (помилка у визначенні результату підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр);
б) описки – помилки, зумовлені неправильним написанням слів, цифр, знаків;
в) часткова відсутність інформації в документах, що не перешкоджає встановити суб’єкта господарювання, дату та основний зміст проведеної операції при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг);
 
Відхилено    
35. 11. Доповнити статтею 30 такого змісту:
 
-58- Журжій А.В.
Пункт 11 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -59- Острікова Т.Г.
Пункт 11 законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -60- Ленський О.О.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -61- Мельничук І.І.
Частину 11 розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -62- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Пункт 11 частини І проекту Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів)» виключити.
 
Враховано    
36. «Стаття 30. Забезпечення обліку розрахункових операцій реєстраторами
 
      
37. Вартість реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, придбаних суб’єктом господарювання для виконання цього Закону, зараховується цьому суб’єкту господарювання в якості сплати чинних чи майбутніх податкових зобов’язань в повному обсязі.
 
-63- Клюєв С.П.
у абзаці третьому пункту 11 Розділу І законопроекту слова «цьому суб’єкту господарювання в якості сплати чинних чи майбутніх податкових зобов’язань в повному обсязі» замінити словами «у повному обсязі в рахунок сплати поточних або майбутніх податкових зобов’язань цього суб’єкта господарювання»;
 
Відхилено      
38. Зарахування витрачених коштів на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, суб’єктам господарювання проводиться на підставі документів, які підтверджують їх походження і вартість, у порядок і спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.».
 
-64- Клюєв С.П.
у абзаці четвертому пункту 11 Розділу І законопроекту слова «порядок і спосіб, визначений» замінити словами «порядку, встановленому».
 
Відхилено      
39. 12. Пункт 4 Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту:
«відповідно до статті 30 цього Закону у місячний термін розробити та затвердити Порядок та механізм зарахування коштів, витрачених суб’єктами господарювання на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, в якості сплати податкових зобов’язань.».
 
-65- Острікова Т.Г.
Пункт 12 законопроекту виключити;
 
Враховано   13. У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону:
суб'єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року;
суб'єкти господарювання при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не у касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня 2016 року».
 
    -66- Ленський О.О.
Частину 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -67- Мельничук І.І.
Частину 12 розділу першого законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -68- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Пункт 12 частини І проекту Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів)» виключити.
 
Немає висновку    
    -69- Острікова Т.Г.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«12. У розділі ІІ. "Прикінцеві положення":
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону:
суб'єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року. При цьому, санкції за порушення вимог цього Закону у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до суб’єктів господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 січня 2016 року;
суб'єкти господарювання при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не у касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня 2016 року»;
після пункту 9 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. Установити, що у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року для платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців) та до 1 липня 2016 року для платників єдиного податку другої групи, фінансові санкції, передбачені статтею 17 цього Закону, не застосовуються.
Норми цього пункту поширюються на платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців), які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 січня 2016 року, та на платників єдиного податку другої групи (фізичних осіб – підприємців), які до 1 січня 2016 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, наявних в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 липня 2016 року ".
 
Враховано частково    
    -70- Журжій А.В.
У пункті 12 законопроекту:
перший та другий абзаци виключити;
додати нові абзаці наступного змісту:
"у розділі ІІ. "Прикінцеві положення":
у абзаці третьому пункту 8 слова "1 січня 2016 року" замінити на слова "закінчення строку служби";
після пункту 9 додати пункт 10 наступного змісту:
"10. Тимчасово, до 31 грудня 2015 року включно, для платників податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців) та до 30 червня 2016 року включно, для платників податку другої групи, фінансові санкції передбачені статтею 17 цього Закону (за виключенням непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи) застосовуються у розмірі, що становить 50% від суми відповідної санкції ";
 
Враховано частково    
    -71- Продан О.П.
Законопроект доповнити пунктом такого змісту:
«11. Статтю 20 доповнити реченням такого змісту:
«Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;».
 
Відхилено    
40. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-72- Острікова Т.Г.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) викласти в такій редакції:
«296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку:
першої групи;
другої та третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого суб’єкта є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку».
3. Внести до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23) такі зміни:
1) пункт 1.32-2) статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)»;
2) абзац перший пункту 15.3 статті 15 доповнити словами «для використання на території України»;
3) пункт 24.7 статті 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування».
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування;
розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Національному банку України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) викласти в такій редакції:
«296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку:
першої групи;
другої та третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку».
3. Внести до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23) такі зміни:
пункт 1.32-2) статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)»;
абзац перший пункту 15.3 статті 15 доповнити словами «для використання на території України»;
пункт 24.7 статті 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування».
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування;
розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Національному банку України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -73- Острікова Т.Г.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«3. Внести до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23) такі зміни:
1) пункт 1.32-2) статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)»;
2) абзац перший пункту 15.3 статті 15 доповнити словами «для використання на території України»;
4) пункт 24.7 статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
«забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування».
 
Враховано    
    -74- Журжій А.В.
Розділ ІІ. Законопроекту викласти в наступній редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Пункт 1.42 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137) викласти в наступній редакції: «торговець - суб'єкт господарювання, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи надання окремої послуги з видачі (прийому) коштів у готівковій формі);».
3. Національному банку України та Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано частково    
    -75- Продан О.П.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12.06.1995 р. №436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».
 
Враховано частково