Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) такі доповнення:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) такі доповнення:
 
4. 1) статтю 142 доповнити новим пунктом 142.2. такого змісту:
 
-1- Южаніна Н.П.
Пункт 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -2- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -3- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -4- Пташник В.Ю.
У розділі І пункт перший наступного змісту 1) статтю 142 доповнити новим пунктом 142.2. такого змісту «142.2. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг» - виключити.
 
Враховано    
    -5- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Гриневич Л.М.
Пункт 1 частини першої законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) статтю 142 доповнити новим пунктом 142.4. такого змісту:
142.4. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.
Суми вивільнених коштів (суми податку, які внаслідок застосування пункту 142.4. цієї статті не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) спрямовуються таким платником на створення, переоснащення чи розширення матеріально-технічної бази дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу, збільшення обсягу надання освітніх послуг та проведення освітніх заходів.
У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.».
 
Відхилено    
5. «142.2. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.»;
 
-6- Ковальчук Н.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«142.2. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг, а також прибуток, що одержаний від будь-яких інших доходів, спрямованих на фінансування статутної діяльності з надання освітніх послуг, в тому числі на підтримання та розширення матеріально-технічної бази».
 
Відхилено      
    -7- Козак Т.Р.
Пункт 142.2 статті 142 законопроекту змін до Податкового кодексу України викласти у такій редакції з доповненням:
«142.2. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.
В цілях пункту 142.2 статті 142, під поняттям «освітні послуги», що надаються дошкільними та загальноосвітніми закладами розуміються послуги по догляду, вихованню, навчанню та корекції психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, по забезпеченню здобуття початкової загальної, базової та повної загальної середньої освіти, а у сфері позашкільної освіти - послуги освітньої діяльності за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами.»
 
Відхилено    
6. 2) підпункт 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 доповнити новим підпунктом «и)» такого змісту:
 
   1) підпункт 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 доповнити новим підпунктом «и)» такого змісту:
 
7. «и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності.»;
 
-8- Южаніна Н.П.
Абзац другий пункту 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності і джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг».
 
Враховано   «и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності і джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг»
 
    -9- Острікова Т.Г.
Другий абзац пункту 2) розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності і джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг».
 
Враховано редакційно    
    -10- Шипко А.Ф.
Абзац другий пункту 2 частини 1 після слова «будівлі» доповнити словами «та споруди «
або викласти у такій редакції:
«в) об’єкти нежитлової нерухомості та споруди дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, які використовуються суб’єктами господарювання для надання освітніх послуг.»
 
Враховано по суті   
    -11- Пташник В.Ю.
У частині першій пункт третій викласти у наступній редакції:
«підпункт 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 доповнити новим підпунктом «и)» такого змісту:
«и) будівлі неприбуткових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності.»;
 
Враховано по суті   
8. 3) пункт 282.1. статті 282 доповнити новим підпунктом 282.1.4 такого змісту:
 
-12- Южаніна Н.П.
Пункт 3 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -13- Острікова Т.Г.
Пункт 3 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -14- Пташник В.Ю.
Пункт третій наступного змісту: «ункт 282.1. статті 282 доповнити новим підпунктом 282.1.4 такого змісту: «дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування.» - виключити.
 
Враховано    
    -15- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Гриневич Л.М.
Пункт 3 частини першої законопроекту викласти в наступній редакції
«3) пункт 282.1. статті 282 доповнити новим підпунктом 282.1.4 такого змісту:
«дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.».
 
Відхилено    
9. «дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування.».
 
      
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

-16- Острікова Т.Г.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

    -17- Левченко Ю.В.
Розділ ІІ Законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності
01 січня 2016 року.»
 
Відхилено    
    -18- Пташник В.Ю.
Розділ ІІ викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності
01 січня 2016 року.»
 
Відхилено    
    -19- Шипко А.Ф.
Частину ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. та вводиться в дію з 1 січня 2016 року,
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено