Кількість абзаців - 247 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1- Левченко Ю.В.
Пункт 1 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) доповнити Кодекс статтею 14-2 такого змісту:
«Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотозйомку і/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.
У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.
Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибув з володіння правовласника внаслідок правочину чи протиправних дій інших осіб.
Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння правовласника внаслідок правочину чи протиправних дій інших осіб.»
Обгрунтування:
Вважаємо за доцільне в частині третій та четвертій статті 14-2 після слів «вибув з володіння правовласника внаслідок» доповнити словами «правочину чи». Запропонована поправка унеможливить притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі осіб, які не володіють транспортним засобом (відчужений на підставі того чи іншого правочину), однак такий транспортний засіб за ними зареєстрований.
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) доповнити Кодекс статтею 14-2 такого змісту:
 
-2- Тарасюк Б.І.
Крулько І.І.
пункт 1 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити другим абзацом наступного змісту:
«За наслідками фіксації в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотозйомку і/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах) адміністративних правопорушень у сфер забезпечення безпеки дорожнього руху може бути накладено виключно адміністративне стягнення у вигляді штрафу».
 
Відхилено   1) доповнити Кодекс статтею 14-2 такого змісту:
 
6. "Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
-3- Веселова Н.В.
Паламарчук М.П.
Мосійчук І.В.
Статтю 14-2 виключити
Обгрунтування:
Не можна погодитись з фактичним запровадженням у законопроекті "презумпції вини" власника транспортного засобу (особи, за якою зареєстровано транспортний засіб) або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, встановленої шляхом включення до КУпАП приписів ч. ч. 1 та 2 нової ст. 14-2 КУпАП. Зокрема, відповідно до вимог запропонованої норми, для того, щоб не бути притягнутими до адміністративної відповідальності, фізичні та юридичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб, або які ввезли транспортний засіб на територію України, зобов’язані довести, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з їх володіння внаслідок протиправних дій інших осіб (ч. ч. 3, 4 ст. 14-2 КУпАП у редакції проекту). При цьому всі інші обставини (навіть керування транспортним засобом іншою особою) вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі, відповідно до приписів ч. ч. 3, 4 ст. 14-2, приміток до ст. ст. 122, 123 КУпАП не звільняють фізичних та юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортний засіб або які ввезли транспортний засіб на територію України, від адміністративної відповідальності.
 
Відхилено   "Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
7. Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.
 
-4- Фурсін І.Г.
Частину першу статті 14-2 викласти в такій редакції:
Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотозйомку і/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.
 
Відхилено   Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.
 
8. У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.
 
   У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.
 
9. Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.
 
-5- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Частину третю запропонованої редакції статті 14-2 КУпАП доповнити словами:
«або на момент вчинення правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа.»
 
Враховано   Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб, або на момент вчинення правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа.
 
10. Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.";
 
-6- Продан О.П.
Пункт 1 частини 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, коли право володіння та користування транспортним засобом було передано іншій особі за договором найму (оренди), лізингу, прокату або іншій підставі відповідно до закону чи договору, адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі несе особа, яка володіє та користується таким транспортним засобом»
 
Враховано   Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.
У разі, коли право володіння та користування транспортним засобом було передано іншій особі за договором найму (оренди), лізингу, прокату або іншій підставі відповідно до закону чи договору, адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі несе особа, яка володіє та користується таким транспортним засобом";
 
11. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-7- Паламарчук М.П.
Добродомов Д.Є.
Левченко Ю.В.
Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Запропоновані зміни до статті 24 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
Обгрунтування:
У редакції проекту штрафні бали виконують функцію не адміністративного стягнення, а навпаки його уникнення, оскільки пропонується накладати штраф тільки після використання цих балів.
У той же час, у всіх країнах, які використовують штрафні бали, вони спрямовані на додаткове стимулювання водіїв до безпечної їзди та недопущення повторності порушень.
Наприклад у Франції до основних видів стягнень (штраф, позбавлення) ще запроваджена 12-бальна система штрафних балів. Молодим водіям, які вперше отримують посвідчення, нараховують 6 балів і якщо впродовж 3-х років вони не порушують встановлених правил їм нараховується ще 6 балів і загальна їх кількість складає 12 балів.
За певні види порушень крім стягнення знімається відповідна кількість балів. Наприклад, за проїзд на червоний сигнал світлофора знімається 4 бали, за розмови по телефону – 2 бали, за невикористання ременів безпеки – 3 бали, за керування у нетверезому стані – 6 балів. Кількість балів, які знімаються за перевищення дозволеної швидкості руху, залежить від рівня перевищення. Якщо дозволена швидкість перевищена більше ніж на 50 км/год. знімається 6 балів.
При керуванні без порушень упродовж 6 місяців водієві, у якого було знято 1 бал, цей бал повертається. Для повернення знятих балів більше одного необхідно керування без порушень упродовж 3-х років.
У разі, якщо балів залишається мало, водій має право один раз на рік пройти курси з вивчення правил дорожнього руху (плата за курси біля 500 євро) і відновити половину втрачених балів.
У випадках, коли водій втрачає 12 балів, його посвідчення вилучається на 6 місяців. Після закінчення цього строку та успішного складання теоретичного іспиту, а також за наявності позитивних результатів медичного огляду, водій отримує нове посвідчення та 12 балів.
Нарахування та зняття балів здійснюється МВС автоматично при накладенні стягнень чи видачі посвідчень водія.
Аналогічна практика і в інших країнах.
 
Відхилено   2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
12. "2-1) штрафні бали; ";
 
   "2-1) штрафні бали; ";
 
13. 3) у статті 27:
 
-8- Веселова Н.В.
Статтю 27 викласти у наступній редакції:
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
 
Відхилено   3) у статті 27:
 
14. слова "і посадових" замінити словами ", посадових та юридичних";
 
-9- Паламарчук М.П.
Романовський О.В.
Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Мосійчук І.В.
Запропоновані зміни до статті 27 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   слова "і посадових" замінити словами ", посадових та юридичних";
 
15. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною такого змісту:
 
16. "Штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього Кодексу.";
 
-10- Добродомов Д.Є.
Із статті 27 виключити зміни, що стосуються штрафних балів.
 
Відхилено   "Штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього Кодексу";
 
17. 4) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
-11- Веселова Н.В.
Паламарчук М.П.
Добродомов Д.Є.
Левченко Ю.В.
Статтю 27-1 виключити.
Обгрунтування:
У законопроекті пропонується передбачити в КУпАП новий вид стягнення – штрафні бали, передбачити порядок їх нарахування та наслідки використання всіх штрафних балів. Ця пропозиція викликає низку зауважень.
По-перше, згідно з ч. 2 ст. 27-1 КУпАП (в редакції законопроекту) кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року надається 150 балів. При цьому незрозуміло, чому кількість балів має бути саме такою.
По-друге, у Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його прийняття дозволить суттєво зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і постраждалих у них людей. Однак, на наш погляд, прийняття цього законопроекту, хоча і сприятиме підвищенню рівня виявлених дорожньо-транспортних правопорушень, проте не обов’язково сприятиме зменшенню їх кількості, оскільки кожний водій буде усвідомлювати, що держава фактично узаконила його право порушувати правила дорожнього руху до того моменту, поки у нього не закінчаться штрафні бали. Більше того, відповідно до ч. 3 ст. 27-1 КУпАП (у редакції законопроекту) правопорушник навіть не буде повідомлятися про фіксацію правопорушення та списання штрафних балів. Це суперечитиме визначеній в ст. 23 КУпАП меті адміністративного стягнення, якою є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
По-третє, після закінчення нарахованих штрафних балів водії можуть вдаватися до певних хитрощів, штучно збільшуючи їх кількість. Цьому також сприятиме запроваджена законопроектом "презумпція вини". Так, наприклад, використавши нараховані штрафні бали, водій може попросити свою дружину, сина, друга (або інших осіб, у яких є певна кількість невикористаних штрафних балів) звернутися до відповідних органів і повідомити, що відповідного числа саме вони знаходилися за кермом автомобіля, власнику якого було нараховано штрафні бали. В цьому випадку водій-порушник зможе уникнути стягнення у виді штрафу.
По-четверте, порядок накладення стягнень у виді штрафних балів (насправді мова мала б йти при «списання штрафних балів») і штрафів, визначений ч. 2 ст. 27 КУпАП (у редакції проекту), суперечить порядку накладення цих стягнень, передбаченому ст. 122 КУпАП (в редакції законопроекту). Зокрема, відповідно до пропонованої проектом ч. 2 ст. 27 КУпАП штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів (знов-таки насправді мова має йти про списання усіх нарахованих штрафних балів). Водночас, санкції ст. 122 КУпАП (у редакції проекту) передбачають штрафні бали та штраф як альтернативні стягнення.
 
Відхилено   4) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
18. "Стаття 27-1. Штрафні бали
 
   "Стаття 27-1. Штрафні бали
 
19. Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені цим Кодексом.
 
   Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені цим Кодексом.
 
20. Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.
 
   Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.
 
21. У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.
 
   У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.
 
22. У разі, коли розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу.";
 
   У разі, коли розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу.";
 
23. 5) у частині третій статті 30 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   5) у частині третій статті 30 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
24. 6) частину другу статті 33 після слова "відповідальність" доповнити словами ", крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі";
 
-12- Веселова Н.В.
Статтю 33 викласти у наступній редакції:
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 
Відхилено   6) частину другу статті 33 після слова "відповідальність" доповнити словами ", крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі";
 
    -13- Фурсін І.Г.
Частину першу статті 33 КУпАП викласти в такій редакції:
"Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом‘якшують і обтяжують відповідальність".
 
Відхилено    
    -14- Продан О.П.
Левченко Ю.В.
Пункт 6 частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
25. 7) в абзаці другому статті 80 слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
-15- Шинькович А.В.
в абзаці другому статті 80 слова "в розмірі вісімдесяти" замінити словами "в розмірі ста".
 
Відхилено   7) в абзаці другому статті 80 слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
26. 8) в абзаці другому статті 81 слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
-16- Шинькович А.В.
в абзаці другому статті 81 слова "в розмірі тридцяти" замінити словами "в розмірі п‘ятдесяти";
 
Відхилено   8) в абзаці другому статті 81 слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
27. 9) у статті 121:
 
   9) у статті 121:
 
28. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
29. в абзаці другому частини другої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
30. в абзаці другому частини третьої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
31. в абзаці другому частини п’ятої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
   в абзаці другому частини п’ятої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
32. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
33. в абзаці першому після слів "іншими предметами" доповнити словами "у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію";
 
-17- Паламарчук М.П.
В абзаці першому частини шостої статті 121, в редакції проекту, після слів "в установленому порядку," доповнити словами "його експлуатація".
 
Враховано   абзац перший після слів "іншими предметами" доповнити словами "у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію", а після слів "в установленому порядку" – словами "його експлуатація";
 
34. в абзаці другому слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
   в абзаці другому слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
35. в абзаці другому частини сьомої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
   в абзаці другому частини сьомої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
36. 10) в абзаці другому статті 121-1 слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
-18- Паламарчук М.П.
Статтю 121-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або відсутні
Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені, підроблені або відсутні, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Обгрунтування: Доповнення необхідне для боротьби із незаконною легалізацією транспортних засобів під виглядом безномерних, а так само їх "двійників", оскільки неможливо ідентифікувати такі транспортні засоби.
На сьогодні вже існує порядок, затверджений Кабінетом Міністрів України, який визначає процедуру нанесення на безномерні автомобілі ідентифікаційних номерів. При цьому, у разі встановлення первинного заводського номеру, після відповідних перевірок за базами розшуку та митниці, він дублюється. А якщо заводський номер встановити неможливо, після відповідних перевірок наноситься новий спеціальний ідентифікаційний номер.
 
Відхилено   10) в абзаці другому статті 121-1 слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
37. 11) у статті 121-2:
 
   11) у статті 121-2:
 
38. в абзаці другому частини першої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
39. в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
-19- Шинькович А.В.
в абзаці другому частини другої слова "в розмірі п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
Відхилено   в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
40. в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
41. 12) у статті 122:
 
-20- Веселова Н.В.
Статтю 122 викласти у наступній редакції:
Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
 
Відхилено   12) у статті 122:
 
42. у назві та тексті статті слова "водіями транспортних засобів" виключити;
 
-21- Левченко Ю.В.
Пункт 12 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«12) у статті 122:
у назві та тексті статті слова «водіями транспортних засобів» виключити;
в абзаці другому частини першої слова «від п’ятнадцяти до двадцяти» замінити словами «в розмірі п’ятнадцяти»;
у частині другій:
в абзаці першому слово «водієм» виключити;
в абзаці другому слова «від двадцяти п’яти до тридцяти» замінити словами «в розмірі двадцяти п’яти»;
Обгрунтування:
Уведення «ліміту» штрафних балів (такої собі «індульгенції») не лише не сприятиме запобіганню вчиненню правопорушень на транспорті, а й стимулюватиме їх (зокрема згідно з цими правилами водії-українці без будь-якого остраху можуть 5 разів на рік проїжджати на заборонний жест регулювальника чи 7 разів перевищувати швидкість).
 
Відхилено   у назві та тексті статті слова "водіями транспортних засобів" виключити;
 
43. в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
-22- Діденко І.А.
Частину 1 статті 122 доповнити – після слів "транспортних засобів" перед словами " більш як " доповнити словами "в населених пунктах більш як на десять кілометрів на годину та поза населеними пунктами".
 
Відхилено   в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
    -23- Паламарчук М.П.
У статті 122, в редакції проекту, слова та цифри "або 50 штрафних балів", а також примітку виключити.
Обгрунтування:
Штрафні бали вилучено оскільки вони дозволяють тричі на рік безкарно вчиняти правопорушення, у тому числі рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, проїжджати на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, перевищувати швидкість руху, порушувати правила обгону і зустрічного роз'їзду тощо.
При цьому, згідно до статистичних даних за 2014 рік основними причинами автопригод з постраждалими,були перевищення безпечної швидкості руху (майже 26,0% від усіх таких ДТП), порушення правил маневрування (19,5%), порушення правил проїзду перехресть (7,3%).
Примітка виключається на підставі вищевказаного рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 2010 року № 23-рп/2010.
 
Відхилено    
    -24- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
У пп.12 п. 1 законопроекту слова «або 50 штрафних балів» виключити;
 
Відхилено    
44. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
45. в абзаці першому слово "водієм" виключити;
 
   в абзаці першому слово "водієм" виключити;
 
46. в абзаці другому слова "від двадцяти п’яти до тридцяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
-25- Добродомов Д.Є.
У статті 122, в редакції проекту, слова та цифри "або 50 штрафних балів"виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова "від двадцяти п’яти до тридцяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
47. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
48. в абзаці першому слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
-26- Діденко І.А.
Частину 3 статті 122 доповнити – після слів "транспортних засобів" перед словами "більш як " доповнити словами " в населених пунктах більш як на двадцять кілометрів на годину та поза населеними пунктами ".
 
Відхилено   в абзаці першому слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
49. в абзаці другому слова "від тридцяти до сорока" замінити словами"в розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому слова "від тридцяти до сорока" замінити словами"в розмірі тридцяти";
 
50. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
51. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-27- Продан О.П.
У пункті 12 частини 1 розділу І законопроекту:
1) абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 12 частини 1 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   абзац перший викласти в такій редакції:
 
52. "Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, -";
 
   "Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, -";
 
53. в абзаці другому слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами"в розмірі сорока";
 
   в абзаці другому слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами"в розмірі сорока";
 
54. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
   доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
55. "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.";
 
-28- Продан О.П.
У пункті 12 частини 1 розділу І законопроекту:
абзац п’ятнадцятий доповнити словами «, або яка володіла та користувалася транспортним засобом у момент здійснення порушення»
 
Відхилено   "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб";
 
56. 13) у статті 122-2:
 
   13) у статті 122-2:
 
57. в абзаці першому слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   в абзаці першому слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
58. в абзаці другому слова "від дев’яти до одинадцяти" замінити словами "в розмірі дев’яти";
 
   в абзаці другому слова "від дев’яти до одинадцяти" замінити словами "в розмірі дев’яти";
 
59. 14) в абзаці другому статті 122-4 слова "від п’ятнадцяти до вісімнадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
   14) в абзаці другому статті 122-4 слова "від п’ятнадцяти до вісімнадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
60. 15) в абзаці другому статті 122-5 слова "від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч" замінити словами "в розмірі п’ятисот";
 
-29- Веселова Н.В.
Статтю 122-5 викласти у наступній редакції:
Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
Обгрунтування:
Зменшення штрафів необґрунтоване та призведе до масового встановлення спеціальних пристроїв від чого наша країна нарешті відійшла.
 
Відхилено   15) в абзаці другому статті 122-5 слова "від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч" замінити словами "в розмірі п’ятисот";
 
    -30- Паламарчук М.П.
У статті 122-5, в редакції проекту, слова "п’ятсот" замінити на "двох тисяч п’ятсот", залишивши існуючий мінімальний штраф за такий вид правопорушення.
 
Відхилено    
    -31- Шинькович А.В.
в абзаці другому статті 122-5 слова "в розмірі п’ятисот" замінити словами "в розмірі семисот";
 
Відхилено    
61. 16) у статті 123:
 
-32- Веселова Н.В.
Статтю 123 викласти у наступній редакції:
Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди
Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений, -
тягне за собою накладення штрафу п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, -
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
 
Відхилено   16) у статті 123:
 
62. у назві статті слова "особами, які керують транспортними засобами, " виключити;
 
   у назві слова "особами, які керують транспортними засобами, " виключити;
 
63. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
64. в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
   в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
65. в абзаці другому слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
   в абзаці другому слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
66. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
67. в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
   в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
68. в абзаці другому слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
69. в абзаці першому частини третьої слова "водієм транспортного засобу" виключити;
 
   в абзаці першому частини третьої слова "водієм транспортного засобу" виключити;
 
70. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
-33- Паламарчук М.П.
У статті 123, в редакції проекту, примітку виключити.
 
Відхилено   доповнити приміткою такого змісту:
 
71. "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.";
 
-34- Продан О.П.
Абзац одинадцятий пункту 16 частини 1 розділу І законопроекту доповнити словами «, за виключенням випадків, визначеним частинами третьою та четвертою статті 14-2 цього Кодексу».
 
Відхилено   "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб";
 
72. 17) в абзаці другому статті 124 слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
   17) в абзаці другому статті 124 слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
73. 18) у статті 124-1:
 
   18) у статті 124-1:
 
74. у назві та абзаці першому статті слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";
 
   у назві та абзаці першому слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";
 
75. в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "в розмірі чотирьох";
 
   в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "в розмірі чотирьох";
 
76. 19) у статті 126:
 
   19) у статті 126:
 
77. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
78. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
79. в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
80. 20) у статті 127:
 
   20) у статті 127:
 
81. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
82. в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "в розмірі п’яти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "в розмірі п’яти";
 
83. в абзаці другому частини третьої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
84. в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
   в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
85. 21) у статті 127-1:
 
   21) у статті 127-1:
 
86. в абзаці другому частини першої слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
87. в абзаці другому частини другої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
88. в абзаці другому частини третьої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "у розмірі ста";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "у розмірі ста";
 
89. 22) у статті 128:
 
   22) у статті 128:
 
90. в абзаці другому частини першої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
91. в абзаці другому частини другої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти;
 
   в абзаці другому частини другої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти;
 
92. 23) у статті 128-1:
 
   23) у статті 128-1:
 
93. в абзаці другому частини першої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
94. в абзаці другому частини другої слова "від ста п’ятдесяти до ста вісімдесяти" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від ста п’ятдесяти до ста вісімдесяти" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
95. 24) у статті 129:
 
   24) у статті 129:
 
96. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
97. в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
98. в абзаці другому частини третьої слова "від шістдесяти до сімдесяти п’яти" замінити словами "в розмірі шістдесяти";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від шістдесяти до сімдесяти п’яти" замінити словами "в розмірі шістдесяти";
 
99. 25) у статті 130:
 
   25) у статті 130:
 
100. в абзаці другому частини першої слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі двохсот", а слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" - словами "в розмірі двохсот";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі двохсот", а слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" - словами "в розмірі двохсот";
 
101. абзац другий частини третьої після слів "на строк" доповнити словами "від трьох";
 
   абзац другий частини третьої після слів "на строк" доповнити словами "від трьох";
 
102. в абзаці першому частини четвертої слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   в абзаці першому частини четвертої слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
103. в абзаці другому частини п’ятої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини п’ятої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
104. в абзаці другому частини шостої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини шостої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
105. 26) в абзаці другому статті 132-1 слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
   26) в абзаці другому статті 132-1 слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
106. 27) у статті 133-1:
 
   27) у статті 133-1:
 
107. в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
108. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти п’яти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти п’яти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти п’яти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти п’яти";
 
109. в абзаці другому частини третьої слова "від двох до п’яти" замінити словами "у розмірі двох";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від двох до п’яти" замінити словами "у розмірі двох";
 
110. в абзаці другому частини четвертої слова "від трьох до семи" замінити словами "в розмірі трьох";
 
   в абзаці другому частини четвертої слова "від трьох до семи" замінити словами "в розмірі трьох";
 
111. в абзаці другому частини п’ятої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
   в абзаці другому частини п’ятої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
112. в абзаці другому частини шостої слова "від сорока до сорока п’яти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від шістдесяти до сімдесяти" - словами "у розмірі шістдесяти";
 
   в абзаці другому частини шостої слова "від сорока до сорока п’яти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від шістдесяти до сімдесяти" - словами "у розмірі шістдесяти";
 
113. в абзаці другому частини сьомої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
   в абзаці другому частини сьомої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
114. в абзаці другому частини восьмої слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини восьмої слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
115. в абзаці другому частини дев’ятої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини дев’ятої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
116. в абзаці другому частини десятої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини десятої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі п’ятдесяти";
 
117. в абзаці другому частини одинадцятої слова "від вісімдесяти до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
   в абзаці другому частини одинадцятої слова "від вісімдесяти до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
118. 28) у статті 139:
 
   28) у статті 139:
 
119. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
120. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "в розмірі сорока";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "в розмірі сорока";
 
121. 29) у статті 140:
 
   29) у статті 140:
 
122. в абзаці другому частини першої слова "від шістдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі шістдесяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від шістдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі шістдесяти";
 
123. в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
124. в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
   в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
125. в абзаці другому частини четвертої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" - словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
   в абзаці другому частини четвертої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" - словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
126. 30) в абзаці першому статті 183 слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
   30) в абзаці першому статті 183 слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
127. 31) у назві та абзаці першому статті 185 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   31) у назві та абзаці першому статті 185 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
128. 32) у назві та абзаці першому статті 185-7 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   32) у назві та абзаці першому статті 185-7 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
129. 33) у назві та абзаці першому статті 188-28 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
-35- Паламарчук М.П.
Статтю 188-28 викласти у такій редакції:
"Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осіб відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -тягне за собою накладення штрафу у розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання особою, за якою зареєстровано транспортний засіб, у п’ятиденний строк запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або надання недостовірної інформації -
тягне за собою накладення штрафу на керівника підприємства, установи, організації, а так само на фізичну особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, у розмірі штрафу, передбаченого цим кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі."
 
Відхилено   33) у назві та абзаці першому статті 188-28 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
130. 34) у статті 221 слова і цифри "частиною четвертою статті 122", "122-2", "статтею 124", "статтею 127-1", "частиною четвертою статті 140, " виключити, а слова та цифри "статтями 135-1, 139" замінити словом і цифрою "статтею 139";
 
-36- Тарасюк Б.І.
Крулько І.І.
У пункті 34 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення) слова
«статтею 124» виключити.
 
Враховано   34) у статті 221 слова і цифри "частиною четвертою статті 122", "122-2", "статтею 127-1", "частиною четвертою статті 140, " виключити, а слова та цифри "статтями 135-1, 139" замінити словом і цифрою "статтею 139";
 
    -37- Паламарчук М.П.
Левченко Ю.В.
Запропоновані зміни до статті 221 виключити, залишивши цю статтю в існуючій редакції.
 
Відхилено    
131. 35) у статті 222:
 
-38- Левченко Ю.В.
Пункт 35 статті 1 розділу1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«35) у статті 222:
у назві статті слово « (міліція)» замінити словами « (Національна поліція)»;
у частині першій слово « (міліція)» замінити словами « (Національна поліція)»;
у частині другій:
в абзаці першому слово « (міліція)» замінити словами « (Національної поліції)»;
у пункті 1:
в абзаці другому слова «лінійних пунктів міліції» замінити словами «лінійних пунктів Національної поліції», а слова «працівники міліції» — словом «поліцейські»;
в абзаці третьому слова «внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ» замінити словами «відділень Національної поліції», а слова «дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції» — словами «уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції»;
у пункті 2 слова «підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху» замінити словами «уповноважених підрозділів Національної поліції»;»
 
Відхилено   35) у статті 222:
 
132. у назві статті слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)";
 
-39- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Пп. 35 п. 1 законопроекту викласти у новій редакції:
«33) у назві статті слово « (міліція)» замінити словами « (Національна поліція)»;
у частині першій:
слово « (міліція)» замінити словами « (Національна поліція)»;
слова і цифри «частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1—126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128—129, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті» замінити словами і цифрами «статті 121—122-2,
1224—132-2, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статті 137, 139, 140,»;
у частині другій:
в абзаці першому слово « (міліція)» замінити словами « (Національної поліції)»;
у пункті 1:
в абзаці другому:
слова «лінійних пунктів міліції» замінити словами «лінійних пунктів Національної поліції»;
слова «працівники міліції» замінити словом «поліцейські»;
в абзаці третьому:
слова «внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ» замінити словами «відділень Національної поліції»;
слова «дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції» замінити словами «уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції»;
у пункті 2 слова «підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху» замінити словами «уповноважених підрозділів Національної поліції»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 441, 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 106-1, 106-2, 121—122-2, 122-4—132-2, 133-1, 139, 140, 148, 151, 173—174, 175-1, 178, 180—184, 185-1, 185-2, 185-7, 185-9, 190, 191, 195, 195-2, 195-3, 195-6, що передбачають стягнення у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом, — уповноваженими працівниками підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.»
 
Враховано частково , за виключенням слів "та позбавлення права керування транспортним засобом  у назві слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)";
 
133. у частині першій слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)", а слова і цифри "частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1-126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті" - словами і цифрами "статті 121-122-2, 122-4-132-2, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статті 137, 139, 140, ";
 
-40- Паламарчук М.П.
Статтю 222 залишити в діючій редакції замінивши:
у назві статті слово " (міліція)" словами " (Національна поліція)";
у частині першій слово " (міліція)" словами " (Національна поліція)";
у частині другій:
в абзаці першому слово " (міліція)" словами " (Національної поліції)";
у пункті 1:
в абзаці другому слова "лінійних пунктів міліції" словами "лінійних пунктів Національної поліції", а слова "працівники міліції" – словом "поліцейські";
в абзаці третьому слова "внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ" словами "відділень Національної поліції", а слова "дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції" – словами "уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції";
у пункті 2 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
у пункті 3 слова "працівники відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" словами "уповноважені працівники підрозділів Національної поліції"
абзац 2 п.3 залишити в редакції 1 читання
 
Враховано частково алишено частину першу статті 222 в діючій редакції замінивши слова «міліція» на «Національна поліція»  у частині першій слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)",
 
134. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
135. в абзаці першому слово " (міліція)" замінити словами " (Національної поліції)";
 
   в абзаці першому слово " (міліція)" замінити словами " (Національної поліції)";
 
136. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
137. в абзаці другому слова "лінійних пунктів міліції" замінити словами "лінійних пунктів Національної поліції", а слова "працівники міліції" - словом "поліцейські";
 
   в абзаці другому слова "лінійних пунктів міліції" замінити словами "лінійних пунктів Національної поліції", а слова "працівники міліції" - словом "поліцейські";
 
138. в абзаці третьому слова "внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ" замінити словами "відділень Національної поліції", а слова "дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції" - словами "уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції";
 
   в абзаці третьому слова "внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ" замінити словами "відділень Національної поліції", а слова "дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції" - словами "уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції";
 
139. у пункті 2 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
   у пункті 2 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
140. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
-41- Веселова Н.В.
Ч 3 Ст 222 викласти у наступній редакції:
3) за адміністративні правопорушення, передбачені, статтями 44-1, 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 106-1, 106-2, 121 - 122-2, 122-4 – 132-2, 133-1, 139, 140, 148, 151, 173 – 174, 175-1, 178, 180 – 184, 185-1, 185-2, 185-7, 185-9, 190, 191, 195, 195-2, 195-3, 195-6, що передбачають стягнення у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом, - уповноваженими працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.
 
Враховано частково редакційними правками щодо виключення повноважень Національної поліції щодо прийняття рішень про позбавлення права керування транспортним засобом  пункт 3 викласти в такій редакції:
 
141. "3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44-1, 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 106-1, 106-2, 121-122-2, 122-4-132-2, 133-1, 139, 140, 148, 151, 173-174, 175-1, 178, 180-184, 185-1, 185-2, 185-7, 185-9, 190, 191, 195, 195-2, 195-3, 195-6, що передбачають стягнення у вигляді штрафу, штрафних балів та позбавлення права керування транспортним засобом, - уповноваженими працівниками підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
 
-42- Добродомов Д.Є.
Левченко Ю.В.
Із статті 222 КУпАП зміни, що стосуються штрафних балів виключити.
 
Відхилено   3) за адміністративні правопорушення, передбачені, статтями 44-1, 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 106-1, 106-2, 121 - 122-2, 122-4 – 132-2, 133-1, 139, 140, 148, 151, 173 – 174, 175-1, 178, 180 – 184, 185-1, 185-2, 185-7, 185-9, 190, 191, 195, 195-2, 195-3, 195-6, що передбачають стягнення у вигляді штрафу та штрафних балів, - уповноваженими працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
 
142. Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.";
 
   Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв";
 
143. 36) абзац перший частини першої статті 249 викласти в такій редакції:
 
-43- Веселова Н.В.
Статтю 249 викласти у наступній редакції:
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем
навчання або проживання порушника.
 
Відхилено   36) абзац перший частини першої статті 249 викласти в такій редакції:
 
144. "Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.";
 
-44- Левченко Ю.В.
Пункт 36 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«36) абзац перший частини першої статті 249 викласти в такій редакції:
«Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.»;»
Обгрунтування:
В частині першій статті 249 виключити положення, що міститься між словами «розглядається відкрито, крім» та «випадків, коли це суперечить», а саме: «справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та». Визазначене положення не узгоджене з вимогами ст. 268 КУпАП відповідно до якого «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право на юридичну допомогу, збір і надання доказів».
 
Відхилено   "Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.";
 
145. 37) друге речення статті 251 після слів "кінозйомки, відеозапису, " доповнити словами ", у тому числі працюючими в автоматичному режимі, ";
 
-45- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
Пункт 37 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у наступній редакції:
«друге речення статті 251 після слів «кінозйомки, відеозапису,» доповнити словами «, у тому числі тими, що використовуються особою, що притягається до адміністративної відповідальності або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі ««.
 
Враховано   37) друге речення статті 251 після слів "кінозйомки, відеозапису" доповнити словами "у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі";
 
146. 38) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами " (Національної поліції)";
 
   38) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами " (Національної поліції)";
 
147. 39) статтю 258 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-46- Паламарчук М.П.
Статтю 258 залишити в діючій редакції доповнивши:
частину першу словами:
"частинами першою – третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі.";
частину третю словами:
"крім випадків вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою – третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі.".
 
Враховано частково редакційними правками  39) у статті 258:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
148. "Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі.".
 
-47- Веселова Н.В.
Абзац другий статті 258 виключити.
 
Відхилено   "Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі".
 
149. У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;
 
-48- Продан О.П.
Левченко Ю.В.
Пункт 39 частини 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;
у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "частинами першою та другою";
перше речення частини п‘ятої доповнити словами "та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі";
 
    -49- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Пп. 39 п. 1 законопроекту доповнити змінами до частини четвертої статті 258 після слів «частиною першою» доповнити словами «та другою»;
перше речення частини п’ятої статті 258 доповнити словами «, та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режим.»;
 
Враховано    
    -50- Паламарчук М.П.
Доповнити законопроект статтями 258-1, 258-2, 258-3 такого змісту:
"Стаття 258-1. Запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі
У разі вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, замість протоколу про адміністративне правопорушення складається запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.
Посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб, і складає запит про надання інформації.
Запит повинен містити:
1) посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала запит;
2) дату складення запиту;
3) дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
4) дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
5) відомості про особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, згідно даних автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України;
6) зазначення статті цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі;
7) дані про технічний засіб, яким здійснено фото- та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу;
8) адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації;
9) вимогу щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, та порядок надання такої інформації;
10) інформацію про відповідальність за ненадання інформації (надання неправдивої інформації) про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, із зазначенням статті цього Кодексу, що передбачає таку відповідальність.
Запит підписується посадовою особою уповноваженого підрозділу Національної поліції, яка його склала, та надсилається керівнику підприємства, установи, організації, а так само фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб, у порядку, встановленому цим Кодексом.
До запиту додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.
Разом із запитом фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб, надсилається заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, винесена в порядку, передбаченому цим кодексом.
Запит разом з матеріалами, що додаються до нього, надсилається протягом трьох днів з дня його складення рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) відповідної особи, встановленої за даними автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. У разі, якщо особа фактично знаходиться за іншою адресою, крім випадків виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, вона має право звернутися з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу Національної поліції, зазначивши у ній адресу для отримання матеріалів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі. На підставі заяви власника транспортного засобу, уповноваженим підрозділом Національної поліції, до автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України вноситься відповідна інформація. Плата за надання заяви і внесення інформації не справляється.
Днем отримання запиту є дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення. Якщо фізична особа чи керівник підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, відмовляється від отримання запиту або відсутні за вказаною адресою, днем отримання запиту є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову зазначеної особи отримати запит або відмітки про відсутність особи за вказаною адресою.
За бажанням власника транспортного засобу, інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, скоєного на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням SМS – повідомлень та/або електронної пошти. Для отримання такої інформації, власник транспортного засобу повинен звернутися з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу Національної поліції, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти. На підставі заяви власника транспортного засобу, уповноваженим підрозділом Національної поліції, до автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України вноситься інформація про номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти. Плата за надання заяви і внесення інформації не справляється.
Крім цього, особа, яка бажає отримати доступ до своїх персональних даних, що обробляються та зберігаються в автоматизованій інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ України, може звернутися з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу Національної поліції. Посадова особа вказаного підрозділу в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних на безоплатній основі надає заявникові відповідний доступ.
 
Відхилено    
    -51- У разі вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, водієм транспортного засобу, зареєстрованого за межами території України, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції, з дотриманням вимог частин 3-5 цієї статті складає запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та виносить заочну постанову у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, щодо особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України встановленої на підставі даних органів Державної фіскальної служби внесених до автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.
Запит про надання інформації разом із заочною постановою у справі про адміністративне правопорушення протягом доби каналами електронного зв’язку направляється до органів охорони державного кордону.
Органи охорони державного кордону забезпечують письмове повідомлення особи, що ввезла такий транспортний засіб на територію України, під час перетинання нею державного кордону, про необхідність надання ініціаторові запиту інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, або добровільного виконання заочної постанови у справі про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченому частинами 4-6 статті 258-2 цього кодексу.
 
Немає висновку    
150. 40) у тексті статті 259 слово "міліція" в усіх відмінках замінити словом "поліція" у відповідному відмінку, а слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа - словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
-52- Стаття 258-2. Виконання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі
Керівник підприємства, установи, організації, за якою зареєстрований транспортний засіб, не пізніше ніж п’ять днів з дня отримання запиту надсилає його ініціаторові інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові та адресу).
Фізична особа, за якою зареєстрований транспортний засіб, не пізніше ніж п’ять днів з дня отримання запиту та заочної постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі:
у разі незгоди із заочною постановою – надсилає ініціаторові запиту інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові та адресу) та за наявності матеріали, що підтверджують цей факт;
у разі згоди із заочною постановою – залишає без розгляду запит про надання інформації і сплачує штраф, визначений у заочній постанові, а якщо сплата здійснюється упродовж семи днів з дня отримання запиту та заочної постанови, сплачує п’ятдесят відсотків від визначеної суми штрафу.
Особа, що ввезла на територію України транспортний засіб, на якому скоєне адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, перед тим як залишити територію України, але не пізніше ніж п’ять днів з дня отримання від органів охорони державного кордону письмового повідомлення щодо необхідності надання ініціаторові запиту інформації у справі про адміністративне правопорушення або добровільного виконання заочної постанови у справі, зобов’язана виконати дії, передбачені частиною 2 цієї статті. Невчинення зазначеною особою дій щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення або сплати штрафу є підставою для прийняття рішення щодо заборони їй в’їзду на територію України, відповідно до статі 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", до моменту сплати штрафу або скасування постанови про накладення штрафу.
Порядок передачі каналами електронного зв’язку запитів про надання інформації разом із заочною постановою у справі про адміністративне правопорушення, письмового повідомлення осіб, що ввезли транспортний засіб на територію України, а також порядок ініціювання уповноваженим підрозділом Національної поліції перед органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, визначається Міністерством внутрішніх справ України.
Посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції, отримавши відповідь на запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, розглядає справу про адміністративне правопорушення на засадах, передбачених статтями 276-285 цього кодексу для справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Якщо власник транспортного засобу повідомляє ініціатора запиту про відсутність інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, матеріали справи передаються уповноваженим підрозділом Національної поліції, до суду.
При отриманні від власника транспортного засобу інформації, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу, уповноваженим підрозділом Національної поліції, проводиться перевірка та вживаються заходи реагування.
Стаття 258-3. Заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.
У разі встановлення, що транспортний засіб, на якому було скоєно адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, є зареєстрованим за фізичною особою, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції, дотримуючись вимог статті 283 цього кодексу, виносить заочну постанову про накладення адміністративного стягнення на особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.
Заочна постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою статті 283 цього кодексу, повинна містити: дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); дані про технічний засіб, яким здійснено фото- та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу; адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації; розмір штрафу та порядок його сплати.
За адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено адміністративне стягнення лише у виді штрафу.
Заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, набуває законної сили лише у разі добровільної згоди на її виконання особи, щодо якої вона винесена.
Добровільною згодою особи на виконання заочної постанови є сплата фізичною особою, за якою зареєстрований транспортний засіб, штрафу визначеного у цій постанові, у тому числі його п’ятдесяти відсотків сплачених протягом семи днів з дня отримання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та заочної постанови.
Після сплати фізичною особою, за якою зареєстрований транспортний засіб, штрафу визначеного у заочній постанові, у тому числі його п’ятдесяти відсотків сплачених протягом семи днів з дня її отримання, така постанова вважається виконаною в повному обсязі".
 
Немає висновку   40) у тексті статті 259 слово "міліція" в усіх відмінках замінити словом "поліція" у відповідному відмінку, а слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа - словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
151. 41) у статті 260:
 
-53- Паламарчук М.П.
Зміни до статті 260 виключити.
 
Враховано      
152. у частинах першій і другій слова "посвідчення водія, " і "транспортними засобами, " виключити;
 
      
153. у частині другій слово "водіїв" замінити словом "судноводіїв";
 
      
154. 42) у пункті 1 частини другої статті 262 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)", а слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
   41) у пункті 1 частини другої статті 262 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)", а слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
155. 43) частину першу статті 263 після слів "три години" доповнити словами і цифрами "а у випадках, коли за адміністративне правопорушення передбачено стягнення у вигляді адміністративного арешту, - не більш як 24 години";
 
-54- Веселова Н.В.
Мосійчук І.В.
Статтю 263 викласти в такій редакції:
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більш як три години.
Обгрунтування:
Змінами до ч. 1 ст. 263 КУпАП передбачається подовження строку адміністративного затримання до 24 годин, якщо за адміністративне правопорушення передбачено стягнення у вигляді адміністративного арешту. У Пояснювальній записці до законопроекту не вказано, чим обґрунтована необхідність цього доволі суттєвого обмеження прав і свобод громадян та чому термін адміністративного затримання необхідно подовжити саме до такої величини. Більше того, ця пропозиція виходить за рамки предмету даного законопроекту, оскільки стосується не тільки відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 
Враховано      
    -55- Паламарчук М.П.
Добродомов Д.Є.
Продан О.П.
Левченко Ю.В.
Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Зміни до статті 263 виключити.
 
Враховано    
156. 44) у частині третій статті 264 слова "працівники міліції" замінити словом "поліцейські";
 
   42) у частині третій статті 264 слова "працівники міліції" замінити словом "поліцейські";
 
157. 45) у тексті статті 265 слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
   43) у тексті статті 265 слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
158. 46) статтю 265-1 виключити;
 
-56- Паламарчук М.П.
Статтю 265-1 залишити в діючій редакції замінивши у частині першій слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" на слова "уповноваженого підрозділу Національної поліції".
 
Враховано   44) у частині першій статті 265-1 слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" на слова "уповноваженого підрозділу";
 
159. 47) у статті 265-2:
 
-57- Тарасюк Б.І.
Крулько І.І.
Пункт 47 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити третім-четвертим абзацами наступного змісту:
«частину першу після слів «спеціальний майданчик чи стоянку» доповнити словами «що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху»;
доповнити статтю частиною третьою наступного змісту «У випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик».
 
Немає висновку   45) у статті 265-2:
 
160. у частині першій слово і цифри "статтями 121-1, 122-5" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), статтями 122-5, 124";
 
-58- Паламарчук М.П.
Частину першу статті 265-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою, (крім транспортних засобів з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим), і сьомою статті 121, статтею 121-1, частинами першою та третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), статтями 122-5, 124, 126 (крім випадків відсутності ліцензійної картки на транспортний засіб, поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також передачі керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом), частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник уповноваженого підрозділу Національної поліції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення".
Обгрунтування: Зменшується кількість порушень, за які адміністративним Кодексом передбачено тимчасове затримання транспортних засобів за рахунок виключити зі статті таких порушень, як:
керування транспортним засобом з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим;
відсутність ліцензійної картки на транспортний засіб, поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка");
передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом.
 
Відхилено   у частині першій:
слово і цифри "статтями 121-1, 122-5" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), статтями 122-5, 124";
після слів «спеціальний майданчик чи стоянку» доповнити словами «що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик».
У зв‘язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою.
 
161. у тексті статті слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
   у тексті слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
162. 48) у частині першій статті 265-3 слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
   46) у частині першій статті 265-3 слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
163. 49) у тексті статті 266 слова "працівник міліції" в усіх відмінках замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку;
 
-59- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
Пункт 49 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у наступній редакції:
«у статті 266:
у тексті слова «працівник міліції» в усіх відмінках замінити словом «поліцейський» у відповідному відмінку;
останнє речення частини третьої після слів «в інших закладах забороняється» доповнити словами «окрім випадку оскарження особою результатів такого огляду.»;
після частини четвертої доповнити частиною наступного змісту: «Особа, незгодна із результатами огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров'я, має право пройти такий огляд в іншому закладі (у іншого лікаря, який має відповідну фахову підготовку для проведення таких оглядів) за її вибором. В такому випадку результати повторного огляду за клопотанням особи, яка проходила повторний огляд, долучаються до матеріалів справи про адміністративне правопорушення і мають обов’язково враховуватись при її розгляді або при оскарженні прийнятого за результатами такого розгляду рішення".
 
Враховано частково щодо заміни словом поліцейський  47) у тексті статті 266 слова "працівник міліції" в усіх відмінках замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку;
 
    -60- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
У пп. 49 п. 1 законопроекту передбачити зміни до частини другої статті 266 КУпАП у якій слова «у присутності двох свідків» виключити;
 
Відхилено    
164. 50) у частині першій статті 267 слова "посвідчення водія, " виключити;
 
-61- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
Пункт 50 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 267 Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити абзацом наступного змісту:
«останнє речення частини першої після слів «або до суду» доповнити словами «в порядку адміністративного судочинства».
 
Відхилено      
    -62- Паламарчук М.П.
Зміну до статті 267 виключити, залишивши цю статтю в існуючій редакції.
 
Враховано    
165. 51) друге речення частини другої статті 268 після слів "органом внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)";
 
-63- Паламарчук М.П.
Частину першу статті 268, в редакції проекту, доповнити реченням:
"Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, визначаються цим Кодексом".
 
Відхилено   48) друге речення частини другої статті 268 після слів "органом внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)";
49) статтю 276 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, розглядаються за місцем обробки та обліку таких правопорушень".
У зв‘язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
    -64- Паламарчук М.П.
Статтю 276 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, розглядаються за місцем обробки та обліку таких правопорушень."
У зв‘язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
Враховано    
    -65- Паламарчук М.П.
Статтю 277 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, розглядаються у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання відповіді на запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.".
У зв‘язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
 
Відхилено    
    -66- Паламарчук М.П.
Статтю 279 доповнити новою частиною такого змісту:
"Примітка. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, замість протоколу про адміністративне правопорушення оголошується зміст запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та відповіді на цей запит".
 
Відхилено    
166. 52) доповнити Кодекс статтями 279-1 і 279-2 такого змісту:
 
-67- Веселова Н.В.
Паламарчук М.П.
Статті 279-1 та 279-2 виключити.
 
Відхилено   50) доповнити Кодекс статтями 279-1 і 279-2 такого змісту:
 
167. "Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
 
-68- Левченко Ю.В.
Пункт 52 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«52) доповнити Кодекс статтями 279-1 і 279-2 такого змісту:
«Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
У разі, коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, установлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.
Розгляд справи про адміністративне про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, здійснюється з обов’язковим зясуванням обставин, визначених в статтй 280 цього Кодексу.
Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).
Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
У разі коли особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.
Розгляд справи про адміністративне про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України, здійснюється з обов’язковим зясуванням обставин, визначених в статті 280 цього Кодексу.
Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України.
Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.»
 
Відхилено   "Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
 
168. У разі, коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, установлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.
 
   У разі, коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, установлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.
 
169. Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
   Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
170. Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).
 
   Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).
 
171. Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
 
   Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
 
172. У разі коли особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.
 
-69- Продан О.П.
Пункт 52 частини 1 розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі коли особою, за якою зареєстровано транспортний засіб, право володіння та користування транспортного засобу на момент вчинення правопорушення було передано іншій особі за договором найму (оренди), лізингу, прокату або іншій підставі відповідно до закону чи договору, така особа, за якою зареєстровано цей транспортний засіб, повинна письмово повідомити про це відповідну посадову особу підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху. Таке повідомлення з прикладенням доказів передачі право володіння та користування транспортного засобу і інформації про особу, якій таке право було передано, надсилається протягом трьох робочих днів з дня отримання постанови рекомендованим листом із повідомленням. За умови надання належних доказів передачі права володіння та користування відповідним транспортним засобом особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, звільняється від адміністративної відповідальності, а постанова надсилається фізичній або юридичній особі, якій було передано право володіння та користування відповідним транспортним засобом, рекомендованим листом із повідомленням на адресу реєстрації місця проживання фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи). Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, якій передано право володіння та користування транспортного засобу, або повнолітньому члену сім’ї такої особи. У разі, коли особа, якій було передано право володіння та користування відповідним транспортним засобом, відмовляються від отримання постанови, днем отримання постанови є день прославлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні».
 
Відхилено   У разі коли особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.
 
173. Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
 
   Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
 
174. У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.
 
   У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.
 
175. Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України.
 
   Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України.
 
176. Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.";
 
-70- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Доповнити пп. 52 п. 1 законопроекту новими статтями 279-3 (Звільнення від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі) та 279-4 (Інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах) наступного змісту:
Стаття 279-3. Звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, у разі якщо:
ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу;
протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу Національної поліції із відповідною заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на притягнення до адміністративної відповідальності.
У випадках звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності на підставі:
абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова про притягнення до адміністративної відповідальності скасовується;
абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.
Стаття 279-4. Інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах
За бажанням власника транспортного засобу інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку та/або електронної пошти.
Для отримання такої інформації, власник транспортного засобу звертається з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти.
На підставі заяви власника транспортного засобу, підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, безоплатно вноситься інформація про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти власника до відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ.»;
 
Враховано   Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу";
51) доповнити статтями 279-3 та 279-4 такого змісту:
"Стаття 279-3. Звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, у разі якщо:
ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу;
протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу Національної поліції із відповідною заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на притягнення до адміністративної відповідальності.
У випадках звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності на підставі:
абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова про притягнення до адміністративної відповідальності скасовується;
абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.
Стаття 279-4. Інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах
За бажанням власника транспортного засобу інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку та/або електронної пошти.
Для отримання такої інформації, власник транспортного засобу звертається з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти.
На підставі заяви власника транспортного засобу, підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, безоплатно вноситься інформація про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти власника до відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ»;
 
177. 53) статтю 283 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
-71- Веселова Н.В.
Статтю 283 викласти у наступній редакції:
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
транспортний засіб, який зафіксовано в момент учинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
технічний засіб, яким здійснено фото і/або відеозапис;
розмір штрафу та порядок його сплати;
правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
 
Відхилено   52) статтю 283 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
178. "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
 
-72- Паламарчук М.П.
Статтю 283 залишити в діючій редакції доповнивши її після частини другої новою частиною такого змісту:
"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити: дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; дані про транспортний засіб, який зафіксовано у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); дані про технічний засіб, яким здійснено фото і/або відеозапис та дата останньої повірки цього засобу; адреса веб-сайту, на якому особа може ознайомитись з зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації; розмір штрафу та порядок його сплати. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знаку, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.".
У зв’язку з цим частини третю – восьму цієї статті вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою.
 
Відхилено   "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
 
179. дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
 
   дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
 
180. транспортний засіб, який зафіксовано в момент учинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
 
   транспортний засіб, який зафіксовано в момент учинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
 
181. технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис;
 
   технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис;
 
182. розмір штрафу та порядок його сплати;
 
   розмір штрафу та порядок його сплати;
 
183. правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
 
   правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
 
184. відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
 
   відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
 
185. Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про веб-сайт в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитись із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент учинення адміністративного правопорушення, та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації."
 
-73- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
У пп. 53 п.1 законопроекту останній абзац запропонованих змін до статті 283 викласти у такій редакції:
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитись із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент учинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
 
Враховано   Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитись із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент учинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
 
186. У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - десятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - десятою;
 
187. 54) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
 
-74- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 285 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   53) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
 
188. "Особливості вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 279-1, 279-2 цього Кодексу.";
 
-75- Веселова Н.В.
Статтю 285 викласти у наступній редакції:
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
 
Відхилено   "Особливості вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 279-1, 279-2 цього Кодексу.";
 
189. 55) пункт 3 частини першої статті 288 після слів "адміністративного стягнення" доповнити словами ", постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, ";
 
-76- Веселова Н.В.
Частину 3 Статті 288 викласти у наступній редакції:
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
 
Відхилено   54) пункт 3 частини першої статті 288 після слів "адміністративного стягнення" доповнити словами ", постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі";
 
    -77- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статі 288 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено    
190. 56) перше речення статті 289 після слів "винесення постанови" доповнити словами ", а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови";
 
-78- Веселова Н.В.
Статтю 289 викласти у наступній редакції:
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою прокурора, особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.
 
Відхилено   55) перше речення статті 289 після слів "винесення постанови" доповнити словами ", а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови";
 
    -79- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статей 289 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено    
191. 57) у статті 291:
 
-80- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 291 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   56) у статті 291:
 
192. після слів "цього Кодексу" доповнити словами ", постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі";
 
-81- Веселова Н.В.
Статтю 291 викласти у наступній редакції:
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (внесення подання прокурора) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з дня її винесення.
 
Відхилено   після слів "цього Кодексу" доповнити словами ", постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі";
 
193. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-82- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
Пункт 57 частини 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у наступній редакції:
«у статті 291:
після слів «цього Кодексу» доповнити словами «, постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі»; доповнити статтю частинами такого змісту:
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні.
Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, визначеного цим Кодексом, а у випадку такого оскарження — з дня набрання законної сили рішенням по результатам такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті»;
 
Відхилено   доповнити частинами такого змісту:
 
194. "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні.
 
   "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні.
 
195. Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з дня її винесення.";
 
   Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з дня її винесення";
 
196. 58) частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
-83- Веселова Н.В.
Статтю 299 викласти у наступній редакції:
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншими законами України.
При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.
Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову.
 
Відхилено   57) частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
197. "Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, крім постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.";
 
-84- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
Пункт 58 частини 1 розділу І законопроекту ( щодо внесення змін до ст. 299 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у наступній редакції:
«58) статтю 299 виключити»
 
Відхилено   "Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, крім постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого частиною першою статті 307 цього Кодексу";
 
    -85- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 299 виключити, залишивши ці статті в існуючій редакції.
 
Відхилено    
198. 59) доповнити Кодекс статтями 300-1 і 300-2 такого змісту:
 
-86- Веселова Н.В.
Паламарчук М.П.
Продан О.П.
Статті 300-1 та 300-2 виключити.
 
Відхилено   58) доповнити статтею 300-1 такого змісту:
 
199. "Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
   "Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
200. У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.
 
-87- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
У пп. 59 п. 1 законопроекту у частині першій запропонованої редакції статті 300-1 КУпАП слова «трьох днів» замінити словами «п’ять днів»; Крім того, пропонується об‘єднати положення статей 300-1 та 300-2 з урахуванням того, що працівники Національної поліції не уповноважені приймати рішення про позбавлення права керування транспортним засобом, та виключенням посилання на статтю 300-2 по тексту законопроекту.
 
Враховано   У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом п‘яти банківських днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.
 
201. У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.
 
   У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня у подвійному розмірі штрафу.
 
202. У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню.
 
   У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху підлягає примусовому виконанню.
 
203. Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, не звільняє від сплати пені.
 
   Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху не звільняє від сплати пені.
 
204. У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги.
 
   У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги.
 
205. Стаття 300-2. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
 
-88- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
У пункті 59 частини 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтями 300-1 і 300-2) статтю 300-2 викласти у такійредакції:
«Стаття 300-2. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення такій особі постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху така постанова вважається виконаною.
У разі несплати штрафу протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.
У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня вручення постанови особі, що притягнута до адміністративної відповідальності про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, на наступний день після закінчення цього строку названа особа вважається такою, що позбавлена права керування транспортним засобом на строк до дати сплати таких штрафу та пені.
Позбавлення права керування транспортним засобом відповідно до частини другої цієї статті, не звільняє від сплати штрафу і пені».
 
Відхилено      
206. У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, така постанова вважається виконаною.
 
-89- Левченко Ю.В.
Підпункти 7-11 пункту 59 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 300-2. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, така постанова вважається виконаною.
У разі несплати штрафу протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.»
 
Відхилено      
207. У разі несплати штрафу протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.
 
      
208. У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення на наступний день після закінчення цього строку особа вважається такою, що позбавлена права керування транспортним засобом на строк шість місяців.
 
      
209. Позбавлення права керування транспортним засобом відповідно до частини другої цієї статті не звільняє від сплати штрафу і пені.";
 
      
210. 60) частину першу статті 307 після слів "накладення штрафу" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу";
 
-90- Веселова Н.В.
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.
 
Відхилено   59) частину першу статті 307 після слів "накладення штрафу" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених статтею 300-1 цього Кодексу";
 
    -91- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 307 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено    
211. 61) доповнити статтю 309 частиною такого змісту:
 
-92- Веселова Н.В.
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
При стягненні штрафу відповідно до статті 258 цього Кодексу
на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові
видається квитанція встановленого зразка.
У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови
здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
При стягненні штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення застосовуються виключно безготівкові платіжні пристрої.
 
Відхилено   60) доповнити статтю 309 частиною такого змісту:
 
212. "Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються виключно безготівкові платіжні пристрої.";
 
-93- Паламарчук М.П.
Левченко Ю.В.
Запропоновані зміни до статті 309 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   "Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються виключно безготівкові платіжні пристрої";
 
213. 62) у частині першій статті 317 цифри "2 і 3" замінити цифрами"2-4";
 
-94- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 317 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   61) у частині першій статті 317 цифри "2 і 3" замінити цифрами"2-4";
 
214. 63) у статті 318:
 
-95- Паламарчук М.П.
Запропоновані зміни до статті 318 виключити, залишивши її в існуючій редакції.
 
Відхилено   62) у статті 318:
 
215. у назві та тексті статті слова "транспортним засобом" виключити;
 
   у назві та тексті слова "транспортним засобом" виключити;
 
216. у тексті статті слово "водія" виключити;
 
   у тексті слово "водія" виключити;
 
217. 64) доповнити Кодекс статтею 318-1 такого змісту:
 
-96- Паламарчук М.П.
Левченко Ю.В.
Статтю 318-1 виключити.
 
Враховано      
218. "Стаття 318-1. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом і обчислення строків позбавлення права керування транспортним засобом
 
-97- Веселова Н.В.
Статтю 318-1 викласти у наступній редакції:
Стаття 318-1. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом і обчислення строків позбавлення права керування транспортним засобом
У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом уповноважена посадова особа вносить відомості про недійсність посвідчення водія відповідної особи до інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ із зазначенням строків, на які особу позбавлено права керування транспортним засобом.
Дія виданого посвідчення водія зупиняться з моменту винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом.
Посвідчення водія, дія якого зупинена, вважається дійсним з дня наступного за днем виконання (скасування) постанови про позбавлення права керування транспортним засобом.
Оскарження постанови про позбавлення права керування транспортним засобом не зупиняє її виконання.
У разі, коли особу було позбавлено права керування транспортними засобами на строк більше одного року посвідчення водія вважається дійсним з дня успішного складання нею іспитів для отримання права керування.
 
Відхилено      
219. У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або настання підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу, уповноважена посадова особа вносить відомості про недійсність посвідчення водія відповідної особи до інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ із зазначенням строків, на які особу позбавлено права керування транспортним засобом.
 
-98- Крулько І.І.
Тарасюк Б.І.
У пункті 64 частини 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 318-1) статтю 318-1 викласти у такійредакції:
«Стаття 318-1. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом і обчислення строків позбавлення права керування транспортним засобом»
У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або настання підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу, уповноважена посадова особа вносить відомості про недійсність посвідчення водія відповідної особи до інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ із зазначенням строків, на які особу позбавлено права керування транспортним засобом.
Дія виданого посвідчення водія зупиняється з 0-00 хвилин дня, наступного за останнім днем строку оскарження постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або виникнення підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу. У випадку оскарження постанови про позбавлення права керування транспортним засобом дія виданого посвідчення водія зупиняється з дня, наступного за днем набрання законної сили рішенням за наслідками такого оскарження.
Посвідчення водія, дія якого зупинена, вважається дійсним з дня наступного за днем виконання (тобто завершення строку, на який особу було позбавлено права керування транспортним засобом) чи скасування постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або сплати штрафу і пені, визначених відповідно до статті 300-2 цього Кодексу.
У разі, коли особу було позбавлено права керування транспортними засобами на строк більше двох років посвідчення водія вважається дійсним з дня успішного складання нею іспитів для отримання права керування».
 
Відхилено , у зв‘язку з виключенням статті 300-2     
    -99- Продан О.П.
У пункті 64 частини 1 розділу І законопроекту:
у абзаці третьому слова «або настання підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу» виключити;
 
Відхилено    
220. Дія виданого посвідчення водія зупиняється з моменту винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або виникнення підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу.
 
-100- Продан О.П.
У пункті 64 частини 1 розділу І законопроекту:
абзац четвертий виключити;
 
Відхилено      
221. Посвідчення водія, дія якого зупинена, вважається дійсним з дня, наступного за днем виконання (скасування) постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або сплати штрафу і пені, визначених відповідно до статті 300-2 цього Кодексу.
 
-101- Продан О.П.
У пункті 64 частини 1 розділу І законопроекту:
у абзаці п’ятому слова «визначених відповідно до статті 300-2 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено      
222. Оскарження постанови про позбавлення права керування транспортним засобом не зупиняє її виконання.
 
      
223. У разі, коли особу було позбавлено права керування транспортними засобами на строк більше одного року, посвідчення водія вважається дійсним з дня успішного складення нею іспитів для отримання права керування";
 
-102- Добродомов Д.Є.
Частину п‘яту статті 318-1 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено      
224. 65) у статті 321:
 
-103- Паламарчук М.П.
Статтю 321 залишити в діючій редакції виключивши у частині другій слова "що забезпечує безпеку дорожнього руху".
 
Відхилено   63) у статті 321:
 
225. у першому реченні частини першої слова "Водії транспортних засобів, судноводії" замінити словом "Судноводії";
 
   у першому реченні частини першої слова "Водії транспортних засобів, судноводії" замінити словом "Судноводії";
 
226. друге речення частини другої виключити;
 
   друге речення частини другої виключити;
 
227. доповнити частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною такого змісту:
 
228. "Строки позбавлення права керування транспортним засобом обчислюються відповідно до статті 318-1 цього Кодексу.".
 
   "Строки позбавлення права керування транспортним засобом обчислюються відповідно до статті 318-1 цього Кодексу".
 
229. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
-104- Веселова Н.В.
Паламарчук М.П.
Зміни до КАСУ виключити.
 
Відхилено   2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
230. 1) частину другу статті 71 після слів "адміністративного позову" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених частиною третьою статті 171-2 цього Кодексу.";
 
   1) частину другу статті 71 після слів "адміністративного позову" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених частиною третьою статті 171-2 цього Кодексу.";
 
231. 2) статтю 171-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-105- Продан О.П.
Пункт 2 частини 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) статтю 171-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
232. "3. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, обов’язок щодо доказування наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на позивача.".
 
-106- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
Нову редакцію частини третьої статті 171-2 КАС України викласти у такій редакції: «3. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, обов’язок щодо доказування наявності обставин, передбачених частиною третьою та четвертою статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на позивача.».
 
Враховано   "3. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, обов’язок щодо доказування наявності обставин, передбачених частиною третьою та четвертою статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на позивача".
 
233. 3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; із наступними змінами):
 
-107- Веселова Н.В.
Зміни до Закону України "Про дорожній рух" виключити.
 
Відхилено   3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; із наступними змінами):
1) статтю 10 доповнити абзацом дев‘ятим такого змісту:
"здійснення обліку осіб, які допускаються до керування транспортним засобом";
 
    -108- Геращенко А.Ю.
Рибак І.П.
У п. 3 законопроекту передбачити внесення змін до статті 10 Закону України «Про дорожній рух» та віднести до компетенції власників транспортних засобів здійснення обліку осіб, які допускаються до керування транспортним засобом.
 
Враховано    
234. 1) у першому реченні частини першої статті 27 слова "та автоматизованих систем керування" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за";
 
-109- Паламарчук М.П.
Частину п’яту статті 29 ЗУ "Про дорожній рух" після слів "з правим розташуванням керма" доповнити словами ", а також транспортних засобів на яких відсутні ідентифікаційні номери. Порядок нанесення спеціальних індивідуальних номерів чи здійснення дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України."
Обгрунтування:
Доповнення необхідне для боротьби із незаконною легалізацією транспортних засобів під виглядом безномерних, а так само їх "двійників", оскільки неможливо ідентифікувати такі транспортні засоби.
 
Відхилено оправка не стосується автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Заборона керування транспортним засобом на яких відсутні ідентифікаційні номери може викликати значний суспільний резонанс, оскільки в попередні роки дозволялася реєстрація та експлуатація таких транспортних засобів.  2) у першому реченні частини першої статті 27 слова "та автоматизованих систем керування" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за";
 
235. 2) частину першу статті 52-1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) у статті 52:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
236. "забезпечення організації фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, інформування учасників дорожнього руху про її проведення та здійснення автоматизованого обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.";
 
-110- Паламарчук М.П.
Статтю 52-1, доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, визначається Кабінетом Міністрів України. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.".
У зв’язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою.
 
Враховано   "забезпечення організації фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, інформування учасників дорожнього руху про її проведення та здійснення автоматизованого обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, визначається Кабінетом Міністрів України. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством".
У зв’язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою.
 
237. 3) доповнити Закон статтею 53-1 такого змісту:
 
-111- Паламарчук М.П.
Статтю 53-1, в редакції проекту, виключити, оскільки вона суперечить рішенню КСУ від 23.12.2010 р.
 
Відхилено   4) доповнити Закон статтею 53-1 такого змісту:
 
238. "Стаття 53-1.- Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
   "Стаття 53-1.- Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
239. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.
 
   Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.
 
240. Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.
 
   Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.
 
241. Порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.".
 
   Порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.".
 
242. ІІ. Прикінцеві положення
 
-112- -- Н.д.Геращенко А.Ю. (Реєстр.картка №202) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Прикінцеві положення законопроекту викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень підпункту 3, абзацу восьмого підпункту 10, абзацу другого підпункту 11, абзацу другого підпункту 16, абзацу четвертого підпункту 23, підпунктів 28 - 31, абзаців другого, четвертого, сьомого, десятого, одинадцятого, тринадцятого – п’ятнадцятого підпункту 33, підпунктів 36, 38, 40 – 42, абзацу третього підпункту 44, підпункту 45, абзацу третього підпункту 46, підпункту 48 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності одночасно із набранням чинності законом про Національну поліцію.
2. Установити, що до набрання чинності законом про Національну поліцію виконання повноважень передбачених абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим підпункту 33 пункту 1 розділу І цього Закону покладається на підрозділи Міністерства внутрішніх справ, що забезпечують безпеку дорожнього руху або на територіальні (міжрегіональні) органи патрульної служби Міністерства внутрішніх справ.
3. Кабінету Міністрів України:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити інформування власників транспортних засобів про зареєстровані за ними транспортні засоби.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
243. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень підпункту 3, абзацу восьмого підпункту 10, абзацу другого підпункту 11, абзацу другого підпункту 16, абзацу четвертого підпункту 23, підпунктів 28 - 31, абзаців другого, четвертого, сьомого, десятого, одинадцятого, тринадцятого – п’ятнадцятого підпункту 33, підпунктів 36, 38, 40, 41, абзацу третього підпункту 42, підпункту 43, абзацу третього підпункту 44, підпункту 46 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності одночасно із набранням чинності законом про Національну поліцію.
2. Установити, що до набрання чинності законом про Національну поліцію виконання повноважень передбачених абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим підпункту 33 пункту 1 розділу І цього Закону покладається на підрозділи Міністерства внутрішніх справ, що забезпечують безпеку дорожнього руху або на територіальні (міжрегіональні) органи патрульної служби Міністерства внутрішніх справ.
 
244. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
245. привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
246. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх
нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити інформування власників транспортних засобів про зареєстровані за ними транспортні засоби".