Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
-1- Андрієвський Д.Й.
Зауваження загального плану:
1. Під час розгляду на засіданнях Комітету попередніх законодавчих ініціатив Уряду з цього питання членами Комітету неодноразово зверталась увага Уряду на необхідність врахування питання сплати накопиченої заборгованості перед підприємствами у зв'язку з невідшкодуванням різниці в тарифах накопиченої до цього часу.
Враховуючи зазначене, пропоную доповнити прикінцеві положення законопроекту положенням щодо обов'язку Уряду забезпечити повний розрахунок щодо утвореної заборгованості.
2. В запропонованому законопроекті не вирішується питання відшкодування понесених підприємствами збитків в разі несвоєчасного затвердження регулятором тарифів. З огляду на це пропоную доповнити законопроект положенням щодо відповідальності держави в разі не вчасного встановлення з вини органу державної влади економічно обґрунтованого тарифу.
3. З огляду на постійні зміни цін на ресурси, які закладені, як складові тарифу, та з огляду на значну кількість ліцензіатів пропоную доповнити прикінцеві положення пунктом щодо обов'язку Уряду та НКРЕКП до кінця року розробити методику формульного обрахування тарифу».
 
Враховано по суті  Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг
 
   Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53, № 37, ст. 445, № 42, ст. 526):
 
   1. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53, № 37, ст. 445, № 42, ст. 526):
 
6. 1) частини п’яту і шосту виключити;
 
-2- -- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №323) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт перший частини 1 розділу І викласти в редакції: «частини четверту, п’яту і шосту виключити»
 
Відхилено итання є компетенцією органів місцевого самоврядування  1) У статті 31:
а) частини п’яту і шосту виключити;
 
7. 2) частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
 
   б) частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:
 
8. «Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»;
 
-3- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти у наступній редакції:
«2) частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
«Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.
Методика розрахунку розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено орядки розрахунку тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг затверджуються КМУ відповідно до частини 1 ст. 31.  «Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається»;
 
    -4- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту у частині першій у пункті 2) абзац другий викласти у такій редакції:
«Встановлення центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, органами місцевого самоврядування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається»
 
Відхилено ОВВ не мають повноважень встановлювати тарифи   
    -5- -- Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №318) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину восьму статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» доповнити новим абзацом в такій редакції:
«У разі несвоєчасного встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги органом уповноваженим здійснювати встановлення таких цін/тарифів, відшкодування втрат підприємств, що пов’язані із несвоєчасним встановленням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, здійснюється за рахунок відповідного бюджету».
 
Враховано по суті у доповненні до частини 10 статті 31 (поправка № 10)   
    -6- Павлов К.Ю.
Після підпункту 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту додати новий підпункт наступного змісту:
«3) частину 8 доповнити другим абзацом такого змісту:
«У разі несвоєчасного встановлення або перегляду цін/тарифів на житлово-комунальні послуги органом, уповноваженим здійснювати встановлення таких цін/тарифів, відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із несвоєчасним встановленням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, здійснюється за рахунок відповідних тарифів».
 
Враховано по суті у доповненні до частини 10 статті 31 (поправка № 10)   
9. 3) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
-7- Павлов К.Ю.
Підпункт З Пункту 1 Розділу І законопроекту вважати підпунктом 4 та викласти його наступній редакції:
«4) частину дев'яту викласти в такій редакції: «Спори щодо формування, встановлення або перегляду цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку».
 
Враховано частково   в) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
10. «9. Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги розв’язуються в судовому порядку.».
 
-8- Бабак А.В.
Частину десяту доповнити абзацом такого змісту:
«Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення регуляторним органом, визначається порядком формування тарифів».
 
Враховано   «9. Спори щодо формування та встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.».
г) частину десяту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи, визначається порядком формування тарифів».
2) Частину другу статті 32 доповнити реченням другим такого змісту: «У разі наявності засобів обліку оплата комунальних послуг здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець розрахункового періоду згідно з умовами договору, крім випадків, передбачених законодавством».
 
    -9- Королевська Н.Ю.
Пункт 1 розділу І проекту доповнити абзацами такого змісту:
"2) частину другу статті 32 доповнити реченням такого змісту:
"У разі наявності засобів обліку сплата за комунальні послуги здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець розрахункового періоду".
У зв'язку з цим пропонується змінити відповідну нумерацію підпунктів у пункті 1.
 
Враховано редакційно    
11. 2. У статті 20 « (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
   2. У статті 20 « (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
12. 1) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-10- -- Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №318) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину п'яту статті 20 Закону України «Про теплопостачання» викласти в такій редакції:
«Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб'єкта господарювання. Рівень рентабельності для суб’єкта господарювання у сфері теплопостачання визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи, для населення на рівні трьох відсотків».
 
Відхилено уперечить принципам стимулюючого регулювання та тарифоутворення  1) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
    -11- -- Н.д.Гордєєв А.А. (Реєстр.картка №381) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину п'яту статті 20 Закону України «Про теплопостачання» викласти в такій редакції:
«Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб'єкта господарювання. Рівень рентабельності для суб’єкта господарювання у сфері теплопостачання визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи, для населення на рівні трьох відсотків».
 
Відхилено    
13. «Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання.»;
 
-12- Бабак А.В.
Частину першу статті другої розділу І законопроекту після слів «рентабельність суб’єкта господарювання» доповнити словами: «що визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   «Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Рентабельність визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи».
 
    -13- Левченко Ю.В.
Частину першу статті другої розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) частину п’яту викласти в такій редакції:
Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Рівень рентабельності визначається Кабінетом Міністрів України у розмірі, що не може перевищувати 20 відсотків від собівартості теплової енергії.
У виключних випадках за поданням Ради національної безпеки та оборони України Кабінетом Міністрів України може бути тимчасово встановлено тарифи на теплову енергію нижче її собівартості з передбаченням механізму компенсації різниці».
 
Відхилено    
14. 2) частину шосту виключити.
 
-14- Павлов К.Ю.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) частину шосту викласти в такій редакції:
«Встановлення тарифів на теплову енергію нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається».
 
Враховано   2) частину шосту викласти в такій редакції: «Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається»;
3) доповнити частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи, визначається порядком формування тарифів.
Спори щодо формування та встановлення тарифів на теплову енергію вирішуються в судовому порядку».
 
    -15- Павлов К.Ю.
Після підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту додати новий підпункт 3 такого змісту:
«3) доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:
«У разі несвоєчасного встановлення або перегляду тарифів на теплову енергію органом, уповноваженим здійснювати встановлення таких тарифів, відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із несвоєчасним встановленням тарифів на теплову енергію у розмірі економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання, здійснюється за рахунок відповідних тарифів.
Спори щодо формування, встановлення та перегляду тарифів на теплову енергію вирішуються в судовому порядку».
 
Враховано редакційно    
15. 3. У Законі України «« (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
   3. У Законі України «« (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
16. 1) у статті 10:
 
   1) у статті 10:
 
17. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
18. у частині четвертій слова «без відповідного відшкодування» виключити;
 
   у частині четвертій слова «без відповідного відшкодування» виключити;
 
19. 2) статтю 14 виключити.
 
   2) статтю 14 виключити.
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-16- Бабак А.В.
Розділ ІІ проекту викласти в редакції:
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету вжити заходів щодо відшкодування за рахунок субвенції з державного бюджету різниці між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг суб’єктам господарювання, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії або надають населенню послуги з централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, водовідведення, централізоване опалення, для яких ціни/тарифи на постачання теплової енергії, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, централізоване опалення, були встановлені органами державної влади нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано редакційно   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів «а» і «в» пункту 1, підпункту 3 пункту 2 та підпункту 1 пункту 3 розділу І Закону, які набирають чинності з 01 січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України
1) до 1 липня 2017 року вжити заходів щодо відшкодування в повному обсязі різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого самоврядування, до 1 січня 2016 року;
2) до 1 вересня 2015 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -17- Павлов К.Ю.
Розділ ІІ Законопроекту викласти в наступній редакції:
«ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 1 і 3 пункту 1, підпункту 3 пункту 2 та підпункту 1 пункту 3 розділу І Закону.
Положення підпунктів 1 і 3 пункту 1, підпункту 3 пункту 2 та підпункту 1 пункту 3 розділу І Закону набирають чинності з 01 січня 2016 року та за умови виконання сукупності дій щодо:
встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляються, транспортуються та постачаються населенню, на рівні, що враховує їх собівартість і забезпечує рентабельність суб'єктів господарювання;
відшкодування в повному обсязі різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, яка виникла до 01 січня 2016 року».
 
Враховано редакційно    
    -18- Королевська Н.Ю.
Перше речення розділу ІІ проекту замінити абзацами такого змісту:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано редакційно    
    -19- Королевська Н.Ю.
Доповнити розділ ІІ проекту пунктом такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо:
запровадження програми забезпечення засобами обліку всіх громадян України, жилі приміщення яких не облаштовані такими засобами;
збільшення видатків на забезпечення роботи структурних підрозділів соціального захисту населення".
 
Відхилено    
    -20- Королевська Н.Ю.
Доповнити розділ ІІ проекту пунктом такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити удосконалення механізму призначення житлових субсидій населенню, передбачивши при цьому врегулювання таких питань:
1) звільнення від зобов'язання повернення надміру перерахованої (виплаченої) суми субсидії у подвійному розмірі осіб, які вперше звернулися за призначенням житлової субсидії відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106, та припустилися помилки при заповненні Заяви про призначення житлової субсидії та/або Декларації про доходи і витрати;
2) визначення чіткого механізму застосування та тлумачення термінів "помилка" і "приховування" при заповненні даних в Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
3) визначення вичерпного переліку доходів для призначення житлової субсидії з виключенням із нього неперіодичних доходів (допомоги на поховання, допомоги ветеранам війни до свят, тощо), доходів, отриманих від особистого селянського господарства, які є єдиним джерелом для існування;
4) удосконалення встановлення розміру доходів для:
фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, без врахування валових витрат;
громадян, які сплачують валютні та гривневі іпотечні кредити, мають неповернуті депозити внаслідок неплатоспроможності банку;
громадян, які не отримують заробітну плату у зв'язку із заборгованістю з її виплати;
5) запровадження спрощеного механізму призначення житлової субсидії для безробітних, які з незалежних від них обставин втратили роботу;
6) зміну умов призначення житлової субсидії для осіб, у яких з 1 квітня 2015 року відповідно до норм чинного законодавства зменшився дохід у зв'язку із припиненням, оподаткуванням або зменшенням розміру пенсійних виплат, в частині зміни періоду, за який вказується сукупний дохід осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні;
7) перегляд умов призначення житлових субсидій для:
внутрішньо переміщених осіб, які отримали дохід від продажу житла за попереднім місцем проживання та придбали його за новим місцем проживання;
осіб, які орендують житло, з урахуванням того, що умовою для призначення субсидії є подання договору оренди житла та переоформлення особових рахунків на орендаря, що є проблематичним і не застосовується на практиці;
8) визначення умов призначення житлових субсидій для постраждалих внаслідок антитерористичної операції осіб, які отримують лікування, та осіб, які мають хронічні та рідкісні форми захворювань (онкологічні, ВІЛ-інфекції/СШД, тощо), і отримують благодійну допомогу;
9) запровадження механізму призначення житлової субсидії особам, які проживають у житловому приміщені, власник якого помер, до моменту вступу у спадщину спадкоємцями;
10) запровадження на законодавчому рівні порядку встановлення та здійснення перевірки інформації про витрати особою, яка претендує на призначення житлової субсидії, стосовно придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень;
11) встановлення порядку підтвердження тимчасової відсутності осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, для цілей призначення житлової субсидії;
12) встановлення механізму розрахунку житлової субсидії без врахування осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні але фактично у ньому не проживають;
13) запровадження комп'ютеризованої бази даних з метою обміну необхідною для цілей призначення житлової субсидії інформацією між органами соціального захисту населення та іншими відповідними органами і установами".
 
Відхилено авдання на стадії виконання. – готуються зміни до Порядку призначення та виплат житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106