Кількість абзаців - 1757 Таблиця поправок


Про місцеві вибори (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про місцеві вибори
 
   Про місцеві вибори
 
3. Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати), сільських, селищних, міських голів та старост.
 
   Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.
 
4. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Законодавство про місцеві вибори
 
   Стаття 1. Законодавство про місцеві вибори
 
6. 1. Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі - місцеві вибори) регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.
 
-1- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 1 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 1. Законодавство про місцеві вибори
1. Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів, старост (далі – місцеві вибори) регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства та актами Центральної виборчої комісії.".
 
Відхилено   1. Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі - місцеві вибори) регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.
 
7. Стаття 2. Основні засади місцевих виборів
 
   Стаття 2. Основні засади місцевих виборів
 
8. 1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 
-2- Матвієнко А.С.
Доповнити статтю 2 новою частиною другою такого змісту:
"2. На місцевих виборах обираються такі органи і посадові особи:
1) у територіальній громаді, об’єднаній територіальній громаді — відповідно сільська, селищна, міська рада та сільський, селищний, міський голова;
2) у районні — районна рада;
3) в області — обласна рада;
4) в Автономній Республіці Крим — Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
5) у місті Києві — міська рада та міський голова;
6) у місті Севастополі — міська рада;
7) у місті з районним поділом відповідно до закону може обиратись районна у місті рада;
8) у селі, селищі, місті, яке входить до складу об’єднаної територіальної громади, але не є її адміністративним центром обирається відповідно сільський, селищний, міський староста.
На місцевих виборах не можуть обиратись інші органи та посадові особи, ніж передбачені цією частиною."
Відповідно змінити нумерацію наступних частин.
 
Відхилено   1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 
9. 2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної територіальної громади (далі – територія об’єднаної територіальної громади) .
 
-3- Федорук М.Т.
Частину другу статті 2 після слів "сільських, селищних" доповнити словами ",міських (,з чисельністю виборців до 90 тисяч) , районних у містах", а після слова "селища" - доповнити словами "міста, району в місті,".
 
Відхилено   2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі – територія об’єднаної сільської, селищної громади).
 
    -4- Денисенко В.І.
У частині другій статті 2 слова "об’єднаної територіальної громади (далі – територія об’єднаної територіальної громади)" замінити словами "об’єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі – територія об’єднаної сільської, селищної громади)" і внести відповідні поправки по тексту законопроекту.
 
Враховано    
10. 3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, блоків місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі списки) з висуванням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади, району в місті.
 
-5- Брензович В.І.
Частину 3 статті 2 викласти в наступній редакції:
"Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах. з висуванням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади, району в місті."
 
Відхилено   3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, блоків місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі списки) з закріпленням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної міської територіальної громади (далі – територія об’єднаної міської громади).
 
    -6- Федорук М.Т.
В частині третій статті 2 після слова "міських" вилучити слова ", районних у містах" і доповнити словами " (з чисельністю виборців понад 90 тисяч)", а після слів "блоків місцевих організацій політичних партій" доповнити словами "та списками незалежних кандидатів".
 
Відхилено    
    -7- Попов І.В.
У частині третій статті 2 законопроекту, слова "блоків місцевих організацій політичних партій" виключити, далі за текстом.
Виключити слово "блоки" у відповідному відміннику по всьому тексту законопроекту.
 
Відхилено    
    -8- Денисенко В.І.
У частині третій статті 2 слова "міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади, району в місті" замінити словами "територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної міської територіальної громади (далі – територія об’єднаної міської громади)"
і внести відповідні поправки по тексту законопроекту.
 
Враховано    
    -9- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Третю частину статті 2 викласти в такій редакції:
" 3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів в депутати відповідних місцевих організацій політичних партій, структурних підрозділів блоків політичних партій (далі - виборчі списки) із закріпленням починаючи з другого номера кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією району або міста з кількістю виборців до 50 тисяч, з четвертого номера кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією району або міста з кількістю виборців від 50 тисяч до 100 тисяч та з шостого номера кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з відповідною територією Автономної Республіки Крим, області або району чи міста з кількістю виборців понад 100 тисяч."
 
Враховано частково    
    -10- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В частині третій статті 2 проекту закону слова ", блоків місцевих організацій політичних партій" виключити.
 
Відхилено    
11. 4. Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що співпадає з територією відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади.
 
-11- Долженков О.В.
Частину четверту статті 2 – виключити.
 
Відхилено   4. Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що співпадає відповідно з територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної міської громади (далі – територія міста).
 
    -12- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 2 після слова "абсолютної" доповнити словами "або значної більшості".
 
Відхилено    
    -13- Дзюблик П.В.
Попов І.В.
У частині четвертій статті 2 цифри "90" замінити цифрами "10".
 
Відхилено    
    -14- Дмитренко О.М.
У частинах четвертій та п’ятій статті 2 словосполучення "90 тисяч" замінити на "30 тисяч".
 
Відхилено    
    -15- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 2 виключити та змінити подальшу нумерацію.
 
Відхилено    
    -16- Вінник І.Ю.
У частині четвертій статті 2 слова " (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч)" замінити на слова " (міст обласного значення, обласних центрів, міст Київ та Севастопіль)".
 
Відхилено    
    -17- Бурбак М.Ю.
В частині четвертій статті 2 після слова "абсолютної" доповнити словами "або значної".
 
Відхилено    
    -18- Чепинога В.М.
Чекіта Г.Л.
Рибак І.П.
Тіміш Г.І.
У частинах четвертій та п'ятій статті 2, абзацах першому та другому частини першої статті 63, частинах п'ятій, сьомій, дев'ятій та десятій статті 85, пункті 2 частини першої, абзацах першому та другому частини чотирнадцятої статті 87 законопроекту цифри "90" замінити цифрами "350".
 
Відхилено    
    -19- Денисенко В.І.
У частині четвертій статті 2 слова "територією відповідної об’єднаної територіальної громади" змінити словами "територією об’єднаної міської громади (далі – територія міста)".
 
Враховано    
    -20- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В частині четвертій статті 2 проекту закону після слова "абсолютної" доповнити словами "або значної".
 
Відхилено    
12. 5. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади (далі – територія села, селища, міста).
 
-21- Долженков О.В.
У частині п’ятій статті 2 фразу " (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч)" – виключити.
 
Відхилено   5. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади (далі – територія села, селища), територія міста.
 
    -22- Дзюблик П.В.
Попов І.В.
У частині п’ятій статті 2 цифри "90" замінити цифрами "10".
 
Відхилено    
    -23- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 (нова нумерація) статті 2 викласти в такій редакції:
"Вибори міського, сільського, селищного, голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об’єднаної територіальної громади (далі – територія села, селища, міста)".
 
Відхилено    
    -24- Вінник І.Ю.
У частині п’ятій статті 2 слова " (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч)" замінити на слова " (крім міст обласного значення, обласних центрів, міст Київ та Севастопіль)".
 
Відхилено    
    -25- Різаненко П.О.
В частинах четвертій та п’ятій статті 2; в частині першій статті 63; в частинах п’ятій, сьомій, дев’ятій та десятій статті 85; в пункті другому частини першої, а абзацах першому та останньому частини чотирнадцятої статті 87 проекту Закону число "90" змінити числом "50".
Обґрунтування: зниження порогу для призначення виборів міського голови у два тури забезпечить об’єктивніше відображення волевиявлення виборців у більшій кількості міст.
 
Відхилено    
    -26- Денисенко В.І.
Частину п'яту статті 2 викласти в такій редакції:
"5. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади (далі – територія села, селища), територія міста".
 
Враховано    
13. 6. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної територіальної громади.
 
-27- Денисенко В.І.
Пункт 6 статті 2 викласти в такій редакції:
"Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села, селища, групи сіл) у складі об’єднаної територіальної громади".
 
Відхилено   6. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади.
 
    -28- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 2 доповнити словами: "за винятком її адміністративного центру"
 
Враховано по суті   
    -29- Матвієнко А.С.
У частині шостій статті 2 слова " (села або селища) замінити словами "села, селища, міста". Відповідні зміни внести у весь текст закону.
 
Відхилено    
14. 7. Інформація про кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та (або) відповідних місцевих засобах масової інформації, не пізніш як за 5 днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих виборів станом на 1 число поточного місяця.
 
-30- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 2 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 2. Основні засади місцевих виборів, виборчі системі, які застосовуються на місцевих виборах
1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного та особистого голосування виборців.
2. Вибори депутатів сільської, селищної ради, міської ради міста з кількістю виборців до 90 000 осіб, а також районної в місті ради проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. В кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради міста Києва, Севастополя, міста – обласного центру, іншого міста, в якому кількість виборців становить не менше 90 000 осіб, проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах.
4. Вибори депутатів районної ради проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами сіл, селищ (громад), міст, що входять до складу відповідного району. В кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
5. Вибори сільського, селищного голови, міського голови міста, зазначеного у частині другій цієї статті, проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному сільському, селищному, міському одномандатному виборчому окрузі.
6. Вибори міського голови міста, зазначеного у частині третій цієї статті, проводяться за мажоритарною системою абсолютної або значної більшості в єдиному міському одномандатному виборчому окрузі.
7. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного сільського (селищного) населеного пункту у складі відповідної громади.
8. Центральна виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 1 січня року проведення чергових виборів депутатів міської ради або міського голови не пізніше ніж за 120 днів до дня таких виборів оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та у офіційних друкованих виданнях "Голос України" та "Урядовий кур’єр" перелік міст, зазначених у частині другій цієї статті, із зазначенням кількості виборців у кожному такому місті для визначення процедури обрання міського голови та депутатів відповідної міської ради. Перелік таких міст не може переглядатись до проведення наступних чергових виборів міського голови, депутатів міської ради.".
 
Відхилено   7. Інформація про кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та (або) відповідних місцевих засобах масової інформації, не пізніш як за 5 днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих виборів станом на 1 число поточного місяця.
 
15. Стаття 3. Загальне виборче право
 
   Стаття 3. Загальне виборче право
 
16. 1. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та проживають на території Автономної Республіки Крим в межах відповідного виборчого округу.
 
-31- Денисенко В.І.
У абзаці першому частини першої статті 3 слова "відповідного виборчого округу" змінити словами "відповідного територіального виборчого округу".
 
Враховано   1. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та проживають на території Автономної Республіки Крим в межах відповідного територіального виборчого округу.
 
17. Право голосу на виборах депутатів районної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідних територіальних громад на території цього району та проживають в межах відповідного виборчого округу.
 
-32- Денисенко В.І.
У абзаці другому частини першої статті 3 слова "відповідного виборчого округу" змінити словами "відповідного територіального виборчого округу".
 
Враховано   Право голосу на виборах депутатів районної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідних територіальних громад на території цього району та проживають в межах відповідного територіального виборчого округу.
 
18. Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, та проживають на території відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу цієї області в межах відповідного виборчого округу.
 
-33- Денисенко В.І.
У абзаці третьому частини першої статті 3 слова "відповідного виборчого округу" змінити словами "відповідного територіального виборчого округу".
 
Враховано   Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, та проживають на території відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу цієї області в межах відповідного територіального виборчого округу.
 
19. Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.
 
-34- Денисенко В.І.
У абзаці четвертому частини першої статті 3 слова "відповідного виборчого округу" змінити словами "відповідного територіального виборчого округу".
 
Відхилено   Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.
 
20. Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади відповідного міста та проживають на території відповідного району в місті в межах відповідного виборчого округу.
 
-35- Денисенко В.І.
У абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "відповідного виборчого округу" змінити словами "відповідного територіального виборчого округу".
 
Враховано   Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади відповідного міста та проживають на території відповідного району в місті в межах відповідного територіального виборчого округу.
 
21. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об?єднаної територіальної громади та проживають на території відповідного населеного пункту (села або селища).
 
-36- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 6 частини 1 статті 3 доповнити словами: "за винятком її адміністративного центру"
 
Враховано по суті  Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об?єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території населеного пункту (села або селища), де за рішенням об?єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади проводяться такі вибори.
 
    -37- Денисенко В.І.
У абзаці шостому частини першої статті 3 слова "об?єднаної територіальної громади" замітити словами "об?єднаної сільської, селищної, міської".
 
Враховано    
22. Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.
 
   Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.
 
23. 2. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є:
 
   2. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є:
 
24. 1) паспорт громадянина України;
 
   1) паспорт громадянина України;
 
25. 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
 
-38- Льовочкіна Ю.В.
Частину другу статті 3 доповнити пунктом третім такого змісту:
"3) Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (лише за наявності паспорта громадянина України та для внутрішньо переміщених осіб, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб")".
 
Відхилено   2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
 
26. 3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання.
 
-39- Льовочкіна Ю.В.
Частину третю статті 3 доповнити словами "або за адресою фактичного проживання визначеною довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для внутрішньо переміщених осіб, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
 
Відхилено   3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання.
 
    -40- Шипко А.Ф.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
"3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається внесенням до паспортного документа інформації про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла відповідно до законодавства України."
 
Відхилено    
    -41- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 3 викласти у редакції: "3. Належність громадянина України до відповідної територіальної громади та проживання його на території району в місті, сільського населеного пункту для цілей цього Закону визначається його виборчою адресою відповідно до відомостей Державного реєстру виборців"
 
Відхилено    
27. 4. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.
 
-42- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 3 доповнити словами: "на підставі відомостей Державного реєстру виборців відповідно до закону"
 
Відхилено   4. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.
 
28. 5. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах, пов'язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
-43- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 5 статті 3 доповнити словами: "оскаржувати порушення власних виборчих прав, інших прав та законних інтересів щодо участі у виборчому процесі відповідних місцевих виборів"
 
Відхилено   5. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах, пов'язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
29. 6. Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
 
-44- Шипко А.Ф.
У частині шостій статті 3 слова "прямі або непрямі" виключити.
 
Відхилено   6. Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
 
30. 7. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.
 
-45- Льовочкіна Ю.В.
В частині сьомій статті 3 слова "військовослужбовці строкової служби" вилучити.
 
Відхилено   7. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.
 
    -46- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Частину 7 статті 3 Законопроекту викласти у такій редакції:
"7. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком або ухвалою суду перебувають у місцях позбавлення волі або установах для тримання осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.".
 
Відхилено    
    -47- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 7 статті 3 по тексту слова "громадяни України" замінити на слова "виборці"
 
Відхилено    
    -48- Матвієнко А.С.
У частині сьомій статті 3 слова ", а також особи, визнані судом недієздатними," виключити і доповнити частину 7 новим абзацом такого змісту:
"Відповідно до Конституції України не мають права голосу на місцевих виборах громадяни, яких визнано судом недієздатними".
 
Відхилено    
    -49- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Частину 7 статті 3 проекту закону після слів "у місцях позбавлення" доповнити словами "або обмеження".
 
Відхилено    
31. 8. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно із частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям у день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
-50- Льовочкіна Ю.В.
В частині 8 статті 3 слово "військовослужбовці" замінити словами "військовослужбовці строкової служби".
Частину 8 статті 3 слова після " (формувань)" доповнити словами "відповідно до виборчої адреси таких військовослужбовців, визначеної Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
Відхилено   8. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно із частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям у день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
    -51- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 3 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 3. Право голосу на місцевих виборах
1. Депутати Верховної Ради Автономної Реєстр.картка №
)
11. Права, зазначені у частині десятій цієї статті, здійснюються виборцями в обсязі і в порядку, встановленому цим та іншими законами.".
 
Відхилено    
32. Стаття 4. Рівне виборче право
 
   Стаття 4. Рівне виборче право
 
33. 1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах.
 
-52- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 4 слова "громадяни України" замінити на слова "виборці"
 
Відхилено   1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах.
 
34. 2. Кожен виборець на відповідних місцевих виборах має один голос.
 
   2. Кожен виборець на відповідних місцевих виборах має один голос.
 
35. Виборець на відповідних місцевих виборах може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений до списку виборців.
 
   Виборець на відповідних місцевих виборах може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений до списку виборців.
 
36. 3. Усі кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, зареєстровані у встановленому цим Законом порядку (далі – кандидати), мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів.
 
-53- Брензович В.І.
Частину 3 статті 4 викласти і наступній редакції:
"Усі місцеві організації партій, блоки, громадські об’єднання відповідного рівня – суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у відповідному виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом."
 
Відхилено   3. Усі кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, зареєстровані у встановленому цим Законом порядку (далі – кандидати), мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів.
 
37. Усі місцеві організації партій, блоки – суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у відповідному виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.
 
-54- Брензович В.І.
Пропонується у частині 3 статті 4 та далі за текстом: словосполучення "місцеві організації партій, блоки" доповнити словами "громадські об’єднання відповідного рівня".
 
Відхилено   Усі місцеві організації партій, блоки – суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у відповідному виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.
 
    -55- Попов І.В.
З абзацу другого частини третьої статті 4 законопроекту, слова ", блоки" виключити, далі за текстом.
 
Відхилено    
    -56- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абзаці 2 частини 3 статті 4 проекту закону слово ", блоки" виключити.
 
Відхилено    
38. 4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:
 
   4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:
 
39. 1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
   1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
40. 2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
 
-57- Матвієнко А.С.
У пункті 2 частини четвертої статті 4 слова "органів влади Автономної Республіки Крим" виключити.
 
Відхилено   2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
 
41. 3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, місцевих організацій партій, блоків - суб'єктів виборчого процесу;
 
-58- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В пункті 3 частини 4 статті 4 проекту закону слово ", блоків" виключити.
 
Відхилено   3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, місцевих організацій партій, блоків - суб'єктів виборчого процесу;
 
42. 4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, ніж кошти, передбачені частиною шостою статті 54 цього Закону.
 
   4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, ніж кошти, передбачені частиною шостою статті 54 цього Закону.
 
43. 5) рівним та неупередженим ставленням інформаційних агентств, засобів масової інформації до кандидатів, місцевих організацій партій, блоків - суб'єктів виборчого процесу.
 
-59- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В пункті 5 частини 4 статті 4 проекту закону слово ", блоків" виключити.
 
Відхилено   5) рівним та неупередженим ставленням інформаційних агентств, засобів масової інформації до кандидатів, місцевих організацій партій, блоків - суб'єктів виборчого процесу.
 
    -60- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 4 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 4. Рівне виборче право
1. Місцеві вибори є рівними. Виборці беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах.
2. Кандидати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом, мають у виборчому процесі виборів, на яких вони висунуті, рівні права та беруть участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів на умовах, рівних для всіх кандидатів на відповідних виборах.
3. Організації партій – суб’єкти виборчого процесу місцевих виборів мають рівні права і можливості брати участь у відповідному виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.
4. Рівність прав і можливостей кандидатів, організацій партій ( суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у виборчий процес, за винятком здійснення повноважень, передбачених цим Законом;
3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ, організацій, їх посадових та службових осіб до кандидатів, організацій партій ( суб’єктів будь-якого виборчого процесу місцевих виборів;
4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації коштів, крім коштів, передбачених частиною першою статті 96 цього Закону.
5) рівним та неупередженим ставленням інформаційних агентств, засобів масової інформації до кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу.
5. Інформаційні агентства, засоби масової інформації здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації."
 
Відхилено    
44. Стаття 5. Пряме виборче право
 
   Стаття 5. Пряме виборче право
 
45. 1. Місцеві вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі – депутати), сільського, селищного, міського голову, старосту шляхом голосування за кандидатів, висунутих та зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-61- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 5 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 5. Пряме виборче право
1. Місцеві вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають депутатів, сільського, селищного, міського голову, старосту шляхом голосування за кандидатів (виборчі списки кандидатів), зареєстрованих у порядку, встановленому цим Законом. Результати виборів визначаються безпосередньо підсумками голосування виборців.".
 
Відхилено   1. Місцеві вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі – депутати), сільського, селищного, міського голову, старосту шляхом голосування за кандидатів, висунутих та зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом.
 
46. Стаття 6. Вільні вибори
 
   Стаття 6. Вільні вибори
 
47. 1. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
 
   1. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
 
48. 2. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
 
-62- Шипко А.Ф.
Частину другу статті 6 викласти в такі редакції:
"Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування свого вибору та вільного волевиявлення при голосуванні".
 
Відхилено   2. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
 
49. 3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.
 
-63- Шипко А.Ф.
Частину третю статті 6 викласти в такі редакції:
"3. Забороняються будь-які дії чи бездіяльність осіб, що спрямовані на перешкоджання вільного формування вибору та/або волевиявленню виборця".
 
Відхилено   3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.
 
    -64- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 6 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 6. Вільні вибори
1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
2. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на місцевих виборах, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Законом.
3. Громадяни України мають право вільно агітувати за або проти кандидатів, висунутих для участі у місцевих виборах, місцевих організацій партій – суб’єктів відповідного виборчого процесу, вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, місцевих організацій партій, політичні, ділові та особисті якості кандидатів.
4. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.".
 
Відхилено    
50. Стаття 7. Таємне голосування
 
   Стаття 7. Таємне голосування
 
51. 1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
 
-65- Шипко А.Ф.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування та/або відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення виборця у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів свого волевиявлення забороняються і є порушенням таємниці голосування".
 
Враховано   1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
 
    -66- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення забороняються і є порушенням таємниці голосування".
 
Відхилено    
52. 2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
 
-67- Шипко А.Ф.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії, що дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця".
 
Відхилено   2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
 
    -68- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 7 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.
2. Будь-кому забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення окремого виборця.".
 
Відхилено    
    -69- Шпенов Д.Ю.
Статтю 7 доповнити новою частиною 3 та викласти її в такій редакції:
"Не вважається порушенням таємниці голосування проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування, якщо такі опитування здійснюються за межами виборчої дільниці та забезпечують збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється".
 
Відхилено    
53. Стаття 8. Особисте голосування
 
   Стаття 8. Особисте голосування
 
54. 1. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
 
   1. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
 
55. Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.
 
-70- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 8 проекту закону викласти в такій редакції:
" Стаття 8. Особисте голосування
1. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
2. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених частинами третьою та дванадцятою статті 149, частиною дванадцятою статті 151 цього Закону, не вважається голосуванням замість цього виборця.".
Ст. 9 у такій редакції:
" Стаття 9. Одноразове голосування
1. Кожен виборець, який має право голосу у відповідних виборах, незалежно від кількості голосів, які він має, може реалізувати це право під час проведення зазначених виборів лише один раз і лише на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.
2. У випадку одночасного проведення різних місцевих виборів виборець може реалізувати своє право голосу тільки на одній виборчій дільниці, спільній для цих виборів, одночасно на всіх таких виборах.".
Ст. 10 у такій редакції:
" Стаття 10. Чесні вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства
1. Виборчі права громадян України захищаються законом. Громадяни мають право на захист своїх виборчих прав та інших прав на участь у виборчому процесі шляхом оскарження порушень до відповідних виборчих комісій або у судовому порядку.
2. Забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад місцевих виборів, належне здійснення виборчих процедур і механізмів, передбачених цим Законом, точне і достовірне встановлення результатів виборів гарантується законом.
3. Будь-які прямі чи непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі будь-яких місцевих виборів, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
4. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, протиправному втручанні у виборчий процес, перешкоджанні у його законному проведенні, спробах спотворення результатів волевиявлення виборців, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.".
 
Відхилено   Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.
 
56. Стаття 9. Право бути обраним
 
   Стаття 9. Право бути обраним
 
57. 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
 
   1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
 
58. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 
-71- Долженков О.В.
Ванат П.М.
У частині другій статті 9 фразу "тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити словосполученням "умисного злочину".
 
Відхилено   2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 
    -72- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 9 доповнити частиною 3 наступного змісту: "3. Не може бути висунута кандидатом на позачергових виборах сільського, селищного, міського голови, на проміжних виборах депутата особа, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень якої призначені такі вибори, якщо дострокове припинення повноважень відбулося на підставі власноручно поданої заяви особи"
 
Відхилено    
    -73- Македон Ю.М.
Статтю 9 доповнити частиною 3 наступного змісту:
"3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має громадянство іншої держави або протягом останніх трьох років був громадянином іншої держави.".
 
Відхилено    
    -74- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 9 проекту закону вважати ст. 11 і викласти в такій редакції:
" Стаття 11. Право бути обраним
1. Депутатом Верховної Ради Автономної Реєстр.картка №
)
3. Не може бути висунута кандидатом на позачергових виборах сільського, селищного, міського голови, на проміжних виборах депутата особа, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень якої призначені такі вибори, якщо дострокове припинення повноважень відбулося на підставі власноручно поданої заяви особи.".
 
Відхилено    
59. Стаття 10. Право висування кандидатів
 
   Стаття 10. Право висування кандидатів
 
60. 1. Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується громадянами України відповідно через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних партій (далі - місцеві організації партій), блоки місцевих організацій партій або шляхом самовисування відповідно до цього Закону.
 
-75- Попов І.В.
У частині першій статті 10 законопроекту, слова ", блоки місцевих організацій партій" виключити, далі за текстом.
 
Відхилено   1. Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується громадянами України відповідно через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних партій (далі - місцеві організації партій), блоки місцевих організацій партій або шляхом самовисування відповідно до цього Закону.
 
    -76- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В частині першій статті 10 проекту закону слова "), блоки місцевих організацій партій" виключити.
 
Відхилено    
61. 2. Місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо ця організація зареєстрована у встановленому законом порядку. Блок місцевих організацій партій (далі – блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо він утворений відповідно до цього Закону та якщо місцеві організації партій, які ввійшли до його складу, зареєстровані у встановленому законом порядку.
 
-77- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 10 доповнити частиною 3 наступного змісту: "3. Не мають права висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних партій, діяльність та/або ідеологія яких є забороненою в Україні та/або які знаходяться на стадії ліквідації"
 
Враховано редакційно .  2. Місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо ця партія зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніше як за триста шістдесят п’ять днів до дня виборів та сама організація зареєстрована у встановленому законом порядку.
Блок місцевих організацій партій (далі – блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо відповідні місцеві організації партій зареєстровані у встановленому законом порядку та якщо відповідні партії зареєстровані у встановленому законом порядку не пізніше як за триста шістдесят п’ять днів до дня виборів.
 
    -78- Рибак І.П.
Тіміш Г.І.
Частину другу статті 10 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Право висування кандидатів
2. Місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо ця організація зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніше як за 365 днів до дня виборів. Блок місцевих організацій партій (далі – блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо він утворений відповідно до цього Закону та якщо місцеві організації партій, які ввійшли до його складу, зареєстровані у встановленому законом порядку не пізніше як за 365 днів до дня виборів".
 
Відхилено    
    -79- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Другу частину статті 10 викласти в такій редакції:
" 2. Місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо ця партія зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніше як за триста шістдесят п’ять днів до дня виборів та сама організація зареєстрована у встановленому законом порядку. Структурний підрозділ блоку партій може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо він є структурним підрозділом блоку політичних партій, які зареєстровані у встановленому законом порядку не пізніше як за триста шістдесят п’ять днів до дня виборів, утвореного відповідно до цього Закону та якщо місцеві організації партій, які ввійшли до його складу, зареєстровані у встановленому законом порядку."
 
Враховано редакційно    
    -80- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В частині 2 статті 10 проекту закону слова " Блок місцевих організацій партій (далі – блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах, якщо він утворений відповідно до цього Закону та якщо місцеві організації партій, які ввійшли до його складу, зареєстровані у встановленому законом порядку." виключити.
 
Відхилено    
    -81- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 10 проекту закону вважати ст. 12 і викласти в такій редакції:
" Стаття 12. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Право висування кандидатів на місцевих виборах належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації політичних партій (далі – організації партій) або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом.
2. Організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що ця організація зареєстрована у порядку, встановленому законом.".
 
Відхилено    
62. Стаття 11. Засади виборчого процесу
 
   Стаття 11. Засади виборчого процесу
 
63. 1. Виборчий процес місцевих виборів (далі – виборчий процес) - це здійснення суб'єктами виборчого процесу відповідних місцевих виборів, визначеними у статті 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.
 
-82- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 11 викласти у наступній редакції: "1. Виборчий процес місцевих виборів (далі – виборчий процес) - це здійснення суб'єктами виборчого процесу відповідних місцевих виборів, визначеними у статті 12 цього Закону, протягом встановленого строку відповідних виборчих процедур, передбачених цим Законом"
 
Враховано   1. Виборчий процес місцевих виборів (далі – виборчий процес) - це здійснення суб'єктами виборчого процесу відповідних місцевих виборів, визначеними у статті 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.
 
64. Виборчий процес здійснюється на засадах:
 
   Виборчий процес здійснюється на засадах:
 
65. 1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2-10 цього Закону;
 
   1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 3-8 цього Закону;
 
66. 2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
 
   2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
 
67. 3) політичного плюралізму та багатопартійності;
 
   3) політичного плюралізму та багатопартійності;
 
68. 4) публічності і відкритості;
 
   4) публічності і відкритості;
 
69. 5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії, місцеві організації партій, кандидати;
 
   5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії, місцеві організації партій, кандидати;
 
70. 6) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до місцевих організацій партій, блоків, кандидатів.
 
-83- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В пункті 6 абзацу 2 частини першої статті 11 проекту закону слово "блоків, " виключити.
 
Відхилено   6) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до місцевих організацій партій, блоків, кандидатів.
 
71. 2. Початок виборчого процесу оголошується відповідною виборчою комісією у строки та в порядку, визначені цим Законом.
 
   2. Початок виборчого процесу оголошується відповідною виборчою комісією у строки та в порядку, визначені цим Законом.
 
72. 3. Виборчий процес включає такі етапи:
 
-84- Денисенко В.І.
Частину третю статті 11 доповнити новим пунктом 1 такого змісту:
"1) утворення одномандатних, територіальних виборчих округів";
У зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів.
 
Враховано   3. Виборчий процес включає такі етапи:
1) утворення одномандатних, територіальних виборчих округів
 
73. 1) утворення дільничних виборчих комісій;
 
-85- Єфремова І.О.
Пункт 1 частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"1) утворення та формування складу територіальних районних у місті виборчих комісій (в містах з районним поділом, де не утворені районні ради), дільничних виборчих комісій".
 
Враховано частково   2) утворення (у разі необхідності), формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;
 
    -86- Денисенко В.І.
Пункт 1 (новий пункт 2) частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"1) утворення (у разі необхідності), формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій".
 
Враховано    
74. 2) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 
   3) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 
75. 3) висування та реєстрація кандидатів;
 
   4) висування та реєстрація кандидатів;
 
76. 4) проведення передвиборної агітації;
 
   5) проведення передвиборної агітації;
 
77. 5) голосування у день виборів;
 
   6) голосування у день виборів;
 
78. 6) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
 
   7) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
 
79. 4. У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі етапи:
 
   4. У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі етапи:
 
80. 1) повторне голосування;
 
   1) повторне голосування;
 
81. 2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.
 
   2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.
 
82. 5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Законом.
 
83. 6. Позачергові, проміжні, перші вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост можуть проводитися одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, референдумом.
 
-87- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 11 проекту закону вважати ст. 13 і викласти в такій редакції:
" Стаття 13. Виборчий процес місцевих виборів
1. Виборчий процес – це здійснення суб’єктами, визначеними статтею 14 цього Закону, протягом встановлених строків процедур, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів, встановленням та оприлюднення їх результатів.
2. Виборчий процес конкретних місцевих виборів здійснюється відповідно на території Автономної Республіки Крим, сільської громади, селища, міста, сільського населеного пункту, району в місті, району, області.
3. Початок виборчого процесу кожних місцевих виборів оголошує виборча комісія Автономної Республіки Крим, відповідна територіальна виборча комісія у випадках і в строки, встановлені Конституцією України та цим Законом.
4. Виборчий процес місцевих виборів обов’язково включає такі процедури:
1) складання та уточнення списків виборців;
2) утворення та формування складу дільничних виборчих комісій;
3) висування та реєстрація кандидатів;
4) проведення передвиборної агітації;
5) голосування;
6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях;
7) встановлення результатів виборів.
5. У випадках, встановлених цим Законом, виборчий процес місцевих виборів включає також:
1) утворення виборчих округів;
2) повторне голосування;
3) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування.
6. Виборчий процес кожних місцевих виборів здійснюється на засадах:
1) дотримання виборчих прав громадян, зазначених у Конституції України та статтях 3, 11, 12 цього Закону;
2) дотримання основних засад виборчого права, визначених Конституцією України та статтями 2, 4 – 10 цього Закону;
3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у цей процес;
4) політичного плюралізму та багатопартійності;
5) публічності і відкритості виборчого процесу, належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу;
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів та організацій партій – суб’єктів відповідного виборчого процесу місцевих виборів до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії, їх організації.
7. Виборчий процес кожних місцевих виборів завершується через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів.".
 
Відхилено   6. Позачергові, проміжні, перші вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост можуть проводитися одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, референдумом.
 
84. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
 
   Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
 
85. 1. Суб'єктами виборчого процесу на відповідних місцевих виборах є:
 
-88- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 12 викласти у наступній редакції:
"1. Суб'єктами виборчого процесу на відповідних місцевих виборах є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія;
3) виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону або інших законів України, які уповноважені забезпечувати організацію та проведення відповідних місцевих виборів;
4) кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;
5) місцева організація партії (блок), яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у відповідних місцевих виборах;
6) офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої організації партії (блоку) – суб’єкта відповідного виборчого процесу;
7) представник партії (блоку);
8) уповноважена особа партії (блоку);
9) довірена особа кандидата"
 
Відхилено   1. Суб'єктами виборчого процесу на відповідних місцевих виборах є:
 
86. 1) виборець;
 
   1) виборець;
 
87. 2) Центральна виборча комісія;
 
   2) Центральна виборча комісія;
 
88. 3) виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону або інших законів України, які уповноважені забезпечувати організацію та проведення відповідних місцевих виборів;
 
-89- Матвієнко А.С.
У пункті 3 частини першої статті 12 слова "сформовані (утворені)" замінити словом "утворені".
 
Враховано   3) виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону або інших законів України, які уповноважені забезпечувати організацію та проведення відповідних місцевих виборів;
 
89. 4) кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;
 
-90- Шипко А.Ф.
Пункт 4 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
"4) кандидат в депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;".
 
Відхилено   4) кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;
 
90. 5) місцева організація партії (блок), яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у відповідних місцевих виборах;
 
-91- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В першій частині статті 12 пункти 5 та 6 викласти в наступній редакції
"5) політична партія (блок політичних партій) та її (його) місцева організація (структурний підрозділ блоку), яка висунула (який висунув) кандидата для участі у відповідних місцевих виборах;
6) офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої організації партії (структурного підрозділу блоку) - суб’єкта відповідного виборчого процесу, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом."
 
Відхилено   5) місцева організація партії (блок), яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у відповідних місцевих виборах;
 
    -92- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В пункті 5 частини першої статті 12 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
    -93- Сташук В.Ф.
доповнити частину першу статті 12 пунктом шостим такого змісту:
"6) довірені особи кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, уповноважені особи місцевої організації партії (блоку), кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі, представник місцевої організації партії (блоку) у територіальній виборчій комісії".
У зв’язку з цим, пункт шостий частини першої статті 12 вважати відповідно пунктом сьомим;
 
Відхилено    
91. 6) офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої організації партії (блоку) – суб’єкта відповідного виборчого процесу, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.
 
-94- Алексєєв І.С.
У пункті 6 частини першої статті 12 слова "громадської організації" замінити словами "громадського об’єднання".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із Законом України "Про громадські об'єднання" та недопущення звуження права громадських спілок на участь у спостереженні за місцевими виборами.
Статтю 12 доповнити частиною другою такого змісту:
"Не можуть бути суб'єктом виборчого процесу:
місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
блок, до якого входить місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із частиною п’ятою статті 3 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
 
Враховано частково   6) офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої організації партії (блоку) – суб’єкта відповідного виборчого процесу, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.
2. Не може бути суб'єктом виборчого процесу:
місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
блок, до якого входить місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
 
    -95- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
У пункті 6 частини першої статті 12 після слова "Законом" додати слова "офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій".
 
Відхилено    
    -96- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В пункті 6 частини першої статті 12 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
    -97- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 12 проекту закону вважати ст. 14 і викласти в такій редакції:
" Стаття 14. Суб’єкти виборчого процесу
1. Виборчий процес кожних місцевих виборів, зазначених у статті 2 цього Закону, має власних суб’єктів.
2. Суб’єктом виборчого процесу відповідних місцевих виборів є:
1) виборець, який відповідно до цього Закону має право голосу на цих виборах;
2) виборча комісія, яка уповноважена здійснювати підготовку і проведення відповідних місцевих виборів;
3) організація партії – суб’єкт висування кандидата (кандидатів) на відповідних виборах;
4) кандидат, висунутий або зареєстрований для участі у відповідних місцевих виборах у порядку, встановленому цим Законом;
5) офіційний спостерігач від кандидата, організації партії – суб’єкта відповідного виборчого процесу, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.
3. Виборець є суб’єктом виборчих процесів усіх місцевих виборів, що проводяться одночасно, на яких він має право голосу відповідно до статті 3 цього Закону.
4. Центральна виборча комісія є суб’єктом виборчих процесів усіх місцевих виборів.
5. Дільничні виборчі комісії одночасно є суб’єктами усіх виборчих процесів, в організації і проведенні яких вони беруть участь. Територіальні виборчі комісії можуть одночасно бути суб’єктами виборчого процесу різних місцевих виборів у випадках, визначених цим Законом.
6. Офіційний спостерігач від кандидата, організації партії є суб’єктом виборчого процесу тих місцевих виборів, суб’єктом якого є відповідний кандидат, місцева організація партії.
7. Офіційний спостерігач від громадської організації є суб’єктом виборчого процесу усіх місцевих виборів, які проводяться одночасно на тій же території.".
 
Відхилено    
92. Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
 
   Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
 
93. 1. Організація і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито.
 
   1. Організація і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито.
 
94. 2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів, оприлюднюють протоколи про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
 
-98- Заліщук С.П.
Частину другу статті 13 доповнити словосполукою "а також Законом України "Про доступ до публічної інформації".
 
Відхилено   2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів, оприлюднюють протоколи про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
 
95. 3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.
 
-99- Шипко А.Ф.
У частині 3 статті 13 слова "зачіпають законні права" замінити словами " та/або виборчих прав".
 
Відхилено   3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.
 
96. 4. Усі засоби масової інформації, незалежно від форми власності, зобов'язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.
 
-100- Заліщук С.П.
Частину четверту статті 13 викласти в такій редакції:
"4. Журналістам, представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, в тому числі партійні, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.".
 
Відхилено   4. Усі засоби масової інформації, незалежно від форми власності, зобов'язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.
 
    -101- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 13 доповнити частиною 5:
"5. На веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох днів з дня реєстрації відповідного кандидата на відповідних місцевих виборах, але не пізніше ніж через три дні після отримання відповідної інформації від територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата для участі у відповідних місцевих виборах, оприлюднюються такі відомості про кожного кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних місцевих виборах: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб'єкт висування кожного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також автобіографія та декларація кандидата про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"
 
Відхилено    
    -102- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 13 слова "незалежно від форми власності" замінити словами "крім заснованих політичними партіями, що безпосередньо або у складі блоків є суб'єктами виборчого процесу".
 
Враховано    
    -103- Черненко О.М.
статтю 13 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Відомості, що передаються Центральній виборчій комісії через інформаційні системи, засобами електронного зв’язку є інформацією, що не має юридичного значення";
 
Відхилено    
    -104- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Доповнити ст.. 13 проекту закону новими частинами 4, 5 у такій редакції:
"4. Усі рішення територіальних виборчих комісій всіх рівнів невідкладно після прийняття надсилаються до Центральної виборчої комісії. Усі рішення Центральної виборчої комісії та отримані рішення територіальних виборчих комісій невідкладно, після їх прийняття і отримання відповідно, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
5. На веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох днів з дня реєстрації відповідного кандидата на відповідних місцевих виборах, але не пізніше ніж через три дні після отримання відповідної інформації від територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата для участі у відповідних місцевих виборах, оприлюднюються такі відомості про кожного кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних місцевих виборах: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб’єкт висування кожного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також автобіографія та декларація кандидата про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.".
У зв’язку з цим ч. 4 ст. 13 вважати частиною шостою ст. 13 проекту закону.
 
Відхилено    
    -105- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 13 проекту закону вважати ст. 15 і викласти в такій редакції:
" Стаття 15. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито.
2. З метою забезпечення публічного та відкритого характеру виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення місцевих виборів:
1) інформують громадян про свій склад, місце знаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про включення виборців до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, про місце і час голосування виборців, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх посадових та службових осіб, які обмежують або порушують їх виборчі права;
2) забезпечують можливості для ознайомлення виборців, інших суб’єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, з відомостями про кандидатів, зареєстрованих на відповідних виборах, з передвиборними програмами кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу;
3) роз’яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;
4) оприлюднюють результати підрахунку голосів виборців, підсумки голосування і результати місцевих виборів;
5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим та іншими Законами України.
3. Рішення виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що стосуються місцевих виборів, а також усі рішення виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, доводяться до відома громадян через веб-сайт Центральної виборчої комісії, друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо менший строк не встановлено цим Законом.
4. Усі рішення територіальних виборчих комісій всіх рівнів невідкладно після прийняття надсилаються до Центральної виборчої комісії. Усі рішення Центральної виборчої комісії та отримані рішення територіальних виборчих комісій невідкладно, після їх прийняття і отримання відповідно, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
5. На веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох днів з дня реєстрації відповідного кандидата на відповідних місцевих виборах, але не пізніше ніж через три дні після отримання відповідної інформації від територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата для участі у відповідних місцевих виборах, оприлюднюються такі відомості про кожного кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних місцевих виборах: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб'єкт висування кожного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також автобіографія та декларація кандидата про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
6. Засоби масової інформації зобов’язані висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, базуючись на засадах достовірності, повноти і збалансованості інформації та її неупередженого подання, забезпечувати проведення передвиборної агітації з дотриманням вимог Конституції України, цього та інших законів України.
7. Журналісти, представники засобів масової інформації мають право безперешкодно відвідувати всі публічні, в тому числі партійні, заходи, пов’язані з виборами. Доступ представників засобів масової інформації на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування здійснюється на умовах, визначених пунктом 6 частини другої статті 46 цього Закону.
8. Виборчі комісії, їх члени, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів зобов’язані в межах своїх повноважень в порядку передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації" надавати засобам масової інформації, журналістам, іншим запитувачам інформацію щодо підготовки і проведення виборів.".
 
Відхилено    
97. Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
 
   Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
 
98. Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення
 
   Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення
 
99. 1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими.
 
   1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими.
 
100. 2. Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.
 
-106- Денисенко В.І.
Пункт 2 статті 14 викласти в такій редакції:
"Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів чи старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.
Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України.
Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України".
 
Враховано   Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів чи старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.
 
101. Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів приймається Верховною Радою України.
 
   Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України.
 
102. Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України.
 
-107- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 2 частини 2 статті 14 викласти у наступній редакції: "Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України"
 
Враховано   Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України.
 
103. Рішення про проведення чергових виборів старости приймається місцевою радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
 
-108- Денисенко В.І.
Абзац 4 пункту 2 статті 14 виключити
 
Враховано      
    -109- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 4 частини 2 статті 14 вилучити
 
Враховано    
104. 3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.
 
-110- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 14 викласти у наступній редакції:
"3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об’єднання територіальних громад". Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови"
 
Враховано   3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об’єднання територіальних громад". Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.
 
105. Позачергові вибори старости призначаються місцевою радою відповідної об’єднаної територіальної громади у разі дострокового припинення повноважень старости.
 
   Позачергові вибори старости призначаються місцевою радою відповідної об’єднаної територіальної громади у разі дострокового припинення повноважень старости.
 
106. 4. Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
   4. Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
107. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.
 
   Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.
 
108. 5. Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
   5. Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
109. 6. Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом, у разі формування нових місцевих рад.
 
-111- Денисенко В.І.
Пункт 6 статті 14 викласти в такій редакції:
"Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в десятиденний термін після отримання відповідного звернення Кабінету міністрів України.
Перші вибори старости призначаються місцевою радою об’єднаної територіальної громади в останню неділю річного терміну з дня прийняття рішення про визначення села, селища (групи сіл, селищ), де обирається староста".
 
Враховано частково   6. Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост призначаються Центральною виборчою комісією в десятиденний термін після отримання звернення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської ради.
 
    -112- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 14 викласти у наступній редакції: "Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів, старости призначаються Центральною виборчою комісією якщо інше не передбачено законом, у разі формування нових місцевих рад"
 
Враховано редакційно    
110. Перші вибори старости призначаються місцевою радою об’єднаної територіальної громади у разі прийняття нею рішення про обирання старости у відповідному населеному пункті (селі, селищі).
 
-113- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати статтю 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Підстави призначення місцевих виборів
1. Чергові місцеві вибори проводяться у зв’язку із закінченням визначеного Конституцією України строку повноважень депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових виборах.
2. Позачергові місцеві вибори проводяться у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, старости.
3. Проміжні вибори депутата місцевої ради призначаються у відповідному у разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, який був обраний у цьому окрузі.
4. Перші місцеві вибори проводяться у зв’язку з утворенням нової адміністративно-територіальної одиниці (територіальної громади) або добровільного об`єднання територіальних громад.
5. Повторні місцеві вибори проводяться у зв’язку з:
1) визнанням місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі недійсними;
2) визнанням місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі такими, що не відбулися;
3) визнанням особи, обраної депутатом сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою чи старостою, такою, яка відмовилася від мандата"
 
Відхилено      
    -114- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 14 проекту закону замінити ст. ст. 16-18 у такій редакції:
" Стаття 16. Види місцевих виборів
1. Місцеві вибори можуть бути:
1) черговими;
2) позачерговими;
3) проміжними;
4) першими;
5) повторними.
2. Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України.
3. Місцеві вибори, зазначені у пунктах 2-5 частини першої цієї статті, проводяться в окремих адміністративно-територіальних одиницях чи територіальних громадах.
 
Відхилено    
    -115- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 17. Підстави призначення місцевих виборів
1. Чергові місцеві вибори проводяться у зв’язку із закінченням визначеного Конституцією України строку повноважень депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових виборах.
2. Позачергові місцеві вибори проводяться у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.
3. Проміжні вибори депутата місцевої ради призначаються у відповідному багатомандатному виборчому окрузі у разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону), районної у місті, районної ради, який був обраний у цьому окрузі.
4. Перші місцеві вибори проводяться у зв’язку з утворенням нової адміністративно-територіальної одиниці (територіальної громади).
5. Повторні місцеві вибори проводяться у зв’язку з:
1) визнанням місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі недійсними;
2) визнанням місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі такими, що не відбулися;
3) визнанням особи, обраної депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою чи старостою, такою, яка відмовилася від мандата;
4) обранням у багатомандатному виборчому окрузі з виборів сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної в місті, районної ради меншої кількості депутатів, аніж мандатів у цьому окрузі.
 
Відхилено    
    -116- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 18. Призначення місцевих виборів
1. Чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки призначаються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост призначаються постановою Верховної Ради України.
3. Позачергові місцеві вибори призначаються постановою Верховної Ради України.
4. Повторні вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначаються рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим.
5. Повторні та проміжні вибори депутатів (депутата) місцевої ради, повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости призначаються рішенням відповідної територіальної виборчої комісії.
6. Відповідні місцеві вибори, зазначені у частинах четвертій чи п’ятій цієї статті, призначаються Центральною виборчою комісією у разі бездіяльності територіальної виборчої комісії щодо призначення повторних місцевих виборів у строки, встановлені статтею 19 цього Закону, у п’ятиденний строк з дня настання такої бездіяльності, а також у випадку, передбаченому частиною шостою статті 121 цього Закону.
7. Перші місцеві вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом.
8. Орган, зазначений у частині сьомій цієї статті, одночасно з рішенням про призначення перших виборів приймає рішення про загальний склад місцевої ради з урахуванням вимог статей 22 та 23 цього Закону.".
 
Відхилено    
111. Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу
 
-117- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Назву ст. 15 проекту закону після слів "виборчого процесу" доповнити словами ", правила обчислення строків"
 
Враховано   Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу, правила обчислення строків
 
112. 1. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 100 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.
 
-118- Денисенко В.І.
Пункт 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"Чергові та перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 100 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.
Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших, чергових, позачергових місцевих виборів".
 
Відхилено   1. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.
 
    -119- Денисенко В.І.
В частині першій статті 15 цифри "100" замінити цифрами "90".
 
Враховано    
113. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.
 
   Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.
 
114. 2. Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих виборів.
 
   2. Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих виборів.
 
115. Рішення про призначення повторних виборів депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі, такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
 
   Рішення про призначення повторних виборів депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі, такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
 
116. Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови, старости приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади.
 
   Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови, старости приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади.
 
117. 3. Проміжні вибори депутата призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.
 
-120- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 15 викласти у наступній редакції: "3. Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів. Рішення про призначення проміжних виборів депутата сільської, селищної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі"
 
Враховано   3. Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.
 
118. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
-121- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину третю статті 15 викласти у такій редакції:
"3. Проміжні вибори депутата призначаються на останню неділю листопада після прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.
Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається місцевою радою не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата".
 
Відхилено   Рішення про призначення проміжних виборів депутата сільської, селищної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
119. 4. Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів.
 
   4. Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів.
 
120. 5. Місцеві вибори призначаються на неділю.
 
   5. Місцеві вибори призначаються на неділю.
 
121. 6. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.
 
   6. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.
 
122. 7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Таке рішення відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.
 
   7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Таке рішення відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.
 
123. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.
 
   Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.
 
124. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости.
 
   Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости.
 
125. 8. У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п'ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.
 
   8. У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п'ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.
 
126. 9. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.
 
   9. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.
 
127. 10. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.
 
   10. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.
 
128. 11. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.
 
   11. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.
 
129. 12. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
 
-122- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину дванадцяту статті 15 викласти у наступній редакції:
"12. Днем вчинення бездіяльності вважається день наступний за днем закінчення строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України".
 
Відхилено   12. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
 
    -123- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 15 проекту закону замінити ст. ст. 19, 20 у такій редакції:
" Стаття 19. Строки призначення та проведення місцевих виборів
1. Голосування на місцевих виборах призначається на неділю.
2. Чергові, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування.
3. Рішення про призначення проміжних місцевих виборів приймається не пізніш як через тридцять днів після виникнення обставин, зазначених у частині третій статті 17 цього Закону. Голосування на проміжних місцевих виборах проводиться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення рішення про призначення виборів.
4. Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається не пізніш як через п’ять днів після виникнення обставин, зазначених у частині п’ятій статті 17 цього Закону. Голосування на повторних місцевих виборах проводиться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення.
5. Перші місцеві вибори призначаються не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів.
6. День голосування на місцевих виборах не може збігатися з днем державного свята. Якщо день голосування, визначений відповідно до частин третьої чи четвертої цієї статті, припадає на день державного свята, день голосування переноситься на наступну неділю.
7. Рішення про призначення позачергових, проміжних, перших чи повторних місцевих виборів публікується суб’єктом призначення місцевих виборів, зазначеним у статті 18 цього Закону, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший визначений ним спосіб не пізніш як на п’ятий день після його прийняття. Суб’єкт призначення виборів у той же строк надсилає зазначене рішення Центральній виборчій комісії.
8. Виборчий процес місцевих виборів розпочинається за шістдесят днів до дня голосування.
9. Центральна виборча комісія офіційно оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія офіційно оголошує про початок виборчого процесу відповідних позачергових, проміжних, повторних, перших місцевих виборів не пізніше ніж за п’ять днів до дня його початку. Текст офіційного оголошення про початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів затверджується рішенням зазначеної виборчої комісії.
10. Текст офіційного оголошення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів публікується відповідно в загальнодержавних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб, визначений відповідною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня офіційного оголошення.
 
Відхилено    
    -124- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 20. Порядок обчислення строків
1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.
2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.
3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.".
 
Відхилено    
130. Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
 
   Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
 
131. 1. Загальний склад (кількість депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим.
 
   1. Загальний склад (кількість депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим.
 
132. 2. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті в залежності від кількості виборців, які належать до територіальних громад села, селища, міста, проживають на території району в місті, району, області.
 
-125- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 2 статті 16 викласти у наступній редакції: "2. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, ради об’єднаної територіальної громади визначається відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті в залежності від кількості виборців, які належать до територіальних громад села, селища, міста, проживають на території району в місті, району, області"
 
Відхилено   2. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті в залежності від кількості виборців, які належать до територіальних громад села, селища, міста, проживають на території району в місті, району, області.
 
    -126- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абз. 1 ч. 2 ст. 16 проекту закону слово "визначається" замінити словами "визначає така місцева рада поточного скликання"
 
Відхилено    
    -127- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
366.
Доповнити ч. 2 ст. 16 проекту закону абзацами другим і третій у такій редакції:
" Місцева рада може прийняти рішення про зміну свого загального складу (кількості депутатів) не пізніше як за 120 днів до дня голосування на чергових місцевих виборах.
У разі проведення позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті ради кількісний склад такої ради не змінюється.".
 
Відхилено    
133. 3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:
 
-128- Денисенко В.І.
Пункт 3 статті 16 викласти в такій редакції:
"Загальний склад (кількість депутатів)
а) місцевої міста районного значення, сільської, селищної ради:
1) до 500 виборців – 10 депутатів;
2) від 500 до 1000 виборців – 12 депутатів;
3) від 1000 до 2000 виборців – 14 депутатів;
4) від 2000 до 3000 виборців – 16 депутатів;
5) від 3000 до 5000 виборців – 18 депутатів;
6) від 5000 до 8000 виборців – 20 депутатів;
7) від 8 000 до 12 000 виборців – 22 депутатів;
8) від 12 000 до 20 000 виборців –24 депутатів;
9) від 20 000 до 30 000 виборців – 26 депутатів;
10) від 30 000 до 50 000 виборців – 28 депутатів;
11) від 50 000 до 70 000 виборців – 30 депутатів;
б) міської міста обласного значення, районної та ради об’єднаної відповідно до Перспективного плану формування території громад:
1) від 70 000 до 300 000 виборців – 40 депутатів;
2) від 300 000 до 400 000 виборців – 44 депутатів;
3) від 400 000 до 500 000 виборців – 48 депутатів;
4) від 500 000 до 600 000 виборців – 52 депутатів;
5) від 600 000 до 800 000 виборців – 56 депутатів;
6) від 800 000 до 1 100 000 виборців – 60 депутатів;
7) від 1100 000 до 1 500 000 виборців – 70 депутатів;
8) понад 1 500 000 виборців – 80 депутатів".
 
Відхилено   3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:
 
    -129- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 3 статті 16 по тексту слово "депутати" поставити у правильних відмінках.
 
Враховано редакційно    
134. 1) до 500 виборців – 10 депутатів;
 
-130- Вадатурський А.О.
Пункт 3 статті 16 викласти у такій редакції:
"3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:
до 500 виборців – 5 депутатів;
2) від 500 до 1000 виборців – 6 депутатів;
3) від 1000 до 2000 виборців – 7 депутатів;
4) від 2000 до 3000 виборців – 8 депутатів;
5) від 3000 до 5000 виборців – 9 депутатів;
6) від 5000 до 8000 виборців – 10 депутатів;
7) від 8 000 до 12 000 виборців – 11 депутатів;
8) від 12 000 до 20 000 виборців – 12 депутатів;
9) від 20 000 до 30 000 виборців – 13 депутатів;
10) від 30 000 до 50 000 виборців – 14 депутатів;
11) від 50 000 до 70 000 виборців – 15 депутатів;
12) від 70 000 до 100 000 виборців – 16 депутатів;
 
Відхилено      
135. 2) від 500 до 1000 виборців – 12 депутатів;
3) від 1000 до 2000 виборців – 14 депутатів;
4) від 2000 до 3000 виборців – 16 депутатів;
5) від 3000 до 5000 виборців – 18 депутатів;
6) від 5000 до 8000 виборців – 20 депутатів;
7) від 8 000 до 12 000 виборців – 22 депутатів;
8) від 12 000 до 20 000 виборців –24 депутатів;
9) від 20 000 до 30 000 виборців – 26 депутатів;
10) від 30 000 до 50 000 виборців – 28 депутатів;
11) від 50 000 до 70 000 виборців – 30 депутатів;
12) від 70 000 до 100 000 виборців –32 депутатів;
 
-131- Добродомов Д.Є.
у п.12 ч. 3 ст. 16 змінити формулювання "100 000 виборців" на "90 000 виборців"; 13) від 100 000 до 150 000 виборців – 17 депутатів;
 
Відхилено   1) до 1 тисячі виборців - 16 депутатів;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 20 депутатів;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 30 депутатів;
4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 36 депутатів;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 46 депутатів;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 50 депутатів;
 
136. 13) від 100 000 до 150 000 виборців – 34 депутатів;
 
-132- Добродомов Д.Є.
у п.13 ч. 3 ст. 16 змінити формулювання "34 депутатів" на "54 депутатів"; 14) від 150 000 до 200 000 виборців – 18 депутатів;
 
Відхилено   7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 60 депутатів;
 
137. 14) від 150 000 до 200 000 виборців – 36 депутатів;
 
-133- Добродомов Д.Є.
у п.14 ч. З ст. 16 змінити формулювання "36 депутатів" на "56 депутатів";
 
Відхилено   8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 76 депутатів;
 
138. 15) від 200 000 до 250 000 виборців – 38 депутатів;
 
-134- 15) від 200 000 до 250 000 виборців – 19 депутатів;
 
Немає висновку   9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 90 депутатів;
 
    -135- Добродомов Д.Є.
у п.15 ч. З ст. 16 змінити формулювання "38 депутатів" на "58 депутатів"; 16) від 250 000 до 300 000 виборців – 20 депутатів;
 
Відхилено    
139. 16) від 250 000 до 300 000 виборців – 40 депутатів;
 
-136- Добродомов Д.Є.
у п.16 ч. З ст. 16 змінити формулювання "40 депутатів" на "60 депутатів";
17) від 300 000 до 400 000 виборців – 22 депутатів;
 
Відхилено   10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 110 депутатів;
 
140. 17) від 300 000 до 400 000 виборців – 44 депутатів;
 
-137- Добродомов Д.Є.
у п.17 ч. З ст. 16 змінити формулювання "44 депутатів" на "64 депутатів";
18) від 400 000 до 500 000 виборців – 24 депутатів;
 
Відхилено   11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.
 
141. 18) від 400 000 до 500 000 виборців – 48 депутатів;
 
-138- Добродомов Д.Є.
у п.18 ч. З ст. 16 змінити формулювання "48 депутатів" на "68 депутатів"; 19) від 500 000 до 600 000 виборців – 26 депутатів
 
Відхилено      
142. 19) від 500 000 до 600 000 виборців – 52 депутатів;
 
-139- ;
;  
Немає висновку      
    -140- Добродомов Д.Є.
у п.19 ч. З ст. 16 змінити формулювання "52 депутатів" на "72 депутатів"; 20) від 600 000 до 800 000 виборців – 28 депутатів;
21) від 800 000 до 1 100 000 виборців – 30 депутатів;
22) від 1100 000 до 1 500 000 виборців – 35 депутатів;
23) понад 1 500 000 виборців – 40 депутатів."
 
Відхилено    
143. 20) від 600 000 до 800 000 виборців – 56 депутатів;
 
-141- Добродомов Д.Є.
у п.20 ч. З ст. 16 змінити формулювання "56 депутатів" на "76 депутатів";
 
Відхилено      
144. 21) від 800 000 до 1 100 000 виборців – 60 депутатів;
 
-142- Курячий М.П.
Пункти 21-23 частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
"21) від 800 000 до 1 100 000 виборців – 80 депутатів;
 
Відхилено      
    -143- Добродомов Д.Є.
у п.21 ч. З ст. 16 змінити формулювання "60 депутатів" на "80 депутатів";
 
Відхилено    
145. 22) від 1100 000 до 1 500 000 виборців – 70 депутатів;
 
-144- 22) від 1100 000 до 1 500 000 виборців – 90 депутатів;
 
Немає висновку      
    -145- Добродомов Д.Є.
у п.22 ч. З ст. 16 змінити формулювання "70 депутатів" на "90 депутатів";
 
Відхилено    
146. 23) понад 1 500 000 виборців – 80 депутатів.
 
-146- 23) від 1 500 000 до 2 000 000 виборців – 100 депутатів";
Доповнити пунктом 24 наступної редакції:
"24) понад 2000 000 виборців – 120 депутатів".
 
Немає висновку      
    -147- Дубневич Я.В.
У частині 3 статті 16 :
пункт 23 викласти в такій редакції:
"23) від 1500 000 до 2000 000 виборців – 80 депутатів";
доповнити пунктом 24 такого змісту:
"24) понад 2 000 000 виборців – 100 депутатів"
 
Відхилено    
    -148- Матвієнко А.С.
Концепцію частини третьої статті 16 докорінно змінити. Депутати не є надавачами послуг, тому їхня кількість не повинна визначатись пропорційно до числа виборців. Це кількість лікарів, вчителів і т.д. має визначатись залежно від кількості жителів (не виборців!).
Депутати ж обираються для здійснення визначених законом повноважень, які є однаковими для рад одного рівня:
1)територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,
об'єднаних територіальних громад;
2)територіальних громад міст обласного значення;
3)районних рад;
4)обласних рад;
5)ВР АРК;
6)Київради;
7)Севастопольської міської ради
Відповідно, для кожної з категорій 1-4) чисельність рад має бути встановлена приблизно однаковою.
 
Відхилено    
    -149- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Третю та четверту частини статті 16 викласти наступним чином:
"3. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити при чисельності:
1) до 1000 виборців - від 12 до 16 депутатів;
2) від 1000 до 3000 виборців - від 16 до 20 депутатів включно;
3) від 3000 до 5000 виборців - від 20 до 30 депутатів включно;
4) від 5000 до 20 000 виборців - від 30 до 36 депутатів включно;
5) від 20 000 до 50 000 виборців - від 36 до 46 депутатів включно;
6) від 50 000 до 100 000 виборців - від 36 до 50 депутатів включно;
7) від 100 000 до 250 000 виборців - від 40 до 60 депутатів включно;
8) від 250 000 до 500 000 виборців - від 50 до 76 депутатів включно;
9) від 500 000 до 1 000 000 виборців - від 60 до 90 депутатів включно;
10) від 1000 000 до 2 000 000 виборців - від 76 до 120 депутатів включно;
11) понад 2 000 000 виборців - від 76 до 150 депутатів.
4. Загальний склад (кількість депутатів) обласної ради визначається як число кратне кількості районів, міст обласного значення, що входять до складу відповідної області, для забезпечення їх рівного представництва у відповідній обласній раді незалежно від чисельності жителів відповідного району, міста обласного значення плюс п’ять.
Загальний склад (кількість депутатів) районної ради визначається як число кратне кількості сіл (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися в територіальну громаду), селищ, міст районного значення, що входять до складу відповідного району, для забезпечення рівного представництва кожної територіальної громади у відповідній районній раді незалежно від чисельності такої територіальної громади плюс три."
 
Враховано редакційно    
    -150- Томенко М.В.
Частину 3 статті 16 Закону України "Про місцеві вибори" викласти у наступній редакції:
"3.Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:
1) до 500 виборців - 5 депутатів;
2) від 500 до 1000 виборців - 7 депутатів;
3) від 1000 до 2000 виборців - 9 депутатів;
4) від 2000 до 3000 виборців - 11 депутатів;
5) від 3000 до 5000 виборців - 13 депутатів;
6) від 5000 до 8000 виборців - 15 депутатів;
7) від 8 000 до 12 000 виборців - 17 депутатів;
8) від 12 000 до 20 000 виборців -19 депутатів;
9) від 20 000 до 30 000 виборців - 21 депутатів;
10) від 30 000 до 50 000 виборців - 23 депутатів;
11) від 50 000 до 70 000 виборців - 25 депутатів;
12) від 70 000 до 100 000 виборців -27 депутатів;
13) від 100 000 до 150 000 виборців - 29 депутатів;
14) від 150 000 до 200 000 виборців - 31 депутатів;
15) від 200 000 до 250 000 виборців - 33 депутатів;
16) від 250 000 до 300 000 виборців - 35 депутатів;
17) від 300 000 до 400 000 виборців - 37 депутатів;
18) від 400 000 до 500 000 виборців - 39 депутатів;
19) від 500 000 до 600 000 виборців - 41 депутатів;
20) від 600 000 до 800 000 виборців - 43 депутатів;
21) від 800 000 до 1 100 000 виборців - 45 депутатів;
22) від 1100 000 до 1 500 000 виборців - 50 депутатів;
16) понад 1 500 000 виборців - 60 депутатів".
 
Відхилено    
    -151- Добродомов Д.Є.
у п.23 ч. З ст. 16 змінити формулювання "80 депутатів" на "100 депутатів"
 
Відхилено    
147. 4. У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для обласної ради, є меншою, ніж кількість районів та міст обласного значення, що входять до складу відповідної області, загальний склад цієї обласної ради дорівнює кількості районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї області.
 
-152- Дубневич Я.В.
Абзац перший і другий частини 4 статті 16 викласти в такій редакції:
"У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для обласної ради, є меншою, ніж кількість районів та міст обласного значення, незалежно від чисельності виборців відповідного району, міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, загальний склад цієї обласної ради дорівнює кількості районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї області.
 
Відхилено      
    -153- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 16 доповнити абзацами:
"У складі обласної ради кількісне представництво від міст з районним поділом не може перевищувати кількість районів у відповідних містах.
У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для ради об`єднаної територіальної громади, є меншою, ніж кількість населених пунктів, що входять до складу відповідної об`єднаної територіальної громади, загальний склад цієї ради дорівнює кількості населених пунктів, що входять до складу цієї об`єднаної територіальної громади" У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість міських, сільських, селищних рад, територіальні громади яких входять до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості територіальних громад, що входять до складу цього району".
 
Враховано частково    
148. У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість міст районного значення, селищ та сіл, що входять до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості міст районного значення, селищ та сіл, що входять до складу цього району.
 
-154- Ванат П.М.
Статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. У містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради збільшується удвічі".
 
Відхилено   4. У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких входять до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.
 
    -155- Парубій А.В.
Абзац другий частини четвертої статті 16 викласти в наступній редакції:
"У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість міст районного значення, селищ та сіл (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), що входять до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості міст районного значення, селищ та сіл (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), що входять до складу цього району".
 
Враховано редакційно    
    -156- Денисенко В.І.
Частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
"4. У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських громад (далі – сіл, селищ, міст), що входять до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості сіл, селищ, міст, що входять до складу цього району".
 
Враховано редакційно    
    -157- Черненко О.М.
частину четверту статті 16 після слова "сіл" доповнити словами " (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду)";
 
Враховано редакційно    
    -158- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 16 проекту закону замінити ст. ст. 21-23 у такій редакції:
"Стаття 21. Загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим
1. Загальний склад (кількість депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим.
 
Відхилено    
    -159- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 22. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради
1. Кількісні межі загального складу сільської, селищної, міської, районної у місті ради в залежності від кількості виборців відповідної територіальної громади (району в місті) складають:
1) до 3 тисяч виборців – від 6 до 10 депутатів;
2) від 3 тисяч до 10 тисяч виборців – від 10 до 16 депутатів;
3) від 10 тисяч до 50 тисяч виборців – від 16 до 22 депутатів;
4) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – від 22 до 28 депутатів;
5) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – від 28 до 34 депутатів;
6) від 250 тисяч до 1 мільйона виборців – від 34 до 40 депутатів;
7) понад 1 мільйон виборців – від 40 до 60 депутатів.
2. Рішення про зміну кількісного складу сільської, селищної, міської ради у межах, встановлених частиною першою цієї статті, може бути прийняте відповідною місцевою радою поточного скликання не пізніш як за 120 днів до дня голосування на чергових місцевих виборах.
3. Рішення про зміну кількісного складу районної у місті ради у межах, встановлених частиною першою цієї статті, може бути прийняте відповідною міською радою поточного скликання у строки, встановлені частиною другою цієї статті.
4. При проведенні позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті ради кількісний склад відповідної ради не змінюється.
 
Відхилено    
    -160- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
221 Стаття 23. Загальний склад районної,
обласної ради
1. Загальний склад районної ради визначається, виходячи з кількості виборців, що належать до територіальних громад відповідного району, та їх представництва у складі районної ради. Представництво територіальної громади у районній раді становить при чисельності виборців відповідної громади:
1) до 3 тисяч виборців – 2 депутати;
2) від 3 тисяч до 15 тисяч виборців – 3 депутати;
3) понад 15 тисяч виборців – 4 депутати.
2. Кількісні межі загального складу обласної ради в залежності від кількості виборців відповідної області складають:
1) до 2 мільйонів виборців – 80 депутатів;
2) понад 2 мільйони виборців – 100 депутатів.".
 
Відхилено    
149. Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
 
   Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
 
150. Стаття 17. Виборчі округи
 
   Стаття 17. Виборчі округи
 
151. 1. Центральна виборча комісія відповідно до статті 16 цього Закону на підставі відомостей Державного реєстру виборців визначає кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на території кожної адміністративно-територіальної одиниці для організації виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради після призначення відповідних чергових, перших місцевих виборів, але не пізніш як за 60 днів до дня чергових, перших місцевих виборів, невідкладно розміщує ці відомості на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує їх доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій. Територіальні виборчі комісії протягом п’яти днів з дня отримання відповідних відомостей Центральної виборчої комісії оприлюднюють їх у місцевих засобах масової інформації або в інший визначений ними спосіб.
 
-161- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 17 слова "60 днів" замінити на "70 днів"
 
Відхилено   1. Центральна виборча комісія відповідно до статті 16 цього Закону та частин другої – восьмої цієї статті на підставі відомостей Державного реєстру виборців визначає кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на території кожної адміністративно-територіальної одиниці для організації виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виборів усіх відповідних місцевих рад після призначення чергових, перших місцевих виборів, але не пізніш як за 50 днів до дня чергових, перших місцевих виборів, невідкладно розміщує ці відомості на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує їх доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій.
 
    -162- Денисенко В.І.
В першому реченні частини першої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "50".
 
Враховано    
    -163- Денисенко В.І.
У першому реченні частини першої статті 17 слова "відповідно до статті 16 цього Закону" замінити словами "відповідно до статті 16 цього Закону та частин другої – сьомої цієї статті".
 
Враховано    
    -164- Денисенко В.І.
Друге речення частини першої статті 17 виключити.
 
Враховано    
152. 2. Для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія не пізніш як за 55 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному у кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-165- Федорук М.Т.
Абзац перший частини другої статті 17 після слів "сільської, селищної" доповнити словами ", міської міста з чисельністю виборців до 90 тисяч, районної в місті".
 
Відхилено   2. Для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія не пізніш як за 41 день до дня чергових або перших місцевих виборів утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному у кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
    -166- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини другої статті 17 цифри "55" замінити цифрами "41".
 
Враховано    
153. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах на території села, селища визначається відповідною територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села, селища, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 дні до дня виборів.
 
-167- Федорук М.Т.
Абзац другий частини другої статті 17 після слів "на території села, селища" доповнити словами ", міста з чисельністю виборців до 90 тисяч, району в місті", після слів "на території відповідного села, селища" доповнити словами, міста з чисельністю виборців до 90 тисяч, району в місті".
 
Відхилено   Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах на території села, селища визначається відповідною територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села, селища, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 дні до дня виборів.
3. Загальна кількість територіальних виборчих округів, які утворюються на території багатомандатного виборчого округу, дорівнює загальному складу відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради, що визначається відповідно до частин третьої, четвертої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
    -168- Денисенко В.І.
В абзаці другому частини другої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано    
    -169- Денисенко В.І.
Статтю 17 доповнити новою частиною третьою такого змісту
"3. Загальна кількість територіальних виборчих округів, які утворюються на території багатомандатного виборчого округу, дорівнює загальному складу відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради, що визначається відповідно до частин третьої, четвертої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
У зв'язку з цим змінити нумерацію частин.
 
Враховано    
154. 3. Для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста, до складу якого не входить інше місто, село, селище), районної в місті ради відповідна міська, районна в місті територіальна виборча комісія не пізніш як за 55 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному у кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-170- Федорук М.Т.
Абзац перший частини третьої статті 17 після слів "Для проведення виборів депутатів міської" доповнити словами "міста з чисельністю виборців понад 90 тисяч".
 
Відхилено   4. Для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста, до складу якого не входить інше місто, село, селище), районної в місті ради відповідна міська, районна в місті територіальна виборча комісія не пізніш як за 41 день до дня чергових або перших місцевих виборів утворює територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному у кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
    -171- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 17 викласти у наступній редакції: "3. Для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста, до складу якого не входить інше місто, село, селище), районної в місті ради відповідна міська, районна в місті територіальна виборча комісія не пізніш як за 65 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному у кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті"
 
Враховано редакційно    
    -172- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 3 статті 17 слова "55 днів" замінити на "65 днів"
 
Відхилено    
    -173- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У першому абзаці частини 3 статті 17 слова "55 днів" замінити на "65 днів"
 
Відхилено    
    -174- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини третьої статті 17 цифри "55" замінити цифрами "41".
 
Враховано    
    -175- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Частину третю статті 17 в кінці доповнити словами: "мінус один для міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 50 тисяч, мінус три для міст з кількістю виборців від 50 тисяч до 100 тисяч та мінус п’ять з кількістю виборців від 100 тисяч."
 
Відхилено    
155. Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного міста, району в місті, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
-176- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У другому абзаці частини 3 статті 17 слова "60 днів" замінити на "75 днів"
 
Відхилено   Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного міста, району в місті, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 дні до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
    -177- Денисенко В.І.
В абзаці другому частини третьої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано    
156. 4. Для проведення виборів депутатів міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради відповідна міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району в місті, міста, села, селища, що входить до складу цього міста, територіальні виборчі округи в межах багатомандатного округу з приблизно рівною кількістю виборців у кожному з округів, що утворюється на території відповідного району в місті, міста, села, селища.
 
-178- Федорук М.Т.
Абзац перший частини четвертої статті 17 після слів " (міста з районним поділом, міста" доповнити словами "з населенням понад 90 тисяч,".
 
Відхилено   5. Для проведення виборів депутатів міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради відповідна міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району в місті, міста, села, селища, що входить до складу цього міста, територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу, що обчислюється шляхом ділення кількості виборців, виборча адреса яких віднесена до відповідного багатомандатного виборчого округу, на загальний склад відповідної місцевої ради (далі – середня кількість виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу).
 
    -179- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини четвертої статті 17 цифри "50" замінити цифрами "39", а слова "в межах багатомандатного округу з приблизно рівною кількістю виборців у кожному з округів, що утворюється на території відповідного району в місті, міста, села, селища" замінити словами "кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу, що обчислюється шляхом ділення кількості виборців, виборча адреса яких віднесена до відповідного багатомандатного виборчого округу, на загальний склад відповідної місцевої ради (далі – середня кількість виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу)".
 
Враховано    
157. На території кожного села, селища, району в місті, міста, яке входить до іншого міста, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів міської ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів міської ради міста (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) може включати територію одного району в місті, міста, села або селища, що входять до складу відповідного міста, або одну частину району в місті, міста, села або селища.
 
-180- Федорук М.Т.
Абзац другий частини четвертої статті 17 після слів "міста, яке входить до іншого міста" доповнити словами "з чисельністю виборців понад 90 тисяч,".
 
Відхилено   На території кожного села, селища, району в місті, міста, яке входить до іншого міста, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів міської ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів міської ради міста (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) може включати територію одного району в місті, міста, села або селища, що входять до складу відповідного міста, або одну частину району в місті, міста, села або селища.
 
    -181- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У другому абзаці частини 4 статті 17 вилучити слова: "На території кожного села, селища, району в місті, міста, яке входить до іншого міста, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів міської ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради з приблизно однаковою кількістю виборців"
 
Відхилено    
158. Кількість територіальних виборчих округів в межах багатомандатного округу, що утворюються на території кожного району в місті, села, селища, міста визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-182- Юринець О.В.
Абзац третій частини четвертої статті 17 викласти в такій редакції:
"Кількість територіальних виборчих округів в межах багатомандатного округу, що утворюються на території кожного району в місті, села, селища, міста становить половину числа котре дорівнює загальному складу (кількості депутатів) визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
 
Відхилено   Кількість територіальних виборчих округів в межах багатомандатного округу, що утворюються на території кожного району в місті, села, селища, міста визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
159. Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах в межах багатомандатного округу, що утворюються на території відповідного району в місті, села, селища, міста визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району в місті, села, селища, міста, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до міської територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
-183- Денисенко В.І.
В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано   Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах в межах багатомандатного округу, що утворюються на території відповідного району в місті, села, селища, міста визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району в місті, села, селища, міста, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до міської територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
    -184- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Частину четверту статті 17 в кінці доповнити реченням: "Загальна кількість територіальних виборчих округів має дорівнювати кількості депутатів відповідної ради мінус один для міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 50 тисяч, мінус три для міст з кількістю виборців від 50 тисяч до 100 тисяч та мінус п’ять з кількістю виборців від 100 тисяч."
 
Відхилено    
160. 5. Для проведення виборів депутатів районної ради відповідна районна територіальна виборча комісія не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного села, селища, міста, що входить до складу цього району, територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному.
 
-185- Дубневич Я.В.
У абзаці першому частини п’ятої статті 17 після слів "територіальні виборчі округи" слова "з приблизно рівною кількістю виборців у кожному" виключити.
 
Враховано редакційно   6. Для проведення виборів депутатів районної ради відповідна районна територіальна виборча комісія не пізніш як за 37 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного села, селища, міста, що входить до складу цього району, територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу.
 
    -186- Парубій А.В.
Абзаци перший, другий, третій частини п’ятої статті 17 викласти в наступній редакції:
"Для проведення виборів депутатів районної ради відповідна районна територіальна виборча комісія не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста, що входить до складу цього району, територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному"
"На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища або міста районного значення".
"Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста, визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
 
Враховано редакційно    
    -187- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини п’ятої статті 17 цифри "50" замінити цифрами "37", а слова "з приблизно рівною кількістю виборців у кожному" замінити словами "кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу".
 
Враховано    
    -188- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Перший абзац частини п’ятої статті 17 доповнити реченням: "Загальна кількість територіальних виборчих округів має дорівнювати кількості депутатів відповідної ради мінус три."
 
Відхилено    
    -189- Черненко О.М.
частину п’яту статті 17 після слова "села" доповнити словами " (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду)";
 
Враховано редакційно    
161. На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села, селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села, селища або міста районного значення.
 
-190- Дубневич Я.В.
Абзац другий частини 5 статті 17 викласти в такі редакції:
"На території кожної сільської, селищної, міської міста районного значення ради, територіальні громади яких входять до складу відповідного району утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного або кількох села, селища або міста районного значення, об’єднаних у відповідну територіальну громаду чи одну частину території села, селища або міста районного значення, територіальні громади яких входять до складу відповідного району".
 
Враховано редакційно   На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села, селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села, селища або міста районного значення.
 
    -191- Юринець О.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 17 викласти в такі редакції:
"Територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села, селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, одну частину території села, селища або міста районного значення, чи кілька сіл, селищ або міст районного значення".
 
Відхилено    
    -192- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У другому абзаці частини 5 статті 17 вилучити слова: "На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців"
 
Відхилено    
162. Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного села, селища, міста, визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-193- Юринець О.В.
Абзац третій частини п’ятої статті 17 викласти в такій редакції:
"Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного села, селища, міста, становить половину числа котре дорівнює загальному складу (кількості депутатів) визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
 
Відхилено   Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного села, селища, міста, визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
163. Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного села, селища, міста, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до районної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
-194- Брензович В.І.
Частину 5 статті 17 доповнити абзацом наступного змісту:
"Села, селища, міста районного значення, на території яких компактно проживають окремі національні меншини та які межують між собою, повинні входити до одного територіального виборчого округу. У разі якщо в суміжних селах, селищах, містах районного значення кількість виборців, які належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного територіального виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб в одному з них виборці, які належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі."
 
Відхилено   Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного села, селища, міста, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до районної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
    -195- Денисенко В.І.
В абзаці четвертому частини п’ятої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано    
164. 6. Для проведення виборів депутатів обласної ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста обласного значення територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному.
 
-196- Дубневич Я.В.
У абзаці першому частини шостої статті 17 після слів "територіальні виборчі округи" слова "з приблизно рівною кількістю виборців у кожному" виключити.
 
Враховано редакційно   6. Для проведення виборів депутатів обласної ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як за 35 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста обласного значення територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу.
 
    -197- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини шостої статті 17 цифри "50" замінити цифрами "35", а слова "з приблизно рівною кількістю виборців у кожному" замінити словами "кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу".
 
Враховано    
    -198- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Перший абзац шостої частини статті 17 доповнити реченням: "Загальна кількість територіальних виборчих округів має дорівнювати кількості депутатів відповідної ради мінус п’ять."
 
Відхилено    
165. На території кожного району, міста обласного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради може включати територію одного району або міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, чи одну частину території району або міста обласного значення.
 
-199- Дубневич Я.В.
Абзац другий частини 6 статті 17 викласти в такій редакції:
"У межах кожного району, міста обласного значення (окрім районів та міст чисельністю понад 90 000 виборців) утворюється не менше двох і не більше чотирьох територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців".
Частину 6 статті 17 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Якщо у межах району, міста обласного значення налічується понад 90 000 виборців, на його території може утворюватися не менше двох і не більше шести територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців".
 
Відхилено   На території кожного району, міста обласного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради може включати територію одного району або міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, чи одну частину території району або міста обласного значення.
 
    -200- Юринець О.В.
Абзац другий частини шостої статті 17 викласти в такій редакції:
"Територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради може включати територію одного району або міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, одну частину території району або міста обласного значення, чи кілька районів або міст обласного значення".
 
Відхилено    
    -201- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У другому абзаці частини 6 статті 17 вилучити слова: "На території кожного району, міста обласного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців"
 
Відхилено    
    -202- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац другий частини 6 статті 17 викласти у редакції: "На території кожного району, міста обласного значення, добровільного об`єднання територіальних громад утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради чи добровільного об`єднання територіальних громад з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради може включати територію одного району або міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, чи одну частину території району або міста обласного значення"
 
Враховано редакційно    
166. Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста обласного значення визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-203- Юринець О.В.
Абзац третій частини шостої статті 17 викласти в такій редакції:
"Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста обласного значення становить половину числа котре дорівнює загальному складу (кількості депутатів) визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
 
Відхилено   Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста обласного значення визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
    -204- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац третій частини 6 статті 17 викласти у редакції: "Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста обласного значення чи добровільного об`єднання територіальних громад визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті"
 
Враховано редакційно    
167. Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного району, міста обласного значення, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району, міста обласного значення, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
-205- Брензович В.І.
Частину 6 статті 17 доповнити абзацом наступного змісту:
"Райони, міста обласного значення, на території яких компактно проживають окремі національні меншини та які межують між собою, повинні входити до одного територіального виборчого округу. У разі якщо в суміжних районах, містах обласного значення кількість виборців, які належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного територіального виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб в одному з них виборці, які належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі."
 
Відхилено   Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного району, міста обласного значення, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району, міста обласного значення, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
    -206- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац четвертий частини 6 статті 17 викласти у редакції: "Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного району, міста обласного значення чи добровільного об`єднання територіальних громад, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району, міста обласного значення, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів"
 
Відхилено    
    -207- Денисенко В.І.
В абзаці четвертому частини шостої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано    
168. 7. Для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим територіальна виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як за 50 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення територіальні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному.
 
-208- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини сьомої статті 17 цифри "50" замінити цифрами "35", а слова "з приблизно рівною кількістю виборців у кожному" замінити словами "кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу".
 
Враховано   8. Для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим територіальна виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як за 35 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу.
 
    -209- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Перший абзац сьомої частини статті 17 доповнити реченням: "Загальна кількість територіальних виборчих округів має дорівнювати кількості депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мінус п’ять."
 
Відхилено    
169. На території кожного району, міста республіканського значення, що входять до складу Автономної Республіки Крим, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим може включати територію одного району або міста республіканського значення, чи одну частину території району або міста республіканського значення.
 
-210- Юринець О.В.
Абзац другий частини сьомої статті 17 викласти в такій редакції:
"Територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим може включати територію одного району або міста республіканського значення, одну частину території району або міста республіканського значення, чи кілька районів або міст республіканського значення".
 
Відхилено   На території кожного району, міста республіканського значення, що входять до складу Автономної Республіки Крим, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з приблизно однаковою кількістю виборців. Територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим може включати територію одного району або міста республіканського значення, чи одну частину території району або міста республіканського значення.
 
    -211- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У другому абзаці частини 7 статті 17 вилучити слова: "На території кожного району, міста республіканського значення, що входять до складу Автономної Республіки Крим, утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з приблизно однаковою кількістю виборців"
 
Відхилено    
170. Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста республіканського значення визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
-212- Юринець О.В.
Абзац третій частини сьомої статті 17 викласти такій редакції:
"Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста республіканського значення становить половину числа котре дорівнює загальному складу (кількості депутатів) визначеному відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті".
 
Відхилено   Кількість територіальних виборчих округів, що утворюються на території кожного району, міста республіканського значення визначається відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.
 
171. Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного району, міста республіканського значення, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району, міста республіканського значення, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до виборчої комісії Автономної Республіки Крим територіальної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
-213- Денисенко В.І.
В абзаці четвертому частини сьомої статті 17 цифри "60" замінити цифрами "43".
 
Враховано   Орієнтовна середня кількість виборців в територіальних виборчих округах, що утворюються на території відповідного району, міста республіканського значення, визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного району, міста республіканського значення, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до виборчої комісії Автономної Республіки Крим територіальної виборчої комісії не пізніш як за 43 днів до дня чергових або перших місцевих виборів.
 
172. 8. Єдиний одномандатний виборчий округ з виборів сільського, селищного, міського голови складає територія відповідно села, селища, міста. Єдиний одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше село, селище, місто, у яких обирається відповідна сільська, селищна, міська рада, то воно є виборчим територіальним округом по виборах міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.
 
   9. Єдиний одномандатний виборчий округ з виборів сільського, селищного, міського голови складає територія відповідно села, селища, міста. Єдиний одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше село, селище, місто, у яких обирається відповідна сільська, селищна, міська рада, то воно є виборчим територіальним округом по виборах міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.
 
173. 9. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного населеного пункту (села, селища).
 
-214- Денисенко В.І.
Пункт 9 статті 17 викласти в такій редакції:
"Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного населеного пункту (села, селища, групи сіл)".
 
Відхилено   10. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного населеного пункту (села, селища).
 
174. 10. Виборчі округи утворюються територіальною виборчою комісією з урахуванням меж звичайних виборчих дільниць, які використовуються для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців. При включенні звичайної виборчої дільниці до меж територіального виборчого округу її межі не розриваються, за винятком випадків, коли кількість виборчих дільниць є меншою, ніж кількість територіальних виборчих округів.
 
   11. Виборчі округи утворюються територіальною виборчою комісією з урахуванням меж звичайних виборчих дільниць, які використовуються для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців. При включенні звичайної виборчої дільниці до меж територіального виборчого округу її межі не розриваються, за винятком випадків, коли кількість виборчих дільниць є меншою, ніж кількість територіальних виборчих округів.
 
175. Територіальні виборчі округи в межах багатомандатного округу з виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради утворюються з урахуванням меж виборчих округів з виборів відповідно районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, утворених на відповідній території.
 
   Територіальні виборчі округи в межах багатомандатного округу з виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради утворюються з урахуванням меж виборчих округів з виборів відповідно районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, утворених на відповідній території.
У складі обласної ради кількісне представництво від міста, району не може перевищувати третини від загального складу відповідної ради.
 
176. Межі одномандатних виборчих округів мають бути нерозривними.
 
   Межі одномандатних виборчих округів мають бути нерозривними.
 
177. 11. Рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі невідкладно надсилається до територіальної виборчої комісії вищого рівня та оприлюднюється відповідною територіальною виборчою комісією в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів.
 
-215- Алексєєв І.С.
У частині одинадцятій статті 17 слова "місцевих друкованих засобах масової інформації" замінити словами "друкованих засобах масової інформації з місцевою сферою розповсюдження".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із термінологією Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".
 
Відхилено   12. Рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі невідкладно на паперових носіях та в електронному вигляді передається органу ведення Державного реєстру виборців та оприлюднюється відповідною територіальною виборчою комісією в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів.
 
    -216- Черненко О.М.
у частині одинадцятій статті 17 слова "надсилається до територіальної виборчої комісії вищого рівня" замінити словами "на паперових носіях та в електронному вигляді передається органу ведення Державного реєстру виборців";
 
Враховано    
178. 12. Зміст рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі невідкладно передається до Центральної виборчої комісії з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців за встановленими нею формою та порядку. Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті ці відомості, а також коефіцієнт вирівнювання для кожного територіального виборчого округу, утвореного на території багатомандатного виборчого округу, що обчислюється шляхом ділення кількості виборців, виборча адреса яких віднесена до цього багатомандатного виборчого округу, на добуток кількості територіальних виборчих округів, утворених на його території, на кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до відповідного територіального виборчого округу.
 
-217- Денисенко В.І.
У частині дванадцятій статті 17 слова "а також коефіцієнт вирівнювання для кожного територіального виборчого округу, утвореного на території багатомандатного виборчого округу, що обчислюється шляхом ділення кількості виборців, виборча адреса яких віднесена до цього багатомандатного виборчого округу, на добуток кількості територіальних виборчих округів, утворених на його території, на кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до відповідного територіального виборчого округу" виключити.
 
Враховано   13. Зміст рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі невідкладно передається до Центральної виборчої комісії з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців за встановленими нею формою та порядку. Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті ці відомості. Також територіальні виборчі комісії надсилають до Центральної вибочрої комісії на паперових носіях відповідні рішення про утворення територіальних виборчих округів.
 
    -218- Черненко О.М.
частину дванадцяту статті 17 доповнити другим реченням такого змісту: "Також територіальні виборчі комісії надсилають до Центральної вибочрої комісії на паперових носіях відповідні рішення про утворення територіальних виборчих округів";
у зв’язку з цим, друге речення вважати третім реченням частини дванадцятої статті 17;
 
Враховано    
    -219- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 17 проекту закону замінити ст. 24-26 у такій редакції:
" Стаття 24. Система територіальної організації місцевих виборів
1. Систему територіальної організації виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим складають:
1) єдиний багатомандатний виборчий округ;
2) багатомандатні виборчі округи;
3) постійні звичайні виборчі дільниці на території Автономної Республіки Крим;
4) постійні та тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на території Автономної Республіки Крим.
2. Систему територіальної організації виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної в місті, районної ради складають:
1) багатомандатні виборчі округи;
2) постійні звичайні виборчі дільниці на території відповідної сільської громади, селища, міста, району в місті, району;
3) постійні та тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на території відповідної сільської громади, селища, міста, району в місті, району.
3. Систему територіальної організації виборів депутатів міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону), обласної ради складають:
1) єдиний багатомандатний виборчий округ;
2) батомандатні виборчі округи;
2) постійні звичайні виборчі дільниці на території відповідного міста, області;
3) постійні та тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на території відповідного міста, області.
4. Систему територіальної організації виборів сільського, селищного, міського голови, старости складають:
1) єдиний одномандатний виборчий округ;
2) постійні звичайні виборчі дільниці на території відповідної сільської громади, селища, міста, сільського населеного пункту;
3) постійні та тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на території відповідної сільської громади, селища, міста, сільського населеного пункту.
 
Відхилено    
    -220- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 25. Одномандатні виборчі округи місцевих виборів
1. Єдиний сільський, селищний, міський виборчий округ з виборів сільського, селищного, міського голови має межі, що збігаються з межами села, селища (громади), міста як адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про утворення такого округу не приймається. Одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим територіальним округом по виборах міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.
2. Єдиний сільський (селищний) виборчий округ з виборів старости має межі, що збігаються з межами відповідного сільського населеного пункту. Рішення про утворення такого округу не приймається.
 
Відхилено    
    -221- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 26. Багатомандатні виборчі округи місцевих виборів
1. Єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради (міста, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону) має межі, що збігаються з межами, відповідно, Автономної Республіки Крим, області, міста як адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про утворення єдиного багатомандатного виборчого округу не приймається.
2. Багатомандатні округи з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради (міста, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 59 днів до дня виборів з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.
3. Середня орієнтовна кількість багатомандатних округів, зазначених у частині другій цієї статті, визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на десять. При утворенні цих округів, відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більш ніж два округи. Територія району, міста обласного значення, району в місті не може бути поділена між двома округами. Багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів міської ради у містах з районним поділом утворюється в межах, які збігаються з межами районів у місті.
4. Багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної в місті ради утворюються відповідною територіальною виборчої комісією не пізніш, як за 59 днів до дня виборів з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.
5. Середня орієнтовна кількість багатомандатних округів, зазначених у частині четвертій цієї статті, визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на три. При утворенні цих округів, відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більш ніж один округ. Багатомандатні округи включають приблизно однакову кількість виборців. Відхилення кількості виборців в багатомандатному виборчому окрузі, утвореному в межах території села, селища, міста, району в місті, не може перевищувати п‘ятнадцяти відсотків від орієнтовної середньої кількості виборців в окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в окрузі визначається як частка від ділення загальної кількості виборців, встановленої на підставі відомостей Державного реєстру виборців, на кількісний склад відповідної місцевої ради.
6. Багатомандатні округи з виборів депутатів районної ради мають межі, що збігаються з межами територіальних громад, які входять до складу відповідного району.".
 
Відхилено    
179. Стаття 18. Виборчі дільниці
 
   Стаття 18. Виборчі дільниці
 
180. 1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".
 
   1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".
 
181. 2. Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.
 
   2. Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.
 
182. 3. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
-222- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 18 викласти у редакції:
"3. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців на місцевих виборах використовуються постійні спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних лікувальних закладах на території проведення місцевих виборів.
Якщо на території проведення місцевих виборів є стаціонарний лікувальний заклад, у якому не створена постійна спеціальна виборча дільниця, для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у цьому стаціонарному лікувальному закладі виборча комісія Автономної Республіки Крим, відповідна обласна виборча комісія, Київська чи Севастопольська міська виборча комісія не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів утворює тимчасову спеціальну виборчу дільницю.
4. Подання про утворення спеціальної виборчої дільниці, зазначене у частині третій цієї статті, вноситься до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, відповідної обласної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування на місцевих виборах. У поданні зазначається:
1) назва стаціонарного лікувального закладу;
2) юридична адреса закладу;
3) орієнтовна кількість виборців, які перебуватимуть у відповідному стаціонарному лікувальному закладі на день голосування;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу).
5. Не допускається утворення однієї тимчасової спеціальної виборчої дільниці для двох і більше стаціонарних лікувальних закладів.
6. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України, Президента України тимчасові спеціальні виборчі дільниці місцевих виборів не утворюються. Для голосування на місцевих виборах використовуються тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на відповідній території для проведення виборів народних депутатів України, Президента України"
 
Відхилено   3. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
    -223- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 18 проекту закону замінити ст. 27-29 у такій редакції:
" Стаття 27. Виборчі дільниці
1. Виборча дільниця – територіальна виборча одиниця, яка об’єднує певну кількість виборців за спільним місцем голосування. Виборча дільниця утворюється з метою забезпечення обліку виборців, організації та проведення голосування виборців на виборах, підрахунку голосів виборців.
2. Виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.
3. Виборча дільниця місцевих виборів може бути звичайною або спеціальною.
4. Виборча дільниця є постійною або тимчасовою відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" з урахуванням особливостей, встановлених статтями 28 та 29 цього Закону.
 
Відхилено    
    -224- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
221 Стаття 28. Звичайні виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців на місцевих виборах використовуються постійні звичайні виборчі дільниці на території відповідної сільської громади, сільського населеного пункту, адміністративно-територіальної одиниці, в якій проводяться відповідні місцеві вибори (далі – територія проведення місцевих виборів).
2. Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.
 
Відхилено    
    -225- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
221 Стаття 29. Спеціальні виборчі
дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців на місцевих виборах використовуються постійні спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних лікувальних закладах на території проведення місцевих виборів.
2. Якщо на території проведення місцевих виборів є стаціонарний лікувальний заклад, у якому не створена постійна спеціальна виборча дільниця, для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у цьому стаціонарному лікувальному закладі виборча комісія Автономної Республіки Крим, відповідна обласна виборча комісія, Київська чи Севастопольська міська виборча комісія не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів утворює тимчасову спеціальну виборчу дільницю.
3. Подання про утворення спеціальної виборчої дільниці, зазначене у частині другій цієї статті, вноситься до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, відповідної обласної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування на місцевих виборах. У поданні зазначається:
1) назва стаціонарного лікувального закладу;
2) юридична адреса закладу;
3) орієнтовна кількість виборців, які перебуватимуть у відповідному стаціонарному лікувальному закладі на день голосування;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу);
5) зобов’язання керівництва закладу щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до частини другої статті 46 цього Закону мають право бути присутніми при проведенні голосування та підрахунку голосів виборців.
4. Не допускається утворення однієї тимчасової спеціальної виборчої дільниці для двох і більше стаціонарних лікувальних закладів.
5. Виборчі дільниці є спільними для усіх місцевих виборів, які проводяться одночасно на відповідній території.
6. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України, Президента України тимчасові спеціальні виборчі дільниці місцевих виборів не утворюються. Для голосування на місцевих виборах використовуються тимчасові спеціальні виборчі дільниці, утворені у стаціонарних лікувальних закладах на відповідній території для проведення виборів народних депутатів України, Президента України.
7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, відповідна територіальна виборча комісія оприлюднює перелік усіх виборчих дільниць на території проведення місцевих виборів у спосіб, встановлений частиною десятою статті 19 цього Закону.".
 
Відхилено    
183. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
 
   Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
 
184. Стаття 19. Система виборчих комісій
 
   Стаття 19. Система виборчих комісій
 
185. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:
 
   1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:
 
186. 1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;
 
   1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;
 
187. 2) територіальні виборчі комісії:
 
   2) територіальні виборчі комісії:
 
188. виборча комісія Автономної Республіки Крим;
 
   виборча комісія Автономної Республіки Крим;
 
189. обласні виборчі комісії;
 
   обласні виборчі комісії;
 
190. районні виборчі комісії;
 
   районні виборчі комісії;
 
191. міські виборчі комісії;
 
   міські виборчі комісії;
 
192. районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
 
-226- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 19 після слів "районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом)" додати слова "якщо проводяться вибори до районних у місті рад".
 
Відхилено   районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
 
193. селищні, сільські виборчі комісії;
 
-227- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 частини 1 статті 19 доповнити словами: "виборчі комісії добровільного об`єднання територіальних громад"
 
Відхилено   селищні, сільські виборчі комісії;
 
194. 3) дільничні виборчі комісії.
 
   3) дільничні виборчі комісії.
 
195. Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів.
 
-228- Єфремова І.О.
Частину першу статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
"Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, є головною виборчою з таких виборів. Вона очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно таких виборів". (2831-2)
 
Відхилено   Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів.
 
    -229- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 частини 1 статті 19 "Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів" - видалити.
 
Відхилено    
    -230- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 3 частини 1 статті 19 доповнити словами: "Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, є головною виборчою з таких виборів. Вона очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно таких виборів"
 
Відхилено    
196. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:
 
   2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:
 
197. 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
 
   1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
 
198. 2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;
 
-231- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 частини 2 статті 19 викласти у наступній редакції: "2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці (в межах добровільного об`єднання територіальних громад) стосовно відповідних місцевих виборів;"
 
Відхилено   2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;
 
199. 3) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.
 
   3) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.
 
200. 3. Виборчі комісії формуються (утворюються) і зобов'язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
 
   3. Виборчі комісії формуються (утворюються) і зобов'язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
 
201. 4. Рішення Центральної виборчої комісії є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
 
-232- Алексєєв І.С.
У частині четвертій статті 19 після слів "Автономної Республіки Крим," доповнити словом "органами".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із термінологією Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано   4. Рішення Центральної виборчої комісії є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
 
    -233- Шипко А.Ф.
У частині четвертій статті 19 слова "в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями" виключити.
 
Відхилено    
    -234- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 19 проекту закону вважати ст. 30 і викласти в такій редакції:
" Стаття 30. Система виборчих комісій місцевих виборів
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:
1) Центральна виборча комісія;
2) виборча комісія Автономної Республіки Крим;
3) територіальні виборчі комісії:
а) обласні виборчі комісії;
б) районні виборчі комісії;
в) міські виборчі комісії;
г) районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом)
ґ) селищні виборчі комісії;
д) сільські виборчі комісії;
4) дільничні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій з місцевих виборів щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:
1) Центральної виборчої комісії – на всю територію України стосовно всіх місцевих виборів;
2) виборчої комісії Автономної Республіки Крим – на територію Автономної Республіки Крим стосовно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
3) територіальної виборчої комісії – на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або сільської, селищної чи міської громади стосовно відповідних місцевих виборів;
4) дільничної виборчої комісії – на територію відповідної виборчої дільниці стосовно усіх виборів, голосування на яких проводиться одночасно на цій дільниці.
3. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії з виборів депутатів районної ради.
4. Міська (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, яке не має районного поділу), районна, районна в місті (у місті обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з районним поділом) виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії з виборів депутатів обласної ради.
5. Районна в місті виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії з виборів депутатів міської ради.
6. Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів. Центральна виборча комісія здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю виборчих комісій з місцевих виборів, їх консультативно-методичне забезпечення. Рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу усіх місцевих виборів, у тому числі виборчою комісією Автономної Республіки Крим, територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення місцевих виборів на відповідній території і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно цих виборів.
8. Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, є головною виборчою комісією з таких виборів. Вона очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно таких виборів.".
 
Відхилено    
202. Стаття 20. Статус виборчих комісій
 
   Стаття 20. Статус виборчих комісій
 
203. 1. Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.
 
-235- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 20 викласти у наступній редакції: "1. Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і реалізацію визначених Конституцією України, цим та іншими Законами виборчих прав громадян України, основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, додержання та однакове застосування виборчого законодавства України, організаційну і матеріально-технічну підготовку та проведення виборів та встановлення їх результатів"
 
Відхилено   1. Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.
 
204. 2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється та діє відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
 
   2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється та діє відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
 
205. 3. Територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах у порядку, передбаченому цим Законом, нового складу відповідної територіальної виборчої комісії.
 
-236- Єфремова І.О.
Частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом (крім районних у місті виборчих комісій у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради), що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени територіальних виборчих комісій, крім районних у місті виборчих комісій у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах у порядку, передбаченому цим Законом, нового складу відповідної територіальної виборчої комісії. Повноваження територіальної виборчої комісії у новосформованому складі починаються з моменту складення присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного при формуванні її складу, на першому засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії, і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про формування (утворення) її складу.
 
Відхилено   3. Територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах у порядку, передбаченому цим Законом, нового складу відповідної територіальної виборчої комісії.
 
206. Повноваження територіальної виборчої комісії у новосформованому складі починаються з моменту складення присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного при формуванні її складу, на засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою територіальної виборчої комісії і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про формування її складу.
 
-237- Денисенко В.І.
Друге речення абзацу другого частини третьої статті 20 виключити.
 
Відхилено   Повноваження територіальної виборчої комісії у новосформованому складі починаються з моменту складення присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного при формуванні її складу, на засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою територіальної виборчої комісії і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про формування її складу.
 
207. 4. Сільська, селищна, районна в місті, міська, районна територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній міській (міста з районним поділом або міста, до складу якого входять село, селище та (або) інше місто), районній, обласній територіальній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, яка встановлює результати місцевих виборів відповідно міської, районної, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міського голови стосовно відповідних місцевих виборів.
 
-238- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 20 доповнити абзацем: "У разі створення добровільного об`єднання територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об`єднання територіальних громад" сільська (селищна, міська) територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній територіальній виборчій комісії такого добровільного об`єднання, до складу якого входять село, селище та (або) місто"
 
Відхилено   4. Сільська, селищна, районна в місті, міська, районна територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній міській (міста з районним поділом або міста, до складу якого входять село, селище та (або) інше місто), районній, обласній територіальній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, яка встановлює результати місцевих виборів відповідно міської, районної, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міського голови стосовно відповідних місцевих виборів.
 
208. 5. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
-239- Єфремова І.О.
Абзац перший частини п’ятої статті 20 викласти в такій редакції:
"5. Територіальна виборча комісія є юридичною особою, крім районних у місті виборчих комісій у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради. Така виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією".
 
Відхилено   5. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
209. Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій.
 
   Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій.
 
210. 6. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою дільничної виборчої комісії і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення.
 
-240- Єфремова І.О.
Абзац перший частини шостої статті 20 викласти в такій редакції:
6. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою дільничної виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії, і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення".
 
Відхилено   6. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії. Таке засідання скликається головою дільничної виборчої комісії і проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення.
 
211. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів (результатів повторного голосування). Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.
 
-241- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини шостої статті 20 викласти в наступній редакції:
"Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. У випадку призначення повторного голосування, повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після призначення повторного голосування. Повноваження дільничної виборчої комісії, утвореної відповідно до частини сьомої статті 87 цього Закону припиняються через сім днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів";
 
Відхилено   Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів (результатів повторного голосування). Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.
 
212. 7. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
-242- Єфремова І.О.
Частину сьому статті 20 викласти в такій редакції:
"7. Територіальна районна у місті виборча комісія (у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради) та дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Такі виборчі комісії мають власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності таких виборчих комісій під час відповідного виборчого процесу здійснює територіальна виборча комісія відповідних місцевих виборів у порядку, встановленому цим Законом".
 
Відхилено   7. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
    -243- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати статтю 20-1 у такій редакції:
"Стаття 20-1. Набуття та припинення територіальною виборчою комісією статусу юридичної особи
1. У разі добровільного об`єднання територіальних громад Центральною виборчою комісією створюється територіальна виборча комісія такого добровільного об`єднання.
За потреби Центральна виборча комісія може прийняти рішення про ліквідацію територіальних виборчих комісій на території такого добровільного об`єднання.
Набуття та припинення територіальною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
2. Територіальна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Для внесення запису про включення відомостей про територіальну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування територіальної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація територіальної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. 4. Реєстр.картка №
)
10. Голова територіальної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення територіальної виборчої комісії як юридичної особи"
 
Відхилено    
    -244- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 20 доповнити частиною 8 наступного змісту:
"8. Кожна виборча комісія з місцевих виборів, зазначена у частині першій цієї статті, має право бути стороною або заінтересованою особою у судовому розгляді виборчих спорів, звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, до підприємств, установ та організацій".
 
Відхилено    
    -245- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 20 проекту закону вважати ст. 31 і викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Статус виборчих комісій місцевих виборів
1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України.
2. Виборчі комісії з місцевих виборів, зазначені у пунктах 2-4 частини першої статті 30 цього Закону, є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати реалізацію визначених Конституцією України, цим та іншими Законами виборчих прав громадян України, основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, додержання та однакове застосування виборчого законодавства України, організаційну і матеріально-технічну підготовку та проведення виборів та встановлення їх результатів.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні виборчі комісії є постійно діючими органами. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія є юридичною особою.
4. Дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами, які утворюються на час підготовки та проведення відповідних виборів з урахуванням вимог цього Закону. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності дільничної виборчої комісії під час відповідного виборчого процесу здійснює територіальна виборча комісія відповідних місцевих виборів у порядку, встановленому цим Законом.
5. Кожна виборча комісія з місцевих виборів, зазначена у пунктах 2-4 частини першої статті 30 цього Закону, є суб’єктом відповідного виборчого процесу, має право бути стороною або заінтересованою особою у судовому розгляді виборчих спорів, звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, до підприємств, установ та організацій.
6. Кожна виборча комісія з місцевих виборів, зазначена у пунктах 2-4 частини першої статті 30 цього Закону, має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
7. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим та іншими законами України.".
 
Відхилено    
213. Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій
 
   Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій
 
214. 1. До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах.
 
-246- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 21 викласти в такій редакції:
"1. До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу та проживають на відповідній території Автономної Республіки Крим чи області, де проходять вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати), сільських, селищних, міських голів та старост".
 
Відхилено   1. До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах.
 
    -247- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 21 слова "громадяни України" замінити на "виборці"
 
Відхилено    
215. 2. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.
 
-248- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 2 статті 21 слова "громадянин України" замінити на "виборець"
 
Відхилено   2. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.
 
216. 3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 
-249- Ванат П.М.
У частині третій статті 21 слова "тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити словами "умисного злочину".
 
Відхилено   3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 
    -250- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 21 викласти у наступній редакції:
"3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які зареєстровані для участі у будь-яких виборах що проводяться на відповідній території, під час відповідного виборчого процесу, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Не можуть входити до складу виборчої комісії також особи, які визнані в установленому порядку недієздатними"
 
Відхилено    
217. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.
 
   У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.
 
218. 4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити працівники відповідного закладу.
 
   4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити працівники відповідного закладу.
 
219. 5. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менш як третина членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.
 
-251- Євлахов А.С.
Частину 5 статті 21 законопроекту, виключивши слово "юридичну", викласти у наступній редакції:
"5. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менш як третина членів цієї комісії повинні мати вищу освіту."
 
Відхилено   5. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менш як третина членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.
6. Секретар територіальної, дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.
 
    -252- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину п’яту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -253- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Ст. 21 проекту закону доповнити новою частиною шостою в такій редакції:
"6. Секретар територіальної, дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.".
 
Враховано    
    -254- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 21 проекту закону вважати ст. 32 і викласти в такій редакції:
" Стаття 32. Вимоги до членів виборчих комісій
1. До складу виборчої комісії місцевих виборів можуть входити виборці, які мають право голосу та яким на день виборів виповнилося 18 років.
2. Виборець одночасно може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісій з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних виборів.
3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які зареєстровані для участі у будь-яких виборах, що проводяться на відповідній території, під час відповідного виборчого процесу, їх довірені особи, представники, уповноважені особи партій (організацій партій), офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Реєстр.картка №
)
4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть входити працівники відповідного закладу.
5. Голова, заступник голови, секретар та не менше п’яти інших членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим повинні мати вищу юридичну освіту чи науковий ступінь у галузі юридичних наук або державного управління.
6. Секретар територіальної, дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.".
 
Враховано    
220. Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій
 
   Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій
 
221. 1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.
 
-255- Євлахов А.С.
Частину 1 статті 22 законопроекту викласти у наступній редакції:
"1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 8 і не більше 18 осіб."
 
Відхилено   1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.
 
    -256- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 22 доповнити словами: "у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії"
 
Відхилено    
222. 2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:
 
-257- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Частину 2 статті 22 Законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах.".
 
Відхилено   2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:
 
223. 1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
 
-258- Єремеєв І.М.
В пункті "1)" частини другої статті 22 слова "депутатської фракції" замінити такими словами: "депутатської фракції (групи)".
 
Відхилено   1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
 
    -259- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Пункт 1 частини другої статті 22 виключити.
 
Відхилено    
224. 2) всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах, крім зазначених у пункті 1 цієї частини.
 
-260- Єфремова І.О.
Пункт 2 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:
"2) всі місцеві організації усіх політичних партій, зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, але не пізніше як за 365 днів до дня голосування, які висуватимуть кандидатів на відповідних місцевих виборах, крім зазначених у пункті 1 цієї частини".
 
Відхилено   2) всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, крім зазначених у пункті 1 цієї частини.
 
    -261- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 частини 2 статті 22 викласти у такій редакції: "2) всі місцеві організації усіх політичних партій, зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, але не пізніше як за 365 днів до дня голосування, які висуватимуть кандидатів на відповідних місцевих виборах, крім зазначених у пункті 1 цієї частини"
 
Відхилено    
    -262- Курячий М.П.
Підпункт 2 пункту 2 Статті 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій викласти у наступній редакції:
"2) політичні партії - суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці".
 
Відхилено    
    -263- Черненко О.М.
у пункті 2 частини другої статті 22 слова "які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах" виключити;
 
Враховано    
225. 3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині другій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.
 
-264- Єфремова І.О.
Абзац перший частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
"3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені в пункті 1 частині другій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені в пункті 2 частині другій цієї статті - по одній кандидатурі".
 
Відхилено   3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині першій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по дві кандидатури. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині другій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.
 
    -265- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац перший частини 3 статті 22 викласти у такій редакції: "3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині першій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по дві кандидатури. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині другій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі"
 
Враховано    
    -266- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Перший абзац частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
" Суб'єкти подання кандидатур, зазначені у першому пункті другої частині цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по дві кандидатурі, а суб'єкти подання кандидатур, зазначені у другому пункті частині другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі."
 
Враховано    
226. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті.
 
   До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті.
 
227. Кандидатури від місцевих організацій партій – по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті.
 
-267- Єфремова І.О.
В абзаці третьому частини третьої статті 22 слово "п’ятий" замінити словом "четвертий".
 
Відхилено   Кандидатури від місцевих організацій партій – по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті.
 
    -268- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац третій частини 3 статті 22 викласти у такій редакції: "Кандидатури від суб`єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті"
 
Відхилено    
228. Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини десятої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.
 
-269- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Частина 3 статті 22 Законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені частині другій цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.
Кандидатури від місцевих організацій партій включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування щодо кожної територіальної виборчої дільниці окремо, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті.
Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини десятої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.".
 
Відхилено   Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини десятої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.
 
    -270- Черненко О.М.
частину третю статті 22 доповнити абзацом такого змісту: "Рішення про відхилення кандидатур не приймається";
 
Відхилено    
229. 4. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій не пізніш як за 75 днів до дня виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться з наступного дня після дня після дня прийняття рішення про призначення чергових місцевих виборів, але не пізніш як за 80 днів до дня виборів.
 
-271- Долженков О.В.
У частині четвертій статті 22 після слів "з наступного дня після" словосполучення "дня після" – виключити.
 
Відхилено   4. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій не пізніш як за 51 днів до дня виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться з наступного дня після дня після дня прийняття рішення про призначення чергових місцевих виборів, але не пізніш як за 53 днів до дня виборів.
 
    -272- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 22 доповнити новим реченням та викласти його в такій редакції:
"Обласна організація партії (блок) за погодженням з керівними органами партії може вносити подання також щодо кандидатур до територіальних виборчих комісій замість відповідних районних, міських (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районних у містах Києві, Севастополі організації політичних партій".
 
Відхилено    
    -273- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 4 статті 22 слова "75 днів" замінити на "80 днів" а "80 днів" замінити на "85 днів"
 
Відхилено    
    -274- Денисенко В.І.
В частині четвертій статті 22 цифри "75" замінити цифрами "51", а цифри "80" – цифрами "53".
 
Враховано    
230. 5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальних виборчих комісій не пізніш як за 75 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 80 днів до дня виборів.
 
-275- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 5 статті 22 слова "75 днів" замінити на "80 днів"
 
Відхилено   5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальних виборчих комісій не пізніш як за 51 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 53 днів до дня виборів.
 
    -276- Денисенко В.І.
В частині п’ятій статті 22 цифри "75" замінити цифрами "51", а цифри "80" – цифрами "53".
 
Враховано    
231. 6. Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п'ятій та восьмій цієї статті), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 65 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 70 дні до дня виборів.
 
-277- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 22 доповнити частиною 6 такого змісту: "6. Секретар територіальної, дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства"
 
Враховано в іншій статті  6. Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п'ятій та восьмій цієї статті), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 48 дні до дня виборів.
 
    -278- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 6 статті 22 слова "65 днів" замінити на "78 днів" а "70 днів" на "80 днів"
 
Відхилено    
    -279- Денисенко В.І.
В частині шостій статті 22 цифри "65" замінити цифрами "45", а цифри "70" – цифрами "48".
 
Враховано    
232. 7. Міські територіальні виборчі комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніш як за 65 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 70 днів до дня виборів.
 
-280- Єфремова І.О.
У частині сьомій статті 22 слова " (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя)" замінити словами " (у містах з районним поділом, крім міст, де не утворені районні у місті ради, та міст Києва та Севастополя).
Доповнити частину абзацом такого змісту:
"Міські територіальні виборчі комісії (у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради) утворюють територіальні районні у місті виборчі комісії (у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради) не пізніш як за 43 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 48 днів до дня виборів".
 
Відхилено   7. Міські територіальні виборчі комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 48 днів до дня виборів.
 
    -281- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 22 доповнити новим реченням та викласти його в такій редакції: "Районні у місті територіальні виборчі комісії не формуються в разі якщо вибори до районних у місті рад не відбуваються (у випадку якщо було ліквідовані районні у місті ради)".
 
Відхилено    
    -282- Денисенко В.І.
В частині сьомій статті 22 цифри "65" замінити цифрами "45", а цифри "70" – цифрами "48".
 
Враховано    
233. 8. Міські територіальні виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій не пізніш як за 65 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а у разі їх відсутності - організації цих політичних партій вищого рівня. Такі подання вносяться не пізніш як за 70 днів до дня виборів.
 
-283- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 8 статті 22 додати словами: "Міські, сільські територіальні виборчі комісії добровільного об`єднання територіальних громад, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій, які входять до складу такого об`єднання не пізніш як за 65 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 70 днів до дня виборів"
 
Відхилено   8. Міські територіальні виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а у разі їх відсутності - організації цих політичних партій вищого рівня. Такі подання вносяться не пізніш як за 48 днів до дня виборів.
 
    -284- Денисенко В.І.
В частині восьмій статті 22 цифри "65" замінити цифрами "45", а цифри "70" – цифрами "48".
 
Враховано    
234. 9. Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 дні до дня виборів у порядку, встановленому частинами першою - третьою, десятою - сімнадцятою цієї статті.
 
-285- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини дев'ятої статті 22 цифри "90" замінити цифрами "51".
 
Враховано   9. Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 51 дні до дня виборів у порядку, встановленому частинами першою - третьою, десятою - сімнадцятою цієї статті.
 
    -286- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Ст. 22 проекту закону доповнити новою частиною дев’ятою в такій редакції:
"9. У разі відсутності місцевої організації політичної партії відповідного рівня вносити подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій згідно з частинами 4-8 цієї статті може місцева організація цієї політичної партії вищого рівня.".
У зв’язку з цим ч.ч. 9-16 ст. 23 вважати ч.ч. 10-17 ст. 22 проекту закону відповідно.
 
Відхилено    
235. Подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим вносяться до Верховної Ради Автономної Республіки Крим не пізніш як за 95 днів до дня виборів.
 
-287- Денисенко В.І.
В абзаці другому частини дев'ятої статті 22 цифри "95" замінити цифрами "53".
 
Враховано   Подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим вносяться до Верховної Ради Автономної Республіки Крим не пізніш як за 53 днів до дня виборів.
 
236. 10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією на паперовому носії та в електронному вигляді.
 
-288- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 абз. 3 ч. 11 (без зміни – ч. 10) ст. 22 проекту закону слова "не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання" замінити словами "після офіційного оголошення про початок виборчого процесу".
 
Відхилено      
237. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
 
-289- Єфремова І.О.
Голубов Д.І.
Абзац другий частини десятої статті 22 викласти в такій редакції:
"Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою організації цієї політичної партії вищого рівня".
 
Враховано   Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та скріплюється печаткою місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня, а подання, які вносяться до Центральної виборчої комісії додатково скріплюються печаткою цієї політичної партії.
 
    -290- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 2 частини 10 статті 22 викласти у наступній редакції:
"Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та скріплюється печаткою місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня".
 
Враховано    
    -291- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В другому реченні частини десятої статті 22 замість слів "або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня" записати "та печаткою цієї політичної партії".
 
Враховано редакційно    
238. До подання додаються:
 
   До подання додаються:
 
239. 1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;
 
   1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;
 
240. 2) власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);
 
-292- Шипко А.Ф.
Пункт 2 абзацу третього частини десятої статті 22 викласти в такій редакції:
"2) власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах, зазначенням відомостей про наявність або відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину,яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку та зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);".
 
Відхилено   2) власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);
 
    -293- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 абзацу 3 частини 10 статті 22 викасти у редакції: "2) власноручно написана заява кожної особи, запропонованої до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);"
 
Відхилено    
241. 3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, - не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.
 
-294- Алексєєв І.С.
У пункті 3 частини десятої статті 22 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено   3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, - не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання.
 
    -295- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати пункт 4 абзацу 3 частини 10 статті 22 у редакції: "4) електронна копія подання"
 
Відхилено    
    -296- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Третій абзац частини десятої статті 22 доповнити четвертим пунктом наступного змісту:
"4) рішення вищого керівного органу партії (блоку партій) про участь партії (блоку партій) у чергових місцевих виборах, прийнятого не пізніше як за сім днів до початку виборчого процесу, підписаного керівником партії (керівниками партій, які входять до блоку партій) та засвідченого печаткою (печатками) партії (партій, які входять до блоку партій)."
 
Відхилено    
242. У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:
 
   У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:
 
243. 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
 
   1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
 
244. 2) число, місяць, рік народження;
 
   2) число, місяць, рік народження;
 
245. 3) громадянство особи;
 
   3) громадянство особи;
 
246. 4) освіта;
 
   4) освіта;
 
247. 5) місце роботи (заняття), посада;
 
   5) місце роботи (заняття), посада;
 
248. 6) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
 
   6) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
 
249. 7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії);
 
-297- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 7 абзацу 4 частини 10 статті 22 викласти у редакції: "7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях (із зазначенням виду виборів, року їх проведення, назви комісії, посади в комісії);"
 
Відхилено   7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії);
 
250. 8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
-298- Долженков О.В.
Ванат П.М.
У пункті 8 частини десятої статті 22 фразу "судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити фразою "судимості за вчинення умисного злочину".
 
Відхилено   8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
    -299- Єфремова І.О.
Частину десяту статті 22 доповнити пунктом такого змісту:
"9) посада у виборчій комісії на яку пропонується кандидатура".
 
Відхилено    
    -300- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати пункт 9 абзацу 4 частини 10 статті 22 у редакції: "9) посада у виборчій комісії, на яку пропонується кандидатура"
 
Відхилено    
251. 11. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.
 
      
252. 12. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону. У разі виникнення або виявлення підстав, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії, повноваження такого члена комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка сформувала склад відповідної територіальної виборчої комісії.
 
-301- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 12 статті 22 слова "громадяни України" замінити на "виборці"
 
Відхилено      
253. 13. Виборчі комісії, зазначені у частинах четвертій - дев'ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.
 
-302- Єфремова І.О.
Частину тринадцяту статті 22 доповнити словами "з урахуванням досвіду роботи на посаді, на яку пропонується та дала згоду особа".
 
Відхилено      
    -303- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину тринадцяту статті 22 викласти у такій редакції:
"13. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії територіальної виборчої комісії, яка формується виборчою комісією, зазначеною у частинах четвертій - дев'ятій цієї статті, призначаються шляхом жеребкування".
 
Відхилено    
    -304- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 13 статті 22 додати слова: "з урахуванням досвіду роботи на посаді, на яку пропонується та дала згоду особа"
 
Відхилено    
254. 14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб'єктів подання, зазначених відповідно у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті.
 
-305- Парубій А.В.
У чстині чотирнадцять статті 22 замість цифри "3" вказати цифру "2".
 
Враховано   14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб'єктів подання, зазначених відповідно у пунктах 1 - 2 частини другої цієї статті.
 
    -306- Різаненко П.О.
В частині чотирнадцятій статті 22 проекту Закону цифри та розділовий знак "1 - 3" змінити цифрами та розділовим знаком "1, 2".
Обґрунтування: в частині другій статті 22 проекту Закону відсутній пункт 3.
 
Враховано    
    -307- Різаненко П.О.
Частину чотирнадцяту статті 22 проекту Закону доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад окремо в обласних, районних, міських, районних у містах (у містах з районним поділом), селищних, сільських територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу відповідної категорії територіальних виборчих комісій визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу територіальних виборчих комісій такої категорії, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу територіальних виборчих комісій такої категорії. Особа, включена до складу територіальної виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, здійснюється виборчою комісією, яка утворює відповідну територіальну виборчу комісію у порядку, встановленому Центральною виборчої комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.
Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії Автономної Республіки Крим призначаються Центральною виборчою комісією за пропозиціями Голови Центральної виборчої комісії з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях з референдуму."
Обґрунтування: пропорційний розподіл керівних посад між всіма суб’єктами подання знизить ймовірність спотворення результатів виборів на користь конкретної особи.
 
Відхилено    
    -308- Денисенко В.І.
В частині чотирнадцятій статті 22 цифри та знаки "1-3" замінити цифрами та знаками "1-2".
 
Враховано    
    -309- Черненко О.М.
у частині чотирнадцятій статті 22 цифру "3" замінити цифрою "2";
 
Враховано    
    -310- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 15 (без зміни – ч. 14) ст. 22 проекту закону цифри "1-3" замінити цифрами "1, 2".
 
Враховано    
255. 15. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення. Рішення про зміни у складі територіальної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
-311- Алексєєв І.С.
У частині п’ятнадцятій статті 22 слова "місцевих друкованих засобах масової інформації" замінити словами "друкованих засобах масової інформації з місцевою сферою розповсюдження".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із термінологією Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".
 
Відхилено   15. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення. Рішення про зміни у складі територіальної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
    -312- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 36. Порядок призначення членів територіальних виборчих комісій місцевих виборів
1. Виборча комісія, яка призначає члена (членів) територіальної виборчої комісії, перевіряє:
1) відповідність суб’єкта (суб’єктів) внесення кандидатури вимогам, встановленим частиною першої статті 35 цього Закону;
2) достовірність відомостей про внесені кандидатури та їх відповідність вимогам, встановленим статтею 32 цього Закону, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.
2. Для перевірки належності організації партії як суб’єкта внесення кандидатури виборча комісія, уповноважена формувати склад комісії, звертається до відповідного територіального органу юстиції щодо підтвердження факту реєстрації організації та особи керівника організації. Орган юстиції зобов’язаний протягом двох днів надати відповідь на таке звернення.
3. Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 32 цього Закону, порушення вимог до подання, зазначених у статті 35 цього Закону, застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною другою статті 35 цього Закону, або з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті.
4. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей відповідна виборча комісія, яка призначає членів територіальної виборчої комісії, невідкладно повідомляє про це особу (осіб), яка (які) підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше закінчення строків, зазначених у частинах третій – сьомій статті 35 цього Закону, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку – наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються."
 
Відхилено    
256. 16. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше ніж 9 осіб, склад територіальної виборчої комісії формується у визначені частинами четвертою - дев'ятою цієї статті строки за поданням голови виборчої комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання - за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями членів комісії.
 
-313- Долженков О.В.
Статтю 22 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:
"17. У разі відмови особи від виконання обов’язків голови, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії або в разі систематичного невиконання таких обов’язків, що встановлено її рішенням, виборча комісія, яка сформувала склад такої територіальної виборчої комісії, призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї територіальної виборчої комісії.
Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію".
 
Відхилено   16. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше ніж 9 осіб, склад територіальної виборчої комісії формується у визначені частинами четвертою - дев'ятою цієї статті строки за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями членів комісії.
 
    -314- Шпенов Д.Ю.
Статтю 22 доповнити новою частиною 17 та викласти її в такій редакції:
"17. У разі відмови особи від виконання обов'язків голови, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії або в разі систематичного невиконання таких обов'язків, що встановлено її рішенням, виборча комісія, яка сформувала склад такої територіальної виборчої комісії, призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї територіальної виборчої комісії. Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію".
 
Відхилено    
    -315- Черненко О.М.
у частині шістнадцятій статті 22 слова "за поданням голови виборчої комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання" виключити;
 
Враховано    
    -316- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 22 проекту закону замінити ст. ст. 33-36 у такій редакції:
" Стаття 33. Порядок формування виборчої комісії Автономної Республіки Крим
1. До складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим входить 18 осіб.
2. Члени виборчої комісії Автономної Республіки Крим призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
3. Кандидатури до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим вносяться на розгляд Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим республіканськими організаціями політичних партій, зареєстрованими у встановленому законом порядку.
4. Голова, заступник голови і секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим повинні бути представниками різних організацій партій, зазначених у частині другій цієї статті.
 
Відхилено    
    -317- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 34. Склад територіальних виборчих комісій місцевих виборів
1. Територіальна виборча комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. Склад територіальних виборчих комісій становить:
1) сільської, селищної, міської (міста районного значення), районної у місті (крім міста Києва) виборчої комісії – не менше 6 і не більше 12 членів;
2) міської міста Києва, Севастополя, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районної у місті Києві, районної, обласної виборчої комісії – не менше 12 і не більше 18 членів.
3. Члени виборчої комісії призначаються:
1) обласної, районної (крім районів в Автономній Республіці Крим), міської (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення в Автономній Республіці Крим), районної у місті Києва та Севастополя виборчої комісії – Центральною виборчою комісією;
2) сільської, селищної, міської (крім міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим – виборчою комісією Автономної Республіки Крим;
3) сільської, селищної (крім сіл, селищ на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя), міської (крім міст обласного значення) виборчої комісії – відповідною обласною виборчою комісією;
4) сільської, селищної, міської (сіл, селищ, міст, що входять до складу міста Севастополя) – Севастопольською міською виборчою комісією;
5) сільської, селищної, міської (сіл, селищ, міст, що входять до складу іншого міста) районної у місті виборчої комісії – відповідною міською виборчою комісією.
 
Відхилено    
    -318- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 35. Формування складу територіальних виборчих комісій з місцевих виборів
1. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:
1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
2) місцеві організації усіх політичних партій, зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
2. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені у частині першої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.
До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.
Кандидатури, запропоновані місцевими організаціями партій (по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії), зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, щодо кожної виборчої комісії окремо не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами третьою - сьомою цієї статті. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією.
3. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Реєстр.картка №
)
10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника відповідної місцевої організації партії та засвідчується печаткою такої місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
11. Подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам цієї статті, підлягає відхиленню, про що відповідна виборча комісія приймає мотивоване рішення.
12. До подання додається:
1) ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" кожної запропонованої особі;
2) власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, громадянства України, з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон), а також про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур, про згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах.
3) електронна копія подання.
13. Виборчі комісії, зазначені у частинах третій – сьомій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.
14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб'єктів подання, зазначених відповідно у пунктах 1 - 2 частини першої цієї статті.
15. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше 6 осіб (для територіальних виборчих комісій, зазначених у пункті 1 частини другої статті 34 цього Закону) або менше 12 осіб (для територіальних виборчих комісій, зазначених у пункті 2 частини другої статті 34 цього Закону), склад територіальної виборчої комісії формується у мінімальному визначеному цим Законом складі у строки, визначені частинами четвертою - сьомою цієї статті, за поданням голови виборчої комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання - за поданням Голови Центральної виборчої комісії за пропозиціями членів Центральної виборчої комісії. При цьому обов’язково враховуються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у частині першій цієї статті.
16. Рішення про формування чи внесення змін до складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.
 
Відхилено    
257. Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
 
   Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
 
258. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичної партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
-319- Єфремова І.О.
У абзаці першому частини першої статті 23 цифру "15" замінити цифрою "18".
 
Відхилено   1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичнх партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
    -320- Єремеєв І.М.
В абзаці першому та третьому частини першої статті 23 слова "депутатських фракцій" замінити такими словами: "депутатських фракцій (груп)".
 
Відхилено    
    -321- Попов І.В.
У першому реченні частини першої статті 23 законопроекту, цифри "15" замінити на цифри "23" і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -322- Парубій А.В.
У частині першій статті 23 замість слова "політичної" зазначити "політичних".
 
Враховано    
    -323- Черненко О.М.
в абзаці першому частини першої статті 23 слова "політичної партії" замінити словами "політичних партій";
 
Враховано    
    -324- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 1 ст. 23 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено    
259. При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
 
-325- Єфремова І.О.
Абзац другий частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
"При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, шляхом жеребкування, у порядку встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на четвертий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо".
 
Відхилено   При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, шляхом жеребкування що проводиться у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії.
 
    -326- Парубій А.В.
Абзац другий частини першої статті 23 викласти в наступній редакції:
"При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо, у порядку встановленому Центральною виборчою комісією".
 
Враховано редакційно    
    -327- Денисенко В.І.
В абзаці другому частини першої статті 23 слова "щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо" замінити словами "що проводиться у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії".
 
Враховано    
    -328- Черненко О.М.
в абзаці другому частини першої статті 23:
слова "своїм рішенням" виключити;
доповнити абзац словами "у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";
 
Враховано частково    
260. Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань.
 
-329- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Абзац третій частини першої статті 23 виключити.
 
Відхилено   Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань.
 
    -330- Черненко О.М.
в абзаці третьому частини першої статті 23 слова "Не менше ніж по одній кандидатурі" замінити словом "Кандидатури";
 
Відхилено    
261. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини четвертої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.
 
-331- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Частину 1 статті 23 Законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини четвертої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною."
 
Відхилено   Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини четвертої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною
 
    -332- Черненко О.М.
доповнити частину першу статті 23 абзацом такого змісту: "Рішення про відхилення кандидатур не приймається";
 
Відхилено    
262. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону.
 
   2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону.
 
263. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
   3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
264. 1) для малих дільниць - 10-14 осіб;
 
   1) для малих дільниць - 10-14 осіб;
 
265. 2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;
 
   2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;
 
266. 3) для великих дільниць - 14-18 осіб.
 
   3) для великих дільниць - 14-18 осіб.
 
267. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
 
-333- Євлахов А.С.
Частину 3 статті 23 законопроекту викласти у наступній редакції:
" 3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць - 8-14 осіб;
2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;
3) для великих дільниць - 14-18 осіб.
На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує ста осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та не менше двох членів комісії."
 
Відхилено   На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
 
268. 4. Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії (блок), кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня.
 
-334- Єфремова І.О.
У другому реченні абзацу 1 частини четвертої статті 23 слова "або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня" замінити словами "або печаткою організації відповідної політичної партії вищого рівня".
 
Враховано редакційно   4. Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії (блок), кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або печаткою організації відповідної політичної партії вищого рівня.
 
    -335- Єремеєв І.М.
В абзаці першому частини четвертої слова статті 23 депутатської фракції" замінити такими словами: "депутатської фракції (групи)".
 
Відхилено    
    -336- Голубов Д.І.
Перший абзац частини 4 статті 23 Закону України "Про місцеві вибори" викласти у такій редакції:
"Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії (блок), кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або печаткою організації цієї політичної партії вищого рівня".
 
Враховано частково    
    -337- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Абзац 1 частини 4 статті 23 Законопроекту викласти у такій редакції:
"4. Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня".
 
Відхилено    
    -338- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 1 частини 4 статті 23 викласти у редакції:
"Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії (блок), кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня (місцевих організацій партій, що входять до блоку)"
 
Відхилено    
    -339- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 23 викласти у такій редакції:
"Подання від суб’єктів подання,зазначених у пунктах першому, другому частини 1 статті 23, за підписом уповноваженої особи партії вносить зазначена особа на підставі довіреністі від організації партії (партій блоку), скріпленої печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня (партій блоку вищого рівня)".
 
Враховано редакційно    
    -340- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 4 ст. 23 проекту закону слова " (блок)" та " (місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
269. Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії) за своїм підписом.
 
   Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії) за своїм підписом.
 
270. Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.
 
-341- Єфремова І.О.
У абзаці третьому частини четвертої статті 23 цифру "20" замінити цифрою "23".
 
Відхилено   Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.
 
    -342- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 3 частини 4 статті 23 викласти у редакції: "Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 23 днів до дня виборів"
 
Відхилено    
271. До подання додаються:
 
   До подання додаються:
 
272. 1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;
 
   1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;
 
273. 2) заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);
 
-343- Шипко А.Ф.
Пункт 2 частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції:
"2) заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах, зазначенням відомостей про наявність або відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку та зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);"
 
Відхилено   2) заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);
 
    -344- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 абзацу 4 частини 4 статті 23 викласти у редакції: "2) заява кожної особи, запропонованої до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);"
 
Відхилено    
274. 3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу, а у разі подання кандидатур блоком - витяг з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або організації вищого рівня.
 
-345- Алексєєв І.С.
У пункті 3 частини четвертої статті 23 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено   3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу, а у разі подання кандидатур блоком - витяг з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або організації партії вищого рівня.
 
    -346- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати пункт 4 абзацу 4 частини 4 статті 23 у редакції: "4) електронна копія подання"
 
Відхилено    
    -347- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 3 частини 4 статті 23 викласти у такій редакції:
"3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу, а у разі подання кандидатур блоком - витяг з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників місцевих організацій партій, що входять до блоку, та скріпленого печатками місцевих організацій партій або печатками організацій партій вищого рівня".
 
Враховано частково    
    -348- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 абз. 4 ч. 4 ст. 23 проекту закону слова " (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку)", "а у разі подання кандидатур блоком - витяг з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівника місцевої організації партії, що входить до блоку," та " (місцевих організацій партій)" виключити.
 
Відхилено    
275. У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначаються такі відомості:
 
   У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначаються такі відомості:
 
276. 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
 
   1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
 
277. 2) число, місяць, рік народження;
 
   2) число, місяць, рік народження;
 
278. 3) громадянство особи;
 
   3) громадянство особи;
 
279. 4) освіта;
 
   4) освіта;
 
280. 5) місце роботи (заняття), посада;
 
   5) місце роботи (заняття), посада;
 
281. 6) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
 
   6) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
 
282. 7) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісії референдуму;
 
-349- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 7, абзац 4 частини 4 статті 23 викласти у редакції: "7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях (із зазначенням виду виборів, року їх проведення, назви комісії, посади в комісії);"
 
Відхилено   7) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісії референдуму;
 
283. 8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
-350- Долженков О.В.
Ванат П.М.
У пункті 8 частини четвертої статті 23 фразу "тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити словосполученням "умисного злочину".
 
Відхилено   8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
    -351- Єфремова І.О.
Частину четверту статті 22 доповнити пунктом такого змісту:
"9) посада у виборчій комісії на яку пропонується кандидатура".
 
Відхилено    
    -352- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 4 частини 4 статті 23 доповнити пунктом 9: "9) посада у виборчій комісії, на яку пропонується кандидатура"
 
Відхилено    
284. 5. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.
 
   5. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.
 
285. 6. Територіальні виборчі комісії одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої дільничної виборчої комісії з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях референдуму за пропозиціями голови територіальної виборчої комісії, що утворює дільничну виборчу комісію відповідно до внесених подань.
 
-353- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 23 доповнити новим пунктом та викласти в такій редакції:
"У разі відмови члена дільничної виборчої комісії виконувати повноваження голови, заступника голови, секретаря цієї виборчої комісії на зазначену посаду рішенням територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, призначається інша особа зі складу цієї дільничної виборчої комісії. Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію".
 
Відхилено   6. Територіальні виборчі комісії одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої дільничної виборчої комісії з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях референдуму за пропозиціями голови територіальної виборчої комісії, що утворює дільничну виборчу комісію відповідно до внесених подань.
 
    -354- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину шосту статті 23 викласти у такій редакції:
"6. Голова, заступник голови, секретар дільничної виборчої комісії визначається шляхом жеребкування".
 
Відхилено    
    -355- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 23 доповнити абзацами:
"Кожен суб’єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, крім голови виборчої комісії, яка утворила дільничні виборчі комісії, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Частка керівних посад кожного виду для кожного суб’єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб’єкта до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від суб’єктів подання.
Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, яка утворює дільничні виборчі комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії. Кількість осіб, включених за поданням голови відповідної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад.
Методика розподілу керівних посад між суб’єктами подання кандидатур в межах часток, встановлених цією статтею визначається Центральною виборчою комісією"
 
Відхилено    
    -356- Різаненко П.О.
Частину шосту статті 23 проекту Закону викласти в такій редакції:
"Територіальні виборчі комісії одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої дільничної виборчої комісії від різних суб'єктів подання зазначених в частинах першій та другій цієї статті.
Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах виборчого округу. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови територіальної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається територіальною виборчою комісією у порядку, встановленому Центральною виборчої комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.
Обґрунтування: пропорційний розподіл керівних посад між всіма суб’єктами подання знизить ймовірність спотворення результатів виборів на користь конкретної особи.
 
Відхилено    
286. 7. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії оприлюднюється територіальною виборчою комісією, що утворила дільничну виборчу комісію, з відомостями про її склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений цією територіальною виборчою комісією, не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії. Рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
   7. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії оприлюднюється територіальною виборчою комісією, що утворила дільничну виборчу комісію, з відомостями про її склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений цією територіальною виборчою комісією, не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії. Рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
287. 8. У разі якщо в установлений частиною четвертою цієї статті строк подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії не надійшли або до складу дільничної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж установлено частиною третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється у визначені частиною першою цією статті строки відповідною територіальною виборчою комісією за поданням голови цієї територіальної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов’язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, подання щодо яких внесені в установленому цим Законом порядку.
 
-357- Єремеєв І.М.
У частині восьмій слова статті 23 "депутатських фракцій" замінити такими словами: "депутатських фракцій (груп)".
 
Відхилено   8. У разі якщо в установлений частиною четвертою цієї статті строк подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії не надійшли або до складу дільничної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж установлено частиною третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється у визначені частиною першою цією статті строки відповідною територіальною виборчою комісією за поданням голови цієї територіальної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов’язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, подання щодо яких внесені в установленому цим Законом порядку.
 
    -358- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 8 ст. 23 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено    
288. 9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
-359- Денисенко В.І.
В абзаці першому частини дев'ятої статті 23 слова "народних депутатів України" виключити.
 
Відхилено   9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
289. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
   У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
290. У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму.
 
-360- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 23 викласти у наступній редакції:
"1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями:
1) місцевих організацій політичної партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання,
2) місцевих організацій партій (блоків) – суб`єктів виборчого процесу,
3) кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости - суб`єктів виборчого процесу на відповідних виборах
2. До складу дільничної виборчої комісії включаються (за наявності відповідного подання) не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання кандидатур, визначених пунктом першим частини першої цієї статті.
Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті першому частини першої цієї статті, у разі їх відповідності вимогам Закону, включаються до складу дільничних виборчих комісій обов’язково (не більше ніж по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії)
3. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті другому та третьому частини першої цієї статті, у разі їх відповідності вимогам Закону, включаються до складу дільничних виборчих комісій шляхом жеребкування (не більше ніж по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії).
4. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 цього Закону, порушення вимог частини четвертої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною"
 
Відхилено   У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму.
 
    -361- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 23 проекту закону замінити ст. ст. 37-40 у такій редакції:
" Стаття 37. Формування складу дільничних виборчих комісій
1. Дільнична виборча комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. Склад дільничної виборчої комісії формується у кількості:
1) для малих дільниць ( 12 (14 осіб;
2) для середніх дільниць ( 14 (18 осіб;
3) для великих дільниць ( 18 (24 особи.
3. На малих виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може формуватися у складі голови, секретаря та двох ( шести членів комісії.
4. Утворення та формування складу дільничної виборчої комісії на чергових та перших місцевих виборах здійснюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районною у місті виборчою комісією.
5. Утворення та формування складу дільничної виборчої комісії на позачергових місцевих виборах здійснюється територіальною виборчою комісією, до повноважень якої віднесено встановлення результатів відповідних місцевих виборів.
6. У разі проведення позачергових чи перших місцевих виборів в адміністративно-територіальній одиниці (сільській громаді, селищі), вся територія яка належить до одної виборчої дільниці за рішенням сільської, селищної виборчої комісії дільнична виборча комісія може не утворюватися. Повноваження дільничної виборчої комісії, у тому числі щодо організації голосування виборців та підрахунку голосів, у такому разі покладаються на відповідну сільську, селищну виборчу комісію.
 
Відхилено    
    -362- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 38. Подання до складу дільничної виборчої комісії
1. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відповідних місцевих виборів мають:
1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
2) місцеві організації усіх політичних партій, зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, які висунули кандидатів на відповідних місцевих виборах, крім зазначених у пункті 1 цієї частини.
3) на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим - кожна республіканська організація політичної партії, виборчий список кандидатів від якої зареєстрований відповідно до цього Закону, – до дільничних виборчих комісій всіх виборчих дільниць на території Автономної Республіки Крим;
4) на виборах сільського, селищного, міського голови, старости – кожен кандидат, зареєстрований на цих виборах;
5) на виборах депутатів міської ради міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону, – кожна міська організація політичної партії, виборчий список (списки) кандидатів від якої зареєстрований відповідно до цього Закону, - до дільничних виборчих комісій всіх виборчих дільниць у межах міста;
6) на виборах депутатів обласної ради - кожна обласна організація політичної партії, виборчий список (списки) кандидатів від якої зареєстрований відповідно до цього Закону, - до дільничних виборчих комісій всіх виборчих дільниць у межах області;
7) на виборах депутатів сільської, селищної, міської, районної, районної у місті (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону) ради:
а) кожна місцева організація політичної партії, яка висунула кандидата (кандидатів) в одному або декількох багатомандатних виборчих округах, – до дільничних виборчих комісій всіх виборчих дільниць у межах відповідного багатомандатного округу (округів);
б) кожен кандидат, який висунутий шляхом самовисування і зареєстрований для участі у цих виборах, - до дільничних виборчих комісій всіх виборчих дільниць у межах відповідного багатомандатного округу.
2. Форма подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу будь-яких місцевих виборів. У поданні зазначаються щодо кожної запропонованої кандидатури відомості, передбачені пунктами 1-9 частини дев’ятої статті 35 цього Закону.
3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині другій цієї статті, не пізніш як за сорок днів до дня голосування:
1) від імені організації політичної партії – за підписом керівника організації партії, скріпленого відтиском печатки організації партії;
2) від імені кандидата – за його підписом;
4. До подання додається його електронна копія, а також заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур із зазначенням відомостей, передбачених частиною дев’ятою статті 35 цього Закону, а також ксерокопія паспорта кожної із таких осіб із даними, визначеними частиною дванадцятою статті 35 цього Закону.
 
Відхилено    
    -363- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 39. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
1. Дільнична виборча комісія утворюється не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. До складу дільничної виборчої комісії включаються (за наявності відповідного подання) не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання кандидатур, визначених частиною першою статті 38 цього Закону.
3. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті першому частини першої статті 38 цього Закону, у разі їх відповідності вимогам Закону, включаються до складу дільничних виборчих комісій обов’язково (не більше ніж по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії).
Якщо кількість кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, поданих від відповідних суб’єктів подання, зазначених у пунктах 2-7 частини першої статті 38 цього Закону, перевищує кількість вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться виборчою комісією, яка утворює дільничні виборчі комісії, не пізніше ніж на четвертий день після закінчення строку внесення подань.
4. Виборча комісія, уповноважена утворити дільничні виборчі комісії, перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.
5. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 32 цього Закону, порушення вимог до подання, визначених статтею 38 цього Закону, застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті, або з підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.
6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей виборча комісія, яка утворює дільничну виборчу комісію, невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала відповідне подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині третій статті 38 цього Закону, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку – наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
7. У разі якщо у строк, встановлений частиною третьою статті 38 цього Закону, не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше, ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою статті 37 цього Закону, відповідна виборча комісія, уповноважена утворювати дільничні виборчі комісії, зобов’язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови цієї виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною другою та третьою статті 37 цього Закону, з обов’язковим урахуванням кандидатур, поданих відповідно до вимог статті 38 цього Закону. Особи, подані головою комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 32 цього Закону.
8. Виборча комісія, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, невідкладно повідомляє суб’єкта подання про включення (невключення) поданої ним кандидатури до складу відповідної дільничної виборчої комісії.
9. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.
10. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження дільничної виборчої комісії. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної дільничної виборчої комісії надсилається органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної дільничної виборчої комісії.
 
Відхилено    
    -364- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 40. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях
1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур.
2. Кожен суб’єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, крім голови виборчої комісії, яка утворила дільничні виборчі комісії, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Частка керівних посад кожного виду для кожного суб’єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб’єкта до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від суб’єктів, зазначених у частині першій статті 38 цього Закону.
3. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, яка утворює дільничні виборчі комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії. Кількість осіб, включених за поданням голови відповідної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.
4. Методика розподілу керівних посад між суб’єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини другої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.".
 
Відхилено    
291. Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії
 
   Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії
 
292. 1. Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":
 
   1. Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":
 
293. 1) здійснює на всій території України контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України;
 
   1) здійснює на всій території України контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України;
 
294. 2) приймає обов'язкові для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, установами, підприємствами, організаціями, а також органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами роз'яснення з питань застосування цього Закону;
 
-365- Шипко А.Ф.
У пункті 2 частини 1 статті 24 слово "приймає" замінити на слово "видає".
 
Відхилено   2) приймає обов'язкові для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, установами, підприємствами, організаціями, а також органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами роз'яснення з питань застосування цього Закону;
 
295. 3) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
 
   3) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
 
296. 4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;
 
-366- Попов І.В.
У пункті 4 частини першої статті 24 законопроекту, після слова "печаток" продовжити речення наступним текстом ", встановлює ступінь необхідного захисту паперу для друкування бюлетенів, здійснює закупівлю такого паперу для подальшої передачі його територіальним виборчим комісіям", далі за текстом.
 
Відхилено   4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;
 
    -367- Черненко О.М.
Крулько І.І.
Частину першу статті 24 доповнити пунктом 5 наступного змісту:
"5) забезпечує розробку, виготовлення та передачу відповідним виборчим комісіям захисних самоклеючих марок;". У зв’язку з цим, пункт 5 законопроекту вважати пунктом 6 і т.д.
 
Відхилено    
297. 5) може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти відповідне рішення (у день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно);
 
-368- Шипко А.Ф.
У пункті 5 частини 1 статті 24 слово "може" замінити на слово "має право".
 
Відхилено   5) може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти відповідне рішення (у день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно);
 
298. 6) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог цього Закону щодо встановлення в порядку та строки, визначені цим Законом, результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів;
 
   6) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог цього Закону щодо встановлення в порядку та строки, визначені цим Законом, результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів;
 
299. 7) у разі неможливості організувати та підготувати відповідно до положень цього Закону проведення місцевих виборів на окремих територіях, може прийняти рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування;
 
-369- Долженков О.В.
Пункт 7 частини першої статті 24 – виключити.
У зв’язку з цим пункт 8 частини першої статті 24 вважати пунктом 7 частини першої статті 24.
 
Відхилено   7) у разі неможливості організувати та підготувати відповідно до положень цього Закону проведення місцевих виборів на окремих територіях, може прийняти рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування;
 
    -370- Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 частини 1 статті 24 доповнити словосполученням "та встановити нову дату проведення виборів".
 
Відхилено    
    -371- Шипко А.Ф.
У пункті 7 частини 1 статті 24 слово "може" замінити на слово "має право".
 
Відхилено    
    -372- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
статтю 24 доповнити новим пунктом наступного змісту:
"8) скасовує реєстрацію всіх кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів висунутих відповідними місцевими організаціями партії (структурними підрозділами виборчого блоку партій), якщо такі кандидати висунути в менше ніж 2/3 областей, Автономної Республіки Крим та міст Київ і Севастополь, в 2/3 районів АРК та кожної області та 2/3 міст відповідно республіканського та обласного підпорядкування. При цьому політична партія (виборчий блок партій) втрачають статус суб’єкта виборчого процесу." та вважати його восьмим, а восьмий пункт вважати дев’ятим.
 
Відхилено    
    -373- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
П. 7 ч. 1 ст. 24 проекту закону після слів "до відповідних органів місцевого самоврядування" доповнити словами ", районних, обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено    
300. 8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
-374- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 24 доповнити пунктами:
"8) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;
9) організовує у визначеному нею порядку навчання членів територіальних виборчих комісій;
10) визначає порядок навчання територіальними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання територіальними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;
11) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів;
12) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
13) надає роз'яснення територіальним та дільничним виборчим комісіям по заповненню відповідних протоколів про підрахунок голосів та встановленню результатів виборів;
14) здійснює та оприлюднює на офіційному сайті Центральної виборчої комісії моніторинг результатів місцевих виборів (чергових, позачергових, перших, повторних);"
Відповідно пункт 8 вважатиметься пунктом 15
 
Відхилено   8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
    -375- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 24 проекту закону вважати ст. 41 і викласти в такій редакції:
" Стаття 41. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення місцевих виборів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.
2. Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":
1) здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори виборцями, територіальними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями, їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами, їх довіреними особами, партіями – суб’єктами виборчого процесу, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями, іншими громадськими об’єднаннями на всій території України;
2) приймає роз’яснення з питань застосування цього Закону, обов’язкові для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, а також органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими та службовими особами, засобами масової інформації, їх посадовими особами та творчими працівниками;
3) формує склад територіальних виборчих комісій у випадках, встановленим цим Законом;
4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
5) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
6) може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти рішення по суті питання (у день голосування такі питання розглядаються невідкладно);
7) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог цього Закону щодо встановлення в порядку та строки, визначені цим Законом, результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів;
8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.".
 
Відхилено    
301. Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій
 
   Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій
 
302. 1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів в межах повноважень та у порядку, передбаченому цим та іншими законами України.
 
   1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів в межах повноважень та у порядку, передбаченому цим та іншими законами України.
 
303. 2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна територіальна виборча комісія:
 
   2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна територіальна виборча комісія:
 
304. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради;
 
-376- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
До пункту 1 частини 2 статті 25 додати слова: "ради об`єднаної територіальної громади"
 
Відхилено   1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради;
 
305. 2) утворює територіальні виборчі округи відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію;
 
   2) утворює територіальні виборчі округи відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію;
 
306. 3) здійснює в межах Автономної Республіки Крим, відповідної області, району контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної ради, виборцями, виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами;
 
-377- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 3 частини 2 статті 25 після слів: "районної ради" додати слова: "ради об`єднаної територіальної громади"
 
Відхилено   3) здійснює в межах Автономної Республіки Крим, відповідної області, району контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної ради, виборцями, виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами;
 
    -378- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 ч. 2 ст. 25 проекту закону слово " (блоками)" виключити.
 
Відхилено    
307. 4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
   4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
308. 5) реєструє виборчі списки кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, кандидатів у депутати відповідної ради в територіальних виборчих округах, представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, довірених осіб кандидатів, видає їм відповідні посвідчення;
 
-379- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 5 ч. 2 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   5) реєструє виборчі списки кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, кандидатів у депутати відповідної ради в територіальних виборчих округах, представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, довірених осіб кандидатів, видає їм відповідні посвідчення;
 
309. 6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;
 
310. 7) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, виборчі списки кандидатів у депутати;
 
   7) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, виборчі списки кандидатів у депутати;
 
311. 8) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;
 
   8) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;
 
312. 9) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати до відповідної ради;
 
   9) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати до відповідної ради;
 
313. 10) забезпечує виготовлення бланків, протоколів та іншої виборчої документації по виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
 
   10) забезпечує виготовлення бланків, протоколів та іншої виборчої документації по виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
 
314. 11) заслуховує інформацію виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;
 
   11) заслуховує інформацію виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;
 
315. 12) реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб’єктів виборчого процесу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради відповідно до цього Закону, веде на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці облік офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій;
 
-380- Алексєєв І.С.
У пункті 12 частини другої, пункті 12 частини четвертої, пункті 13 частини п’ятої статті 25 слова "громадських організацій" замінити словами "громадських об’єднань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із Законом України "Про громадські об'єднання" та недопущення звуження права громадських спілок на участь у спостереженні за місцевими виборами.
 
Відхилено   12) реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб’єктів виборчого процесу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради відповідно до цього Закону, веде на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці облік офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій;
 
316. 13) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу по виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради;
 
   13) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу по виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради;
 
317. 14) здійснює контроль за дотриманням установленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації;
 
   14) здійснює контроль за дотриманням установленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації;
 
318. 15) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;
 
   15) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;
 
319. 16) встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, здійснює офіційне опублікування результатів виборів до відповідної ради;
 
   16) встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, здійснює офіційне опублікування результатів виборів до відповідної ради;
 
320. 17) реєструє депутатів, обраних до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;
 
   17) реєструє депутатів, обраних до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;
 
321. 18) організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   18) організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
322. 19) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;
 
   19) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;
 
323. 20) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
   20) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
324. 21) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
   21) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
325. 3. Районна територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті:
 
   3. Районна територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті:
 
326. 1) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, включених до виборчих списків кандидатів від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих нею у кожному територіальному виборчому окрузі у межах відповідного району;
 
-381- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 1 ч. 3 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   1) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, включених до виборчих списків кандидатів від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих нею у кожному територіальному виборчому окрузі у межах відповідного району;
 
327. 2) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати обласної ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих нею у кожному територіальному виборчому окрузі у межах відповідного району;
 
-382- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 2 ч. 3 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   2) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати обласної ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих нею у кожному територіальному виборчому окрузі у межах відповідного району;
 
328. 3) передає підсумки голосування відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної територіальної виборчої комісії.
 
   3) передає підсумки голосування відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної територіальної виборчої комісії.
 
329. 4. Сільська, селищна територіальна виборча комісія:
 
-383- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац перший частини 4 статті 25 викласти у редакції: "4. Сільська, селищна територіальна виборча комісія (сільська, селищна територіальна виборча комісія добровільного об`єднання територіальної громади):"
 
Відхилено   4. Сільська, селищна територіальна виборча комісія:
 
330. 1) забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів;
 
   1) забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів;
 
331. 2) утворює одномандатні виборчі округи по виборах депутатів сільської, селищної ради, встановлює їх межі, єдину нумерацію;
 
   2) утворює одномандатні виборчі округи по виборах депутатів сільської, селищної ради, встановлює їх межі, єдину нумерацію;
 
332. 3) реєструє кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради у відповідних одномандатних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;
 
   3) реєструє кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради у відповідних одномандатних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;
 
333. 4) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, старости, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;
 
   4) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, старости, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;
 
334. 5) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, старости;
 
   5) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, старости;
 
335. 6) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, старости, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
   6) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, старости, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
336. 7) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;
 
   7) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;
 
337. 8) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
   8) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
338. 9) організовує зустрічі кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради, кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, старости з виборцями;
 
   9) організовує зустрічі кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради, кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, старости з виборцями;
 
339. 10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та в разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
 
   10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та в разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
 
340. 11) здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
 
   11) здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
 
341. 12) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посади сільських, селищних голів, старост, від громадських організацій, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
   12) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посади сільських, селищних голів, старост, від громадських організацій, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
342. 13) здійснює контроль за використанням кандидатами власних виборчих фондів згідно з цим Законом;
 
   13) здійснює контроль за використанням кандидатами власних виборчих фондів згідно з цим Законом;
 
343. 14) встановлює підсумки голосування та результати виборів депутатів відповідної сільської, селищної ради та відповідного сільського, селищного голови, старости;
 
   14) встановлює підсумки голосування та результати виборів депутатів відповідної сільської, селищної ради та відповідного сільського, селищного голови, старости;
 
344. 15) реєструє обраних депутатів сільської, селищної ради;
 
   15) реєструє обраних депутатів сільської, селищної ради;
 
345. 16) реєструє обраного сільського, селищного голову, старосту;
 
   16) реєструє обраного сільського, селищного голову, старосту;
 
346. 17) організовує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   17) організовує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
347. 18) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати районної ради, включених до виборчих списків кандидатів від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) у межах відповідного села, селища, передає ці підсумки до районної виборчої комісії;
 
-384- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 18 ч. 4 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   18) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати районної ради, включених до виборчих списків кандидатів від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) у межах відповідного села, селища, передає ці підсумки до районної виборчої комісії;
 
348. 19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
   19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
349. 5. Міська, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія:
 
-385- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац перший частини 5 статті 25 викласти у редакції: "5. Міська, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія (міська територіальна виборча комісія добровільного об`єднання територіальної громади):"
 
Відхилено   5. Міська, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія:
 
350. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;
 
   1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;
 
351. 2) утворює територіальні виборчі округи відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію;
 
   2) утворює територіальні виборчі округи відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію;
 
352. 3) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів депутатів міської, районної у місті ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
   3) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів депутатів міської, районної у місті ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
353. 4) реєструє кандидатів, виборчі списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) до відповідної ради, їх представників, уповноважених осіб, довірених осіб кандидатів, видає їм відповідні посвідчення;
 
-386- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 4 ч. 5 ст. 25 проекту закону слово " (блоками)" виключити.
 
Відхилено   4) реєструє кандидатів, виборчі списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) до відповідної ради, їх представників, уповноважених осіб, довірених осіб кандидатів, видає їм відповідні посвідчення;
 
354. 5) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   5) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;
 
355. 6) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, виборчі списки кандидатів у депутати;
 
   6) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, виборчі списки кандидатів у депутати;
 
356. 7) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям;
 
   7) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям;
 
357. 8) встановлює порядок використання коштів на проведення відповідних місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
   8) встановлює порядок використання коштів на проведення відповідних місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
358. 9) організовує зустрічі кандидатів у депутати місцевої, районної у місті ради з виборцями;
 
   9) організовує зустрічі кандидатів у депутати місцевої, районної у місті ради з виборцями;
 
359. 10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та в разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям;
 
   10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та в разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям;
 
360. 11) заслуховує інформацію відповідних територіальних, дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;
 
   11) заслуховує інформацію відповідних територіальних, дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;
 
361. 12) здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
 
   12) здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
 
362. 13) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів, місцевих організацій партій (блоків) - суб’єктів виборчого процесу на виборах до міської, районної у місті ради, від громадських організацій згідно з цим Законом, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
-387- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 13 ч. 5 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   13) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів, місцевих організацій партій (блоків) - суб’єктів виборчого процесу на виборах до міської, районної у місті ради, від громадських організацій згідно з цим Законом, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
363. 14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу на виборах до відповідної місцевої ради;
 
   14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу на виборах до відповідної місцевої ради;
 
364. 15) здійснює контроль за дотриманням установленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації;
 
   15) здійснює контроль за дотриманням установленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації;
 
365. 16) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;
 
   16) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;
 
366. 17) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідних рад, результати виборів депутатів міської, районної у місті ради, здійснює офіційне опублікування результатів таких виборів;
 
   17) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідних рад, результати виборів депутатів міської, районної у місті ради, здійснює офіційне опублікування результатів таких виборів;
 
367. 18) реєструє обраних депутатів міської, районної у місті ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної місцевої ради та основні відомості про них;
 
   18) реєструє обраних депутатів міської, районної у місті ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної місцевої ради та основні відомості про них;
 
368. 19) організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   19) організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;
 
369. 20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної місцевої ради, приймає щодо них рішення;
 
   20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної місцевої ради, приймає щодо них рішення;
 
370. 21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
   21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
371. 22) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до міської, районної у місті ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати до відповідної ради, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами;
 
-388- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 22 ч. 5 ст. 25 проекту закону слово " (блоками)" виключити.
 
Відхилено   22) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до міської, районної у місті ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати до відповідної ради, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами;
 
372. 23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
   23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
373. У містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, міська територіальна виборча комісія крім повноважень, передбачених пунктами 1-23 цієї частини, розподіляє кошти між районними у місті територіальними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням.
 
   У містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, міська територіальна виборча комісія крім повноважень, передбачених пунктами 1-23 цієї частини, розподіляє кошти між районними у місті територіальними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням.
 
374. 6. Міська територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює такі повноваження щодо виборів міського голови:
 
   6. Міська територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює такі повноваження щодо виборів міського голови:
 
375. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів міського голови;
 
   1) забезпечує підготовку та проведення виборів міського голови;
 
376. 2) реєструє кандидатів на посаду міського голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;
 
   2) реєструє кандидатів на посаду міського голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;
 
377. 3) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови;
 
   3) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови;
 
378. 4) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;
 
   4) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;
 
379. 5) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
   5) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
380. 7) організовує зустрічі кандидатів на посаду міського голови з виборцями;
 
   7) організовує зустрічі кандидатів на посаду міського голови з виборцями;
 
381. 8) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів на посаду міського голови;
 
   8) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів на посаду міського голови;
 
382. 9) здійснює контроль за використанням кандидатами на посаду міського голови власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;
 
   9) здійснює контроль за використанням кандидатами на посаду міського голови власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;
 
383. 10) встановлює підсумки голосування, результати виборів міського голови та визнає міського голову обраним;
 
   10) встановлює підсумки голосування, результати виборів міського голови та визнає міського голову обраним;
 
384. 11) реєструє обраного міського голову;
 
   11) реєструє обраного міського голову;
 
385. 12) здійснює інші повноваження щодо виборів міського голови, передбачені цим Законом.
 
   12) здійснює інші повноваження щодо виборів міського голови, передбачені цим Законом.
 
386. У разі якщо міська рада об’єднаної територіальної громади міста прийняла рішення обирати старосту в населеному пункті (селі, селищі) на відповідній території, міська територіальна виборча комісія виконує повноваження, передбачені пунктами 1-12, цієї частини щодо виборів старости.
 
   У разі якщо міська рада об’єднаної територіальної громади міста прийняла рішення обирати старосту в населеному пункті (селі, селищі) на відповідній території, міська територіальна виборча комісія виконує повноваження, передбачені пунктами 1-12, цієї частини щодо виборів старости.
 
387. 7. Районна в місті (у містах, де не утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія здійснює повноваження, передбачені пунктами 3, 11, 12, 15, 16, 20-23 частини п’ятої цієї статті, передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території району в місті, та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії.
 
-389- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 7 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   7. Районна в місті (у містах, де не утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія здійснює повноваження, передбачені пунктами 3, 11, 12, 15, 16, 20-23 частини п’ятої цієї статті, передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території району в місті, та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії.
 
388. Районна в місті територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених відповідно пунктами 1-22 частини п’ятої цієї статті або абзацом першим цієї частини, під час проведення виборів міського голови встановлює підсумки голосування по виборах міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії.
 
   Районна в місті територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених відповідно пунктами 1-22 частини п’ятої цієї статті або абзацом першим цієї частини, під час проведення виборів міського голови встановлює підсумки голосування по виборах міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії.
 
389. 8. Міська (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) до якого віднесена територія міста (міста і міст, селищ та/або сіл, що входять до його складу) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або утворених на відповідній території, та передає ці підсумки до виборчої комісії Автономної Республіки Крим.
 
-390- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 8 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   8. Міська (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) до якого віднесена територія міста (міста і міст, селищ та/або сіл, що входять до його складу) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або утворених на відповідній території, та передає ці підсумки до виборчої комісії Автономної Республіки Крим.
 
390. 9. Міська (міста обласного, районного значення) територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює такі повноваження по виборах депутатів відповідно обласної, районної ради:
 
   9. Міська (міста обласного, районного значення) територіальна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює такі повноваження по виборах депутатів відповідно обласної, районної ради:
 
391. 1) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідно районної, обласної ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території міста;
 
-391- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 1 ч. 9 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   1) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідно районної, обласної ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території міста;
 
392. 2) передає підсумки голосування до відповідно обласної, районної територіальної виборчої комісії.
 
   2) передає підсумки голосування до відповідно обласної, районної територіальної виборчої комісії.
 
393. 10. Сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія села, селища, міста, розташованого у межах району (у складі міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою), також встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідної районної, міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території села, селища, міста, або кандидатів на посаду міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі та передає ці підсумки відповідно до районної, міської територіальної виборчої комісії.
 
-392- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 10 ст. 25 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено   10. Сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія села, селища, міста, розташованого у межах району (у складі міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою), також встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідної районної, міської ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від організацій партій (блоків) та висунутих в територіальному виборчому окрузі (територіальних виборчих округах) на території села, селища, міста, або кандидатів на посаду міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі та передає ці підсумки відповідно до районної, міської територіальної виборчої комісії.
 
394. 11. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради), селищні, сільські територіальні виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні місцеві ради про обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів, старост.
 
-393- Парубій А.В.
В частині одинадцятій статті 25 після слів "Верховну Раду України" доповнити словами "Центральну виборчу комісію".
 
Враховано   11. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради), селищні, сільські територіальні виборчі комісії інформують Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, відповідні місцеві ради про обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів, старост.
 
    -394- Черненко О.М.
частину одинадцяту статті 25 після слів "Верховну Раду України" доповнити словами "Центральну виборчу комісію";
 
Враховано    
    -395- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 25 проекту закону вважати ст. 42 і викласти в такій редакції:
" Стаття 42. Повноваження виборчої комісії Автономної Реєстр.картка №
)
18) встановлює та офіційно оприлюднює результати відповідних місцевих виборів;
19) визнає відповідні місцеві вибори такими, що не відбулися, відповідно до вимог цього Закону;
20) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;
21) реєструє обраних на відповідних виборах депутатів відповідної ради, сільського, селищного, міського голову, оприлюднює відомості про зареєстрованих депутатів відповідної ради, сільського, селищного, міського голову та основні відомості про них;
22) забезпечує передання на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
23) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати відповідних місцевих виборів;
24) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, крім повноважень, зазначених у частині третій цієї статті:
1) утворює багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та нумерацію;
2) приймає обов'язкові для виборчих комісій нижчого рівня роз’яснення з питань застосування цього Закону стосовно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і здійснює методичне забезпечення діяльності цих комісій з відповідних питань;
4) подає до Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим звіт про витрату коштів бюджету Автономної Республіки Крим, виділених на підготовку і проведення виборів, у місячний строк із дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
5. Сільська, селищна, міська (міста районного значення чи міста, що входить до складу іншого міста) виборча комісія, крім повноважень, зазначених у частині третій цієї статті:
1) утворює багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів відповідної місцевої ради відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та нумерацію;
2) встановлює підсумки голосування на виборах депутатів районної ради у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, передає відповідну виборчу документацію районній виборчій комісії (крім міської виборчої комісії міста, що входить до складу іншого міста).
6. Районна (в Автономній Республіці Крим), міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборча комісія, крім повноважень, зазначених у частині третій цієї статті:
1) встановлює підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах відповідного району, міста;
2) передає відповідну виборчу документацію виборчій комісії Автономної Республіки Крим.
7. Районна, міська (міста обласного значення) виборча комісія, крім повноважень, зазначених у частині третій цієї статті:
1) утворює багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів відповідної місцевої ради відповідно до цього Закону, встановлює їх межі та нумерацію;
2) встановлює підсумки голосування на виборах депутатів обласної ради у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, передає відповідну виборчу документацію обласній виборчій комісії.
8. Районна у місті виборча комісія, незалежно від наявності повноважень, зазначених у частині третій цієї статті :
1) встановлює підсумки голосування на виборах депутатів міської ради у межах районного багатомандатного виборчого округу;
2) встановлює підсумки голосування на виборах міського голови у межах відповідного району в місті;
3) передає відповідну виборчу документацію міській виборчій комісії.".
 
Відхилено    
395. Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії
 
   Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії
 
396. 1. Дільнична виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів в межах повноважень та у порядку, передбаченому цим та іншими законами України.
 
   1. Дільнична виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів в межах повноважень та у порядку, передбаченому цим та іншими законами України.
 
397. 2. Дільнична виборча комісія:
 
   2. Дільнична виборча комісія:
 
398. 1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;
 
   1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;
 
399. 2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;
 
   2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;
 
400. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;
 
   3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;
 
401. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 
-396- Шипко А.Ф.
У пункті 4 частини 2 статті 26 слово "завчасно" замінити словами "у строки визначені цим Законом".
 
Відхилено   4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 
402. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 
   5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 
403. 6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;
 
   6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;
 
404. 7) організовує голосування на виборчій дільниці;
 
   7) організовує голосування на виборчій дільниці;
 
405. 8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
 
   8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
 
406. 9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
 
   9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
 
407. 10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Законом;
 
   10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Законом;
 
408. 11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів, організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
   11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів, організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
409. 12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
-397- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 26 проекту закону вважати ст. 43 і викласти в такій редакції:
"Стаття 43. Повноваження дільничної виборчої комісії
1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на усіх виборах місцевих виборах, в організації яких вона бере участь.
2. Дільнична виборча комісія:
1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;
2) отримує попередній та уточнений список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців або у випадках, передбачених цим Законом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Законом;
3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, суб’єктами їх висування, відповідними передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями вищого рівня, власними рішеннями та повідомленнями;
4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;
6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
7) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до відповідного виборчого бюлетеня;
8) організує голосування виборців у приміщенні для голосування, а також за місцем перебування виборців у випадках, передбачених цим Законом;
9) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на кожних місцевих виборах, голосування на яких проводиться на цій виборчій дільниці;
10) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на кожних місцевих виборах, голосування на яких проводиться на цій виборчій дільниці;
11) передає протокол (протоколи) про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах та іншу виборчу документацію до відповідної виборчої комісії вищого рівня;
12) визнає недійсним голосування на відповідних місцевих виборах на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Законом;
13) розглядає заяви і скарги з питань підготовки, організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
14) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
3. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборами Президента України дільнична виборча комісія здійснює також повноваження, визначені відповідно законами України "Про вибори народних депутатів України" чи "Про вибори Президента України".".
 
Відхилено   12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
410. Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії
 
   Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії
 
411. 1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії. Територіальні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону у формі відкритих засідань.
 
-398- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 27 доповнити абзацом: "Виборча комісія є колегіальним органом. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії"
 
Враховано   1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії. Територіальні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону у формі відкритих засідань.
Виборча комісія є колегіальним органом. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.
 
412. 2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.
 
-399- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 2 ст. 27 проекту закону слово "третини" замінити словами "не менш як третини".
 
Враховано   2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.
 
413. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня формування її складу (утворення), а наступні засідання - у разі необхідності.
 
   3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня формування її складу (утворення), а наступні засідання - у разі необхідності.
 
414. 4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.
 
-400- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 27 викласти у редакції: "4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин кількісного складу цієї комісії. У день голосування, при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більш ніж половини кількісного складу цієї комісії"
 
Відхилено   4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.
 
415. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
 
   5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
 
416. З метою дотримання при розгляді питань порядку денного права особи на участь у процесі прийняття рішення на засідання виборчої комісії запрошуються заявники та інші заінтересовані особи. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду питань порядку денного.
 
   З метою дотримання при розгляді питань порядку денного права особи на участь у процесі прийняття рішення на засідання виборчої комісії запрошуються заявники та інші заінтересовані особи. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду питань порядку денного.
 
417. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.
 
   6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.
 
418. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності на засіданні комісії або невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
   7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності на засіданні комісії або невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
419. 8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування (дня повторного голосування), а в день голосування (день повторного голосування), крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування (день повторного голосування) або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день голосування (день повторного голосування), невідкладно після закінчення голосування.
 
-401- Різаненко П.О.
В частині восьмій статті 27 проекту Закону слова "але не пізніше дня" замінити словами "але не пізніше останньої суботи перед днем".
Обґрунтування: існує ймовірність того, що прийняття рішення на вимогу членів комісії буде вже не актуальним в день виборів.
 
Відхилено   8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування (дня повторного голосування), а в день голосування (день повторного голосування), крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування (день повторного голосування) або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день голосування (день повторного голосування), невідкладно після закінчення голосування.
 
420. 9. На засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону:
 
   9. На засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону:
 
421. 1) члени Центральної виборчої комісії, працівники секретаріату Центральної виборчої комісії та служби розпорядника Державного реєстру виборців;
 
-402- Черненко О.М.
у пункті 1 частини дев’ятої статті 27 слова "секретаріату" та "служби" замінити відповідно словами "Секретаріату" та "Служби";
 
Враховано   1) члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
 
422. 2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів;
 
   2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів;
 
423. 3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати у одномандатному, територіальному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії (блоку) або кандидата в депутати);
 
-403- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 ч. 9 ст. 27 проекту закону слово " (блоків)" після слів "уповноважені особи місцевих організацій партій" та "офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій", та слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати у одномандатному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії (блоку) або кандидата в депутати);
 
424. 4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати на посаду старости їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);
 
   4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати на посаду старости їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);
 
425. 5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації);
 
-404- Алексєєв І.С.
У пункті 5 частини дев'ятої статті 27 слова "громадських організацій" замінити словами "громадських об’єднань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із Законом України "Про громадські об'єднання" та недопущення звуження права громадських спілок на участь у спостереженні за місцевими виборами.
 
Відхилено   5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації);
 
426. 6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 
   6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 
427. Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється.
 
   Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється.
 
428. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.
 
   Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.
 
429. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу.
 
   У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу.
 
430. 10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці десятому частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.
 
-405- Шипко А.Ф.
У частині 10 статті 27 слова "протиправно" замінити на слова "у будь-який спосіб".
 
Відхилено   10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці десятому частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.
 
431. 11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
   11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
432. 12. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.
 
   12. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.
 
433. 13. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
-406- Шипко А.Ф.
У частині 13 статті 27 після слів "їх довірені особи" доповнити словами "уповноважені особи".
 
Відхилено   13. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
    -407- Денисенко В.І.
В пункті 3 частини дев'ятої статті 27 слово "територіальному" виключити.
 
Враховано    
434. 14. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття. У разі невиконання виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) виборча комісія вищого рівня з відповідних місцевих виборів може прийняти відповідне рішення. У день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно.
 
-408- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 14 статті 27 викласти у редакції:
"14. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії крім випадків, передбачених цим Законом.
На засіданні дільничної, територіальної виборчої комісії у день голосування, зокрема при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах виборчого округу чи результатів виборів, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.
Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття. У разі невиконання виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) виборча комісія вищого рівня з відповідних місцевих виборів може прийняти відповідне рішення. У день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно"
 
Відхилено   14. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття. У разі невиконання виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) виборча комісія вищого рівня з відповідних місцевих виборів може прийняти відповідне рішення. У день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно.
 
435. 15. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити:
 
   15. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити:
 
436. 1) найменування комісії;
 
   1) найменування комісії;
 
437. 2) найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер;
 
   2) найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер;
 
438. 3) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;
 
   3) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;
 
439. 4) посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;
 
   4) посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;
 
440. 5) резолютивну частину.
 
   5) резолютивну частину.
 
441. Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
   Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
442. Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня його прийняття, а прийняте напередодні дня голосування (дня повторного голосування), у день голосування (день повторного голосування) та під час встановлення результатів голосування (результатів повторного голосування) - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб’єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття, а в день голосування (день повторного голосування) - невідкладно, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
   Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня його прийняття, а прийняте напередодні дня голосування (дня повторного голосування), у день голосування (день повторного голосування) та під час встановлення результатів голосування (результатів повторного голосування) - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб’єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття, а в день голосування (день повторного голосування) - невідкладно, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
443. 16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
 
-409- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 16 статті 27 викласти у редакції:
"16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах виборчого округу чи результатів виборів, додається до протоколу про підсумки голосування у межах виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів"
 
Враховано   16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
 
444. 17. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу.
 
   17. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу.
 
445. Ніхто не має права втручатися в діяльність виборчої комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
   Ніхто не має права втручатися в діяльність виборчої комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
446. 18. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому випадку відповідна територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.
 
   18. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому випадку відповідна територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.
 
447. 19. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Територіальна виборча комісія вищого рівня, Центральна виборча комісія у такому випадку має право прийняти рішення по суті питання.
 
   19. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Територіальна виборча комісія вищого рівня, Центральна виборча комісія у такому випадку має право прийняти рішення по суті питання.
 
448. 20. Документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в територіальних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   20. Документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в територіальних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
449. Заяви, що подані до виборчої комісії, розглядаються протягом п’яти днів з дня надходження, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   Заяви, що подані до виборчої комісії, розглядаються протягом п’яти днів з дня надходження, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
450. 21. Ведення діловодства виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-410- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 21 статті 27 викласти у редакції: "21. Документування діяльності територіальної чи дільничної виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією"
 
Відхилено   21. Ведення діловодства виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
451. 22. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.
 
   22. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.
 
452. 23. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії можуть залучати на підставі цивільно-правових договорів відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 28 цього Закону.
 
-411- Різаненко П.О.
Частину двадцять третю статті 27 проекту Закону доповнити реченням такого змісту: "Рішення про залучення фахівців та технічних працівників приймається на засіданні комісії з урахування освіти та досвіду роботи залученої особи".
Обґрунтування: практика свідчить, що мають місце непоодинокі випадки залучення під виглядом фахівців, за одноосібним рішенням голови комісії, осіб які сприяють у спотворенні результатів виборів.
 
Відхилено   23. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії можуть залучати на підставі цивільно-правових договорів відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 28 цього Закону.
 
453. 24. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення здійснення своїх повноважень має апарат виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої комісії встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
 
   24. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення здійснення своїх повноважень має апарат виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої комісії встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
 
454. 25. В період після закінчення виборчого процесу забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
-412- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 27 проекту закону замінити ст. ст. 44-48 у такій редакції:
"Стаття 44. Організація роботи виборчої комісії
1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії.
2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні та дільничні виборчі комісії місцевих виборів організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Законом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього та інших законів України.
3. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
4. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.
5. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
6. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення здійснення своїх повноважень має апарат виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої комісії встановлюються Кабінетом Міністрів України.
7. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення своїх повноважень, повноважень дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом, виборча комісія відповідних місцевих виборів може залучати необхідних спеціалістів, експертів та технічних працівників в межах, встановлених Центральною виборчою комісією.
 
Відхилено   25. В період після закінчення виборчого процесу забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
    -413- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 45. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією
1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, територіальної виборчої комісії, передбачених статтями 145, 152, 166 цього Закону, не затверджується.
2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.
3. У день голосування та протягом підсумкового засідання, передбаченого статтею 166 цього Закону, територіальна виборча комісія зобов’язана невідкладно розглянути кожну скаргу щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, яка надійшла до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.
4. Дільнична виборча комісія у день голосування зобов’язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.
5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.
6. На засіданні дільничної, територіальної виборчої комісії у день голосування, зокрема при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах виборчого округу чи результатів виборів, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.
7. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах виборчого округу чи результатів виборів, додається до протоколу про підсумки голосування у межах виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів.
8. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
9. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб’єктами, яким воно адресоване.
10. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.
 
Відхилено    
    -414- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 46. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців
1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається Законом "Про Центральну виборчу комісію".
2. На засіданнях виборчої комісії Автономної Реєстр.картка №
)
5. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах виборчого округу чи результатів виборів забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми на зазначеному засіданні.
6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених у частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від кількісного складу комісії.
7. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії в день голосування на виборчій дільниці у приміщенні де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, у зазначеному приміщенні під час проведення голосування забороняється, крім випадку, зазначеного у частині восьмій цієї статті. Виборча комісія не може запросити таких осіб у приміщення для голосування чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування.
8. Працівники органів внутрішніх справ здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться засідання виборчої комісії. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для вчинення таких дій.
 
Відхилено    
    -415- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 47. Документування діяльності територіальних та дільничних виборчих комісій
1. Документування діяльності територіальної чи дільничної виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.
2. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
3. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком засідання, передбаченого статтею 152 цього Закону). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх обов’язків на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протоколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.
4. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу чи його законному представнику на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
5. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:
1) найменування комісії;
2) найменування постанови;
3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
5) резолютивну частину.
6. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання).
7. Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
8. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах виборчого округу, встановлення результатів виборів, – не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (або його заступником) і секретарем виборчої комісії (чи секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування – невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.
9. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийняте рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
10. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
11. З питань поточної діяльності комісія приймає протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.
12. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.
13. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3-5 частини другої статті 46 цього Закону.
 
Відхилено    
    -416- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 48. Засідання виборчої комісії
1. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності або бездіяльності ( заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника ( секретарем комісії.
2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.
3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або заступник голови зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
4. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Закону.
5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин кількісного складу цієї комісії. У день голосування, при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більш ніж половини кількісного складу цієї комісії.
6. Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його орієнтовний порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та документи, необхідні для розгляду питань порядку денного, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності або невиконання ними цієї функції з інших причин комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.".
 
Відхилено    
455. Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії
 
   Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії
 
456. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
   1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
457. 2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.
 
   2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.
 
458. Член територіальної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, ознайомлюється зі змістом частин п’ятої - восьмої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
 
   Член територіальної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, ознайомлюється зі змістом частин п’ятої - восьмої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
 
459. "Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
 
   "Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
 
460. Член виборчої комісії, який склав присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
 
-417- Шипко А.Ф.
Перше та друге речення абзацу четвертого частини другої статті 28 викласти у такій редакції:
"Член виборчої комісії, який склав присягу, під текстом присяги ставить свій підпис та дату її складання, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання. Підписаний текст присяги є невід’ємною частиною документації відповідної комісії".
 
Відхилено   Член виборчої комісії, який склав присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії, що утворила (сформувала) відповідну комісміюза формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
 
    -418- Парубій А.В.
В абзаці четвертому частини другої статті 28 слова "вищого рівня" замінити словами "що утворила (сформувала) відповідну комісмію".
 
Враховано    
    -419- Черненко О.М.
в абзаці четвертому частини другої статті 28 слова "вищого рівня" замінити словами "що утворила (сформувала) відповідну комісію";
 
Враховано    
461. Відмова особи скласти присягу означає її відмову бути членом комісії.
 
-420- Шипко А.Ф.
Абзац п’ятий частини 2 статті 28 викласти у такій редакції:
"Відмова за будь-яких обставин особи скласти присягу, та/або відсутність підпису під її текстом, відповідно до вимог цього Закону, позбавляє її права бути членом комісії".
 
Відхилено   Відмова особи скласти присягу означає її відмову бути членом комісії.
 
462. 3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи.
 
-421- Вадатурський А.О.
Абзац перший пункту 3 статті 28 викласти у такій редакції:
"3. Голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії протягом виборчого процесу виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. За необхідності, зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи".
 
Відхилено   3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи.
 
    -422- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 28 викласти у редакції: " 3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням загального та спеціального стажу роботи"
 
Відхилено    
463. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі. Умови оплати їх праці встановлюються Кабінетом Міністрів України, оплата здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
 
   Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі. Умови оплати їх праці встановлюються Кабінетом Міністрів України, оплата здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
 
464. 4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням ним обов'язків у виборчій комісії.
 
   4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням ним обов'язків у виборчій комісії.
 
465. 5. Член територіальної виборчої комісії має право:
 
   5. Член територіальної виборчої комісії має право:
 
466. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
 
   1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
 
467. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
   2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
468. 3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;
 
   3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;
 
469. 4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, ознайомлюватися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;
 
   4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, ознайомлюватися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;
 
470. 5) на увільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати);
 
   5) на увільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати);
 
471. 6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
   6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
472. 7) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування;
 
   7) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування;
 
473. 8) здійснювати інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   8) здійснювати інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
474. 6. Член дільничної виборчої комісії має право:
 
   6. Член дільничної виборчої комісії має право:
 
475. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
 
   1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
 
476. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
   2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
477. 3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є;
 
   3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є;
 
478. 4) на увільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати);
 
   4) на увільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати);
 
479. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
480. 7. Член виборчої комісії зобов'язаний:
 
   7. Член виборчої комісії зобов'язаний:
 
481. 1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів;
 
   1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів;
 
482. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 
-423- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 40 проекту закону вважати ст. 73 і викласти в такій редакції:
" Стаття 73. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
1. Для реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, який самовисунувся, крім заяви про самовисування, зазначеної у частині другій статті 69 цього Закону, необхідно подати до відповідної сільської, селищної, міської виборчої комісії такі документи:
1) автобіографію кандидата, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
2) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата відповідно до статті 79 цього Закону;
3) фотографії кандидата за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
4) для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – коротку передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою;
5) для кандидатів на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міста Києва) голови – документа про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.
2. Для реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого відповідною організацією партії, зазначеною у частині п’ятій статті 68 цього Закону, необхідно подати до сільської, селищної, міської виборчої комісії такі документи:
1) заяву про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, підписану керівником організації партії та скріплену печаткою цієї організації партії (за наявності) та організації цієї партії вищого рівня;
2) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від організації партії, зазначеного у частині сьомій статті 70 цього Закону;
3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від організації партії, зазначений у частині дев’ятій статті 70 цього Закону;
4) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії;
5) заяву кандидата, висунутого організацією партії, у якій повинні міститися:
а) згода бути висунутим кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від цієї організації партії;
б) зобов’язання у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
в) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до відповідної виборчої комісії;
г) зобов’язання у разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом, або зазначення про відсутність у власності кандидата таких підприємств чи корпоративних прав;
6) автобіографію кандидата, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
7) передвиборну програму кандидата, затверджену організацією партії відповідно до частини восьмої статті 70 цього Закону, викладену державною мовою;
8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата відповідно до статті 79 цього Закону;
9) документа про внесення грошової застави (щодо кандидата на посаду міського голови) відповідно до статті 78 цього Закону;
10) фотографій кандидата за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів.".
 
Відхилено   2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 
    -424- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Доповнити проект закону ст. 74 у такій редакції:
" Стаття 74. Подання та прийом документів для реєстрації кандидата (кандидатів)
1. Документи для реєстрації кандидата (кандидатів) на місцевих виборах, передбачені статтями 71-73 цього Закону, подаються до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів не пізніш як тридцять дев’ять днів до дня голосування на місцевих виборах.
2. Документи для реєстрації кандидата (кандидатів) подаються:
1) документи, зазначені у частині першій статті 72 та в статті 73 цього Закону – особисто кандидатом;
2) документи, зазначені у статті 71 цього Закону – керівником відповідної організації партії.
3. Особа, яка подає документи, пред’являє свій паспорт громадянина України члену виборчої комісії, який приймає документи.
4. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом відповідної виборчої комісії.
5. Член виборчої комісії, який прийняв документи для реєстрації кандидата (кандидатів), видає від імені комісії особі, яка подала документи відповідно до частини другої цієї статті, довідку про їх прийняття за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Довідка містить перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка прийняла документи, та її посаду у відповідній виборчій комісії.
6. Довідка, зазначена у частині п’ятій цієї статті, є засвідченням факту отримання відповідною виборчою комісією перелічених у ній документів. Документи, прийняті виборчою комісією, можуть подаватися до виборчої комісії повторно лише у разі виправлення у них помилок і неточностей відповідно до частин другої та третьої статті 80 цього Закону. Виборча комісія, яка видала таку довідку, не може визнати, що зазначені у ній документи не були подані.".
 
Відхилено    
483. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;
 
   3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;
 
484. 4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
 
   4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
 
485. 8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.
 
   8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.
 
486. 9. Робота члена територіальної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої цієї статті, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого бюджету (далі - кошти відповідного місцевого бюджету), отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.
 
-425- Алексєєв І.С.
У частині дев’ятій статті 28 слова "бюджету Автономної Республіки Крим,", " (далі - кошти відповідного місцевого бюджету)" вилучити.
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із частиною другою статті 5 Бюджетного кодексу України (місцевими бюджетами є, в тому числі й бюджет Автономної Республіки Крим).
 
Враховано   9. Робота члена територіальної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої цієї статті, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого бюджету (далі - кошти відповідного місцевого бюджету), отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.
 
    -426- Вадатурський А.О.
У пункті 9 статті 28 після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова " (при цьому розмір оплати не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування)".
 
Відхилено    
487. 10. Розмір оплати праці членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради. Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.
 
-427- Вадатурський А.О.
Пункт 10 статті 28 викласти у такій редакції:
"10. Розмір оплати праці членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України (при цьому розмір оплати не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування). Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради".
 
Відхилено   10. Розмір оплати праці членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи але не вище розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради. Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.
 
    -428- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 10 ст. 28 проекту закону слова "та перевищувати розмір" замінити словами ", але не вище розміру".
 
Враховано    
488. 11. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   11. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
489. 12. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та у дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-429- Вадатурський А.О.
У пункті 12 статті 28 після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова " (при цьому розмір оплати не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування)".
 
Відхилено   12. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та у дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
490. 13. Робота осіб, зазначених у частині двадцять третій статті 27 цього Закону, під час підготовки та проведення місцевих виборів оплачується в межах коштів відповідно Державного бюджету України та відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та затвердженого кошторису.
 
   13. Робота осіб, зазначених у частині двадцять третій статті 27 цього Закону, під час підготовки та проведення місцевих виборів оплачується в межах коштів відповідно Державного бюджету України та відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та затвердженого кошторису.
 
491. 14. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.
 
   14. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.
 
492. 15. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
 
-430- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
До статті 28 додати частину 16: "16. В період поза виборчим процесом забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету"
 
Враховано   15. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
16. В період поза виборчим процесом забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
    -431- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 28 проекту закону замінити ст. ст. 49-51 у такій редакції:
"Стаття 49. Присяга члена виборчої комісії
1. Особа, призначена до складу територіальної, дільничної виборчої комісії, на першому засіданні виборчої комісії, в якому вона бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин п’ятої – дванадцятої статті 50 цього Закону та складає присягу такого змісту:
"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
2. Особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, невідкладно ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії, яка утворила цю комісію.
3. Відмова скласти присягу у порядку і в строки, встановлені частинами першою та другою цієї статті, або уникнення складення присяги на двох засіданнях комісії, найближчих після включення особи до її складу, означає відмову особи бути членом виборчої комісії. Після взяття до відома цього факту комісією, яка прийняла рішення про включення зазначеної особи до складу виборчої комісії, така особа не допускається до роботи в комісії. Відмова особи скласти присягу є підставою для внесення іншої кандидатури тим же суб’єктом подання, який вносив відповідну кандидатуру.
 
Відхилено    
    -432- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 50. Статус члена виборчої комісії
1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію". Статус членів інших виборчих комісій з місцевих виборів визначається цим Законом.
2. Голова, заступник голови, секретар і члени виборчої комісії є посадовими особами виборчої комісії. Голова виборчої комісії без доручення представляє виборчу комісію у її відносинах з виборцями, органами державної влади (у тому числі судами), органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими виборчими комісіями, суб’єктами відповідного виборчого процесу, підприємствами, установами та організаціями.
3. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі і мають статус державних службовців.
4. Під час виборчого процесу відповідних місцевих виборів голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим, за рішенням цієї виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 51 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між такою особою і виборчою комісією. Для районної у місті дільничної виборчої комісії таке рішення затверджується виборчою комісією вищого рівня.
5. На період здійснення повноважень з оплатою їх праці в комісії особи, зазначені у частині четвертій цієї статті, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням загального та спеціального стажу роботи.
6. Член виборчої комісії має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, знайомитися з протоколами засідань, іншими документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;
5) представляти виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади (в тому числу в судах), органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;
6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
7. Член виборчої комісії не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за місцем своєї роботи, у тому числі звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду, з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у виборчій комісії.
8. Член виборчої комісії зобов’язаний:
1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України, інших актів законодавства з питань підготовки і проведення місцевих виборів;
2) брати участь у засіданнях виборчої комісії, до складу якої він входить;
3) виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;
4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
9. Члену виборчої комісії з моменту його призначення до складу комісії протягом усього строку своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, та організацій партій – суб’єктів їх висування, а також публічно оцінювати їх передвиборні програми чи діяльність.
10. На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством України про працю для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання виробничих чи службових обов’язків за місцем основної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.
11. Член виборчої комісії, який склав присягу, зазначену у частинах першій та другій статті 49 цього Закону, протягом строку своїх повноважень не може бути позбавлений прав, зазначених у частині шостій цієї статті, та не може бути усунутий від роботи у виборчій комісії, членом якої він є, у тому числі позбавлений права брати участь у засіданні відповідної комісії.
12. Член виборчої комісії має також інші права та обов’язки, передбачені цим та іншими законами України.
 
Відхилено    
    -433- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 51. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються для забезпечення роботи комісії
1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини четвертої статті 50 цього Закону, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів.
2. Розмір та умови оплати праці голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим праці встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата їх праці здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
3. Розмір оплати праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим його середньої заробітної плати за основним місцем роботи або меншим подвійного розміру мінімальної заробітної плати, та не може перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови, голови відповідної місцевої ради. Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від подвійного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день початку виборчого процесу.
4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
5. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. В період поза виборчим процесом забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
7. Оплата праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
8. Робота спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині сьомій статті 44 цього Закону, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів. Розмір оплати праці таких осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день початку виборчого процесу.
9. Виконання робіт, пов’язаних з організацією підготовки і проведення виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, у складі виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині сьомій статті 44 цього Закону, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги, передбаченої Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та інших видів соціальної допомоги. Оплата праці членів виборчої комісії чи осіб, зазначених у частині сьомій статті 44 цього Закону, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження або зменшення розміру отримуваної ними пенсії.
10. Оплата праці членів виборчої комісії, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.
11. Для отримання оплати, передбаченої частинами першою, четвертою, п’ятою, восьмою цієї статті, член виборчої комісії, особа, залучена як спеціаліст, експерт чи технічний працівник відповідно до частини сьомої статті 44 цього Закону, подає до відповідної територіальної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного номера або заяву з засвідченням відсутності у неї ідентифікаційного номера.".
 
Відхилено    
493. Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії
 
   Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії
 
494. 1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту сформування нового складу територіальної виборчої комісії у порядку, визначеному цим Законом.
 
   1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту сформування нового складу територіальної виборчої комісії у порядку, визначеному цим Законом.
 
495. 2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень дільничної виборчої комісії.
 
   2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень дільничної виборчої комісії.
 
496. 3. Повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
 
   3. Повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
 
497. 4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:
 
   4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:
 
498. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
   1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
499. 2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;
 
   2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;
 
500. 3) припиненням його громадянства України;
 
   3) припиненням його громадянства України;
 
501. 4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов'язків члена комісії;
 
-434- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 4 частини 4 статті 29 вилучити
 
Відхилено   4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов'язків члена комісії;
 
502. 5) реєстрацією його кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України;
 
-435- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 частини 4 статті 29 викласти у редакції: "5) реєстрацією його кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України;"
 
Відхилено   5) реєстрацією його кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України;
 
503. 6) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидата у народні депутати України, кандидата на пост Президента України, представником політичної партії, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;
 
-436- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 6 ч. 4 ст. 29 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   6) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидата у народні депутати України, кандидата на пост Президента України, представником політичної партії, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;
 
504. 7) систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад);
 
-437- Сташук В.Ф.
Доповнити частину четверту статті 29 пунктом восьмим такого змісту:
"8) його відсутністю двічі поспіль без поважних причин на засіданнях виборчої комісії".
У зв’язку з цим, пункти восьмий – одинадцятий частини четвертої статті 29 вважати відповідно пунктами дев’ятим – дванадцятим.
 
Відхилено   7) систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад);
 
505. 8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;
 
   8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;
 
506. 9) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, комісії з референдуму, якщо процес відповідних виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом зазначених місцевих виборів;
 
   9) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, комісії з референдуму, якщо процес відповідних виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом зазначених місцевих виборів;
 
507. 10) визнанням його судом недієздатним;
 
   10) визнанням його судом недієздатним;
 
508. 11) його смертю.
 
   11) його смертю.
 
509. Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
 
   Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
 
510. 5. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.
 
-438- Попов І.В.
Частину п’яту статті 29 законопроекту, викласти у наступній редакції:
"При виникненні обставин, визначених пунктами 3-6, 8-13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припинаються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених пунктами 1, 2, 7 частини четвертої цієї статті – з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила".
 
Відхилено   5. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.
 
    -439- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 5 статті 29 викласти у редакції: "5. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5, 6, 8-11 частини четвертої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 2, 7 частини четвертої цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень"
 
Відхилено    
511. 6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії (крім територіальної виборчої комісії), окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено. Такі суб'єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
 
-440- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 29 викласти у редакції:
"6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії (крім територіальної виборчої комісії), окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено. Такі суб'єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено під час виборчого процесу, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене"
 
Відхилено   6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії (крім територіальної виборчої комісії), окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено. Такі суб'єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
 
    -441- Черненко О.М.
абзац перший частини шостої статті 29 після слів "окремого члена виборчої комісії" доповнити словами " (що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених для територіальних виборчих комісій частиною першою статті 22 цього Закону, для дільничних виборчих комісій – частиною третьою статті 23 цього Закону)";
 
Відхилено    
512. Якщо у строк, встановлений цією частиною, не надійшли подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії та/або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб не дозволяє сформувати її склад у мінімальній кількості, встановленій частиною першою статті 22 цього Закону або частиною третьою статті 23 цього Закону, до складу комісії включаються кандидатури в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 22 або частиною восьмою статті 23 цього Закону із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.
 
   Якщо у строк, встановлений цією частиною, не надійшли подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії та/або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб не дозволяє сформувати її склад у мінімальній кількості, встановленій частиною першою статті 22 цього Закону або частиною третьою статті 23 цього Закону, до складу комісії включаються кандидатури в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 22 або частиною восьмою статті 23 цього Закону із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.
 
513. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, передбачених пунктом 7 частини четвертої цієї статті, його кандидатура не може бути повторно включена до складу виборчої комісії, та підлягає відхиленню.
 
   У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, передбачених пунктом 7 частини четвертої цієї статті, його кандидатура не може бути повторно включена до складу виборчої комісії, та підлягає відхиленню.
 
514. У разі дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії новий склад відповідної територіальної виборчої комісії формується у порядку, встановленому статтею 22 цього Закону. Суб’єкти, визначені частиною другою статті 22 цього Закону, вправі не пізніше ніж на другий день з дня дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
 
-442- Попов І.В.
Після абзацу четвертого частини шостої статті 29 законопроекту, додати речення наступного змісту "Суб'єкт подання може замінити поданого ним члена комісії, не більше одного разу і не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування.", відповідно абзац п’ятий частини шостої статті 29 законопроекту рахувати шостим.
 
Відхилено   У разі дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії новий склад відповідної територіальної виборчої комісії формується у порядку, встановленому статтею 22 цього Закону. Суб’єкти, визначені частиною другою статті 22 цього Закону, вправі не пізніше ніж на другий день з дня дострокового припинення повноважень усього складу територіальної виборчої комісії внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
 
515. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому цією частиною) у порядку, встановленому цим Законом.
 
-443- Парубій А.В.
В абзаці п’ятому частини шостої статті 29 слова "вищого рівня" замінити словами "яка утворила (сформувала)".
 
Відхилено   У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому цією частиною) у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -444- Черненко О.М.
в абзаці п’ятому частини шостої статті 29:
слово "вищого" замінити словами "яка утворила (сформувала)";
після слів "її окремого члена" доповнити словами "що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених для територіальних виборчих комісій частиною першою статті 22 цього Закону, для дільничних виборчих комісій – частиною третьою статті 23 цього Закону";
 
Відхилено    
516. 7. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв’язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб'єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.
 
   7. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв’язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб'єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.
 
517. 8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складання своїх повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію. Зазначене рішення чи заява підлягають обов'язковому розгляду у порядку, передбаченому частиною дев?ятою цієї статті. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії не є підставою для припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії.
 
   8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складання своїх повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію. Зазначене рішення чи заява підлягають обов'язковому розгляду у порядку, передбаченому частиною дев?ятою цієї статті. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії не є підставою для припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії.
 
518. 9. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення іншого або нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того самого суб'єкта подання, а у разі неможливості – приймається з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях референдуму.
 
-445- Попов І.В.
Після абзацу першого частини дев’ятої статті 29 законопроекту, додати речення наступного змісту:
"Призначення нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом з урахуванням пропозицій цієї комісії", відповідно абзац другий частини дев’ятої статті 29 законопроекту рахувати третім.
 
Відхилено   9. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення іншого або нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того самого суб'єкта подання, а у разі неможливості – приймається з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях референдуму.
 
    -446- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 9 статті 29 викласти у редакції:
"9. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення іншого або нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того самого суб'єкта подання.
Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії та про включення до складу дільничної виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої дільниці та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій"
 
Відхилено    
519. Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.
 
-447- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати статтю 29-1:
"Стаття 29-1. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов’язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.
2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, виборча комісія, до складу якої входить така особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про заміну цієї посадової особи, якщо за це проголосувало не менше двох третин складу комісії.
3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.
4. Рішення про увільнення члена комісії від обов’язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії.
5. Рішення про увільнення від обов’язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії"
 
Відхилено   Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.
 
    -448- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 29 проекту закону замінити ст. 52-55 у такій редакції:
" Стаття 52. Строки повноважень виборчих комісій
1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія здійснює свої повноваження постійно. Територіальна виборча комісія набуває повноважень з моменту складення присяги більшістю членів комісії від її складу, визначеного при формуванні такої територіальної виборчої комісії, на її засіданні.
Перше засідання територіальної виборчої комісії у новому складі скликається її головою і проводиться не пізніше як на другий день після прийняття рішення про її формування.
2. Дільничні виборчі комісії утворюються на час підготовки та проведення відповідних виборів і здійснюють свої повноваження тимчасово. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю членів комісії від її складу, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії.
Перше засідання дільничної виборчої комісії скликається її головою (або заступником голови - у разі не скликання такого засідання головою комісії) і проводиться не пізніше як на другий день після прийняття рішення про її утворення.
3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення відповідними виборчими комісіями результатів усіх місцевих виборів, у проведенні яких брала участь дільнична виборча комісія. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням своїх повноважень.
4. Повноваження усього складу територіальної або дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка утворила відповідну територіальну або дільничну виборчу комісію, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
5. Територіальна, дільнична виборча комісія не може прийняти рішення про припинення своїх повноважень чи повноважень члена цієї виборчої комісії.
6. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.
7. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включені члени комісії, повноваження якої достроково припинені.
8. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, формує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.
9. Рішення про формування нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені частиною дев’ятою статті 39 цього Закону, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
10. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу дільничної виборчої комісії та про формування нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.
 
Відхилено    
    -449- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 53. Строки повноважень членів виборчих комісій
1. Повноваження члена виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 49 цього Закону
2. Повноваження члена територіальної комісії припиняються одночасно з прийняттям рішення про формування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії на чергових місцевих виборах у порядку, визначеному цим Законом, або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, а також у випадках дострокового припинення повноважень такого члена виборчої комісії відповідно до статті 54 цього Закону.
3. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, а також у випадках дострокового припинення повноважень такого члена виборчої комісії відповідно до статті 54 цього Закону.
 
Відхилено    
    -450- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 54. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії
1. Повноваження окремого члена виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв’язку з:
1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
2) припиненням його громадянства України;
3) реєстрацією його кандидатом на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
4) реєстрацією його представником, уповноваженою особою організації партії, довіреною особою кандидата на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів, офіційним спостерігачем;
5) набуття ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, або будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених місцевих виборів;
6) внесенням подання про заміну або відкликання члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена комісії було включено до складу виборчої комісії;
7) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;
8) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;
9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування більше однієї години після часу початку голосування, встановленого цим Законом, чи більше однієї години на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності більше однієї години члена територіальної виборчої комісії на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування та результати виборів;
10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, злочину проти виборчих прав громадян чи злочину у сфері службової чи професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
11) визнанням його недієздатним або частково дієздатним;
12) його смертю.
2. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 10-12 частини першої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 6-9 частини першої, частині другій цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
3. У разі дострокового припинення повноважень члена територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом заміщення відповідної вакансії здійснюється у порядку, встановленому статтею 36 цього Закону.
4. Під час виборчого процесу виборча комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень без відповідного рішення, невідкладно повідомляє про це суб’єкта, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено.
5. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає до складу комісії іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено.
6. Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено під час виборчого процесу, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.
8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання кандидатури.
9. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка була призначена членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково під час відповідного виборчого процесу на підставі пунктів 1, 2, 6-10 частини першої чи частини другої цієї статті.
10. Рішення про дострокове припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії та про включення до складу дільничної виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої дільниці та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.
 
Відхилено    
    -451- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 55. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов’язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.
2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, виборча комісія, до складу якої входить така особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про заміну цієї посадової особи, якщо за це проголосувало не менше двох третин складу комісії.
3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.
4. Рішення про увільнення члена комісії від обов’язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог статті 40 цього Закону.
5. Рішення про увільнення від обов’язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.".
 
Відхилено    
520. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 
   Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 
521. Стаття 30. Складання попередніх списків виборців
 
   Стаття 30. Складання попередніх списків виборців
 
522. 1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Попередній список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляється в одному примірнику.
 
-452- Попов І.В.
Частину першу статті 30 законопроекту, доповнити реченням такого змісту:
"Складання попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".
 
Відхилено   1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону. Попередній список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляється в одному примірнику.
 
    -453- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 30 викласти у редакції: "1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Попередній список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляється в одному примірнику. Форми списків виборців встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону"
 
Відхилено    
    -454- Денисенко В.І.
Перше речення частини першої статті 30 доповнити словами "а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону".
 
Враховано    
523. 2. Не пізніш як за 13 днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній список виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
 
-455- Попов І.В.
Частину другу статті 30 законопроекту, викласти у такій редакції:
"До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, крім випадку, зазначеного у частині 5 цієї статті, включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, окрім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Державного реєстру виборців містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою".
 
Відхилено   2. Не пізніш як за 13 днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній список виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії та виготовлені іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону.
 
    -456- Денисенко В.І.
Абзац перший частини другої статті 30 після слів "на паперовому носії" доповнити словами "та виготовлені іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону".
 
Враховано    
524. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
 
   Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
 
525. Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - у дільничній виборчій комісії.
 
   Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - у дільничній виборчій комісії.
 
526. 3. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною шістнадцятою статті 34 цього Закону.
 
-457- Долженков О.В.
Частину третю статті 30 після слів "крім випадків, передбачених" доповнити фразою "частиною четвертою цією статті та".
 
Відхилено   3. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною шістнадцятою статті 34 цього Закону.
 
    -458- Попов І.В.
Частину третю статті 30 законопроекту, викласти у такій редакції
"Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки один раз і тільки на одній виборчій дільниці для усіх місцевих виборів, які проводяться одночасно і на яких він має право голосу".
 
Відхилено    
527. Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не застосовується на місцевих виборах.
 
-459- Долженков О.В.
Абзац другий частини третьої статті 30 – виключити.
Статтю 30 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Виборцям, виборча адреса яких відноситься до території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим при їх зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців може бути тимчасово на період проведення місцевих виборів змінено місце голосування (виборчу дільницю) без зміни їх виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", виходячи з вказаного в заяві місця їх фактичного перебування. Вказані громадяни не додають до відповідної заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.".
У зв’язку з цим частину четверту статті 30 вважати частиною п’ятою статті 30.
 
Відхилено   Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не застосовується на місцевих виборах.
 
    -460- Льовочкіна Ю.В.
Абзац другий частини 3 статті 30 замінити абзацом такого змісту:
"Виборці, які проживають на тимчасово окупованих територіях України реалізують свої виборчі права в порядку, передбаченому частиною третьою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
 
Відхилено    
    -461- Черненко О.М.
абзац другий частини третьої статті 30 доповнити словами "крім випадків, визначених законами України";
 
Відхилено    
    -462- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини третьої статті 30 викласти в наступній редакції:
"Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не застосовується на місцевих виборах, крім випадку передбаченого частиною першою статті 32 цього Закону";
 
Відхилено    
528. 4. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією.
 
-463- Попов І.В.
Частину четверту статті 30 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" стосовно зміни місця голосування виборців без зміни виборчої адреси не застосовується на місцевих виборах, крім випадків, визначених цим та іншими законами України"
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"5. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, і не має можливості повернутися до місця проживання на день голосування, участі у голосуванні на місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті та частиною шістнадцятою статті 34 цього Закону.";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"6. Виборець – внутрішньо переміщена особа має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини 1 статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" у разі, якщо він був переміщений з одного населеного пункту до іншого в межах одного й того ж району чи області на території Донецької чи Луганської областей. У разі тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборець – внутрішньо переміщена особа має право голосу лише на виборах депутатів обласної та районної ради (у випадку переміщення до іншого населеного пункту в межах області та району, в якому такий виборець раніше проживав) або лише на виборах депутатів обласної ради (у випадку переміщення до іншого населеного пункту в межах області, в якій такий виборець раніше проживав).";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"7. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа "Підпис виборця".";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"8. Попередній список виборців на виборчій дільниці має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"9. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2) день, місяць, рік народження виборця;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі "Примітки";
5) відмітка про право голосу виборця на різних місцевих виборах, що проводяться одночасно, яка проставляється у графі "Примітки".";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"10. Не пізніш як за 21 день до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - у дільничній виборчій комісії.
У разі втрати, крадіжки або пошкодження примірника попереднього списку виборців або його частини орган ведення Державного реєстру виборців може за зверненням дільничної виборчої комісії виготовити дублікат цього примірника або його частини, про що складається відповідний акт, форма якого встановлюється Центральною виборчою комісією.";
додати до статті 30 законопроекту нову частину, такого змісту:
"11. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України" чи "Про всеукраїнський референдум" відповідно".
 
Відхилено   4. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією.
 
    -464- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 30 слова "Центральною виборчою комісією." замінити словом "законом". І через перехідні положення, передбачити у відповідних законах випадки, коли одночасні вибори проводяться за правилами саме цих законів.
 
Відхилено    
    -465- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 30 проекту закону замінити ст. ст. 56, 57 у такій редакції:
" Стаття 56. Складання попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців
1. Після початку виборчого процесу місцевих виборів кожен орган ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори, на підставі відомостей Державного реєстру виборців не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць, на яких проводиться голосування на відповідних місцевих виборах.
2. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті, включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, окрім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Державного реєстру виборців містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою.
3. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки один раз і тільки на одній виборчій дільниці для усіх місцевих виборів, які проводяться одночасно і на яких він має право голосу.
4. Зміна місця голосування виборців без зміни виборчої адреси на місцевих виборах не проводиться, крім випадків, визначених законами України. Виборець, який на день виборів перебуває за межами територіальної громади (сільського населеного пункту), до якої він належить (в якому він проживає), і не має можливості повернутися до місця проживання на день голосування, участі у голосуванні на місцевих виборах не бере.
5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа "Підпис виборця".
6. Попередній список виборців на виборчій дільниці має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
7. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2) день, місяць, рік народження виборця;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі "Примітки".
8. Попередній список виборців для кожної виборчої дільниці, зазначеної у частині першій цієї статті, виготовляється на паперовому носії у двох примірниках. Достовірність і повнота відомостей попереднього списку виборців кожного примірника попереднього списку виборців для відповідної звичайної виборчої дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.
9. У разі проведення одночасно з місцевими виборами виборів Президента України чи народних депутатів України попередній список виборців на виборчій дільниці є єдиним для усіх таких виборів і складається відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" чи "Про вибори народних депутатів України" відповідно. У списку виборців ставиться відмітка, яка унеможливлює отримання виборчих бюлетенів на місцевих виборах тими виборцями, які не мають права голосу на відповідних місцевих виборах. Порядок поставлення такої відмітки встановлює Центральна виборча комісія.
 
Відхилено    
    -466- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 57. Передання попередніх списків виборців виборчим комісіям
1. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за двадцять один день до дня голосування у приміщенні, в якому він розташований, передає виготовлений ним один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник уточненого списку виборців залишається в органі ведення Державного реєстру виборців
2. Відповідна територіальна виборча комісія контролює своєчасність передачі органом ведення Державного реєстру виборців попередніх списків виборців дільничним, виборчим комісіям. У разі ненадання попередніх списків виборців у строк, встановлений частиною першою цієї статті, зазначена виборча комісія невідкладно оскаржує бездіяльність посадових осіб органу ведення Державного реєстру виборців до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
3. Про передання списків виборців складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. В акті обов’язково зазначається кількість аркушів та кількість виборців, що містяться у попередньому списку виборців. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший ( у дільничній виборчій комісії.
4. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб’єктів подання кандидатур, зазначених у статті 38 цього Закону. Одним із вказаних трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості ( заступник голови або секретар комісії. ".
 
Відхилено    
529. Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців
 
-467- Єфремова І.О.
Статтю 31 доповнити частиною першою такого змісту:
"Член дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про включення його до списку виборців на цій виборчій дільниці. Член дільничної виборчої комісії включається до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії".
 
Відхилено   Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців
 
    -468- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Назву статті 31 викласти у редакції: "Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці"
 
Відхилено    
530. 1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
531. 2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) виборцям не пізніш як за 10 днів до дня голосування.
 
-469- Попов І.В.
У третьому реченні частини другої статті 31 законопроекту, цифри "10" замінити на цифри "21" і далі за текстом.
 
Відхилено   2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) виборцям не пізніш як за 10 днів до дня голосування.
 
    -470- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 31 після слів "її номер телефону" доповнити словами ", електронної пошти".
 
Відхилено    
532. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.
 
-471- Попов І.В.
До абзацу другого частини другої статті 31 законопроекту додати речення, наступного змісту:
"Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує виготовлення необхідної кількості іменних запрошень".
Додати до частини другої статті 31 законопроекту абзац третій, такого змісту:
"За рішенням Центральної виборчої комісії в іменному запрошенні може міститися інформація, передбачена частиною першою статті 50 цього Закону".
 
Враховано по суті  Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.
 
533. 3. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
 
-472- Попов І.В.
Частину третю статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Кожен виборець незалежно від його виборчої адреси має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців. При цьому виборцям забороняється фотографувати чи знімати на відео попередні списки виборців за допомогою будь-яких електронних пристроїв".
 
Відхилено   3. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
 
534. Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
-473- Шипко А.Ф.
У абзаці другому частини 3 статті 31 слово "може" замінити словами "має право".
 
Відхилено   Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
    -474- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину третю статті 31 викласти у такій редакції:
"3. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України".
 
Відхилено    
535. 4. Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
 
-475- Шипко А.Ф.
У частині 4 слова "Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань" замінити на слова " У разі порушення виборчих прав щодо включення громадянина до виборчого списку, усунення неузгоджень тощо він має право звернутися до суду", слова "Виборець особисто подає" замінити на слова "або особисто подати", у третьому реченні слова "заяви у такого" замінити на слова "заяви від такого".
 
Відхилено   4. Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
 
    -476- Попов І.В.
Частину четверту статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями, представниками інших суб’єктів виборчого процесу не менше 8 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії)".
 
Відхилено    
    -477- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Частину четверту статті 31 викласти у такій редакції:
"4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості".
 
Відхилено    
    -478- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 31 викласти у редакції: "4. Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості"
 
Відхилено    
536. 5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
 
-479- Попов І.В.
Частину п’яту статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині 15 статті 27 цього Закону".
 
Відхилено   5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
 
    -480- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 5 статті 31 викласти у редакції: "5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування і розглядається двома членами комісії, один з яких голова, або заступник чи секретар комісії, протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду, про що повідомляється заявнику. Приймання таких заяв фіксується у спеціальній відомості виборчої комісії"
 
Відхилено    
537. 6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
 
-481- Попов І.В.
Частину шосту статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися".
 
Відхилено   6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
 
    -482- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 31 викласти у редакції: "6. За наявності підстав для розгляду заяви в Державному реєстрі виборців виборча комісія передає таку заяву до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців невідкладно разом із доданими до неї документами (копіями документів), і не пізніше наступного дня повідомляє про це особу, яка подала заяву, а також особу, яку стосується вирішення проблеми, викладеної в заяві (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)"
 
Відхилено    
538. 7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
-483- Попов І.В.
Частину сьому статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України".
 
Відхилено   7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
    -484- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 7 статті 31 викласти у редакції: "7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців". За результатами розгляду заяв виборців, отриманих від дільничної виборчої комісії та заяв виборців, які звернулися безпосередньо до органу ведення Реєстру, у разі включення виборців до Реєстру, і виборча адреса яких належить до цієї виборчої дільниці, орган ведення Реєстру надсилає відповідне повідомлення про це до дільничної виборчої комісії"
 
Відхилено    
539. 8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.
 
-485- Попов І.В.
Частину восьму статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості".
 
Відхилено   8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.
 
540. 9. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
-486- Попов І.В.
Частину дев’яту статті 31 законопроекту, викласти у такій редакції:
"Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду".
Додати до статті 31 законопроекту нову частину, такого змісту:
"10. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)";
додати до статті 31 законопроекту нову частину, такого змісту:
"11. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".";
додати до статті 31 законопроекту нову частину, такого змісту:
"12. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.";
додати до статті 31 законопроекту нову частину, такого змісту:
"13. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
Відхилено   9. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
    -487- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
До частини 9 статті 31 додати абзац: "Член дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про включення його до списку виборців на цій виборчій дільниці. Член дільничної виборчої комісії включається до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії"
 
Відхилено    
    -488- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 31 проекту закону замінити ст. ст. 58-60 у такій редакції:
" Стаття 58. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
1. Не пізніш як вісімнадцять днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.
2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про відмову від цієї можливості та бажання проголосувати у приміщенні для голосування.
3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує виготовлення необхідної кількості іменних запрошень.
4. За рішенням Центральної виборчої комісії в іменному запрошенні може міститися інформація, передбачена частиною першою статті 86 цього Закону.
 
Відхилено    
    -489- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 59. Ознайомлення виборців із списком виборців на виборчій дільниці
1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці, а також дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення попереднього списку виборців відповідно до статті 65 цього Закону на дільниці надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями, представниками інших суб’єктів виборчого процесу не менше 8 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії).
3. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині дев’ятій статті 47 цього Закону.
4. Кожен виборець незалежно від його виборчої адреси має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.
 
Відхилено    
    -490- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 60. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців
1. Виборець, організація партії, кандидат – суб’єкт виборчого процесу має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії чи безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою щодо допущених при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильностей, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
2. Позовна заява виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно неправильностей у попередньому списку виборців на виборчій дільниці може бути подана до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Така заява, що надійшла до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, невідкладно передається відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.
4. Якщо виборча комісія виявляє підстави для можливого кратного включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.
5. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців". Про результати розгляду заяви орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє заявника.
6. Суд при розгляді адміністративного позову про уточнення списку виборців звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.".
 
Відхилено    
541. Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
-491- Сташук В.Ф.
Доповнити статтю 32 частиною першою такого змісту:
"1. Члени дільничних виборчих комісій не пізніш як за два дні до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії".
У зв’язку з цим, частини першу – другу статті 32 вважати відповідно частинами другою - третьою;
 
Відхилено   Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
542. 1. Орган ведення Державного реєстру виборців з урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (в частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.
 
-492- Єфремова І.О.
У частині першій статті 32 після слів "утворення дільничних виборчих комісій спеціальних" додати слова "та звичайних".
 
Відхилено   1. Орган ведення Державного реєстру виборців з урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (в частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.
 
543. 2. Уточнені списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляються в одному примірнику з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною другою статті 30 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
-493- Єфремова І.О.
Частину другу статті 32 доповнити абзацом такого змісту:
"При отриманні уточненого списку виборців представники дільничної виборчої комісії повертають органу ведення Державного реєстру виборців примірник попереднього списку виборців".
 
Відхилено   2. Уточнені списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляються в одному примірнику з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною другою статті 30 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
    -494- Попов І.В.
У частині другій статті 32 законопроекту, слово "два" замінити на цифру "2", далі за текстом;
додати до статті 31 законопроекту нову частину, такого змісту:
"3. У разі втрати, крадіжки або пошкодження примірника уточненого списку виборців або його частини орган ведення Державного реєстру виборців може за зверненням дільничної виборчої комісії виготовити дублікат цього примірника або його частини, про що складається відповідний акт, форма якого встановлюється Центральною виборчою комісією".
 
Відхилено    
    -495- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 32 проекту закону замінити ст. ст. 61-63 у такій редакції:
"Стаття 61. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців
1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня виборів подають відомості до органу ведення Державного реєстру виборців відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. Відповідна виборча комісія одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій приймає рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до списку виборців за своєю виборчою адресою на іншій виборчій дільниці. Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій комісії, а також органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюється на відповідну територію, де зазначені члени дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців.
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке рішення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
Про зміни у складі виборчої комісії відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частин першої цієї статті, рішень виборчих комісій, зазначених у частині другій цієї статті, за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень виборчих комісій про включення виборців до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, виготовляє уточнений список виборців.
 
Відхилено    
    -496- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 62. Виготовлення уточнених списків виборців органом ведення Державного реєстру виборців
1. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за два дні до дня виборів виготовляє уточнені списки виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та вимог статті 56 цього Закону, містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться.
3. Уточнений список виборців на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Державного реєстру виборців несе відповідальність за повноту і точність виготовлених ним списків виборців для голосування та їх відповідність вимогам цього Закону та своєчасне надання дільничним виборчим комісіям.
 
Відхилено    
    -497- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 63. Передання уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць
1. Уточнені списки виборців, виготовлені органом ведення Державного реєстру виборців, в одному примірнику передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому статтею 57 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня виборів.
2. При отриманні уточненого списку виборців представники дільничної виборчої комісії передають виборчій комісії примірник попереднього списку виборців.
3. Другий примірник уточненого списку виборців залишається в органі ведення Державного реєстру виборців".
 
Відхилено    
544. Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією
 
   Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією
 
545. 1. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.
 
   1. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.
 
546. Дільнична виборча комісія при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення його до списку виборців або виключення зі списку виборців.
 
-498- Попов І.В.
В абзаці другому частини першої статті 33 законопроекту, після слова "невідкладно" додати слова "засобами телефонного, факсимільного зв’язку або електронної пошти", далі за текстом.
 
Відхилено   Дільнична виборча комісія при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення його до списку виборців або виключення зі списку виборців.
 
    -499- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Другий абзац частини 1 статті 33 викласти у редакції: "Дільнична виборча комісія при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення його до списку виборців або виключення зі списку виборців. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання уточнених списків перевіряє наявність у уточнених списках тих виборців, щодо яких Орган ведення Державного реєстру за результатами розгляду відповідних заяв виборців прийняв рішення про їх включення до Реєстру та повідомив про це виборчу комісію. У разі відсутності зазначених виборців у уточнених списках, вона невідкладно повідомляє про це орган ведення Державного реєстру виборців"
 
Відхилено    
547. 2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
 
   2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
 
548. У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
 
   У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
 
549. 3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.
 
-500- Попов І.В.
У частині третій статті 33 законопроекту, слова "або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців" вилучити;
 
Враховано   3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.
 
    -501- Черненко О.М.
у частині третій статті 33 слова "або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців" виключити;
 
Враховано    
550. 4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.
 
   4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.
 
551. 5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв’язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
 
   5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв’язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
 
552. 6. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
 
-502- Попов І.В.
Додати до статті 33 законопроекту нову частину, такого змісту:
"7. Голова дільничної виборчої комісії після завершення підрахунку голосів та до запакування списків виборців складає відомості про внесені зміни в уточнений список виборців (включення чи виключення з нього, внесення будь-яких змін чи виправлень у відомостях цього списку) за формою, що встановлюється Центральною виборчою комісією. Ці відомості голова дільничної виборчої комісії передає відповідній територіальній виборчій комісії під час передачі виборчої документації згідно з актом приймання-передачі відомостей, засвідченим печаткою дільничної виборчої комісії та підписами всіх членів дільничної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія не пізніше наступного дня після складання нею відповідного протоколу про результати місцевих виборів передає згадані відомості, отримані від усіх дільничних виборчих комісій територіального округу, органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію цього округу згідно з актом приймання-передачі. Порядок передачі відомостей про внесені в уточнені списки виборців зміни встановлюється Центральною виборчою комісією".
 
Відхилено   6. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
 
    -503- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 33 проекту закону вважати ст. 64 і викласти в такій редакції:
" Стаття 64. Внесення змін до уточненого списку виборців
1. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі:
1) рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;
2) рішення виборчої комісії, передбаченого частиною другою статті 61 цього Закону (із зазначенням у графі "Примітки" виборів, на яких член дільничної виборчої комісії має право голосу і право на отримання виборчого бюлетеня);
3) повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
Зміни та уточнення до уточненого списку виборців можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.
Дільнична виборча комісія при внесенні змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення його до списку виборців або виключення зі списку виборців.
2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі документів, зазначених у частині першій цієї статті, список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер документа.
4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер документа.
5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
6. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".".
 
Відхилено    
553. Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
 
   Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
 
554. 1. Громадяни України, які знаходяться у стаціонарних закладах охорони здоров’я, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі статтею 3 цього Закону.
 
-504- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 34 слова "громадяни України" замінити на "виборці"
 
Відхилено   1. Громадяни України, які знаходяться у стаціонарних закладах охорони здоров’я, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі статтею 3 цього Закону.
 
555. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються не пізніш як за десять днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування керівниками стаціонарних закладів охорони здоров’я.
 
   Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються не пізніш як за десять днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування керівниками стаціонарних закладів охорони здоров’я.
 
556. У зазначеному поданні вказуються відомості щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 цього Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному закладі. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді і повинно містити щодо кожного виборця відомості про:
 
   У зазначеному поданні вказуються відомості щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 цього Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному закладі. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді і повинно містити щодо кожного виборця відомості про:
 
557. 1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
 
   1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
 
558. 2) дату народження (число, місяць, рік);
 
   2) дату народження (число, місяць, рік);
 
559. 3) адресу місця проживання;
 
   3) адресу місця проживання;
 
560. 4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
   4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
561. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей до дільничної виборчої комісії у строки, визначені частиною першою цієї статті.
 
   2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей до дільничної виборчої комісії у строки, визначені частиною першою цієї статті.
 
562. 3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною шістнадцятою цієї статті.
 
   3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною шістнадцятою цієї статті.
 
563. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється про це дільничною виборчою комісією у письмовій формі.
 
   Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється про це дільничною виборчою комісією у письмовій формі.
 
564. 4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці включено саме того виборця, який прибув для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
 
   4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці включено саме того виборця, який прибув для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
 
565. 5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
566. 6. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці із заявою щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 31 цього Закону.. Виборець подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.
 
   6. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці із заявою щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 31 цього Закону.. Виборець подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.
 
567. 8. Заява, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою комісією не пізніше дня, наступного за днем надходження заяви. За результатами розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Заява, подана до виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.
 
   8. Заява, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою комісією не пізніше дня, наступного за днем надходження заяви. За результатами розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Заява, подана до виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.
 
568. 9. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   9. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
569. 10. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.
 
   10. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.
 
570. 11. В разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, але раніше ніж за два дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці уточнює список виборців, включаючи до нього виборця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.
 
   11. В разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, але раніше ніж за два дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці уточнює список виборців, включаючи до нього виборця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.
 
571. 12. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого проживання, у порядку та строки, передбачені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
   12. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого проживання, у порядку та строки, передбачені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
572. 13. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці в разі внесення змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.
 
-505- Попов І.В.
В абзаці тринадцятому статті 34 законопроекту, після слова "невідкладно" додати слова "засобами телефонного, факсимільного зв’язку або електронної пошти", далі за текстом.
 
Відхилено   13. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці в разі внесення змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.
 
573. 14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.
 
-506- Попов І.В.
Додати до статті 34 законопроекту нову частину, такого змісту:
"15. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу".
 
Відхилено   14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.
 
574. 16. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу.
 
-507- Попов І.В.
Абзац шістнадцятий частини першої статті 34 законопроекту, викласти у новій редакції:
"Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів обласної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;
депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території цього району у місті".
 
Відхилено   16. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу.
 
575. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:
 
   Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:
 
576. депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
-508- Парубій А.В.
В абзацах третьому та чевтертому частини шістнадцятої статті 34 слова "своєю виборчою адресою" замінити словами "своїм зареєстрованим місцем проживання".
 
Відхилено   депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
577. депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів обласної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
   депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів обласної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
578. депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
-509- Парубій А.В.
Абзац п’ятий частини шістнадцятої статті 34 викласти в наступній редакції:
"депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживанням".
 
Відхилено   депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своєю виборчою адресою;
 
579. депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;
 
-510- Парубій А.В.
В абзаці шостому частини шістнадцятої статті 34 слова "депутатів сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Відхилено   депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;
 
580. депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території цього району у місті.
 
-511- Парубій А.В.
Абзац сьомий частини шістнадцятої статті 34 викласти в наступній редакції:
депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної у місті ради, до якого він віднесений за своїи місцем зареєстрованим проживання.
Доповнити частину шістнадцяту статті 34 абзацом восьмим наступного змісту:
"депутатів сільської, селищної, міської ради, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного виборчого округу з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання".
 
Відхилено   депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території цього району у місті.
 
    -512- Черненко О.М.
частину шістнадцяту статті 34 викласти у такій редакції:
"16. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу.
Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;
депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів обласної ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;
депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживанням;
сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;
депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів районної у місті ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;
депутатів сільської, селищної, міської ради, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного виборчого округу з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання";
 
Відхилено    
581. 17. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом, списки виборців для проведення місцевих виборів на спеціальних виборчих дільницях складаються лише у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
-513- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 34 проекту закону замінити ст. ст. 65-67 у такій редакції:
" Стаття 65. Складання попередніх списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, складається дільничною виборчою комісією цієї дільниці не пізніш як за сім днів до дня виборів за формою, зазначеною у частині сьомій статті 56 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу.
2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються за підписом керівника відповідного закладу і засвідчуються печаткою закладу. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді. Керівник закладу забезпечує не пізніш як за вісім днів до дня виборів подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та несе відповідальність за їх достовірність.
3. У поданні, зазначеному у частині другій цієї статті, зазначаються відомості, передбачені частиною сьомою статті 56 цього Закону, про громадян України, які згідно зі статтею 3 цього Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день їх проведення перебуватимуть у стаціонарному лікувальному закладі, а також орієнтовний строк перебування виборця у стаціонарному лікувальному закладі. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах. Порядок внесення такої відмітки встановлює Центральна виборча комісія.
5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної територіальної виборчої комісії.
6. Відомості про виборців, включених до попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, невідкладно передаються дільничною виборчою комісією цієї виборчої дільниці відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.
 
Відхилено   17. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом, списки виборців для проведення місцевих виборів на спеціальних виборчих дільницях складаються лише у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
 
    -514- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 66. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць
1. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці розглядає подані до неї заяви, зазначені у частині першій статті 60 цього Закону, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.
2. Дільнична виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях має право звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інші персональні дані виборця.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців надає відповідь на звернення, зазначене у частині другій цієї статті, не пізніш як на наступний день після отримання звернення, але не пізніш як за два дні до дня голосування.
4. Керівник закладу, де утворена спеціальна виборча дільниця, подає відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули з закладу або прибули до закладу після строку, зазначеного у частині першій статті 65 цього Закону. Такі відомості подаються не пізніш як за два дні до дня голосування у двох примірниках за підписом керівника відповідного закладу і засвідчуються відповідною печаткою.
5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці в разі внесення змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.
6. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить уточнення до списку виборців на виборчій дільниці:
1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;
2) на підставі відповідей органу ведення Державного реєстру виборців, зазначених у частині третій цієї статті;
3) на виконання рішень суду щодо списків виборців на цій дільниці;
4) на підставі подань, зазначених у частині четвертій цієї статті;
5) на підставі рішень відповідної виборчої комісії про утворення цієї дільничної виборчої комісії , зміни у її складі (із зазначенням у графі "Примітки" права члена дільничної виборчої комісії на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах).
7. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися в порядку та у строки, передбачені частиною п’ятою статті 143 цього Закону, до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування. У такому разі до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
Відхилено    
    -515- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Стаття 67. Виготовлення уточнених списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць
1. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці за підсумками уточнення списку виборців не пізніш як за один день до дня голосування виготовляє у двох примірниках уточнений список виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. Достовірність і точність відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.
3. Другий примірник уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці передається відповідній територіальній виборчій комісії при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до статті 136 цього Закону.
4. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.".
 
Відхилено    
582. Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
-516- Алексєєв І.С.
11. Назву розділу VІ "ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ" доповнити словом ", СТАРОСТИ".
Обґрунтування: редакційне уточнення.
 
Враховано   Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ, СТАРОСТИ
 
583. Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
   Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
584. 1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости розпочинається з першого дня виборчого процесу.
 
-517- Денисенко В.І.
В частині першій статті 35 слова "з першого дня виборчого процесу" замінити словами та цифрами "за 34 дні до дня голосування".
 
Враховано та внесено відповідні зміни до частини десятої статті 36  1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости розпочинається за 34 дні до дня голосування.
 
585. 2. Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-518- Федорук М.Т.
Частину другу статті 35 після слів "через місцеві організації партій (блоки)" доповнити словами "або шляхом самовисування списків незалежних кандидатів".
 
Відхилено   2. Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) у порядку, передбаченому цим Законом.
 
    -519- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 2 ст. 35 проекту закону слова " (блоки)" виключити.
 
Відхилено    
586. Право висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-520- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 2 ст. 35 проекту закону слова " (блоки)" виключити
 
Відхилено   Право висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.
 
587. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-521- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 3 ч. 2 ст. 35 проекту закону слова " (блоки)" виключити
 
Відхилено   Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.
 
588. 3. Місцева організація партії (блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева (республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті) організація партії (міцеві організації партій, що входять до складу блоку) зареєстрована в установленому законом порядку.
 
-522- Єфремова І.О.
Частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
"3. Місцева організація партії (блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева (республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті) організація партії (місцеві організації партій, що входять до складу блоку) зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за 365 днів до дня голосування. Місцева організація партії (блок) про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева (республіканська в Автономній Республиці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті) організація партії (місцеві організації партії, що входять до складу блоку), зареєстрована у встановленому законом порядку".
 
Відхилено   3. Місцева організація партії (блок) може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева (республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті) організація партії (міцеві організації партій, що входять до складу блоку) зареєстрована в установленому законом порядку.
 
    -523- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 3 ст. 35 проекту закону слова " (блок)" та " (місцеві організації партій, що входять до складу блоку)" виключити.
 
Відхилено    
589. 4. Особа не може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі більш ніж до однієї місцевої ради відповідного рівня (більш ніж до однієї обласної, однієї районної, однієї міської, однієї районної в місті ради).
 
   4. Особа не може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі більш ніж до однієї місцевої ради відповідного рівня (більш ніж до однієї обласної, однієї районної, однієї міської, однієї районної в місті ради).
 
590. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів.
 
-524- Дубневич Я.В.
Частину 4 статті 35 доповнити абзацом третім в такій редакції:
"Особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови".
 
Відхилено   Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів.
 
    -525- Добродомов Д.Є.
ч. 4 ст. 35 законопроекту доповнити абз. "Особа, яка висунута кандидатом депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови".
 
Відхилено    
591. 5. Особа може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії, лише одного блоку або лише шляхом самовисування.
 
-526- Курячий М.П.
Пункт 5 Статті 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
"5). Особа може бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії, лише одного блоку або лише шляхом самовисування".
 
Відхилено   5. Особа може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії, лише одного блоку або лише шляхом самовисування.
 
    -527- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 5 ст. 35 проекту закону слова ", лише одного блоку" викл.чити.
 
Відхилено    
    -528- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 35 проекту закону вважати ст. 68 і викласти у такій редакції:
" Стаття 68. Загальний порядок висування кандидатів
1. Висування кандидатів на місцевих виборах розпочинається на наступний день після початку виборчого процесу, оголошеного відповідно до статті 19 цього Закону, та закінчується за сорок два дні до дня голосування на місцевих виборах.
2. Громадянин України, який має право бути кандидатом на місцевих виборах, може дати згоду бути висунутим кандидатом у депутати лише від одної організації політичної партії або скористатися правом на самовисування для участі у відповідних виборах, і лише в одному виборчому окрузі на відповідних місцевих виборах у порядку, встановленому цим Законом.
3. Кандидатів у депутати, кандидатів на посади міського голови міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міста Києва, міста Севастополя можуть висувати організації політичних партій, зазначені у частинах четвертій – шостій цієї статті, за умови, що ці організації партій зареєстровані у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні".
4. Організація партії, яка відповідає умові, зазначеній у частині третій цієї статті, може висувати кандидатів у депутати:
1) республіканська (в Автономній Республіці Крим) організація партії – список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та списки кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, не меншій ніж п’ять кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, в якому республіканською організацією партії висунуто кандидатів;
2) обласна організація партії – список кандидатів у депутати обласної ради у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та списки кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів обласної ради у кількості, не меншій ніж п’ять кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів обласної ради, в якому обласною організацією партії висунуто кандидатів;
3) районна організація партії – кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів районної, міської (міста районного значення, крім випадку коли у такому місті зареєстровано міську організацію партії в установленому законом порядку), сільської, селищної ради, у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних виборів;
4) міська (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) організація партії – список кандидатів у депутати відповідної міської ради у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та списки кандидатів у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів відповідної міської ради у кількості, не меншій ніж п’ять кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради, в якому міською організацією партії висунуто кандидатів;
5) міська (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону) організація партії – кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
6) районна у місті організація партії - кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів районної у місті ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних виборів.
5. Міська організація партії може висувати не більше одного кандидата на посаду міського голови відповідного міста. Районна організація партії може висунути не більше одного кандидата на посаду сільського, селищного голови чи старости відповідного села, селища, сільського населеного пункту.
6. Територіальний орган Міністерства юстиції України у відповідному районі, місті (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, місті Києві, Севастополі, районі у місті) не пізніш як на третій день після дня оголошення виборчого процесу місцевих виборів публікує у регіональних або місцевих друкованих засобах масової інформації список обласних, республіканських в Автономній Республіці Крим, районних, міських, районних у містах організацій партій, які на день початку виборчого процесу зареєстровані (легалізовані) у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні", із зазначенням осіб, які, відповідно до офіційних відомостей, на цей час є керівниками цих організацій.".
 
Відхилено    
    -529- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Доповнити проект закону ст. 69 у такій редакції:
" Стаття 69. Порядок самовисування кандидатів
1. Громадянин України, який має право бути кандидатом на виборах депутата сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону), районної, районної у місті ради, може самовисунутися у відповідному багатомандатному виборчому окрузі шляхом подання до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів заяви про бажання висунутися кандидатом у цьому окрузі (далі – заява про самовисування), яка відповідає вимогам частини третьої цієї статті.
2. Громадянин України, який має право бути кандидатом на виборах сільського, селищного, міського голови, старости, може самовисунутися на таких виборах шляхом подання до відповідної сільської, селищної, міської виборчої комісії заяви про самовисування, яка відповідає вимогам частини третьої цієї статті.
3. У заяві про самовисування, передбаченій частинами першою чи другою цієї статті, має бути висловлене бажання бути кандидатом на відповідних місцевих виборах у конкретному виборчому окрузі, а також зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
2) число, місяць і рік народження кандидата;
3) громадянство кандидата;
4) партійність;
5) відомості про освіту;
6) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
7) місце проживання та виборча адреса, контактні дані.
8) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до територіальної виборчої комісії;
9) зобов’язання в разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який особа претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
10) для кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови – зобов’язання у разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом, або зазначення про відсутність у власності кандидата таких підприємств чи корпоративних прав.".
 
Відхилено    
    -530- Ільюк А.О.
Частину п’яту статті 35 викласти в такій редакції:
"5. Особа не може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією політичної партії, блоку або шляхом самовисування.".
 
Відхилено    
592. Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії (блоку)
 
-531- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В назві ст. 36 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії (блоку)
 
593. 1. Висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії (блоку) відбувається на підставі цього Закону, статуту політичної партії (статутів політичних партій, що входять до блоку, угоди про утворення блоку).
 
-532- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 1 ст. 36 проекту закону слова " (блоку)" та " (статутів політичних партій, що входять до блоку, угоди про утворення блоку)" виключити.
 
Відхилено   1. Висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії (блоку) відбувається на підставі цього Закону, статуту політичної партії (статутів політичних партій, що входять до блоку, угоди про утворення блоку) за рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, прийнятого після початку виборчого процесу, а у разі висування кандидатів блоком – також на підставі угоди про утворення блоку.
 
594. 2. Місцева організація партії (блок) може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії (політичних партій, що входять до блоку, або безпартійного громадянина.
 
-533- Кондратюк О.К.
Статтю 36 проекту Закону України "Про місцеві вибори" доповнити новою частиною такого змісту:
"3. При цьому обов’язково забезпечується мінімальний рівень представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати відповідної ради у розмірі не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.
У випадку, коли у виборчому списку кандидатів у депутати до відповідної ради висунуто два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної ради, такі кандидати мають бути різної статі".
У зв’язку з цим частини третю – одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою – дванадцятою.
 
Враховано по суті в інших статтях  2. Місцева організація партії (блок) може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії (політичних партій, що входять до блоку, або безпартійного громадянина.
 
    -534- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 2 ст. 36 проекту закону слова " (блок)" та " (політичних партій, що входять до блоку" виключити.
 
Відхилено    
595. 3. Районна організація партії (блок) може висунути:
 
-535- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину третю статті 36 викласти наступним чином:
"3. Районна організація партії (районний підрозділ блоку партій) може висунути:
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, у кількості, що не більше загального складу ради;
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району); .
Міська організація партії (міський підрозділ блоку партій) міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії (районний підрозділ блоку партій) не надала (не надав) згоду на це або ухвалила (ухвалив) рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення".
 
Враховано по суті  3. Районна організація партії (блок) може висунути:
 
    -536- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 3 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
596. виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
-537- Брензович В.І.
Абзац другий частини 3 статті 36 викласти у наступній редакції:
"районна організація партії, громадської організації – кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів районної, міської (міста районного значення, крім випадку коли у такому місті зареєстровано міську організацію партії в установленому законом порядку), сільської, селищної ради, у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних виборів;"
 
Відхилено   виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
    -538- Юринець О.В.
Абзац перший частини третьої статті 36 викласти в такій редакції:
"виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)".
 
Відхилено    
    -539- Вадатурський А.О.
У статті 36 в абзаці другому пункту 3, абзацах третьому, шостому і восьмому пункту 4, абзаці першому пункту 5, пунктах 6 і 7 замість слів "не більше ніж по два кандидати" записати слова "по одному кандидату".
 
Враховано    
    -540- Черненко О.М.
в абзаці другому частини третьої статті 36:
слова " (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)" замінити словами "у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)";
 
Враховано    
597. по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району);.
 
   по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району);
 
598. Міська організація партії (блок) міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення.
 
-541- Денисенко В.І.
Пункт 3 статті 36 викласти в такій редакції:
"Районна організація партії (блок) може висунути:
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, ради об’єднаної територіальної громади на перших виборах (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району).
Міська організація партії (блок) міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення".
 
Відхилено   Міська організація партії (блок) міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії (блок) ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення.
 
    -542- Черненко О.М.
абзац четвертий частини третьої статті 36 доповнити реченням такого змісту:
"Про надання відповідної згоди зазначається у витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидатів";
 
Відхилено    
    -543- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 3 ст. 36 проекту закону слова " (блок)" після слів "Міська організація партії" та "районна організація цієї політичної партії" виключити, перед словами "ухвалила рішення про висунення виборчого списку" доповнити словами "не менше ніж за десять днів до закінчення строку подання документів для реєстрації кандидатів".
 
Відхилено    
599. 4. Міська організація партії (блок) може висунути:
 
-544- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 36 викласти у редакції:
"6. Обласна організація партії (блок) може висунути:
- виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради);
- виборчий список кандидатів у депутати ради добровільного об`єднання територіальних громад відповідної області (відповідно до частини 3 статті 16 цього закону)"
 
Відхилено   4. Міська організація партії (блок) може висунути:
 
    -545- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину четверту статті 36 викласти наступним чином:
"4. Міська організація партії (міський підрозділ блоку) може висунути:
одного кандидата на посаду міського голови;
виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради у кількості, що не більше загального складу ради;
по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної територіальної громади);
виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) у кількості, що не перевищує кількість депутатів (загального складу) такої ради
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
Міська організація партії у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад у кількості, що не перевищує кількість депутатів (загального складу) відповідної ради".
 
Відхилено    
    -546- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 4 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
600. одного кандидата на посаду міського голови;
 
   одного кандидата на посаду міського голови;
 
601. виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради);
 
-547- Юринець О.В.
Абзац третій частини четвертої статті 36 викласти в такій редакції:
"виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради)".
 
Відхилено   виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради);
 
    -548- Черненко О.М.
абзац третій частини четвертої статті 36 викласти у такій редакції:
"виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради у кількості, що не перевищує кількість депутатів (загального складу) ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради)";
 
Враховано    
602. по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
   по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
603. по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної територіальної громади);
 
   по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної територіальної громади);
 
604. виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
-549- Юринець О.В.
Абзац шостий частини четвертої статті 36 викласти в такій редакції:
"виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)".
 
Відхилено   виборчий список кандидатів у депутати міської ради міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
 
    -550- Черненко О.М.
абзац шостий частини четвертої статті 36 викласти у такій редакції:
"виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) такої ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)";
 
Враховано    
605. по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
 
-551- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Абзац сьомий частини четвертої статті 36 викласти у такій редакції:
"по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних, міських рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм)".
 
Відхилено   по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
 
606. Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад).
 
-552- Юринець О.В.
Абзац восьмий частини четвертої статті 36 викласти в такій редакції:
"Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад)".
 
Відхилено   Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад).
 
    -553- Черненко О.М.
абзац восьмий частини четвертої статті 36 викласти в такій редакції:
"Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) відповідної ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад)";
 
Враховано    
    -554- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 4 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
607. 5. Районна у місті організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради).
 
-555- Юринець О.В.
Абзац перший частини п’ятої статті 36 викласти в такій редакції:
"5. Районна у місті організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради)".
 
Відхилено   5. Районна у місті організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради).
 
    -556- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину п’яту статті 36 викласти наступним чином:
"5. Районна у місті організація партії може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради у кількості, що не більше загального складу відповідної районної в місті ради.
Районна у місті організація партії не може висувати кандидатів у депутати районної в місті ради, якщо міська організація цієї політичної партії не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів до цієї районної в місті ради у передбачений цим Законом спосіб".
 
Враховано по суті   
    -557- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 5 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
    -558- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 9 (без зміни – ч. 5) ст. 52 проекту закону слова " оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі" замінити словами "не менш, як за тиждень до виходу в ефір першої передачі оприлюднює на власному веб-сайті та на веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі. Без оприлюднення пропозиції поширення циклів передач у формі передвиборних дебатів чи дискусій забороняється".
 
Відхилено    
608. Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати районної в місті ради, якщо міська організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів до цієї районної в місті ради у передбачений цим Законом спосіб.
 
-559- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 5 ст. 36 проекту закону слова " (блок)" після слів "Районна у місті організація партії" та "міська організація цієї політичної партії" виключити, перед словами "ухвалила рішення про висунення кандидатів" доповнити словами "не менше ніж за десять днів до закінчення строку подання документів для реєстрації кандидатів".
 
Відхилено   Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати районної в місті ради, якщо міська організація цієї політичної партії (блок) ухвалила рішення про висунення кандидатів до цієї районної в місті ради у передбачений цим Законом спосіб.
 
609. 6. Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради).
 
-560- Брензович В.І.
Частину 6 статті 36 викласти у наступній редакції:
"Обласна організація партії,громадської організації – список кандидатів у депутати обласної ради у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та списки кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів обласної ради у кількості, не меншій ніж п’ять кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів обласної, ради, в якому обласною організацією партії висунуто кандидатів;"
 
Відхилено   6. Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради).
 
    -561- Денисенко В.І.
Пункт 6 статті 36 викласти в такій редакції:
"Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради, ради об’єднаної відповідно до Перспективного плану формування території громад територіальної громади на перших виборах (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради)".
 
Відхилено    
    -562- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 36 доповнити новим абзацом та викласти в такій редакції:
"Обласна організація партії (блок) за погодженням з керівними органами партії може висунути:
одного кандидата на посаду міського голови;
виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради);
по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної територіальної громади);
виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради).
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району).
Якщо обласна організація партії (блок) висуває кандидатів за погодженням з керівними органами партії, то районна організація партії (блок), міська організація партії (блок) не може висувати своїх кандидатів без погодження з обласною організацією партії (блоком)".
 
Відхилено    
    -563- Юринець О.В.
Абзац перший частини шостої статті 36 викласти в такій редакції:
"6. Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради)".
 
Відхилено    
    -564- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину шосту статті 36 викласти наступним чином:
"6. Обласна організація партії (обласний структурний підрозділ блоку партій) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради у кількості, що не більше загального складу ради".
 
Враховано по суті   
    -565- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 6 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
    -566- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Доповнити ч. 6 ст. 36 проекту закону новим абзацом другим у такій редакції:
"У разі відсутності місцевої організації політичної партії відповідного рівня висувати кандидатів та виборчі списки кандидатів, а також здійснювати інші права відповідно до частин 3-5 цієї статті може обласна організація цієї партії.".
 
Відхилено    
610. 7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим).
 
-567- Денисенко В.І.
Пункт 7 статті 36 викласти в такій редакції:
"Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ради об’єднаної відповідно до Перспективного плану формування території громад територіальної громади на перших виборах (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим)".
 
Відхилено   7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим).
 
    -568- Юринець О.В.
Абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
"7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (не більше ніж по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим)".
 
Відхилено    
    -569- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину сьому статті 36 викласти наступним чином:
"7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (республіканський в Автономній Республіці Крим структурний підрозділ блоку партій) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, що не більше загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим."
 
Враховано по суті   
    -570- Черненко О.М.
частини п’яту – сьому статті 36 викласти у такій редакції:
"5. Районна у місті організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) відповідної районної в місті ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради).
Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати районної в місті ради, якщо міська організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів до цієї районної в місті ради у передбачений цим Законом спосіб.
Про надання відповідної згоди зазначається у витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої органзації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидатів.
6. Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) ради (по одному кандидату в депутати по кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради).
7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, рівній кількості депутатів (загальному складу) Верховної Ради Автономної Республіки Крим (по одному кандидату в депутати по кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим)";
 
Враховано    
    -571- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 7 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
611. 8. Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференції) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.
 
-572- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 8 ст. 36 проекту закону слова ", а блоком - на міжпартійних зборах (конференції) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку" виключити.
 
Відхилено   8. Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференції) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.
 
612. 9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання, позначення єдиного одномандатного виборчого округу або номер територіального виборчого чи одномандатного виборчого округу, у якому він висувається, дані про підсумки голосування щодо кандидатів.
 
-573- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Частину дев’яту статті 36 викласти в такій редакції:
"9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (структурного підрозділу блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кількість учасників зборів (присутніх делегатів конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання, дані про підсумки голосування щодо кандидатів.
При цьому:
для виборчих списків кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад та міських рад міст з кількістю виборців від 100 тисяч, визначається перша п’ятірка кандидатів, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний одномандатний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
для районних рад та міських рад міст з кількістю виборців від 50 тисяч до 100 тисяч визначається перша трійка кандидатів, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний одномандатний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
для міських рад міст з кількістю виборців до 50 тисяч визначається перший кандидат, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний одномандатний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку партій) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку партій) та відповідної політичної партії (відповідних політичних партій, що ввійшли до блоку партій).
Виборчий список кандидатів в депутати по багатомандатному округу від місцевої організації партії (структурного підрозділу блоку) затверджується вищим керівним органом (з’їздом) партії (міжпартійним з’їздом (виборчого блоку партій).
Рішення про висування місцевою організацією партії виборчого списку кандидатів у депутати, кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови може бути скасовано конференцією відповідної організації (структурного підрозділу блоку) або з’їздом цієї політичної партії (між партійним з’їздом партій що ввійшли до блоку) не пізніше як за три дні до дня голосування."
 
Враховано   9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання, позначення єдиного одномандатного виборчого округу або номер територіального виборчого чи одномандатного виборчого округу, у якому він висувається (за яким він закріпляється у разі такого закріплення), дані про підсумки голосування щодо кандидатів.
При цьому:
для виборчих списків кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад та міських рад міст з кількістю виборців від 100 тисяч, визначається перша трійка кандидатів, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
для районних рад та міських рад міст з кількістю виборців від 50 тисяч до 100 тисяч визначається перша двійка кандидатів, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
для міських рад міст з кількістю виборців до 50 тисяч визначається перший кандидат, інші кандидати розташовуються у списку за алфавітом по прізвищу та вказується територіальний виборчий округ за яким закріплюється кандидат;
Виборчі списки кандидатів в депутати, а також рішення про висування кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії (блоку) повинні містити прізвище, власне ім’я, (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада (заняття), основне місце роботи, місця проживання, та потребують погодження центральним керівним органом партії керівниками відповідних політичних партій), що засвідчується підписом керівника та печаткою цієї партії (підписами керівників та печатками усіх партій, що прийняли рішення про утворення блоку).
 
    -574- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 9 ст. 36 проекту закону слова " (блоку)" та " (місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
613. Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня.
 
-575- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 2 частини 9 статті 36 викласти у такій редакції:
"Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано   Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та скріплюється печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня).
 
    -576- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 9 ст. 36 проекту закону слова " (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" після слів "керівником місцевої організації партії" та "печаткою місцевої організації партії" виключити.
 
Відхилено    
614. 10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії.
 
-577- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 10 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено   10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії.
 
    -578- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Ч. 10 ст. 36 проекту закону доповнити новим абзацом третім у такій редакції:
"Конференція (збори) організації партії щодо висунення кандидатів проводиться відкрито. На конференції (зборах) створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до висування кандидатами.".
 
Відхилено    
615. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє також засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає організатор заходу.
 
-579- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 10 ст. 36 проекту закону слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено   Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє також засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає організатор заходу.
 
616. 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, не пізніш як за 90 днів до дня голосування передає до Центральної виборчої комісії та не пізніш як за 50 днів до дня голосування до відповідних територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих місцевих організацій партій із зазначенням керівників таких організацій, а також дат їх реєстрації.
 
-580- Євлахов А.С.
Статтю 36 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії (блоку)
1. Висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії (блоку) відбувається на підставі цього Закону, статуту політичної партії (статутів політичних партій, що входять до блоку, угоди про утворення блоку).
2. Місцева організація партії (блок) може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії (політичних партій, що входять до блоку, або безпартійного громадянина.
3. Районна організація партії (блок) може висунути:
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади, що входить до складу цього району);.
Міська організація партії (блок) міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення.
4. Міська організація партії (блок) може висунути:
одного кандидата на посаду міського голови;
виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради);
по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної територіальної громади);
виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм);
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад).
5. Районна у місті організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради).
Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати районної в місті ради, якщо міська організація цієї політичної партії (блок) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів до цієї районної в місті ради у передбачений цим Законом спосіб.
6. Обласна організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної обласної ради (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів обласної ради).
7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (по одному кандидату в депутати у кожному територіальному виборчому округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим).
8. Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференції) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.
9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання, позначення єдиного одномандатного виборчого округу або номер територіального виборчого чи одномандатного виборчого округу, у якому він висувається, дані про підсумки голосування щодо кандидатів.
Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня.
10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії.
Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє також засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає організатор заходу.
11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, не пізніш як за 90 днів до дня голосування передає до Центральної виборчої комісії та не пізніш як за 50 днів до дня голосування до відповідних територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих місцевих організацій партій із зазначенням керівників таких організацій, а також дат їх реєстрації."
 
Враховано   11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян не пізніш як за 35 днів до дня голосування передає до Центральної виборчої комісії та до відповідних територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих місцевих організацій партій із зазначенням керівників таких організацій, а також дат їх реєстрації.
 
    -581- Алексєєв І.С.
У частині одинадцятій статті 36 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено    
    -582- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 36 проекту закону вважати ст. 70 і викласти у такій редакції:
" Стаття 70. Порядок висування кандидатів організаціями партій
1. Організація партії може висунути кандидатом на місцевих виборах відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 68 цього Закону особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка має право бути кандидатом на відповідних місцевих виборах і не подала заяви про самовисування на цих виборах. Особа може бути висунута кандидатом лише від однієї організації партії на всіх місцевих виборах, які відбуваються одночасно. Особа, яка на час проведення позачергових місцевих виборів зберігає статус кандидата, включеного до виборчого списку кандидатів, висунутого організацією політичної партії, не може бути висунута кандидатом організацією іншої політичної партії.
2. Висування кандидатів організацією партії здійснюється на її конференції (зборах), яка скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії.
3. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії з метою висування кандидатів керівник організації партії повідомляє у письмовій формі відповідну головну територіальну виборчу комісію не пізніш як за три дні до дня проведення конференції (зборів). На такій конференції (зборах) за дорученням голови зазначеної територіальної виборчої комісії має право бути присутнім член цієї комісії. Про час і місце проведення зазначеної конференції (зборів) організація партії повідомляє також засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такій конференції (зборах) визначає організатор заходу.
4. Конференція (збори) організації партії щодо висунення кандидатів проводиться відкрито. На конференції (зборах) створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до висування кандидатами, та передвиборної програми організації партії (передвиборних програм кандидатів на посаду міського голови).
5. Рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради у вигляді переліку кандидатів до відповідної ради (в алфавітному порядку) із зазначенням щодо кожного кандидата номера (назви) виборчого округу, в якому він висунутий.
6. Рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону, приймається у вигляді єдиного виборчого списку кандидатів до відповідної ради у єдиному багатомандатному окрузі з виборів відповідно депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону). З числа кандидатів, включених до єдиного списку кандидатів у депутати є диному багатомандатному виборчому окрузі, партія формує і затверджує списки кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів. Черговість (порядкові номери) кандидатів у виборчих списках кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та у багатомандатних округах з відповідних виборів визначається на конференції (зборах) місцевої організації партії при висуванні кандидатів у депутати. При формуванні виборчих списків кандидатів організація партії повинна забезпечити у кожній трійці (місцях з першого по третє, з четвертого по шосте, шостого по восьме і т.д.) кожного виборчого списку кандидатів присутність як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
7. У рішенні конференції (зборів) організації партії, зазначеному у частинах п’ятій та шостій цієї статті, у рішенні про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости щодо кандидата (кожного з кандидатів) зазначаються відомості, зазначені у пунктах 1-7 частини третьої статті 69 цього Закону.
8. Після висування кандидатів конференція (збори) приймає передвиборну програму організації партії, яка є спільною для всіх кандидатів у депутати, висунутих цією організацією партії на відповідних місцевих виборах, та/або затверджує передвиборну програму кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого організацією партії.
9. У протоколі конференції (зборів) організації партії зазначаються: дата її проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів (у разі проведення зборів – загальна кількість членів організації та кількість присутніх на зборах), підсумки голосування (кількість голосів "за", "проти", "не брали участь у голосуванні") щодо рішення про висування кожного кандидата, а також відомості про осіб, висунутих кандидатами, зазначені у пунктах 1-7 частини третьої статті 69 цього Закону, із вказанням, в якому виборчому окрузі висунуто кожного кандидата (виборчий список кандидатів).
10. Рішення, зазначене у частинах п’ятій та шостій цієї статті, та протокол, зазначений у частині дев’ятій цієї статті, підписується керівником організації партії та скріплюється печаткою відповідної організації партії (за наявності) та організації цієї політичної партії вищого рівня.
11. Форма єдиного виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) та форма виборчого списку кандидатів на цих виборах у багатомандатному виборчому окрузі затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу будь-яких місцевих виборів.".
 
Відхилено    
617. Стаття 37. Порядок утворення виборчого блоку місцевих організацій партій
 
-583- Попов І.В.
Статтю 37 законопроекту, виключити.
 
Відхилено   Стаття 37. Порядок утворення виборчого блоку місцевих організацій партій
 
    -584- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Статтю 37 Законопроекту виключити.
У зв’язку із цим слова "блок", "блок місцевих організацій політичних партій" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено    
    -585- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
По всьому тексту слова "місцева організація партії (блок)" замінити у відповідних відмінниках словами "місцева організація партії (структурний підрозділ блоку)".
 
Відхилено    
    -586- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Ст. 37 виключити.
 
Відхилено    
    -587- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 37 проекту закону виключити.
 
Відхилено    
618. 1. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, які не входять до іншого блоку. Повноваження виборчого блоку місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно Автономної Республіки Крим, області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, можуть поширюватися на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. Поширення повноважень утвореного блоку на інші місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці повинно бути передбачене в угоді про утворення виборчого блоку.
 
-588- Алексєєв І.С.
У другому реченні частини першої статті 37 після слів "у тому числі у районах чи" доповнити словом "об’єднаних".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із пунктом 2 частини першої статті 4 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
 
Відхилено   1. Після початку виборчого процесу чергових місцевих виборів, але не пізніше як за 36 днів до дня голосування, вищий керівний орган політичної партії може прийняти рішення про участь її місцевих організацій у виборах у складі виборчого блоку. Таке рішення діє до початку виборчого процесу наступних чергових місцевих виборів.
У разі прийняття такого рішення вищий керівний орган партії в порядку, визначеному її статутом, визначає делегатів для участі у міжпартійному зїзді.
 
619. 2. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій відбувається на підставі рішень зборів (конференції) відповідних організацій кожної з цих партій, за погодженням з відповідними керівними органами політичних партій, оформленими у вигляді рішень.
 
-589- Льовочкіна Ю.В.
В абзаці першому частини другої статті 37 слова "за погодженням з відповідними керівними органами політичних партій, оформленими у вигляді рішень" виключити.
 
Відхилено      
620. Рішення про утворення виборчого блоку підписується керівником місцевої організації партії та скріплюється печаткою цієї організації або організації партії вищого рівня.
 
-590- Льовочкіна Ю.В.
В абзаці другому частини другої статті 37 слова "або організації партії вищого рівня" виключити.
 
Відхилено   2. Утворення виборчого блоку партій відбувається на міжпартійному з’їзді двох або більше партій, шляхом прийняття відповідного рішення та укладення угоди про утворення виборчого блоку, які підписуються керівниками партій та скріплюються печатками цих партій.
Угода про утворення виборчого блоку партій повинна визначати:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів;
3) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);
4) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також порядок визначення місцевої організації партії, уповноваженої внести грошову заставу, отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом.
5) норми представництва політичних партій, що входять до блоку, при висуванні кандидатів на місцевих виборах від імені блоку, у тому числі, у разі якщо на певному місцевому рівні зареєстрована місцева організація лише однієї з партій, які увійшли до блоку;
6) порядок прийняття рішення про вихід зі складу блоку або про розпуск блоку;
7) та інші питання, які політичні партії вважають за потрібне передбачити в угоді.
Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити прізвище, ім’я або по батькові фізичної особи, крім випадку, коли відповідні відомості містяться у назві партії, що входить до блоку.
 
621. 3. Керівники або представники відповідних організацій партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками цих організацій або організацій партій вищого рівня.
 
   3. Рішення міжпартійного з'їзду політичних партій про утворення виборчого блоку є підставою проведення відповідними місцевими організаціями цих політичних партій міжпартійних зборів (конференцій) про висування кандидатів на місцевих виборах.
 
622. Заяви, подання, рішення та інші документи від імені виборчого блоку місцевих організацій партій підписуються спільно усіма керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку, та скріплюються печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку або організацій партій вищого рівня.
 
   4. Право вусування кандидатів на місцевих виборах від виборчого блоку мають місцеві організації партій одного рівня.
 
623. 4. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій партій повинна визначати:
 
      
624. 1) повну та скорочену назву блоку;
 
      
625. 2) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів;
 
      
626. 3) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);
 
      
627. 4) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також місцеву організацію партії, уповноважену отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом.
 
-591- Парубій А.В.
Частину четверту статті 37 викласти в наступній редакції:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку;
4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати;
5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);
6) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також місцеву організацію партії, уповноважену отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом;
7) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді.
 
Відхилено      
628. Повна назва блоку повинна включати назви усіх місцевих організацій партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви організації партії, що не входить до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити прізвище, ім’я або по батькові фізичної особи, крім випадку, коли відповідні відомості містяться у назві місцевої організації партії, що входить до блоку.
 
-592- Голубов Д.І.
Другий абзац пункту 4 частини 4 статті 37 Закону України "Про місцеві вибори" викласти у такій редакції:
"Повна назва блоку повинна включати назви усіх місцевих організацій партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви організації партії, що не входить до блоку", вилучивши останнє речення "Повна або скорочена назва блоку не може містити прізвище, ім’я або по батькові фізичної особи, крім випадку, коли відповідні відомості містяться у назві місцевої організації партії, що входить до блоку".
 
Відхилено      
629. Виборчі блоки місцевих організацій партій здійснюють усі повноваження, передбачені цим Законом для місцевих організацій партій, на усіх етапах виборчого процесу.
 
-593- Черненко О.М.
частину четверту статті 37 викласти у такій редакції:
"4. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій партій повинна визначати:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку;
4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати;
5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);
6) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також місцеву організацію партії, уповноважену отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом;
7) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді.
Повна назва блоку повинна включати назви усіх місцевих організацій партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви організації партії, що не входить до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити прізвище, ім?я або по батькові фізичної особи, крім випадку, коли відповідні відомості містяться у назві місцевої організації партії, що входить до блоку.
Виборчі блоки місцевих організацій партій здійснюють усі повноваження, передбачені цим Законом для місцевих організацій партій, на усіх етапах виборчого процесу";
 
Враховано частково      
630. 5. Про утворення блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія та відповідна територіальна виборча комісія повідомляються не пізніш як за 28 днів до дня голосування.
 
      
631. 6. Місцеві організації партій, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування прийняти рішення про розпуск блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівниками місцевих організацій партій, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печатками місцевих організацій партій або організацій відповідних політичних партій вищого рівня, не пізніш як за 23 дні до дня голосування подаються до територіальної виборчої комісії.
 
-594- Денисенко В.І.
В другому реченні абзацу першого частини шостої статті 37 слова "не пізніш як за 23 дні до дня голосування" замінити словами "у цей же строк".
 
Враховано   5. Не пізніше ніж за 36 днів до дня голосування політична партія, що увійшла до блоку, може прийняття рішення про вихід зі складу блоку. У цей же строк виборчий блок політичних партій може бути розпущений. Зазначені питання вирішуються у порядку, визначеному угодою про утворення виборчого блоку.
 
632. Якщо рішення, передбачене цією частиною, прийняте не пізніше ніж за 24 днів до дня голосування, кожна з місцевих організацій партій, що входили до блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.
 
      
633. Якщо рішення, передбачене цією частиною, прийняте пізніше ніж за 24 днів до дня голосування, місцеві організації партій, що входили до блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.
 
-595- Федорук М.Т.
Після статті 37 додати статтю 37-1 наступного змісту:
"Стаття 37-1. Самовисування списку незалежних кандидатів
1. Громадяни України, які мають право бути обраним депутатами міської (міста, зазначеного у частинах третій чи четвертій статті 3 цього Закону), районної у місті ради, можуть самовисунутися у багатомандатному виборчому окрузі у формі виборчого списку незалежних кандидатів шляхом подання до відповідної міської, районної у місті виборчої комісії спільної заяви про бажання бути висунутими кандидатами у цьому окрузі, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті. У спільній заяві про самовисування, підписаній усіма особами, включеними до виборчого списку незалежних кандидатів, зазначається представник з числа кандидатів, що самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, уповноважений представляти інтереси зазначених кандидатів у головній виборчій комісії відповідних місцевих виборів. Кількість кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, не може перевищувати кількість мандатів у відповідному багатомандатному окрузі і не може бути меншою від половини кількості мандатів у цьому окрузі.
2. У спільній заяві про самовисування, передбаченій частиною першою цієї статті, зазначаються відомості про кожного кандидата:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) число, місяць і рік народження;
3) громадянство;
4) відомості про освіту;
5) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
6) місце проживання та виборча адреса, контактні дані.
Спільна заява підписується кожною особою, включеною до виборчого списку незалежних кандидатів, із зазначенням поряд із підписом її прізвища та ініціалів.
3. До спільної заяви про самовисування, передбаченої частиною четвертою цієї статті, додається виборчий список незалежних кандидатів, складений за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією, і підписаний уповноваженим представником кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів".
 
Відхилено      
    -596- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Статтю 37 викласти в наступній редакції:
"Стаття 37. Порядок утворення виборчого блоку партій
1. Політичні партії для участі в місцевих виборах можуть об’єднуватись в блок політичних партій за рішенням керівних органів відповідних партій, прийнятого за межами виборчого процесу. Місцеві організації партій, які утворили виборчий блок, не можуть приймати участь у місцевих виборах поза межами блоку.
2. Утворення виборчого блоку партій відбувається на міжпартійному з’їзді (конференції) партій, шляхом прийняття відповідного рішення та складання угоди про утворення виборчого блоку партій, які підписуються керівниками партій та скріплюються печатками цих партій.
Угода про утворення виборчого блоку партій повинна визначати:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) організаційну структуру блоку з переліком структурних підрозділів блоку (республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські та районні в містах структурні підрозділи) та їх повноваження на місцевих виборах відповідно до цього Закону;
3) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів;
4) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);
5) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також порядок визначення місцевої організації партії, уповноважену отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом.
Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити прізвище, ім’я або по батькові фізичної особи, крім випадку, коли відповідні відомості містяться у назві партії, що входить до блоку.
Структурні підрозділи виборчих блоків здійснюють усі повноваження, передбачені цим Законом для місцевих організацій партій, на усіх етапах виборчого процесу.
3. Повноваження виборчого блоку партій поширюються на всі місцеві вибори в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі у областях, районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.
4. Про утворення блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія повідомляється протягом п’яти днів після утворення виборчого блоку партій, а відповідні територіальні виборчі комісії повідомляються відповідними структурними підрозділами блоку одночасно з повідомленням про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів.
5. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування прийняти рішення про розпуск блоку. Таке рішення приймається на міжпартійному з’їзді (конференції) партій. Рішення про розпуск блоку та витяг з протоколу міжпартійного з’їзду (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівниками партій та скріплені печатками партій не пізніш як за 23 дні до дня голосування подаються до Центральної виборчої комісії та територіальних виборчих комісій."
 
Враховано частково    
    -597- Черненко О.М.
частину шосту статті 37 викласти у такій редакції:
"6. Місцеві організації партій, що входять до блоку, можуть до подання документів для реєстрації кандидатів прийняти рішення про вихід місцевої організації партії, що входила до блоку або про розпуск блоку. Такі рішення приймаються у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. Рішення про вихід місцевої організації партії, що входила до блоку або про розпуск блоку та витяг (витяги) з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівниками місцевих організацій партій, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печатками місцевих організацій партій або організацій відповідних партій вищого рівня, не пізніш наступного дня з дня прийняття такого рішення (таких рішень) подаються до територіальної виборчої комісії.
Якщо рішення, передбачене цією частиною, прийняте до подання документів для реєстрації кандидатів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.
Після подання документів для реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, або кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих блоком розпуск блоку чи вихід місцевої організації партії, що входила до блоку із блоку, до офіційного оголошення результатів виборів забороняється.
Після завершення виборчого процесу вихід місцевої організації партії із блоку не матиме наслідком зміни назви блоку та виключення із списку кандидатів від цієї організації партії із зазначеної підстави";
 
Відхилено    
634. Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі
 
   Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі
 
635. 1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів:
 
-598- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Перше речення частини першої статті 38 після слів "за умови отримання" доповнити словами "рішення вищого керівного органу партії (блоку партій) про участь партії (блоку партій) у чергових місцевих виборах, прийнятого не пізніше як за сім днів до початку виборчого процесу, підписаного керівником партії (керівниками партій що увійшли до блоку) та засвідченого печаткою партії (печатками партій що увійшли до блоку) та наступних документів; "
 
Немає висновку   1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів:
 
    -599- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
636. 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня;
 
-600- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 1 статті 38 викласти у такій редакції:
"1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або печаткою організації політичної партії вищого рівня організацій (печатками організацій політичних партій вищого рівня)".
 
Враховано   1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня (печатками організацій політичних партій вищого рівня);
 
    -601- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В пунктах 1 та 5 частини першої статті 38 слова "або організації відповідної політичної партії вищого рівня" замінити на слова "та печаткою відповідної політичної партії (печатками партій, що ввійшли до блоку)".
 
Враховано по суті   
    -602- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слова " (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" та " (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
637. 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
-603- Алексєєв І.С.
У пункті 2 частини першої статті 38 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено   2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
    -604- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 2 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слова " (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
638. 3) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписом керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії або організації партії вищого рівня - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
-605- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
п. 3 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону виключити, у зв’язку з цим п.п. 5-11 абз. 1 ч. 1 ст. 38 вважати пунктами 3-9 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону відповідно.
 
Відхилено   3) копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, підписаного керівником партії та засвідченого печаткою партії, а у разі висування кандидатів блоком – копії рішення міжпартійного з’їзду партій про утворення блоку, підписаного керівниками та скріплених печатками відповідних партій;
 
639. 4) угоди про утворення виборчого блоку та копій рішень керівних органів політичних партій, місцеві організації яких утворили блок, про погодження утворення блоку, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
-606- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
п 4 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону виключити, у зв’язку з цим п.п. 5-11 абз. 1 ч. 1 ст. 38 вважати пунктами 3-9 абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону відповідно
 
Відхилено   4) копія угоди про утворення виборчого блоку, підписаної керівниками та скріплена печатками усіх партій, які увійшли до блоку - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
640. 5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня;
 
-607- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
379.
В п. 3 (без зміни – п. 5) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слова " (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку)", " (блоку)", " (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" та " (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено   5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня;
 
641. 6) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, у якому після номера кожного територіального округу в межах багатомандатного зазначається прізвище, власне ім’я, (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата (кандидатів), який висувається у цьому окрузі, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідченого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному вигляді;
 
-608- Юринець О.В.
У пункті шостому частини першої статті 38 після слів "по батькові (за наявності) кандидата" слово " (кандидатів)" вилучити.
 
Відхилено   6) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку), засвідченого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня, а також погодженого центральним керівним органом партії (керівниками політичних партій, що увійшли до блоку), що засвідчується підписом керівника та печаткою цієї партії (підписами керівників та печатками усіх партій, що увійшли до блоку), та в електронному вигляді;
 
    -609- Парубій А.В.
Пункт 6 частини першої статті 38 після слів " (за наявності)" доповнити словами "число, місяць, рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), місця проживання, контактний телефон".
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -610- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 6 частини 1 статті 38 викласти у такій редакції:
"6) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, у якому після номера кожного територіального округу в межах багатомандатного зазначається прізвище, власне ім’я, (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада (заняття), основне місце роботи, місця проживання, контактний телефон кандидата, який висувається у цьому окрузі, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -611- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
Пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції: "6) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (структурного підрозділу блоку) затвердженого вищим керівним органом партії (виборчого блоку партій) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, у якому після номера кожного територіального округу в межах багатомандатного зазначається прізвище, власне ім’я, (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата (кандидатів), який закріплюється за цим округом, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідченого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та відповідної партії (партій що ввійшли до блоку), та в електронному вигляді; "
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -612- Черненко О.М.
у пункті 6 частини першої статті 38 слова "кандидата (кандидатів)" замінити словами "число, місяць, рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), місця проживання, контактний телефон кандидата";
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -613- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 4 (без зміни – п. 6) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слова " (блоку)", " (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" та " (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Враховано по суті   
642. 7) заяв осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) і бути кандидатом у депутати по відповідному територіальному виборчому округу та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
-614- Заліщук С.П.
В пункті сьомому частини 1 статті 38 слова "та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах" виключити.
 
Відхилено   7) заяв осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) і бути кандидатом у депутати по відповідному територіальному виборчому округу та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
    -615- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В пункті 7 частини першої статті 38 слова "кандидатом у депутати по відповідному територіальному виборчому округу" замінити словами "закріпленим кандидатом у депутати за відповідним територіальним виборчим округом".
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -616- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 5 (без змін – п. 7) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слова " (блоку)" після слів "кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії" та "кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії" виключити.
 
Відхилено    
643. 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
-617- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 6 (без змін – п. 8) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
644. 9) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії (блоку), відповідно до статті 45 цього Закону;
 
-618- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 7 (без змін – п. 9) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   9) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії (блоку), відповідно до статті 45 цього Закону;
 
645. 10) по чотири фотографії осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку), розміром 4 х6 сантиметрів;
 
-619- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 8 (без змін – п. 10) абз. 1 ч. 1 ст. 38 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   10) по чотири фотографії осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку), розміром 4 х6 сантиметрів;
 
646. 11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 44 цього Закону.
 
   11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 44 цього Закону.
 
647. До зазначених у цій частині документів додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої організації партії (блоку).
 
-620- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 1 ст. 38 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   До зазначених у цій частині документів додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої організації партії (блоку).
 
648. 2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку), передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання), номер територіального виборчого округу, у якому висувається кандидат, а також підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються у багатомандатному виборчому окрузі.
 
-621- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В частині другій статті 38 слова "у якому висувається кандидат" замінити словами "за яким закріплюється кандидат".
 
Враховано   2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку), передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття), адреса місця проживання), номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат (у разі такого закріплення), а також підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються у багатомандатному виборчому окрузі.
 
    -622- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 2 ст. 38 проекту закону слова " (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
649. 3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
-623- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Ст. 38 доповнити новою частиною третьою в такій редакції:
"3. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, за умови, що кількість кандидатів у такому виборчому списку складає не менше тридцяти відсотків від загального складу (кількості депутатів) відповідної місцевої ради.".
У зв’язку з цим ч. 3 ст. 38 вважати частиною четвертою ст. 38 проекту закону.
 
Відхилено   3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
650. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 41 Закону не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
-624- Федорук М.Т.
Після статті 38 додати статтю 38-1 наступного змісту:
"Стаття 38-1. Умови реєстрації списку незалежних кандидатів
1. Для реєстрації кандидатів у депутати міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону), які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, крім заяви про самовисування, зазначеної у частині другій статті 37-1 цього Закону, та списку кандидатів відповідно до частини третьої статті 37-1 цього Закону, необхідно подати до відповідної міської, районної у місті виборчої комісії такі документи:
1) заяву кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, із зобов’язанням у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність), та згодою на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до відповідної виборчої комісії;
2) автобіографію кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 8 частини першої статті 38;
3) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, відповідно до статті 45 цього Закону;
5) фотографій кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів".
 
Відхилено   Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 41 Закону не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
    -625- Кондратюк О.К.
Статтю 38 проекту Закону України "Про місцеві вибори" доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Відповідна територіальна виборча комісія не приймає документи, зазначені у частині першій цієї статті, якщо у затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі не відповідає вимогам цього Закону".
 
Враховано по суті в інших статтях   
    -626- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 38 проекту закону вважати ст. 71 і викласти у такій редакції:
" Стаття 71. Умови реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії
1. Для реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради організація партії подає до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів такі документи:
1) заяву про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати відповідної ради із зазначенням номера (назви) виборчого округу (округів), підписану керівником організації партії та скріплену печаткою цієї організації партії (за наявності) та організації цієї політичної партії вищого рівня;
2) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначеного у частині п’ятій статті 70 цього Закону;
3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначений у частині дев’ятій статті 70 цього Закону;
4) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії;
5) заяву кожного кандидата, висунутого організацією партії, у якій повинні міститися:
а) згода бути висунутим кандидатом від цієї організації партії;
б) зобов’язання у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
в) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до відповідної виборчої комісії;
6) автобіографію кожного кандидата, висунутого організацією партії, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
7) передвиборну програму організації партії, зазначену у частині восьмій статті 70 цього Закону, викладену державною мовою;
8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата, висунутого організацією партії, відповідно до статті 79 цього Закону;
9) фотографій кожного кандидата, висунутого організацією партії, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
10) для реєстрації кандидатів у депутати міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради – документ про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.
2. Для реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) ради, відповідна організація партії, зазначена у частині четвертій статті 68 цього Закону, подає до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської виборчої комісії такі документи:
1) заяву про реєстрацію кандидатів у депутати відповідної ради, підписану керівником організації партії та скріплену печаткою цієї організації партії та організації цієї політичної партії вищого рівня;
2) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначеного у частині шостій статті 70 цього Закону;
3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначений у частині дев’ятій статті 70 цього Закону;
4) єдиний виборчий список кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, всі виборчі списки кандидатів у депутати від організації партії у багатомандатних виборчих округах з відповідних виборів, підписані керівником організації партії та скріплені печаткою цієї організації партії (за наявності) та організації цієї політичної партії вищого рівня;
5) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії;
6) заяву кожного кандидата, включеного до єдиного виборчого списку організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, у якій повинні міститися:
а) згода бути висунутим кандидатом від цієї організації партії;
б) зобов’язання у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
в) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до голловної виборчої комісії відповідних місцевих виборів;
7) автобіографію кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
8) передвиборну програму організації партії, зазначену у частині восьмій статті 70 цього Закону, викладену державною мовою;
9) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, відповідно до статті 79 цього Закону;
10) фотографій кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
11) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.".
 
Відхилено    
651. Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
 
   Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
 
652. 1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком) в одномандатному виборчому окрузі, за умови подання до комісії таких документів:
 
-627- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону слово " (блоком)" виключити.
 
Відхилено   1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком) в одномандатному виборчому окрузі, за умови подання до комісії таких документів:
 
653. 1) заяви про реєстрацію кандидата в депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня;
 
-628- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 1 статті 39 викласти у такій редакції:
"1) заяви про реєстрацію кандидата в депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано   1) заяви про реєстрацію кандидата в депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня);
 
    -629- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону слова " (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" і " (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
654. 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
-630- Алексєєв І.С.
У пункті 2 частини першої статті 39 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено   2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
    -631- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 2 абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону слова " (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку)" виключити;
 
Відхилено    
655. 3) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписом керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії або організації вищого рівня - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
-632- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
П.п. 3, 4 абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону виключити, у зв’язку з цим п.п. 5-9 вважати пунктами 3-7 абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону відповідно.
 
Відхилено   3) копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, підписаного керівником партії та засвідченого печаткою партії, а у разі висування кандидатів блоком – копії рішення міжпартійного з’їзду партій про утворення блоку, підписаного керівниками та скріплених печатками відповідних партій;
 
656. 4) угоди про утворення виборчого блоку та копій рішень керівних органів політичних партій, місцеві організації яких утворили блок, про погодження утворення блоку, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
   4) копії угоди про утворення виборчого блоку, підписаної керівниками та скріплена печатками усіх партій, які увійшли до блоку - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;;
 
657. 5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня;
 
-633- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 частини 1 статті 39 викласти у такій редакції:
"5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано   5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня (організацій партій вищого рівня);
 
    -634- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 (без зміни – п. 5) абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону слова " (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку)", " (блоку)", " (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" та " (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку" виключити.
 
Відхилено    
658. 6) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) у відповідному одномандатному виборчому окрузі та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
-635- Заліщук С.П.
В пункті шостому частини 1 статті 39 "та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах" виключити.
 
Відхилено   6) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) у відповідному одномандатному виборчому окрузі та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
    -636- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 4 (без зміни – п. 6) абз. 1 ч. 1 ст. 39 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
659. 7) автобіографії кандидата в депутати, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
-637- Македон Ю.М.
Пункт 7 частини 1 статті 39 доповнити словами "а також відомості про наявність громадянства іншої держави або наявність такого громадянства протягом останніх трьох років", виклавши цей пункт в наступній редакції:
"7. Автобіографії кандидата в депутати, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості, а також відомості про наявність громадянства іншої держави або наявність такого громадянства протягом останніх трьох років;"
 
Немає висновку   7) автобіографії кандидата в депутати, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
660. 8) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати відповідно до статті 45 цього Закону;
 
   8) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати відповідно до статті 45 цього Закону;
 
661. 9) чотири фотографії кандидата у депутати розміром 4 х6 сантиметрів.
 
   9) чотири фотографії кандидата у депутати розміром 4 х6 сантиметрів.
 
662. До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кандидата у депутати, висунутого відповідною місцевою організацією партії (блоком).
 
-638- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 1 ст. 39 проекту закону слово " (блоком)" виключити.
 
Відхилено   До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кандидата у депутати, висунутого відповідною місцевою організацією партії (блоком).
 
663. 2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку), передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття) і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу, по він якому висувається кандидатом, а також підсумки голосування щодо кандидата.
 
-639- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 2 ст. 39 проекту закону слова " (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено   2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку), передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство, освіта, партійність, посада, місце роботи (заняття) і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу, по він якому висувається кандидатом, а також підсумки голосування щодо кандидата.
 
664. 3. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та подання ним документів, передбачених пунктами 7-9 частини першої цієї статті, а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом у депутати та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.
 
   3. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та подання ним документів, передбачених пунктами 7-9 частини першої цієї статті, а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом у депутати та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.
 
665. 4. Документи, передбачені частинами першою, третьою цієї статті, подані до відповідної територіальної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
   4. Документи, передбачені частинами першою, третьою цієї статті, подані до відповідної територіальної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
666. Документи, передбачені частинами першою та третьою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42 Закону не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
-640- Різаненко П.О.
В абзаці другому частини четвертої статті 39 проекту Закону слова "не приймається" змінити словами "приймається в загальному порядку".
Обґрунтування: практика свідчить, що мають місце випадки неправильного визначення точної дати спливу виборчого строку. Такий підхід дасть змогу знизити кількість спорів щодо неправильного обчислення виборчого строку.
 
Відхилено   Документи, передбачені частинами першою та третьою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42 Закону не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
    -641- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 39 проекту закону вважати ст. 72 і викласти у такій редакції:
" Стаття 71. Умови реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії
1. Для реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради організація партії подає до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів такі документи:
1) заяву про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати відповідної ради із зазначенням номера (назви) виборчого округу (округів), підписану керівником організації партії та скріплену печаткою цієї організації партії (за наявності) та організації цієї політичної партії вищого рівня;
2) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначеного у частині п’ятій статті 70 цього Закону;
3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначений у частині дев’ятій статті 70 цього Закону;
4) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії;
5) заяву кожного кандидата, висунутого організацією партії, у якій повинні міститися:
а) згода бути висунутим кандидатом від цієї організації партії;
б) зобов’язання у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
в) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до відповідної виборчої комісії;
6) автобіографію кожного кандидата, висунутого організацією партії, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
7) передвиборну програму організації партії, зазначену у частині восьмій статті 70 цього Закону, викладену державною мовою;
8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата, висунутого організацією партії, відповідно до статті 79 цього Закону;
9) фотографій кожного кандидата, висунутого організацією партії, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
10) для реєстрації кандидатів у депутати міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради – документ про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.
2. Для реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) ради, відповідна організація партії, зазначена у частині четвертій статті 68 цього Закону, подає до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської виборчої комісії такі документи:
1) заяву про реєстрацію кандидатів у депутати відповідної ради, підписану керівником організації партії та скріплену печаткою цієї організації партії та організації цієї політичної партії вищого рівня;
2) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначеного у частині шостій статті 70 цього Закону;
3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначений у частині дев’ятій статті 70 цього Закону;
4) єдиний виборчий список кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, всі виборчі списки кандидатів у депутати від організації партії у багатомандатних виборчих округах з відповідних виборів, підписані керівником організації партії та скріплені печаткою цієї організації партії (за наявності) та організації цієї політичної партії вищого рівня;
5) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії;
6) заяву кожного кандидата, включеного до єдиного виборчого списку організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, у якій повинні міститися:
а) згода бути висунутим кандидатом від цієї організації партії;
б) зобов’язання у разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з представницьким мандатом, на який кандидат претендує, або відмовитися від такого мандата (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність);
в) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до голловної виборчої комісії відповідних місцевих виборів;
7) автобіографію кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, що повинна містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 72 цього Закону;
8) передвиборну програму організації партії, зазначену у частині восьмій статті 70 цього Закону, викладену державною мовою;
9) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, відповідно до статті 79 цього Закону;
10) фотографій кожного кандидата, включеного до виборчого списку організації партії у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
11) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.".
 
Відхилено    
    -642- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 39 проекту закону вважати ст. 72 і викласти в такій редакції:
" Стаття 72. Умови реєстрації кандидатів у депутати на підставі заяви про самовисування
1. Для реєстрації кандидата у депутати сільської, селищної, міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради, крім заяви про самовисування, зазначеної у частині третій статті 69 цього Закону, необхідно подати до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів такі документи:
1) автобіографію кандидата, що повинна містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
а) прізвище, ім’я, по батькові;
б) число, місяць, рік і місце народження;
в) громадянство (у тому числі зміни громадянства);
г) відомості про освіту;
ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
д) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах у політичних партіях та громадських об’єднаннях);
е) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
є) партійність, рік вступу до партії, членом якої є на день висування; попереднє членство в інших партіях;
ж) склад сім’ї;
з) місце проживання та виборчу адресу із зазначенням часу проживання в Україні,
и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
2) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата відповідно до статті 79 цього Закону;
3) фотографії кандидата за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
4) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою;
5) для кандидатів у депутати міської (міста, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону), районної, районної у місті ради – документ про внесення грошової застави відповідно до статті 78 цього Закону.".
 
Відхилено    
667. Стаття 40. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
   Стаття 40. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
668. 1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого місцевою організацією партії (блоком), за умови подання до комісії таких документів:
 
-643- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону слово " (блоком)" виключити.
 
Відхилено   1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого місцевою організацією партії (блоком), за умови подання до комісії таких документів:
 
669. 1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня;
 
-644- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 1 статті 40 викласти у такій редакції:
"1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано   1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) або організації відповідної політичної партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня);
 
    -645- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
пункти 1, 3, 4 і 5 частини першої 40 статті викласти в такій редакції:
"1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та засвідченої печаткою місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку) та печаткою відповідної політичної партії (партій, що ввійшли до блоку);
3) витягу з протоколу міжпартійного з’їзду (конференції) партій що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників партій, що входить до блоку, та скріпленого печатками цих партій;
4) угоди про утворення виборчого блоку та копій рішень керівних органів політичних партій, які утворили блок, про погодження утворення блоку, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії - у разі висунення кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови блоком;
5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та відповідної партії (партій що ввійшли до блоку); ".
 
Враховано по суті   
    -646- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону слова " (керівниками місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" та " (місцевих організацій партій, що ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
670. 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
-647- Алексєєв І.С.
У пункті 2 частини першої статті 40 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань".
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження із вимогами та термінологією Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
Відхилено   2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;
 
    -648- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 2 абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону слова " (місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
671. 3) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку, засвідченого підписом керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії або організації вищого рівня - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
-649- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
П.п. 3, 4 абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону виключити, у зв’язку з цим п.п. 5-10 абз. 1 ч. 1 ст. 40 вважати пунктами 3-8 абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону відповідно.
 
Відхилено   3) копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, підписаного керівником партії та засвідченого печаткою партії, а у разі висування кандидатів блоком – копії рішення міжпартійного з’їзду партій про утворення блоку, підписаного керівниками та скріплених печатками відповідних партій;
 
672. 4) угоди про утворення виборчого блоку та копій рішень керівних органів політичних партій, місцеві організації яких утворили блок, про погодження утворення блоку, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
   4) копії угоди про утворення виборчого блоку, підписаної керівниками та скріплена печатками усіх партій, які увійшли до блоку - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
 
673. 5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня;
 
-650- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 частини 1 статті 40 викласти у такій редакції:
"5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою відповідної місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій) або печаткою організації партії вищого рівня (печатками організацій партій вищого рівня)".
 
Враховано   5) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)та засвідчений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або відповідної організації партії вищого рівня (організацій партій вищого рівня), а у разі висування місцевою організацією партії (блоком) кандидата на посаду міського голови – додатково відповідного рішення про висування кандидата, за формою, встановленю Центральною виборчою комісією, погодженого центральним керівним органом партії (керівниками усіх політичних партій, що увійшли до блоку), що засвідчується підписом керівника та печаткою цієї партії (підписами керівників та печатками усіх партій, що увійшли до блоку).
 
    -651- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 3 (без зміни – п. 5) абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону слова " міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку)", " (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" та " (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
674. 6) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від цієї місцевої організації партії (блоку) та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
-652- Заліщук С.П.
В пункті шостому частини 1 статті 40 слова "та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах" виключити.
 
Відхилено   6) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від цієї місцевої організації партії (блоку) та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;
 
    -653- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В п. 4 (без зміни – п. 6) абз. 1 ч. 1 ст. 40 проекту закону слова " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
675. 7) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
-654- Македон Ю.М.
Пункт 7 частини 1 статті 40 доповнити словами "а також відомості про наявність громадянства іншої держави або наявність такого громадянства протягом останніх трьох років", виклавши цей пункт у наступній редакції:
"7) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості, а також відомості про наявність громадянства іншої держави або наявність такого громадянства протягом останніх трьох років;".
 
Відхилено   7) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність представницького мандата та судимості;
 
676. 8) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відповідно до статті 45 цього Закону;
 
   8) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відповідно до статті 45 цього Закону;
 
677. 9) чотири фотографії кандидата розміром 4 х6 сантиметрів;
 
   9) чотири фотографії кандидата розміром 4 х6 сантиметрів;
 
678. 10) документа про внесення грошової застави (у випадках, передбачених статтею 44 цього Закону).
 
   10) документа про внесення грошової застави (у випадках, передбачених статтею 44 цього Закону).
 
679. До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого відповідною місцевою організацією партії (блоком).
 
-655- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 1 ст. 40 проекту закону слово " (блоком)" виключити.
 
Відхилено   До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого відповідною місцевою організацією партії (блоком).
 
680. 2. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та подання ним документів, передбачених пунктами 7-10 частини першої цієї статті, а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови, старости та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.
 
   2. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та подання ним документів, передбачених пунктами 7-10 частини першої цієї статті, а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови, старости та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.
 
681. 3. Документи, передбачені частинами першою та другою цієї статті, подані до відповідної територіальної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
   3. Документи, передбачені частинами першою та другою цієї статті, подані до відповідної територіальної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
682. Документи, передбачені частинами першою та другою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 43 Закону, не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
   Документи, передбачені частинами першою та другою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 43 Закону, не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається.
 
683. Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
 
   Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
 
684. 1. Кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 цього Закону.
 
-656- Федорук М.Т.
Частину першу статті 41 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включені до виборчого списку незалежних кандидатів у депутати, реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38-1 цього Закону.".
 
Відхилено   1. Кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 цього Закону.
 
    -657- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 1 ст. 41 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
685. 2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.
 
   2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.
 
686. 3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії.
 
   3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії.
 
687. 4. Представник місцевої організації партії (блоку), уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону.
 
-658- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 41 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Уповноважений представник кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені статтею 38-1 цього Закону".
 
Відхилено   4. Представник місцевої організації партії (блоку), уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону.
 
    -659- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 4 ст. 41 проекту закону слова " (блоку)" та " (місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
    -660- Ільюк А.О.
Частину четверту статті 41 викласти в такій редакції:
"4. Представник місцевої організації партії (блоку), уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), посвідченої місцевою орагнізацією партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) або місцевою організацією цієї політичної партії вищого рівня, подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону."
 
Відхилено    
688. 5. Представнику місцевої організації партії (блоку), уповноваженому на підставі довіреності від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), який подав передбачені частиною першою статті 38 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.
 
-661- Федорук М.Т.
Частину п’яту статті 41 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Уповноваженому представнику кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, який подав передбачені частиною першою статті 38-1 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів".
 
Відхилено   5. Представнику місцевої організації партії (блоку), уповноваженому на підставі довіреності від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), який подав передбачені частиною першою статті 38 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.
 
    -662- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 5 ст. 41 проекту закону слова " (блоку)" та " (місцевих організацій партій, що входять до блоку)" виключити.
 
Відхилено    
    -663- Ільюк А.О.
Частину п’яту статті 41 викласти в такій редакції:
"5. Представнику місцевої організації партії (блоку), який подав передбачені частиною першою статті 38 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів."
 
Відхилено    
689. 6. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви місцевою організацією партії (блоком) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) по відповідному територіальному виборчому округу, вважається виключеною з цього виборчого списку з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії (блоком) до територіальної виборчої комісії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання заяви відповідною місцевою організацією партії (блоком) про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
-664- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 6 ст. 41 проекту закону слова " (блоком)" після слів "включена місцевою організацією партії", "на день подання заяви місцевою організацією партії", "з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії", "відповідною місцевою організацією партії", та слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   6. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви місцевою організацією партії (блоком) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) по відповідному територіальному виборчому округу, вважається виключеною з цього виборчого списку з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії (блоком) до територіальної виборчої комісії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання заяви відповідною місцевою організацією партії (блоком) про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
690. 7. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви особи про відкликання нею заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блок) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається.
 
-665- Федорук М.Т.
Частину сьому статті 41 після слів "Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати" доповнити словами "або включена до списку незалежних кандидатів". Після слів "вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)" доповнити словами ", списку незалежних кандидатів". Після слів "письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блоку)," доповнити словами "уповноваженого представника кандидатів, які висуваються як виборчий список незалежних кандидатів,". Після слів "про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку)" доповнити словами "чи у складі списку незалежних кандидатів".
 
Відхилено   7. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви особи про відкликання нею заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блок) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається.
 
    -666- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 7 ст. 41 проекту закону слова " (блоком)", " (блоку)" після слів "кандидатів у депутати від місцевої організації партії" та "балотуватися від місцевої організації партії", а також слово " (блок)" виключити.
 
Відхилено    
691. 8. У разі якщо особа, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії, блоку та (або) висунута за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від місцевої організації іншої політичної партії, блоку або шляхом самовисування, відповідні територіальні виборчі комісії виключають таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовують її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости про що повідомляють відповідні місцеві організації партій (блоки) та цю особу.
 
-667- Федорук М.Т.
Абзац перший частини восьмої статті 41 після слів "від місцевої організації політичної партії" доповнити словами "чи за виборчим списком незалежних кандидатів". Після слів "балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії, блоку" доповнити словами "за виборчим списком незалежних кандидатів". Після слів "про що повідомляють відповідні місцеві організації партій (блоки)," доповнити словами "уповноважених представників кандидатів, які висуваються як виборчий список незалежних кандидатів,".
 
Відхилено   8. У разі якщо особа, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії, блоку та (або) висунута за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від місцевої організації іншої політичної партії, блоку або шляхом самовисування, відповідні територіальні виборчі комісії виключають таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовують її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости про що повідомляють відповідні місцеві організації партій (блоки) та цю особу.
 
    -668- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 8 ст. 41 проекту закону слова ", блоку" після слів "кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії", "старости від місцевої організації іншої політичної партії", та слово " (блоки)" виключити.
 
Відхилено    
692. У разі якщо особа, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати обласної, районної, міської або районної в місті ради, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати іншої відповідно обласної, районної, міської або районної в місті ради відповідні територіальні виборчі комісії виключають таку особу з виборчих списків кандидатів у депутати усіх обласних, районних, міських або районних у місті рад.
 
-669- Колєсніков Д.В.
В абзаці другому частини 8 статті 41 після слів "у депутати іншої" додати слова "такого ж рівня".
 
Відхилено   У разі якщо особа, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати обласної, районної, міської або районної в місті ради, включена за її письмовою заявою про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати іншої відповідно обласної, районної, міської або районної в місті ради відповідні територіальні виборчі комісії виключають таку особу з виборчих списків кандидатів у депутати усіх обласних, районних, міських або районних у місті рад.
 
693. 9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 38 цього Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати.
 
-670- Черненко О.М.
абзац перший частини дев’ятої статті 41 доповнити реченням такого змісту:
"Після спливу цього строку прийняття таких рішень не допускається, за винятком випадків розгляду відповідного питання на виконання рішення суду або рішення Центральної виборчої комісії";
 
Відхилено   9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 38 цього Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати.
 
694. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати в депутати.
 
-671- Федорук М.Т.
Абзац другий частини дев’ятої статті 41 в кінці доповнити словами: "; уповноваженому представнику кандидатів, які висуваються як виборчий список незалежних кандидатів.".
 
Відхилено   Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати в депутати.
 
    -672- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 9 ст. 41 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
695. 10. Номер територіального виборчого округу, у якому висувається кожен з кандидатів у депутати, визначений місцевою організацією партії (блоком), після подання документів до територіальної виборчої комісії не може бути змінений.
 
-673- Федорук М.Т.
Частину десяту статті 41 після слів "визначений місцевою організацією партії (блоком)" доповнити словами "чи включений до списку незалежних кандидатів".
 
Відхилено   10. Номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат у депутати, визначений місцевою організацією партії (блоком), після подання документів до територіальної виборчої комісії не може бути змінений.
 
    -674- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
частину десяту статті 41 викласти наступним чином: "10. Номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кожен з кандидатів у депутати, визначений місцевою організацією партії (структурним підрозділом блоку), після подання документів до територіальної виборчої комісії не може бути змінений."
 
Враховано    
    -675- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 10 ст. 41 проекту закону слово " (блоком)" виключити.
 
Відхилено    
696. 11. У разі реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуто кандидатів, посвідчення кандидатів у депутати по відповідних територіальних виборчих округах багатомандатного округу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
-676- Федорук М.Т.
Частину одинадцяту статті 41 після слів "представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуто кандидатів," доповнити словами "уповноваженому представнику кандидатів, які висуваються виборчим списком незалежних кандидатів,".
 
Відхилено   11. У разі реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуто кандидатів, посвідчення кандидатів у депутати по відповідних територіальних виборчих округах багатомандатного округу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
    -677- Колєсніков Д.В.
У частині 11 статті 41 після слів "від якої висунуто кандидатів" додати слова "або кандидату чи його представнику відповідно".
 
Відхилено    
    -678- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 11 ст. 41 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
697. 12. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
-679- Колєсніков Д.В.
Частину 12 статті 41, частину 6 статті 42, частину 6 статті 43, частину 3 статті 45 викласти у такій редакції:
"12. Помилки і неточності, виявлені комісією в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню місцевою організацією партії (блоку) або кандидатом у строк одного дня з моменту одержання повідомлення комісії про виявлені невідповідності і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.".
 
Відхилено   12. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
698. 13. Територіальна виборча комісія після закінчення реєстрації, але не пізніш як за 21 день до дня голосування, передає Центральній виборчій комісії за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, інформацію про виборчі блоки, утворені на відповідній території, виборчі списки кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до таких виборчих списків, із зазначенням назви місцевої організації партії (блоку), номера територіального виборчого округу, у якому висувається кандидат, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, освіти, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати для розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Така інформація в електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладно надсилання Центральній виборчій комісії з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців.
 
-680- Федорук М.Т.
Абзац перший частини тринадцятої статті 41 після слів "виборчі списки кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків)" доповнити словами ", списки незалежних кандидатів".
 
Відхилено   13. Територіальна виборча комісія після закінчення реєстрації, але не пізніш як за 21 день до дня голосування, передає Центральній виборчій комісії за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, інформацію про виборчі блоки, утворені на відповідній території, виборчі списки кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) та відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до таких виборчих списків, із зазначенням назви місцевої організації партії (блоку), номера територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат (у разі такого закріплення), прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, освіти, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати для розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Така інформація в електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладно надсилання Центральній виборчій комісії з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців.
 
    -681- Євтушок С.М.
Гордєєв А.А.
В першому і другому реченнях частини тринадцятої статті 41 слова "у якому висувається кандидат" замінити на слова "за яким закріплюється кандидат".
 
Враховано    
    -682- Черненко О.М.
абзац перший частини тринадцятої статті 41 викласти у такій редакції:
"Територіальна виборча комісія після закінчення реєстрації, але не пізніш як за 21 день до дня голосування, передає Центральній виборчій комісії за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, інформацію про виборчі блоки, утворені на відповідній території, виборчі списки, зареєстрованих кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) для розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Така інформація в електронному вигляді може передаватися територіальною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладного надсилання Центральній виборчій комісії з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців";
 
Відхилено    
    -683- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 1 ч. 13 ст. 41 проекту закону слова " виборчі блоки, утворені на відповідній території, ", " (блоків)" та " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
699. Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), із зазначенням назви місцевої організації партії номера територіального виборчого округу, у якому висувається кандидат, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, освіти, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати, у цей самий строк оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб.
 
-684- Федорук М.Т.
Абзац другий частини тринадцятої статті 41 після слів "місця проживання кожного кандидата в депутати," доповнити словами "а також відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до списків незалежних кандидатів із зазначенням номера територіального виборчого округу, у якому висувається кандидат, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, освіти, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати".
 
Відхилено   Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), із зазначенням назви місцевої організації партії, номера територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат (у разі такого закріплення), прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, освіти, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати, у цей самий строк оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб.
 
    -685- Колєсніков Д.В.
В абзаці другому частини 13 статті 41, в абазці другому частини 8 статті 42, частині 7 статті 43 слова "місця проживання" замінити на адміністративно-територальної одиниці місця проживання".
 
Відхилено    
    -686- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 13 ст. 41 проекту закону слово " (блоків)" виключити.
 
Відхилено    
    -687- Березюк О.Р.
Костенко П.П.
Ємець Л.О.
Ст. 41 проекту закону вважати ст. 75 і викласти у такій редакції:
" Стаття 75. Порядок реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради (міста Києва, Севастополя, міста – обласного центру, іншого міста з кількістю виборців не менше 90 000 виборців)
1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) виборча комісія реєструє кандидатів у депутати відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону), включених до єдиного списку кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) та списків кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах з відповідних місцевих виборів за умови отримання у термін, зазначений у частині першій статті 74 цього Закону, документів, передбачених частиною другою статті 71 цього Закону.
2. Особа, включена організацією партії до єдиного списку кандидатів у депутати від цієї організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, яка на день подання заяви про реєстрацію кандидатів у депутати до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 6 частини другої статті 71 цього Закону, вважається такою, що відмовилася від балотування, і виключається з єдиного списку кандидатів у депутати у відповідному єдиному багатомандатному виборчому окрузі та списку кандидатів від цієї організації партії у багатомандатному виборчому окрузі. Така заява особи, подана після вказаного дня, не приймається.
3. Особа, включена організацією партії до виборчих списків кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та відповідному багатомандатному виборчому окрузі, має право до дня її реєстрації особисто подати заяву до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської виборчої комісії про відмову балотуватися кандидатом. З дня подання зазначеної заяви така особа виключається з виборчого списку кандидатів від цієї організації партії. Про отримання такої заяви відповідна виборча комісія повідомляє організацію партії, не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви і не пізніш як напередодні розгляду питання про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному окрузі та відповідних багатомандатних виборчих округах з відповідних виборів. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від цієї організації партії не приймається.
4. Особа, включена до кількох виборчих списків кандидатів на виборах депутатів однієї ради за її письмовими заявами про згоду балотуватися від декількох організацій партій чи у складі виборчих списків організації партії у більш ніж одному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних виборів, рішенням відповідної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.
5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська виборча комісія (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до єдиного виборчого списку кандидатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі і багатомандатних виборчих округах, та доданих до неї документів, передбачених частиною другою статті 71 цього Закону, але не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.
6. Черговість кандидатів у депутати у єдиному виборчому списку кандидатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів, відповідно, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону), визначена організацією партії, не може бути змінена після їх реєстрації Виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, міською виборчою комісією. Перелік кандидатів у депутати у виборчому списку кандидатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та відповідних багатомандатних виборчих округах визначається на момент реєстрації кандидатів зазначеною виборчою комісією на підставі рішення організації партії про висування кандидатів. Зазначений перелік не може бути змінений до встановлення результатів виборів, за винятком випадків скасування реєстрації кандидатів у депутати відповідно до статті 81 цього Закону.
7. Копія рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів від організації партії відповідно у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та багатомандатних виборчих округах, видається особі, яка подала документи на реєстрацію, у дводенний строк з дня його прийняття. Одночасно відповідна виборча комісія видає зазначеній особі посвідчення зареєстрованих кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
8. Виборчі списки кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) ради у строк, зазначений у частині сьомій цієї статті, публікуються у місцевих друкованих засобах масової інформації.
9. Виборчі списки кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста, зазначеного у частині третій статті 2 цього Закону) за формою, встановленою частиною одинадцятою статті 70 цього Закону, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування передаються до Центральної виборчої комісії.".
 
Відхилено    
700. Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
 
   Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
 
701. 1. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 39 цього Закону.
 
   1. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 39 цього Закону.
 
702. 2. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.
 
   2. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня голосування.
 
703. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в одномандатних виборчих округах здійснюється представником місцевої організації партії (блоку), уповноваженим на це довіреністю від неї (від місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), а кандидата, висунутого шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі, - ним особисто.
 
-688- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 2 ст. 42 проекту закону слова " (блоком)", " (блоку)" та " (від місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку)" виключити.
 
Відхилено   Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в одномандатних виборчих округах здійснюється представником місцевої організації партії (блоку), уповноваженим на це довіреністю від неї (від місцевих організацій партій, які ввійшли до блоку), а кандидата, висунутого шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі, - ним особисто.
 
    -689- Ільюк А.О.
Абзац другий частини другої статті 42 викласти в такій редакції:
"Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в одномандатних виборчих округах здійснюється представником місцевої організації партії (блоку), уповноваженим на це довіреністю від місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), посвідченої місцевою організацією партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку) або місцевою організацією цієї політичної партії вищого рівня, а кандидата, висунутого шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі, - ним особисто.".
 
Відхилено    
704. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії.
 
   Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії.
 
705. 3. Особі, яка подала до відповідної територіальної виборчої комісії зазначені у частинах першій, третій статті 39 цього Закону документи, видається довідка із зазначенням дати і часу прийняття документів та переліку прийнятих документів.
 
   3. Особі, яка подала до відповідної територіальної виборчої комісії зазначені у частинах першій, третій статті 39 цього Закону документи, видається довідка із зазначенням дати і часу прийняття документів та переліку прийнятих документів.
 
706. 4. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.
 
-690- Черненко О.М.
абзац перший частини четвертої статті 42 доповнити реченням такого змісту:
"Після спливу цього строку прийняття таких рішень не допускається, за винятком випадків розгляду відповідного питання на виконання рішення суду або рішення Центральної виборчої комісії";
 
Відхилено   4. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.
 
707. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати в депутати, відповідному кандидату в депутати або його довіреній особі.
 
-691- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абз. 2 ч. 4 ст. 42 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено   Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати в депутати, відповідному кандидату в депутати або його довіреній особі.
 
708. 5. У разі реєстрації кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуто кандидата, кандидату в депутати або його довіреній особі посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
-692- Колєсніков Д.В.
У частині 5 статті 42 та частині 5 статті 43 слова "довіреній особі" замінити на "довіреній особі чи представнику особи".
 
Відхилено   5. У разі реєстрації кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуто кандидата, кандидату в депутати або його довіреній особі посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
    -693- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Сисоєнко І.В.
Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В ч. 5 ст. 42 проекту закону слово " (блоку)" виключити.
 
Відхилено    
709. 6. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
   6. Помилки і неточності, виявлені в поданих н