Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про військовий обов'язок і військову службу''щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей - інвалідів Ічи ІІ групи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2.

 
-1- Береза Ю.М.
У назві проекту слова «внесення змін до Закону» замінити словами «внесення змін до статті 26 Закону».
 
Враховано   Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів
 
3.

 
-2- Вінник І.Ю.
У назві законопроекту слова «Ічи ІІ групи» виключити.
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942) наступні зміни:
1. Викласти абзац 2 пункту «ґ» частини 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» наступним чином:
 
-3- Береза Ю.М.
Абзац перший і другий розділу І проекту доцільно об’єднати, виклавши його в такій редакції:
«І. Абзац третій пункту «ґ» частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942) викласти в такій редакції».
 
Враховано редакційно   І. Внести до пункту «ґ» частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942, № 36, ст. 1194; 2015 р., № 13, ст. 85) такі зміни:
 
6. «утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи».
 
-4- Вінник І.Ю.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«І. Внести до пункту «ґ» частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 38, ст. 324; 2014р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942) такі зміни:
абзац другий викласти в такій редакції:
«утримання чоловіком (жінкою) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, яка є інвалідом І чи ІІ групи, якщо він (вона) не висловили бажання продовжувати військову службу»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«утримання чоловіком (жінкою) - військовослужбовцем, дитини - інваліда підгрупи А віком до 18 років, якщо він (вона) не висловили бажання продовжувати військову службу».
 
Враховано редакційно я категорія військово-зобов’язаних не підлягає призову на військову службу під час мобілізації згідно із Законом України № 339-VІІІ від 21.04.2015.  1. Абзац третій викласти в такій редакції:
«утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є інвалідом І чи ІІ групи, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу»;
2. Доповнити абзацом шостим такого змісту:
«утримання жінкою (чоловіком) – військовослужбовцем дитини - інваліда підгрупи А віком до 18 років, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу».
 
    -5- Деркач А.Л.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи».
 
Відхилено Абзацом 6 частини першої ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом Ічи ІІ групи, до досягнення нею 23 років. Мета цього проекту передбачити відповідну підставу для звільнення з військової служби зазначеної категорії осіб.   
    -6- Петьовка В.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання матір’ю (батьком), опікуном, піклувальником, іншою особою - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи».
 
Відхилено наведених вище мотивів   
    -7- Левченко Ю.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання чоловіком чи жінкою (у тому числі опікуном, піклувальником) –військовослужбовцем, повнолітньої дитини, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи за виключенням випадків, коли вони виявили бажання продовжувати військову службу».
 
Враховано частково    
    -8- Папієв М.М.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи, а також мати (батька) інваліда».
 
Відхилено иходить за предмет правового регулювання цього законопроекту. Водночас, абзац 8 частини першої статті 23 Закону передбачає відстрочку від призову під час мобілізації особам, зайнятим постійним доглядом за особами, що його потребують.   
    -9- Третьяков О.Ю.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем дитини-інваліда віком до 18 років або дитини після досягнення цього віку, яку визнано інвалідом Іабо ІІ групи».
 
Відхилено    
    -10- Береза Ю.М.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання».
 
Враховано редакційно    
    -11- Ленський О.О.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи, за виключенням випадків, коли вони виявили бажання продовжувати військову службу».
 
Враховано редакційно    
    -12- Мельничук І.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи, за виключенням випадків, коли вони виявили бажання продовжувати військову службу».
 
Враховано редакційно    
    -13- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи, за виключенням випадків, коли вони виявили бажання продовжувати військову службу».
 
Враховано редакційно    
    -14- Третьяков О.Ю.
Внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виклавши абзац шостий частини першої статті 23 цього Закону у такій редакції:
«жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід віком до 18 років або дитина після досягнення цього віку, яку визнано інвалідом Іабо ІІ групи».
 
Відхилено е узгоджується з вимогами статті 116 Регламенту Верховної Ради України «поправка пропонується до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а проект передбачає зміни до статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»)   
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. 3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

-15- Береза Ю.М.
Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано