Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин
 
-1- Кулініч О.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (щодо державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин)".
 
Враховано частково У зв’язку з врахуванням поправки № 2  Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"
 
3.

 
-2- Мірошніченко І.В.
Івченко В.Є.
положення пункту 2 розділу І законопроекту виключити, у зв’язку з чим внести юридико-технічні зміни до нумерації законопроекту та, відповідно, скорегувати його назву таким чином: проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"
 
Враховано      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
      
6. 1. У Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014 р., № 6 - 7, ст. 80; № 41-42, ст. 2025):
 
   І. Внести до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 41-42, ст. 2025) такі зміни:
 
7. 1) у статті 5:
 
-3- Мірошніченко І.В.
Івченко В.Є.
доповнити пункт 1 розділу І законопроекту після абзацу першого новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) у пункті 9 статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику", з подальшою перенумерацією підпунктів відповідного пункту законопроекту;"
 
Враховано   1. У пункті 9 статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику".
2. У статті 5:
 
8. абзац другий частини сьомої доповнити словами: "а щодо коней - протягом 25 робочих днів";
 
   абзац другий частини сьомої доповнити словами і цифрами "а щодо коней - протягом 25 робочих днів";
 
9. частини дев’яту - десяту статті 5 виключити;
 
   частини дев’яту і десяту виключити.
 
10. 2) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
-4- Левченко Ю.В.
2) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Оплата робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
Ідентифікація та реєстрація тварин, що утримуються і розводяться у господарствах юридичних осіб, здійснюються за власний рахунок юридичних осіб.
Ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися третьою особою (будь-якою юридичною або фізичною особою) та за рахунок цієї особи. Відносини щодо відшкодування третій особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюються договором між такими особами.
Роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, здійснюються за рахунок коштів держави.
За заявою фізичної особи роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, можуть здійснюватися за власний рахунок або за рахунок третіх осіб.";
 
Враховано частково У зв’язку з частковим врахуванням поправок 5, 6 та №16  3. Доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
11. "Стаття 5-1. Оплата робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
 
   "Стаття 5-1. Оплата послуг з ідентифікації та реєстрації тварин
 
12. Ідентифікація та реєстрація тварин здійснюються за власний рахунок юридичних та фізичних осіб.
 
-5- Кулініч О.І.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
1) абзац третій викласти у такій редакції:
"Оплата робіт з ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються за рахунок юридичних та фізичних осіб, які є власниками/утримувачами тварин";
 
Враховано частково (з урахуванням термінології Закону України "Про адміністративні послуги")  Послуги з ідентифікації та реєстрації тварин сплачуються за рахунок юридичних і фізичних осіб – власників цих тварин.
 
13. Ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися третьою особою (будь-якою юридичною або фізичною особою) та за рахунок цієї особи. Відносини щодо відшкодування третій особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюються договором між такими особами.
 
-6- Кулініч О.І.
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Оплата робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися будь-якою третьою особою. Відносини щодо відшкодування третій особі витрат на оплату робіт з ідентифікації та реєстрації тварин встановлюються договором між такою особою та власником/утримувачем тварини";
 
Враховано частково (з урахуванням термінології Закону України "Про адміністративні послуги")  Оплата послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, власником яких є фізична особа, може також здійснюватися третьою (будь-якою юридичною або фізичною) особою.
 
    -7- Івченко В.Є.
У статті 5-1 :
абзац другий викласти у такій редакції:
"Ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися будь-якою юридичною або іншою фізичною особою та за її рахунок. Витрати таких осіб на ідентифікацію та реєстрацію тварин відшкодовуються державою.";
 
Враховано частково зв’язку з врахуванням поправки № 6   
14. Фізична особа, яка розводить та утримує тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, має право на відшкодування державою понесених нею витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин";
 
-8- Кулініч О.І.
абзац п’ятий виключити.
 
Відхилено Остаточна редакція Комітету з частковим врахуванням поправки № 16 (в частині відшкодування витрат усім фізичним особам)  Фізична особа – власник тварин, яка здійснила витрати на оплату послуг з їх ідентифікації та реєстрації, має право на обов’язкове відшкодування державою таких витрат;
Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".
 
    -9- Івченко В.Є.
абзац третій викласти у такій редакції:
"Для фізичної особи, яка розводить та утримує тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, вартість робіт з ідентифікації та реєстрації однієї тварини не може перевищувати одного відсотку від встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.".
 
Враховано частково (в редакції Комітету) Режим цінового регулювання вартості ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин врегульовано Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" (підпункт 14.2.5. пункту 14.2 статті 14).   
15. 3) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
   4. У статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику".
 
16. 4) у статті 8:
 
-10- Левченко Ю.В.
4) у статті 8: назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, належать:";
доповнити після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:
"здійснення фінансування витрат, необхідних для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин";
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом девятим;
частину другу виключити;
 
Враховано частково У зв’язку з частковим врахуванням поправки № 11  5. У статті 8:
 
17. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
18. "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
   "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
19. у частині першій:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
20. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
21. "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, належать: ";
 
   "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, належать";
 
22. доповнити після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:
 
-11- Кулініч О.І.
Абзаци сьомий-десятий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"встановлення порядку отримання державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин";
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим".
 
Враховано частково (в частині виключення повноваження щодо здійснення фінансування витрат)     
    -12- Мірошніченко І.В.
Івченко В.Є.
абзаци сьомий-десятий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
"доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
здійснення фінансування витрат, необхідних для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин;
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим".
 
Відхилено У зв’язку з частковим врахуванням поправки № 11   
23. "встановлення порядку здійснення відшкодування фізичним особам витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин у випадках, передбачених цим Законом;
 
      
24. здійснення фінансування витрат, необхідних для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин";
 
      
25. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
 
      
26. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити.
 
27. 5) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
-13- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"5) статтю 10 викласти в такій редакції:
Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом відшкодування державою витрат на оплату робіт з ідентифікації та реєстрації тварин.
Право на отримання державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин мають фізичні особи – власники тварин, які розводять та утримують тварин для власного споживання харчових продуктів тваринного походження, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин, а також на державну підтримку у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.
Порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин, а також на державну підтримку у сфері ідентифікації та реєстрації тварин, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин".
 
Враховано частково З урахуванням остаточної редакції статті 5-1.  6. Статтю 10 викласти в такій редакції:
 
    -14- Левченко Ю.В.
5) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
Роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, здійснюються за рахунок коштів держави, окрім випадків передбачених частиною четвертою статті 5-1 цього Закону.
Порядок використання коштів, що спрямовуються з державного бюджету на проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, які розводять і утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, встановлює Кабінет Міністрів України.
Кошти для державної підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, передбачаються у Державному бюджеті України.
Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.
 
Враховано частково З урахуванням остаточної редакції статті 5-1 , частковим врахуванням поправки № 16 та врахуванням інших поправок до статті 10   
28. "Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
-15- Гуляєв В.О.
"Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин і створення необхідних та достатніх умов щодо забезпечення населення країни безпечними для здоров’я харчовими продуктами тваринного походження надається громадянам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження.
Витрати на ідентифікацію, облік, реєстрацію та утримання ідентифікованих тварин громадянам, які ведуть особисте підсобне господарство, здійснюються за рахунок держави.
Державна підтримка робіт з ідентифікації і реєстрації тварин здійснюється для закупівлі матеріалів, засобів ідентифікації та компенсації робіт та послуг з ідентифікації і реєстрації тварин за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування підтримки робіт з ідентифікації і реєстрації тварин передбачається у Державному бюджеті України окремим рядком. Кошти перераховуються органу центральної виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.
Порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України для відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин встановлює Кабінет Міністрів України.
Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин".
 
Враховано частково в частині передбачення видатків у Державному бюджеті окремим рядком) та з урахуванням інших положень остаточної редакції законопроекту.  "Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
29. Держава відшкодовує фізичним особам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, витрати на ідентифікацію та реєстрацію тварин.
 
-16- Івченко В.Є.
У статті 10:
у абзаці першому:
слова "фізичним особам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження," вилучити;
 
Враховано частково (в частині відшкодування витрат усім фізичним особам)  Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом обов’язкового відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин.
 
    -17- Ленський О.О.
У розділі першому:
у частині першій:
1)у пункті п’ятому:
а) абзац третій викласти у такій редакції:
"Роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, які розводять і утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, здійснюються виключно за рахунок коштів держави.".
 
Відхилено У зв’язку з частковим врахуванням поправки № 16 та з урахуванням остаточної редакції статті 5-1   
30. Кошти, що спрямовуються з державного бюджету на відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин передбачаються у Державному бюджеті України.
 
-18- Івченко В.Є.
у абзаці другому:
слова "фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті," вилучити;
 
Враховано частково (в частині відшкодування витрат усім фізичним особам)  Видатки на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин і на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.
 
31. Порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України для відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин встановлює Кабінет Міністрів України.
 
-19- Івченко В.Є.
у абзаці третьому:
слова "фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті," вилучити.
 
Враховано частково (в частині відшкодування витрат усім фізичним особам)  Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин і на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -20- Ленський О.О.
абзац п’ятий виключити, а саме:
"Порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України для відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин встановлює Кабінет Міністрів України."
 
Враховано частково урахуванням термінології інших положень остаточної редакції статті 10 законопроекту .   
32. Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин."
 
   Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин".
 
33. 2. У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2025) слова та цифри "з 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами
 
-21- Кулініч О.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -22- Ленський О.О.
Частину другу виключити, а саме:
"2. У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2025) слова та цифри "з 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами "з 1 березня 2015 року".".
 
Враховано    
    -23- Мірошніченко І.В.
Івченко В.Є.
положення пункту 2 розділу І законопроекту виключити, у зв’язку з чим внести юридико-технічні зміни до нумерації законопроекту та, відповідно, скорегувати його назву таким чином: проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"
 
Враховано    
34. "з 1 березня 2015 року".
 
      
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, здійснених фізичними особами – власниками таких тварин, а також кошти на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин,
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
39. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-24- Мірошніченко І.В.
Івченко В.Є.
доповнити розділ ІІ законопроекту пунктом третім такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для відшкодування фізичним особам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, понесених ними витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також кошти для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин."
 
Враховано частково З урахуванням термінології остаточної редакції статті 10 законопроекту  забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. Голова Верховної Ради України