Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів
 
   Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:
 
   1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
 
5. 1) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
6. "Під час складання зазначеного висновку орган опіки та піклування бере до уваги відомості, подані центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щодо результатів здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, або відомості про відмову від соціального супроводу такої сім’ї (особи).";
 
-1- Сидорчук В.В.
частину п’яту статті 19 Сімейного кодексу України доповнити новими абзацами такого змісту:
"Під час складання зазначеного висновку орган опіки та піклування бере до уваги всі отримані цим органом відомості, щодо результатів здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, або відомості про відмову від соціального супроводу такої сім’ї (особи).
Порядок реєстрації відмови від соціального супроводу такої сім’ї (особи) встановлюється Кабінетом Міністрів України
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки № 3     
    -2- Ленський О.О.
У частині першій пункті першому абзаці другому:
слова "сім’ї (особи), яка перебуває" замінити на слова "дітей та молоді, які перебувають" та виключити слова "або відомості про відмову від соціального супроводу такої сім’ї (особи)".
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки № 3   
    -3- Павленко Ю.О.
Виключити підпункт 1 пункту 1 законопроекту.
 
Враховано , оскільки розгляд питання щодо участі одного з батьків у вихованні дитини не має відношення до факту відмови від соціального супроводу   
7. 2) статтю 164 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
-4- Ленський О.О.
Сидорчук В.В.
Виключити підпункт 2 пункту 1 законопроекту.
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки № 6  1) статтю 164 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
8. "4. Під час прийняття рішення про позбавлення батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).".
 
-5- Павленко Ю.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Під час прийняття рішення про позбавлення батьківських прав судом береться до уваги інформація про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи)".
 
Враховано частково , оскільки соціальний супровід відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" здійснюється на добровільних засадах  "4. Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".
 
    -6- Палатний А.Л.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Під час прийняття рішення про позбавлення батьківських прав суд берет до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".
 
Враховано , оскільки соціальний супровід відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" здійснюється на добровільних засадах   
9. У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
10. 3) частину першу статті 170 доповнити абзацом такого змісту:
 
-7- Ленський О.О.
Сидорчук В.В.
Виключити підпункт 3 пункту 1 законопроекту.
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки № 9  2) частину першу статті 170 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
11. "Під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).".
 
-8- Павленко Ю.О.
Абзац другий підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції
"Під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав судом береться до уваги інформація про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи)".
 
Враховано частково , оскільки соціальний супровід відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" здійснюється на добровільних засадах  "Під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".
 
    -9- Палатний А.Л.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції
"Під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу".
 
Враховано , оскільки соціальний супровід відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" здійснюється на добровільних засадах   
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.