Кількість абзаців - 145 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   І. Внести зміни до таких законівУкраїни:
 
3. 1. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155):
 
   2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155 із наступними змінами):
 
4. 1) в статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
5. доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
-1- Княжицький М.Л.
В пункті 1 розділу 1 законопроекту терміни "істотна участь", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", "пов’язані особи", змінити частково, замінивши по тексту слова "телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі" та "телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2" у відповідних відмінках на слова "суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках
 
Враховано   доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
6. "афілійована особа - будь-яка юридична особа, в якій телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги має істотну участь або яка має істотну участь в такій телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги багатоканальної телемережі; "
 
-2- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"афілійована особа - будь-яка юридична особа, яка має істотну участь в такій телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги".
 
Враховано   "афілійована особа - будь-яка юридична особа, що має істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
    -3- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "афільована особа" – оскільки термін вже визначений в статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
 
Відхилено    
7. "істотна участь - це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі чи іншої юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність зазначених осіб. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює вона контроль прямого власника участі в телерадіоорганізації або в провайдері програмної послуги чи в іншій юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначених осіб; " кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами."
 
-4- Кондратюк О.К.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"істотна участь – це пряме та/або опосередковане володіння однією особою 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління осіб таких телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги багатоканальної мережі. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює вона контроль прямого власника істотної участі в телерадіоорганізації або в провайдері програмної послуги або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначених осіб".
 
Враховано частково   "істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління таким суб’єктом інформаційної діяльності. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює вона контроль прямого власника істотної участі в суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначеного суб’єкта інформаційної діяльності";
 
    -5- Червакова О.В.
До п.1 ч.1) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"істотна участь – це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій, крім привілейованих) телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі чи іншої юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність зазначених осіб;"
 
Відхилено    
    -6- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "істотна участь" – оскільки термін вже визначено в статті 1 Закону України, "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
В разі неприйняття пропозиції по виключення терміну "істотна участь", пропоную із визначення терміну "істотна участь" виключити слова "багатоканальної телемережі".
 
Відхилено    
8. "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами."
 
-7- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги".
 
Враховано   "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення безпосередньо або через інших осіб, який здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
    -8- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "кінцевий бенефіціарний власник" - оскільки термін вже визначено в статті 1 Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
Відхилено    
9. "ланцюг володіння корпоративними правами - це інформація про склад засновників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, яка включає дані про засновників та учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; "
 
-9- Кондратюк О.К.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"ланцюг володіння корпоративними правами – це інформація про склад учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, яка включає дані про власників істотної участі першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами в телерадіоорганізації, в обсязі, що дозволяють здійснювати контроль над діяльністю телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги. Якщо всі учасники телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги є фізичними особами, такі телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги мають лише один рівень володіння корпоративними правами. Ланцюг володіння корпоративними правами закінчуються на рівні корпоративного володіння, де таке володіння здійснює юридична особа учасниками якої є виключно фізичні особи".
 
Враховано частково   "ланцюг володіння корпоративними правами - інформація про склад засновників, учасників, акціонерів суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, що включає дані про засновників, учасників, акціонерів першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційних послуг у сфері телебачення і радіомовлення";
 
    -10- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "ланцюг" - оскільки термін вже визначено в Розпорядженні Антимонопольного комітету, від 24.12.2002 р., № 397-р "Методика визначення відносин контролю".
 
Відхилено    
    -11- Княжицький М.Л.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "ланцюг володіння корпоративними правами" змінити, виклавши його в новій редакції, а саме:
"ланцюг володіння корпоративними правами – інформація про склад ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який не є публічною компанією.
Учасник вважається ключовим, якщо він є фізичною особою, яка безпосередньо володіє корпоративними правами юридичної особи, або якщо він є юридичною особою, яка не є публічною компанією, володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:
1) якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 20 учасників-фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам-фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;"
 
Враховано частково    
10. "опосередковане володіння істотною участю - здійснення особою самостійно або спільно з іншими особами контролю прямого власника участі в телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги чи в іншій юридичній особі та/або контролю групи прямих власників таких осіб, та/або контролю особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб, та/або набуття такою особою (особами) права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі, та/або наявність в неї (них) незалежної від формального володіння можливості вирішального впливу на керівництво чи діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або контролю групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб; "
 
-12- Княжицький М.Л.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "опосередковане володіння істотною участю" змінити, виклавши його в новій редакції, а саме:
"опосередковане володіння істотною участю – володіння особою самостійно або спільно з іншими особами принаймні одним з наведених нижче прав і правомочностей:
-здійснення контролю прямого власника істотної участі в телерадіоорганізації,
-здійснення контролю групи прямих власників юридичних осіб, які є прямими власниками істотної участі в телерадіоорганізації,
-право голосу на загальних зборах учасників (акціонерів) телерадіоорганізації із часткою (акціями, паями тощо) в розмірі 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу, яке ґрунтується на будь-якій незабороненій законом підставі (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати);
-наявність у особи (групи осіб) незалежно від формального володіння, можливості вирішального впливу на керівництво чи діяльність суб’єкта інформаційної діяльності чи будь-якої з наведених у цьому визначенні осіб;
-контролю групи осіб, яка здійснює контроль будь-якої з наведених у цьому визначенні осіб;"
 
Враховано   "опосередковане володіння істотною участю – володіння особою самостійно або спільно з іншими особами принаймні одним з наведених нижче прав і правомочностей:
здійснення контролю прямого власника істотної участі в телерадіоорганізації;
здійснення контролю групи прямих власників юридичних осіб, які є прямими власниками істотної участі в телерадіоорганізації;
право голосу на загальних зборах учасників (акціонерів) телерадіоорганізації з часткою (акціями, паями тощо) в розмірі 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу, яке ґрунтується на будь-якій не забороненій законом підставі (крім випадків, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати);
наявність у особи (групи осіб) незалежно від формального володіння можливості вирішального впливу на керівництво чи діяльність суб’єкта інформаційної діяльності чи будь-якої з наведених у цьому визначенні осіб;
здійснення контролю групи осіб, яка здійснює контроль будь-якої з наведених у цьому визначенні осіб";
 
    -13- Кондратюк О.К.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -14- Червакова О.В.
термін опосередковане володіння істотною участю — виключити;
 
Відхилено    
11. "Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2 - провайдер програмної послуги, який для передання абонентам пакетів програм використовує ресурси цифрової багатоканальної телемережі, а також радіочастотний ресурс України із застосуванням радіотехнологій, передбачених Планом використання радіочастотного ресурсу України; "
 
-15- Кондратюк О.К.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"публічна компанія - юридична особа, створена у формі акціонерного товариства; вважається, що публічна компанія не має осіб, що мають істотну участь, здійснюють над нею контроль та такою, що не має кінцевого бенефіціарного власника (контролера)"
 
Враховано частково   "публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, що відповідають критеріям, визначеним Національним банком України. Вважається, що публічна компанія не має осіб, що мають істотну участь, здійснюють над нею контроль та є такою, що не має кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";
 
    -16- Червакова О.В.
До п.1 ч.1) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі – провайдер програмної послуги, який для передання абонентам пакетів програм використовує ресурси цифрової багатоканальної телемережі, а також радіочастотний ресурс України із застосуванням радіотехнологій, передбачених Планом використання радіочастотного ресурсу України;"
 
Відхилено    
    -17- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2" - оскільки визначення "провайдера програмної послуги" вже є в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Які саме мережі провайдер програмної послуги використовує для надання своїх провайдерських послуг не впливає на зміст визначення суті провайдерської послуги. Наведена пропозиція не узгоджується з регуляторним принципом технологічної нейтральності, передбаченим законодавством Європейського Союзу. Крім того, дане визначення не узгоджується з частиною п’ятою статті 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", згідно з якою провайдер програмної послуги використовує багатоканальну телемережу за відповідною угодою з оператором багатоканальної телемережі, тобто не має права на розбудову та експлуатацію багатоканальної телемережі, отже, не може бути користувачем радіочастотного ресурсу.
 
Відхилено    
    -18- Червакова О.В.
До п.1 ч.1) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"Публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, які відповідають критеріям, визначеним Національним банком України; вважається, що публічна компанія не має осіб, що володіють її істотними частками або здійснюють контроль за нею;"
 
Враховано частково    
12. "структура власності - це система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх власників, засновників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, всіх власників, засновників та учасників кожної юридичної особи у ланцюгу володіння корпоративними правами такої телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі, всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в телерадіоорганізації або в провайдері програмної послуги, а також відносини контролю щодо телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги між усіма вищезазначеними особами; "
 
-19- Кондратюк О.К.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"структура власності - термін застосовується у значенні визначеному Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Враховано частково   "структура власності – система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:
всіх власників, учасників, акціонерів суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги), у тому числі бенефіціарних власників (контролерів), а за їх відсутності – всіх власників, учасників, акціонерів суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення і всіх фізичних осіб та власників, учасників, акціонерів юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (крім публічних компаній);
всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;
всіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка присутня в ланцюгу володіння корпоративними правами такого суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;
відносини контролю щодо суб’єкта інформаційної діяльності між усіма особами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього визначення";
 
    -20- Княжицький М.Л.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "структура власності" змінити, виклавши його в новій редакції, а саме:
"структура власності – система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:
1) всіх власників суб’єкта інформаційної діяльності (телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги), в тому числі бенефіціарних власників (контролерів) та всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь в суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;
2) всіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка присутня у ланцюгу володіння корпоративними правами такого суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;
3) відносини контролю щодо суб’єкта інформаційної діяльності між усіма особами, зазначеними в пунктах 1) – 2) визначення терміну "структура власності" згідно цього Закону;"
 
Враховано частково    
    -21- Червакова О.В.
До п.1 ч.1) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"Структура власності ліцензіата - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:
1) всіх осіб, що володіють істотними частками телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;
2) всіх осіб, що контролюють кожну юридичну особу у ланцюгу володіння корпоративними правами ліцензіата;
3) пов’язаних осіб ліцензіата;"
 
Враховано частково    
    -22- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "структура власності" - оскільки термін вже визначено в статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Відхилено    
13. термін "власник телерадіоорганізації" викласти в наступній редакції:
 
   термін "власник телерадіоорганізації" викласти в такій редакції:
 
14. "власник телерадіоорганізації - фізична або юридична особа, яка володіє корпоративними правами телерадіоорганізації або бере участь в телерадіоорганізації будь-яким іншим способом, передбаченим законом, в тому числі здійснюючи контроль прямого власника участі в телерадіоорганізації або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначених осіб. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником телерадіоорганізації; "
 
-23- Кондратюк О.К.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"власник телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги – фізична або юридична особа, яка володіє корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги".
 
Відхилено   "власник суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення – фізична особа або юридична особа, стосовно якої не існує фізичних осіб, яка володіє прямою або опосередкованою істотною участю суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (крім фізичних осіб, які здійснюють опосередковане володіння істотною участю виключно за дорученням, за відсутності інших ознак опосередкованого володіння). Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
    -24- Червакова О.В.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "власник телерадіоорганізації" викласти в наступній редакції:
"Власник телерадіоорганізації - фізична або юридична особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або на частку її статутного капіталу шляхом заснування чи в інший передбачений законодавством спосіб, зокрема кінцевий бенефіціарний власник (контролер);"
 
Відхилено    
    -25- Княжицький М.Л.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "власник телерадіоорганізації" змінити, виклавши його в новій редакції, а саме:
власник телерадіоорганізації – фізична особа, або юридична особа стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб, яка володіє прямою або опосередкованою істотною участю телерадіоорганізації (за виключенням фізичних осіб, які здійснюють опосередковане володіння істотною участю виключно за дорученням і за відсутності інших ознак такого опосередкованого володіння). Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником телерадіоорганізації.
 
Враховано    
15. термін "контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації" викласти в такій редакції:
 
   термін "контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації" викласти в такій редакції:
 
16. "контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або, незалежно від формального володіння, можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином; "
 
-26- Кондратюк О.К.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"контроль - володіння часткою статутного капіталу юридичної особи у розмірі більш ніж 50 відсотків, за виключенням володіння привілейованими акціями, або правом на більш ніж 50 відсотків голосів у вищому органі управління юридичною особою, або можливість здійснювати вирішальний вплив на управління юридичною особою на основі правочину"
 
Враховано   "контроль - володіння часткою статутного капіталу юридичної особи у розмірі більш як 50 відсотків, крім привілейованих акцій, або правом на більш як 50 відсотків голосів у вищому органі управління юридичною особою, або можливість здійснювати вирішальний вплив на управління юридичною особою на основі правочину";
 
    -27- Червакова О.В.
До підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту:
Термін "контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації" викласти в такій редакції:
"Контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу (крім володіння привілейованими акціями) та/або голосів юридичної особи, або, незалежно від формального володіння, можливість здійснювати такий вплив на основі правочину;"
 
Враховано частково    
    -28- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "контроль" - оскільки термін вже визначено в статті 1 Законі України "Про захист економічної конкуренції". У зв’язку з зазначеним, з діючої редакції частини першої закону термін "контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації" виключити;
 
Відхилено    
17. термін "пов'язана особа" викласти в такій редакції:
 
   термін "пов'язана особа" викласти в такій редакції:
 
18. "пов’язані особи - особи, які можуть здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи; особи, які мають істотну участь в телерадіоорганізації чи провайдері програмної послуги або особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в телерадіоорганізації чи провайдері програмної послуги; керівники телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; афілійовані особи телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; особи, які мають істотну участь в афілійованих особах телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини) співзасновників, співвласників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі; будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах зазначених осіб та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини; "
 
-29- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"пов’язані особи – особи, які можуть здійснювати контроль над діяльністю телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги; особи, які мають істотну участь в телерадіоорганізації чи в провайдері програмної послуги керівники телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; афілійовані особи телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини) з, учасників юридичної особи,що є фізичними особами телерадіоорганізації; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками";
 
Відхилено   "пов’язані особи з суб’єктом інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення – особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; керівники, афілійовані особи суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; особи, які мають істотну участь в афілійованих особах суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі; студія-виробник, з якою суб’єктом інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення протягом календарного року здійснено господарських операції на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість)";
 
    -30- Червакова О.В.
Термін "пов'язана особа" викласти в такій редакції:
"Пов’язані з телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги особи – особи, які мають істотну участь в телерадіоорганізації чи провайдері програмної послуги; керівники телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; афілійовані особи телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; особи, які мають істотну участь в афілійованих особах телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини) власників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі; студія-виробник, з якою телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги здійснено господарських операції на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік;"
 
Враховано    
    -31- Мороко Ю.М.
В підпункті 1) законопроекту виключити термін "пов'язані особи" - оскільки термін вже визначено в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
 
Відхилено    
19. термін "суб'єкт інформаційної діяльності" викласти в такій редакції:
 
   термін "суб'єкт інформаційної діяльності" викласти в такій редакції:
 
20. "суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги тощо); "
 
-32- Ільюк А.О.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
1) в статті 1: доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"афілійована особа - будь-яка юридична особа, в якій телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги має істотну участь або яка має істотну участь в такій телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги багатоканальної телемережі;"
"Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2 – провайдер програмної послуги, який для передання абонентам пакетів програм використовує ресурси цифрової багатоканальної телемережі, а також радіочастотний ресурс України із застосуванням радіотехнологій, передбачених Планом використання радіочастотного ресурсу України;"
термін "суб'єкт інформаційної діяльності" викласти в такій редакції:
"суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення- юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги тощо);"
Терміни "істотна участь", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та "структура власності" вживаються у значенні, наведеному в "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Відхилено   "суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення - юридична особа, що здійснює господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізація, провайдер програмної послуги тощо)";
 
21. 2) в статті 8:
 
-33- Кондратюк О.К.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   2) друге речення частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
22. в частині першій:
 
-34- Шинькович А.В.
До підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту:
"Стаття 8. Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення
1. Норми цього Закону, а також правових актів, виданих на його виконання, не можуть трактуватися як обмеження вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції". Зокрема, жодна фізична або юридична особа, як одноособово так і спільно з групою пов'язаних осіб, не має права контролювати у будь-який спосіб, в тому числі через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізацій або шляхом контролю над власником телерадіоорганізації, більше 20 відсотків загальних обсягів відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку- загальнонаціонального, регіонального або місцевого."
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  "Зокрема, жодна фізична або юридична особа одноособово та/або спільно з групою пов’язаних осіб не має права контролювати у будь-який спосіб, у тому числи через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації або шляхом здійснення контролю власника телерадіоорганізації, більше 35 відсотків загального обсягу відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку – загальнонаціонального, регіонального або місцевого";
 
23. після слів "жодна фізична або юридична особа, " додати слова "як одноособово так і спільно з групою пов’язаних осіб, ";
 
      
24. після слів "у будь-який спосіб" додати слова ", в тому числі";
 
      
25. після слів "наглядових органів телерадіоорганізацій" додати слова "або шляхом контролю над власником телерадіоорганізації, ".
 
      
26. 3) в статті 12:
 
   3) у статті 12:
 
27. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
28. "2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях:
 
   "2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:
 
29. органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації.
 
-35- Сюмар В.П.
Абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
"органам державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовим особам, а також юридичним особам, засновниками (учасниками) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи таких органів на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;"
 
Враховано   органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам і пов’язаним з ними особами, а також юридичним особам, засновниками (учасниками) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи таких органів на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;
 
30. фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
 
-36- Княжицький М.Л.
В пункт 3 розділу 1 законопроекту, абзац третій нової редакції частини другої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", що починається словами "фізичним особам, юридичним особам…" викласти в такій редакції:
"юридичним і фізичним особами, які є резидентами країни, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації;"
 
Відхилено   юридичним особам та фізичним особам –підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
 
    -37- Червакова О.В.
В статті 12, абзац 2 частини 2 викласти в такій редакції:
"юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;"
 
Враховано    
    -38- Гуляєв В.О.
До пункту 3 розділу 1 законопроекту:
У статті 12 абзаці 2 пункті 3 після слів : "зареєстрованим в офшорних зонах" доповнити словами: "або в країнах, законодавство яких не передбачає надання інформації про засновників або власників за запитом української сторони" і далі за текстом.
 
Відхилено    
31. політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації;
 
   політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;
 
32. громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними."
 
-39- Кондратюк О.К.
Абзаци другий – сьомий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту замінити новими абзацами такого змісту:
"назву статті після слова "телерадіоорганізацій" доповнити словами "та провайдерів програмної послуги;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. В Україні забороняється засновувати та бути учасниками телерадіоорганізацій або провайдерів програмної послуги:
органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдерів програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдерів програмної послуги;
фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;
громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними."
 
Враховано частково   громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними";
 
    -40- Левченко Ю.В.
Абзац 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"частину другу викласти в такій редакції:
"2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях:
органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації.
фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства ;
політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації;
громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними;
юридичним/ фізичним особам, які є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором;
юридичним особам України,засновниками (учасниками) або власниками істотної участі яких є іноземні юридичні та/чи фізичної особи, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором;
юридичним особам України, кінцевими вигодооджержувачами яких є іноземні фізичні особи, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором."
 
Відхилено    
33. доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
 
-41- Ільюк А.О.
Абзац восьмий підпункту третьому пункту першого розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
34. "4. Структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.
 
-42- Кондратюк О.К.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"4. Структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь телеорганізації, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника".
 
Відхилено   "4. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.
 
    -43- Червакова О.В.
Абзац 1 частини 4 викласти в такій редакції:
"Структура власності визнається прозорою, якщо інформація, оприлюднена на веб-сайті телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги та надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які прямо та/або опосередковано володіють істотною часткою ліцензіата або контролюють його, зокрема кінцевого бенефіціарного власника (контролера). У випадках, коли встановлення фізичних осіб - власників істотної участі є неможливим, подається письмова заява (запевнення) засновника юридичної особи - нерезидента, складена у довільній формі із зазначенням причин неможливості подання інформації про фізичних осіб - власників істотної участі (зокрема, відсутність у законодавстві країни його походження можливості отримання такого документа)."
 
Враховано частково    
    -44- Мороко Ю.М.
В підпункті 3) законопроекту частину четверту статті 12 Закону викласти у такій редакції:
"4. Структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді відповідає вимогам діючого законодавства України".
Обґрунтування: Розкриття відомостей про структуру власності вже передбачено Законом України від 14.10.2014 № 1701-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів". Зазначені відомості подаються державному реєстратору та вносяться до відомостей, що містяться у ЄДРПОУ, який вже є публічно доступною інформацією.
 
Відхилено    
35. Інформація про структуру власності повинна бути розміщена на веб-сайті телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Закону.
 
-45- Кондратюк О.К.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розміщується на його офіційному веб-сайті відповідно до вимог цього Закону.
 
36. Телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2 щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, невчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій відповідно до цього Закону."
 
-46- Кондратюк О.К.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"Телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, невчасне подання такої інформації, або подання інформації, що завідомо не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій відповідно до цього Закону".
 
Враховано частково   Суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього Закону.
У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж двох тижнів її виправити".
 
    -47- Червакова О.В.
До підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту:
Абзац 3 частини 4 викласти в такій редакції:
"Телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, невчасне подання такої інформації, або зумисне подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій відповідно до цього Закону."
 
Враховано частково    
    -48- Княжицький М.Л.
Абзаци другий і третій нової частини четвертої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", які починаються зі слів "Інформація про структуру власності…" та "Телерадіоорганізація або провайдер…" відповідно, викласти в такій редакції:
"Інформація про структуру власності повинна бути розміщена на веб-сайті телерадіоорганізації, а також на веб-сайті Національної ради в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Закону.
Щороку у строк до 31 березня телерадіоорганізація подає Національній раді звіт за попередній (звітний рік) діяльності про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, невчасне подання такого звіту, або внесення до звіту інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій відповідно до цього Закону."
 
Відхилено    
37. У зв’язку із доповненням новою частиною четвертою, частини четверту, п’яту вважати частинами п’ятою, шостою відповідно.
 
   У зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати відповідно частинами п’ятою - шостою;
 
38. 4) в статті 24:
 
-49- Шинькович А.В.
До підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту:
Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення
(...) 3. Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає:
копії затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів заявника як суб'єкта господарювання;
копію свідоцтва про реєстрацію заявника як суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності);
орієнтовний штатний розклад заявника;
програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28 цього Закону.
відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів заявника та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання).
Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10% - вилучити в статутному капіталі заявника, а також про юридичні особи, які зв'язують заявника з усіма його кінцевими вигодоодержувачами (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса). (...)
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  4) у статті 24:
 
39. в частині першій слова "Юридична особа" замінити на слова "Заявник - юридична особа";
 
   у частині першій слова "Юридична особа" замінити словами "Заявник - юридична особа";
 
40. в частинах другій, третій слова "телерадіоорганізації", "телерадіоорганізація" замінити, відповідно на слова "заявника", "заявник" у відповідних відмінках;
 
   у частині другій слово "телерадіоорганізації", замінити словом "заявника";
 
41. частину третю доповнити абзацами шостим - тринадцятим такого змісту:
 
-50- Мороко Ю.М.
До підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту:
З запропонованих законопроектом доповнень до частини третьої статті 24 Закону виключити абзаци шостий – одинадцятий та тринадцятий. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом шостим.
Обґрунтування: Розкриття відомостей про структуру власності вже передбачено Законом Україня від 14.10.2014 № 1701-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів". Зазначені відомості подаються державному реєстратору та вносяться до відомостей, що містяться у ЄДРПОУ, який вже є публічно доступною інформацією.
 
Відхилено   у частині третій:
в абзаці першому слово "Телерадіоорганізація" замінити словом "Заявник";
в абзаці другому – четвертому слово "телерадіоорганізації" замінити словом "заявника";
 
42. "інформацію про учасника, що володіє істотною участю в заявнику, яка дає можливість встановити фізичних осіб-власників істотної участі цієї телерадіоорганізації, осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в телерадіоорганізації, афілійованих осіб засновника, а також пов’язаних з телерадіоорганізацією осіб.
 
-51- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"інформацію про учасника, що володіє істотною участю та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги".
 
Враховано   доповнити абзацами шостим – тринадцятим такого змісту:
"інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги.
 
    -52- Княжицький М.Л.
В пункт 4 розділу 1 законопроекту абзац п’ятий пункту 4, яким пропонується частину третю статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" доповнити новим абзацом, що починається зі слів "інформацію про учасника…" викласти в новій редакції, а саме:
"інформацію про власників заявника, яка містить відомості про всіх фізичних осіб, а також юридичних осіб, стосовно яких не існує контролерів-фізичних осіб, які володіють прямою або опосередкованою істотною участю в заявнику, за формою, встановленою Національною радою."
 
Враховано частково    
    -53- Ільюк А.О.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції.
"Частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:
3. Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає:
"інформацію про засновників (учасників) телерадіоорганізації, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник (учасник) - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник (учасник) - юридична особа; інформацію про свою структуру власності, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі телерадіоорганізації та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); а також інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (власників) телерадіоороганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (власників) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)".
 
Відхилено    
43. Ця інформація повинна містити:
 
   Ця інформація повинна містити:
 
44. - щодо фізичних осіб: дані про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
   щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
45. щодо юридичних осіб: дані про найменування юридичних осіб, країну, в якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
-54- Кондратюк О.К.
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"щодо юридичних осіб: дані про найменування юридичних осіб, країну, в якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної особи".
 
Враховано   щодо юридичних осіб - найменування, держава, в якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної особи;
 
46. інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
-55- Сюмар В.П.
Абзац дев’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:
"інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а за їх відсутності про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації на момент подання заявником заяви про видачу (продовження) ліцензії, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за формою, передбаченою ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції";
 
Відхилено   інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
    -56- Княжицький М.Л.
В абзаці дев’ятому пункту 4, що починається зі слів "інформацію про кінцевого бенефіціарного…", слова "та відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити на слова "копії правочинів чи інших документів, на підставі яких відповідні особи набули прав бенефіціарного власника (контролера) відносно заявника, а також заволоділи істотною участю відносно нього (в тому числі опосередкованою істотною участю), а також, за наявності запиту Національної ради, або якщо це передбачено умовами конкурсу - копії документів, які дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників заявника в порядку та обсягах, передбачених частиною п’ятою цієї статті Закону";
 
Відхилено    
    -57- Павленко Ю.О.
З абзацу десятого частини третьої статті 24, словосполучення "та відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" виключити.
 
Відхилено    
    -58- Кондратюк О.К.
Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)".
 
Відхилено    
47. інформацію про структуру власності телерадіоорганізації за формою, встановленою Національною радою.
 
-59- Кондратюк О.К.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"інформацію про структуру власності".
 
Відхилено   інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.
 
    -60- Червакова О.В.
До п.4 ч.1), в статті 24:
- абзац 6 частини 3 викласти в такій редакції:
"інформацію про структуру власності заявника, афілійованих та пов’язаних осіб яка дає можливість встановити фізичних осіб-власників істотної участі цієї телерадіоорганізації, осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в телерадіоорганізації, афілійованих осіб засновника, а також пов’язаних з телерадіоорганізацією осіб."
 
Враховано частково    
48. Документи, подані Національній раді щодо засновників-іноземних юридичних осіб та засновників-фізичних осіб, мають бути належним чином засвідчені, легалізовані та містити нотаріально засвідчений переклад українською мовою якщо чинні міжнародні договори України не передбачають інше.
 
-61- Княжицький М.Л.
Абзац одинадцятий пункту 4, що починається зі слів "Документи, подані…" викласти в новій редакції, а саме:
"Документи щодо іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, або видані органами іноземної держави, мають подаватись до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України."
 
Враховано   Документи щодо іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, або видані органами іноземної держави мають подаватися до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -62- Кондратюк О.К.
Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"Документи, подані Національній раді щодо засновників-іноземних юридичних осіб та засновників-фізичних осіб, мають бути належним чином засвідчені".
 
Відхилено    
    -63- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
"Документи, подані Національній раді щодо засновників-іноземних юридичних осіб та засновників-фізичних осіб, мають бути належним чином засвідчені, якщо чинні міжнародні договори України не передбачають інше";
Пояснення:
Дана редакція узгоджується з чинним законодавством України.
 
Враховано частково    
49. Національна рада має право вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах."
 
-64- Сюмар В.П.
Абзац дванадцятий пункту 4 виключити.
 
Відхилено   Національна рада повинна вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах, про що вона надсилає заявнику відповідний запит не пізніш як на десятий день після отримання заяви про видачу (продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків заявникові надається розумний строк, який не може бути меншим за 14 календарних днів із дня отримання заявником відповідного запиту. Цей строк може бути подовжений Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів. На час, наданий заявникові для виправлення недоліків, обчислення строків розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії зупиняється, крім випадків розгляду заяв на конкурсних засадах";
 
    -65- Червакова О.В.
До абзацу дванадцятого пункту 4 проекту:
До п.4 ч.1), абзац 13 частини 3 викласти в такій редакції:
"Заявник має право на виправлення недоліків у поданих документах у термін тридцять днів у разі повернення йому Національною радою документів з мотивів неповноти, невідповідності вимогам цього Закону."
 
Враховано частково    
    -66- Павленко Ю.О.
Абзац дванадцятий частини третьої статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -67- Княжицький М.Л.
Абзац дванадцятий пункту 4, що починається зі слів "Національна рада має право…", після слів "…у поданих документах" доповнити таким текстом:
", про що вона надсилає заявнику відповідний запит не пізніше ніж на третій день після отримання заяви про видачу (продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків заявнику надається розумний строк, який не може бути меншим за 14 календарних днів від дати отримання заявником відповідного запиту. Цей строк може бути продовженим Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів. На час, наданий заявнику для виправлення недоліків, обчислення строків розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії зупиняється крім випадків розгляду заяв на конкурсних засадах."
 
Враховано частково    
    -68- Мороко Ю.М.
Абзац тринадцятий частини третьої статті 24 Закону, який передбачає право Національної рада вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах, виключити.
Як такий, що не має нормотворчого характеру (не встановлює вимог щодо прядку реалізації вказаного права), а також не узгоджується з редакцією частини сьомої цієї ж статті законопроекту, де невідповідність вимогам поданих документів пропонується вважати підставою для ухвалення рішення про повернення документів заявнику без їх розгляду, про що зазначається також у висновку ГНЕУ.
 
Відхилено    
50. другий абзац частини п’ятої після слів "зокрема акціонерами" доповнити словами ", а також юридичних осіб, які входять до структури власності заявника";
 
-69- Княжицький М.Л.
Абзац тринадцятий пункту 4 розділу 1 законопроекту, яким пропонується другий абзац частини п’ятої статті 24 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" доповнити словами ",а також юридичних осіб, які входять до структури власності заявника", після цих слів доповнити додатковим текстом наступного змісту:
",в тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який з власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі відносно юридичної особи, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії,а також, за наявності обґрунтованих сумнівів в достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради-копії документів, які дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників заявника: декларація про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року в якому робиться відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним своїх обов'язків як платника податків."
 
Враховано   абзац другий частини п’ятої доповнити словами "а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії, а також, за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради - копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника: декларація про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків";
 
51. доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
 
   після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
52. "7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи містять недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення йому документів без розгляду.
 
-70- Кондратюк О.К.
Абзаци п’ятнадцятий – сімнадцятий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення йому документів без розгляду.
Відповідне рішення Національної ради має містити передбачені цією частиною статті 24 Закону мотиви, з яких Національна рада вирішила повернути подані документи без розгляду, і не може ґрунтуватись на припущеннях.
Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 10 (десяти) днів, при цьому датою подання після усунення недоліків у термін зазначений вище буде вважатися дата першого подання".
 
Враховано   "7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів (у тому числі невиконання або несвоєчасного виконання заявником запиту, передбаченого абзацом другим частини п’ятої цієї статті) чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення документів заявникові без розгляду.
 
    -71- Княжицький М.Л.
Абзац п’ятнадцятий пункту 4, яким пропонується статтю 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" доповнити новою частиною сьомою, який починається зі слів "7. Національна рада у разі подання…", після слів "неповного пакету документів" доповнити таким текстом: " (в тому числі не виконання або не вчасного виконання заявником запиту відповідно до частини п’ятої цієї статті Закону)"
 
Враховано частково    
    -72- Ільюк А.О.
Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи містять недостовірну інформацію, ухвалює рішення про повернення заявнику документів без розгляду із зазначенням підстав, передбачених цією частиною статті 24 Закону.
Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи в загальному порядку."
 
Враховано частково    
53. Відповідне рішення Національної ради має містити передбачені цією частиною статті 24 Закону мотиви, з яких Національна рада вирішила повернути подані документи без розгляду, і не може ґрунтуватись на припущеннях.
 
   Відповідне рішення Національної ради має містити посилання на підстави, передбачені цією частиною, з яких Національна рада прийняла рішення повернути подані документи заявникові без розгляду, і не може ґрунтуватися на припущеннях.
 
54. Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи в загальному порядку."
 
-73- Червакова О.В.
Частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо рішенням суду встановлено, що подані документи містять завідомо недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення йому документів без розгляду та надає можливість заявнику у термін тридцять календарних днів виправити вказані у рішенні Національної ради недоліки.
Відповідне рішення Національної ради має містити передбачені цією частиною статті 24 Закону мотиви, з яких Національна рада вирішила повернути подані документи без розгляду, і не може ґрунтуватись на припущеннях.
Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи в загальному порядку."
 
Враховано частково   Після усунення зазначених у рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів заявникові без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 10 календарних днів, при цьому датою подання заяви вважається дата першого її подання".
 
    -74- Павленко Ю.О.
Частину сьому статті 24 викласти в наступній редакції:
"7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи містять недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення йому документів для виправлення недоліків. Відповідне рішення Національної ради має містити передбачені цією частиною статті 24 Закону мотиви, з яких Національна рада вирішила повернути подані документи для виправлення недоліків, і не може ґрунтуватись на припущеннях. Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів виправлення недоліків, розгляд документів проводиться без переривання строків. У разі не усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів для виправлення недоліків Національна рада ухвалює рішення про повернення йому документів без розгляду. Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи в загальному порядку.
 
Враховано частково    
    -75- Мороко Ю.М.
Частину сьому, якою пропонується доповнити статтю 24 Закону виключити.
Обґрунтування: Процедура залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії на мовлення передбачена окремою статтею 29 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", тому всі необхідні зміни слід надавати саме до цієї статті. Запропоновані новації не несуть додаткового нормотворчого навантаження щодо регуляторної діяльності Національної ради.
З огляду на виключення частини сьомої, вилучити наступне речення:
"У зв’язку з доповненням статті 24 новою частиною сьомою, частини сьому-одинадцяту вважати частинами восьмою-дванадцятою."
Доповнення частини дванадцятої (в діючій редакції - одинадцятої) абзацом другим виключити.
Обґрунтування: Запропонована норма повторює діючі положення Закону, не несе додаткового законотворчого навантаження, що не узгоджується з принципами нормотворчої техніки.
 
Враховано частково    
55. У зв’язку з доповненням статті 24 новою частиною сьомою, частини сьому-одинадцяту вважати частинами восьмою-дванадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою.
 
56. частину дванадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
   частину дванадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
57. "Рішення про відмову у видачі ліцензії має відповідати вимогам, встановленим статтею 30 цього Закону.";
 
   "Рішення про відмову у видачі ліцензії має відповідати вимогам, встановленим статтею 30 цього Закону";
 
58. 5) в статті 25:
 
-76- Кондратюк О.К.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано   5) у статті 25:
 
59. в частині чотирнадцятій в літері "б)" після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу";
 
-77- Павленко Ю.О.
Зміни до пункту б) частини чотирнадцятої статті 25 виключити.
 
Враховано      
    -78- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу І виключити, тобто залишити у чинній редакції пункт б) частини чотирнадцятої:
"б) надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова";
Пояснення: зміни до частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" стосовно надання Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення переваг телерадіоорганізаціям під час конкурсу на отримання ліцензії на мовлення зокрема на підставі "офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу" є дискримінаційними по відношенню до нових суб'єктів в цій сфері.
 
Враховано    
    -79- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту: 1) У частині першій у пункті 5):
- абзац другий виключити, а саме:
"в частині чотирнадцятій в літері "б) після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу";
Обґрунтування: поправка вноситься у зв'язку з тим, що зміни до частини чотирнадцятої статті 25 Закону стосовно надання Національною радою переваг телерадіоорганізаціям під час конкурсу на отримання ліцензії на мовлення зокрема на підставі "офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу", на нашу думку, виглядають дискримінаційними по відношенню до нових суб'єктів в цій сфері.
 
Враховано    
    -80- Мороко Ю.М.
Виключити зміни до пункту "б" частини чотирнадцятої статі 25 та залишити в редакції діючого закону, а саме: "надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова".
Обґрунтування:
Національна рада не є спеціально уповноваженим органом із визначення стану забезпечення свободи слова тощо. Свобода слова не має чіткого юридичного визначення, а її оцінка з боку органу державної влади, частково протирічить змісту загального поняття свободи слова. Крім того, діюче законодавство не передбачає таких повноважень Національної ради.
 
Враховано    
    -81- Левченко Ю.В.
Абзац 1 пункту 5 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"5)в статті 25:
в частині чотирнадцятій в літері "б)" після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні шість місяців до дати оголошення конкурсу"; "
 
Відхилено    
60. доповнити частину чотирнадцяту п’ятим абзацом такого змісту:
 
-82- Левченко Ю.В.
Абзац 2 пункту 5 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"доповнити частину чотирнадцяту п’ятим абзацом такого змісту:
"г) дотримувалась порядку подання заяви про видачу (продовження) ліцензії.";"
 
Відхилено   частину чотирнадцяту доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
61. "г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов’язаних осіб та про структуру власності.";
 
-83- Кондратюк О.К.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та про структуру власност".
 
Відхилено   "ґ) протягом одного року до дня подання заяви не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов’язаних осіб та про структуру власності";
 
    -84- Мороко Ю.М.
Пункт "г" частини чотирнадцятої статті 25 Закону викласти в такій редакції:
"г) протягом одного року до дати подання заяви не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов’язаних осіб та про структуру власності".
Обґрунтування: з огляду на практику, що склалася в телевізійній індустрії, вважаю за доцільне конкретизувати строки, протягом яких телерадіоорганізація повинна утримуватися від порушень зазначеного закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), пов’язаних осіб та структуру власності для успішного отримання ліцензії за конкурсом. А також з огляду на те, що порушення можуть носити формальний та незначний характер, в такому разі запропоновані безстрокові санкції є надмірними.
 
Враховано    
    -85- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
"г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо дотримання порядку подання заяви про видачу (продовження) ліцензії про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов'язаних осіб та про структуру власності". Пояснення: у абзаці "г" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" пропонується вважати факт недопущення телерадіоорганізацією порушень вимог Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників, про всіх пов'язаних осіб та про структуру власності у якості переваги телерадіоорганізації під час розгляду Національною радою заяв на отримання ліцензії на конкурсній основі. Враховуючи те, що згадана інформація, попередньою пропозицією законопроекту віднесена до одних з додаткових даних до заяви про видачу (продовження) ліцензії, необхідно викласти у коректній формі дану новелу, тобто ставити питання не про "вимоги щодо розкриття інформації...", а про "дотримання порядку подання заяви про видачу (продовження) ліцензії".
 
Враховано частково    
    -86- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту: 1) У частині першій у пункті 5) абзац четвертий викласти у такій редакції:
"г) не допускала порушень порядку подання заяви про видачу (продовження) ліцензії.";
Обгрунтування: пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що у абзаці "г" частини чотирнадцятої статті 25 Закону пропонується вважати факт недопущення телерадіоорганізацією порушень вимог Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників, про всіх пов'язаних осіб та про структуру власності у якості переваги телерадіоорганізації під час розгляду Національною радою заяв на отримання ліцензії на конкурсній основі. Враховуючи те, що згадана інформація, попередньою пропозицією законопроекту віднесена до одних з додаткових даних до заяви про видачу (продовження) ліцензії, коректніше було б ставити питання не про "вимоги щодо розкриття інформації...", а про дотримання порядку подання заяви про. видачу (продовження) ліцензії.
 
Враховано частково    
62. Частину вісімнадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
-87- Кондратюк О.К.
Абзаци п’ятий, шостий підпункту 5 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -88- Павленко Ю.О.
Абзац другий частини вісімнадцятої статті 25 Закону виключити.
 
Враховано    
63. "Телерадіоорганізація-переможець впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.".
 
-89- Княжицький М.Л.
В пункт 5 розділу 1 законопроекту, яким пропонується частину вісімнадцяту статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" доповнити другим абзацом, що починається зі слів "Телерадіоорганізація-переможець впродовж…", викласти в наступній редакції:
"Телерадіоорганізація-переможець впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може змінювати програмну концепцію мовлення в частині визначеного рішенням про видачу ліцензії формату мовлення. Заява про внесення відповідних змін до ліцензії, подана до Національної ради до завершення відповідного строку, залишається без розгляду."
 
Відхилено      
    -90- Червакова О.В.
До п.5 ч.1) в статті 25 абзац 2 частини 18 викласти в такій редакції:
"Телерадіоорганізація-переможець впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії."
 
Відхилено    
    -91- Мороко Ю.М.
Пункт 2 частини вісімнадцятої статі 25 Закону викласти в такій редакції:
"Телерадіоорганізація-переможець конкурсу впродовж одного року з моменту отримання ліцензії на мовлення за конкурсом не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії за конкурсом".
Обґрунтування: з огляду на практику, що склалася в телевізійній індустрії, вважаю за доцільне скоротити строк, впродовж якого переможець конкурсу не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, з п’яти років до одного року. Ринок телевізійних послуг, це ринок з дуже високим рівнем конкуренції. Споживчий попит постійно змінюється. Для такого динамічного ринку послуг п’ять років занадто великий термін, телерадіоорганізації повинні мати можливість на адаптацію до споживчого попиту.
 
Відхилено    
    -92- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту: 1) У частині першій у пункті 5) абзаци п'ятий-шостий виключити.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що доповнення до частини вісімнадцятої статті 25, відповідно до якої "телерадіоорганізація-переможець впродовж п'яти років з моменту отримання ліцензії не має права істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії", не узгоджуються з частиною восьмою статті 28 чинного Закону, відповідно до якої ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення. При цьому, програмна концепція мовлення телерадіоорганізацій має відповідати Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
 
Відхилено    
    -93- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзаци п'ятий та шостий підпункту 5 пункту 1 розділу І виключити.
Пояснення: доповнення до частини вісімнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до якої "телерадіоорганізація-переможець впродовж п'яти років з моменту отримання ліцензії не має права істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії", не узгоджуються з частиною восьмою статті 28 чинного Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до якої ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення. При цьому, програмна концепція мовлення телерадіоорганізацій має відповідати Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (частина дев'ята статті 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення").
 
Відхилено    
64. 6) в статті 27:
 
-94- Кондратюк О.К.
Підпункт 6 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
65. в частині четвертій слова "власників (співвласників)" замінити на "кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)"
 
-95- Гуляєв В.О.
До підпункту 6 пункту 1 Розділу І проекту:
У статті 27 абзаці 4 пункту 5 після слів: "відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)" доповнити наступними пунктами: "відомості про будь-якого акціонера, засновника, члена правління, директора, донора або членів їхніх сімей, які володіють акціями інших власників ліцензій/дозволів на мовлення, періодичних друкованих видань або інформаційних агентств;
відомості про об'єкти власності в медіасекторі, в тому числі у секторах, тісно пов'язаних із медіасектором (постачальники інтернет-послуг, оператори DVВ-Т /Т2, оператори кабельних мереж тощо" і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -96- Червакова О.В.
В статті 27: абзац 3 частини 4 після слів "акціонерного товариства" доповнити словами: " (крім публічних компаній)"
 
Враховано (В діючій редакції Закону слів "акціонерного товариства" не існує)   
66. 7) в статті 30:
 
   6) у статті 30:
 
67. норму літери "б)" частини другої викласти в такій редакції:
 
-97- Червакова О.В.
До п.7 ч.1) в статті 30:
- норму пункту "б)" частини другої після слів "не відповідають дійсності" доповнити такими словами:
"що підтверджено рішенням суду та ґрунтується на доказах, а не на припущеннях;"
 
Відхилено   у частині другій:
підпункт "б" викласти в такій редакції:
 
68. "б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зокрема, відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на момент її подачі не відповідають дійсності; "
 
-98- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 7 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на момент її подачі не відповідають дійсності і така невідповідність підтверджена документально".
 
Враховано   "б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, у тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), на момент її подання не відповідають дійсності, що підтверджено документально";
 
    -99- Княжицький М.Л.
Абзац третій пункту 7 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), структуру власності, відомості з інших наданих заявником документів, в тому числі наданих на запит Національної ради відповідно до частини п’ятої статті 24 цього Закону (включаючи документи, які мали б дати змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого власників заявника) на момент їх подачі до Національної ради не відповідають дійсності;"
 
Відхилено    
    -100- Мороко Ю.М.
В підпункті 7) законопроекту:
Пункт "б" частини другої статті 30 Закону викласти в такій редакції:
"б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), на момент її подачі не відповідають дійсності;".
Обґрунтування: Розкриття відомостей про структуру власності вже передбачено Законом Україня від 14.10.2014 № 1701-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів". Зазначені відомості подаються державному реєстратору та вносяться до відомостей, що містяться у ЄДРПОУ, який вже є публічно доступною інформацією.
 
Відхилено    
    -101- Ільюк А.О.
Абзац третій підпункту 7 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"в статті 30:
норму літери "б)" частини другої викласти в такій редакції:
"б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, на момент їх подачі не відповідають дійсності;"
 
Відхилено    
69. частину другу доповнити пунктом "ґ" наступного змісту:
 
   доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
70. "ґ) структура власності телерадіоорганізації та/або її засновника (засновників), що набуває (набувають) істотної участі, не є прозорою в значенні цього закону; "
 
-102- Червакова О.В.
До п.7 ч.1) в статті 30:
норму пункту "ґ)" частини другої після слів "значенні цього Закону," доповнити такими словами:
"що підтверджено рішенням суду та ґрунтується на доказах, а не на припущеннях;"
 
Відхилено   "ґ) структура власності телерадіоорганізації та/або її засновника (засновників), що набуває (набувають) істотної участі, не є прозорою у значенні цього Закону";
 
71. частину третю доповнити абзацами другим-п’ятим такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
 
72. "Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада вирішила відмовити у видачі ліцензії, з посиланням на конкретні норми цього Закону та встановлені під час розгляду заяви про видачу ліцензії обставини.
 
-103- Кондратюк О.К.
Абзаци сьомий, восьмий підпункту 7 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада вирішила відмовити у видачі ліцензії, з посиланням на конкретні норми цього Закону, встановлені під час розгляду заяви про видачу ліцензії обставини, підтверджені документально та належними доказами.
Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом та підтверджених документально та належними доказами, переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору".
 
Враховано частково   "Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада прийняла таке рішення, з посиланням на конкретні норми цього Закону, встановлені під час розгляду заяви про видачу ліцензії обставини, підтверджені документально та належними доказами.
 
73. Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору.
 
-104- Сюмар В.П.
Абзац восьмий пункту 7 викласти в такій редакції:
"Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є відсутність відомостей про структуру власності телерадіоорганізації та/або інформації про її кінцевих бенефіціарних власників, а за їх відсутності про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, або, якщо така інформація не відповідає дійсності. Окрім цього, підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору.";
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є відсутність відомостей про структуру власності телерадіоорганізації та/ або інформації про її кінцевих бенефіціарних власників, а за їх відсутності - про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, або, якщо така інформація не відповідає дійсності.
 
74. Обставини, з яких Національна рада віддала перевагу іншому заявнику, та мотиви, з яких подана заявником заява на отримання ліцензії на конкурсних засадах не дає підстав для перемоги у конкурсі зазначаються в рішенні про відмову у видачі ліцензії.
 
   Окрім того, підставою для відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору";
 
75. При прийнятті рішень про видачу та про відмову у видачі ліцензій Національна рада зобов’язана використовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело право.".
 
-105- Сюмар В.П.
Абзац десятий пункту 7 виключити.
 
Враховано      
    -106- Кондратюк О.К.
Абзац десятий підпункту 7 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -107- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац десятий підпункту 7 пункту 1 розділу І виключити.
Пояснення: відповідно до статті 2 Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про телебачення і радіомовлення", цим Законом, іншими законами України, а врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення визначено одним з принципів діяльності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (стаття З Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення"). Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод набула чинності для України 11.09.1997 р. Чинним Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (стаття 19) запропоновано механізм запобігання набуття чинності підзаконними актами, які не відповідають вимогам зазначеної Конвенції. В контексті ж співвідношення практики Суду та адміністративної діяльності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (визначеної у відповідних законах України) практику Суду слід застосовувати при оцінюванні відповідності згаданих законів вимогам Конвенції й уникненні можливих розбіжностей, що, в свою чергу, не належить до компетенції Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
 
Враховано    
    -108- Мороко Ю.М.
Виключити абзац п’ятий частини третьої статті 30 Закону.
Обґрунтування: Відповідно до статті 2 Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про телебачення і радіомовлення", цим Законом, іншими законами України, а врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення визначено одним з принципів діяльності Національної ради (стаття 3 Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення"). Такої ж позиції дотримується Головне науково-експертного управління Верховної Ради України, яке наголосило у своєму висновку до даного законопроекту про те, що практику Європейського суду з прав людини слід застосовувати при оцінюванні відповідності законів у сері телерадіомовлення вимогам Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод (набула чинності для України 11.09.1997 р.) й уникненні можливих розбіжностей, що не належить до компетенції Національної ради.
 
Враховано    
76. 8) в статті 35:
 
-109- Кондратюк О.К.
Абзаци другий, третій підпункту 8 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
77. частину третю доповнити п’ятим абзацом такого змісту:
 
      
78. "г) зміни щодо осіб кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) організації-ліцензіата.";
 
-110- Княжицький М.Л.
В абзаці третьому пункту 8 розділу 1 законопроекту, яким пропонується частину третю статті 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", доповнити новим абзацом п’ятим, після слів "щодо осіб" додати слова "власників телерадіоорганізації, в тому числі";
 
Відхилено      
    -111- Ільюк А.О.
Абзац другий підпункту 8 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
79. В частині тринадцятій слова "Державного реєстру телерадіоорганізацій України" замінити на слова "Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення".
 
   7) у частині тринадцятій статті 35 слова "Державного реєстру телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
80. 9) в статті 38:
 
   8) у статті 38:
 
81. в назві статті та всюди по тексту норм цієї статті слова "Державний реєстр телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;
 
   у назві слова "Державного реєстру телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
82. в частині першій після слів "ліцензію на мовлення" додати слова "та ліцензію провайдера програмної послуги";
 
   частину першу після слів "ліцензію на мовлення" доповнити словами "та ліцензію провайдера програмної послуги";
 
83. в частині другій слово "Телерадіоорганізації" замінити на слово "Особи";
 
   у частині другій слово "Телерадіоорганізації" замінити словом "Особи";
 
84. в частині п’ятій після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "та/або ліцензії провайдера програмної послуги", а слова "ліцензії на мовлення" замінити на слова "відповідної ліцензії";
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на мовлення та/або ліцензії провайдера програмної послуги, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення у триденний строк з дня видачі відповідної ліцензії";
 
85. в частинах сьомій, десятій, одинадцятій, дванадцятій слово "телерадіоорганізація" у відповідних відмінках замінити словами "суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;
 
   у частинах сьомій, десятій, одинадцятій, дванадцятій слово "телерадіоорганізація" в усіх відмінках замінити словами "суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідному відмінку;
 
86. в частині одинадцятій після слів "ліцензії на мовлення, " додати слова "ліцензії провайдерів програмної послуги, ";
 
   частину одинадцяту після слів "ліцензії на мовлення" доповнити словами "ліцензії провайдерів програмної послуги";
 
87. в першому абзаці частини дванадцятої після слів "ліцензію (ліцензії) на мовлення" додати слова "та/ або ліцензію (ліцензії) провайдера програмної послуги";
 
   у частині дванадцятій:
абзац перший після слів "ліцензію (ліцензії) на мовлення" доповнити словами "та/ або ліцензію (ліцензії) провайдера програмної послуги";
 
88. абзац сьомий частини дванадцятої викласти в наступній редакції:
 
   пункт "д" викласти в такій редакції:
 
89. "д) про структуру власності відповідно до вимог статті 24 (для телерадіоорганізації) або статті 40 (для провайдера програмної послуги) цього Закону; ";
 
-112- Кондратюк О.К.
Абзац десятий підпункту 9 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"д) про кінцевих беніфіціарних власників (контролерів)"
 
Враховано   "д) про кінцевих беніфіціарних власників (контролерів)";
 
90. в абзаці дев’ятому частини дванадцятої після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "або ліцензії провайдера програмної послуги";
 
   пункт "є" після слів "ліцензії на мовлення" доповнити словами "або ліцензії провайдера програмної послуги";
 
91. в абзаці дванадцятому частини дванадцятої перед словами "вид мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";
 
   у пункті "и" слова "вид (види) мовлення" замінити словами "для телерадіоорганізацій - вид (види) мовлення";
 
92. в абзаці тринадцятому частини дванадцятої перед словами "територіальні характеристики мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";
 
   у пункті "і" слова "територіальні характеристики" замінити словами "для телерадіоорганізацій - територіальні характеристики";
 
93. в частині чотирнадцятій слова "та двічі на рік публікує їх в офіційному бюлетені Національної ради" виключити.
 
   у частині чотирнадцятій слова "та двічі на рік публікує їх в офіційному бюлетені Національної ради" виключити;
у тексті статті слова "Державний реєстр телерадіоорганізацій України" в усіх відмінках замінити словами "Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідному відмінку;
 
94. 10) в статті 40:
 
-113- Княжицький М.Л.
Пункти 10 і 11 розділу 1 Законопроекту, якими пропонуються зміни і доповнення до статей 40 і 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", виключити;
 
Відхилено   9) у статті 40:
 
95. в частині першій слова " (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
   в частині першій слова " (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
96. частину третю доповнити абзацами четвертим, п’ятим наступного змісту:
 
-114- Мороко Ю.М.
В підпункті 10) законопроекту:
Виключити абзаци четвертий, п’ятий, якими пропонується доповнити частину третю статті 40 Закону:
Обґрунтування: Розкриття відомостей про структуру власності вже передбачено Законом України від 14.10.2014 № 1701-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів". Зазначені відомості подаються державному реєстратору та вносяться до відомостей, що містяться у ЄДРПОУ, виписка з якого подається заявником відповідно до вимог статті 24 ЗУ "Про телебачення та радіомовлення
 
Відхилено   частину третю доповнити абзацами четвертим - шостим такого змісту:
 
97. "в) відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).
 
-115- Сюмар В.П.
Абзац четвертий пункту 10 доповнити реченням такого змісту:
"У разі, якщо у провайдера програмної послуги відсутні бенефіціарні власники, то вказана інформація подається щодо всіх власників та учасників провайдера програмної послуги і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги. "
 
Враховано   "в) відомості про структуру власності заявника із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).
У разі якщо у провайдера програмної послуги немає бенефіціарних власників, зазначена інформація подається щодо всіх власників та учасників провайдера програмної послуги і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги.
 
98. Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10% в статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв’язують заявника з усіма його кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (для кожної з фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).";
 
   Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою у 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв’язують заявника з усіма його кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (для кожної з фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)";
 
99. в частині четвертій слова "на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
   у частині четвертій слова "на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
100. доповнити статтю частиною дев’ятою наступного змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
101. "9. Провайдер програмної послуги зобов’язаний:
 
   "9. Провайдер програмної послуги зобов’язаний:
 
102. а) щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:
 
-116- Червакова О.В.
До п.10 ч.1 в статті 40: абзац перший норми пункту "а)" частини дев’ятої після слів "до 31 березня" доповнити такими словами:
"оприлюднювати на своєму веб-сайті та"
 
Враховано   а) щороку, до 31 березня, оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті та подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому зазначаються:
 
103. - відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік;
 
   відомості про будь-які зміни у структурі власності за звітний рік;
 
104. - відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)
 
   відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);
 
105. - відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи;
 
-117- Червакова О.В.
До п.10 ч.1 в статті 40: в підпункт 3 норми пункту "а)" частини дев’ятої слова "10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи" замінити на:
"125 і більше мінімальних заробітних плат"
 
Враховано   відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат;
 
    -118- Мороко Ю.М.
Виключити абзац четвертий пункту "а" частини дев’ятої статті 40 Закону.
Обґрунтування: Необхідність розкривати відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо) є порушенням права на свободу підприємницької діяльності (стаття 42 Конституції України та стаття 19 Господарського кодексу України), а також порушенням банківської таємниці (стаття 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), порушенням режиму комерційної таємниці (ст. 505 Цивільного кодексу України) та вимог Закону України "Про захист персональних даних". Крім того, пропоновані зміни не стосуються предмету регулювання Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
Відхилено    
    -119- Павленко Ю.О.
З частини дев’ятої статті 40 словосполучення "відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи;" виключити
 
Відхилено    
106. б) розміщувати на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про свою структуру власності."
 
-120- Мороко Ю.М.
Виключити пункт "б" частини 9 статті 40 Закону.
Обґрунтування: Аналогічне до наведеного щодо виключення абзац четвертий пункту "а" частини дев’ятої статті 40 Закону.
 
Відхилено   б) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності";
 
107. 11) в статті 42:
 
-121- Кондратюк О.К.
Підпункт 11 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
108. в частині першій після слів "регулюється цим Законом" додати слова "та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення";
 
-122- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац другий підпункту 11 пункту 1 розділу І виключити.
Пояснення: відповідно до Конституції України (стаття 9) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
 
Враховано      
    -123- Ленський О.О.
У пункті 11) абзац другий викласти у такій редакції:
"в частині першій слова "регулюється цим Законом" замінити словами "регулюється відповідно до законів України";"
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що відповідно до Конституції України (стаття 9) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тому доречніше було б ставити питання про регулювання питань ретрансляції телерадіопрограм та передач відповідно до законів України.
 
Відхилено    
109. доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту:
 
   10) частину першу статті 42 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
110. "Встановлення будь-яких обмежень в можливості ретрансляції таких телерадіопрограм та передач, в тому числі запровадження будь-яких списків дозволених для ретрансляції програм або запровадження інших додаткових формальностей, допускається виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.";
 
-124- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац четвертий підпункту 11 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
"Встановлення будь-яких обмежень в можливості регулювання питань ретрансляції телерадіопрограм та передач, в тому числі запровадження будь-яких списків дозволених для ретрансляції програм або запровадження інших додаткових формальностей, допускається виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод".
Пояснення: відповідно до Конституції України (стаття 9) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тому доречніше ставити питання про регулювання питань ретрансляції телерадіопрограм та передач відповідно до законів України.
 
Відхилено   "Встановлення будь-яких обмежень щодо ретрансляції таких телерадіопрограм і передач, у тому числі запровадження будь-яких списків дозволених для ретрансляції програм, або запровадження інших додаткових формальностей допускаються виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод";
 
111. 12) в статті 59:
 
-125- Кондратюк О.К.
Абзаци другий, третій підпункт 12 пункту 1 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   11) у статті 59:
 
112. частину першу доповнити останнім абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом "к" такого змісту:
 
113. "к) розміщувати на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про свою структуру власності за формою, встановленою Національною радою."
 
-126- Мороко Ю.М.
В підпункті 12) законопроекту:
Виключити останній абзац "к", яким пропонується доповнити частину першу статті 59 Закону.
Обґрунтування: Аналогічне до наведеного щодо виключення абзац четвертий пункту "а" частини дев’ятої статті 40 Закону.
 
Відхилено   "к) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності за формою, встановленою Національною радою";
 
114. доповнити частиною другою наступного змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
115. "2. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:
 
-127- Кондратюк О.К.
Абзаци п’ятий – сьомий підпункту 12 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"2. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради інформацію про зміни структури власності, власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників";
 
Враховано частково   "2. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому зазначаються:
 
116. - відомості про зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);
 
-128- Княжицький М.Л.
Абзаци п’ятий-сьомий пункту 12 розділу 1 законопроекту, викласти в такій редакції:
"2. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку, у строк до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому мають зазначатись відомості структуру власності станом на 31 грудня звітного року, відомості про зміни структури власності, що відбувались впродовж звітного року, відомості про всіх осіб які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю із зазначенням підстав для такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, що діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).
Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджується Національною радою."
 
Враховано   відомості про структуру власності станом на 31 грудня звітного року;
відомості про зміни у структурі власності, що відбувалися впродовж звітного року;
 
117. - відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи".
 
-129- Ільюк А.О.
Підпункт 12 пункту 1 розділу законопроекту викласти в такій редакції
"12) в статті 59 частину першу доповнити пунктом ї) такого змісту:
ї) не пізніше 1 березня кожного року, подавати Національній раді інформацію про засновників (учасників) телерадіоорганізації, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник (учасник) - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник (учасник) - юридична особа; інформацію про свою структуру власності, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі телерадіоорганізації та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); а також інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (власників) телерадіоороганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (власників) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)."
 
Відхилено   відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).
Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджуються Національною радою".
 
    -130- Сюмар В.П.
Абзац шостий пункту 12 після слів " (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)" доповнити таким виразом:
"а за їх відсутності — про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації;"
 
Враховано    
    -131- Мороко Ю.М.
Виключити абзац третій частини другої статті 59 Закону.
Обґрунтування: Аналогічне, до наведеного щодо абзацу четвертого пункту "а" частини дев’ятої статті 40 Закону.
 
Відхилено    
    -132- Павленко Ю.О.
З частини другої статті 59 Закону словосполучення "відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи." виключити.
 
Відхилено    
    -133- Гуляєв В.О.
У статті 59 абзац 2 доповнити пунктом наступного змісту : "відомості про джерела фінансування (доходи від реклами, спонсорства, телемаркетингу, отриманих платних послуг та інші) ."
 
Відхилено    
118. 13) в статті 72:
 
   12) частину десяту статті 72 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
119. Частину десяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
      
120. "За неподання або невчасне подання звіту, передбаченого частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) цього Закону, або подання звіту із наведеними в ньому недостовірними даними телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 25 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону."
 
-134- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 13 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"За неподання або невчасне подання інформації, передбаченого частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону".
 
Враховано   "За неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону".
 
    -135- Червакова О.В.
До п.13 ч.1, в статті 72, абзац 2 частини 10 викласти в такій редакції:
"За неподання або невчасне подання звіту, передбаченого частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, або подання звіту із умисно наведеними в ньому завідомо недостовірними даними телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону."
 
Враховано частково    
    -136- Гуляєв В.О.
У статті 72 пункт 10 доповнити наступним реченням: "Надання неправдивої чи неповної інформації вважатиметься неподанням інформації."
 
Відхилено    
    -137- Ільюк А.О.
Абзац третій підпункту 13 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, передбаченої частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частиною першою статті 59 (для телерадіоорганізацій) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 25 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону".
 
Відхилено    
    -138- Павленко Ю.О.
Абзац другий частини десятої статті 72 виключити.
 
Відхилено    
    -139- Мороко Ю.М.
Підпункт 13) законопроекту виключити:
Частину десяту статті 72 залишити в редакції діючого закону, виключивши в редакції прийнятій в першому читанні. Обґрунтування: Безпідставним є виділення окремого складу правопорушення "невчасне подання провайдером програмної послуги чи телерадіоорганізацією звіту про свою структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників тощо" та встановлення відповідного штрафу в розмірі 25% загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власником яких є порушник, так як запропоновані зміни не узгоджуються із правовою нормою, викладеною у поточній редакції частини десятої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Крім того, запропонований розмір штрафів видається завищеним, а сам запропонований принцип розрахунку штрафів призведе до формування небезпечної практики застосування до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги різного розміру штрафних санкцій за порушення одного виду (через різний розмір розрахованого ліцензійного збору), що не відповідатиме вимогам законності та завдаватиме шкоди конкуренції в сфері телеіндустрії.
 
Відхилено    
121. 2. В Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №48, ст. 296):
 
   1. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265 із наступними змінами):
 
122. 1) статтю 13 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
   1) статтю 13 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
123. "нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру корпоративної власності.";
 
-140- Сюмар В.П.
У частині другій розділу першого:
1) Абзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
"контроль та нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а за їх відсутності — про всіх власників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, про пов’язаних осіб та про структуру корпоративної власності телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги. Контроль здійснюється шляхом подання Національною радою запитів про надання інформації до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, запитів на отримання інформації з державних реєстрів, а також запитів про надання інформації до компетентних іноземних органів, відповідно до положень міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України."
 
Враховано   "контроль та нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а за їх відсутності — про всіх власників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, про пов’язаних осіб та про структуру власності телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги. Контроль здійснюється шляхом подання Національною радою запитів про надання інформації до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, запитів на отримання інформації з державних реєстрів, а також запитів про надання інформації до компетентних органів іноземних держав відповідно до міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України";
 
    -141- Княжицький М.Л.
В абзаці третьому пункту 1 розділу 2 Законопроекту, яким пропонується статтю 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити новим абзацом тринадцятим, слова "корпоративної" видалити;
 
Відхилено    
    -142- Мороко Ю.М.
До пункту 2 розділу І законопроекту. Виключити підпункт 1) законопроекту щодо доповнення статті 13 Закону абзацом тринадцятим. Залишити статтю у діючій редакції.
Обґрунтування: Законом України від 14.10.2014 № 1701-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" функції контролю за розкриттям юридичними особами вказаної інформації покладається на державних реєстраторів. Запропоновані функції контролю не є властивими для регулятора, яким є Національна рада.
 
Відхилено    
    -143- Кондратюк О.К.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог цього закону щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) структуру власності".
 
Відхилено    
124. 2) в частині сьомій статті 14 слова "реєстру телерадіоорганізацій" замінити словами "реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
   2) в абзаці сьомому статті 14 слова "Державного реєстру телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
125. 3) частину третю статті 16 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
   3) частину третю статті 16 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
126. "інформація про виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру корпоративної власності.";
 
-144- Княжицький М.Л.
В абзаці другому пункту 3 розділу 2 Законопроекту, яким пропонується статтю 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити новим абзацом одинадцятим, слово "корпоративної" видалити.
 
Враховано   "інформація про виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру власності";
 
127. 4) в статті 17:
 
   4) у статті 17:
 
128. "частину другу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
-145- Мороко Ю.М.
В підпункті 4) законопроекту:
Виключити пропозицію щодо доповнення частини другої статті 17 Закону абзацом другим:
Обґрунтування: Залишити частину другу статті 17 в редакції чинного закону, у зв’язку з тим, що запропоновані новації не несуть додаткового нормотворчого навантаження.
 
Відхилено   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
129. "Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, які прямо встановлені законами України.";
 
-146- Ленський О.О.
У частині другій у пункті 4) абзац другий-третій виключити.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що редакція запропонованого абзацу другого частини другої статті 17 Закону, яким Національна рада зобов'язується приймати регуляторні акти виключно у випадках, які прямо встановлені законами України, фактично дублює положення частини другої статті 19 Конституції України, згідно з якою "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі,! в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", а тому є зайвою.
 
Відхилено   "Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, передбачених законом";
 
130. доповнити частинами п’ятою, шостою, сьомою наступного змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
131. "5. Кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначатимуться щонайменше такі дані:
 
   "5. Кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначаються щонайменше такі дані:
 
132. а) посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;
 
   посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;
 
133. б) зазначення обставин, з настанням яких закони України пов’язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.
 
   обставини, з настанням яких закони України пов’язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.
 
134. 6. Крім загальних вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані:
 
   6. Крім загальних вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані:
 
135. а) підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або відмову у продовженні строку дії ліцензії;
 
   підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії;
 
136. б) нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії;
 
   нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії;
 
137. в) обґрунтування надання переваги іншим учасникам: у разі прийняття рішення щодо відмови видачі ліцензії за наслідками конкурсного відбору в рішенні зазначається, чи мала особа, стосовно якої приймається рішення, встановлені законом переваги на отримання ліцензії, чи мали інші особи такі саме або інші переваги, з яких міркувань виходила Національна рада віддаючи перевагу щодо видачі ліцензії переможцю конкурсу, а не заявнику.
 
   обґрунтування надання переваги іншим учасникам: у разі прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за наслідками конкурсного відбору в рішенні зазначається, чи мала особа, стосовно якої прийнято рішення про відмову, встановлені законом переваги на отримання ліцензії, чи мали інші особи такі самі або інші переваги, з яких міркувань виходила Національна рада, надаючи перевагу щодо видачі ліцензії переможцю конкурсу, а не заявникові".
 
138. 7. При прийнятті актів Національна рада зобов’язана враховувати практику Європейського суду з прав людини як джерело права."
 
-147- Сюмар В.П.
Абзац тринадцятий пункту 4 виключити.
 
Враховано      
    -148- Кондратюк О.К.
Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -149- Мороко Ю.М.
Виключити частину сьому, якою пропонується доповнити статтю 17 Закону.
Обґрунтування: Погоджуюся із зауваженням Головного науково-експертного управління Верховної Ради України щодо неприпустимості прямого використання Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення практики Європейського суду з прав людини як джерела права при прийнятті своїх актів. Аргументи, аналогічні до наведених щодо абзацу п’ятого частини третьої статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
Враховано    
    -150- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 розділу І виключити.
Пояснення: відповідно до статті 2 Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про телебачення і радіомовлення", цим Законом, іншими законами України, а врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення визначено одним з принципів діяльності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (стаття З Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення"). Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод набула чинності для України 11.09.1997 р. Чинним Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (стаття 19) запропоновано механізм запобігання набуття чинності підзаконними актами, які не відповідають вимогам зазначеної Конвенції. В контексті ж співвідношення практики Суду та адміністративної діяльності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (визначеної у відповідних законах України) практику Суду слід застосовувати при оцінюванні відповідності згаданих законів вимогам Конвенції й уникненні можливих розбіжностей, що, в свою чергу, не належить до компетенції Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
 
Враховано    
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
-151- Павленко Ю.О.
В пункті першому Розділу Прикінцеві і перехідні положення замінити слово "місяць" на "три місяці".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 
141. 2. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж двох місяців від дати набрання чинності цим Законом затвердити Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів.
 
-152- Княжицький М.Л.
Пункти 2 (що починається зі слів "2. Національній раді…") і 2 (що починається зі слів "2. Телерадіоорганізації…") викласти в наступній редакції:
"2. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж двох місяців від дати набрання чинності цим Законом затвердити та ввести в дію Порядок подання телерадіоорганізаціями інформації про структуру власності, інші нормативні акти, передбачені цим Законом, а також відповідні форми документів.
3. Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, вподовж трьох місяців з моменту набуття чинності цим законом подають інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до частини другої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
Після набрання чинності рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, інших передбачених цим Законом нормативних актів, та затвердження відповідних форм документів, телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги подають інформацію у встановленому вказаними рішеннями порядку і формі. До прийняття цих рішень відповідна інформація подається Національній раді в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням всіх відомостей, вказаних в статтях 40, 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"."
 
Відхилено   2. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів.
 
142. 2. Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, та провайдери програмної послуги вподовж трьох місяців з моменту набуття чинності цим законом подають інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до частини дев’ятої статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частини другої статті 59 (для телерадіоорганізацій) Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
-153- Кондратюк О.К.
У абзаці четвертому Розділу ІІ проекту слова "трьох місяців" замінити словами "шести місяців".
 
Враховано   2. Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, та провайдери програмної послуги протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подають інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до частини дев’ятої статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частини другої статті 59 (для телерадіоорганізацій) Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
143. Після набрання чинності рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та затвердження відповідних форм документів, телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги подають інформацію у встановленому вказаними рішеннями порядку і формі. До прийняття цих рішень відповідна інформація подається Національній раді в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням всіх відомостей, вказаних в статтях 40, 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
   Після затвердження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та зазначену в абзаці першому цього пункту, відповідних форм документів телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги подають інформацію, у порядку і формі, зазначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. До прийняття таких рішень відповідна інформація подається Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням всіх відомостей, передбачених статтями 40 і 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
144. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України