Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України
 
-1- Пташник В.Ю.
У розділі І у пункті 1 частини першої слова "виключити останнє речення частини другої статті;" – виключити.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Мельничук І.І.
Пункт перший частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано частково   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):
1) у статті 22-1:
виключити останнє речення частини другої статті;
 
-3- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій пункт перший виключити.
Пункт перший викласти у такій редакції: "1) у статті 22-1 частину третю доповнити новим реченням третім такого змісту: "Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом".
 
Враховано частково   1. У статті 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №50, ст. 472; 2004р., №13, ст. 181):
1) частину третю викласти в такій редакції:
"Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:
1) надання інформації органам слідства та суду відповідно до закону;
2) недотримання вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
3) інших випадків, встановлених законом";
 
    -4- Голубов Д.І.
Частину 3 статті 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" доповнити реченням наступного змісту:"Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом".
 
Враховано редакційно    
    -5- Пташник В.Ю.
Фаєрмарк С.О.
У розділі І у частині першій пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) у статті 22-1:
частину третю статті викласти в такій редакції:
Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:
1) надання її органам слідства та суду відповідно до закону,
2) відсутності критеріїв обмеження доступу до інформації, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі якщо суспільний інтерес у оприлюдненні таких документів чи іншої інформації, що полягає, зокрема, у:
доведенні органом Антимонопольного комітету України порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
необхідності оцінки негативних для конкуренції наслідків узгоджених дій, концентрації;
забезпеченні правової визначеності та передбачуваності застосування законодавства про захист економічної конкуренції при оприлюдненні прийнятих органами Антимонопольного комітету України рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заявах і справах про узгоджені дії, концентрацію,
забезпеченні реалізації права суб’єкта господарювання на захист з метою прийняття органом Антимонопольного комітету України обґрунтованого рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
переважає шкоду, яка може бути завдана таким оприлюдненням.
3) в інших випадках, встановлених законом. доповнити статтю новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
Особа, яка надає інформацію, як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом.
В цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з'ясування підстав надання інформації статусу конфіденційної та можливості зняття цією особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк не конфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з видаленою, зачерненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, який забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, та/або з'ясування шкоди, яка може бути завдана особі розкриттям такої інформації.
У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою".
 
Враховано частково    
6. доповнити статтю новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.
В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою".
У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою
 
-6- Воропаєв Ю.М.
"1) у статті 22-1:
частину третю статті викласти в такій редакції:
Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:
1) надання її органам слідства та суду відповідно до закону;
2) відсутності критеріїв обмеження доступу до інформації, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
3) в інших випадках, встановлених законом".
У статті 22-1 нову частину п‘яту виключити з тексту проекту.
 
Враховано   2) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.
У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з'ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті, та/або з'ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації".
У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
7. 2) Абзац 1 статті 24 після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "та оприлюднюються".
 
-7- Пташник В.Ю.
Підпункт другий пункту першого наступного змісту: "2) Абзац 1 статті 24 після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "та оприлюднюються"." – виключити.
 
Враховано      
    -8- Продан О.П.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: "2) Абзац 1 статті 24 після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "та оприлюднюються на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України у визначеному законом порядку".
 
Відхилено    
    -9- Голубов Д.І.
Частину 1 статті 24 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" після слів "та оприлюднюються" доповнити словами "з урахуванням вимог "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
Відхилено    
8. 2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):
 
-10- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова "стосовно" замінити словом "щодо", після слів "а саме" поставити ":" (двокрапку), слова "виду та змісту" замінити словами "вид та зміст".
 
Враховано частково   3. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №12, ст. 64; 2003р., №30, ст. 247; 2012р., №5,ст. 36):
 
    -11- Ленський О.О.
1) У пункті 1) абзаці другому слово "опублікуванню" замінити на "оприлюдненню".
 
Враховано    
9. 1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження"
 
-12- Бєлькова О.В.
Ковальчук Н.В.
Продан О.П.
В пункті 1 частини другої розділу Іпісля слів "змісту узгоджених дій чи концентрації" доповнити словами ", а також статус розгляду справи" та слова "протягом 10 днів" замінити словами "протягом трьох робочих днів".
 
Відхилено о  1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження";
 
    -13- Воропаєв Ю.М.
В Законі України "Про захист економічної конкуренції" з нового абзацу статті 30 вилучити слово "змісту".
У змінах до статей 30, 31, 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та до статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" після цифри 10 доповнити словом "робочих".
 
Враховано    
    -14- Голубов Д.І.
У змінах до статей 30, 31, 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та до статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" терміни "опублікуванню", "публікується" та "публікують" замінити відповідно термінами "оприлюдненню", "оприлюднюється" та "оприлюднюють".
 
Враховано    
10. 2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:
 
-15- Мельничук І.І.
У змінах, які пропонуються законопроектом до статей 30,31,48 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та до статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" термін "опубліковуються" доцільно замінити на "оприлюднюються".
 
Враховано   2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:
 
    -16- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту після слова "концентрацію" поставити кому, цифри та слова "30" днів замінити цифрами та словами "10" днів.
 
Враховано    
11. "Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
 
-17- Пташник В.Ю.
Фаєрмарк С.О.
2. Пункт 2 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:
Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.
 
Враховано   "6. Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення";
 
    -18- Бєлькова О.В.
Ковальчук Н.В.
Продан О.П.
В пунктах 2 і 4 частини другої та пункті 1 частини третьої розділу Іслова "протягом 30 днів" замінити словами "протягом трьох робочих днів".
 
Відхилено    
    -19- Ленський О.О.
У пункті 2) в абзаці другому слово "опублікуванню" замінити на "оприлюдненню".
 
Враховано    
12. 3) абзац 11 частини першої ст. 48 виключити.
 
-20- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту цифри та слова "30" днів замінити цифрами та словами "10" днів.
 
Враховано   3) у статті 48:
абзац одинадцятий частини першої виключити;
 
13. 4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:
"Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
У зв’язку з цим вважати частини 2-3, частинами 3-4.
 
-21- Ленський О.О.
У пункті 4) в абзаці другому слово "опублікуванню" замінити на "оприлюдненню".
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
    -22- Пташник В.Ю.
Фаєрмарк С.О.
Пункт 4 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:
Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.
У зв’язку з цим частини другу-третю вважати відповідно частинами третьою-четвертою".
 
Враховано    
14. 3. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):
 
-23- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту цифри та слова "30" днів замінити цифрами та словами "10" днів.
 
Враховано   2. Статтю 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України,1996р., №36, ст. 164; 2009р., №15, ст. 204) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. 1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-24- Ленський О.О.
У частині третій у пункті 1) в абзаці другому слово "опублікуванню" замінити на "оприлюдненню".
 
Враховано      
16. "Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
 
-25- Пташник В.Ю.
Фаєрмарк С.О.
Пункт 1 частини 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:
Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету рішення прийнятого рішення.
 
Враховано   "Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення".
У зв‘язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
17. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-26- Пташник В.Ю.
Фаєрмарк С.О.
5. Доповнити розділ ІІ пунктом 2 Прикінцевих положень наступного змісту:
"2. Доручити Антимонопольному комітету України у тримісячний термін з дня, наступного за днем опублікування Закону, привести Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України (Офіційний вісник України, 2011 р., № 64, стор. 39, ст. 2522) у відповідність із цим Законом.".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

   Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня
його опублікування.
2. Антимонопольному комітету України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.