Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги)
 
-1- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
назву закону викласти у такій редакції:
Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо недопущення затягування строків проведення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю гуманітарної допомоги
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо недопущення затягування строків проведення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю гуманітарної допомоги
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2014 р., № 4, ст. 61) такі зміни:
 
3.

 
-2- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Доповнити статтю 5 новими частинами шостою і сьомою такого змісту:
"Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги:
в день прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою зобов’язані розмістити його на своєму офіційному веб-сайті, що є підставою для використання в роботі органами, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
в одноденний строк після прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою зобов’язані надіслати таке рішення в електронній формі до органів доходів і зборів та інших державних органів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За нерозміщення (несвоєчасне розміщення) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті, за ненадсилання (несвоєчасне надсилання) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших державних органів, посадові особи спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги несуть відповідальність відповідно до закону".
 
Враховано   1. Статтю 5 доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
"Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги зобов’язані:
у день прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою розмістити його на своєму офіційному веб-сайті, що є підставою для його використання органами, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
в одноденний строк після прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою направити таке рішення в електронній формі до органів доходів і зборів та інших державних органів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За нерозміщення (несвоєчасне розміщення) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті, за ненаправлення (несвоєчасне направлення) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших державних органів посадові особи спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги несуть відповідальність відповідно до закону".
 
4.

 
-3- Горват Р.І.
Доповнити абзац п’ятий статті 8 Закону України "Про гуманітарну допомогу" після слів "здійснюється за місцезнаходженням її отримувача" такими словами: "Місце митного оформлення гуманітарної допомоги може бути змінено за письмовою заявою отримувача, поданою до органу доходів і зборів за місцем бажаного митного оформлення".
 
Відхилено      
5. І. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №51, ст.451) із змінами і доповненнями у статті 9:
 
      
6. 1. Після абзацу другого доповнити статтю 9 новим абзацом такого змісту:
 
-4- Ленський О.О.
у абзаці першому пункту 1 розділу І законопроекту слова "абзацу другого" замінити словами "частини другої", слова "новим абзацом" замінити словами "новою частиною".
 
Відхилено   2. Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
 
7. "В разі визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою орган, який визнав товари (предмети) гуманітарною допомогою, не пізніше наступного дня зобов’язаний надіслати повідомлення про це до органів, які здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги.".
 
-5- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
8. 2. Абзац шостий після слів "проведення цього контролю." доповнити такими словами:
 
-6- Ленський О.О.
У частині другій в абзаці першому слова "Абзац шостий" замінити словами "Частину шосту".
 
Враховано      
9. "Кожен такий орган зобов’язаний безкоштовно оформити всі передбачені законодавством документи, які повинні бути ним оформлені в ході здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше семи днів після дня отримання таким органом відомостей про факт визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття).".
 
-7- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
"Органи, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Кожен такий орган в одноденний строк після звернення до них отримувача гуманітарної допомоги з товаросупровідними документами щодо проведення відповідного виду контролю для митного оформлення товару (предметів) гуманітарної допомоги зобов’язаний здійснити відбір зразків товарів (предметів), у разі якщо такий відбір необхідно здійснити, та не пізніше восьми днів безкоштовно оформити всі документи, які передбачені законодавством під час здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Керівник органу, який безпосередньо здійснює відповідний державний контроль, може прийняти мотивоване рішення (із зазначенням конкретних підстав) про продовження зазначеного строку, але не більше ніж на 30 днів. Органи доходів і зборів зобов'язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час перетину митного кордону України. За порушення вимог, передбачених цієї частиною, щодо митного оформлення та проведення відповідних видів державного контролю, в тому числі строків їх проведення, посадові особи відповідних органів несуть відповідальність відповідно до закону".
 
Враховано   "Органи, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Кожен такий орган в одноденний строк після звернення до нього отримувача гуманітарної допомоги з товаросупровідними документами щодо проведення відповідного виду контролю для митного оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги зобов’язаний за потреби здійснити відбір зразків товарів (предметів) та не пізніше восьми днів безкоштовно оформити всі документи, передбачені законодавством під час здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Керівник органу, який безпосередньо здійснює відповідний державний контроль, може прийняти мотивоване рішення (із зазначенням конкретних підстав) про подовження зазначеного строку, але не більше ніж на 30 днів. Органи доходів і зборів зобов'язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час перетину митного кордону України. За порушення вимог, передбачених цієї частиною щодо митного оформлення та проведення відповідних видів державного контролю, у тому числі строків їх проведення, посадові особи відповідних органів несуть відповідальність згідно із законом".
3. Частину другу статті 12 доповнити абзацами четвертим – шостим такого змісту:
"нерозміщення (несвоєчасне розміщення) спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті;
ненаправлення (несвоєчасне направлення) спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших державних органів;
порушення органами, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги".
 
    -8- Константіновський В.Л.
У абзаці другому частини другої розділу І законопроекту після слів "гуманітарною допомогою" виключити слова " (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття)".
 
Відхилено    
    -9- Мельничук І.І.
Частину другу розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Абзац шостий після слів "проведення цього контролю." доповнити такими словами:
"Кожен такий орган зобов’язаний безкоштовно оформити всі передбачені законодавством документи, які повинні бути ним оформлені в ході здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше семи днів після дня отримання таким органом відомостей про факт визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою. Керівник відповідного органу контролю може прийняти мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, але не більше ніж на 10 календарних днів, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття."
 
Відхилено    
    -10- Шинькович А.В.
Частину другу розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Кожен такий орган зобов’язаний безкоштовно оформити всі передбачені законодавством документи, які повинні бути ним оформлені в ході здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше одного календарного дня після дня отримання таким органом відомостей про факт визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття)".
 
Відхилено    
    -11- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Частину другу статті 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу" після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
"нерозміщення (несвоєчасне розміщення) спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті;
ненадсилання (несвоєчасне надсилання) спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших державних органів;
порушення органами, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги".
 
Враховано    
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
-12- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Шухевич Ю.Р.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування. крім абзацу четвертого пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2016 року .
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття та приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та центральних органів виконавчої влади".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності на наступний день після дня опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2016 року .
 
12. 2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
13. розробити та затвердити спрощений порядок здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою недопущення наявності відповідних законодавчих прогалин з цих питань, надмірної формалізації та необґрунтовано складних правил проходження зазначених видів контролю, а також з метою недопущення затягування строків проведення зазначених видів контролю;
 
      
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
15. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом
 
   забезпечити прийняття та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
16. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України