Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 11 Закону України"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
 
   Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
   І. Пункт 1 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
5. Пункт 1 статті 11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-1- Пинзеник В.М.
З нового абзацу пункту 1 статті 11 слова "та резервістів" виключити.
 
Враховано      
6. "Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них".
 
-2- Герасимов А.В.
Пункт 1 статті 11 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
    -3- Сисоєнко І.В.
Пункт 1 статті 11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом та викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах в обов'язковому порядку повинні пройти безкоштовну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них".
 
Враховано редакційно    
    -4- Гуляєв В.О.
Зазначений пункт доповнити наступним абзацом:
"Псіхологічна та медико-психологічна реабілітація проводиться у центрах медико-психологічної реабілітації, які створюються як структурні підрозділи при діючих санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування. Центри медико-психологічної реабілітації з метою виконання покладених на них завдань використовують в повному обсязі лікувальну, діагностичну та матеріальну базу санаторно-курортних закладів, при яких вони створені".
 
Відхилено    
    -5- Унгурян П.Я.
Абзац третій розділу І викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах, в тому числі заснованих громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, з відшкодуванням вартості проїзду до них".
 
Відхилено    
    -6- Сисоєнко І.В.
Абзац 5 пункту 1 статті одинадцятої викласти в такій редакції: "Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які брали участь у бойових діях, в обов'язковому порядку повинні пройти безкоштовну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них."
 
Враховано редакційно    
7. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
      
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-7- Сисоєнко І.В.
Статтю 2 розділу ІІ доповнити частиною третьою такого змісту: "розробити та затвердити порядок відшкодування вартості проїзду до центрів психологічної, медико-психологічної реабілітації"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України