Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)
 
   Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
   1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
4. 1) частину другу статті 163 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 163 викласти в такій редакції:
 
5. "2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
 
   "2. Ті самі дії, вчинені повторно або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
 
6. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років";
 
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років";
 
7. 2) статтю 171 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 171 викласти в такій редакції:
 
8. "Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста
 
-1- Пташник В.Ю.
Пункт другий розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"2) статтю 171 викласти в такій редакції:
"Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста
1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналісту до інформації, незаконне накладання заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб, критику суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне створення перешкод для здійснення журналістом законної професійної діяльності -
карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкодити виконанню ним професійних обов’язків, або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю –
караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчиненні службовою особою з використанням свого службового становища, або за попередньою змовою групою осіб –
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
4. Цензура, тобто незаконна вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення, або незаконне накладання заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації –
карається обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та /або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.".
 
Враховано частково (За виключенням криміналізації цензури, яка потребує окремого (самостійного), відображення у положеннях КК України. Примітку з визначенням терміну "професійної діяльності журналіста" у цій статті, а також у статтях 345.1, 347-1, 348-1, КК України, вже містить Закон України від 14.05.15 р. № 421-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів".)  "Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 
9. 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, а так само незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, -
 
-2- Яценко А.В.
В абзаці третьому пункту 2 Розділу І законопроекту (внесення змін до частини першої статті 171 Кримінального кодексу України) слова "так само" замінити словом "саме", після слів "своєю професійною діяльністю" доповнити словами "крім випадків, передбачених статтею 182 цього Кодексу,".
 
Відхилено (запропонована диспозиція частини 1 статті 171 руйнує встановлену загальну кримінально-правову заборону переслідування журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, а також може призвести до труднощів у встановлення змісту ознаки "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".)  1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності -
 
    -3- Мельничук І.І.
Абзаци 2-4 частини другої розділу першого законопроекту виключити.
Обґрунтування: Законодавець розділив поняття "умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста" та "незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістів матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю". Однак, фактично збирання, опрацювання, підготовка журналістом матеріалів і технічних засобів і є його професійною діяльністю. Словосполучення "професійна діяльність" вже мусить включати в себе ці поняття, а отже в такій редакції закону буде наявна своєрідна тавтологія. До того ж, законодавець влучно надав визначення професійній діяльності журналіста у примітці до статті. Варто лише доповнити дану примітку, узгодивши її зі змінами, запропонованими до ч. 1 статті.
 
Відхилено (Поправка порушується структуру законопроекту та не відповідає його концепції)   
    -4- Дмитренко О.М.
Частину 1 статті 171 КК України у редакції законопроекту "а так само незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю" пропонуємо відмінити.
Обґрунтування: Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста включає в себе вказані діяння, позбавляють його можливості здійснювати її або принаймні ускладнюють її здійснення ним. Тобто, входять до об’єктивної сторони злочину передбаченого чинною частиною 1 статті 171 КК України. У той же час, зазначена пропозиція авторів законопроекту створюватиме правову колізію, ускладнить кваліфікацію злочину, наприклад, у разі вчинення дій, поєднаних з погрозами знищення технічних засобів або їх безпосереднім знищенням чи пошкодженням, адже за наявності таких підстав їх слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених статтями 171 та 194 КК України.
 
Відхилено (Поправка порушується структуру законопроекту та не відповідає його концепції.)   
    -5- Дмитренко О.М.
Частину 1 статті 171 КК України викласти в такій редакції:
"1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, а також переслідування журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, за критику, - ".
 
Відхилено (Об’єднання об’єктивних ознак частини 1 та 2 статті 171 КК України не відповідає концепції законопроекту.)   
10. караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
   караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
11. 2. Переслідування журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, -
 
-6- Дмитренко О.М.
Частину 2 статті 171 КК України доповнити такою кваліфікуючою ознакою як повторюваність і викласти диспозицію в такій редакції:
"2. Ті ж дії, якщо вони вчиненні повторно, або службовою особою, або групою осіб за попередньою змовою, - ".
 
Відхилено (Об’єднання об’єктивних ознак частини 1 та 2 статті 171 КК України не відповідає концепції законопроекту.)  2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю –
 
12. карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
 
   караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, –
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
 
13. Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів".
 
-7- Кондратюк О.К.
Абзац сьомий пункту 2 Розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -8- Ленський О.О.
Абзац сьомий Розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: поправка вноситься у зв’язку з тим, що доповнення статті 171 КК України Приміткою, яка дає визначення професійної діяльності журналіста як "систематичної діяльності особи, пов’язаної із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на не визначення коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та /або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів", викликає заперечення. Адже за загальним правилом законодавчої техніки примітки у статтях КК дозволяються лише тоді, коли ті чи інші поняття не є загальнозрозумілими або не визначенні в інших нормативно-правих актах і є суто кримінально-правовими. Поняття "професійна діяльність журналіста" не можна вважати таким, що відноситься до сфери кримінального права.
Окрім цього, відповідно до абзацу 7 частини 1 статті 1 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальних захист журналістів" журналіст – це творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України". По суті у цій дефініції дається цілком зрозумілий опис професійної діяльності журналіста. Тож чинне законодавство України повною мірою визначає, що саме слід розуміти під "професійною діяльністю журналістів". А тому запропонована примітка до статті 171 КК України є зайвою.
 
Враховано    
    -9- Дмитренко О.М.
Примітку до статті 171 КК України вилучити.
Обґрунтування: Оскільки, за загальним правилом законодавчої техніки примітки у нормах КК зазначаються лише за умови вузько-направленості (незрозумілості) поняття чи відсутності його закріплення в інших нормативно-правових актах, і є суто кримінально-правовими. Поняття "Професійна діяльність журналіста" не можливо віднести до сфери кримінального права. А також у абзаці7 частини 1 статті 1 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" нормативно закріплено поняття "журналіст", в якому визначенні мета та основні задачі професійної діяльності журналістів.
 
Враховано    
    -10- Мельничук І.І.
Абзац 7 частини другої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створення, поширенням, зберіганням, опрацюванням, підготовкою або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.".
Обґрунтування: Законодавець розділив поняття "умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста" та "незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістів матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю". Однак, фактично збирання, опрацювання, підготовка журналістом матеріалів і технічних засобів і є його професійною діяльністю. Словосполучення "професійна діяльність" вже мусить включати в себе ці поняття, а отже в такій редакції закону буде наявна своєрідна тавтологія. До того ж, законодавець влучно надав визначення професійній діяльності журналіста у примітці до статті. Варто лише доповнити дану примітку, узгодивши її зі змінами, запропонованими до частини 1 статті.
 
Відхилено Примітку з визначенням терміну "професійної діяльності журналіста" у цій статті, а також у статтях 345.1, 347-1, 348-1, КК України, вже містить Закон України від 14.05.15 р. № 421-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів".   
14. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.