Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)
 
-1- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
У назві законопроекту слова « (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)» замінити словами «щодо зарахування окремих адміністративних зборів» /для узгодження із змістом законопроекту/, а також внести до тексту законопроекту техніко-юридичні та редакційні правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій до нього.
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І.Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У статті 29:
 
   1. У статті 29:
 
4. 1) у частині другій:
 
-2- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у частині другій:
пункт 24-1 виключити;
пункт 24-3 виключити;
у пункті 24-4 слова та цифри «50 відсотків плати» замінити словом «плата»;
пункт 25-1 виключити;».
 
Відхилено   1) у частині другій:
 
5. пункт 24-1 викласти у такій редакції:
 
-3- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Абзаци другий і третій підпункту 1 пункту 1 розділу І замінити абзацом такого змісту:
«пункт 24-1 доповнити словами і цифрами « (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-1 частини першої статті 64 цього Кодексу)».
/для забезпечення узгодженості з новим п. 36-1 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано в уточненій редакції /п.24-1 доповнити словами і цифрами « (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-5 частини першої статті 69 цього Кодексу)»/  пункт 24-1 доповнити словами та цифрами « (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-5 частини першої статті 69 цього Кодексу)»;
 
6. «24-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах, містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг);»;
 
-4- Алексєєв І.С.
У розділі І:
у пункті 1 підпункту 1):
«в абзаці третьому слова «комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах, містах Києві та Севастополі державними адміністраціями» замінити словами «органами сільських, селищних та міських рад, виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення»;».
 
Враховано в уточненій редакції (див. висновки щодо пропозиції № 3)  у пункті 24-2 цифри «15» замінити цифрами «85», а слова «та фізичних осіб – підприємців» - словами «фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 
    -5- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«у пункті 24-2 цифри «15» замінити цифрами «85»;
відповідно підпункт 2 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«у пункті 7-1 цифри «85» замінити цифрами «15».
/пропонується змінити пропорції зарахування до держбюджету плати за надання відомостей з державних реєстрів: 85% - загал.фонд, 15% - спецфонд (чинна норма - навпаки), що відповідатиме прийнятому Верховною Радою 17.07.2015 урядовому законопроекту щодо змін до держбюджету на 2015 р. (реєстр. №2381а)/.
 
Враховано    
    -6- Алексєєв І.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«у пункті 24-2 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;».
 
Враховано    
    -7- Тимошенко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«у пункті 24-2 цифри та слова «15 відсотків плати» замінити словом «плата»;».
 
Враховано частково    
7. пункт 24-3 виключити;
 
   пункт 24-3 виключити;
 
8. у пункті 24-4 слова та цифри «50 відсотків плати» замінити словом «плата»;
 
-8- Алексєєв І.С.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу Івикласти у такій редакції:
«у пункті 24-4 слова та цифри «50 відсотків плати» замінити словом «плата», а слова «а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» замінити словами « (крім плати за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг)».».
 
Враховано в уточненій редакції /п.24-4 викласти в такій редакції: «24-4) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією (крім плати, визначеної пунктом 36-3 частини першої статті 64 та пунктом 20-6 частини першої статті 69 цього Кодексу)»/  пункт 24-4 викласти в такій редакції:
«24-4) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією (крім плати, визначеної пунктом 36-3 частини першої статті 64 та пунктом 20-6 частини першої статті 69 цього Кодексу)»;
 
9. пункт 25-1 викласти у такій редакції:
 
-9- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Абзаци шостий і сьомий підпункту 1 пункту 1 розділу І замінити абзацом такого змісту:
«пункт 25-1 доповнити словами і цифрами « (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першої статті 64 цього Кодексу)».
/для забезпечення узгодженості з новим п. 36-2 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано в уточненій редакції /у п.25-1 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами і цифрами «фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першої статті 64 цього Кодексу)»/  у пункті 25-1 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами та цифрами «фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першої статті 64 цього Кодексу)»;
 
10. «25-1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб – підприємців, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг);»;
 
-10- Алексєєв І.С.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 розділу Івикласти у такій редакції:
«25-1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг);».
 
Враховано в уточненій редакції (див. висновки щодо пропозиції № 9)     
11. 2) пункти 7-2 – 7-3 частини третьої виключити.
 
-11- Алексєєв І.С.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«2) у частині третій:
у пункті 7-1 слова «юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
пункти 7-2 – 7-3 виключити.».
 
Враховано   2) у частині третій:
у пункті 7-1 цифри «85» замінити цифрами «15», а слова «та фізичних осіб – підприємців» - словами «фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
пункти 7-2 і 7-3 виключити.
 
    -12- Тимошенко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«2) пункти 7-1 – 7-3 частини третьої виключити.».
 
Враховано частково    
12. 2. У пункті 6-2 частини четвертої статті 30:
 
-13- Алексєєв І.С.
У пункті 6-1 частини четвертої статті 30 Кодексу слова «юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
Враховано   2. У частині четвертій статті 30:
1) у пункті 6-1 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
2) пункт 6-2 виключити.
 
    -14- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Пункт 6-2 частини четвертої статті 30 виключити».
/оскільки виключено відповідні джерела спецфонду (пп.7-2 і 7-3 ч.3 ст.29 Бюджетного кодексу), а також на виконання рішення Комітету #102622
 
Враховано    
13. 1) слова «державному реєстратору» виключити;
 
-15- Тимошенко Ю.В.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Пункти 6-1 – 6-2 частини четвертої статті 30 виключити.».
 
Враховано частково      
14. 2) слова та цифри «пунктами 7-2-7-3» замінити словами та цифрами «пунктом 7-1».
 
-16- Алексєєв І.С.
У пункті 6-2 частини четвертої статті 30:
слова «юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
слова «державному реєстратору» виключити»;
слова та цифри «пунктами 7-2 – 7-3» замінити словами та цифрами «пунктом 7-1».
 
Відхилено      
15. 3. У частині першій статті 64:
 
   3. У частині першій статті 64:
 
16. 1) пункт 26 викласти у такій редакції:
 
-17- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
/для недопущення суперечностей між нормами Бюджетного кодексу та неоднозначного трактування положень/.
 
Враховано в уточненій редакції /у п.26 ч.1 ст.64 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»/  1) у пункті 26 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
17. «26) плата за державну реєстрацію, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;»;
 
      
18. 2) після пункту 36 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
-18- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Частину першу статті 64 доповнити пунктами 36-1, 36-2 і 36-3 такого змісту:
«36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
36-3) адміністративний збір за державну реєстрацію актів цивільного стану, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг».
/для забезпечення узгодженості з пп. 24-1 і 25-1 ч.2 ст. 29 Бюджетного кодексу та чіткого викладу положень щодо зарахування платежів до місцевих бюджетів/.
 
Враховано в уточненій редакції /у запропонованих пп. 36-1 і 36-2 слово «комітетами» замінено словом «органами», а запропонований п. 36-3 викладено у новій редакції: «36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг»/  2) доповнити пунктами 36-1, 36-2 і 36-3 такого змісту:
 
19. «36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 
-19- Алексєєв І.С.
У підпункті 2 пункту 3 розділуІ:
абзац другий доповнити словами «та плата за скорочення термінів надання цієї послуги, що справляються за місцем надання послуги;»;
в абзаці третьому слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та плата за скорочення термінів надання цієї послуги, що справляються за місцем надання послуги.».
 
Враховано в уточненій редакції (див. висновки щодо пропозиції № 18)  «36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
 
20. 36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
   36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг».
 
21. 36-3) адміністративний збір за державну реєстрацію актів цивільного стану;
 
-20- Алексєєв І.С.
У підпункті 2 пункту 3 розділуІ:
абзац четвертий виключити.
 
Враховано      
22. 4. Пункт 23 частини першої статті 66 викласти у такій редакції:
 
-21- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Пункт 4 розділу І виключити.
/для недопущення суперечностей між нормами Бюджетного кодексу та неоднозначного трактування положень/.
 
Враховано в уточненій редакції /у п.23 ч.1 ст.66 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»/  4. У пункті 23 частини першої статті 66 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
23. «23) плата за державну реєстрацію, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;».
 
-22- Алексєєв І.С.
Розділ І доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Частину першу статті 69 доповнити новим пунктом 20-5 такого змісту:
«20-5) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та плата за скорочення термінів надання цієї послуги, що справляються за місцем надання послуги;».
 
Враховано в уточненій редакції /ч.1 ст.69 доповнити пп. 20-5 і 20-6 такого змісту: «20-5) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг; 20-6) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг»/  5. Частину першу статті 69 доповнити пунктами 20-5 і 20-6 такого змісту:
«20-5) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
20-6) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг».
 
24. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.