Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про екстрену медичну допомогу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)
 
-1- Давиденко В.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги)».
 
Відхилено   Про внесення зміни до статі 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення справедливої оплати праці бригад екстреної медичної допомоги
 
3.

 
-2- Сисоєнко І.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до статі 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці бригад екстреної медичної допомоги)».
 
Враховано      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. 1. У Законі України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340):
у частині четвертій статті 11 слова "Медичні працівники" замінити словом "Працівники";
 
-3- Ленський О.О.
Частину першу замінити на розділ І та відповідно у розділі І викласти пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
 
Враховано   І. Частину четверту статті 11 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».
 
    -4- Давиденко В.М.
У частині першій цифру «1» замінити на «І»
 
Враховано    
    -5- Сисоєнко І.В.
Пункт 1 законопроекту викласти у редакції:
«І. У частині четвертій статті 11 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340) після слів «медичної допомоги» доповнити словами «та водії бригад екстреної медичної допомоги» далі за текстом.»
 
Враховано по суті Абзаци третій та четвертий пункту 1 виключені, оскільки розміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці», а запропоновані доповнення статті 14 не є предметом регулювання цієї статті Закону України "Про екстрену медичну допомогу"   
    -6- Веселова Н.В.
Статтю 11 пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги та працівники бригад екстреної медичної допомоги мають право на:
підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;
матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у , встановлених Кабінетом Міністрів України;
обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;
безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я
 
Враховано по суті   
    -7- Богомолець О.В.
Сисоєнко І.В.
Мусій О.С.
Колганова О.В.
Кириченко О.М.
Бахтеєва Т.Д.
Шурма І.М.
Пункт 1 законопроекту викласти у редакції:
«І. Частину четверту статті 11 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначені цією частиною права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги.»
 
Враховано    
6. статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом".
 
-8- Шипко А.Ф.
Абзац четвертий пункту 1 викласти в редакції:
«Працівникам системи екстреної медичної допомоги у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, виплачуються надбавки:
за особливий характер праці – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищенням) але не менше ніж 5 відсотків посадового окладу;
за особливі умови праці – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) але не менше ніж 5 відсотків посадового окладу.
Виплата надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці працівникам системи екстреної медичної допомоги здійснюються щомісячно за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також за сумісництвом».
 
Відхилено ункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"     
    -9- Шинькович А.В.
Статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій, інженер-електронік, електромеханік, охоронець, секретар-друкарка, бухгалтер та інші працівники, які не пов‘язані безпосередньо із наданням медичної допомоги населенню) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом».
 
Відхилено ункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"   
    -10- Давиденко В.М.
У частині першій після слів «20 відсотків посадового окладу (з підвищенням)» доповнити словами «матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу на рік».
 
Відхилено ункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"   
    -11- Веселова Н.В.
Статтю 14 пункт 3 викласти в такій редакції:
"Працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом"
 
Відхилено ункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"   
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-12- Шипко А.Ф.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.»
 
Враховано частково ермін набрання чинності з дня, наступного за днем його опублікування не може бути встановлений відповідно до ст.27 Бюджетного кодексу України  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом.

    -13- Ленський О.О.
Частину другу замінити на розділ ІІ та викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо приведення свої нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково ермін набрання чинності з дня, наступного за днем його опублікування не може бути встановлений відповідно до ст.27 Бюджетного кодексу України   
    -14- Давиденко В.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано редакційно    
    -15- Сисоєнко І.В.
Частину другу викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -16- Богомолець О.В.
Сисоєнко І.В.
Мусій О.С.
Колганова О.В.
Кириченко О.М.
Бахтеєва Т.Д.
Шурма І.М.
Пункт перший частини другої викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.»
 
Враховано