Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 6) у Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
 
   1. Частину другу статті 21 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
5. частину другу статті 21 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
      
6. «8) у разі виникнення надзвичайної ситуації вивозити членів сім’ї та інше населення, яке підлягає евакуації, транспортними засобами, що перебувають у їх користуванні.»;
 
-1- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Абзац третій підпункту 6 пункту 1 викласти в такій редакції:
«8) за рішенням органів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу, здійснювати вивезення населення, транспортними засобами, що знаходяться у їх користуванні»;
 
Враховано   «8) за рішенням органів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу, здійснювати вивезення населення транспортними засобами, що знаходяться у їх ньому користуванні».
 
7. у частині десятій статті 33:
 
      
8. слова «виведення чи» і «основної частини» виключити, а слова «у порядку, встановленому законом» і «усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та» замінити відповідно словами «відповідно до законодавства» і «також транспортні засоби»;
доповнити частину абзацом такого змісту:
«Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планується залучити під час вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, встановлюються органом, який прийняв рішення про залучення транспортних засобів.».
 
-2- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Абзаци четвертий - сьомий підпункту 6 пункту 1 виключити;
 
Враховано      
9. 1) у Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2001 р., № 9, ст. 38):
 
   2. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2001 р., № 9, ст. 38; 2015 р., № 21, ст.134):
 
10. у статті 12:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 12 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
11. «виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів.»;
 
-3- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів, визначених законом»;
 
Враховано   «виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів, визначених законом»;
 
12. у статті 15:
 
   2) у статті 15:
 
13. у частині другій слова «Цивільної оборони України, « виключити, а після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;
 
-4- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
В абзаці 6 підпункту 1 слова « а після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту « виключити;
 
Враховано   у частині другій слова «Цивільної оборони України» виключити;
 
14. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
15. «Органу, який прийняв рішення про проведення евакуації, підприємства транспорту зобов’язані надавати транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-5- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Абзац восьмий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«Підприємства транспорту зобов’язані надавати органам, зазначеним у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту України, транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано   «Підприємства транспорту зобов’язані надавати органам, зазначеним у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту України, транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
16. 2) у Законі України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183):
 
-6- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Підпункт 2 пункту 1 виключити;
 
Враховано      
17. частину другу статті 13 після слів «у пунктах призначення» доповнити словами «, а також використовувати залізничні під’їзні колії, споруди та устаткування вантажно-розвантажувальних комплексів, що не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, у разі необхідності виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів»;
 
      
18. частину першу статті 22 доповнити підпунктом «г» такого змісту:
 
      
19. «г) використовувати залізничні під’їзні колії, споруди та устаткування вантажно-розвантажувальних комплексів, що не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, у разі необхідності виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів.»;
 
      
20. 3) статтю 17 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176) доповнити частиною такого змісту:
 
   3. Статтю 17 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2015 р., № 16, ст. 110) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
21. «З метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози його життю або здоров’ю та за відсутності на цей час транспортних засобів суб’єктів господарювання допускається залучення транспортних засобів населення шляхом реєстрації та видачі посвідчення за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, суб’єктами, уповноваженими на прийняття рішення про проведення евакуації. Громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-7- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Абзац другий пункту 3 частини 1 викласти в такій редакції:
«З метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози його життю або здоров’ю, за умови відсутності на цей час інших транспортних засобів, допускається залучення транспортних засобів громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відшкодування витрат громадянам, транспортні засоби яких було залучено для евакуації, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   «З метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози його життю або здоров’ю, за умови відсутності на цей час інших транспортних засобів, допускається використання транспортних засобів громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відшкодування витрат громадянам, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
22. 4) частину першу статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 15, ст. 99) доповнити пунктом 20 такого змісту:
 
      
23. «20) залучати для вивезення населення, яке підлягає евакуації, з районів можливих бойових дій та місць і районів, небезпечних для проживання, транспортні засоби підприємств, установ, організацій та населення. Суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-8- Дубневич Я.В.
Діденко І.А.
Васюник І.В.
Євтушок С.М.
Козир Б.Ю.
Підпункт 4 пункту 1 виключити.
 
Враховано      
24. 5) у статті 30 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 11, ст. 69, № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34):
 
   4. У статті 30 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34):
 
25. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
26. «забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій з подальшою виплатою йому компенсації вартості надання послуг і розміру фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
   «забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Відшкодування фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
27. У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
 
28. частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
29. «забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій з подальшою виплатою йому компенсації вартості надання послуг і розміру фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
   «забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій з наступним повним відшкодуванням йому вартості надання послуг і розміру фактичних (понесених) витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
30. У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим.
 
31. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.