Кількість абзаців - 208 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)
 
-1- Ленський О.О.
У назві законопроекту термін "законодавчі акти" замінити на "закони".
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні
 
3. -2- Сольвар Р.М.
Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України" (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій).
 
Враховано редакційно      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 40, ст. 524):
 
   5. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524; 2013 р., № 41, ст. 551; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
7. 1) у статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
8. абзац перший частини першої після слів "цим Законом та іншими законодавчими актами" доповнити словами "та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом.";
 
-3- Сотник О.С.
Частину 1 статті 1 викласти у наступній редакції: "Державно-приватне партнерство - це різні форми співробітництва між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), метою якого є забезпечення фінансування, будівництва, реконструкції, управління, обслуговування інфраструктури чи надання послуг. Таке співробітництво здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами, та повинно відповідати ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом."
 
Відхилено   абзац перший доповнити словами "та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом";
 
9. абзац другий частини першої після першого речення, що завершується словами "які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами" доповнити реченням наступного змісту: "Відносини між приватними партнерами та порядок визначення приватного партнера для представництва інтересів інших приватних партнерів у відносинах з державним партнером визначаються умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або умовами договору, який укладений в рамках державно-приватного партнерства.";
 
-4- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті першому абзаці третьому виключити слова: "слова "що завершується словами "які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами".
 
Враховано   абзац другий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Відносини між приватними партнерами та порядок визначення приватного партнера для представництва інтересів інших приватних партнерів у відносинах з державним партнером визначаються умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
 
    -5- Головко М.Й.
Абзац другий частини першої статті 1 доповнити такими словами:
"якщо це передбачено умовами відповідного конкурсу."
 
Відхилено    
    -6- Головко М.Й.
Доповнити частину першу абзацом третім наступного змісту:
"Протягом місяця після державної реєстрації утвореної юридичної особи до договору в рамках ДПП мають бути внесені відповідні зміни, в тому числі щодо субсидіарної відповідальності переможця (переможців) конкурсу за зобов‘язаннями цієї юридичної особи"
 
Враховано редакційно (у поправці 9).   
    -7- Сольвар Р.М.
У абзаці другому частини 1 статті 1 Закону України "Про державно-приватне партнерство" слова "які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами" виключити.
 
Враховано .   
10. абзац третій частини першої замінити двома абзацами наступного змісту:
 
-8- Пинзеник В.М.
з пункту 1 частини першої абзац третій (про заміну абзацу третього частини першої двома абзацами щодо юридичної особи, створеної для здійснення державно-приватного партнерства переможцем конкурсу; участі державних, комунальних підприємств у договорі державно-приватного партнерства) виключити.
 
Відхилено   абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
 
11. "Крім переможця (переможців) конкурсу з визначення приватного партнера, приватним партнером може виступати юридична особа, що створена для здійснення державно-приватного партнерства переможцем (переможцями) конкурсу з визначення приватного партнера, при цьому протягом строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, переможець (переможці) конкурсу повинен (повинні) прямо або опосередковано володіти 100 відсотками статутного капіталу цієї юридичної особи.
 
-9- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: абзац п’ятий доповнити після слів "статутного капіталу цієї юридичної особи" словами: ",якщо це передбачено умовами відповідного конкурсу" та новим реченням такого змісту:
"Протягом місяця після державної реєстрації утвореної юридичної особи до договору в рамках ДПП мають бути внесені відповідні зміни, в тому числі щодо субсидіарної відповідальності переможця (переможців) конкурсу за зобов‘язаннями цієї юридичної особи".
 
Враховано   "Крім переможця (переможців) конкурсу з визначення приватного партнера, приватним партнером може виступати юридична особа, створена для здійснення державно-приватного партнерства переможцем (переможцями) конкурсу з визначення приватного партнера, якщо це передбачено умовами відповідного конкурсу, при цьому протягом строку, встановленого договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, переможець (переможці) конкурсу повинен (повинні) прямо або опосередковано володіти більше ніж 50 відсотками статутного капіталу цієї юридичної особи. Протягом місяця після державної реєстрації створеної юридичної особи до договору в рамках державно-приватного партнерства мають бути внесені відповідні зміни, у тому числі щодо субсидіарної відповідальності переможця (переможців) конкурсу за зобов‘язаннями цієї юридичної особи.
 
    -10- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
У абзаці 5, підпункту 1) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до абзацу 3 частини першої статті 1 Закону України "Про державно-приватне партнерство" слова "дії договору, укладеного" замінити словами "встановленого договором, укладеним", а цифру "100" замінити словами "більше ніж 50"
 
Враховано    
12. За рішенням державного партнера державне підприємство, комунальне підприємство, підприємство Автономної Республіки Крим або господарське товариство, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, може брати участь в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, на стороні відповідного державного партнера. Державний партнер несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями такого підприємства або господарського товариства, відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.";
 
   За рішенням державного партнера державне підприємство, комунальне підприємство, підприємство Автономної Республіки Крим або господарське товариство, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, може брати участь у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, на стороні відповідного державного партнера. Державний партнер несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями такого підприємства або господарського товариства відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев'ятим;
 
13. абзаци четвертий – восьмий частини першої викласти у наступній редакції:
 
   абзаци п’ятий – дев'ятий викласти в такій редакції:
 
14. "До ознак державно-приватного партнерства належать:
 
   "До ознак державно-приватного партнерства належать:
 
15. надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, створення (будівництва, реконструкції, модернізації) об'єкту державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією);
 
-11- Пинзеник В.М.
з пункту 1 частини першої абзац четвертий (щодо надання прав управління об'єктом партнерства або придбання, створення об'єкту державно-приватного партнерства з подальшим управлінням) виключити.
 
Відхилено   надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об'єкта державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією);
 
    -12- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: абзац дев’ятий виключити, а саме:
"надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, створення (будівництва, реконструкції, модернізації) об’єкту державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією);".
 
Відхилено    
16. довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 
   довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 
17. передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
-13- Сотник О.С.
Пункти 3, 4 абзацу 4 частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції: "До ознак державно-приватного партнерства належать: розподіл ризиків між державним партнером та приватним партнером у процесі здійснення державно-приватного партнерства; внесення частково фінансування за рахунок приватного сектору, а частково за рахунок комплексних домовленостей між відповідними суб'єктами. При цьому можливе залучення державних коштів."
 
Відхилено   передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
18. внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.".
 
   внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством";
 
19. 2)у статті 3:
 
   2) частину першу статті 3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
20. частину першу після четвертого абзацу доповнити абзацом наступного змісту:
 
      
21. "забезпечення більшої ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера".
 
   "забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – дев'ятим;
 
22. 3) у статті 4:
 
   3) у статті 4:
 
23. в абзаці десятому частини першої слова "оброблення відходів" замінити словами "поводження із відходами";
 
-14- Пинзеник В.М.
виключити перший абзац пункту 3 (щодо заміни в абзаці десятому частини першої статті 4 слів "оброблення відходів" словами "поводження із відходами")
 
Відхилено   у частині першій:
абзац десятий викласти в такій редакції:
"поводження з відходами";
доповнити абзацами тринадцятим – п'ятнадцятим такого змісту:
"надання соціальних послуг, управління соціальною установою, закладом;
виробництво та впровадження енергозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення антитерористичної операції;
встановлення модульних будинків та будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб";
 
    -15- Княжицький М.Л.
доповнити пункт 3 розділу І законопроекту абзацом третім такого змісту:
"доповнити частину першу абзацом тринадцятим такого змісту:
"соціальні послуги, управління соціальною установою, закладом."
У зв’язку з цим запропоновані автором у пункті 3 розділу І законопроекту абзаци третій - п’ятий вважати четвертим - шостим.
 
Враховано    
    -16- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 4 у п. 1 додати 3 останні абзаци такого змісту:
"виробництво та встановлення енергозберігаючих технологій; будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, які були повністю чи частково зруйновані внаслідок бойових дій на території проведення антитерористичної операції;
встановлення модульних будинків та будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб".
 
Враховано    
24. перше речення частини другої викласти в наступній редакції:
 
   перше речення частини другої викласти в такій редакції:
 
25. "За рішенням державного партнера державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям";
 
-17- Головко М.Й.
В частині другій статті 4 виключити слова "За рішенням державного партнера"
 
Відхилено   "2. За рішенням державного партнера державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям";
 
26. частину третю – виключити.
 
   частину третю виключити;
 
27. 4) у статті 5:
 
   4) у статті 5:
 
28. частину першу після другого абзацу доповнити абзацом наступного змісту:
 
-18- Пинзеник В.М.
перший абзац пункту 4 виключити (щодо доповнення частини першої статті 5 словами "управління майном")
 
Відхилено   у частині першій:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
29. "управління майном";
 
   "управління майном".
У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;
 
30. абзац п'ятий частини першої викласти у наступній редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
31. "Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства може містити елементи різних договорів, передбачених законами України (змішаний договір). До відносин сторін змішаного договору застосовується законодавство про договори, елементи яких містить цей договір, якщо інше не випливає із положень цього Закону.";
 
-19- Сотник О.С.
Абзац 2 частини 1 статті 5 викласти у наступній редакції: "Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства може містити елементи різних договорів, передбачених законами України (змішаний договір). До відносин сторін змішаного договору застосовується законодавство про договори, елементи яких містить цей договір, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору."
 
Враховано редакційно   "Договір, укладений у рамках державно-приватного партнерства, може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови яких визначаються відповідно до цивільного законодавства України";
 
    -20- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 5, підпункту 4) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до абзацу 5 частини першої статті 5 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти в наступній редакції:
"Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови якого визначаються відповідно до цивільного законодавства України".
 
Враховано    
32. частину другу – виключити;
 
   частину другу виключити;
 
33. частину третю викласти у наступній редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
34. "3. Відносини, пов'язані з ініціюванням державно-приватного партнерства, вибором приватного партнера, підготовкою до укладання, укладанням та виконанням договорів, укладених в рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до частини першої цієї статті, регулюються нормами цього Закону, якщо інший порядок ініціювання відповідної форми державно-приватного партнерства, вибору приватного партнера, підготовки до укладання, укладання та виконання таких договорів не визначений законом, який регулює відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства".
 
-21- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 8, підпункту 4) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частини третьої статті 5 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти в наступній редакції:
"3. Відносини, пов'язані з ініціюванням державно-приватного партнерства, вибором приватного партнера, підготовкою до укладання, визначенням змісту договору, укладанням, та виконанням договорів, укладених в рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до частини першої цієї статті, регулюються нормами цього Закону, якщо інший порядок ініціювання відповідної форми державно-приватного партнерства, вибору приватного партнера, підготовки до укладання, визначенням змісту договору, укладання та виконання таких договорів не визначений законом, який регулює відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства. У разі якщо договір, що має укладатись в рамках державно-приватного партнерства є змішаним договором, відносини щодо ініціювання державно-приватного партнерства, підготовки до укладання договору та вибору приватного партнера регулюються нормами цього Закону".
 
Враховано   "3. Відносини, пов'язані з ініціюванням державно-приватного партнерства, вибором приватного партнера, підготовкою до укладення, визначенням змісту договору, укладенням та виконанням договорів, укладених у рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до частини першої цієї статті, регулюються нормами цього Закону, якщо інший порядок ініціювання відповідної форми державно-приватного партнерства, вибору приватного партнера, підготовки до укладення, визначення змісту договору, укладення та виконання таких договорів не визначений законом, що регулює відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства. У разі якщо договір, що має укладатися в рамках державно-приватного партнерства, є змішаним договором, відносини щодо ініціювання державно-приватного партнерства, підготовки до укладення договору та вибору приватного партнера регулюються нормами цього Закону";
 
35. 5) у статті 6:
 
-22- Пинзеник В.М.
пункт 5 виключити (щодо зміни редакції частини першої статті 6)
 
Враховано      
36. частину першу викласти у наступній редакції:
 
      
37. "1. Закупівля товарів, робіт, послуг державним партнером, підприємством або господарським товариством, яке бере участь в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, на стороні державного партнера, у приватного партнера, на виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, здійснюється без застосування процедур закупівлі, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", на умовах та за ціною, встановленими договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.".
 
-23- Галасюк В.В.
У абзаці третьому пункту 5 розділу І слова "без застосування процедур закупівлі, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"," виключити.
 
Враховано редакційно      
    -24- Сотник О.С.
Частину 1 статті 6 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти у наступній редакції "Державні закупівлі у рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням пункту   
    -25- Кошелєва А.В.
Підпункт 5 пункту 1 частини Івикласти у такій редакції:
"у статті 6:
частину першу викласти у наступній редакції:
"1. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг у приватного партнера на виконання зобов’язань за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, здійснюються шляхом застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", на умовах та за ціною, встановленими договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, з урахуванням особливостей визначених цим Законом.
2. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі подає на оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.
3. Загальний строк для визначення переможця переговорної процедури закупівлі не повинен перевищувати трьох днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.
4. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі."
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням пункту   
38. 6) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
39. частину першу – виключити;
 
   частину першу виключити;
 
40. частину другу викласти у наступній редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
41. "1. Об'єктами державно-приватного партнерства є:
 
   "2. Об'єктами державно-приватного партнерства є:
 
42. існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, у тому числі ділянки надр;
 
   існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, у тому числі ділянки надр;
 
43. створювані чи придбані в результаті виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
 
   створювані або придбані об’єкти в результаті виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства";
 
44. у першому абзаці частини третьої словосполучення "3. Передача об'єктів" замінити словосполученням "2. Передача існуючих об'єктів";
 
-26- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті шостому в абзаці сьомому слово "словосполучення" замінити на "слова".
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої слова "Передача об'єктів" замінити словами "Передача існуючих об'єктів";
 
45. доповнити статтю новою частиною наступного змісту:
 
-27- Пинзеник В.М.
третій абзац пункту 6 виключити (щодо доповнення статті 7 новою частиною - третьою)
 
Відхилено   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
46. "3. Об'єкти державно-приватного партнерства, що створені або придбані приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, можуть належати йому на праві власності та використовуватись ним або державним партнером чи іншою стороною договору в порядку та на умовах, визначених таким договором. Такі об'єкти можуть підлягати передачі приватним партнером державному партнеру в порядку та строки, визначені договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, але не пізніше дати припинення дії такого договору. Після переходу права власності на створені чи придбані приватним партнером об'єкти державно-приватного партнерства до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим, приватний партнер має переважне право на користування таким майном для виконання своїх зобов'язань в порядку та на умовах, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, до припинення його дії. Договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено, що об'єкти, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві власності приватному партнеру, не можуть бути без згоди державного партнера відчужені, передані в заставу, спільну діяльність, лізинг, оренду та інше користування або володіння. Зазначені вище обтяження, що встановлюються стосовно об'єктів, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві власності приватному партнеру, підлягають обов’язковій реєстрації у визначеному законодавством порядку.
 
-28- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті шостому абзаці дев’ятому доповнити речення друге після слів "дії такого договору" доповнити словами ", якщо така передача не заборонена відповідно до закону".
 
Враховано редакційно   "4. Об'єкти державно-приватного партнерства, створені або придбані приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, можуть належати йому на праві власності та використовуватися ним або державним партнером чи іншою стороною договору в порядку та на умовах, визначених таким договором, якщо інше не визначено законом, що регулює відносини, пов’язані з виконанням договорів, визначених у частині першій статті 5 цього Закону. Такі об'єкти підлягають передачі приватним партнером державному партнеру в порядку та строки, визначені договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, але не пізніше дати припинення дії такого договору. Після переходу права власності на створені чи придбані приватним партнером об'єкти державно-приватного партнерства до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим приватний партнер має переважне право на користування таким майном для виконання своїх зобов'язань у порядку та на умовах, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, до припинення дії такого договору. Договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено, що об'єкти, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві власності приватному партнеру, не можуть бути без згоди державного партнера передані в заставу, спільну діяльність, лізинг, оренду та інше користування або володіння. Зазначені обтяження, що встановлюються стосовно об'єктів, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві власності приватному партнеру, підлягають обов’язковій реєстрації у визначеному законом порядку.
 
    -29- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
В абзаці 9, підпункту 6) пункту 1 розділу І законопроекту, яким пропонується доповнити новою частиною статтю 7 Закону України "Про державно-приватне партнерство":
слово "відчужені" виключити;
доповнити речення перше словами: "якщо інше не визначено законом, що регулює відносини пов’язані із виконанням договорів, визначених в частині першій статті 5 цього Закону";
в реченні другому слова "можуть підлягати" замінити словом "підлягають";
в останньому реченні слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано    
    -30- Сотник О.С.
У абзаці 1 частини третій статті 7 словосполучення "на праві власності" замінити словосполученням "на праві господарського відання". Також словосполучення "можуть підлягати" замінити словом "підлягають".
 
Враховано частково    
    -31- Левченко Ю.В.
Абзац 4 пункту 5 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Об'єкти державно-приватного партнерства, створені або придбані приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства належать йому та державному партнеру чи іншій стороні договору на праві спільної часткової власності та використовуються ним або державним партнером чи іншою стороною договору в порядку та на умовах, визначених таким договором, якщо інше не визначено законом, що регулює відносини, пов’язані з виконанням договорів, визначених у частині першій статті 5 цього Закону. Такі об'єкти підлягають передачі приватним партнером державному партнеру в порядку та строки, визначені договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, але не пізніше дати припинення дії такого договору. Після переходу права спільної часткової власності на створені чи придбані приватним партнером об'єкти державно-приватного партнерства до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим приватний партнер має переважне право на користування таким майном для виконання своїх зобов'язань у порядку та на умовах, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, до припинення дії такого договору. Договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено, що об'єкти, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві спільної часткової власності приватному партнеру, не можуть бути без згоди державного партнера передані в заставу, спільну діяльність, лізинг, оренду та інше користування або володіння. Зазначені вище обтяження, що встановлюються стосовно об'єктів, які створені чи придбані на виконання умов договору та належать на праві власності приватному партнеру, підлягають обов’язковій реєстрації у визначеному законом порядку.
Порядок визначення часток у праві власності створюваних чи придбаних об'єктів, що перебувають у спільній частковій власності державного та приватного партнера, умови і порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності визначаються положеннями договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
 
Відхилено    
47. Договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено виникнення спільної часткової власності державного та приватного партнера на створювані чи придбані об'єкти державно-приватного партнерства. Порядок поділу створюваних чи придбаних об'єктів, що є у спільній частковій власності державного та приватного партнера, умови і порядок продажу частки у праві спільної часткової власності визначаються положеннями договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.".
 
-32- Єфімов М.В.
У абзаці десятому пункту шість розділу І:
слова "Порядок поділу" замінити словами "Порядок визначення часток у праві власності";
слово "продажу" замінити словом "відчуження".
 
Враховано   Договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено виникнення спільної часткової власності державного та приватного партнера на створювані чи придбані об'єкти державно-приватного партнерства. Порядок визначення часток у праві власності створюваних чи придбаних об'єктів, що перебувають у спільній частковій власності державного та приватного партнера, умови і порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності визначаються положеннями договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
48. 7) у статті 8:
 
-33- Пинзеник В.М.
пункт 7 виключити (щодо заміни редакції першого абзацу частини першої статті 8)
 
Відхилено   6) абзац перший частини першої статті 8 замінити двома абзацами такого змісту:
 
    -34- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
49. перший абзац частини першої викласти у наступній редакції:
 
      
50. "1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідне користування земельною ділянкою, державний партнер передає приватному партнеру, відповідно до Земельного кодексу України, земельну ділянку, на якій розташований об'єкт державно-приватного партнерства, разом із об'єктом державно-приватного партнерства на строк, встановлений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, чи забезпечує не пізніше дати набуття чинності договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, набуття приватним партнером права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва об'єкта державно-приватного партнерства.
 
   "1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідне користування земельною ділянкою, державний партнер передає приватному партнеру відповідно до Земельного кодексу України земельну ділянку, на якій розташований об'єкт державно-приватного партнерства, разом з об'єктом державно-приватного партнерства на строк, встановлений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, чи забезпечує не пізніше дати набрання чинності договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, набуття приватним партнером права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва об'єкта державно-приватного партнерства.
 
51. У всіх інших випадках державний партнер забезпечує надання на вимогу приватного партнера земельних ділянок, необхідних для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, в порядку, зазначеному у такому договорі".
 
-35- Єфімов М.В.
Абзац п’ятий пункту сьомого розділу І після слів "у порядку" доповнити словами "встановленому законом та ", далі за текстом
 
Враховано   У всіх інших випадках державний партнер забезпечує надання на вимогу приватного партнера земельних ділянок, необхідних для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, в порядку, встановленому законом та зазначеному в такому договорі".
У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами третім – сьомим;
 
52. 8) у статті 10:
 
   7) у статті 10:
 
53. частину першу викласти у наступній редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
54. "1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства готуються центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами Автономної Республіки Крим або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, що уповноважений проводити аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.";
 
   "1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства готуються центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами Автономної Республіки Крим або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого проводити аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства";
 
55. частину другу – виключити;
 
   частини другу і третю виключити;
 
56. частину третю – виключити.
 
      
57. 9) статтю 11 викласти у наступній редакції:
 
   8) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
58. "Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
   "Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
59. 1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться на підставі пропозиції про здійснення державно-приватного або за ініціативою уповноваженого органу шляхом:
 
   1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться на підставі пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства або за ініціативою уповноваженого органу шляхом:
 
60. детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства за наслідками аналізу:
 
   1) детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства за результатами аналізу:
 
61. економічних та фінансових показників реалізації партнерства;
 
   економічних та фінансових показників реалізації державно-приватного партнерства;
 
62. соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
 
   соціальних наслідків реалізації державно-приватного партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
 
63. екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля;
 
   екологічних наслідків реалізації державно-приватного партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля;
 
64. обґрунтування більшої ефективності проекту із залученням приватного партнера, порівняно із проектом без такого залучення;
 
   2) обґрунтування вищої ефективності проекту із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого залучення;
 
65. виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками;
 
   3) виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками;
 
66. визначення форми реалізації державно-приватного партнерства.
 
-36- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 11 у п. 1 додати останній абзац такого змісту:
"перспективи реалізації проекту після закінчення дії договору";
 
Враховано редакційно   4) визначення форми реалізації державно-приватного партнерства;
5) визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
    -37- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
В підпункті 9) пункту 1 розділу І законопроекту, яким пропонується викласти у новій редакції статтю 11 Закону України "Про державно-приватне партнерство" частину 1 нової редакції статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
"соціально-економічних та екологічних перспектив після закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства."
 
Враховано    
67. 2. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться щодо об'єктів:
 
   2. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться щодо об'єктів:
 
68. державної власності – центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління ними, а якщо такого органу не визначено – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства;
 
   державної власності – центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності, а якщо такого органу не визначено – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства;
 
69. комунальної власності – виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою, а якщо такого органу не визначено - виконавчим комітетом сільської, селищної міської ради чи виконавчим апаратом районної, обласної ради;
 
   комунальної власності – виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою, а якщо такого органу не визначено - виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради чи виконавчим апаратом районної, обласної ради;
 
70. Автономної Республіки Крим – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такого органу не визначено - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
   що належать Автономній Республіці Крим, – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такого органу не визначено - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
71. Якщо у державно-приватному партнерстві братимуть участь кілька державних партнерів, вони спільно проводять аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.
 
   Якщо у державно-приватному партнерстві братимуть участь кілька державних партнерів, вони спільно проводять аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.
 
72. 3. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   3. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
73. 4. За результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства складається висновок. Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства та іншими визначеними в Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства органами державної влади. Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності та майна Автономної Республіки Крим підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства, якщо відповідно до такого висновку передбачається надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету України.".
 
-38- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 11 у п. 4 додати останній абзац такого змісту:
"Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно- приватного партнерства щодо об'єктів державної власності підлягає оприлюдненню на офіційному інтернет-ресурсі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства".
 
Враховано   4. За результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства складається висновок. Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства, та іншими визначеними в Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства органами державної влади. Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності та майна, що належить Автономній Республіці Крим, підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства, якщо відповідно до такого висновку передбачається надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";
 
74. 10) статтю 12 – виключити.
 
   9) статтю 12 виключити;
 
75. 11) статтю 13 викласти у наступній редакції:
 
   10) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
76. "Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
   "Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
77. 1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи недоцільність його здійснення, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються:
 
   1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність його здійснення, про проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються щодо:
 
78. щодо об'єктів державної власності - центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об'єктами державної власності, а якщо такого органу не визначено – Кабінетом Міністрів України;
 
   об'єктів державної власності - центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об'єктами державної власності, а якщо такого органу не визначено – Кабінетом Міністрів України;
 
79. щодо об'єктів комунальної власності – органом місцевого самоврядування, згідно повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування";
 
   об'єктів комунальної власності – органом місцевого самоврядування згідно з повноваженнями відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування";
 
80. щодо об'єктів Автономної Республіки Крим – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такого органу не визначено - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
   об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим, – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такого органу не визначено - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
81. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом трьох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради – на найближчий сесії) у передбаченому цим Законом порядку.
 
   Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом трьох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства (сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами – на найближчий сесії) у передбаченому цим Законом порядку.
 
82. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства.".
 
   Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства";
 
83. 12) у статті 14:
 
   11) абзац другий частини другої статті 14 викласти в такій редакції:
 
84. абзац другий частини другої викласти у наступній редакції:
 
      
85. "У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону чи відповідно до таких законів, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами чи відповідно до таких законів.".
 
   "У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, чи відповідно до таких законів встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами чи відповідно до таких законів";
 
86. 13) у статті 15:
 
   12) у статті 15:
 
87. абзац четвертий частини першої викласти у наступній редакції:
 
-39- Пинзеник В.М.
перший абзац пункту 13 виключити (про зміну абзацу четвертого частини першої статті 15 щодо державної підтримки)
 
Відхилено   абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
 
88. "обсяг та форми державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства, якщо надання такої підтримки передбачається;";
 
-40- Сотник О.С.
У абзаці четвертому частині 1 статті 15 словосполучення "форми державної підтримки здійснення" замінити на словосполучення "форми фінансової участі державного партнера у здійсненні".
 
Відхилено   "обсяг та форми державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства, якщо надання такої підтримки передбачається";
 
89. частину другу – виключити.
 
   частину другу виключити;
 
90. 14) у статті 17:
 
   13) у статті 17:
 
91. частину першу перед абзацом, що починається словами "Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства", доповнити наступним абзацом:
 
   частину першу доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
92. "1. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства, зобов’язаний не пізніше місяця після підписання протоколу про результати конкурсу (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради – на найближчому пленарному засіданні) розглянути результати проведення конкурсу та затвердити відповідний протокол (щодо визначення переможця конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення конкурсу таким, що не відбувся) або відмовити у затвердженні результатів конкурсу з обґрунтуванням причини такої відмови.";
 
   "1. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства, зобов’язаний не пізніше місяця після підписання протоколу про результати конкурсу (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради – на найближчому пленарному засіданні) розглянути результати проведення конкурсу та затвердити відповідний протокол (про визначення переможця конкурсу, про відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця чи про оголошення конкурсу таким, що не відбувся) або відмовити у затвердженні результатів конкурсу з обґрунтуванням причини такої відмови".
У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
 
93. у частині третій словосполучення "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства" замінити словосполученням "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";
 
-41- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті чотирнадцятому в абзаці четвертому слово "словосполучення" замінити на "слова".
 
Враховано   у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";
 
94. доповнити статтю частинами п'ятою, шостою та сьомою наступного змісту:
 
   доповнити частинами п'ятою – сьомою такого змісту:
 
95. "5. Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства, може бути розірваний за згодою сторін, а у випадках, встановлених законом або договором – в судовому порядку.
 
   "5. Договір, укладений у рамках державно-приватного партнерства, може бути розірваний за згодою сторін, а у випадках, встановлених законом або договором, – у судовому порядку.
 
96. 6. Правові наслідки зміни або розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, визначаються законом та цим договором.
 
   6. Правові наслідки зміни або розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, визначаються законом та цим договором.
 
97. 7. Особа, яка організовує або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, може брати участь в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, на стороні приватного партнера.
 
   7. Особа, яка організовує або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, може брати участь у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, на стороні приватного партнера.
 
98. У разі невиконання приватним партнером своїх зобов’язань за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, особа, яка організовує або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, має право звернутися до державного партнера з пропозицією про заміну приватного партнера за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.".
 
-42- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 9, підпункту 14) пункту 1 розділу І законопроекту, яким пропонується доповнити новою частиною статтю 17 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити словами: "в порядку та у спосіб визначені Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   У разі невиконання приватним партнером своїх зобов’язань за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, особа, яка організовує або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, має право звернутися до державного партнера з пропозицією про заміну приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у порядку та спосіб, визначені Кабінетом Міністрів України";
 
99. 15) у статті 18:
 
   14) у статті 18:
 
100. частину першу після третього абзацу доповнити абзацом наступного змісту
 
-43- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Підпункт 15) пункту 1 розділу І законопроекту, яким пропонується доповнити новими абзацами частину першу статті 18 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити абзацами:
придбання державним партнером певного об'єму товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним партнером за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства;
поставок приватному партнеру товарів (робіт, послуг), необхідних для здійснення державно-приватного партнерства;
 
Враховано   частину першу після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
101. "виплати приватному партнеру інших платежів, які передбачені договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, зокрема, плати за готовність (доступність) об'єкту державно-приватного партнерства до експлуатації (використання), тощо;";
 
   "шляхом виплати приватному партнеру інших платежів, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, зокрема плати за готовність (доступність) об'єкта державно-приватного партнерства до експлуатації (використання) тощо;
шляхом придбання державним партнером певного обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним партнером за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства;
шляхом постачання приватному партнеру товарів (робіт, послуг), необхідних для здійснення державно-приватного партнерства".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
 
102. доповнити статтю частиною четвертою наступного змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
103. "4. Державна підтримка, яка передбачена цією статтею, надається без проведення державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, що передбачена Законом України "Про інвестиційну діяльність.".
 
   "4. Державна підтримка, передбачена цією статтею, надається без проведення державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, передбаченої Законом України "Про інвестиційну діяльність";
 
104. 16) статтю 19 доповнити частинами другою та третьою наступного змісту:
 
-44- Пинзеник В.М.
пункт 16 виключити (про доповнення статті 19 частинами другою і третьою щодо вирішення спорів та відмови держави від імунітету в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства).
 
Відхилено   15) статтю 19 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
105. "2. Спори, що виникають із договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, за участю нерезидентів, підприємств з іноземними інвестиціями, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі, або третейським судом.
 
   "2. Спори, що виникають із договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства за участю нерезидентів, підприємств з іноземними інвестиціями, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством, а також можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі, або третейським судом.
 
106. 3. Держава, яка здійснює державно-приватне партнерство в особі відповідних державних органів, може відмовитися від імунітету в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства.".
 
-45- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті шістнадцятому абзац третій доповнити новим речення другим такого змісту:
"Держава може відмовитися від імунітету лише у випадках, якщо це передбачено у законодавстві України.".
 
Відхилено   3. У разі якщо укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється Кабінетом Міністрів України, на вимогу іноземного приватного партнера (партнерів) держава має право відмовитися від імунітету в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, рішення у провадженнях щодо забезпечення позову, а також на виконання рішень судових і арбітражних органів";
 
    -46- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 3 підпункту 16 пункту 1 розділу 1 законопроекту, яким пропонується доповнити новою частиною 3 статтю 19 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти в наступній редакції:
"3. У разі, якщо укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється Кабінетом Міністрів України, то на вимогу іноземного приватного партнера (партнерів) держава має право відмовитися від імунітету в договорі, в рамках державно-приватного партнерства. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, рішення у провадженнях щодо забезпечення позову, а також виконання рішень судових і арбітражних органів.".
 
Враховано    
107. 17) у статті 20:
 
   16) у статті 20:
 
108. частину третю викласти у наступній редакції:
 
   частини третю – п’яту викласти в такій редакції:
 
109. "3. У разі якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову) відповідно до закону, якщо інший порядок компенсації інвестицій не передбачений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.
 
   "3. У разі якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову) відповідно до закону, якщо інший порядок компенсації інвестицій не передбачений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.
 
110. Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.
 
   Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.
 
111. Якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера, що підлягають державному регулюванню, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (виконання, надання) та/або не включають інвестиційну складову, що має бути включена до складу таких цін (тарифів), та/або не забезпечують необхідний рівень прибутку, приватний партнер, у випадку, якщо це передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, має право:
 
-47- Пинзеник В.М.
в пункті 17 у частині змін до статті 20 у першому абзаці (що стосується змін до частини третьої) виключити абзаци наступного змісту:
"Якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера, що підлягають державному регулюванню, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (виконання, надання) та/або не включають інвестиційну складову, що має бути включена до складу таких цін (тарифів), та/або не забезпечують необхідний рівень прибутку, приватний партнер, у випадку, якщо це передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, має право:
відмовитися від договору з відшкодуванням за рахунок державного або місцевого бюджету збитків та невідшкодованої протягом дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, вартості створених (збудованих) за рахунок приватного партнера об'єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об'єкта державно-приватного партнерства;
або призупинити, якщо інше не передбачено законодавством, виконання інвестиційних зобов'язань до затвердження цін (тарифів) на економічно обґрунтованому рівні та/або включення до цін (тарифів) інвестиційної та/або прибуткової складової або внесення на запропонованих приватним партнером умовах змін до договору щодо обсягів та строків внесення інвестицій в об'єкт державно-приватного партнерства""
 
Враховано частково   Якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера, що підлягають державному регулюванню, не є економічно обґрунтованими, і відсутня належна компенсація, приватний партнер, якщо це передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, має право призупинити, якщо інше не передбачено законодавством, виконання інвестиційних зобов'язань до затвердження цін (тарифів) на економічно обґрунтованому рівні та/або включення до цін (тарифів) інвестиційної та/або прибуткової складової або до внесення на запропонованих приватним партнером умовах змін до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, щодо обсягів та строків внесення інвестицій в об'єкт державно-приватного партнерства.
 
112. відмовитися від договору з відшкодуванням за рахунок державного або місцевого бюджету збитків та невідшкодованої протягом дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, вартості створених (збудованих) за рахунок приватного партнера об'єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об'єкта державно-приватного партнерства;
 
-48- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзаци 5-7 підпункту 17 пункту 1 розділу 1 законопроекту, якими пропонується нова редакція абзаців 3-5 частини 3 статті 20 Закону України "Про державно-приватне партнерство" замінити абзацом наступного змісту:
"Якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера, що підлягають державному регулюванню, не є економічно обґрунтованими, за відсутності належної компенсації, приватний партнер, у випадку, якщо це передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, має право призупинити, якщо інше не передбачено законодавством, виконання інвестиційних зобов'язань до затвердження цін (тарифів) на економічно обґрунтованому рівні та/або включення до цін (тарифів) інвестиційної та/або прибуткової складової або внесення на запропонованих приватним партнером умовах змін до договору щодо обсягів та строків внесення інвестицій в об'єкт державно-приватного партнерства.";
 
Враховано      
113. або призупинити, якщо інше не передбачено законодавством, виконання інвестиційних зобов'язань до затвердження цін (тарифів) на економічно обґрунтованому рівні та/або включення до цін (тарифів) інвестиційної та/або прибуткової складової або внесення на запропонованих приватним партнером умовах змін до договору щодо обсягів та строків внесення інвестицій в об'єкт державно-приватного партнерства.";
 
      
114. частину четверту викласти у наступній редакції:
 
-49- Пинзеник В.М.
в пункті 17 у частині змін до статті 20 у другому абзаці редакцію частини четвертої замінити словами:
"4. Права і обов'язки приватного партнера регулюються чинним законодавством."
 
Відхилено      
115. "4. Держава гарантує, що до прав і обов'язків приватного партнера, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії буде застосовуватися законодавство, чинне на момент укладання договору, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового та інших видів державного контролю, або пом'якшує відповідальність приватного партнера, яке має застосовуватися з дати набрання чинності таким законодавством. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.";
 
   4. Держава гарантує, що до прав і обов'язків приватного партнера, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, протягом строку дії такого договору буде застосовуватися законодавство, чинне на момент укладення договору, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового та інших видів державного контролю, або пом'якшує відповідальність приватного партнера, яке має застосовуватися з дати набрання чинності таким законодавством. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.
 
116. частину п'яту викласти у наступній редакції:
 
-50- Пинзеник В.М.
в пункті 17 у частині змін до статті 20 третій абзац виключити (щодо нової редакції частини п’ятої про зміни умов договору).
 
Відхилено      
117. "5. Якщо протягом строку дії договору, укладеного в рамках здійснення державно-приватного партнерства, будуть прийняті нормативні акти, які погіршують становище приватного партнера таким чином, що він позбавляється того, на що обґрунтовано розраховував при укладанні договору, в тому числі покладають на нього додаткові витрати, в договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачений порядок зміни умов відповідного договору з метою забезпечення майнових інтересів приватного партнера, що існували на дату укладання договору.";
 
   5. Якщо протягом строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, будуть прийняті нормативні акти, що погіршують становище приватного партнера таким чином, що він позбавляється того, на що обґрунтовано розраховував при укладенні договору, в тому числі покладають на нього додаткові витрати, у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено порядок зміни умов такого договору з метою забезпечення майнових інтересів приватного партнера, що існували на дату укладення договору";
 
118. доповнити статтю частинами шостою та сьомою наступного змісту:
 
   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
119. "6. У разі розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, через порушення державним партнером зобов'язань за таким договором, державний партнер відшкодовує приватному партнеру внесені ним інвестиції в частині, що не була відшкодована протягом дії такого договору, а також збитки, завдані достроковим припиненням договору.
 
   "6. У разі розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, через порушення державним партнером зобов'язань за таким договором, державний партнер відшкодовує приватному партнеру внесені ним інвестиції в частині, що не була відшкодована протягом дії такого договору, а також збитки, завдані достроковим припиненням договору.
 
120. Порядок та способи розрахунку зазначеного вище відшкодування та збитків, а також строки їх виплати приватному партнеру, встановлюється договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
 
   Порядок та способи розрахунку відшкодування та збитків, а також строки їх виплати приватному партнеру встановлюються договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.
 
121. 7. Зазначені в цій статті гарантії прав приватних партнерів застосовуються до усіх форм державно-приватного партнерства, які передбачені цим Законом та іншими законами, які регулюють відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства.".
 
   7. Зазначені в цій статті гарантії прав приватних партнерів застосовуються до всіх форм державно-приватного партнерства, передбачених цим Законом та іншими законами, що регулюють відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства";
 
122. 18) у статті 21:
 
      
123. у частині першій словосполучення "центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України" замінити словосполученням "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства".
 
-51- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті вісімнадцятому в абзаці другому слово "словосполучення" замінити на "слова".
 
Враховано   17) у частині першій статті 21 слова "центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";
 
124. 19) у статті 22:
 
   18) у статті 22:
 
125. у назві статті словосполучення "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику" замінити словосполученням "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
   у назві слова "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику" замінити словами "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
126. у частині першій словосполучення "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику" замінити словосполученням "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
   у частині першій:
в абзаці першому слова "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику" замінити словами "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
127. абзац другий частини першої викласти у наступній редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
128. "методологічне забезпечення проведення перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;";
 
   "методологічне забезпечення проведення перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства";
 
129. абзац сьомий – виключити;
 
   абзаци сьомий і тринадцятий виключити.
 
130. абзац тринадцятий – виключити.
 
      
131. 20) доповнити Закон статтею 23 наступного змісту:
 
-52- Пинзеник В.М.
пункт 20 виключити (доповнення закону статтею 23. "Валютне регулювання")
 
Враховано      
132. Стаття 23. Валютне регулювання
 
      
133. 1. Грошові кошти, отримані іноземним приватним партнером за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, можуть вільно (без будь-яких обмежень) конвертуватися в українську або іноземну конвертовану валюту та переказуватися за межі України, у тому числі згідно з умовами, викладеними в такому договорі.
 
-53- Ленський О.О.
у частині першій розділу І: у пункті двадцятому абзац третій виключити, а саме:
"1. Грошові кошти, отримані іноземним приватним партнером за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, можуть вільно (без будь-яких обмежень) конвертуватися в українську або іноземну конвертовану валюту та переказуватися за межі України, у тому числі згідно з умовами, викладеними в такому договорі.".
 
Враховано редакційно      
    -54- Головко М.Й.
В частині першій статті 23 після слів "в такому договорі" додати слова "за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України"
 
Відхилено , у зв'язку з виключенням статті 23   
134. 2. У разі, коли відповідно до законодавства України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в іноземній валюті, одержані приватними партнерами, що є сторонами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, від реалізації товарів (робіт, послуг), вироблених (виконаних, наданих) та (або) у вигляді позик (кредитів) відповідно до умов такого договору.
 
-55- Головко М.Й.
В частині другій статті 23 після слів "відповідно до умов такого договору" додати слова "за винятком випадків обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо НБУ, що встановлюється відповідно до чинного законодавства України"
 
Відхилено , у зв'язку з виключенням статті 23     
135. 3. На операції приватного партнера, що здійснюються для потреб договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (у тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для фінансування та провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої таким договором, в тому числі реалізація товарів (робіт, послуг), вироблених (виконаних, наданих) відповідно до умов такого договору), не поширюються передбачені законодавством України обмеження щодо:
 
      
136. 1) розрахунків за експортно-імпортними операціями, у тому числі щодо строків, передбачених Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";
 
      
137. 2) отримання та повернення кредитів, позик в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів, у тому числі вимоги стосовно реєстрації відповідних договорів та стосовно максимальних розмірів процентних ставок за ними;
 
      
138. 3) переказу коштів у іноземній валюті відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України;
 
      
139. 4) переказу коштів у іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для засвідчення відповідності цін кон'юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;
 
      
140. 5) купівлі, продажу іноземної валюти для здійснення розрахунків із нерезидентами та повернення кредитів, позик в іноземній валюті;
 
      
141. 6) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
 
      
142. 4. Зазначені в цій статті особливості валютного регулювання застосовуються до усіх форм державно-приватного партнерства, які передбачені цим Законом та іншими законами, які регулюють відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства.".
 
      
143. 2. У частині п’ятій статті 6 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391):
 
-56- Єфімов М.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту – виключити.
 
Враховано      
144. 1) в абзаці другому після слів "така угода (двостороння або багатостороння)" додати слова "на всю ділянку надр, передбачену спеціальним дозволом, або на її частину, визначену надрокористувачем";
 
      
145. 2) абзац десятий після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
      
146. "Після укладання угоди про розподіл продукції на частину ділянки надр, яка була надана надрокористувачу в користування на підставі спеціального дозволу, до такого спеціального дозволу вносяться зміни в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а на ділянку надр, щодо якої укладено угоду про розподіл продукції, оформляється спеціальний дозвіл відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою";
 
      
147. 3. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 46, ст. 456):
 
-57- Пинзеник В.М.
Частину третю виключити (про доповнення пунктом 20-1 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності").
 
Відхилено   4. Частину першу статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480) доповнити пунктом 20? такого змісту:
 
148. 1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 20? наступного змісту
 
      
149. "20?) відповідно до закону укладають договори спільної діяльності, управління майном, та інші договори в рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо майна підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також майна господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави становить 100 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють;".
 
-58- Ленський О.О.
у частині третій у пункті першому в абзаці другому вилучити слово "інші".
 
Відхилено   "20?) відповідно до закону укладають договори про спільну діяльність, управління майном та інші договори в рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо майна підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також майна господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави становить 100 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють".
 
    -59- Сольвар Р.М.
У пункті 20 і статті 6 Закону України "Про управління об‘єктами права державної власності" слово "інші" виключити.
 
Відхилено    
150. 4. У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 41, ст. 372):
 
   2. У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372 із наступними змінами):
 
151. 1)у статті 1:
 
      
152. третій абзац викласти у наступній редакції:
 
      
153. "договір концесії (концесійний договір) – договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній або безоплатній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його користування (експлуатацію) на умовах договору, відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;".
 
-60- Пинзеник В.М.
У частині шостій (щодо змін до закону "Про концесії") з першого абзацу пункту 1 у частині змін до третього абзацу статті 1 слова "або безоплатній" виключити
 
Враховано редакційно      
    -61- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 яким вносяться зміни до Закону України "Про концесії" - виключити.
 
Враховано    
    -62- Ленський О.О.
у частині четвертій пункті першому абзаці четвертому виключити слова "або безоплатній".
 
Враховано редакційно    
    -63- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 у визначенні "договір концесії" викреслити слова "та безоплатній".
 
Враховано редакційно    
    -64- Сотник О.С.
У абзаці 3 частини 1 статті 1 Закону України "Про концесії", після слів "або безоплатній" доповнити словами "у випадках, передбачених цим законом".
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням підпункту   
    -65- Сольвар Р.М.
У абзаці третьому статті 1 Закону України "Про концесії" слова "або безоплатній" виключити.
 
Враховано редакційно    
154. 2)у статті 3:
 
   1) у статті 3:
 
155. абзац вісімнадцятий частини другої викласти у наступній редакції:
 
   абзац вісімнадцятий частини другої викласти в такій редакції:
 
156. "використання об'єктів соціально-культурного призначення;";
 
   "використання об'єктів соціально-культурного призначення";
 
157. частину четверту після другого абзацу доповнити абзацом наступного змісту:
 
      
158. "індивідуально визначене майно, яке використовується у сферах діяльності, що визначені частиною другою цієї статті;";
 
-66- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 4 Розділу І щодо доповнення статті 3 Закону України "Про концесії" виключити.
 
Враховано      
159. частину шосту викласти у наступній редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
160. "6. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону. У частині передачі концесіонеру права на будівництво об'єкта концесії концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку концесіонеру для будівництва об'єкта концесії.".
 
   "6. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону. У частині передачі концесіонеру права на будівництво об'єкта концесії концесійний договір набирає чинності з дня набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку концесіонеру для будівництва об'єкта концесії";
 
161. 3)у статті 10:
 
   2) абзац одинадцятий частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
162. абзац одинадцятий частини першої викласти у наступній редакції:
 
      
163. "умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів (крім концесій на створення (будівництво) нового об'єкта за рахунок концесіонера);";
 
   "умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів (крім концесій на створення (будівництво) нового об'єкта за рахунок концесіонера)";
 
164. 4)у статті 12:
 
-67- Пинзеник В.М.
У частині шостій (щодо змін до закону "Про концесії") пункти 4, 5, 6 виключити.
 
Враховано частково   3) у статті 12:
у частині першій:
 
165. абзац перший частини першої викласти у наступній редакції:
 
   абзаци перший і п’ятий викласти в такій редакції:
 
166. "Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору.";
 
   "1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору";
 
167. абзац п'ятий частини першої викласти у наступній редакції:
 
      
168. "У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва, концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору.";
 
   "У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору";
 
169. доповнити частину першу абзацом шостим наступного змісту:
 
   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
170. "У разі надання концесії на створення (будівництво) нового об'єкта, концесіонер може звільнятися від сплати концесійних платежів за нові об'єкти, створені (побудовані) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок. Концесійним договором може бути передбачено, що концесійний платіж вноситься концесіонером шляхом передачі концесієдавцю у власність нових об'єктів, створених (побудованих) концесіонером відповідно до умов концесійного договору.".
 
-68- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
В абзаці 7 підпункту 4 пункту 4 Розділу І щодо доповнення новим абзацом частини першої статті 12 Закону України "Про концесії":
після слів "концесіонер може" доповнити словами "бути тимчасово";
останнє речення виключити.
 
Враховано   "У разі надання концесії на створення (будівництво) нового об'єкта концесіонер відповідно до умов концесійного договору може бути тимчасово звільнений від сплати концесійних платежів за нові об'єкти, створені (побудовані) концесіонером на виконання умов концесійного договору за власний рахунок";
 
171. частину третю викласти у наступній редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
172. "3. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, або як частка (у відсотках) прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером, або у вигляді передачі концесієдавцю у власність майна, що знаходиться у власності концесіонера. Концесійним договором можуть передбачатись поєднання різних видів концесійних платежів. Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
   "3. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого у концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, або як частка (у відсотках) прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером, або у вигляді передачі концесієдавцю у власність майна, що знаходиться у власності концесіонера. Концесійним договором може передбачатися поєднання різних видів концесійних платежів. Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
173. частину четверту викласти у наступній редакції:
 
-69- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац 11 підпункту 4 пункту 4 Розділу І щодо викладення в новій редакції частини четвертої статті 12 Закону України "Про концесії" виключити.
 
Враховано      
174. "4. Концесіонери збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення та здійснюють виконання робіт, надання послуг або продаж товарів за регульованими цінами (тарифами), можуть відповідно до умов концесійного договору бути звільненими повністю або частково від сплати концесійних платежів".
 
      
175. 5) у статті 16:
 
   4) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
 
176. частину другу викласти в наступній редакції:
 
      
177. "2. Спори, що виникають з концесійних договорів за участю нерезидентів, підприємств із іноземними інвестиціями, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі, або третейським судом".
 
   "2. Спори, що виникають з концесійних договорів за участю нерезидентів, підприємств з іноземними інвестиціями, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством, а також можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі, або третейським судом";
 
178. 6) у статті 18:
 
   5) статтю 18 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
179. доповнити статтю частиною третьою наступного змісту, у зв'язку з чим частини третю та четверту вважати частинами четвертою і п'ятою, відповідно:
 
      
180. "3. У разі нездійснення концесієдавцем виконання робіт або фінансування робіт з реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення об'єкта концесії, у випадку, якщо умовами договору концесії передбачений такий обов'язок концесієдавця, концесіонер має право за власний рахунок профінансувати відповідні роботи, зарахувавши їх вартість в рахунок концесійних платежів, або вимагати відшкодування вартості таких робіт, на умовах та в порядку, передбаченому концесійним договором.".
 
   "3. У разі нездійснення концесієдавцем виконання робіт або фінансування робіт з реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення об'єкта концесії, якщо умовами договору концесії передбачений такий обов'язок концесієдавця, концесіонер має право за власний рахунок профінансувати відповідні роботи, зарахувавши їх вартість у рахунок концесійних платежів, або вимагати відшкодування вартості таких робіт на умовах та в порядку, передбаченому концесійним договором".
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
181. 5. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30, ст. 416):
 
   1. Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
182. 1) у статті 1:
 
-70- Пинзеник В.М.
У частині п’ятій (у частині змін до закону "Про оренду державного та комунального майна") пункт 1 виключити (про доповнення частиною десятою щодо регулювання відносин)
 
Відхилено      
183. доповнити частиною десятою наступного змісту:
 
      
184. "10. Відносини користування приватним партнером державним, комунальним майном та майном, що належить Автономній Республіці Крим, створеним або придбаним цим приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, після переходу прав власності на таке майно до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим регулюються Законом України "Про державно-приватне партнерство.";
 
   "10. Відносини користування приватним партнером державним, комунальним майном та майном, що належить Автономній Республіці Крим, створеним або придбаним цим приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, після переходу права власності на таке майно до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим регулюються Законом України "Про державно-приватне партнерство".
 
185. 2) у статті 9:
 
      
186. абзац дванадцятий частини четвертої викласти у наступній редакції:
 
-71- Пинзеник В.М.
У частині п’ятій (у частині змін до закону "Про оренду державного та комунального майна") пункт 2 виключити (щодо заміни абзацу дванадцятого частини четвертої).
 
Враховано      
187. "прийнято рішення про приватизацію цих об'єктів;".
 
      
188. 3)У статті 14:
 
-72- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Підпункт 3 пункту 5 Розділу 1 законопроекту, яким вносяться зміни до статті 14 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - виключити.
 
Враховано      
189. абзац перший викласти в наступній редакції:
 
      
190. "Припинення діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого переданий в оренду, здійснюється шляхом його ліквідації. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства такий структурний підрозділ підлягає закриттю за рішенням органу управління юридичної особи."
 
      
191. 6. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24, ст. 348):
 
-73- Ленський О.О.
Частину шосту виключити (зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна").
 
Враховано      
192. 1) у статті 17:
 
      
193. частину третю викласти у наступній редакції:
 
      
194. "3. З моменту реєстрації товариства, діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна, або будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, який орендує майно, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов'язків орендаря.".
 
      
195. 7. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Голос України, 2014, 04, 19.04.2014 № 78):
 
-74- Пинзеник В.М.
Виключити частину сьому (щодо внесення змін до закону "Про здійснення державних закупівель").
 
Враховано      
196. у статті 2:
 
      
197. частину третю доповнити абзацом шістнадцятим наступного змісту:
 
      
198. "товари, роботи і послуги, що закуповуються у приватного партнера замовником, який є стороною договору, укладеного в рамках здійснення державно-приватного партнерства, або бере участь в цьому договорі на стороні державного партнера, з метою реалізації прав і виконання обов'язків, визначених таким договором, та на умовах, визначених таким договором.".
 
-75- Сотник О.С.
Абзац 16 частини 3 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", в якому йдеться про те, що дія закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: "товари, роботи і послуги, що закуповуються у приватного партнера замовником, який є стороною договору, укладеного в рамках здійснення державно-приватного партнерства, або бере участь в цьому договорі на стороні державного партнера, з метою реалізації прав і виконання обов'язків, визначених таким договором, та на умовах, визначених таким договором" виключити.
 
Враховано редакційно      
    -76- Кошелєва А.В.
Пункт 7 частини Івикласти у наступній редакції:
"У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Голос України, 2014, 04, 19.04.2014 № 78):
у статті 2:
підпункт другий частини четвертої доповнити абзацом дванадцятим наступного змісту:
"товари, роботи і послуги, що закуповуються у приватного партнера замовником в рамках здійснення державно-приватного партнерства.";
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням пункту 7   
199. 8. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 17, ст. 148):
 
-77- Пинзеник В.М.
Виключити частину 8 (щодо внесення змін до закону "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності").
 
Враховано      
    -78- Кошелєва А.В.
пункт 8 частини Івиключити.
 
Враховано    
200. частину першу статті 4 доповнити пунктом 14 наступного змісту:
 
      
201. "14) товари, роботи і послуги, що закуповуються у приватного партнера, замовником, який є стороною договору, укладеного в рамках здійснення державно-приватного партнерства, або бере участь в цьому договорі на стороні державного партнера, з метою реалізації прав і виконання обов'язків, визначених таким договором, та на умовах, визначених таким договором.".
 
-79- Сотник О.С.
Пункт 14 частини 1 статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", в якому передбачено, що без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та вказаним Законом, замовник здійснює закупівлі "товарів, робіт і послуг, що закуповуються у приватного партнера, замовником, який є стороною договору, укладеного в рамках здійснення державно-приватного партнерства, або бере участь в цьому договорі на стороні державного партнера, з метою реалізації прав і виконання обов'язків, визначених таким договором, та на умовах, визначених таким договором" виключити.
 
Враховано редакційно      
202. 9. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 32, ст. 422):
 
-80- Пинзеник В.М.
Виключити частину 9 (щодо змін до закону "Про міжнародне приватне право").
 
Відхилено   3. Пункт 1 частини першої статті 77 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) викласти в такій редакції:
 
    -81- Ленський О.О.
виключити частину дев'яту, а саме:
"9. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 32, ст. 422):
пункт 1 частини першої статті 77 викласти у наступній редакції:
"1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, які стосуються укладання, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, в яких нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;".
 
Відхилено    
    -82- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Скасувати внесення змін до цього закону.
 
Відхилено    
203. пункт 1 частини першої статті 77 викласти у наступній редакції:
 
      
204. "1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, які стосуються укладання, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, в яких нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;".
 
-83- Кужель О.В.
Єфімов М.В.
Кіраль С.І.
Абзац третій частини 9 Розділу 1 після слів "виконання договорів, укладених" доповнити словами "Кабінетом Міністрів України", далі за текстом.
 
Враховано   "1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених Кабінетом Міністрів України в рамках державно-приватного партнерства, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт".
 
205. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
206. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
207. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.