Кількість абзаців - 94 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
-1- Галасюк В.В.
У назві Розділу І слова "та доповнення" виключити.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212):
 
   3. У Законі України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
7. у пункті 1 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "ініціаторів створення індустріальних парків";
 
   у пункті 1 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "ініціаторів створення індустріальних парків";
 
8. у пункті 3 слова "промислового виробництва" замінити словами "переробної промисловості";
 
-2- Левченко Ю.В.
Абзац 3 п.п. 1 п. 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   у пункті 3 слова "промислового виробництва" замінити словами "переробної промисловості";
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) транскордонний індустріальний парк – індустріальний парк, що створюється і функціонує на підставі міжнародного договору України, який укладається між урядами держав або уповноваженими ними ініціаторами створення. Порядок створення і функціонування таких індустріальних парків регулюється міжнародними договорами України";
 
    -3- Шинькович А.В.
Пункт 3 частини 1 статті 1 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в наступній редакції:
"3) індустріальний (промисловий) парк (далі - індустріальний парк) визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сферах промислового виробництва та переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;"
 
Враховано редакційно    
9. у пункті 7 слова "із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами ", що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами";
 
-4- Кіраль С.І.
У абзаці 4 підпункту 1) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 7 частини 1 статті 1 Закону України "Про індустріальні парки" доповнити словами "та реалізує державну інвестиційну політику;"
 
Враховано редакційно   у пункті 7 слова "із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "що забезпечує формування та реалізацію державної інвестиційної політики";
 
10. пункт 8 після слів "набув право на земельну ділянку" доповнити словами "та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна".
 
-5- Маркевич Я.В.
Пункт 8 частини 1 статті 1 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в наступній редакції:
8) учасник індустріального парку (далі - учасник) - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території адміністративно-територіальної одиниці України, в межах якої розташований індустріальний парк, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку в розмірах достатніх для провадження господарської діяльності та уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку.
 
Враховано частково   пункт 8 після слів "набув право на земельну ділянку" доповнити словами "та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна";
 
    -6- Хміль М.М.
Частину першу розділу першого законопроекту після пункту 1 доповнити пунктом 1-1.
1-1) частину 1 статті 1 доповнити наступним пунктом:
"9) транскордонний індустріальний парк – індустріальний парк який створюється і функціонує на підставі угод міжнародного договору, який укладається між урядами держав або уповноваженими ними ініціаторами.
Порядок створення і функціонування таких індустріальних парків регулюється міжнародними договорами."
 
Враховано    
11. 2) у статті 11:
 
   2) у статті 11:
 
12. частину п’яту після слів "передаватися учасникам індустріального парку" доповнити словами "та/або керуючій компанії";
 
   частину п’яту після слів "передаватися учасникам індустріального парку" доповнити словами "та/або керуючій компанії";
 
13. частину шосту після слів "відповідно до земельного законодавства України" доповнити словами "без попереднього погодження з орендодавцем.";
 
-7- Кіраль С.І.
У абзаці 3 підпункту 2) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частини 6 статті 11 Закону України "Про індустріальні парки" видалити слова "без попереднього погодження з орендодавцем.";
 
Відхилено   частину шосту доповнити словами "без попереднього погодження з орендодавцем, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки";
 
    -8- Галасюк В.В.
Абзац третій пункту другого частини першої Розділу І після слів "погодження з орендодавцем" доповнити словами "якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
Враховано    
    -9- Фаєрмарк С.О.
Пункт другий частини першої розділу І законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"додати нову частину дев’яту такого змісту:
9. Земельна ділянка, яка надана для створення та функціонування індустріального парку, може бути звільнена від сплати за неї на строк до 3 років з моменту включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків."
 
Відхилено    
14. 3) у статті 14:
 
-10- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій пункт третій виключити
 
Враховано частково   3) у статті 14:
 
    -11- Хміль М.М.
Пункт 3 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
15. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-12- Кіраль С.І.
У абзаці 2 підпункту 3) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до назви статті 14 Закону України "Про індустріальні парки", а також у абзаці 5 та 6 підпункту 3) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частині 5 і 6 Закону України "Про індустріальні парки", слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру";
 
Враховано по суті     
    -13- Маркевич Я.В.
В назві статті 14, частинах 5, 6 статті 14, в назві статті 15, частині 1 статті 15, в назві статті 16, частинах 1, 2, 3, 4, 5 статті 16, частинах 1, 2, статті 24, пункті 4 частини 1 статті 27, частині 3 статті 29, частині 3 статті 31 Закону України "Про індустріальні парки" слова "Перелік пілотних індустріальних парків" у різних відмінках замінити словами "Перелік індустріальних парків" у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті   
16. частину третю після слів "уповноважений державний орган" доповнити словами "через власний офіційний веб-сайт.";
 
-14- Галасюк В.В.
У абзаці третьому пункту третього частини першої Розділу І слово "власний" замінити словом "свій"
 
Враховано   частину третю доповнити словами "шляхом її розміщення на своєму офіційному веб-сайті";
 
17. частину п’яту викласти у наступній редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
18. "5. Для надання державної підтримки, передбаченої діючим законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розміщує на власному веб-сайті Перелік пілотних індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки. Індустріальний парк може бути внесений до Переліку пілотних індустріальних парків за умови, що на момент внесення у його межах відсутній цілісний майновий комплекс, який дозволяє здійснювати виробництво продукції.";
 
-15- Маркевич Я.В.
У частині 5 статті 14 Закону України "Про індустріальні парки" слово "діючим" виключити.
 
Враховано   "5. Для надання державної підтримки, передбаченої законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розміщує на своєму офіційному веб-сайті Реєстр індустріальних парків, до якого індустріальні парки включаються за заявою ініціаторів створення. Індустріальний парк може бути включений до Реєстру індустріальних парків за умови, що на час включення у його межах відсутній цілісний майновий комплекс, що дає змогу здійснювати виробництво продукції.
Майнові права інтелектуальної власності на Реєстр індустріальних парків (бази даних) належать державі в особі уповноваженого державного органу. Держава, органи державної влади, їх посадові особи користуються Реєстром індустріальних парків (базами даних) на безоплатній основі. На майнові права на комп’ютерні програми та бази даних для ведення Реєстру індустріальних парків поширюються вимоги статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги";
 
    -16- Галасюк В.В.
У абзаці п’ятому пункту третього частини першої Розділу І:
слово "власному" замінити словом "своєму";
слова "момент внесення" замінити словами"час включення";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Майнові права інтелектуальної власності на Реєстр індустріальних парків (бази даних) належать державі, в особі уповноваженого державного органу. Держава, органи державної влади, їх посадові особи користуються ними на безоплатній основі. На майнові права на комп’ютерні програми та бази даних для ведення реєстру індустріальних парків поширюються вимоги статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги"
 
Враховано    
19. в частині шостій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
      
20. 4) у статті 15:
 
-17- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій пункт четвертий виключити
 
Враховано      
    -18- Хміль М.М.
Пункт 4 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано    
21. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-19- Кіраль С.І.
У абзаці 2 підпункту 4) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до назви статті 15 Закону України "Про індустріальні парки", а також у абзаці 5 та 6 підпункту 4) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частини 1 та пункту 1 частині 1 статті 15 Закону України "Про індустріальні парки", слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру""
 
Враховано по суті     
22. в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
      
23. в пункті першому частини першої слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
      
24. 5) у статті 16:
 
-20- Шаповалов Ю.А.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
5) у статті 16:
частину третю викласти у такій редакції:
"3. При прийнятті рішення враховуються такі критерії:
1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, експорту продукції тощо);
5) наявність меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку.".
частину п’яту викласти в наступній редакції:
"5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку."
 
Враховано редакційно   4) частини третю і п’яту статті 16 викласти в такій редакції:
 
25. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-21- Кіраль С.І.
У підпункту 5) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до назви статті 16 Закону України "Про індустріальні парки", а також до частин 1,2,3,4,5 статті 16 слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру"
 
Враховано по суті     
    -22- Хміль М.М.
У пункті 5 частини першої розділу першого законопроекту абзаци один, два, три та п’ять виключити
 
Враховано    
26. в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
      
27. частину другу та третю викласти в наступній редакції:
 
      
28. "2. Рішення про відмову у включенні індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питання включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків.
 
      
29. 3. Прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При прийнятті рішення враховуються такі критерії:
 
-23- Хміль М.М.
У пункті 5 частини першої розділу першого законопроекту абзац чотири викласти в наступній редакції:
Пункт 3 статті 16 доповнити наступним абзацом:
«При прийнятті рішення враховуються такі критерії:
1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, експорту продукції тощо);
5) наявність меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку.».
 
Враховано редакційно   "3. Прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При прийнятті рішення враховуються такі критерії:
 
30. 1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
 
   1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з концепцією;
 
31. 2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
 
-24- Кіраль С.І.
У абзаці 8 підпункту 5) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 2 частини 3 статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" після слова "ініціатором" видалити слово "створення"
 
Відхилено   2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з концепцією;
 
32. 3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
 
-25- Маркевич Я.В.
У пункті 3 частини 3 статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" слова "та місцевих органів виконавчої влади" виключити.
 
Відхилено   3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
 
33. 4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, експорту продукції тощо);
 
-26- Кіраль С.І.
Абзац 10 підпункту 5) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 4 частини 3 статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції:
"4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення нових робочих місць, збільшення експорту продукції, залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва);"
 
Враховано редакційно   4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з концепцією щодо залучення інвестицій, створення нових робочих місць, експорту продукції, залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва;
 
    -27- Маркевич Я.В.
Пункт 4 частини 3 статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" викласти у наступній редакції:
"очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва, експорту продукції тощо)".
 
Враховано    
34. 5) наявність меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку."
 
-28- Кіраль С.І.
У абзаці 11 підпункту 5) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 5 частини 3 статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" після слова "наявність" додати слово "підписаних"
 
Враховано   5) наявність підписаних меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку";
 
35. в частині четвертій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
      
36. частину п’яту викласти в наступній редакції:
 
      
37. "5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку.".
 
-29- Хміль М.М.
У пункті 5 частини першої розділу першого законопроекту абзац шість викласти в наступній редакції:
частину п’яту викласти в наступній редакції:
«5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку.».
 
Враховано   "5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора створення, керуючу компанію та учасників такого індустріального парку";
 
38. 6) в статті 17:
 
   5) у статті 17:
 
39. пункт 7 частини першої викласти в наступній редакції:
 
   пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:
 
40. "7) інформація щодо орієнтовних сумарних обсягів споживання енергоресурсів, води тощо, а також необхідної транспортної інфраструктури та плану забезпечення цими ресурсами індустріального парку;";
 
-30- Кіраль С.І.
Абзац 3 підпункту 6) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 7 частини 1 статті 17 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції:
"інформація щодо орієнтовних сумарних обсягів споживання енергоресурсів, води, мінеральних та інших природних ресурсів, а також необхідної транспортної інфраструктури та плану забезпечення цими ресурсами індустріального парку."
 
Відхилено   "7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку";
 
41. додати нову частину третю такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
42. "3. Суб’єкти господарювання у сфері центрального водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов’язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення індустріального парку відповідно до законодавства.";
 
-31- Кіраль С.І.
Абзац 5 підпункту 6) пункту 1 розділу І законопроекту, яким додається нова частина третя статті 17 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції:
"Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов’язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення індустріального парку відповідно до законодавства, а також видати технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики, якщо у ініціатора індустріального парку є інформація щодо необхідної потужності енергоресурсів для функціонування індустріального парку, відповідно до законодавства. Технічні умови є невід’ємним додатком до договору про приєднання до електричних мереж.
4. Порядок підведення та підключення до електромереж, газових, водопровідних мереж, мереж постачання теплової енергії (теплопостачання) та мереж зв’язку здійснюється відповідно до законодавства."
 
Враховано   "3. Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов’язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення відповідно до законодавства, а також видавати технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики, якщо ініціатор створення має інформацію про необхідну потужність енергоресурсів для функціонування індустріального парку, відповідно до законодавства. Технічні умови є невід’ємним додатком до договору про приєднання до електричних мереж.
4. Порядок приєднання та підключення до електричних мереж, газових, водопровідних мереж, мереж постачання теплової енергії (теплопостачання) та мереж зв’язку встановлюється відповідно до законодавства";
 
    -32- Маркевич Я.В.
Частину 3 статті 17 Закону України "Про індустріальні парки" викласти у наступній редакції:
"Суб’єкти господарювання у сфері центрального водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов’язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення індустріального парку, а також надавати технічні умови на приєднання до мережі, якщо у ініціатора індустріального парку є інформація щодо необхідної потужності енергоресурсів для функціонування індустріального парку, відповідно до законодавства".
 
Враховано    
    -33- Маркевич Я.В.
Статтю 17 Закону України "Про індустріальні парки" доповнити частиною 4 наступного змісту:
"4. Порядок підведення та підключення до електромереж, газових, водопровідних мереж, мереж постачання теплової енергії (теплопостачання) та мереж зв’язку визначається Законом".
 
Враховано    
43. 7) в частині третій статті 18 слова "за погодженням з орендодавцем" замінити словами "самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні";
 
-34- Кіраль С.І.
Підпункт 7) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частини 3 статті 18 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції:
"3. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним за погодженням з орендодавцем."
 
Відхилено   6) у частині третій статті 18 слова "за погодженням з орендодавцем" замінити словами "самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше трьох робочих днів, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки";
 
    -35- Маркевич Я.В.
Частину 3 статті 18 Закону України "Про індустріальні парки" викласти у наступній редакції:
"3. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
Враховано    
44. 8) в частині четвертій статті 21 слова "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
   7) у частині четвертій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
45. 9) в пункті 12 частини першої статті 22 слова ", але не пізніше дня підписання" замінити словами "з дати підписання";
 
-36- Галасюк В.В.
У пункті дев'ятому частини першої Розділу І слово "дати" замінити словом "дня"
 
Враховано   8) у пункті 12 частини першої статті 22 слова "але не пізніше дня підписання" замінити словами "з дня підписання";
 
46. 10) в статті 24:
 
   9) у частинах першій і другій статті 24 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
47. в частині першій:
 
-37- Хміль М.М.
У пункті 10 частини першої розділу першого законопроекту абзаци два та п’ять виключити.
 
Враховано      
48. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-38- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій у пункті 10) абзац третій виключити, а саме:
"слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";".
 
Враховано      
    -39- Кіраль С.І.
В абзацах 3 і 6 підпункту 10) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частин 1 і 2 статті 24 Закону України "Про індустріальні парки" слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру"
 
Враховано по суті   
49. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
      
50. в частині другій:
 
      
51. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-40- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій у пункті 10) абзац шостий виключити, а саме:
"слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";".
 
Враховано      
52. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
      
53. 11) частину першу статті 25 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
   10) частину першу статті 25 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
54. "9) передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку.";
 
-41- Кіраль С.І.
В абзаці 2 підпункту 11) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 9 частини 1 статті 25 Закону України "Про індустріальні парки" після слів "індустріального парку" доповнити словами "за умови що такі об’єкти знаходиться у власності ініціатора, у іншому випадку за погодженням із власником."
 
Відхилено   "9) передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку";
 
55. 12) в статті 26:
 
   11) у статті 26:
 
56. частину першу
 
   частину першу доповнити пунктами 2-1 і 10 такого змісту:
 
57. доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:
 
      
58. "2-1) передавати учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку;";
 
-42- Кіраль С.І.
Абзац 4 підпункту 12) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 2.1 частини 1 статті 26 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції :
"передавати учасникам в суборенду об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку за умови, що такі об’єкти знаходиться у власності ініціатора, у іншому випадку виключно за погодженням із власником;"
 
Відхилено   "2-1) передавати учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку відповідно до законодавства";
 
59. доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
-43- Левченко Ю.В.
Абзац 5 та абзац 6 п.п. 12 п. 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
60. "10) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, підприємствами, установами та організаціями.";
 
-44- Маркевич Я.В.
У пункті 10 частини першої статті 26 Закону України "Про індустріальні парки" слова "самостійно або" виключити.
 
Відхилено   "10) самостійно або за дорученням учасників одержувати документи дозвільного характеру та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями";
 
    -45- Галасюк В.В.
У абзаці шостому частини першої Розділу І:
слово "дозволи" замінити словами "документи дозвільного характеру";
слова "дозвільними органами" замінити словами "органами державної влади"
 
Враховано    
61. в пункті 5 частини другої слова "самостійно або за дорученням" замінити словами "за дорученням ініціатора створення,";
 
-46- Кіраль С.І.
Абзац 7 підпункту 12) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 5 частини 2 статті 26 Закону України "Про індустріальні парки" - вилучити
 
Відхилено   у пункті 5 частини другої слова "самостійно або за дорученням" замінити словами "за дорученням ініціатора створення";
 
62. 13) в статті 27:
 
   12) у статті 27:
 
63. в частині першій:
 
-47- Хміль М.М.
У пункті 13 частини першої розділу першого законопроекту абзац два виключити.
 
Враховано      
64. в пункті 4 слово "Реєстр" замінити словами "Перелік пілотних";
 
-48- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій у пункті 13) абзац третій виключити, а саме:
"в пункті 4 слово "Реєстр" замінити словами "Перелік пілотних"
 
Враховано      
    -49- Кіраль С.І.
У абзаці 3 підпункту 13) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 4 частини 1 статті 27 Закону України "Про індустріальні парки" слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру"
 
Враховано по суті   
65. в пункті 8 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
   у пункті 8 частини першої слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
66. в частині третій слова "державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами.";
 
-50- Кіраль С.І.
Абзац 5 підпункту 13) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до частини 3 статті 27 Закону України "Про індустріальні парки" викласти в такій редакції:
"Формування та реалізація державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами."
 
Відхилено   у частині третій слова "державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами";
 
67. в частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
-51- Кіраль С.І.
Абзац 6 підпункту 13) пункту 1 розділу І законопроекту, яким додається частина 4 статті 27 Закону України "Про індустріальні парки" - вилучити
 
Відхилено   у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
68. 14) в статті 29:
 
   13) у статті 29:
 
69. пункт 2 частини першої після слів "набуття права на земельну ділянку" доповнити словами "на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна";
 
-52- Маркевич Я.В.
Пункт 2 частини першої статті 29 Закону України "Про індустріальні парки" викласти у наступній редакції: "набуття права на земельну ділянку на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку в розмірах достатніх для провадження господарської діяльності".
 
Відхилено   пункт 2 частини першої після слів "набуття права на земельну ділянку" доповнити словами "на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна";
 
70. в частині третій:
 
-53- Хміль М.М.
У пункті 14 частини першої розділу першого законопроекту абзац три виключити.
 
Враховано   у частині третій слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
71. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-54- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій у пункті 14) абзац четвертий виключити, а саме:
"слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних"
 
Враховано      
    -55- Кіраль С.І.
В абзаці 4 підпункту 14) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вноситься зміна до частини 3 статті 29 Закону України "Про індустріальні парки" слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру"
 
Враховано по суті   
72. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
      
73. 15) в статті 31:
 
   14) у статті 31:
 
74. частину першу після слів "припинення прав на земельну ділянку" доповнити словами "та/або на всі інші об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна";
 
   частину першу після слів "припинення прав на земельну ділянку" доповнити словами "та/або на всі інші об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна";
 
75. в частині третій:
 
-56- Хміль М.М.
У пункті 15 частини першої розділу першого законопроекту абзац три виключити.
 
Враховано   у частині третій слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
76. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
-57- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині першій у пункті 15) абзац четвертий виключити, а саме:
"слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних"
 
Враховано      
    -58- Кіраль С.І.
В абзаці 4 підпункту 15) пункту 1 розділу І законопроекту, яким вноситься зміна до частини 3 статті 31 Закону України "Про індустріальні парки" слова "Переліку пілотних" замінити на слово "Реєстру"
 
Враховано по суті   
77. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
      
78. 16) в пункті 1 частини першої статті 37 слова "одного року" замінити словами "двох років".
 
-59- Галасюк В.В.
Пункт 16 доповнити словами "; після слів "індустріального парку" доповнити словами "крім випадків, визначених цим Законом".
 
Враховано   15) у пункті 1 частини першої статті 37 слова "одного року" замінити словами "двох років", а після слів "індустріального парку" доповнити словами "крім випадків, визначених законом".
 
    -60- Шаповалов Ю.А.
Пункт 16 викласти у наступній редакції:
"пункт 1 статті 37 після слів "індустріального парку" доповнити такими словами: ", за виключенням індустріального парку, що був створений до 01 січня 2015 року. Індустріальний парк створений до 01 січня 2015 року ліквідується, якщо протягом трьох років з дня прийняття рішення про його створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку."
 
Враховано частково у Розділі ІІ   
    -61- Хміль М.М.
Пункт 16 частини першої розділу першого законопроекту викласти у наступній редакції:
пункт 1 статті 37 після слів «індустріального парку» доповнити наступним змістом:
", за виключенням індустріального парку, що був створений до 01 січня 2015 року. Індустріальний парк створений до 01 січня 2015 року ліквідується, якщо протягом трьох років з дня прийняття рішення про його створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку."
 
Враховано частково у Розділі ІІ   
79. 2. В статті 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
 
   1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
80. додати нову частину сьому наступного змісту:
 
      
81. "7. Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем.";
 
-62- Кіраль С.І.
Абзац 3 і 4 пункту 2 Розділу І, яким додається пункт 7 до статті 93 Земельного Кодексу України - вилучити
 
Відхилено   "7. Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку, така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
    -63- Галасюк В.В.
Абзац третій пункту другого частини другої Розділу І після слів "погодження з орендодавцем" доповнити словами "якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
Враховано    
82. Частини сьому – десяту вважати відповідно частинами восьмою та одинадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини сьому – десяту вважати відповідно частинами восьмою – одинадцятою.
 
83. додати нову частину одинадцяту наступного змісту:
 
-64- Левченко Ю.В.
Абзаци 5-7 п. 2 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
84. "11. Керуюча компанія індустріального парку звільняється від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, строком на 3 роки з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором та керуючою компанією.".
 
-65- Хміль М.М.
Абзац шостий частини другої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції.
"Ініціатор та/або керуюча компанія індустріального парку звільняється від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій створено та функціонує індустріальний парк, протягом трьох років з часу передачі їм земельної ділянки в оренду."
 
Враховано редакційно      
85. Частини одинадцяту вважати частиною дванадцятою.
 
      
86. 3. Статтю 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) доповнити новою частиною дев’ятою наступного змісту:
 
-66- Кіраль С.І.
Пункт 3 Розділу І, яким додається новий абзац до статті 8 Закону України "Про оренду землі" - вилучити.
 
Відхилено   2. Статтю 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №10, ст. 102) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
87. "Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем."
 
-67- Галасюк В.В.
Абзац другий частини третьої Розділу І після слів "погодження з орендодавцем" доповнити словами "якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
Враховано   "Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку, така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки".
 
88. ІІ. Прикінцеві положення
 
-68- Галасюк В.В.
Назву Розділу ІІ після слова "Прикінцеві" доповнити словами "та перехідні", далі за текстом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
89. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-69- Галасюк В.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новою частиною другою наступного змісту:
"2. Індустріальні парки, які на день набрання чинності цим Законом включені до Реєстру індустріальних парків, автоматично не переносяться до Переліку пілотних індустріальних парків. Усі індустріальні парки в Україні включаються до Переліку пілотних індустріальних парків на загальних засадах, передбачених цим Законом.".
Частину другу Розділ ІІ законопроекту вважати відповідно частиною третьою.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Індустріальні парки, створені до 1 січня 2015 року, ліквідуються, якщо протягом трьох років з дня прийняття рішення про їх створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку.
 
90. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
91. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
92. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
93. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.