Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування
 
   Закон України
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
   І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
4. 1. У статті 216:
 
   1. У статті 216:
 
5. 1) у частині першій слова «кримінальних правопорушень» замінити словом «злочинів»;
 
-1- Сотник О.С.
Яценко А.В.
1) Підпункт перший пункту першого розділу І законопроекту – виключити;
Обґрунтування: Доцільно залишити в чинній редакції Закону. Поняття «кримінальне правопорушення» є ширшим ніж поняття «злочин» та включає в себе також інститут «кримінальних проступків». Тому пропозиція законопроекту унеможливить розслідування в майбутньому «кримінальних проступків», існування яких вже передбачено чинним КПК.
 
Враховано      
6. 2) в абзаці першому частини другої цифри «111, 112, 113, 114, 201, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447» замінити цифрами «110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 359, 422»;
 
-2- Кожем'якін А.А.
У підпункті другому пункту першого розділу І законопроекту цифри «334, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447» - виключити;
 
Враховано   1) в абзаці першому частини другої цифри «111, 112, 113, 114, 201, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 359, 422» замінити цифрами «110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 359, 422»;
 
    -3- Сотник О.С.
У підпункті другому пункту першого розділу І законопроекту цифри «, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447» - виключити;
Обґрунтування: Під час проведення антитерористичної операції на Сході України недоцільно виключати з підслідності органів безпеки злочини «проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку». Ефективне розслідування таких злочинів, як правило, потребує здійснення складних оперативно-пошукових та спеціально-технічних заходів, які на сьогодні можуть ефективно здійснювати лише спеціальні служби, зокрема органи безпеки (СБУ).
 
Враховано    
7. 3) у частині третій:
 
   2) у частині третій:
 
8. абзац перший після цифр «204» доповнити цифрами «, 205, 205-1»;
 
   абзац перший після цифр «204» доповнити цифрами «205, 205-1»;
 
9. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-4- Яценко А.В.
В абзаці третьому підпункту 3 пункту 1 законопроекту цифри «191,» виключити.
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
 
10. «Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, крім випадків, коли досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.»;
 
-5- Сотник О.С.
У абзаці четвертому підпункту третього пункту першого розділу І законопроекту цифри «191» та слова «крім випадків, коли досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.» - виключити;
Обґрунтування: Злочин передбачений ст. 191 ККУ «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» за характером є суто службовим злочином, розслідування якого не може бути передано слідчим органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
 
Враховано   «Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
 
    -6- Яценко А.В.
В абзаці четвертому підпункту 3 пункту 1 законопроекту слова «крім випадків, коли досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.» - виключити.
 
Враховано    
11. 4) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   3) частину четверту викласти в такій редакції:
 
12. «4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів:
 
-7- Яценко А.В.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 1 законопроекту слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень».
 
Відхилено Підслідність ДБР обмежуватиметься виключно злочинами, тому пропонована зміна є недоцільною.  «4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів:
 
13. 1) вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців, суддями, прокурорами та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
-8- Кожем'якін А.А.
У абзаці третьому підпункту четвертого пункту першого розділу першого законопроекту слово «прокурорами» - виключити.
 
Враховано   1) вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
    -9- Яценко А.В.
У абзаці третьому підпункту 4 пункту 1 законопроекту після слів «працівниками правоохоронних органів» доповнити словами «військовослужбовцями офіцерського складу військових формувань».
 
Відхилено , підпунктом ч. 4 статті 216 КПК передбачено, що слідчі органів ДБР розслідують всі військові злочини   
14. 2) вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
-10- Кожем'якін А.А.
Абзац четвертий підпункту чотири пункту 1 розділу 1 після слів «підслідності» доповнити словом «детективів», а слова "прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" замінити словами "заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури"
Обгрунтування: приводиться у відповідність до положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та пункту 4-1 статті 15 ЗУ "Про прокуратуру"
 
Враховано   2) вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
15. 3) передбачених статтею 333 Кримінального кодексу України;
 
-11- Кожем'якін А.А.
У підпункті четвертому пункту першого розділу І законопроекту абзаци 5, 6, 7, 8 та 10 – виключити, при цьому залишити за СБУ право розслідувати злочини, передбачені статтею 333 КК України.
Обгрунтування: Державне бюро розслідувань має зосередиться на розслідуванні злочинів, у першу чергу, вчинених «спеціальними суб’єктами», а тому передача до його відання розслідування кримінальних правопорушень, які на сьогодні підслідні органам внутрішніх справ, є не зовсім доцільним.
 
Враховано      
    -12- Сотник О.С.
У підпункті четвертому пункту першого розділу І законопроекту абзаци п’ятий, сьомий та десятий - виключити;
Обґрунтування: Розслідування вказаних злочинів, зокрема ст. 333 ККУ «порушення правил державного експортного контролю», злочинів «у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку», а також злочинів «проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» не є характерним для діяльності Державного бюро розслідувань, як органу, який займатиметься розслідуваннями злочинів, вчиненими державними службовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів.
 
Враховано    
16. 4) проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, проти журналістів та правосуддя, крім злочинів, передбачених статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 359, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 Кримінального кодексу України;
 
      
17. 5) у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;
 
      
18. 6) у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
      
19. 7) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України;
 
   3) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України";
 
20. 8) проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.»;
 
      
21. 5) у частині п’ятій:
 
   4) у частині п’ятій:
 
22. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
-13- Яценко А.В.
У пункті 5 законопроекту додати нові абзаци другий-третій такого змісту:
в абзаці першому після цифри «191» доповнити словами « (стосовно службових осіб)»;
в абзаці другому після слів «злочин вчинено» доповнити словами «особами, що набули повноважень, а саме)»;
У зв’язку з цим абзаци другий –п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим.
 
Відхилено , Підслідність Національного антикорупційного бюро чітко обмежена – злочин повинен бути вчинений високопосадовцем (в окремих випадках щодо нього) або розмір предмета злочину або завданої шкоди перевищує встановлений певний розмір за умови його вчинення службовою особою публічного сектора.  абзац шостий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
23. «прокурорами органу прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру»; «;
 
   «прокурорами органу прокуратури, зазначеними у пунктах 1– 4, 5 – 11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру»;
 
24. у пункті 2 слова «є частка державної або комунальної власності» замінити словами «частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків»;
 
   у пункті 2 слова «є частка державної або комунальної власності» замінити словами «частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків»;
 
25. в абзаці чотирнадцятому слова «кримінальних правопорушень» та «кримінальні правопорушення» замінити відповідно словами «злочинів» і «злочини»;
 
-14- Сотник О.С.
У підпункті п’ятому пункту першого розділу І законопроекту абзац п’ятий - виключити;
Обґрунтування: Доцільно залишити в чинній редакції Закону. Поняття «кримінальне правопорушення» є ширшим ніж поняття «злочин» та включає в себе також інститут «кримінальних проступків». Тому пропозиція законопроекту унеможливить розслідування в майбутньому «кримінальних проступків», існування яких вже передбачено чинним КПК.
 
Відхилено , оскільки мова йде про підслідність НАБУ, детективи якого здійснюють досудове розслідування злочинів  в абзаці третьому пункту 3 слова «кримінальних правопорушень» та «кримінальні правопорушення» замінити відповідно словами «злочинів» і «злочини»;
 
    -15- Яценко А.В.
Абзац сьомий підпункту п’ятого виключити.
 
Відхилено , У підпункті 5 абзац 7 відсутній, не зрозуміло до яких положень проекту вноситься поправка   
26. 6) частину сьому виключити.
 
-16- Яценко А.В.
Доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7. В частині восьмій:
Абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції» «Досудове розслідування у провадженнях за статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України не проводиться до того, як обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, не буде встановлено факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків коли:»;
В абзаці четвертому слова «судом у відповідних процесуальних рішеннях» замінити словами «обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили»;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту ВРУ, а також вимогам пункту 5 статті 9 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, згідно з яким кожна Сторона забезпечує відсутність визнання попереднього або одночасного засудження за предикатний злочин як передумови для засудження за відмивання грошей  5) частину сьому виключити.
 
27. 2. В абзаці третьому пункту 1 розділу Х»Прикінцеві положення» слова «частини першої (у частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 – 421, 423 – 435 Кримінального кодексу України) та» виключити.
 
   2. В абзаці третьому пункту 1 розділу Х»Прикінцеві положення» слова «частини першої (у частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 – 421, 423 – 435 Кримінального кодексу України) та» виключити.
 
28. 3. Пункт 1 розділу ХІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
-17- Яценко А.В.
Пункт 3 Розділу 1 викласти в новій редакції:
«Пункт 1 розділу ХІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
1. До дня введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють:
1) слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом, - щодо злочинів, передбачених пунктами 1, 2, 7 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
2) слідчі органів безпеки - щодо злочинів, передбачених пунктами 3, 8 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
3) слідчі органів внутрішніх справ - щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цього Кодексу, крім тих, що віднесені до підслідності органів прокуратури та безпеки згідно з пунктами 1, 2 абзацу першого цього пункту.
Після введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури, безпеки та внутрішніх справ кримінальні провадження упродовж 3-х місяців передаються слідчими органів державного бюро розслідувань.
До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.
Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури Національному антикорупційному бюро України за погодженням із заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Відхилено , у зв‘язку із виключенням підпунктів 1,2,3, пункту 1 Перехідних положень  3. Пункт 1 розділу ХІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
29. «1. До дня введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють:
 
   «1. До дня введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, - щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цього Кодексу.
 
30. 1) слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом, - щодо злочинів, передбачених пунктами 1, 2, 7 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
 
      
31. 2) слідчі органів безпеки - щодо злочинів, передбачених пунктами 3, 8 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
 
-18- Кожем'якін А.А.
Підпункт 2 пункту 1 частини 3 законопроекту виключити.
 
Враховано      
32. 3) слідчі органів внутрішніх справ - щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цього Кодексу, крім тих, що віднесені до підслідності органів прокуратури та безпеки згідно з пунктами 1, 2 абзацу першого цього пункту.
 
-19- Кожем'якін А.А.
Підпункт 3 пункту 1 частини 3 законопроекту виключити.
 
Враховано      
33. Після введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури, безпеки та внутрішніх справ кримінальні провадження продовжують здійснюватись слідчими цих органів.
 
-20- Власенко С.В.
П. 2 ч. 3 гл. І викласти в наступній редакції: «У тримісячний строк з дня набрання чинності частини четвертої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури, безпеки та внутрішніх справ кримінальні провадження передаються визначеним цим Законом органам відповідно до нової підслідності.»
 
Враховано   Після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчими цих органів відповідному органу досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим Кодексом.
 
    -21- Голубов Д.І.
Абзац шостий пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування законопроекту, а також у зв’язку з тим, що положення цього абзацу зазначені в пункті 2 Прикінцевих положень законопроекту.
 
Відхилено , у зв‘язку із врахуванням попередньої пропозиції щодо зміни редакції абзацу другого підпункту 3 пункту 1 проекту   
    -22- Ковальчук Н.В.
Абзац шостий пункту 3 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Після введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури, безпеки та внутрішніх справ кримінальні провадження передаються слідчими цих органів відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим Кодексом.».
 
Враховано    
34. До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею злочинів здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.
 
   До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею злочинів здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом.
 
35. Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури Національному антикорупційному бюро України за погодженням із заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.».
 
-23- Сотник О.С.
У абзаці восьмому пункту третього Розділу І законопроекту слова «за погодженням із заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.» - виключити;
Обґрунтування: Необхідність додаткового погодження передачі проваджень з Генеральної прокуратури України в Національне антикорупційне бюро, з Спеціалізованим антикорупційним прокурором є нічим не обґрунтованою та може створити зайві труднощі у процесі передачі проваджень з Генеральної прокуратури України до НАБ.
 
Враховано   Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури Національному антикорупційному бюро України".
 
36. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
38. 2. Кримінальні провадження, які розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснюватись слідчими цих органів.

-24- Власенко С.В.
П. 2 «Прикінцевих положень» викласти у редакції: «У тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону, кримінальні провадження, які розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання його чинності, передаються визначеним цим Законом органам відповідно до нової підслідності».
 
Враховано   2. Кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, у тримісячний строк передаються слідчими цих органів відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України.

    -25- Ковальчук Н.В.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. Кримінальні провадження, які розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, передаються слідчими цих органів відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України.».
 
Враховано