Кількість абзаців - 335 Таблиця поправок


Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
-1- Яценко А.В.
1. Назву законопроекту викласти в такій редакції «Про Національне агентство України з питань координації та обміну інформацією щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та внести відповідні зміни у текст законопроекту;
 
Відхилено Агентство не здійснюватиме координацію, а виконуватиме доручення органів слідства, прокуратури і суду.  Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
3. Цей Закон спрямований на виконання рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, і визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як спеціально уповноваженого органу відповідно до стандартів, встановлених Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/EU від 3 квітня 2014 року “Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі”.
 
-2- Мельник С.І.
Преамбулу викласти у наступній редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 
4.

 
-3- Сотник О.С.
1) В Преамбулі слова «спрямований на виконання рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, і» та слова «, як спеціально уповноваженого органу відповідно до стандартів, встановлених Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JНА від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/ЕU від 3 квітня 2014 року «Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі».» - виключити;
Обґрунтування:
В Преамбулі визначається мета та сфера правового регулювання Закону, тому у ній не може міститися зазначена інформація.
 
Враховано разом із попередньою пропозицією н/д Мельника С.І.     
    -4- Попов І.В.
Викласти преамбулу проекту закону у наступній редакції «Цей закон забезпечує невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, визначає дієвий механізм пошуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом та забезпечує функціонування інститутів конфіскації та спеціальної конфіскації.».
 
Відхилено Пропозиція не відображає суті законопроекту: він не спрямований на невідворотність покарання та не має меті забезпечувати інститути конфіскації. Його мета - захистити права власника майна чи держави від можливих втрат при арешті активів.   
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;
 
-5- Давиденко В.М.
1.Пункт 1 частини першої статті 1викласти в наступній редакції:
«1) активи — кошти, майно, майнові та інші права, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;»
 
Відхилено Поправка не зовсім повно відображає зміст терміну, адже може бути застосовано не лише конфіскацію, а і спецконфіскацію.  1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;
 
    -6- Сотник О.С.
2) У пункті першому частини першої статті 1 після слова «бути» та перед словом «накладено» слова «накладено або» - виключити;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Ефективне управління арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
10. 2) виявлення активів - діяльність із встановлення існуючих активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
-7- Соболєв Є.В.
1. У пункті 2 статті 1 слова «існуючих активів» замінити словами «факту існування»;
 
Враховано   2) виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
11. 3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
   3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
12. 4) управління активами - діяльність із розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
 
-8- Пинзеник В.М.
Пункт 4 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено Ефективне управління арештованими активами один із важливих інструментів захисту прав власника або володільця цих активів та є світовим стандартом  4) управління активами — діяльність з адміністрування активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх реалізації, яка здійснюється відповідно до цього Закону, а також з реалізації активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
 
    -9- Мельник С.І.
Пункт четвертий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
«4) управління активами — діяльність із розпорядження активами, що включає забезпечення збереження арештованих у кримінальному провадженні активів та їх економічної вартості, або реалізацію таких активів відповідно до цього Закону, а також реалізацію активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.».
 
Враховано , об’єднавши із пропозицією н/д Пташник В.Ю. №10   
    -10- Пташник В.Ю.
1) Пункт 4 статті 1 викласти у наступній редакції:
«4) управління активами — діяльність із адміністрування активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх реалізації, технологічної переробки чи знищення, яка здійснюється відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.»
 
Враховано    
    -11- Сотник О.С.
3) У пункті четвертому частини першої статті 1 після слова «активів» та перед словом «конфіскованих» слова «, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів відповідно до цього Закону, а також реалізація активів,» - виключити;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування можливості розпоряджатися майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Реалізація активів існує і сьогодні відповідно до КПК. Врахування поправки позбавить можливості удосконалити захист прав власника або володільця активів, на які накладено арешт   
    -12- Кужель О.В.
Пункт 4 частини першої статті 1 після слів: «а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні» доповнити словами: «здійснюються на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України.».
 
Відхилено Правове регулювання реалізації активів здійснюватиметься відповідно до КПК та цього Закону. Акти Уряду прийматимуться на виконання цих двох законів.   
    -13- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт четвертий частини першої статті 1 викласти у редакції:
«4) управління активами - діяльність уповноважених органів, організацій, суб’єктів господарювання відносно арештованих чи конфіскованих активів із забезпечення їх збереження чи примноження та/або технологічної переробки та/або реалізації шляхом повного управління активами чи оперативного управління активами;
повне управління активами – діяльність центрального органу виконавчої влади відносно арештованих чи конфіскованих активів із забезпечення їх збереження чи примноження та/або технологічної переробки та/або реалізації;
оперативне управління активами - діяльність уповноважених організацій, суб’єктів господарювання відносно арештованих чи конфіскованих активів із забезпечення їх збереження чи примноження та/або технологічної переробки;».
 
Відхилено Поділ на типи управління не відповідає змісту відповідної глави Цивільного кодексу України, яка регулює питання управління майном та цьому законопроекту, оскільки не створює нового правового регулювання для різних типів управління.   
    -14- Чорновол Т.М.
1)Підпункт 4 ст. 1 викласти в наступній редакції:
«4) управління активами — діяльність із розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості, яка здійснюється тимчасовими керуючими в порядку, визначеному діючим законодавством України.»
 
Відхилено Пропозиція обмежує можливості захисту прав власника/володільця майна, оскільки не дає змоги реалізувати арештовані активи, які швидко псуються чи втрачають економічну вартість.   
    -15- Соболєв Є.В.
2. У пункті 4 статті 1 після слів «діяльність із» доповнити словами «володіння, користування та/або»;
 
Відхилено Розпорядження включає в себе володіння і користування.   
    -16- Давиденко В.М.
2.Пункт 4 частини першої статті 1викласти в наступній редакції:
«4) управління активами — діяльність із розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів відповідно до цього Закону.»
 
Враховано редакційно у новій редакції пункту 4 статті 1   
13. Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
   Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
14. 1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 
-17- Пинзеник В.М.
з частини першої виключити слова «та/або управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні»;
 
Відхилено Пропозиція позбавляє можливості реалізувати арештовані активи, що є засобом захисту прав власника/володільця майна, суперечить міжнародним зобов’язанням України, міжнародним стандартам та кращим світовим практикам.  1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 
    -18- Сотник О.С.
- У частині першій статті 2:
Після слова «влади» та перед словом «який» слова «зі спеціальним статусом» - виключити;
Обґрунтування:
Перелік органів «зі спеціальним статусом» чітко визначений в Конституції України. Окрім того, Нацагенство повністю перебуває в підпорядкуванні Кабінету Міністрів України, тому цей орган не може мати жодного спеціального статусу.
- У частині першій статті 2:
Після слова «забезпечує» та перед словом «реалізацію» слова «формування та» - виключити;
Обґрунтування:
Формування політики займається безпосередньо Кабінет Міністрів України, а не окремий орган. Таким чином, Нацагенство може лише забезпечувати реалізацію певної політики.
У частині першій статті 2:
Після слова «активами» та перед словом «які» слова «,на які накладено арешт або» - виключити;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування можливості розпоряджатися майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено По-перше, Конституція України не містить переліку органів зі спеціальним статусом. Цей перелік не є вичерпним, про що зазначено, зокрема у статті 24 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», яка дає право Уряду створювати ЦОВВ зі спеціальним статусом. По-друге, спеціальний статус Національного агентства означає інший, відмінний від загального (встановлений відповідно до спеціального закону) порядок його створення, визначення засад діяльності, призначення Голови, посилені гарантії незалежності та неупередженості діяльності, спеціальний контроль за його діяльністю, особливі вимоги до прозорості роботи органу. 2 Відповідно до Закону про центральні органи виконавчої влади не Уряд, а міністерства забезпечують формування державної політики. Особливий статус Агентства, визначений цим законопроектом та у відповідності до статті 24 Закону про ЦОВВ наділяє його правами забезпечувати формування політики у вузькій сфері з метою забезпечення більших гарантій незалежності органу.   
    -19- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині першій статті 2:
1) після слів «та/або» доповнити словом «повне»;
2) слова «на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні» виключити
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
    -20- Яценко А.В.
І. У Розділі І:
1.В частині першій статті 2 після слів «політики у сфері» доповнити словами «координації та обміну інформацією щодо»;
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
    -21- Давиденко В.М.
3.Частину першу статті 2 викласти в наступній редакції:
«1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, та/або управління активами, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні або які конфісковано у кримінальному провадженні.»
 
Відхилено Пропозиція звужує зміст діяльності Агентства, виключаючи зі сфери його повноважень активи, до яких може бути застосована спецконфіскація   
15. 2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним перед Верховною Радою України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Національне агентство у межах, визначеный цим та іншими законами, є підзвітним Верховный Рады України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
 
16. 3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
 
   3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
 
17. Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
 
   Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
 
18. 4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
   4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
19. 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
20. 6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.
 
-22- Пинзеник В.М.
частину 6 виключити.
 
Відхилено Оскільки Україна є великою державою, з метою оперативності здійснення окремих функцій варто передбачити право Агентства створювати територіальні підрозділи.  6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.
 
    -23- Кужель О.В.
У частині шостій статті 2 слова: «і територіальних управлінь» - виключити.
 
Відхилено Оскільки Україна є великою державою, з метою оперативності здійснення окремих функцій варто передбачити право Агентства створювати територіальні підрозділи.   
21. 7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.
 
   7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.
 
22. Стаття 3. Голова Національного агентства
 
   Стаття 3. Голова Національного агентства
 
23. 1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше ніж три роки, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
-24- Соболєв Є.В.
3. В частині першій статті 3 після слів «органах влади» доповнити словами «органах місцевого самоврядування», а слова «установах, організаціях» замінити словами «юридичних особах в Україні».
 
Враховано   1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, юридичних особах або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох рокыв, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
    -25- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 3 виключити слова «в органах влади, установах, організаціях або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше ніж три роки».
 
Відхилено Норма спрямована на відбір кандидатів із належним професійним досвідом.   
24. 2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
   2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
25. 3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:
 
   3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:
 
26. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
27. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
-26- Мельничук І.І.
2. У пункті 2 частини 3 статті 3 законопроекту слова «або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;» виключити.
Обґрунтування:
Як випливає із положень законопроекту, якщо на особу за вчинення адміністративного правопорушення накладено адміністративне стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, то вона ніколи не може бути Головою Національного агентства, що не узгоджується з природою адміністративної відповідальності, яка відрізняється від кримінальної відповідальності тим, що зі спливом певного терміну особа вважається такою, що не притягалася до адміністративної відповідальності.
Крім цього, запропоноване авторами положення не узгоджується з вимогами статті 39 КУпАП, відповідно до якої «якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню».
 
Враховано   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, або якщо вона вважається такою, що була піддана адміністративному стягненню;
 
    -27- Левченко Ю.В.
Пункт 2 частини 3 статті З Законопроекту після слів «певною діяльністю»
доповнити словами «якщо особа, в порядку передбаченому чинним законодавством, не
вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню».
 
Відхилено Це питання врегульоване КУпАП. Якщо особа вважається такою, що не була притягнута до відповідальності, то до неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади не застосовується.   
28. 3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 
-28- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт третій частини третьої статті 3 після слова «корупційного» доповнити словами «та/або корисливого».
 
Враховано редакційно разом із поправкою н/д Мельничука І.І., замінивши слово «корупційного» на «умисного», що охопить обидві категорії злочинів, запропоновані народними депутатами  3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
    -29- Мельничук І.І.
3. Пункт 3 частини 3 статті 3 законопроекту після слів «корупційного злочину» доповнити словами «злочинів проти власності, а також за вчинення тяжких або особливо тяжких насильницьких злочинів».
Обґрунтування:
Як випливає із положень законопроекту, не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка «притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину» (пункт 3 частини 3 статті 3 законопроекту). Це означає, що якщо особа притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких або особливо тяжких насильницьких злочинів, корисливих злочинів тощо, то це не є перепоною для призначення на відповідну посаду. Таким чином, ця підстава має бути розширена.
 
Враховано редакційно разом із попередньою поправкою, замінивши слово «корупційного» на «умисного», що охопить обидві категорії злочинів, запропоновані народними депутатами   
    -30- Левченко Ю.В.
Пункт 3 частини 3 статті 3 Законопроекту після слів «корупційного злочину» доповнити словами «тяжкого або особливо тяжкого злочину».
 
Враховано редакцій1но   
29. 4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
 
   4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
 
30. 5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або не надала згоди на їх проведення;
 
   5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або не надала згоди на їх проведення;
 
31. 6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
   6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
32. 7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від тривалості входила до складу керівних органів політичної партії.
 
   7) впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії.
 
33. 4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
 
   4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
 
34. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
35. 2) досягнення шістдесяти п’яти років;
 
   2) досягнення шістдесяти п’яти років;
 
36. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
37. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
38. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
-31- Добродомов Д.Є.
Пропонується у п. 5 ч. 4 ст. 3 проекту слова «за вчинення умисного злочину виключити».
 
Враховано   5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення злочину або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
    -32- Мельничук І.І.
4. Пункт 5 частини 4 статті 3 законопроекту після слів «умисного злочину» доповнити словами «тяжкого або особливо тяжкого необережного злочину».
Обґрунтування:
Законопроектом передбачено припинення повноважень Голови Національного агентств. Серед них є підстава - «набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину…».
З цього положення слідує, що якщо Голова Національного агентства вчинить тяжкий або особливо тяжкий необережний злочин (наприклад, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами якщо вони причинили загибель кількох осіб 9частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України), то це не є підставою для дострокового припинення повноважень. У зв’язку з цим варто, розширити цю підставу.
 
Враховано разом із попередньою поправкою   
    -33- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
З підпункту 5 частини 4 статті 3 виключити слово «умисного».
 
Враховано редакційно .   
    -34- Левченко Ю.В.
Пункт 5 частини 4 статті 3 Законопроекту після слів «умисного злочину» доповнити словами «а також корупційного, тяжкого або особливо тяжкого злочину незалежно від умислу».
 
Враховано редакційно    
39. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
40. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
   7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставку;
 
41. 8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
 
   8) відмови від складення присяги державного службовця;
 
42. 9) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою.
 
-35- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У підпункті 9 частини 4 статті 3 слово «та» замінити на слово «чи».
 
Відхилено Порушить причинно-наслідковий зв’язок між неналежним виконанням обов’язків та неефективністю, що є необхідним для припинення повноважень Голови агентства.  9) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою.
 
43. 5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.
 
   5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.
 
44. 6. Голова Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.
 
-36- Соболєв Є.В.
4. Частину шосту статті 3 доповнити словами «але не довше 60 днів з дня закінчення строку його повноважень».
 
Враховано   6. Повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один з його заступників, але не більше 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.
 
    -37- Пинзеник В.М.
Частину шосту статті 3 викласти у такій редакції: «Повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один з його заступників».
 
Враховано    
45. Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства
 
   Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства
 
46. 1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсної процедури відповідно до цього Закону.
 
   1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсної процедури відповідно до цього Закону.
 
47. Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства
 
   Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства
 
48. 1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
 
-38- Добродомов Д.Є.
У п. 1 ч. 1 ст. 5 виключити формулювання: «з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять:
 
    -39- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 5:
1) частину першу після слова «входять» доповнити висловом:
«громадяни України, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції у кількості восьми осіб:»;
 
Відхилено з мотивів, наведених вище   
49. 1) три особи, визначені Верховною Радою України з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції;
 
-40- Добродомов Д.Є.
ч. 1 ст. 5 викласти у такій редакції:
«1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції:».
 
Враховано   1) три особи, визначені Верховною Радою України;
 
    -41- Сотник О.С.
7) У статті 5;
У пункті першому частини першої статті 5 слова після слова «самоврядування» слова, «мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції;» - виключити;
У частині другій після слова «комісії» та перед словом «повинні» додати слова «можуть бути призначені з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції та»;
Обгрунтування:
Перенесено з п. 1 ч. 1. Вимоги до членів Конкурсної комісії повинні бути поширені на кандидатів від усіх суб’єктів, а не тільки від ВРУ.
 
Відхилено з мотивів, наведених вище   
    -42- Сотник О.С.
7) У статті 5;
У пункті першому частини першої статті 5 слова після слова «самоврядування» слова, «мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції;» - виключити;
У частині другій після слова «комісії» та перед словом «повинні» додати слова «можуть бути призначені з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції та»;
Обгрунтування:
Перенесено з п. 1 ч. 1. Вимоги до членів Конкурсної комісії повинні бути поширені на кандидатів від усіх суб’єктів, а не тільки від ВРУ.
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
    -43- Ванат П.М.
Романовський О.В.
2) у пункті першому частини першої виключити вислів:
«з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції;».
 
Відхилено Ці вимоги необхідні як орієнтир для парламенту щодо належних представників до конкурсної комісії.   
50. 2) одна особа, визначена Генеральним прокурором України;
 
   2) одна особа, визначена Генеральним прокурором України;
 
51. 3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;
 
   3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;
 
52. 4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;
 
   4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;
 
53. 5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
   5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
54. 6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.
 
   6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.
 
55. 2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
   2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
56. 3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.
 
-44- Пинзеник В.М.
З частини третьої статті 5 виключити речення: «Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні».
 
Відхилено Рішення Уряду потрібне для формалізації та встановлення юридичного факту створення комісії.  3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною, за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.
 
57. 4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за її рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.
 
-45- Мельник С.І.
У частині четвертій статті 5 слово «її» виключити.
 
Враховано   4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.
 
    -46- Добродомов Д.Є.
У ч. 4 ст. 5 проекту пропонується виключити займенник «її».
 
Враховано    
58. 5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
   5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
59. Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства
 
   Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства
 
60. 1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.
 
-47- Мельник С.І.
У частині першій після слів «за 45 днів до проведення конкурсу або» додати слово «з»;
 
Відхилено Мова йде про те, що за 45 днів до дня завершення повноважень має бути організований конкурс. Тому тут слово «з» не є необхідним  1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.
 
61. 2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно не пізніше п’яти календарних днів з моменту припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
-48- Мельник С.І.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, Кабінет Міністрів України у строк не пізніше п’яти календарних днів з моменту припинення повноважень розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.»;
 
Відхилено Редакційно є вірним диференціювати випадки смерті та дострокового припинення повноважень Голови Агентства  2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно, не пізніше п’яти календарних днів з моменту припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства, розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
62. 3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:
 
   3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:
 
63. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
   1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
64. 2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-49- Мельник С.І.
У пункті другому частини третьої слово «власне» виключити;
У пункті другому частини третьої слово «власні» виключити.
 
Відхилено Не змінює суті норми  2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
65. 3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
 
   3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
 
66. 4) інші документи, подання яких передбачене Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.
 
   4) інші документи, подання яких передбачене Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.
 
67. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
   Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
68. 4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
-50- Голубов Д.І.
1. Частину четверту статті 5 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3–5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано редакційно разом із поправками інших н/д до цієї норми. Перенести до статті 5 проекту.  4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію ву режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
69. 5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
   5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
70. 6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:
 
   6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:
 
71. перевірка поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;
 
   перевірка відповідності поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;
 
72. оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;
 
   оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;
 
73. співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.
 
   співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.
 
74. 7. Конкурсна комісія:
 
   7. Конкурсна комісія:
 
75. 1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;
 
   1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;
 
76. 2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
   2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
77. 3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:
 
   3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:
 
78. порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, які використовуватимуться під час тестування;
 
   порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, що використовуватимуться під час тестування;
 
79. порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;
 
   порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;
 
80. 4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
   4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
81. 5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.
 
   5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.
 
82. 9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
 
   8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
 
83. Стаття 7. Повноваження Голови та заступників Голови Національного агентства
 
   Стаття 7. Повноваження Голови та заступників Голови Національного агентства
 
84. 1. Голова Національного агентства призначає заступників. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.
 
-51- Добродомов Д.Є.
Ч.1 ст. 7 проекту після слова «призначає» доповнити словом «двох».
 
Враховано   1. Голова Національного агентства призначає двох заступників. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.
 
    -52- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 7 Законопроекту після слів «агентства призначає» доповнити словами «не більше чотирьох».
 
Відхилено    
    -53- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину першу статті 7 викласти у новій редакції, яка відповідає абзацу другому частини першої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади:
«1. Голова Національного агентства може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.».
 
Відхилено ч.5 статті 2 проекту передбачає пріоритет цього закону перед Законом про ЦОВВ. Це є необхідним для посилення гарантій незалежності органу.   
    -54- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 7 слова «призначає заступників» замінити словами «призначає своїх двох заступників, серед яких одного першого».
 
Враховано частково . Недоцільно виділяти з двох заступників першого, оскільки Голова агентства самостійно визначатиме хто виконуватиме його обов’язки під час відсутності.   
85. 2. Голова Національного агентства:
 
   2. Голова Національного агентства:
 
86. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;
 
   1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;
 
87. 2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, та з урахуванням вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади»;
 
   2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, та з урахуванням вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади»;
 
88. 3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;
 
   3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;
 
89. 4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення, притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
 
-55- Мельник С.І.
У пункті четвертому частини другої статті 7 після слів «вживає заходів до заохочення» знак «,» замінити словом «або».
 
Враховано   4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення або притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
 
90. 5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
 
-56- Пинзеник В.М.
Пункт 5 частини другої статті 7 виключити.
 
Враховано      
91. 6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
 
   5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
 
92. 7) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
-57- Соболєв Є.В.
5. У пункті 7 частини другої статті 7 після слова «іншими» доповнити словом «державними».
 
Враховано   6) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
93. 8) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   7) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
94. 9) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
   8) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
95. 10) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;
 
   9) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;
 
96. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
   10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
97. 3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
   3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
98. Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства
 
   Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства
 
99. 1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовими договорами в Національному агентстві.
 
-58- Яценко А.В.
2. В частині першій статті 8 слова «та особи, які працюють за трудовими договорами в Національному агентстві» виключити;
 
Відхилено Норма дає можливість технічний персонал залучати через трудові договори, а не через прийом на державну службу.  1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовим договором у Національному агентстві.
 
100. 2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
 
-59- Пинзеник В.М.
Частини 2, 3, 4 статті 8 виключити.
 
Відхилено Проект відображає усталену практику іноземних держав – відряджати працівників органів з якими співпрацюватиме Агентство для кращої координації роботи.  2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
 
101. 3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.
 
   3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.
 
102. 4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.
 
   4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.
 
103. Стаття 9. Повноваження Національного агентства
 
-60- Сотник О.С.
-У статті 9 законопроекту слова «повноваження» та «повноважень» у всіх випадках, замінити словами «функції» та «функцій» відповідно;
Обґрунтування:
Орган може мати лише повноваження, а не права. Натомість те, що у ст. 9 названо «повноваженнями» насправді є функціями, оскільки повноваження – це конкретні права органів і посадових осіб вчиняти певні дії. У ст. 9 міститься перелік напрямків діяльності Нацагентства, що є по суті є функціями.
- У статті 9 законопроекту слова «права» та «прав» у всіх випадках, замінити словами «повноваження» та «повноважень» відповідно;
Обґрунтування:
Орган може мати лише повноваження, а не права. Натомість те, що у ст. 9 названо «повноваженнями» насправді є функціями, оскільки повноваження – це конкретні права органів і посадових осіб вчиняти певні дії. У ст. 9 міститься перелік напрямків діяльності Нацагентства, що є по суті є функціями.
 
Враховано   Стаття 9. Функції Національного агентства
 
104. 1. До повноважень Національного агентства належать:
 
   1. Національне агентство виконує такі функції:
 
105. 1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
 
-61- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині першій статті 9:
1) пункт перший викласти у редакції:
«1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації з метою виявлення, розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та повне управління активами;»;
 
Відхилено Пропозиція змінює суть норми, яка полягає у здійсненні аналітичної роботи із загальних питань роботи Агентства, виявлення сучасних тенденцій та проблем.  1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
 
106. 2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
-62- Пинзеник В.М.
У частині першій статті 9:
з пункту 2 слова «та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань» виключити;
 
Відхилено з мотивів, наведених раніше.  2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
    -63- Ванат П.М.
Романовський О.В.
2) пункт другий після слова «розшуку» доповнити висловом:
«активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,»;
 
Відхилено У пункті 4 статті 1 дано «коротке» визначення управління активами, тому його і доцільно використовувати.   
    -64- Яценко А.В.
У статті 9:
у пункті 2 частини першої статті 9 після слів «у сфері» доповнити словами «координації та обміну інформацією щодо»; пункти 3, 4 виключити;
 
Відхилено Агентство не може мати повноважень щодо координації, це орган, який допомагатиме слідству, прокурорам та суду.   
107. 3) здійснення заходів щодо виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, прокурора, суду (слідчого судді);
 
-65- Пинзеник В.М.
з пункту 3 слова «проведення оцінки активів» виключити;
 
Відхилено Оцінка майна є однією з найбільших проблем при арешті у кримінальному провадженні. Проект має на меті вирішити цю проблему.  3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
 
    -66- Ванат П.М.
Романовський О.В.
3) у пункті третьому слово «організація» виключити;
 
Відхилено Агентство самостійно не здійснюватиме оцінку чи управління активами, залучаючи до цього відповідних спеціалістів.   
    -67- Соболєв Є.В.
У пункті 3 частини першої статті 9 після слова «слідчого доповнити словом «детектива».
 
Враховано    
108. 4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
 
-68- Пинзеник В.М.
пункти 4, 5 виключити;
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
 
109. 5) ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
-69- Ванат П.М.
Романовський О.В.
4) пункт п’ятий розпочати словами «формування та».
 
Враховано   5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
110. 6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку, та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
 
-70- Пинзеник В.М.
з пункту 6 слова «та управління активами» виключити;
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку, та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
 
111. 7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням до України активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;
 
-71- Чорновол Т.М.
2)Пункт 5 та пункт 7 ст. 9 виключити
 
Відхилено Ці функції є важливими для контролю за обліком та збереженням арештованих активів, а також для їх повернення до України.  7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;
 
112. 8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
-72- Пинзеник В.М.
з пункту 8 слова «проведенням оцінки та управлінням активами» виключити.
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
    -73- Соболєв Є.В.
7. У пункті 8 частини першої статті 9 після слова «слідчим» доповнити словом «детективам».
 
Враховано    
    -74- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 8 частини 1 статті 9 після слова «прокурорам» доповнити словом «адвокатам».
 
Відхилено Суперечить ідеї створення органу - розшук активів, які можуть бути конфісковані у дохід держави є функцією сторони обвинувачення, а не захисту.   
113. 9) інші повноваження, визначені законом.
 
   9) інші функції, визначені законом.
 
114. Стаття 10. Права Національного агентства
 
-75- Яценко А.В.
4.Статтю 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Права Національного агентства
1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:
1) мати доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем.
Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
2)затверджує положення про Єдиний державний реєстр активів, на які
накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), порядок його
формування та ведення.
3)з метою ведення Реєстру одержувати інформацію від слідчих, прокурорів, суддів, державних виконавців, інших службових та посадових осіб засобами електронного зв'язку.
4)укладати міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, брати участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України;
5)ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
6)інші права, передбачені цим та іншими законами.»;
 
Відхилено Пропозиція усуває функцію Агентства із управління арештованими активами, що суперечить міжнародним стандартам та кращому світовому досвіду  Стаття 10. Повноваження Національного агентства
 
    -76- Чорновол Т.М.
3) Статтю 10 викласти в наступній редакції: «Стаття 10. Права Національного агентства
1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:
1) мати доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, засобами зв'язку і комунікацій, та іншими технічними засобами в порядку передбаченому законодавством України.
Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних
органів, банківських установ а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
2)укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки активів, та з тимчасовими керуючими з питання управлінням активами;
3)мати рахунки в державних банках;
4)інші права, передбачені цим та іншими законами.»
 
Відхилено Пропозиція перетворює одну із найбільш важливих норм проекту на занадто загальну, що може призвести до неоднозначного практичного застосування закону та неогрунтованого розширення прав Агентства.   
115. 1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:
 
   1. Національне агентство з метою виконання своїх функцій має такі повноваження:
 
116. 1) витребувати за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та одержати в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства.
 
-77- Соболєв Є.В.
8. Пункт 1 частини першої статті 10 після слів «заступника та» доповнити словом «безоплатно».
 
Враховано   1) витребувати за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержувати в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства.
 
117. Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарних дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;
 
-78- Мельник С.І.
У абзаці другому пункту першого частини першої статті 10 слова «трьох робочих днів» замінити словами «п’яти робочих днів».
 
Відхилено Пошук активів потребує терміновості. У випадках, коли необхідно більше часу на надання інформації, орган суб’єкт може продовжити строк.  Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;
 
    -79- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 1 частини першої статті 10 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарних дні.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що положення абзацу другого пункту 1 частини першої статті 10 розділу Ізаконопроекту відносно ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація тощо, – виходячи з назви статті 10 законопроекту («Права Національного агентства») не мають входити до її змісту.
 
Відхилено Посилання на відповідальність за ненадання, надання недостовірної інформації або зволікання із наданням інформації необхідне для забезпечення виконання закону.   
    -80- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У першому реченні абзацу другого пункту першого частини першої статті 10 слово «трьох» замінити словом «десяти».
 
Відхилено Пошук активів потребує терміновості. У випадках, коли необхідно більше часу на надання інформації, орган суб’єкт може продовжити строк.   
    -81- Ковальчук Н.В.
1. У абзаці другому частини 1 статті 10 Розділу І Проекту Закону після слів «порушення встановлених законом строків її надання» слова «, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і» виключити.
 
Відхилено Повідомлення третіх осіб щодо того, що на їх активи може бути накладено арешт може призвести до приховування таких активів та втрати можливості їх арештувати.   
118. 2) мати доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
-82- Добродомов Д.Є.
У назві Розділу ІІ пропонується замінити слово «пошук» на «розшук».
 
Враховано Але потрібно перенести цю поправку до розділу ІІ.  2) мати доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
119. Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
 
   Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
 
120. Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
 
   Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
 
121. 3) укладати міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, брати участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України;
 
   3) укладати міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, брати участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну;
 
122. 4) укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;
 
-83- Пинзеник В.М.
8. У статті 10:
пункти 4-8 частини першої виключити;
 
Відхилено Поправка усуває функцію Агентства із управління активами, що суперечить міжнародним стандартам та кращому світовому досвіду.  4) укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну;
 
123. 5) мати рахунки в державних банках;
 
-84- Амельченко В.В.
пункт 5 частини першої статті 10, стаття 20, частина шоста статті 21 та пункт 1 частини другої статті 24 щодо вкладних (депозитних) рахунків Національного агентства потребують змістовного перегляду, оскільки органам державної влади забороняється відкривати позабюджетні рахунки.
 
Відхилено   5) мати рахунки в Національному банку України та в державних банках;
 
    -85- Соболєв Є.В.
9. Пункт 5 частини першої статті 10 викласти в такій редакції: «5) мати грошові рахунки у Національному банку України та в державних банках;»
 
Враховано    
124. 6) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
   6) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
125. 7) виносити приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;
 
   7) виносити приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;
 
126. 8) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
 
   8) звертатися до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
 
127. 9) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
   9) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
128. 10) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
   10) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
129. 11) інші права, передбачені цим та іншими законами.
 
   11) інші права, передбачені цим та іншими законами.
 
130. 2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
-86- Пинзеник В.М.
частини 2 і 4 виключити.
 
Відхилено , оскільки поправка усуває функцію управління активами.  2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
131. Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису.
 
-87- Соболєв Є.В.
10. Абзац другий частини другої статті 10 доповнити словами: «якщо більш тривалий строк не визначено у приписі».
 
Враховано   Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису, якщо більш тривалий строк не визначено у приписі.
 
132. 3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
 
   3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
 
133. 4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
-88- Пинзеник В.М.
частини 2 і 4 виключити
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.  4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
134. Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
 
   Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
 
135. Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
 
   Нормативно-правові акти Національного агентства, щопройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
 
136. Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства
 
   Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства
 
137. 1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та заступники Голови Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
 
-89- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 11 слова «уповноважені Національним агентством» замінити на слова «уповноважені наказом Національного агентства його посадові особи».
 
Враховано   1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та заступники Голови Національного агентства, а також уповноважені наказом Голови Національного агентства його посадові особи.
 
138. 2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
 
   2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
 
139. 1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;
 
-90- Чорновол Т.М.
4)У пункті 2 ст. 11 виключити підпункти 1, 4, 5
 
Відхилено Повноваження щодо доступу до приміщень та складання адмінпротоколів необхідні для забезпечення контрою за належним збереженням арештованих активів. Повноваження щодо участі у судових процесах - важливі для забезпечення повернення активів до України.  1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;
 
140. 2) вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
 
-91- Яценко А.В.
В статті 11:
В пункті 2 частини першої слово «вимагати» замінити словом «одержувати»;
Пункти 3, 4 виключити;
 
Враховано редакційно щодо доповнення словом «одержувати».2 Права щодо отримання пояснень і складання протоколів необхідні для реалізації функції контролю за належним управлінням активами.  2) запитувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
 
    -92- Соболєв Є.В.
11. У пункті 2 частини другої статті 11 після слова «вимагати» доповнити словом «та отримувати».
 
Враховано    
141. 3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
   3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
142. 4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;
 
   4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;
 
143. 5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.
 
   5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.
 
144. 3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
   3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
145. 4. Голові та заступникам Голови Національного агентства, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
   4. Голові та заступникам Голови Національного агентства, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
146. Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
-93- Соболєв Є.В.
12. У тексті статті 12 слово аудит виключити.
 
Враховано   Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
147. 1. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного агентства.
 
   1. Щороку проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства.
 
148. Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах в іноземних державах та/або у міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.
 
-94- Мельник С.І.
У абзаці другому частині першій статті 12 слова «діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.» замінити словами «під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та підкоряються лише закону.».
 
Відхилено Незалежну оцінку проводитимуть з метою дослідження ефективності роботи Агентства. Принцип верховенства права вимагає дотримуватись пріоритету прав людини, що не зовсім узгоджується із оцінкою ефективності Агентства. Оскільки членами комісії можуть бути іноземці, то посилання на те, що вони підкоряються українському закону може бути некоректним.  Зазначену оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.
 
    -95- Сотник О.С.
- У частині першій статті 12 законопроекту слова «мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах в іноземних державах та/або у міжнародних організаціях,» - виключити;
Обгрунтування:
Таке обмеження є необґрунтованим, оскільки звужує можливість залучення висококваліфікованих членів комісію для роботи у контрольній комісії.
 
Відхилено Суть зовнішньої оцінки полягає у залученні кваліфікованих експертів, підтвердженням чому є достатній професійний досвід.   
    -96- Чорновол Т.М.
5) Пункт 1 ст. 12 викласти в наступній редакції:
«1. Зовнішній контроль за діяльністю Національного агентства щороку проводиться центральним органом виконавчої влади відповідальним за реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.
На вимогу інших державних органів Кабінет Міністрів України може призначати перевірку діяльності Агентства спеціально створеною для цього Комісією порядок створення якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісій із зовнішнього контролю мають право:
доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");
проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала відома у зв'язку із здійсненням їх повноважень.
Висновки комісій включається як додаток до щорічного звіту Національного агентства.»
 
Відхилено Такий контроль не буде незалежним від Уряду, що може призвести до його упередженості або використання з політичною метою.   
    -97- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 12 після слова «прокуратури» додати слова «адвокатурі, юридичних наукових закладах».
 
Враховано з уточненням щодо юридичних наукових закладів - замінити на наукові установи.   
149. Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії із зовнішнього контролю мають право:
 
   Для проведення оцінки члени комісії із зовнішнього контролю мають право:
 
150. доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
 
   1) доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
 
151. проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
 
   2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.
 
152. Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку із здійсненням їх повноважень.
 
   Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.
З метою здійснення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства на вимогу членів комісії із зовнішнього контролю може проводитися зовнішній фінансовий аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній фінансовий аудит діяльності Національного агентства проводиться аудиторською компанією, яка має право проводити таку діяльність відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та має бездоганну ділову репутацію.
 
153. Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства включається як додаток до щорічного звіту Національного агентства.
 
   Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства та звіт за результатами зовнішнього фінансового аудиту (за наявності) включається як додаток до щорічного звіту Національного агентства.
 
154. Відшкодування витрат, пов’язаних з роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
 
-98- Сотник О.С.
У абзаці дев’ятому після слова «контролю» та перед словом «здійснюється» додати слова «та залучення аудиторських компаній для зовнішнього незалежного фінансового аудиту»;
Обґрунтування:
Необхідно, окрім контролю за ефективність діяльності Нацагенства передбачити зовнішній незалежний аудит його фінансового стану, з метою контролю за використання коштів.
 
Враховано редакційно .     
    -99- Кужель О.В.
Статтю 12 законопроекту доповнити новою частиною 1-1 наступного змісту:
«1-1. Органом, на який законом покладено повноваження відносно провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), щороку здійснюються вказані заходи щодо Національного агентства, у відповідності до вимог закону.».
 
Враховано в частині проведення фінансового аудиту у пропозиціях н/д Сотник О.С.   
    -100- Сотник О.С.
роботи у контрольній комісії.
- У частині першій статті 12 законопроекту:
Додати новий абзац дев’ятий такого змісту «Невід’ємною складовою незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній незалежний фінансовий аудит діяльності Національного агенства. Зовнішній незалежний фінансовий аудит діяльності Національного агенства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному її ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов'язана надіслати звіт по зовнішньому незалежному фінансовому аудиту діяльності #102628
#102628
$155
#862
У статті 12 :
з частини другої виключити слова «Головою Національного агентства»;
 
Відхилено Питання формування Громадської ради буде неврегульованим.   
155. 2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
-101- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 12 проекту пропонується доповнити абз. 3 такого змісту: «Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів».
 
Враховано   2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, персональний склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
    -102- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У першому реченні частини другої статті 12 вислів: «Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу» змінити висловом: «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -103- Соболєв Є.В.
13. Абзац перший частини другої статті 12 після слів «утворюється та» доповнити словами «персональний склад якої», а абзац другий цієї ж частини статті після слів «з формування» - словами «персонального складу».
 
Враховано    
    -104- Левченко Ю.В.
У частині 2 статті 12 Законопроекту:
1.Слова «утворюється та формується» замінити словом «затверджується»;
 
Відхилено Правка редакційна і не покращує суті норми проекту.   
156. Конкурс з формування Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого голосування.
 
-105- Левченко Ю.В.
2.Абзац 2 викласти в такій редакції: «Конкурс з формування Громадської ради
при Національному агентстві здійснюється відкрито та прозоро. Порядок проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві приймається Кабінетом міністрів України. Проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві здійснюється незалежно від впливу Голови та інших працівників Національного агентства. «
 
Враховано редакційно   Конкурс з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.
 
157. 3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).
 
-106- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
у першому реченні частини третьої статті 12 слова «витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство» замінити словами «витрачанням Національним агентством коштів Державного бюджету України» /для узгодження з частиною п’ятою статті 13 Кодексу, згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Кодексом та законом про державний бюджет, а також з пунктом 18 частини першої статті 2 і пунктом 1 частини другої статті 22 Кодексу щодо визначення головних розпорядників державного бюджету відповідно до Кодексу та закону про державний бюджет/;
 
Враховано   3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).
 
    -107- Амельченко В.В.
у частині третій статті 12 слова «спеціального фонду» виключити;
 
Враховано .   
    -108- Яценко А.В.
В статті 12:
в частині третій слова «витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів актів» замінити словом «діяльністю»;
 
Враховано    
    -109- Соболєв Є.В.
14. Частину третю статті 12 після слів «експертизи проектів» доповнити словом «нормативно-правових».
 
Враховано    
158. 4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на його офіційному веб-сайті.
 
   4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на офіційному веб-сайті.
 
159. 5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
-110- Яценко А.В.
частину п'яту викласти в такій редакції:
«5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити відомості про узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв'язання, зокрема, про:
вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, прийняті рішення щодо конфіскації, спеціальної конфіскації;
стан виконання рішення судів щодо конфіскації, спеціальної конфіскації активів;
кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями та узагальнені результати їх вирішення;
участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;
надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.»
 
Відхилено Пропозиція усуває функцію з управління активами, що погіршує можливості захисту прав власника/володільця майна, не відповідає міжнародним стандартам та кращому світовому досвіду.  5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
    -111- Давиденко В.М.
4.Частину п’яту статті 12 викласти в наступній редакції:
«5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, активи щодо яких Національним агентством вживалися заходи до управління;»
 
Відхилено Пропозиція робить звіт занадто загальним, що погіршує можливості для здійснення контролю за роботою Агентства’.   
160. 1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
 
   1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
 
161. 2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
 
-112- Пинзеник В.М.
доповнити пункт другий частини п’ятої новими абзацами:
«кількість та облікова вартість розшуканого майна, на яке накладено арешт за видами активів за звітний рік;
кількість та облікова вартість розшукуваного майна, повернутого з-за кордону за звітний рік за видами активів;
кількість та результати виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;
надходження до бюджету від розшуканого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік.»;
 
Враховано   2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
кількість та облікову вартість розшуканого майна, на яке накладено арешт за видами активів за звітний рік;
кількість та облікову вартість розшукуваного майна, повернутого з іноземних держав за звітний рік за видами активів;
кількість та результати виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;
надходження до бюджету від розшуканого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік;
 
162. вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, активи щодо яких Національним агентством вживалися заходи до управління;
 
-113- Пинзеник В.М.
з першого абзацу пункту 2 частини п’ятої виключити слова «активи щодо яких Національним агентством вживалися заходи до управління»;
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, щодо яких Національним агентством вживалися заходи до управління;
 
    -114- Чорновол Т.М.
6)Виключити абзаци 2, 3, 6, 8, 9, 10 підпункту 2 пункту 5 ст.12
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.   
163. доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з утриманням таких активів;
 
-115- Пинзеник В.М.
другий, третій та дев’ятий абзаци пункту 2 частини п’ятої виключити;
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з утриманням таких активів;
 
164. надходження до спеціального фонду Державного бюджету України та видатки з нього, пов’язані із діяльністю Національного агентства;
 
-116- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
в абзаці четвертому пункту 2 частини п’ятої статті 12 слова «спеціального фонду» виключити /для узгодження з частиною п’ятою статті 13 Кодексу, згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Кодексом та законом про державний бюджет/;
 
Враховано      
    -117- Чорновол Т.М.
6)Виключити абзаци 2, 3, 6, 8, 9, 10 підпункту 2 пункту 5 ст.12
 
Відхилено Дублювання пропозиції № 113.   
165. кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями та узагальнені результати їх вирішення;
 
   кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших компетентних органів іноземних держав, відповідних міжнародних організацій та узагальнені результати їх вирішення;
 
166. участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;
 
   участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну;
 
167. надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
-118- Пинзеник В.М.
в абзаці шостому пункту 2 частини п’ятої виключити слова «проведенням оцінки та управлінням», слово «активами» замінити словом «активів».
 
Відхилено з мотивів, зазначених вище.  надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
    -119- Соболєв Є.В.
15. Абзац сьомий пункту 2 частини п’ятої статті 12 після слова «слідчим» доповнити словом «детективам».
 
Враховано    
168. кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
   кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
169. кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
   кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
170. результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.
 
   результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.
 
171. Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
-120- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 13:
1) назву статті викласти у новій редакції:
«Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства та фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах»;
 
Відхилено Особи, які залучені до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, працюють на громадських засадах. Праця інших осіб, залучених до виконання функцій Агентства здійснюватиметься на підставі цивільно-правових договорів. Техперсонал працюватиме за трудовими договорами, які і визначатимуть розмір оплати.  Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
172. 1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
-121- Ванат П.М.
Романовський О.В.
2) у абзаці першому частини першої слово «працівників» замінити словами «посадових осіб»;
 
Відхилено Персонал Агентства складатимуть не лише посадові особи.  1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
173. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-122- Ванат П.М.
Романовський О.В.
3) абзац другий частини першої виключити;
 
Враховано   2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
атегорія посадиНайменування посадиМісячний оклад (мінімальних заробітних плат, встановлених на відповідну дату)
1Голова12
2Заступник Голови 11
Директор Департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу8
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник голови Національного агентства7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст І категорії5
3. Голові Національного агентства та заступникам Голови Національного агентства установлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку, за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
4. Голові, заступникові голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати, за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань працівниками Національного агентства.
 
    -123- Ванат П.М.
Романовський О.В.
4) доповнити частину першу абзацами з другого по п’ятий наступного змісту:
«Заробітна плата осіб, які працюють за трудовими договорами визначається трудовим договором.
Для оплата праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах Національного агентства можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або Національного агентства.
Посадовий оклад посадових осіб Національного агентства та заробітна плата осіб, які працюють за трудовими договорами в Національному агентстві, визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено З метою посилення гарантій незалежності роботи Агентства, необхідно визначити умови оплати праці у Законі.   
    -124- Соболєв Є.В.
16. Абзац другий частини першої статті 13 виключити.
 
Враховано    
    -125- Соболєв Є.В.
17. Доповнити статтю 13 новими частинами другою - четвертою у такій редакції:
«2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
Категорія посадиНайменування посадиМісячний оклад (заробітних плат)
1Голова12
2Заступник Голови 11
Директор Департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу8
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник голови Національного агентства7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст І категорії5
3. Голові Національного агентства та заступникам Голови Національного агентства установлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
4. Голові, заступникові голови, працівниками Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань працівниками Національного агентства.»
 
Враховано    
174. Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
 
-126- Пинзеник В.М.
Статтю 14 викласти у такій редакції: «1.Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено   Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
 
    -127- Чорновол Т.М.
7) Стаття 14 викласти в наступній редакції:
«Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
2.У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
3.Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
4.Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.»
 
Враховано    
175. 1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Заходи, пов’язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів, що надходять до
спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до цього Закону.
 
-128- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
абзац перший частини першої статті 14
викласти в такій редакції:
«1. Фінансове забезпечення Національного агентства, включаючи заходів з управлінням активами, здійснюється за рахунок Державного бюджету України» /для узгодження з частиною п’ятою статті 13 Кодексу, згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Кодексом та законом про державний бюджет/;
 
Враховано   1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
    -129- Амельченко В.В.
друге речення абзацу першого частини першої виключити
 
Враховано    
    -130- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Абзац другий частини першої статті 14 виключити
 
Відхилено Норма, яку пропонується виключити передбачає можливість фінансування діяльності Агентства за рахунок міжнародної технічної допомоги.   
    -131- Яценко А.В.
У Розділі І:
1. речення друге абзацу першого частини першої статті 14 виключити;
 
Враховано    
176. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
-132- Голубов Д.І.
3. Абзац другий частини першої статті 14 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.»
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
Відхилено   Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
    -133- Мельничук І.І.
1. Абзац 2 частини 1 статті 14 законопроекту викласти у такій редакції:
«Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.»
Обґрунтування:
Пропозиція законопроекту щодо можливості фінансування Національного агентства за рахунок джерел, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги є неприйнятною.
Оскільки відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
    -134- Ковальчук Н.В.
2. Абзац другий частини 1 статті 14 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.».
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
177. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
   2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
178. Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
      
179. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
 
-135- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
частину третю статті 14 виключити /для узгодження з нормами Кодексу, оскільки головні розпорядники коштів державного бюджету визначаються відповідно до пункту 18 частини першої статті 2 і пункту 1 частини другої статті 22 Кодексу та затверджуються законом про державний бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень/;
 
Відхилено   3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
 
    -136- Амельченко В.В.
частину третю статті 14 виключити;
 
Відхилено Норма відображає одну із гарантій незалежності Агентства.   
180. 4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.
 
   4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності
 
181. Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами
 
   Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами
 
182. 1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:
 
-137- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Абзац другий частини першої статті 15 після слова «розшуку» доповнити висловом «активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,»
 
Відхилено Стаття 1 містить детальне пояснення терміну «управління активами», тому немає потреба його деталізувати.  1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:
 
183. виконання звернень слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;
 
-138- Пинзеник В.М.
У статті 15 :
Перший абзац частини першої викласти у такій редакції: «виконання звернень слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку активів, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів.»;
 
Відхилено Пропозиція позбавляє Агентство функції управління активами, що суперечить міжнародним стандартам та практиці.  1) виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;
 
    -139- Яценко А.В.
У статті 15:
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«обмін інформацією за зверненням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;»
Абзац третій частини першої виключити;
 
Відхилено Агентство не здійснюватиме обмін інформацією із слідчим, прокурором чи судом, а виконуватиме їх вказівки щодо отримання інформації та надання їм.   
    -140- Соболєв Є.В.
18. Абзац другий частини першої статті 15 після слова «слідчого» доповнити словами «детектива».
 
Враховано    
184. сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;
 
-141- Пинзеник В.М.
другий і третій абзаци виключити.
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.  2) сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;
 
185. надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.
 
   3) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.
 
186. 2. Національне агентство також взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної фіскальної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами.
 
   2. Національне агентство також взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної фіскальної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами.
 
187. Національне агентство може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
-142- Соболєв Є.В.
19. Абзац другий частини другої статті 15 після слів «державними органами» доповнити словами «та/або органами місцевого самоврядування».
 
Враховано   Національне агентство може укладати з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
188. Розділ ІІ
 
-143- Голубов Д.І.
4. Назву розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Розділ ІІ
ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ»
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано   Розділ ІІ
 
189. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОШУК АКТИВІВ
 
-144- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У назві Розділу ІІ слово «ПОШУК» замінити словом «РОЗШУК»
 
Враховано   ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ
 
    -145- Соболєв Є.В.
20. У назві Розділу ІІ слово «пошук» замінити словом «розшук».
 
Враховано    
190. Стаття 16. Завдання Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів
 
-146- Яценко А.В.
Статті 16, 17, 19-24 виключити;
ІІ. У Розділі V законопроекту:
 
Відхилено Пропозиція суперечить міжнародним зобов’язанням України, міжнародним стандартам та кращим світовим практикам.  Стаття 16. Завдання Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів
 
191. 1. З метою виявлення та розшуку активів Національне агентство:
 
-147- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину першу статті 19 після слова «активів» доповнити висловом: «на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,».
 
Відхилено Стаття 1 визначила термін «управління активами», тому немає потреби у деталізації терміну.  1. З метою виявлення та розшуку активів Національне агентство:
 
192. 1) вживає відповідно до звернень органів, які здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
 
   1) вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
 
193. 2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
 
   2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
 
194. 3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації.
 
-148- Чорновол Т.М.
8)Підпункт 3 пункту 1 ст. 16 викласти в наступній редакції:
«3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами.»
 
Відхилено Погіршує зміст норми проекту, оскільки виключає можливість участі у професійній мережі САRІN.  3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації.
 
195. 2. З метою виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань Національне агентство має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.
 
   2. З метою виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань Національне агентство має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.
 
196. Стаття 17. Виконання Національним агентством звернень органів досудового слідства, прокуратури та судів
 
-149- Соболєв Є.В.
21. У назві та тексті статті 17 слова «слідства» замінити словами «розслідування».
 
Враховано   Стаття 17. Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів
 
197. 1. Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший, більш тривалий строк, вказаний у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового слідства, прокуратури, судом.
 
-150- Яценко А.В.
у статті 17 у реченні першому слова «, або в інший, більш тривалий строк, вказаний у ньому» та речення друге виключити;
 
Відхилено Слідчий чи прокурор може вказати у зверненні більш тривалий строк для розшуку активів. Немає сенсу обмежувати таке право.  1. Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.
 
198. Стаття 18. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів
 
   Стаття 18. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів
 
199. 1. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.
 
-151- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 18:
1) у частині першій слова «чи за принципом взаємності» виключити;
 
Відхилено Співпраця за принципом взаємності є однією із засад співробітництва органів та дає можливість оперативно обмінюватись інформацією.  1. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.
 
200. 2. Національне агентство відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Національне агентство здійснює міжнародне співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України (Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України). Національне агентство може здійснювати міжнародне співробітництво за принципом взаємності або відповідно до міжнародних договорів України, якщо це сприятиме розшуку та ідентифікації активів відповідними органами іноземної держави.
 
   2. Національне агентство відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Національне агентство здійснює міжнародне співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України (Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України). Національне агентство може здійснювати міжнародне співробітництво за принципом взаємності або відповідно до міжнародних договорів України, якщо це сприятиме розшуку та ідентифікації активів відповідними органами іноземної держави.
 
201. 3. Надання Національним агентством відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства. Інформація, отримана Національним агентством від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію.
 
   3. Надання Національним агентством відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства. Інформація, отримана Національним агентством від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію.
 
202. 4. Одержання Національним агентством запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій.
 
-152- Соболєв Є.В.
22. Частину четверту статті 18 після слів «державної влади» доповнити словами «органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   4. Одержання Національним агентством запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
203. 5. Запит надсилається до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку в разі, коли цього потребує відповідний орган іноземної держави.
 
   5. Запит надсилається до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо цього потребує відповідний орган іноземної держави.
 
204. Національне агентство приймає до розгляду та виконує запит, який надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності.
 
   Національне агентство приймає до розгляду та виконує запит, що надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності.
 
205. 6. Відмова або відстрочення виконання запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
   6. Відмова або відстрочення виконання запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
206. Національне агентство може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, коли:
 
   Національне агентство може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, якщо:
 
207. 1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;
 
   1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;
 
208. 2) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;
 
   2) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;
 
209. 3) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність;
 
-153- Мельник С.І.
-Пункт третій частини шостої викласти у наступній редакції:
«3) запит стосується діяння, кримінальна відповідальність за яке відсутня у законодавстві України;»;
 
Відхилено Проект використовує усталену термінологію КК та КПК.  3) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням згідно із законом України про кримінальну відповідальність;
 
    -154- Ванат П.М.
Романовський О.В.
2) пункт третій частини шостої викласти у новій редакції:
«3) запит стосується діяння, за яке згідно Кримінального кодексу України не встановлена кримінальна відповідальність;»;
 
Відхилено Проект використовує усталену термінологію КК та КПК.   
210. 4) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України).
 
-155- Мельник С.І.
-У пункті четвертому частини шостої слова «кримінальним правопорушенням» замінити словом «злочином».
 
Відхилено Проект використовує термінологію КК та КПК.  4) витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України).
 
    -156- Ванат П.М.
Романовський О.В.
3) у пункті четвертому частини шостої слово «можливості» замінити словами «відсутня можливість»;
4) у пункті четвертому частини шостої слова «кримінальним правопорушенням» замінити словом «злочином» та слова «кримінального правопорушення» словом «злочину».
 
Відхилено Проект використовує термінологію КК та КПК.   
211. Розділ ІІІ
 
-157- Чорновол Т.М.
9)Розділ ІІІ виключити
 
Відхилено Ефективне управління арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав  Розділ ІІІ
 
212. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
213. Стаття 19. Прийняття активів в управління
 
-158- Пинзеник В.М.
Статті 19-25 виключити.
 
Відхилено Ефективне управління арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.  Стаття 19. Прийняття активів в управління
 
    -159- Пташник В.Ю.
2) Статті 19 — 22 викласти у наступній редакції:
«Стаття 19. Підстава початку режиму адміністрування арештованих активів
1. Національне агентство здійснює адміністрування активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову — лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
Адміністрування встановлюється на підставі ухвали слідчого судді або суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству негайно після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
2. У разі початку адміністрування активів, які чи права на які підлягають державній реєстрації або реєстрації підлягають їх обтяження, Національне агентство надсилає того ж дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі встановлення адміністрування щодо цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
 
Відхилено Пропонується режим управління активами замінити на режим адміністрування активами, що полягатиме насамперед у здійсненні контролю за їх використанням, в тому числі через незалежних адміністраторів. Водночас, таке адміністрування не може розглядатися як здійснення управління майном в розумінні ЦК, в рамках якого чітко передбачені права та обов’язки сторін, та який виступає найбільш ефективним з точки зору збереження вартості активів. Механізми контролю за управлінням також передбачені ЦК та додаткові гарантії визначені цим законом   
    -160- Яценко А.В.
статті 19-24 виключити;
 
Відхилено Ефективне управління арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
    -161- Давиденко В.М.
5.Статтю 19 викласти в наступній редакції:
«Стаття 19. Прийняття активів в управління
1. Національне агентство здійснює управління активами, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову — лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі вироку суду у кримінальному провадженні чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству негайно після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Національне агентство здійснює управління активами, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, після особистого письмового повідомлення власника такого майна під розпис.
Національне агентство укладає договори про страхування майнової відповідальності перед власниками активів, щодо яких застосовано управління, на всю вартість прийнятих в управління активів.
Бенефіціарами (вигодонабувачами) за такими договорами страхування є власники зазначених активів.
Порядок відбору страхових компаній та укладання страхових договорів визначає Кабінет міністрів України.
Держава несе солідарну майнову відповідальність перед власниками активів, прийнятих Національним агентством в управління, з Національним агентством.
Власник активу, щодо якого застосовано управління Національним агентством відповідно до цього Закону, має право на відшкодування збитків та упущеної вигоди у разі винесення рішення про закриття кримінального провадження або виправдувального вироку».
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав. Розмір у 200 МЗП відповідає практиці держав, які мають найкращий досвід у цій сфері - Нідерландів, Бельгії, Франції, Румунії. Тому доцільно використати саме цю суму, а не збільшувати її до 1000 МЗП. Щодо страхування майнової відповідальності перед власниками активів, оскільки законопроект передбачає повернення активів з рахунків агентства або з бюджету, що не потребує додаткового страхування чи іншого врегулювання. Крім того страхування потягне додаткові витрати. Упущена вигода підлягає відшкодуванню згідно із Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».   
214. 1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову - лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
 
-162- Сотник О.С.
13) У частині першій статті 19 законопроекту слова та знаки «, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову — лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року» замінити словами та знаками «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію).».
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.  1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
 
    -163- Сотник О.С.
13) У частині першій статті 19 законопроекту слова та знаки «, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову — лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року» замінити словами та знаками «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію).».
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
    -164- Кужель О.В.
У абзаці першому частини першої статті 19 після слів: «1. Національне агентство», доповнити словами «на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами ускладнить і зарегулює процес.   
    -165- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину першу статті 19 після слова «здійснює» доповнити словом «повне».
 
Відхилено Невірно відображатиме зміст здійснюваного агентством управління активами.   
    -166- Соболєв Є.В.
23. Абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.»
 
Враховано    
    -167- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 19 після слів та знаку «в інтересах держави)» додати слова «та прийнято рішенням слідчим суддею, судом про передачу в управління цього майна».
 
Відхилено Законопроект включає зміни до КПК, які передбачають передачу активів в управління агентству лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.   
215. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді або суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству негайно після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
 
-168- Кужель О.В.
У абзаці другому частини першої статті 19 після слів: «Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді або суду чи згоди власника активів», доповнити словами: «та відповідно до рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами ускладнить і зарегулює процес.  Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді або суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству негайно після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. Активи передаються Національному агентству в управління, якщо суд визнає, що вони не можуть бути залишені у користуванні підозрюваного чи іншого володільця майна.
 
    -169- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 19 додати новий абзац такого змісту «За обґрунтованим клопотанням власника (законного володільця) майна слідчий суддя, суд своїм рішенням може визначити порядок чи обмеження щодо його використання Національним агентством, або не передавати його в управління Національному агентству, а залишити на зберігання з правом користування (або без такого) у власника (законного володільця) або іншої особи за умови забезпечення його схоронності.».
 
Відхилено Активи переходитимуть в управління агентства лише у випадку заборони судом розпоряджатися або користуватися ними. В свою чергу згідно із ч.4 ст. 170 КПК такі заходи можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.   
216. 2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які підлягають державній реєстрації або реєстрації підлягають їх обтяження, Національне агентство надсилає того ж дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
 
-170- Ковальчук Н.В.
3. Частину 2 статті 19 Розділу ІІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які підлягають державній реєстрації або реєстрації підлягають їх обтяження, Національне агентство надсилає того ж дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а у випадку їх реалізації – повертає одержані від цього кошти з урахуванням компенсації зносу основних фондів.».
 
Враховано редакційно в ч. 8 ст. 21 законопроекту в частині щодо повернення власнику коштів, отриманих від реалізації чи переробки активів разом з нарахованими процентами.  2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які підлягають державній реєстрації або реєстрації підлягають їх обтяження, Національне агентство надсилає того ж дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
 
217. Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
 
-171- Пташник В.Ю.
Стаття 20. Повноваження Національного агентства при здійсненні адміністрування арештованих активів
1. При здійсненні адміністрування арештованих активів Національне агентство уповноважено:
1) здійснювати контроль за додержанням власником чи володільцем активів, іншими юридичними чи фізичними особами відповідних обмежень, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованого майна;
2) контролювати збереження майном, на яке накладено арешт, його економічної вартості;
3) у випадку небезпеки втрати майном його вартості звертатись в установленому законом порядку до слідчого, прокурора з клопотанням про порушення процедури надання дозволу на відчуження майна та накладення арешту на одержані від такої операції грошові кошти чи інше майно;
4) надавати дозвіл на використання майна, на яке накладено арешт, для проведення слідчих дій;
5) у будь-який час одержувати доступ до арештованого майна, здійснювати його огляд, відбирати зразки для контролю його стану;
6) виявляти факти неправомірного використання майна, на яке накладено арешт, та запобігати їм.
2. Рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права щодо яких встановлюється режим адміністрування підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності.
3. З метою ефективної реалізації повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, Національне агентство може на конкурсній основі залучати незалежного адміністратора, функції якого можуть виконувати юридичні особи приватного права чи фізичні особи — підприємці. Залучення адміністратора не допускається, якщо арешт накладено на майно державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, створених ними у встановленому порядку, а також на майно юридичних осіб, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. Не може бути незалежним адміністратором особа, яка є стороною провадження, початок якого став передумовою для встановлення режиму адміністрування майна, або пов'язана з нею особа.
4. Порядок проведення конкурсу з визначення відповідних суб’єктів оціночної діяльності та суб’єктів здійснення управління активами затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Незалежний адміністратор співпрацює з Національним агентством на підставі оплатного договору, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Власник, законний володілець майна, на яке накладено арешт, інші фізичні та юридичні особи зобов'язані співпрацювати з незалежним адміністратором при виконанні ним своїх зобов'язань за договором з Національним агентством, надавати на його запит будь-яку необхідну інформацію щодо майна, на яке накладено арешт. У свою чергу незалежний адміністратор зобов'язаний не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при здійсненні ним своєї діяльності.
7. Порушення вимог частини шостої цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
8. Адміністрування арештованих активів у виді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв) банку або страховика здійснюється шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
9. При виконанні повноважень, зазначених в частині першій цієї статті, Національне агентство, Національний банк, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, незалежні адміністратори не можуть використовувати чи розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
 
Відхилено Пропонується режим управління активами замінити на режим адміністрування активами, що полягатиме насамперед у здійсненні контролю за їх використанням, в тому числі через незалежних адміністраторів. Водночас, таке адміністрування не може розглядатися як здійснення управління майном в розумінні ЦК, в рамках якого чітко передбачені права та обов’язки сторін, та який виступає найбільш ефективним з точки зору збереження вартості активів. Механізми контролю за управлінням також передбачені ЦК та додаткові гарантії визначені цим законом.  Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
 
    -172- Амельченко В.В.
пункт 5 частини першої статті 10, стаття 20, частина шоста статті 21 та пункт 1 частини другої статті 24 щодо вкладних (депозитних) рахунків Національного агентства потребують змістовного перегляду, оскільки органам державної влади забороняється відкривати позабюджетні
 
Відхилено Зазначена заборона встановлена на законодавчому рівні, а саме Бюджетним кодексом України. Водночас, згідно з Прикінцевими положеннями законопроекту до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   
    -173- Соболєв Є.В.
24. Статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у Національному банку України та/або визначених на підставі конкурсу державних банках за договором банківського вкладу на вимогу;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту відсотками чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини статті.
За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства, разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з врахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
У разі невиконання банком вимоги Національного агентства, Національний банк України, на вимогу Національного агентства, списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунку банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Національному банку України.
Порядок проведення конкурсу з визначення державних банків для розміщення грошових коштів та банківських металів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Розмір відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні, не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника упродовж трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку. «
 
Враховано    
    -174- Давиденко В.М.
6.Статтю 20 викласти в наступній редакції:
«Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках за договором банківського вкладу на вимогу.
Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та які підлягають конфіскації за вироком суду у кримінальному провадженні, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, вироку суду у відповідному кримінальному проваджені або згоди власника відповідних активів.
2. Розмір відсоткової ставки за користування банками зазначеними коштами або металами визначається договором на рівні, не нижче відсоткової ставки, яка діяла для власника коштів в банку, на рахунку в якому ці кошти обліковувалися на дату перерахування на рахунок Національного агентства.
3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано конфіскацію грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти (разом із нарахованими доходами) або здійснює переказ банківських металів (разом із нарахованими доходами) на рахунок їх законного власника упродовж одного робочого дня з дня надання ним інформації про реквізити рахунку.
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
218. 1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках за договором банківського вкладу на вимогу.
 
-175- Сотник О.С.
У статті 20:
Абзац перший частини першої – виключити;
У абзаці другому частини першої слова «або кошти банку, а також кошти» та слова і знаки « (перераховуються на рахунки)» - виключити;
 
Враховано частково .З врахуванням пропозиції народного депутата Соболєва Є.В. щодо залишення на рахунках власника коштів на депозитних рахунках до закінчення строку дії договору депозиту.  1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом:
 
    -176- Сотник О.С.
У статті 20:
Абзац перший частини першої – виключити;
У абзаці другому частини першої слова «або кошти банку, а також кошти» та слова і знаки « (перераховуються на рахунки)» - виключити;
 
Враховано частково .Дублює попередню поправку.   
    -177- Кужель О.В.
Частину першу статті 20 після слів: «Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється», доповнити словами: «на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України,»
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами ускладнить і зарегулює процес.   
    -178- Костенко П.П.
У абзаці першому статті 20 законопроекту після слова «агентства» та перед словом «не» додати слова «а кошти перераховуються до Державного бюджету України»;
Обгрунтування:
«Грошові кошти, для прозорої та діяльності Національного агентства повинні відразу перераховуватись до Державного бюджету України»;
 
Відхилено Арештовані кошти залишаються у власності особи, якій вони належать до набрання законної сили рішенням про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію чи стягнення в дохід держави.   
    -179- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 20 після слів «вкладу на вимогу» додати слова «або за рішенням слідчого судді, суду без такого переведення, але із забороною використання коштів чи банківського металу.».
 
Враховано частково .З врахуванням пропозиції народного депутата Соболєва Є.В. щодо залишення на рахунках власника коштів на депозитних рахунках до закінчення строку дії договору депозиту.   
219. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
 
-180- Сотник О.С.
- У абзаці другому частини першої після слова «активів» додати слова та знаки «а кошти перераховуються до Державного бюджету України, в порядку встановленому законодавством.»;
частину другу та частину третю – виключити;
Обґрунтування:
Грошові кошти, для прозорої та діяльності Національного агентства не повинні перераховуватись на окремі рахунки, а повинні відразу надходити до Державного бюджету України.
- У частині першій статті 20:
слова «на які накладено арешт» замінити словами «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію»;
слова «про накладення арешту» - виключити;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Арештовані кошти залишаються у власності особи, якій вони належать до набрання законної сили рішенням про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію чи стягнення в дохід держави.Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.  1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у Національному банку України та/або визначених на підставі конкурсу державних банках за договором банківського вкладу на вимогу;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати відсотків чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У разі закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту відсотками чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з урахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
У разі невиконання банком вимоги Національного агентства Національний банк України на вимогу Національного агентства списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунку банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Національному банку України.
Порядок проведення конкурсу з визначення державних банків для розміщення грошових коштів та банківських металів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -181- Сотник О.С.
- У абзаці другому частини першої після слова «активів» додати слова та знаки «а кошти перераховуються до Державного бюджету України, в порядку встановленому законодавством.»;
частину другу та частину третю – виключити;
Обґрунтування:
Грошові кошти, для прозорої та діяльності Національного агентства не повинні перераховуватись на окремі рахунки, а повинні відразу надходити до Державного бюджету України.
- У частині першій статті 20:
слова «на які накладено арешт» замінити словами «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію»;
слова «про накладення арешту» - виключити;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Поправка дублює попередню.   
220. 2. Розмір відсоткової ставки за користування банками зазначеними коштами або металами визначається договором на рівні, не нижче відсоткової ставки цього банку за такий вид послуг для третіх осіб.
 
-182- Кужель О.В.
абзац 2 частини першої статті 20 після слів: «Національного агентства та доданих до неї копій» доповнити словами: «відповідного рішення Кабінету Міністрів України,»
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами ускладнить і зарегулює процес.  2. Розмір відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні, не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або не нижче відсоткової ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку), визначених на день укладення договору.
 
    -183- Костенко П.П.
1)У частині другій статті 20 законопроекту:
слова «не нижче» замінити словами «середньої»;
після слова «осіб» додати слова «визначеної на день укладення договору».
Обгрунтування:
Розмір ставок повинен бути на середньому рівні ставок відповідного банку, з метою недопущення необґрунтованих завищень таких ставок.
 
Враховано редакційно .Вища ставка більш вигідна для держави або власника.   
221. 3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти або здійснює переказ банківських металів на рахунок їх законного власника упродовж трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку.
 
-184- Кужель О.В.
Частину третю статті 20 після слів: «рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт грошових коштів або банківських металів,» доповнити словами: «на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами ускладнить і зарегулює процес.  3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними відсотки або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними відсотків на рахунок їх законного власника упродовж трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку.
 
    -185- Костенко П.П.
У частині третій статті 20 після слів «кошти» додати слова «в тому числі нараховані відсотки з депозитних рахунків на яких зберігались такі конфісковані кошти»;
Обгрунтування:
У випадку скасування рішення про арешт чи конфіскацію кошти власнику повинні повертатись разом з відсотками.
 
Враховано редакційно .   
222. Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
-186- Пташник В.Ю.
Стаття 21. Досудова реалізація, технологічна переробка чи знищення майна, на як накладено арешт, без згоди власника
1. Арештоване майно, щодо якого Національне агентство здійснює адміністрування, може бути реалізовано, підданно технологічній переробці чи знищено без згоди власника на підставах та в порядку встановленому законодавством.
2. Активи, визначені частиною першою цієї статті, передаються для реалізації, технологічної переробки чи знищення без згоди власника на підставі рішення суду. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
Відхилено У зв’язку з відхиленням поправки 171 щодо адміністрування активів.  Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
    -187- Сотник О.С.
Абзац перший частини п’ятої – виключити;
 
Відхилено Законопроектом передбачені чіткі об’єктивні підстави для реалізації чи переробки активів. Це дозволить запобігти втраті їх вартості.   
    -188- Сотник О.С.
Абзац перший частини п’ятої – виключити;
 
Відхилено Поправка дублює попередню.   
    -189- Соболєв Є.В.
26. Абзац другий частини третьої статті 21 доповнити словами «іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави».
 
Враховано    
223. 1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління.
 
-190- Добродомов Д.Є.
Пропонується у ч. 1, 4, 5, 6, 8 ст. 21 прибрати слова «технологічна переробка».
 
Враховано   1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
 
    -191- Сотник О.С.
У статті 21:
У частині першій слова «їх технологічної переробки» - виключити;
 
Враховано    
    -192- Сотник О.С.
У статті 21:
У частині першій слова «їх технологічної переробки» - виключити;
 
Враховано    
    -193- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 21:
1) у частині першій слово «Управління» замінити словами «Повне управління» та після слів «передачі їх в» доповнити словом «оперативне»;
 
Відхилено Законопроект передбачає передачу в управління активів у відповідності до Цивільного кодексу. Крім того, передача активів в оперативне управління звузить можливість його використання, оскільки таке управління може здійснюватися лише для некомерційної господарської діяльності (ст. 137 Господарського кодексу України).   
224. 2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, передані в управління Національного агентства, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу підприємствам, організаціям або фізичним особам - підприємцям.
 
-194- Сотник О.С.
У частині другій статті 21 після слів «підприємцям» додати слова «, які запропонували найкраще співвідношення ціни та якості послуг, а також фінансово-економічне обґрунтування ефективного управління такими активами (бізнес-план).».
Обгрунтування:
В початковій редакції проекту відсутні критерії конкурсу кандидатів для вибору підприємства для управління майном. Доцільні встановити окремі мінімальні критерії.
 
Враховано   2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, передані в управління Національного агентства, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, які запропонували найкраще співвідношення ціни та якості послуг, а також фінансово-економічне обґрунтування ефективного управління такими активами (бізнес-план).
 
    -195- -
;  
Немає висновку    
    -196- Кужель О.В.
У абзаці першому частини другої статті 21 після слів: «в управління визначеним за результатами конкурсу», доповнити словами: «на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України,»
 
Відхилено Також згідно із законопроектом порядок проведення відповідних конкурсів затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.   
    -197- Ванат П.М.
Романовський О.В.
2) в абзаці першому частини другої після слів «передані в» доповнити словом «повне» та після слів «передачі в» доповнити словом «оперативне»;
 
Відхилено Законопроект передбачає передачу в управління активів у відповідності до Цивільного кодексу. Крім того, передача активів в оперативне управління звузить можливість його використання, оскільки таке управління може здійснюватися лише для некомерційної господарської діяльності (ст. 137 Господарського кодексу України)   
    -198- Соболєв Є.В.
25. В частині другій статті 21 слова «підприємствам, організаціям» замінити словами «юридичним особам».
 
Враховано З врахуванням поправки народного депутата Сотник О.С.   
225. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до Глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-199- Ванат П.М.
Романовський О.В.
3) в абзаці другому частини другої слово «Управління» замінити словами «Оперативне управління»;
 
Відхилено Законопроект передбачає передачу в управління активів у відповідності до Цивільного кодексу. Крім того, передача активів в оперативне управління звузить можливість його використання, оскільки таке управління може здійснюватися лише для некомерційної господарської діяльності (ст. 137 Господарського кодексу України).  Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
226. Порядок проведення конкурсу з визначення відповідних суб’єктів оціночної діяльності та суб’єктів здійснення управління активами затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-200- Ванат П.М.
Романовський О.В.
4) абзац третій частини другої після слова «здійснення» доповнити словом «оперативного» та після слова «активами» словом « (Управителя)»;
 
Відхилено Законопроект передбачає передачу в управління активів у відповідності до Цивільного кодексу. Крім того, передача активів в оперативне управління звузить можливість його використання, оскільки таке управління може здійснюватися лише для некомерційної господарської діяльності (ст. 137 Господарського кодексу України).  Порядок проведення конкурсу з визначення відповідних суб’єктів оціночної діяльності та суб’єктів здійснення управління активами затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
227. 3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання переданих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, передані йому в управління.
 
   3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, здійснених ним у зв’язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання переданих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, передані йому в управління.
 
228. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту переданих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації.
 
-201- Сотник О.С.
У абзаці другому частини третьої статті 21 слова «арешту переданих в управління активів або» замінити словами «рішення щодо»;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.  Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту переданих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
 
    -202- Ванат П.М.
Романовський О.В.
5) абзац другий частини третьої після слова «про» доповнити словом «оперативного»;
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
229. Вказані та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
-203- Ванат П.М.
Романовський О.В.
6) абзац третій частини третьої після слова «умови» доповнити словом «оперативного»;
 
Відхилено Законопроект передбачає передачу в управління активів у відповідності до Цивільного кодексу. Крім того, передача активів в оперативне управління звузить можливість його використання, оскільки таке управління може здійснюватися лише для некомерційної господарської діяльності (ст. 137 Господарського кодексу України).  Зазначені та інші умови управління активами визначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
230. 4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-204- Мельник С.І.
У абзаці першому частини четвертої статті 21 слово «громіздкість» замінити словами «значні об’єми».
 
Відхилено Термінологія узгоджується з КПК.  4. Майно, у тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин становить труднощі або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції швидкопсувних, підлягає реалізації за цінами не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також швидкопсувних товарів та продукції визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -205- Добродомов Д.Є.
В ч. 4 ст. 21 слід виключити другий абзац: «Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці».
 
Враховано    
    -206- Сотник О.С.
18) У абзаці першому частини четвертої статті 21 слово «примірний» - виключити;
Обґрунтування:
Кабінет міністрів України повинен затверджувати конкретний перелік видів продукції, що піддається швидкому псуванню, а не приблизний.
 
Відхилено З огляду на широке різноманіття майна, з метою уникнення прогалин, пропонується аби Уряд затверджував саме примірний його перелік.   
231. Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
 
-207- Сотник О.С.
У абзаці другому частини четвертої статті 21 слова та знаки «з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.» замінити словами та знаками «з обігу, використовуються, переробляються або знищуються в порядку, визначеному законодавством про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення, або подальше використання неякісної та небезпечної продукції.»;
Обґрунтування:
Використання продукції, що належать до вилучених з обігу повинно відбуватись, згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення, або подальше використання неякісної та небезпечної продукції.».
 
Відхилено      
232. 5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
-208- Кужель О.В.
У абзаці першому частини п’ятої статті 21 після слів: «передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі», доповнити словами: «відповідного рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено Законопроект передбачає прийняття Національним агентством ключових рішень, особливо щодо вартісних активів, за погодженням з Урядом. Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами зробить неможливим роботу Агентства, яка вимагає прийняття швидких рішень. Порядок відбору суб’єктів реалізації теж визначатиме Уряд.  5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
233. Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах підприємствами або організаціями. Порядок відбору таких підприємств та організацій, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-209- Сотник О.С.
У абзаці другому частини п’ятої слова «та/або технологічна переробка» - виключити;
 
Враховано   Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах підприємствами або організаціями. Порядок відбору таких підприємств та організацій, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -210- Ванат П.М.
Романовський О.В.
7) абзац другий частини п’ятої доповнити реченням:
«Не можуть здійснювати реалізацію активів підприємства або організації, які здійснювали функцію з оперативного управління такими активами.».
 
Відхилено Законопроект передбачає визначення як управителя активів, так і їх реалізатора на підставі конкурсу. Перемога в обох конкурсах одного суб’єкта теоретично можлива і не створює жодного конфлікту.   
    -211- Соболєв Є.В.
27. Абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції: «Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах підприємствами або організаціями. Порядок відбору таких підприємств та організацій, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
234. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
 
-212- Сотник О.С.
У абзаці третьому частини п’ятої слова «або технологічної переробки» - виключити;
 
Враховано   Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 2 тисячі розмірів мінімальної заробітної плати погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, а активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати – також затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -213- Сотник О.С.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 21 цифру та слово «10 тисяч» замінити цифрою та словом «2 тисячі»;
Обґрунтування:
Доцільно поширити необхідність погодження Комісією питання реалізації активів розміром більше, хоча б 100 тисяч доларів США (близько 2 млн гривень);
 
Враховано    
    -214- Кужель О.В.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 21 після слів: «вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат» доповнити словами: «затверджується Кабінетом Міністрів України після погодження».
 
Враховано Щодо активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.   
235. Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
236. 6. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства.
 
-215- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
у частині шостій статті 21 слова «на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства» замінити словами «до Державного бюджету України» /для приведення у відповідність із вимогами Кодексу, зокрема, дотримання визначеного пунктом 4 частини першої статті 7 Кодексу принципу повноти бюджетної системи України/;
 
Відхилено Поправка суттєво ускладнює процес повернення коштів після зняття арешту. Крім того, поправка не дає можливості захистити інтереси власника коштів, наприклад, у частині отримання процентів за банківськими вкладами. Проект, навпаки мінімізує втрати від незаконного арешту.  6. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства.
 
    -216- Амельченко В.В.
пункт 5 частини першої статті 10, стаття 20, частина шоста статті 21 та пункт 1 частини другої статті 24 щодо вкладних (депозитних) рахунків Національного агентства потребують змістовного перегляду, оскільки органам державної влади забороняється відкривати позабюджетні
 
Відхилено Зазначена заборона встановлена на законодавчому рівні, а саме Бюджетним кодексом України. Водночас, згідно з Прикінцевими положеннями законопроекту до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   
    -217- Сотник О.С.
У частині шостій слова «або технологічної переробки» - виключити;
 
Враховано    
    -218- Сотник О.С.
У частині шостій слова «або технологічної переробки» - виключити;
 
Враховано    
    -219- Сотник О.С.
У частині шостій статті 21 після слова «України» додати слова «на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства» замінити словами «до Державного бюджету України, окрім 25% коштів від реалізації активів, які розміщуються у державних банках на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства.»;
Обґрунтування:
Доцільно передбачити зарахування коштів від реалізації активів Національного агентства безпосередньо до Державного бюджету України, при цьому 25% таких коштів залишати на рахунках Національного агентства для фінансування поточної діяльності.
 
Відхилено Поправка суттєво ускладнює процес повернення коштів після зняття арешту. Крім того, поправка не дає можливості захистити інтереси власника коштів, наприклад, у частині отримання процентів за банківськими вкладами. Проект, навпаки мінімізує втрати від незаконного арешту.   
237. 7. Управління активами у виді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв) банку або страховика здійснюється шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
-220- Сотник О.С.
У частині сьомій статті 21:
слова та знаки «шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом заходів» замінити словами та знаками «в порядку визначеному відповідно»;
після слова «послуг» додати слова «та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, погодженому з Національним агентством.»;
після слова «України» та перед словом «заходів» слово «та» - виключити;
Обгрунтування:
Доцільно передбачити, не тільки «виконання заходів» у випадку управління активами у виді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв) банку або страховика, але й передбачити суб’єкт визначення порядку управління такими активами, оскільки такий порядок зараз відсутній. До того, ж управління такими активами здійснює також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка у законопроекті відсутня.
 
Враховано З врахуванням поправки народного депутата України Соболєва Є.В.  7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв):
1) комерційного банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним з агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, ще й Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
    -221- Кужель О.В.
У частині сьомій статті 21 після слів: «Управління активами у виді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв) банку або страховика здійснюється», доповнити словами: «на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено Пропозиція щодо прийняття рішень Уряду з усіх питань управління активами унеможливить прийняття оперативних рішень та заблокує діяльність Агентства.   
    -222- Соболєв Є.В.
28. Частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, (паїв):
1) комерційного банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним з агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, ще й Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.»
 
Враховано    
238. 8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а у випадку їх реалізації чи технологічної переробки - повертає одержані від цього кошти.
 
-223- Сотник О.С.
У частині восьмій слова «чи технологічної переробки» - виключити;
Обґрунтування:
Проектом не розкривається значення і суть поняття «технологічна переробка». Значення цього терміну також не має і в інших Законах України. Таким чином існування цього терміну може призвести до його довільного трактування, що може мати наслідком непрозорі дії з конфіскованими активами.
Варто зазначити, що існування подібної функції не відповідає завданням Нацагенства.
 
Враховано   8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також відсотки, нараховані як плата за користування банком такими коштами.
 
    -224- Сотник О.С.
У частині восьмій статті 21 слово «арешт» замінити словом «рішення про конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
Обґрунтування:
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено Ефективне управління саме арештованими активами є одним із інструментів захисту права особи, яка є власником або володільцем цих активів. Це відповідає європейським стандартам, зокрема Директиві ЄС 2014/42/ЕU, рекомендаціям ГРЕКО для України та іноземному досвіду усіх демократичних розвинутих держав.   
    -225- Кужель О.В.
У частині восьмій статті 21 після слів: «рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів,» доповнити словами: «на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено Йдеться про рішення, прийняті в рамках кримінального процесу, яких достатньо для повернення активів власнику. Уряд не моде втручатися у здійснення процесуальних дій.   
    -226- Ванат П.М.
Романовський О.В.
8) частину восьму викласти у новій редакції:
«8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів, що були реалізовані та/або перероблені згідно частини четвертою цієї статті, Національне агентство у триденний строк повертає власнику таких активів кошти, отримані від реалізації та/або переробки.».
 
Відхилено Не змінює змісту положення законопроекту у відповідній частині повернення відповідних активів.   
    -227- Ванат П.М.
Романовський О.В.
9) доповнити частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. У разі скасування судом арешту майна, яке входить до активів, якими повне управління здійснює Національне агентство, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові, таке майно підлягає поверненню його власнику упродовж трьох робочих днів з дня скасування судом арешту такого майна.
Вартість активів, що повертаються їх власнику, повинна відповідати оціночній вартості майна, майнових та інших активів, яка здійснена під час передачі активів у повне управління Національного агентства.
Власнику активів, які повертаються згідно абзацу першого цієї частини, компенсується реальна шкода та упущена (втрачена) вигода, що розраховується з врахуванням середнього рівня рентабельності (прибутку) таких активів, згідно остатньої статистичної звітності, поданій до дня накладення арешту на такі активи з врахуванням індексу інфляції, розрахованого за час перебування активів у повному управлінні Національного агентства.».
 
Враховано частково Законопроект посилається на будь-яке рішення про скасування арешту в рамках КПК, а тому перелік відповідних процесуальних рішень є зайвим. Щодо вартості повернення майна, доцільно 1 з врахуванням поправки народного депутата України Соболєва Є.В., втрачена вигода підлягає відшкодуванню відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».   
    -228- Соболєв Є.В.
29. Частину восьму статті 21 доповнити словами: «а також проценти, нараховані як плата за користування банками такими коштами».
 
Враховано    
239. Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
-229- Пташник В.Ю.
Стаття 22. Контроль за ефективністю адміністрування активів
1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності адміністрування арештованих активів. Незалежний адміністратор, а також органи, вказані у частині восьмій статті 20 цього Закону, зобов’язані надавати уповноваженим особам Національного агентства звіт щодо своєї діяльності. У разі встановлення фактів неналежного адміністрування активів Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо зміни незалежного адміністратора відповідних активів, а також передає матеріали для реагування до правоохоронних органів.
2. Порядок здійснення контролю за ефективністю незалежного адміністрування активами визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено У зв’язку з відхиленням поправки 171 щодо адміністрування активів.  Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
240. 1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов’язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до переданих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління та використання такими активами. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів, а також передає матеріали для реагування до правоохоронних органів.
 
-230- Мельник С.І.
У частині першій статті 22 перше речення викласти у наступній редакції:
«1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління переданими арештованими активами. Управитель зобов’язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до переданих в управління активів, а також до документів щодо управління та використання таких активів. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів, а також передає матеріали для реагування до правоохоронних органів.»
 
Відхилено   1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов’язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до переданих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління та використання таких активів. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів, а також передає матеріали для реагування до правоохоронних органів.
 
    -231- Сотник О.С.
У частині першій статті 22 слово «арештованими» замінити словом «конфіскованими»;
Обґрунтування
Арешт, відповідно до ст. 170 КПК - це тимчасовий захід, мета якого є позбавити особу, щодо якої ведеться розслідування, можливості розпоряджатися своїм майном. Тому управління, а тим більше відчуження такого майна може бути лише після прийняття рішення суду про конфіскацію або спеціальну конфіскацію.
 
Відхилено    
241. 2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-232- Кужель О.В.
У частині другій статті 22 після слів: «Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами» доповнити словами: «та показники оцінки ефективності управління активами визначаються», а слово: «визначається» - виключити.
 
Враховано   2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами та показники оцінки ефективності управління активами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
242. Стаття 23. Управління конфіскованими активами
 
   Стаття 23. Управління конфіскованими активами
 
243. 1. Національне агентство здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про зазначені судові рішення невідкладно після їх винесення.
 
-233- Соболєв Є.В.
30. Частину першу статті 23 після слів «спеціальну конфіскацію» доповнити словами «задоволення позовів на користь держави».
 
Враховано   1. Національне агентство здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про такі судові рішення невідкладно після їх винесення.
 
244. 2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, які перебувають в його управлінні, або перебували, але були реалізовані чи перероблені, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
 
-234- Добродомов Д.Є.
Пропонується у ч. 2 ст. 23 проекту прибрати слова «чи перероблені».
 
Враховано   2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави активів, що перебувають у його управлінні, або перебували, але були реалізовані, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.
 
    -235- Кужель О.В.
У абзаці першому частини другої статті 23 після слів: «За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів,» доповнити словами: «на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Враховано В редакції щодо затвердження Кабінетом Міністрів України   
    -236- Соболєв Є.В.
31. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, які перебувають в його управлінні, або перебували, але були реалізовані чи перероблені, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
У випадку прийняття рішення про реалізацію, активи передаються Національним агентством визначеному на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації.
Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Договори купівлі-продажу майна, яке реалізується Національним агентством відповідно до цього закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.»
 
Враховано редакційно .   
245. У випадку прийняття рішення про реалізацію, активи передаються Національним агентством визначеному на конкурсних засадах підприємству або організації для реалізації.
 
-237- Кужель О.В.
У абзаці другому частини другої статті 23 після слів: «У випадку прийняття рішення про реалізацію», доповнити словами: «на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України,».
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про реалізацію активи передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації.
 
246. Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Договори купівлі-продажу майна, яке реалізується Національним агентством відповідно до цього закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.
 
247. 3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, які перебувають в його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, передаються Міністерству юстиції України для подальшого виконання відповідних судових рішень.
 
-238- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 цієї ж статті після слів «спеціальну конфіскацію» доповнити словом «активів».
 
Враховано редакційно   3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, які перебувають в його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, передає їх Міністерству юстиції України для подальшого виконання відповідних судових рішень.
 
    -239- Голубов Д.І.
5. Абзац перший частини третьої статті 23 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію актів, які перебувають в його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, передаються Міністерству юстиції України для подальшого виконання відповідних судових рішень.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано редакційно    
    -240- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину третю статті 23 після слів «спеціальну конфіскацію» доповнити словом «активів» та після слів «перебувають в його» доповнити словом «повному».
 
Враховано частково редакційно.   
    -241- Соболєв Є.В.
32. Абзац перший частини третьої статті 23 після слів «спеціальну конфіскацію» доповнити словами «стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні».
 
Враховано    
248. Порядок взаємодії Національного агентства та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію та спеціальну конфіскацію активів визначається спільним наказом цих органів.
 
   Порядок взаємодії Національного агентства та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію та спеціальну конфіскацію активів визначається спільним наказом цих органів.
 
249. 4. Встановлені цим Законом правила управління активами, в тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, особливості якого визначені Главою 9 Розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України.
 
   4. Встановлені цим Законом правила управління активами, в тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, особливості якого визначені главою 9 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України.
 
250. Стаття 24. Надходження від управління активами
 
   Стаття 24. Надходження від управління активами
 
251. 1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на:
 
-242- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
частину першу статті 24 викласти в такій редакції: «1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до Державного бюджету України» /для узгодження з частиною п’ятою статті 13 Кодексу, згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Кодексом та законом про державний бюджет/;
 
Враховано   1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Українуи, перераховуються до державного бюджету.
 
    -243- Амельченко В.В.
слова «спеціального фонду» у частині першій цієї статті виключити;
 
Враховано редакційно .   
    -244- Сотник О.С.
У частині першій статті 24:
Слова «спеціального фонду» - виключити;
Слова «та спрямовуються на» замінити словами «з частини яких здійснюється виділення коштів на»;
Обґрунтування:
Зарахування коштів до спеціального фонду Державного бюджету, може бути передбачено лише Бюджетним кодексом України.
 
Враховано редакційно    
    -245- Сотник О.С.
У частині першій статті 24:
Слова «спеціального фонду» - виключити;
Слова «та спрямовуються на» замінити словами «з частини яких здійснюється виділення коштів на»;
Обґрунтування:
Зарахування коштів до спеціального фонду Державного бюджету, може бути передбачено лише Бюджетним кодексом України.
 
Враховано редакційно    
252. повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів - в межах надходжень від реалізації відповідних активів;
 
-246- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 24:
1) абзац другий частини першої викласти у новій редакції:
повернення коштів відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону;
2) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«виплату власнику активів, що повертаються відповідно частини п’ятої статті 23 цього Закону компенсації за реальну шкоду та упущену (втрачену) вигоду».
 
Відхилено      
    -247- Соболєв Є.В.
33. Абзац другий частини першої статті 24 викласти в такій редакції: «повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів та управління ними - в межах надходжень від реалізації відповідних активів та управління ними».
 
Відхилено    
253. відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням заходів із управління активами;
 
      
254. повернення активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до іноземної держави відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів - в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди;
 
-248- Сотник О.С.
У частині першій статті 24 абзац четвертий – виключити;
Обґрунтування:
Така норма містить корупційні ризики неналежного використання коштів Національним агентством.-
 
Враховано редакційно      
255. забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України;
 
      
256. 2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
 
      
257. 1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства;
 
-249- Амельченко В.В.
пункт 5 частини першої статті 10, стаття 20, частина шоста статті 21 та пункт 1 частини другої статті 24 щодо вкладних (депозитних) рахунків Національного агентства потребують змістовного перегляду, оскільки органам державної влади забороняється відкривати позабюджетні
 
Враховано в частині нової редакції ст. 24     
    -250- Соболєв Є.В.
34. Пункт 1 частини другої статті 24 викласти в такій редакції : «1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства - після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів;»
 
Відхилено    
258. 2) доходи від використання активів, переданих в управління;
 
      
259. 3) 25 відсотків коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію реалізованих активів), а також реалізації активів в рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.
 
-251- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
у пункті 3 частини другої статті 24 слова «25 відсотків коштів, одержаних» замінити словами «кошти, одержані» /для узгодження з частиною п’ятою статті 13 Кодексу, згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Кодексом та законом про державний бюджет/;
 
Враховано редакційно      
    -252- Добродомов Д.Є.
Пропонується у п. 3 ч. 2 ст. 23 проекту прибрати слова «або технологічної переробки».
Окрім того у п. 3 ч. 2 ст. 23 слова «25 відсотків» замінити на «5 відсотків».
 
Враховано редакційно    
    -253- Сотник О.С.
Підпункт третій частини другої статті 24 викласти в такій редакції:
«кошти, одержані від реалізації активів, до яких застосовано процедуру конфіскації або спеціальної конфіскації, а також реалізації активів в рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.
25 відсотків з коштів, визначених пунктом третім частини другої статті 24 цього Закону, розміщуються на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства у державних банках, для фінансування поточної діяльності Національного агентства.»
Обґрунтування:
Доцільно передбачити, щоб 25% одержаних від реалізації активів залишалось на рахунках Національного агентства.
 
Відхилено    
    -254- Сотник О.С.
У підпункті третьому частини другої статті 24 слова «або технологічної переробки арештованих» - виключити;
Обгрунтування:
Проектом не розкривається значення і суть поняття «технологічна переробка». Значення цього терміну також не має і в інших Законах України. Таким чином існування цього терміну може призвести до його довільного трактування, що може мати наслідком непрозорі дії з конфіскованими активами.
 
Враховано в частині нової редакції ст.24   
    -255- Кужель О.В.
Пункт третій частини другої статті 24 – виключити.
 
Враховано в частині нової редакції ст.24   
    -256- Ковальчук Н.В.
4. У пункті 3 частини 2 статті 24 Розділу ІІІ Проекту Закону слова «25 відсотків» замінити словами «10 відсотків».
 
Відхилено    
260. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України від управління активами.
 
-257- Крулько І.І.
Гордєєв А.А.
Іщейкін К.Є.
частину третю статті 24 виключити /для узгодження з нормами Кодексу, оскільки головні розпорядники коштів державного бюджету визначаються відповідно до пункту 18 частини першої статті 2 і пункту 1 частини другої статті 22 Кодексу та затверджуються законом про державний бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень/.
 
Враховано      
    -258- Амельченко В.В.
частину третю статті 24 виключити
 
Враховано    
    -259- Кужель О.В.
Статтю 25 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Національне агентство забезпечує перебування програмного забезпечення для ведення Реєстру у державній власності.».
 
Враховано    
261. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
262. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АКТИВІВ, НА ЯКІ
 
   ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АКТИВІВ, НА ЯКІ
 
263. НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
   НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
264. Стаття 25. Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
 
   Стаття 25. Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
 
265. 1. Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані про:
 
   1. Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані про:
 
266. 1) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; сума коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;
 
   1) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; суму коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;
 
267. 2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) судовий розгляд у відповідному кримінальному провадженні; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;
 
   2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) судовий розгляд у відповідному кримінальному провадженні; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;
 
268. 3) заходи, вжиті у кримінальному провадженні, пов’язані з арештом та управлінням активами, в тому числі кошти, одержані від реалізації активів;
 
-260- Яценко А.В.
у пункті 3 частини першої статті 25 слово «управління» виключити
 
Відхилено Реєстр має містити повну інформацію про знаходження та управління активами.  3) заходи, вжиті у кримінальному провадженні, пов’язані з арештом та управлінням активами, у тому числі кошти, одержані від реалізації активів, а також від управління ними (дивіденди, відсотки);
 
    -261- Соболєв Є.В.
35. Пункт 3 частини першої статті 25 доповнити словами «а також управління ними (дивіденди, проценти тощо)»
 
Враховано    
269. 4) судове рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію активів, стан його виконання та управлінням конфіскованими активами, в тому числі кошти, одержані від реалізації активів;
 
-262- Соболєв Є.В.
36. Пункт 4 частини першої статті 25 викласти в такій редакції: «4) судове рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів в кримінальному провадженні, стан його виконання та управлінням конфіскованими активами, в тому числі кошти, одержані від реалізації активів;»
 
Враховано   4) судове рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів в кримінальному провадженні, стан його виконання та управління конфіскованими активами, у тому числі кошти, одержані від реалізації активів;
 
270. 5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;
 
   5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;
 
271. 6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації активів за кордоном, стан їх виконання;
 
   6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації активів за кордоном, стан їх виконання;
 
272. 7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів до України.
 
   7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів в Україну.
 
273. 2. Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджується Національним агенством.
 
   2. Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.
 
274. Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв’язку слідчими, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.
 
   Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв’язку слідчими, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.
 
275. 3. Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.
 
   3. Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.
4. Національне агентство забезпечує перебування програмного забезпечення для ведення Реєстру в державній власності.
 
276. Розділ V
 
   Розділ V
 
277. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
278. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
 
-263- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину першу Розділу V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у новій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Відхилено Необхідний перехідний підготовчий період для підготовки до запуску роботи Національного агентства та роботи передбачених законопроектом механізмів.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
    -264- Яценко А.В.
у пункті першому слова «три місяці» замінити словами «шість
місяців»;
 
Враховано    
    -265- Ковальчук Н.В.
5. Пункт 1 Розділу V «Прикінцеві положення» Проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.».
 
Відхилено Необхідно, щоб закон набрав чинності одразу після опублікування для початку процесу створення Агентства та відбору Голови   
279. 2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
280. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-266- Яценко А.В.
пункт 3 виключити;
 
Відхилено Стаття 3 необхідна для забезпечення реалізації закону  3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
281. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-267- Пташник В.Ю.
3) Підпункт 1 пункту 3 Прикінцевих положень проекту у такій редакції:
«1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 188-47 такого змісту:
«Стаття 188-47. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку чи управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань розшуку чи управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також вимог інших органів державної влади чи незалежних адміністраторів з питань здійснення ними діяльності по адмініструванню арештованими активами, щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі —
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
статтю 221 після цифр «188-46» доповнити цифрами «, 188-47»;
пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-47);».
 
Відхилено Пропозиція передбачає надання особам приватного права пред’являти вимоги, невиконання яких тягнутиме адміністративну відповідальність, що є недопустимим. Ця стаття проекту передбачає забезпечення виконання рішень лише Агентства, адже саме Агентство наділяється відповідними повноваженнями.  1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
282. доповнити Кодекс статтею 188-47 такого змісту:
 
   доповнити статтею 188-48 такого змісту:
 
283. «Стаття 188-47. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
   «Стаття 188-48. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
284. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі -
 
-268- Добродомов Д.Є.
Пропонується з абз. 4 у ч. 1, п. 5 розділу V «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» після слів «Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань» доповнити словом «виявлення».
У абз.4 ч.1 п.5 розділу V «Прикінцеві положення» слово «завідомо» виключити та доповнити абзац словами «а також само незаконне повідомлення третіх осіб про те, що збирається відповідна інформація»
 
Враховано   Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що збирається відповідна інформація, -
 
    -269- Голубов Д.І.
6. Абзац четвертий пункту 1 частини третьої розділу V законопроекту викласти в такій редакції:
«Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі – «.
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано редакційно    
    -270- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті першому частини третьої Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ абзац перший статті 18847 після слова «питань» доповнити словом «виявлення».
 
Враховано    
285. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
286. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
287. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
288. статтю 221 після цифр «188-46» доповнити цифрами «, 188-47»;
 
   статтю 221 після цифр «188-46» доповнити цифрами «, 188-47»;
 
289. пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
290. «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-47); «;
 
   «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-47)»;
 
291. 2) статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356) після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
-271- Пинзеник В.М.
У прикінцевих положеннях:
пункт 2 частини третьої виключити (щодо змін до Цивільного кодексу України);
 
Відхилено Ця норма проекту пов’язана із змінами щодо управління активами, де установником управління є Агентство. Питання управління активами є ключовою функцією Агентства та відповідає міжнародним зобов’язанням України, міжнародним стандартам та світовій практиці.  3) статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
292. «6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, установником управління є зазначене агентство.».
 
   «6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, установником управління є зазначене агентство».
 
293. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
   У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
294. 3) статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
-272- Пинзеник В.М.
пункти 3, 4 виключити (щодо змін до Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України) ;
 
Відхилено Ці положення вирішують проблему суперечності судових рішень щодо накладення арешту у різних видах судочинства.  4) статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -273- Сотник О.С.
Абзаци перший, другий та третій підпункту третього та підпункт четвертий пункту третього Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту – виключити;
Обґрунтування
Доцільно залишити ст. 152 ЦК в чинній редакції. Накладення арешту в порядку кримінального судочинства не перешкоджає накладенню арешту в порядку інших видів судочинства.
 
Відхилено Накладення арешту у цивільному та господарському судочинстві використовується з метою уникнення арешту активів у кримінальному провадженні.   
295. «8. Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.».
 
   «8. Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України».
 
296. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
   У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
297. частину четверту статті 233-3 після слів «Законом України «Про виконавче провадження» доповнити словами «крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
   частину четверту статті 233 доповнити словами «крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
298. 4) статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
299. «Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.».
 
   «Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України».
 
300. У зв’язку з цим, частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
 
   У зв’язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - дванадцятою;
 
301. 5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, ст. 88):
 
-274- Пинзеник В.М.
у пункті 5 (щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України):
 
Немає висновку   5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
302. у статті 100:
 
-275- Пинзеник В.М.
виключити абзаци, що стосуються змін до статті 100;
 
Відхилено поправка стосується повноважень Агентства щодо управління активами. мотиви відхилення викладені вище.  у статті 100:
 
303. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
-276- Пташник В.Ю.
4) У підпункті 5 пункту 3 Прикінцевих положень доповнення до частин шостої та сьомої ст. 100 КПК виключити.
 
Відхилено ці положення проекту встановлюють процесуальний порядок процесу управління активами та узгоджують закон про Національне агентство та КПК.  частину шосту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
304. «Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальних заробітних плат якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів із управління ними (у тому числі, реалізації, технологічної переробки тощо) з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки таких речових доказів приймається в порядку, встановленому пунктами 2, 4 цієї частини статті на підставах та з врахуванням особливостей, визначених законом.»;
 
-277- Добродомов Д.Є.
Пропонується з абз. 4 і 6 у ч. 3, п. 5 розділу V «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» прибрати поняття технологічної переробки
 
Враховано   «Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальних заробітної плат, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними (у тому числі реалізації) з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості. Рішення про передачу для реалізації таких речових доказів приймається в порядку, встановленому пунктом 2 цієї частини, на підставах та з урахуванням особливостей, визначених законом.»;
 
    -278- Сотник О.С.
У підпункту п’ятому пункту третього Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту:
У абзаці четвертому слова « (у тому числі, реалізації, технологічної переробки тощо)» - виключити;
У абзаці шостому слова « (у тому числі, реалізація, технологічна переробка тощо)» - виключити;
Абзац сьомий – виключити;
Обґрунтування:
Проектом не розкривається значення і суть поняття «технологічна переробка». Значення цього терміну також не має і в інших Законах України. Таким чином існування цього терміну може призвести до його довільного трактування, що може мати наслідком непрозорі дії з конфіскованими активами
 
Враховано в частині виключення технологічної переробки.   
305. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
306. «7. У випадках, передбачених пунктами 2-4 та абзацом сьомим частини шостої, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами (у тому числі, реалізація, технологічна переробка тощо), надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає негайних заходів до передачі цих активів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
   «7. У випадках, передбачених пунктом 2 та абзацом сьомим частини шостої, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами (у тому числі реалізація), надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
307. частину восьму доповнити словами «а у випадках, коли такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства.»;
 
   частину восьму доповнити словами «а у випадках, коли такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства»;
 
308. у статті 170:
 
-279- Пинзеник В.М.
у частині внесення змін до статті 170 виключити абзац другий про доповнення частини третьої новим абзацом такого змісту: «Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У цьому випадку виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.»;
 
Відхилено Ця норма необхідна для усунення можливості приховування активів від арешту у кримінальному судочинстві шляхом штучного створення спору у інших видах судочинства та забезпечення позову.  у статті 170:
 
309. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.»;
 
   частину першу доповнити третім реченням такого змісту: «Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб»;
 
310. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
311. «Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У цьому випадку виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.»;
 
   «Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу»;
 
312. частину сьому статті 173 після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
   частину сьому статті 173 після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
313. у статті 568:
 
   у статті 568:
 
314. частину першу після слів «передбачені цим Кодексом процесуальні дії» доповнити словами «а також інші передбачені спеціальним законом дії»;
 
   частину першу після слів «передбачені цим Кодексом процесуальні дії» доповнити словами «а також інші передбачені спеціальним законом дії»;
 
315. частину другу після слів «забезпечуються необхідні заходи» доповнити словами «зокрема, передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу»;
 
-280- Пинзеник В.М.
у частині внесення змін до статті 568 виключити абзац другий (щодо доповнення частини другої словами «зокрема, передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу»);
 
Відхилено Ця норма повинна сприяти виконанню міжнародних зобов’язань України у частині збереження вартості чи активів при накладенні арешту за запитом іноземного компетентного органу  частину другу після слів «забезпечуються необхідні заходи» доповнити словами «зокрема передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу»;
 
316. 6) частину першу статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2014 р., № 20-21, ст. 712, ст. 739) доповнити абзацом такого змісту:
 
-281- Пинзеник В.М.
пункт 6 виключити;
 
Відхилено з мотивів наведених вище.  у частину першу статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №19-20, ст. 142; 2014 р., № 20-21, ст. 712, ст. 739) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -282- Пинзеник В.М.
з пункту 7 виключити перший абзац (щодо внесення змін до ст.59);
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
317. «Рішення судів у кримінальних провадженнях про конфіскацію, спеціальну конфіскацію майна, арешт майна, а також рішення судів про стягнення активів в дохід держави та про арешт майна у позовних провадженнях у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, у встановлених законом випадках виконуються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління, активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.»;
 
   «Рішення судів у кримінальних провадженнях про конфіскацію, спеціальну конфіскацію майна, арешт майна, а також рішення судів про стягнення активів в дохід держави та про арешт майна у позовних провадженнях у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування у встановлених законом випадках виконуються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
318. 7) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30 із наступними змінами):
 
   6) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30 із наступними змінами):
 
319. статтю 59 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   статтю 59 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
320. «У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.».
 
   «У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту».
 
321. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно четвертою і п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
322. частину першу статті 62 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   частину першу статті 62 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
323. «10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв’язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності.»;
 
   «10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв’язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності»;
 
324. 8) частини п’яту та восьму статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
 
-283- Пинзеник В.М.
пункт 8 виключити
 
Відхилено У разі урахування пропозиції існуватиме колізія між двома законами.  8) частини п’яту та восьму статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
 
325. № 50-51, ст. 2057) виключити.
 
-284- Ванат П.М.
Романовський О.В.
До повнити Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ пунктом 8 наступного змісту
8) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №38, ст.385 із наступними змінами):
у статті 24:
частину першу після слів «Державний комітет телебачення і радіомовлення України» доповнити словами «Національне агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
абзац другий частини другої після слів «Державного комітету телебачення і радіомовлення України» доповнити словами «Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
частину третю після слів «Державного комітету телебачення і радіомовлення України» доповнити словами «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
частину четверту після слів «Державний комітет телебачення і радіомовлення України» доповнити словами «Національне агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
 
Відхилено Стаття 24 Закону про ЦОВВ не містить вичерпного переліку органів зі спеціальним статусом. Назви органів зафіксовані лише ті, які вказані у Конституції України. Тому потреби у розширенні переліку немає.  № 50-51, ст. 2057) виключити.
 
326. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-285- Маркевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу V викласти в такій редакції "пункт 26 викласти в такій редакції:
4. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом, передбачивши у них положення, які дозволять уникнути дублювання функцій, покладених на Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з іншими центральними органами виконавчої влади;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведенняу відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
Відхилено Норма проекту передбачає такі ж за своїм змістом положення. Крім того, пропозиція звужує можливість для узгодження актів законодавства із цим законом.  4. Кабінету Міністрів України:
 
327. 1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
328. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
329. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
330. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
331. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом ;
 
332. створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
-286- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 4 Розділу V «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити абзацом 7 такого змісту:
«прийняти Порядок проведення конкурсу 3 формування Громадської ради при Національному агентстві;
 
Відхилено Охоплюється проектом, зокрема КМУ доручено прийняти акти, які передбачені цим Законом.  створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
333. 2) забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, визначеному цим Законом, до введення його в дію;
 
   2) забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, визначеному цим Законом, до введення його в дію;
 
334. 3) внести до 1 січня 2019 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менша ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, а також на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.

-287- Сотник О.С.
підпункт третій пункту четвертого Розділу V ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ – виключити;
Обґрунтування:
Національне агентство, навіть на перспективу повинно займатись пошуком активів значних розмірів, які важливі для Державного бюджету, а не усіма активами, в тому числі за позовами фізичних та юридичних осіб.
 
Відхилено У перспективі Агентство повинно було б опікуватись усіма арештованими активами, розвантаживши органи кримінальної юстиції від невластивих їм функцій з менеджменту такими активами, пошуку місць зберігання речових доказів і т.д.  3) внести до 1 січня 2019 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менша як 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також на ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, а також на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.

    -288- Яценко А.В.
підпункт 3 пункту 4 виключити.
 
Відхилено з мотивів, наведених вище.   
    -289- Сотник О.С.
49) У пункті четвертому Розділу V ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ законопроекту додати новий підпункт такого змісту – «після сформування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити розформування уповноважених підрозділів Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України, до відання яких входить питання виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та передачу їх функцій до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Порядок передачі таких підрозділів встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування:
В проекті Закону доцільно передбачити неможливість дублювання функцій виявлення і розшуку активів у різних органів.;
 
Відхилено Створення Національного агентства не заперечує можливості функціонування внутрішніх допоміжних підрозділів в органах влади. Тим більше існуватиме потреба в управлінні дрібними активами, які не належатимуть до компетенції агентства