Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
 
   Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
4. .
;  
-1- Левченко Ю.В.
Частину 1 Розділу І Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Запропонованими у Законопроекті змінами до Кримінального кодексу України нівелюється сам принцип спеціальної конфіскації. Спеціальна конфіскація, передбачена у ст. 96-1 Кримінального процесуального кодексу України як засіб вирішення питань про речові докази, та полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) та статтями 364 (Зловживання владою або службовим становищем, 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)? 368 - 369-2 розділу ХVІІ (Злочини у сфері службової діяльності) Особливої частини Кримінального кодексу України, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.
Тобто, спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення злочинів пов’язаних із державою та незаконним збагаченням за рахунок держави, а тому й встановлено спеціальну конфіскацію на користь держави. В інших випадках спеціальна конфіскація виключається.
Застосування спеціальної конфіскації у випадку вчинення будь-якого злочину є неможливим ще й тому, що санкція переважної більшості статтей Особливої частини Кримінального кодексу України не передбачає можливості застосування навіть звичайної конфіскації. Відповідні ж зміни до санкцій статтей Особливої часини Кримінального кодексу України вносяться лише частково.
Також варто зазначити, що чинне законодавство вже передбачає компенсаційні важелі (в матеріальному розумінні) потерпілим та державі у межах кримінального провадження (цивільний позов, конфіскація, штраф, виправні роботи), а тому введення нового виду компенсації при вчиненні будь-якого злочину є зайвим.
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.     
5. 1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
 
-2- Яценко А.В.
Підпункти 1-3, 7-9, 13 пункту 1 законопроекту (внесення змін до Кримінального кодексу України) виключити;
 
Враховано частково (в частині виключення пунктів у редакції законопроекту, прийнятого у першому читанні)  1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
 
6. «1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.»;
 
-3- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині першій статті 96-1 вислів: «будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу» замінити висловом: «злочину у випадках, передбачених цим Кодексом, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого цим Кодексом.».
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.  «1. Спеціальна конфіскація – примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, в тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152 - 156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу»;
 
    -4- Кожем'якін А.А.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 146-150-1, 152 - 156, 190-192, 198, 201, 209- 212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями»
 
Враховано частково частині переліку злочинів   
    -5- Ковальчук Н.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 1 Розділу І Проекту Закону слова «незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру» замінити словами «якщо такий захід кримінально-правового характеру передбачено».
 
Відхилено з підстав недоцільності визначати конкретний захід кримінально-правового характеру, оскільки це має вирішувати суд.   
    -6- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту щодо внесення змін до статті 96-1 Кримінального кодексу України виключити.
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.   
    -7- Власенко С.В.
Текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
«Спеціальна конфіскація – примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, в тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках визначених цим Кодексом, та/або грошей, цінностей, іншого майна, вартість якого судом буде визнано неспіврозмірною з доходами особи щодо якої винесено вирок суду (якщо така особа не доведе законність джерела отримання, придбання такого майна) щодо якої призначено покарання у вигляді позбавлення волі не менше чотирьох років за вчинення злочину, передбаченого ст.146-151, ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 154, ст. 156, 199-233, 255, 258-1, 258-3, 258-4, 258-5, 305-327, 364-370, 436-447 або злочину, вчиненого злочинною організацією, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування (з використанням службовою особою влади чи службового становища) з отриманням економічної вигоди».
 
Враховано частково частині визначення спеціальної конфіскації   
    -8- Сотник О.С.
У розділі І:
1)У п.п.1 п.1 законопроекту пропонуємо викласти статтю 96-1 КК України у наступній редакції:
«1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 149, 150, 190-192, 198, 201, 209- 212, 222, 233, 255-262, 305-320, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу, або будь-якого злочину щодо якого здійснюється спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями, крім випадків, коли воно вчинено неповнолітнім або особою у стані неосудності чи обмеженої осудності.»
Обґрунтування: Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту метою його прийняття є удосконалення механізмів застосування спеціальної конфіскації активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності, а також імплементація Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.
Згідно з вказаної Директиви ЄС, конфіскація активів застосовується до злочинів, зокрема: корупція, відмивання коштів, тероризм, торгівля людьми, незаконний обіг наркотиків, експлуатація дітей, кіберзлочини, тобто спеціальна процедура конфіскації в ЄС застосовується не до всіх видів злочинів, а лише до визначеного переліку у зв’язку з чим пропонуємо виокремити склади злочинів, у випадку вчинення яких, можливе застосовування спеціальної конфіскації.
Окрім того, у випадку запровадження спеціальної конфіскації для всіх видів злочину, незалежно від тяжкості та складу такого злочину може призвести до явно надмірної кримінальної репресії для людей і бізнесу, що призведе до невиправданих масових порушень прав власності фізичних та юридичних осіб, які беруть участі у вчиненні злочину або навіть є жертвою злочину.
 
Враховано частково частині переліку статей Особливої частини КК   
    -9- Пташник В.Ю.
Пункт 1 статті 1 розділу І викласти у наступній редакції:
«1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
«1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.».
Обґрунтування: У декількох положеннях законопроекту реєстр. 2541а від 28.08.2015 року фігурує поняття «суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу». Однак у тексті КК для характеристики суспільно небезпечної поведінки неосудних осіб та осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, традиційно використовується формулювання «суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу» (див. ст. 92, ст. 96-1 (в чинній редакції), ч. 2 ст. 97 КК). Ключовою в останньому випадку є вказівка на «… діяння, що підпадає під ознаки діяння …», оскільки, попри свою тавтологічність, вона дозволяє чітко відрізнити суспільно небезпечну поведінку не-суб’єктів злочину від злочинів, які за змістом ч. 1 ст. 11 КК можуть бути вчиненні виключно суб’єктом злочину (осудною фізичною особою, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність). Вказівка ж на «… діяння, що містить ознаки злочину …» (як пропонується в проекті) є набагато менш вдалою, адже діянням, що містить ознаки злочину, по суті, і є злочин.
Таким чином, з точки зору вимог законодавчої техніки кримінального закону (зокрема — вимоги уніфікованості понятійного апарату кримінального закону) та з метою забезпечення однакового застосування кримінального закону доцільно замінити у тексту законопроекту поняття «суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу» поняттям «суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу».
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.   
    -10- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 1 статті 96-1 Кримінального кодексу України після слів «будь-якого» додати слова «тяжкого або особливо тяжкого», а після слів «містить ознаки» додати слово «такого».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій, які пропонують визначити конкретні статті Особливої частини КК до яких може застосовуватись спеціальна конфіскація)   
    -11- Давиденко В.М.
Пункт 1 частини першої розділу Івикласти у наступній редакції:
«1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
«1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтями 176, 177 розділу V, статтями 201, 203-1-204, 209, 216, 229 розділу VІІ, статтями 239-1-240, 244, 246, 248, 249 розділу VІІ-А, статтями 300, 301 розділу ХІІ, статтями 305, 306, 321-1 розділу ХІІІ, статтями 332, 332-1, 334 розділу ХІV, статтею 354 розділу ХV, статтями 361-361-2, 362, 363-1 розділу ХVІ та статтями 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 розділу ХVІІ Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями»;
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.   
    -12- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Абзац другий підпункту першого пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину або суспільно-небезпечного діяння, що містить ознаку злочину, якщо в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, передбачений такий захід кримінально-правового характеру.».
Обґрунтування: Зважаючи на специфіку інституту спеціальної конфіскації, всі можливі випадки її застосування мають бути чітко і вичерпно врегульовані в Кримінальному кодексі. Це надасть змогу запобігти неправомірному тиску і залякування з боку працівників правоохоронних органів до осіб, які підозрюються (чи обвинувачуються) у вчинені злочину.
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій, які пропонують визначити конкретні статті Особливої частини КК до яких може застосовуватись спеціальна конфіскація)   
    -13- Драюк С.Є.
Абзац другий підпункту першого пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилучені за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи злочину, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.».
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій, які пропонують визначити конкретні статті Особливої частини КК до яких може застосовуватись спеціальна конфіскація.   
    -14- Сажко С.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 законопроекту слова «передбаченого Особливою частиною цього Кодексу» замінити словами «передбаченого статтями Особливої частини цього Кодексу».
 
Враховано редакційно ередбачено конкретні статті Особливої частини КК   
7. 2) у статті 96-2:
 
   2) у статті 96-2:
 
8. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
9. «4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.»;
 
-15- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину четверту статті 96-2 викласти у редакції:
«4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин у випадках, передбачених статтями 354, 364, 364-1, 365, , 365-2, 366, 366-1, 367, 368, 368-2 - 368-4, 369, 369-2, 370, розділу ХVІІ Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.».
 
Відхилено зв’язку із необхідністю врахування положень Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.  «4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка, отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом у випадках, передбачених частиною першою статті 96-1 цього Кодексу безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості та знала чи повинна були знати, що мета такої передачі уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.»
 
    -16- Ковальчук Н.В.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 Розділу І Проекту Закону слова «незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру» замінити словами «якщо такий захід кримінально-правового характеру передбачено».
 
Відхилено анкції статей (частин статей) Особливої частини КК не мають містити вказівки на заходи кримінально-правового характеру. Їх слід відрізняти від видів покарання.   
    -17- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 1. викласти в редакції: «Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка, отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом у випадках, передбачених ч.1, 2 ст. 96-1 безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості та знала чи повинна були знати, що мета такої передачі уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатньості доказів.
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.».
 
Враховано    
    -18- Сотник О.С.
У п.п.2 п.1 законопроекту пропонуємо викласти частину четверту статті 96-2 КК України у наступній редакції:
«4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину, передбаченого статтею 149, 150, 190-192, 198, 201, 209- 212, 222, 233, 255-262, 305-320, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу, або будь-якого злочину щодо якого здійснюється спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями, крім випадків, коли воно вчинено неповнолітнім або особою у стані неосудності чи обмеженої осудності.»
Обґрунтування: Необхідність прийняття запропонованої пропозиції викладена в обґрунтуванні до пропозиції у п.1
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17   
    -19- Пташник В.Ю.
Пункт 2 статті 1 розділу І викласти у наступній редакції:
«2) у статті 96-2:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно за змістом частини першої цієї статті, пов'язане з вчиненням будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.»
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17 де міститься конкретний перелік статей Особливої частини КК   
    -20- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 4 статті 96-2 Кримінального кодексу України після слів «будь-якого» додати слова «тяжкого або особливо тяжкого», а після слів «містить ознаки» додати слово «такого».
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17 де міститься конкретний перелік статей Особливої частини КК   
    -21- Давиденко В.М.
Абзац 3 пункту 2 частини 1 розділу Івикласти у наступній редакції:
«4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину, передбаченого статтями 176, 177 розділу V, статтями 201, 203-1-204, 209, 216, 229 розділу VІІ, статтями 239-1-240, 244, 246, 248, 249 розділу VІІ-А, статтями 300, 301 розділу ХІІ, статтями 305, 306, 321-1 розділу ХІІІ, статтями 332, 332-1, 334 розділу ХІV, статтею 354 розділу ХV, статтями 361-361-2, 362, 363-1 розділу ХVІ та статтями 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 розділу ХVІІ Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями».
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17   
    -22- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Абзац третій підпункту другого пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації
4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину або суспільно-небезпечного діяння, що містить ознаку злочину, за вчинення якого в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, передбачений такий захід кримінально-правового характеру.».
Обґрунтування: Зважаючи на специфіку інституту спеціальної конфіскації, всі можливі випадки її застосування мають бути чітко і вичерпно врегульовані в Кримінальному кодексі. Це надасть змогу запобігти неправомірному тиску і залякування з боку працівників правоохоронних органів до осіб, які підозрюються (чи обвинувачуються) у вчинені злочину.
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17 де міститься конкретний перелік статей Особливої частини КК   
    -23- Драюк С.Є.
Абзац третій підпункту другого пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«4. Гроші, цінності та інше майно, зазначене в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи злочину, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.».
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17 де міститься конкретний перелік статей Особливої частини КК   
    -24- Сажко С.М.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 законопроекту слова «передбаченого Особливою частиною цього Кодексу» замінити словами «передбаченого статтями Особливої частини цього Кодексу».
 
Відхилено зв’язку з врахуванням пропозиції №17 де міститься конкретний перелік статей Особливої частини КК   
10. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
11. «6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою необережного злочину.»;
 
-25- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину шосту статті 96-2 виключити.
 
Відхилено ідсутність умислу на вчинення злочину, виключає можливість застосування спеціальної конфіскації з огляду на ознаки майна, яке може бути конфісковано, визначені Кодексом.  «6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою злочину з необережності»;
 
    -26- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 1 розділу І частиною шостою такого змісту:
«6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою необережного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки вчиненого з необережності діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.».
Обґрунтування: Чинна редакція ч. 4 ст. 96-2, а також редакція цього положення, яка пропонується в законопроекті реєстр. 2541а від 28.08.2015 року оперують формулюваннями «...майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння...» та «гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті...». Такий стан речей створює передумови для неоднакового тлумачення кримінального закону, а саме — неоднозначною видається відповідь на запитання про те, чи поширюється ч. 4 ст. 96-2 КК на будь-яке майно, зазначене в частині першій цієї ж статті, чи лише майно, яке в буквальному сенсі було одержано злочинним шляхом (у такому разі мова може йти лише про майно, вказане в п.п. 1), 3) ч. 1 ст. 96-2 КК)? Видається, що за умови системного тлумачення двох вищевказаних формулювань, перше з них («...майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння...») все ж слід тлумачити поширювально, а не буквально. Однак для уникнення неоднакового застосування ч. 4 ст. 96-2 КК судами це формулювання бажано замінити іншим, яке б дозволяло однозначно розуміти, що ч. 4 ст. 96-2 КК поширюється на будь-яке майно в розумінні ч. 1 ст. 96-2 КК. Пропонується замінити формулювання «...майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння...» формулюванням «майно за змістом частини першої цієї статті, пов'язане з вчиненням будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння».
Також, прийнята в першому читанні редакція ч. 6 ст. 96-2 КК залишає відкритим запитання про те, чи може бути спеціальна конфіскація застосована, якщо вчинено суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки необережного злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу? Буквальне формулювання пропонованої ч. 6 ст. 96-2 КК подібної можливості не виключає, хоча це й означатиме порушення системності в регламентації підстав застосування спеціальної конфіскації.
Наприклад, прийняття ч. 6 ст. 96-2 КК у пропонованій редакції не дозволить застосовувати спеціальну конфіскацію до особи, яка вчинила злочин «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів» (ст. 264 КК), але формально допускатиме застосування такого правового заходу щодо неосудної особи (чи особи, що не досягла 16-річного віку), яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки діяння, передбаченого ст. 264 КК. Такий підхід, очевидно, буде позбавлений внутрішньої системності та послідовності.
Відповідно, пропонується внести уточнення до редакції ч. 6 ст. 96-2 КК, яке б усувало вказану ваду.
 
Враховано редакційно    
    -27- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Статтю 96-2 Кримінального кодексу України доповнити новою частиною 7 такого змісту:
«7. Спеціальна конфіскація не застосовується до майна, яке належало потерпілим чи особам, які не є співучасниками вчинення злочину чи є добросовісними набувачами».
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням пропозиції №26)   
    -28- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту другого пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Зважаючи на те, що всі випадки можливого застосування спеціальної конфіскації мають бути врегульовані в санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу, то в доповненні цією нормою ст. 96-2 не має сенсу.
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням пропозиції №26)   
    -29- Сажко С.М.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 законопроекту доповнити словами «Спеціальна конфіскація не застосовується щодо об’єктів експлуатація яких потребує ліцензій або інших дозвільних документів, та/або пов’язана з виконанням обов’язків перед державою».
Обґрунтування: Запропоновані зміни дозволяють застосувати спеціальну конфіскацію майна відносно будь-яких об’єктів права власності за будь-який злочин, передбачений спеціальною частиною Кримінального Кодексу України. У зв’язку з цим виникає ризик правових колізій та правових проблем у випадку конфіскації об’єктів , експлуатація яких пов’язана з виконанням власником об’єкту обов’язків перед державою (наприклад договорами про спільну діяльність або обов’язків передбаченим певними ліцензійними умовами як у випадку ліцензування комунальних послуг з водопостачання). Тобто з одного боку відбувається конфіскація, а з іншого боку залишаються неврегульованими зустрічні зобов’язання власника конфіскованого об’єкту перед державою виконання яких тепер неможливе через вилучення (відсутність) самого об’єкту.
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням пропозиції №26)   
12. 3) в абзаці другому частин першої - третьої статей 176, 177, 239-1, 239-2,- 300, 332-1 і 362, абзаці другому частин першої і другої статей 203-2, 248, 249, 361, 361-1 і 361-2, абзаці другому частини другої статей 216 і 363-1, абзаці другому частин третьої і четвертої статті 240, абзаці другому статті 246, абзаці другому частин першої - п’ятої статті 301 слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-30- Кожем'якін А.А.
Підпункти 3-13 пункту першого розділу І замінити на підпункти 3-33 у такій редакції:
3) у статті 176:
в абзаці другому частини першої та другої статті 176 слова «з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення» вилучити.
в абзаці другому частини третьої статті 176 слова «та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення» вилучити.
4) в абзаці другому частини першої - третьої статті 177 слова «з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення» вилучити.
5) у статті 201:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією предметів контрабанди» вилучити.
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією предметів контрабанди та» вилучити.
6) в абзаці другому частини першої та другої статті 203-1 слова «із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва» вилучити.
7) в абзаці другому частини першої та другої статті 203-2 слова «з конфіскацією грального обладнання» вилучити.
8) в абзаці другому частини першої – третьої статті 204 слова «з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення» вилучити.
9) в абзаці другому частини першої – третьої статті 209 слова «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та» вилучити.
10) в абзаці другому частини другої статті 216 слова «з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами» вилучити.
11) в абзаці другому частини першої – третьої статті 229 слова «з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення» вилучити.
12) в абзаці другому частини першої – третьої статті 239-1 слова «та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння» вилучити.
13) в абзаці другому частини першої – третьої статті 239-2 слова «та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння» вилучити.
14) в абзаці другому частини третьої та четвертої статті 240 слова «з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування» вилучити.
15) у статті 244:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої» вилучити.
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією обладнання» вилучити.
16) в абзаці другому частини першої статті 246 слова «з конфіскацією незаконно добутого» вилучити.
17) в абзаці другому частини першої та другої статті 248 слова «з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого» вилучити.
18) в абзаці другому частини першої та другої статті 249 слова «з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого» вилучити.
19) у статті 300:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення та розповсюдження» вилучити.
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну та релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування» вилучити.
в абзаці другому частини третьої слова «та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення і демонстрування» вилучити.
20) у статті 301:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження» вилучити.
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування» вилучити.
в абзаці другому частин третьої – п’ятої слова «та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування» вилучити.
21) у статті 305:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди» вилучити.
в абзаці другому частин другої та третьої слова «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та» вилучити.
22) в абзаці другому частин першої та другої статті 306 слова «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та» вилучити.
23) у статті 321-1:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення» вилучити.
в абзаці другому частин другої та третьої слова «фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та» вилучити.
24) у статті 332:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину» вилучити.
в абзаці другому частини другої після слів «до семи років» слова «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину» та після слів «до трьох років» слова «або без такої» вилучити.
в абзаці другому частини третьої слова «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та» вилучити.
25) у статті 332-1:
в абзаці другому частин першої слова «з конфіскацією транспортних засобів» вилучити.
в абзаці другому частин другої та третьої «та з конфіскацією транспортних засобів» вилучити.
26) в абзаці другому частини першої статті 334 слова «із конфіскацією повітряного судна» вилучити.
27) в абзаці другому частин першої – четвертої статті 354 слова «із спеціальною конфіскацією» вилучити.
28) в абзаці другому частин першої та другої статті 361 слова «та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи» вилучити.
29) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-1 слова «з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи» вилучити.
30) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-2 слова «з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи» вилучити.
31) у статті 362:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи» вилучити.
в абзаці другому частини другої слова «та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи» вилучити.
в абзаці другому частини третьої слова «та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи» вилучити.
32) в абзаці другому частини другої статті 363-1 слова «та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи» вилучити.
33) в абзаці другому частин першої та другої статей 364, 364-1, абзаці другому частин першої – третьої статей 365-2, 368-2, 369-2, абзаці другому частин першої – четвертої статей 368, 368-3, 368-4,369 слова «та зі спеціальною конфіскацією» вилучити.
 
Враховано частково   3) у статті 201:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією предметів контрабанди» виключити;
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією предметів контрабанди та» виключити;
4) в абзаці другому частини першої – третьої статті 209 слова «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та» виключити.
5) у статті 301:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження» виключити;
в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування» виключити;
в абзаці другому частин третьої – п’ятої слова «та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування» виключити;
6) у статті 305:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди» виключити;
в абзаці другому частин другої та третьої слова «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та» виключити;
7) в абзаці другому частин першої та другої статті 306 слова «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та» виключити;
8) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 354 слова «із спеціальною конфіскацією» виключити;
9) в абзаці другому частин першої та другої статті 361 слова «та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи» виключити;
10) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-1 слова «з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи» виключити;
11) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-2 слова «з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи» виключити;
12) у статті 362:
в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи» виключити;
в абзаці другому частини другої слова «та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи» виключити;
в абзаці другому частини третьої слова «та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи» виключити;
13) в абзаці другому частини другої статті 363-1 слова «та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи» виключити;
14) в абзаці другому частин першої та другої статей 364, 364-1, абзаці другому частин першої – третьої статті 365-2, абзаці другому частин першої – четвертої статті 368 слова «та зі спеціальною конфіскацією» виключити;
15) в абзаці другому частин першої – третьої статті 368-2 слова «зі спеціальною конфіскацією та» виключити;
16) в абзаці другому частин першої – четвертої статті 368-3 слова»із спеціальною конфіскацією» та «та зі спеціальною конфіскацією» виключити;-
17) в абзаці другому частин першої – четвертої статей 368-4,369 слова «із спеціальною конфіскацією» та «та із спеціальною конфіскацією» виключити;-
18) у статті 369-2:
в абзаці другому частин першої та другої слова «із спеціальною конфіскацією» виключити;
в абзаці другому частини третьої слова «та із спеціальною конфіскацією» виключити.
 
    -31- Сотник О.С.
Підпункти 3-13 п.1 законопроекту відхилити та залишити статті КК України в чинній редакції;
Обґрунтування: Стаття 61 Конституції України регламентує індивідуальну юридичну відповідальність кожної особи у зв’язку з чим введення спеціальної конфіскації у вигляді санкції (покарання), порушує принципи теорії права та зумовлює третіх осіб, які не притягуються до кримінальної відповідальності та яким не призначається покарання, відповісти своїм майном. Вважаємо, що запропоновані пропозиції порушують юридичну логіку та є передумовою запровадження юридичної колізії.
 
Враховано частково (в частині виключення та залишення в чинній редакції статей 176, 177, 203-1, 203-2, 294, 229, 239-1, 239-2, 240, 244, 248, 249, 300, 321-1, 332, 332-1, 334, 354)   
    -32- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 176 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -33- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 177 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -34- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 203-2 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -35- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 216 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -36- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 239-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -37- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 239-2 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -38- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах третій та четвертій статті 240 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -39- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 246 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -40- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 248 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -41- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 249 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -42- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 300 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -43- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах з першої по п’яту включно статті 301 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -44- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 332-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -45- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 361 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -46- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 361-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -47- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 361-2 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -48- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 362 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -49- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини другої статті 363-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -50- Власенко С.В.
У частини 3-13 статті 1 замінити словами: «Спеціальна конфіскація підлягає обов’язковому застосуванню судом незалежно від розміру призначеного покарання, якщо в судовому порядку буде встановлено, що існують підстави, передбачені у ч. 1 ст.96-1 та гроші, цінності, в тому числі кошти на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, вартість якого суд визначить неспіврозмірною з доходами особи та така особа не зможе довести законність джерел походження такого майна».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
13. 4) у статті 201:
 
      
14. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-51- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 201 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
15. в абзаці другому частини другої слова «предметів контрабанди та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією предметів контрабанди»;
 
-52- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 201 вислів «з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією предметів контрабанди» замінити висловом «з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
16. 5) у статті 203-1:
 
      
17. в абзаці другому частини першої слова «із конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-53- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій та другій статті 203-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
18. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
      
19. 6) у статті 204:
 
      
20. в абзаці другому частин першої і другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-54- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини першої статті 204 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
    -55- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини другої статті 204 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
21. в абзаці другому частини третьої слова «з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією та знищенням вироблених товарів і зі спеціальною конфіскацією обладнання для їх виготовлення»;
 
-56- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини третьої статті 204 вислів «зі спеціальною конфіскацією та знищенням вироблених товарів і зі спеціальною конфіскацією обладнання для їх виготовлення» замінити висловом: «з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
22. 7) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209, абзаці другому частин першої і другої статті 306 слова «коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом»;
 
-57- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини першої статті 209 слова «майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом» замінити словами «коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
    -58- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини другої статті 209 слова «майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом» замінити словами «коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -59- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у абзаці другому частини третьої статті 209 вислів «зі спеціальною конфіскацією та знищенням вироблених товарів і зі спеціальною конфіскацією обладнання для їх виготовлення» замінити висловом: «коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -60- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 306 вислів:
«з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом» замінити висловом «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -61- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 306 вислів:
«з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом» замінити висловом «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
23. 8) в абзаці другому частин першої - третьої статті 229 слова «з конфіскацією і» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією та»;
 
-62- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частинах першій, другій та третій статті 229 слова «зі спеціальною конфіскацією та» замінити словами «з конфіскацією і».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
24. 9) у статті 244:
 
      
25. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину»;
 
-63- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 244 вислів «зі спеціальною конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину» замінити висловом «з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої.»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
26. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-64- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 244 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
27. 10) у статті 305:
 
      
28. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-65- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 305 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
29. в абзаці другому частини другої слова «наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди»;
 
-66- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 305 вислів: «з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди» замінити висловом «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
30. в абзаці другому частини третьої слова «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна» замінити словами «з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди»;
 
-67- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини третьої статті 305 вислів: «з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди» замінити висловом «з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
31. 11) у статті 321-1:
 
      
32. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-68- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 321-1 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
33. в абзаці другому частин другої і третьої слова «фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення»;
 
-69- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 321-1 вислів:
«з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.» замінити висловом «з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
    -70- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини третьої статті 321-1 вислів:
«з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення» замінити висловом «з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
34. 12) у статті 332:
 
      
35. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
-71- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 332 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
36. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такої» замінити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину»;
 
-72- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини другої статті 332 вислів:
«з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину» замінити висловом «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такої»;
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
37. в абзаці другому частини третьої слова «транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину»;
 
-73- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини третьої статті 332 вислів:
«з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину» замінити висловом «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
38. 13) в абзаці другому статті 334 слова «із конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією».
 
-74- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в абзаці другому частини першої статті 334 слова «зі спеціальною конфіскацією» замінити словами «з конфіскацією».
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)     
    -75- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Доповнити пункт перший розділу І законопроекту новим підпунктом дев’ятим наступного змісту:
«В абзаці другому частини другої статті 233 слова «з конфіскацією майна або без такої» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією майна».
Наступну нумерацію підпунктів відповідно змінити.
Обґрунтування: Частина 2 статті 233 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за незаконну приватизацію державного або комунального майна у великих розмірах. Зважаючи на те, що одним із завдань спеціальної конфіскації - є недопущення збагачення за рахунок незаконно одержаного майна, у цій статті також варто передбачити можливість застосування спеціальної конфіскації.
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
    -76- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Доповнити пункт перший розділу І законопроекту новим підпунктом десятим наступного змісту:
«В абзаці другому частини першої – третьої статті 258-5 після слів «з конфіскацією майна» доповнити словами «та зі спеціальною конфіскацією грошей, цінностей та іншого майна, які використовувалися для фінансування тероризму».
Наступну нумерацію підпунктів відповідно змінити.
Обґрунтування: Відповідно до ч. 2 ст. 8 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму», кожна держава-учасниця вживає відповідно до принципів свого внутрішнього законодавства належних заходів для конфіскації коштів, які використовувались або були виділені з метою вчинення злочинів, зазначених у статті 2, і надходжень, отриманих в результаті таких злочинів.
Таким чином, ст. 258-5 КК України, яка встановлює відповідальність за фінансування тероризму, також може бути доповнена нормою про спеціальну конфіскацію майна.
 
Відхилено (у зв’язку із врахуванням пропозицій №30, та №31)   
39. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
-77- Яценко А.В.
Пункт 2 (внесення змін до Цивільного кодексу України) виключити;
 
Враховано      
40. 1) статтю 330 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-78- Сотник О.С.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту відхилити, а статтю 330 ЦК України залишити в чинній редакції.
Обґрунтування: Вважаємо, що формулювання «знала або повинна була знати, що майно одержано внаслідок вчинення злочину» на практиці призведе до масових порушень прав осіб, оскільки воно є невизначеним та недеталізованим.
Більш того, конфіскація майна у особи, яка «повинна була знати», але не знала про його злочинне походження, по суті є кримінально-правовою санкцією проти невинної особи, що порушує Конституцію України.
 
Враховано      
    -79- Пташник В.Ю.
Пункт 1 статті 2 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«статтю 330 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Добросовісним набувачем не може бути особа, яка набула майно і при цьому знала або виходячи із обставин набуття повинна була знати, що таке майно:
1) одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від майна, одержаного внаслідок вчинення злочину;
2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) було предметом злочину;
4) було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.»«.
Обґрунтування: Якщо спеціальна конфіскація є варіантом обумовленої ч. 6 ст. 41 Конституції України можливості примусового вилучення майна, жодні норми приватного права (положення цивільного законодавства) апріорі не можуть обмежувати застосування спеціальної конфіскації (бути «захистом» від її застосування). Такі обмеження може містити лише той закон, що регламентує застосування спеціальної конфіскації, тобто — закон кримінальний чи кримінальний процесуальний, і вони реально наявні — саме таку функцію виконує ч. 4 ст. 96-2 КК. Відповідно, немає потреби внесення доповнень до цивільного законодавства в частині визначення обставин, за яких особа не може визнаватись добросовісним набувачем майна.
Більше того, доповнення ст. 330 ЦК частиною другою у пропонованому вигляді видається шкідливим, оскільки ускладнить застосування власне цивільного законодавства. У законопроекті реєстр. 2541а від 28.08.2015 року ч. 2 ст. 330 ЦК пропонується викласти у спосіб, який породжує запитання про те, чи охоплюватиме таке положення всю множину випадків, коли особа не може бути визнана добросовісним набувачем, чи лише частину з них? Інакше кажучи, незрозуміло, чи зможе бути (в разі прийняття законопроекту) визнана недобросовісним набувачем особа, що прийняла майно за відсутності обставин, які наводяться у пропонованій редакції ч. 2 ст. 330 ЦК, але при цьому знала (чи не знала, але повинна була знати), наприклад, про відсутність у продавця прав на відчуження майна (наприклад, про відсутність згоди іншого співвласника на відчуження майна). Відтак, доповнення ст. 330 ЦК пропонованою частиною другою може докорінно, а головне — невиправдано, змінити цивільне законодавство та практику його застосування в частині визнання або невизнання особи добросовісним набувачем майна.
 
Враховано    
    -80- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Зміни до статті 330 Цивільного кодексу України виключити.
 
Враховано    
41. «2. Добросовісним набувачем не може бути особа, яка набула майно і при цьому знала або виходячи із обставин набуття повинна була знати, що таке майно:
 
-81- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у статі 330 частину другу виключити
 
Враховано      
    -82- Ковальчук Н.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І Проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим підпункт 2 вважати відповідно підпунктом 1;
 
Враховано    
    -83- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«1) статтю 330 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Добросовісним набувачем не може бути особа, яка набула майно і при цьому знала або виходячи із обставин набуття повинна була знати, що таке майно:
1) одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від майна, одержаного внаслідок вчинення злочину;
2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) було предметом злочину;
4) було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.»;».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою дотримання положень Конституції України в частині недопущення застосування кримінально-правових санкцій до невинної особи.
 
Враховано    
    -84- Попов І.В.
У абзаці третьому частини другої законопроекту слова «або виходячи із обставин набуття повинна була знати» вилучити, далі за текстом законопроекту.
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 330 ЦК України.   
    -85- Власенко С.В.
Статтю 2 викласти в редакції:
«Добросовісним набувачем не може бути особа, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості та знала чи повинна була знати, що мета такої передачі отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації або, що майно є:
1) доказом вчинення злочину;
2) засобом вчинення злочину;
3) знаряддям вчинення злочину;
4) предметом злочину;
5) здобуте внаслідок вчинення злочину;
6) доходом від майна, отриманого внаслідок вчинення злочину.».
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 330 ЦК України   
    -86- Бондар В.В.
Ільюк А.О.
Підпункт перший пункту другого розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: У ст. 388 Цивільного кодексу України визначено, що власник має право витребувати від будь-кого своє майно, якщо воно вибуло з його володіння не з його волі. Таким чином, в результаті скоєння злочину, до прикладу крадіжки, особа, яка придбала це майно, і так не буде вважатися добросовісним набувачем, незалежно від того знала вона, чи ні про те, що майно було викрадено в іншої особи. Тому доцільності вносити доповнення, викладені в п.1 проекту (одержане внаслідок вчинення злочину) немає. Щодо предмета злочину, то тут ситуація полягає в тому, що предмет злочину – це об’єкт з приводу якого, або шляхом впливу на який був вчинений злочин. Предмет злочину, в переважній більшості випадків, належить саме потерпілому. Натомість відповідно до змісту цієї норми, навіть, якщо майно, яке і було колись предметом злочину, відчужується потерпілим – його власником, то все одно набувач такого майна не буде вважатися добросовісним, що є не логічним. Щодо двох інших норм – майно призначалося для схиляння до вчинення злочину чи було його засобом або знаряддям – то довести на практиці, що особа знала, чи повинна була знати, що, до прикладу, автомобіль, який вона придбала, вчора використовувався для вчинення контрабанди, буде вкрай складно. Тому, для того, щоб зберегти сталість цивільних правовідносин, та зважаючи на те, що нормами чинного Цивільного кодексу вже і так передбачені відповідні способи захисту права власності, такі норми варто виключити.
Окрім зазначеного вище, недоцільність внесення таких змін підтверджується і запропонованим викладом редакції ст. 354 ЦК України (щодо способів позбавлення права власності у зв’язку з конфіскацією або спеціальною конфіскацією), що забезпечать можливість реалізації заходів спеціальної конфіскації майна, у разі призначення такої судом.
 
Враховано    
    -87- Сажко С.М.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту виключити.
Обґрунтування: Змінами пропонується надати можливість суду суб’єктивно оцінювати можливість набувача права власності на майно знати про джерела отримання такого майна, тим самим одноособово давати оцінку «добросовісного набувача». Запропоновані зміни до діючого законодавства можуть призвести до зловживання з боку суду.
 
Враховано    
42. 1) одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від майна, одержаного внаслідок вчинення злочину;
 
      
43. 2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
 
      
44. 3) було предметом злочину;
 
      
45. 4) було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.»;
 
      
46. 2) статтю 354 викласти в такій редакції:
 
-88- Сотник О.С.
Підпункт 2 пункту 2 законопроекту відхилити, а статтю 354 ЦК України залишити в чинній редакції.
Обґрунтування: Вважаємо, що формулювання «знала або повинна була знати, що майно одержано внаслідок вчинення злочину» на практиці призведе до масових порушень прав осіб, оскільки воно є невизначеним та недеталізованим.
Більш того, конфіскація майна у особи, яка «повинна була знати», але не знала про його злочинне походження, по суті є кримінально-правовою санкцією проти невинної особи, що порушує Конституцію України.
 
Враховано      
47. «Стаття 354. Конфіскація
 
-89- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 354 викласти в такій редакції:
«Стаття 354. Конфіскація
1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду за вчинення правопорушення (конфіскація) та (або) спеціальну конфіскацію у випадках, встановлених законом.
Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно.
2. Обсяг та порядок конфіскації майна та (або) спеціальної конфіскації встановлюються законом.»«.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою дотримання положень Конституції України в частині недопущення застосування кримінально-правових санкцій до невинної особи.
 
Враховано   .
;  
    -90- Пташник В.Ю.
Пункт 2 статті 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«Стаття 354. Конфіскація
1. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.»
Обґрунтування: Чинне нормативне визначення конфіскації у цивільному законодавстві виглядає досить архаїчним та таким, що потребує модифікації, оскільки в значній мірі дублює положення ст. 141 ЦК 1963 року та не відповідає реаліям правової системи України в частині вказівки на те, що конфіскація є «санкцією за вчинене правопорушення». Тим не менш, варіант вдосконалення ст. 354 ЦК, що пропонується в законопроекті реєстр. 2541а від 28.08.2015 року виглядає неприйнятним.
По-перше, в законопроекті пропонуються передбачити в ч. 1 ст. 354 ЦК, що «до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду за вчинення правопорушення (конфіскація) та (або) спеціальну конфіскацію у випадках, встановлених законом». Таке положення не усуває головну ваду вказаного положення цивільного законодавства — надмірно вузьке розуміння конфіскації як «реакції» («санкції») на правопорушення.
Так, з точки зору загальної теорії не може визнаватись правопорушенням така підстава застосування спеціальної конфіскації як «суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу», оскільки воно вчиняється неделіктоздатним субєктом (неосудною особою чи особою, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність).
Окрім того, конфіскація в розумінні чинної редакції ч. 1 ст. 354 ЦК (і цю ваду також не усуває законопроект) може бути спрямована лише на майно, що перебуває у власності певного суб'єкта, однак спеціальна конфіскація реально може поширюватись на майно, щодо якого в особи немає права власності, але щодо якого вона здійснює незаконне фактичне володіння (наприклад, мова йде про доходи, одержані від вчинення злочину; чи виготовлені на порушення положень кримінального закону предмети, які не можуть перебувати у власності фізичних та юридичних осіб).
Таким чином, у законопроекті реєстр. 2541а від 28.08.2015 року обмеженість чинної редакції ч. 1 ст. 354 ЦК взагалі не усувається.
Більше того, законопроект створює й додаткову проблему оскільки із наведеного в ньому визначення конфіскації виглядає незрозумілим співвідношення конфіскації та спеціальної конфіскації. Остання начебто може бути застосована й не за вчинення правопорушення (що загалом виглядає справедливо — див. вище), однак термін «спеціальна конфіскація» повинен зумовлювати інший зміст правового заходу, який він (термін) позначає. Прикметник «спеціальний» у його традиційному для юридичної науки розумінні означає, що певне поняття є видовим щодо іншого поняття (родового). Тобто, dе lеgе fеrеndа поняття «конфіскація» та «спеціальна конфіскація» мають визначатись у національній правовій системі так, щоб перше із них було родовим щодо другого. В законопроекті реєстр. 2541а від 28.08.2015 року цю обставину невиправдано проігноровано.
Видається, що найбільш оптимальним виходом із ситуації було б відтворення в ст. 354 ЦК ч. 6 ст. 41 Конституції України: «Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом». Це усунуло б глибинні суперечності у нормативній регламентації примусового вилучення майна як реакції на порушення публічно-правових (у тому числі — кримінально-правових) заборон.
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 354 ЦК України.   
48. 1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду за вчинення правопорушення (конфіскація) та (або) спеціальну конфіскацію у випадках, встановлених законом.
 
-91- Ванат П.М.
Романовський О.В.
абзац перший частини першої статті 354 викласти у редакції:
«1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у випадках, встановлених законом.»;
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 354 ЦК України.     
    -92- Ковальчук Н.В.
У абзаці третьому підпункті 2 пункту 2 Розділу І Проекту Закону слова «та (або) спеціальну конфіскацію» виключити;
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 354 ЦК України.   
    -93- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 1 статті 354 Цивільного кодексу України після слів «правопорушення (конфіскація) та (або)» додати слова «за вироком суду».
 
Відхилено    
49. Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно.
 
      
50. 2. Обсяг та порядок конфіскації майна та (або) спеціальної конфіскації встановлюються законом.».
 
-94- Ванат П.М.
Романовський О.В.
в частині другій статті 354 слова «та (або) спеціальної конфіскації» виключити.
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 354 ЦК України.     
    -95- Ковальчук Н.В.
У абзаці п’ятому підпункті 2 пункту 2 Розділу І Проекту Закону слова «та (або) спеціальної конфіскації» виключити
 
Відхилено зв’язку із врахуванням пропозицій про виключення змін до статті 354 ЦК України.   
51. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-96- Яценко А.В.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Зміни передбачені цим Законом, в тому числі зміни до Кримінального Кодексу України, є такими, що погіршують становище особи, яка вчинила злочин, не мають зворотної дії і не поширюються на злочини, що були вчинені до набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено итання зворотної дії закону у часі врегульовані статтею 58 Конституції України. Стаття 58 Конституції України передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.