Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) такі зміни:
 
-1- Іщейкін К.Є.
Мельник С.І.
Пункт 1 викласти в такій редакції:
«І. Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 34 такого змісту:
«34. Установити, що у 2016 та 2017 роках плата за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, як виняток з положень частин другої і третьої статті 29, частини четвертої статті 30 та частини першої статті 64 цього Кодексу, зараховується у таких пропорціях:
50 відсотків - до спеціального фонду державного бюджету із спрямуванням на організаційне забезпечення надання сервісних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
50 відсотків - до загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
відповідно назву законопроекту після слова «до» доповнити словами «розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» та внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення.
/оскільки у базовому законопроекті № 2567 передбачено дію відповідного закону з 2016 до 2018 р., необхідно положення законопроекту № 2568 через їх тимчасову дію, викласти в Прикінцевих положеннях Бюджетного кодексу, а також вказати цільове спрямування доходів спеціального фонду для узгодження з ч. 3 ст. 13, ч. 4 ст. 23 і ч. 4 ст. 30 цього Кодексу/
 
Враховано   І. Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 38 такого змісту:
«38. Установити, що у 2016 та 2017 роках плата за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, як виняток з положень частин другої і третьої статті 29, частини четвертої статті 30 та частини першої статті 64 цього Кодексу, зараховується у таких пропорціях:
50 відсотків - до спеціального фонду державного бюджету із спрямуванням на організаційне забезпечення надання сервісних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
50 відсотків - до загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
3. 1) у статті 29:
 
      
4. пункт 24 частини другої після слів “цього Кодексу” доповнити словами “, плати за сервісні послуги, що надаються центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України”;
 
-2- Ленський О.О.
У частині 1 пункт 1):
1) у статті 29:
«пункт 24 частини другої після слів «цього Кодексу» доповнити словами «, плати за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;
 
Враховано в іншій редакції     
5. частину третю доповнити пунктом 7-4 такого змісту:
 
-3- Левченко Ю.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано частково      
6. «7-4) 90 відсотків плати за сервісні послуги, що надаються центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України;»;
 
-4- Ленський О.О.
Частину третю доповнити пунктом 7-4 такого змісту:
«7-4) 90 відсотків плати за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України;».
 
Враховано частково      
    -5- Кобцев М.В.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 проекту Закону число «90» замінити на число «50».
 
Враховано в іншій редакції   
7. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
 
-6- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
«26-1) плата за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, зараховуються до відповідних бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем надання послуг;».»
 
Враховано частково      
8. «26-1) 10 відсотків надходжень від плати за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, зараховуються до відповідних бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем надання послуг;».
 
-7- Кобцев М.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 1 проекту Закону число «10» замінити на число «50».
 
Враховано в іншій редакції     
9. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

-8- Іщейкін К.Є.
Мельник С.І.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«ІІ Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
/оскільки строк дії положення необхідно вказати безпосередньо у його тексті, пропонується Прикінцеві положення законопроекту викласти відповідно до вимог законодавчої техніки з дорученням Уряду щодо узгодження законодавства/
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -9- Левченко Ю.В.
Пункт 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року і діє до 1 січня 2018 року.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -10- Тимошенко Ю.В.
Законопроект відхилити.
 
Відхилено