Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення»
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У пункті 252.20 статті 252:
 
   1. У пункті 252.20 статті 252:
 
5. в абзаці 23 цифру «70» замінити на цифру «29»;
 
   в абзаці двадцять третьому цифри «70» замінити цифрами «29»;
 
6. в абзаці 26 після слова «діяльність» доповнити словами та цифрами «з покладів до 5000 метрів» та цифру «70» замінити на цифру «29»;
 
-1- Южаніна Н.П.
Войціцька В.М.
Острікова Т.Г.
Бабак А.В.
Абзаци третій – шостий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац двадцять шостий доповнити словами «однією із сторін яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв), їхні дочірні підприємства, та/або підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких є частка державних, у тому числі казенних підприємств, та/або частка акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв) або об’єднання таких юридичних осіб»;
 
Враховано   абзац двадцять шостий доповнити словами «однією із сторін яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв), їхні дочірні підприємства, та/або підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких є частка державних, у тому числі казенних підприємств, та/або частка акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв), або об’єднання таких юридичних осіб»;
 
    -2- Войціцька В.М.
Острікова Т.Г.
Бабак А.В.
Пункт 1 проекту викласти у такій редакції:
«1. У пункті 252.20 статті 252 рядки позиції «газ природний (будь-якого походження):»
викласти у такій редакції:
газ природний (будь-якого походження) видобутий на ділянках надр (родовищах):
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів на території України29
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів на території України14
в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11
природний газ, видобутий на території України та/або в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України під час виконання договорів про спільну діяльність, однією із сторін яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств.70
 
Враховано редакційно    
    -3- Лопушанський А.Я.
В абзаці 3 статті 1 розділу Іпроекту закону слова та цифри «та цифру «70» замінити на цифру «29» - вилучити.
 
Враховано по суті   
    -4- Левченко Ю.В.
Абзаци 3-8 частини 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
7. доповнити абзацом 27 такого змісту:
 
      
8. «природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність з покладів понад 5000 метрів
14»
 
-5- Лопушанський А.Я.
В абзаці 5 статті 1 розділу Іпроекту закону цифру «14» замінити на цифру «28».
 
Відхилено      
    -6- Чижмарь Ю.В.
В підпункті 1 пункту І законопроекту: після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«доповнити абзацом 28 такого змісту:
«природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, якщо однією із сторін договору про спільну діяльність є підприємство з державною часткою власності70»
У зв’язку з чим абзаци 6-8 вважати відповідно абзацами 7-9.
 
Враховано по суті   
9. у зв’язку з чим абзаци 27 - 29 вважати відповідно абзацами 28 - 30;
 
-7- Чижмарь Ю.В.
В абзаці 7 цифри «28-30» замінити на цифри «29-31».
 
Відхилено      
10. в абзаці 28 цифру «55» замінити на цифру «29»;
 
-8- Чижмарь Ю.В.
В абзаці 8 цифру «28» замінити на цифру «29».
 
Відхилено   в абзаці двадцять восьмому цифри «55» замінити цифрами «29»;
 
11. в абзаці 29 цифру «28» замінити на цифру «14».
 
-9- Чижмарь Ю.В.
В абзаці 9 цифру «29» замінити на цифру «30».
 
Відхилено   в абзаці двадцять дев’ятому цифри «28» замінити цифрами «14».
2. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
підрозділ 9-1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Тимчасово, до 1 квітня 2016 року, встановлюється ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначена пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, за природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів у розмірі 70 відсотків»;
 
    -10- Кришин О.Ю.
Вознюк Ю.В.
Пункт 1 Розділу І викласти у такій редакції:
1) у пункті 252.20 статті 252 позиції:
«газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність70,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів55,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів28,00»
замінити такими позиціями:
«природний газ (будь-якого походження):
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 20,00
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 10,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів14,00
природний газ, видобутий з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність70,00»;
 
Відхилено    
    -11- Бурбак М.Ю.
Пункт 1 Розділу І викласти у такій редакції:
У таблиці пункту 252.20 статті 252 позиції:
«газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність70,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів55,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів28,00»
замінити такими позиціями:
«природний газ (будь-якого походження):
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 20,00
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 10,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів14,00
природний газ, видобутий з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність70,00»;
 
Відхилено    
    -12- Бєлькова О.В.
Пункт 1 законопроекту доповнити наступними абзацами такого змісту:
«1. У статті 187 Податкового кодексу України:
1) пункт 187.12 викласти у такій редакції:
«187.12. Платники податку, що реалізують природний газ, який відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, визначають дату виникнення податкових зобов'язань за зазначеними операціями за касовим методом;»
2) пункт 187.13 викласти у такій редакції:
«187.13. Платники податку, що придбавають природний газ, який відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, та здійснюють його продаж постачальникам природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема забезпечення потреб побутових споживачів), визначають відповідно дату виникнення податкового кредиту та податкових зобов'язань за зазначеними операціями за касовим методом;»
3) пункт 187.14 викласти у такій редакції:
«187.14. Платники податку, які постачають газ природний (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочним (модульним) котельням, установленим на дахові та прибудованим (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню та споживачам України послуг з опалення та постачання гарячої води (крім обсягів, що використовуються для виробничої (комерційної) діяльності), за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.»
2. У статті 252 Податкового кодексу України:
1) абзаци шостий-сьомий пункту 252.8 викласти у такій редакції:
«для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - ціна, визначена у відповідних укладених договорах купівлі-продажу або постачання природного газу між платником рентної плати та суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема забезпечення потреб побутових споживачів), у податковому (звітному);
для іншого газу природного – середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період.
Середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.»
2) пункт 252.24 викласти у такій редакції:
«252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та зобов’язані його реалізувати суб’єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема забезпечення потреб побутових споживачів), визначають у податковій декларації податкові зобов'язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та суб'єктом ринку природного газу зі спеціальними обов’язками на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу природного газу.
Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого суб'єкту ринку природного газу зі спеціальними обов’язками, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.
Датою виникнення у платника податку або уповноваженої особи податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу у обсягах, визначених в актах приймання-передачі, зазначених в абзаці першому цього пункту, є дата зарахування коштів за відповідні обсяги природного газу на банківський рахунок платника податку.»
 
Відхилено (порушення статті 116 Регламенту)   
    -13- Яценко А.В.
У розділі І законопроекту:
1. Доповнити новим пунктом 1 такого змісту:
«1. Доповнити статтю 197 новим пунктом 197.22 такого змісту:
197.22. Звільняються від оподаткування операції із постачання природного газу для споживачів:
а) із постачання природного газу для населення;
б) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб’єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови введення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
в) бюджетні установи;
г) промислові та інші суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ;
ґ) суб’єкти господарювання, що споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;
д) суб’єкти господарювання, у тому числі уповноваження уповноважені особи простих товариств, що споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.»
В зв’язку з цим пункт перший законопроекту вважати відповідно пунктом другим;
 
Відхилено (порушення статті 116 Регламенту)   
    -14- Бєлькова О.В.
Пункт 1 законопроекту викласти у такій редакції:
1. У пункті 252.20 статті 252:
в абзаці 23 цифру «70» замінити на цифру «29»;
в абзаці 26 після слова «діяльність» доповнити словами «укладених до 1 січня 2016 року»;
доповнити абзацами 27-28 такого змісту:
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, укладених після 1 січня 2016 року, з покладів до 5000 метрів29,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, укладених після 1 січня 2016 року, з покладів понад 5000 метрів 14,00
у зв’язку з чим абзаци 27 – 29 вважати відповідно абзацами 29 – 31;
в абзаці 28 цифру «55» замінити на цифру «29»;
в абзаці 29 цифру «28» замінити на цифру «14».
 
Відхилено    
    -15- Бєлькова О.В.
Пункт 1 законопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
«пункт 257.4 статті 257 доповнити реченням такого змісту:
«Дія цього пункту не поширюється на податкові зобов’язання з рентної плати за природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу та авансові внески із зазначених податкових зобов’язань не сплачуються.»
 
Відхилено (порушення статті 116 Регламенту)   
    -16- Бурбак М.Ю.
Кришин О.Ю.
Вознюк Ю.В.
Заставний Р.Й.
Бабій Ю.Ю.
Сидорчук В.В.
Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 2 Розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«2. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
підрозділ 91 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Тимчасово, до 1 квітня 2016 року, встановлюється ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначена пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, за природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів у розмірі 70 відсотків»;
 
Враховано    
12. 2. У підпункті 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 цифру «4» замінити на цифру «0».
 
-17- Бєлькова О.В.
Домбровський О.Г.
Дубневич Б.В.
Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Євлахов А.С.
Доповнити "Перехідні положення" Розділу ХХ цього Кодексу новим Підрозділом наступного змісту:
"Тимчасово встановлюються такі особливості застосування деяких норм розділу ІХ "Рентна плата" цього Кодексу:
Ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного з покладів до 5000 метрів, що відповідає умові, визначеній пунктом 252.24 статті 252 цього Кодексу, встановлюються на період, визначений цим підрозділом, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
з дати набуття чинності цього Закону до 31 березня 2016 року (включно) – 70 відсотків;
з 1 квітня 2016 року застосовується ставка, визначена пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу";
 
Враховано по суті  у підпункті 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 цифру «4» замінити цифрою «0».
 
    -18- Яценко А.В.
Частину другу законопроекту (внесення змін до пункту 29 підрозділу 10) замінити наступною частиною:
«2. Пункт 29 підрозділу 10 розділу ХХ виключити».
 
Відхилено    
    -19- Бурбак М.Ю.
Пункт 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«Розділ ХХ «Перехідні положення» доповнити підрозділом 9-3 такого змісту:
«Підрозділ 9-3 Особливості оподаткування деяких суб’єктів господарювання, що здійснюють видобуток газу
1. Тимчасово, у період з 1 грудня 2015 року до 31 грудня 2017 року (включно) для суб’єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) встановлюється така особливість застосування деяких норм розділу ІХ «Рентна плата» цього Кодексу — ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (будь-якого походження), визначені пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, встановлюються у таких розмірах:
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 29,00
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів».14,00
 
Відхилено    
    -20- Кришин О.Ю.
Вознюк Ю.В.
Пункт 2 Розділу І викласти у такій редакції:
Розділ ХХ «Перехідні положення» доповнити підрозділом 9-3 такого змісту:
«Підрозділ 9-3. Особливості оподаткування деяких суб’єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу
1. Тимчасово, у період з 1 грудня 2015 року до 31 грудня 2017 року (включно) для суб’єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) встановлюється така особливість застосування деяких норм розділу ІХ «Рентна плата» цього Кодексу — ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (будь-якого походження), визначені пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, встановлюються у таких розмірах:
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 29,00
природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів. 14,00
 
Відхилено    
13. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-21- Продан О.П.
Абзац перший та другий розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
Обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користуванням надрами для видобування природного газу за нормами цього Закону, здійснюється, починаючи з календарного кварталу, в якому набрав чинності цей Закон».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
Обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користуванням надрами для видобування природного газу за нормами цього Закону, здійснюється, починаючи з календарного кварталу, в якому набрав чинності цей Закон.
2. Кабінету Міністрів України, на підставі даних моніторингу обсягів споживання природного газу населенням та моніторингу цін на імпортний газ, провести перегляд соціальної норми споживання природного газу з 1 лютого 2016 року.
 
    -22- Мельничук І.І.
Частину другу розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.»
 
Відхилено    
    -23- Бурбак М.Ю.
Кришин О.Ю.
Вознюк Ю.В.
Заставний Р.Й.
Бабій Ю.Ю.
Сидорчук В.В.
Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
«Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
«Кабінету Міністрів України, на підставі даних моніторингу обсягів споживання природного газу населенням та моніторингу цін на імпортний газ, провести перегляд соціальної норми споживання природного газу з 1 лютого 2016 року».
В зв’язку з чим пункт 2 розділу ІІ законопроекту вважати пунктом 3.
 
Враховано    
15. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
16. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
17. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

-24- Бєлькова О.В.
Домбровський О.Г.
Дубневич Б.В.
Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Євлахов А.С.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити наступним абзацом:
«У строк до 1 січня 2016 року здійснити перерахунок норм споживання природного газу населенням»
 
Відхилено   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -25- Бєлькова О.В.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити наступним абзацом:
«розробити та затвердити порядок укладення договорів про спільну діяльність із видобування природного газу, де одним із учасників є державне підприємство»
 
Відхилено