Кількість абзаців - 507 Таблиця поправок


Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
-1- Іванчук А.В.
Текст та структуру законопроекту привести до вимог законопроектної техніки,
а також назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Враховано      
3.

 
-2- Алексєєв І.С.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Враховано по суті  Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
4.

 
-3- Алексєєв І.С.
Після назви доповнити новими абзацами такого змісту:
«Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 18, ст. 141 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №18, ст. 141 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
5. Цей Закон визначає організаційно-правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав та їх обтяжень, які підлягають реєстрації згідно з цим Законом, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав.
 
-4- Алексєєв І.С.
У Преамбулі слова «визначає організаційно-правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав та їх обтяжень, які підлягають реєстрації згідно з цим Законом» замінити словами «регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.
 
    -5- Крулько І.І.
«Цей Закон визначає організаційно-правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав та їх обтяжень, які підлягають реєстрації згідно з цим Законом, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав.» виключити.
 
Відхилено    
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
9. 1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, розміщене на території України.
 
-6- Фаєрмарк С.О.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав.»
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав.
 
10. Державна реєстрація речових прав на об’єкт незавершеного будівництва, майнових прав на об’єкт інвестування та обтяжень цих прав проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу таких об’єктів.
 
-7- Алексєєв І.С.
В абзаці другому частини першої статті 1:
слова «, майнових прав на об’єкт інвестування та обтяжень цих прав» замінити словами «та їх обтяжень»;
слова «таких об’єктів» замінити словами «такого об’єкта».
 
Враховано   Державна реєстрація речових прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об’єкта.
 
    -8- Крулько І.І.
В абзаці другому частини першої статті 1 слова «,майнових прав на об’єкт інвестування» виключити.
 
Враховано    
11. 2. Дія цього Закону не поширюється на реєстрацію повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних та інших об'єктів цивільних прав, на які законом може бути поширено правовий режим нерухомої речі.
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на державну реєстрацію повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних та інших об'єктів цивільних прав, на які законом може бути поширено правовий режим нерухомої речі.
 
12. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
13. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
14. витяг - документ, що формується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
-9- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 2:
абзац другий виключити;
 
Враховано      
    -10- Кулініч О.І.
Абзац другий пункту 1 статті 2 доповнити словами: «та містить відомості такого реєстру».
 
Відхилено    
    -11- Крулько І.І.
У статті 2:
- абзаци другий та четвертий виключити;
- частину другу виключити.
 
Враховано частково    
15. територіальні органи Міністерства юстиції України - територіальні органи Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;
 
   територіальні органи Міністерства юстиції України - територіальні органи Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;
 
16. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу і припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень цих прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
-12- Алексєєв І.С.
в абзаці четвертому слова «виникнення, переходу і» замінити словами «набуття, зміни або»;
 
Враховано   державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
17. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження, та надання відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав;
 
-13- Алексєєв І.С.
в абзаці п’ятому після слів «надання відомостей про» доповнити словом «зареєстровані»;
 
Враховано   Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;
 
18. заявник:
 
   заявник:
 
19. власник, інший правонабувач, сторона правочину, за яким виникло речове право, або уповноважена ним особа - у разі подання документів для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав;
 
-14- Алексєєв І.С.
в абзаці сьомому після слів «державної реєстрації» доповнити словами «набуття, зміни або припинення»;
 
Враховано   власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав;
 
    -15- Фаєрмарк С.О.
в абзаці сьомому частини першої статті 2 слова: «за яким» замінити словами «у яких», «ним» замінити «ними».
 
Враховано    
20. орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено/припинено обтяження, власник об’єкта нерухомого майна, речові права на який обтяжено, особа, в інтересах якої встановлено/припинено обтяження, або уповноважена ним особа - у разі подання документів для проведення державної реєстрації обтяження;
 
-16- Алексєєв І.С.
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважена ними особа - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав;
 
Враховано   орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав;
 
21. іпотекодержатель, обтяжувач, особа, якою припинено іпотеку, обтяження, власник об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, особа, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження, або уповноважена ним особа - у разі подання документів для проведення державної реєстрації припинення іпотеки, заборони щодо відчуження нерухомого майна;
 
-17- Алексєєв І.С.
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважена ними особа - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки;
 
Враховано   іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки;
 
22. орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
 
   орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
 
23. особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської ради - у разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року;
 
-18- Кулініч О.І.
Абзац одинадцятий частини першої статті 2 після слів: сільської» доповнити словами: «, селищної, міської», а після слів: «сільських» доповнити словами: «селищних, міських».
 
Враховано   особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року;
 
    -19- Фаєрмарк С.О.
абзац одинадцятий частини першої статті 2 після слова «ради» доповнити словами «або уповноважена нею особа».
 
Враховано    
24. інший правонабувач - орендар, іпотекодержатель, спадкоємець (у разі проведення державної реєстрації прав для цілей оформлення спадщини);
 
-20- Кулініч О.І.
У абзаці дванадцятому частини першої статті 2 слово: «орендар» замінити словами: «орендар, суб’єкт іншого права, похідного від права власності».
 
Враховано   інший правонабувач - орендар, суб’єкт іншого права, похідного від права власності, іпотекодержатель, спадкоємець (у разі оформлення спадщини, до складу якої входять речові права на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації згідно з цим Законом);
 
    -21- Фаєрмарк С.О.
У абзаці дванадцятому частини першої статті 2 слова в дужках «у разі проведення державної реєстрації прав для цілей оформлення спадщини» замінити словами «у разі оформлення спадщини, до складу якої входять речові права на нерухоме майно які підлягають державній реєстрації згідно з цим Законом».
 
Враховано    
25. обтяження - заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена законом, або актами уповноважених на це органів влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів;
 
-22- Кулініч О.І.
Абзац тринадцятий частини першої статті 2 після слова: «органів» доповнити словом «державної».
 
Враховано   обтяження - заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору;
 
    -23- Фаєрмарк С.О.
У абзаці тринадцятому сполучник «або» після слова «законом» вилучити, займенник «яка» замінити займенником «що».
 
Враховано    
26. технічний адміністратор Державного реєстру прав (далі - технічний адміністратор) -визначений держателем Державного реєстру прав суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України, або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України, який здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, та відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Державному реєстрі прав, надає, блокує та анулює доступ до Державного реєстру прав та проводить навчання роботі з цим реєстром;
 
-24- Кулініч О.І.
У абзаці чотирнадцятому частини першої статті 2 слова: «визначений держателем Державного реєстру прав суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України, або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України, який здійснює» замінити словами: «визначене держателем Державного реєстру прав державне підприємство, віднесене до сфери управління Міністерства юстиції України, яке здійснює».
 
Враховано частково   технічний адміністратор Державного реєстру прав (далі – технічний адміністратор) – державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, організовує та проводить навчання для роботи з цим реєстром;
 
    -25- Фаєрмарк С.О.
У абзаці чотирнадцятому частини першої статті 2: слова «визначений держателем Державного реєстру прав суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України, або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України, який» замінити словами «державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що».
 
Враховано    
    -26- Алексєєв І.С.
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«технічний адміністратор Державного реєстру прав (далі – технічний адміністратор) – визначений Міністерством юстиції України суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери його управління, або суб’єкт господарювання, щодо якого ним здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Державному реєстрі прав, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, організовує та проводить навчання роботі з цим реєстром;»;
 
Враховано частково    
    -27- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 2 доповнити абзацами 15, 16 наступного змісту: «оператор Державного реєстру прав (далі – оператор) - центри надання адміністративних послуг, нотаріуси, інші особи, перелік та вимоги до яких визначаються Кабінетом Міністрів України;
реєстраційний портал – програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує можливість подання документів для державної реєстрації прав в електронній формі; відображення відомостей за результатом розгляду документів, поданих оператору в електронній формі, у тому числі відображення рішень, прийнятих державними реєстраторами прав, та документів, сформованих за результатом державної реєстрації прав, з можливістю їх друку; отримання інформації з Державного реєстру прав.»
 
Відхилено    
27. реєстраційна справа - сукупність документів в паперовій та електронній формі, поданих для проведення державної реєстрації прав, та сформованих в процесі державної реєстрації прав;
 
   реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та електронній формі, поданих для проведення державної реєстрації прав та сформованих у процесі державної реєстрації прав;
 
28. 2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України та інших законах.
 
   2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України та законах України.
 
29. Стаття 3. Засади державної реєстрації прав
 
   Стаття 3. Засади державної реєстрації прав
 
30. 1. Загальними засадами державної реєстрації прав є:
 
-28- Крулько І.І.
Частини першу, другу, третю та четверту статті 3 виключити.
 
Відхилено   1. Загальними засадами державної реєстрації прав є:
 
31. 1) гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження;
 
   1) гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження;
 
32. 2) обов’язковість державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав;
 
   2) обов’язковість державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав;
 
33. 3) публічність державної реєстрації прав;
 
   3) публічність державної реєстрації прав;
 
34. 4) внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
 
   4) внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених цим законом;
 
35. 5) відкритість та доступність відомостей Державного реєстру прав.
 
-29- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 3 доповнити пунктами 6, 7 наступного змісту: «6) екстериторіальності; 7) проведення державної реєстрації речових прав органом державної реєстрації прав за місцем знаходження об’єкта нерухомого майна, крім випадків делегування відповідних функцій відповідно до договорів про співробітництво іншій територіальній громади сіл, селищ, міст.»
 
Відхилено   5) відкритість та доступність відомостей Державного реєстру прав.
 
36. 2. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
 
   2. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
 
37. 3. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за таких умов:
 
   3. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов:
 
38. якщо реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або
 
-30- Фаєрмарк С.О.
З абзаців другого та третього частини третьої статті 3 сполучник «якщо» вилучити.
 
Враховано   1) реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;
 
39. якщо на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов'язкової реєстрації.
 
   2) на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов'язкової реєстрації.
 
40. 4. Будь-які правочини щодо нерухомого майна можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, коли речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року визнаються дійсними згідно з частиною третьою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.
 
-31- Фаєрмарк С.О.
В частині четвертій статті 3 слова «Будь-які правочини щодо нерухомого майна» замінити словами «Будь які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону», цифри «30» замінити цифрами «29».
 
Враховано   4. Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, коли речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними згідно з частиною третьою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 29 цього Закону.
 
41. 5. Речові права на нерухоме майно, що є похідними від права власності, реєструються після державної реєстрації права власності на таке майно, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
-32- Алексєєв І.С.
Частину п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
«5. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших речових прав, яка проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
На підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та інших речових прав може проводитись в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених у абзаці першому цієї частини.
Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором, з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим – третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим цієї частини.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.»
 
Враховано   5. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
На підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та інших речових прав може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.
Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим – третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим цієї частини.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.
 
42. Стаття 4. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації
 
-33- Фаєрмарк С.О.
З назви статті 4 виключити слова «на нерухоме майно».
 
Враховано   Стаття 4. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації
 
43. 1. Державній реєстрації підлягають:
 
   1. Державній реєстрації прав підлягають:
 
44. 1) право власності;
 
   1) право власності;
 
45. 2) речові права, похідні від права власності - право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремої частини, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладеного на строк не менш як три роки; іпотека; довірче управління майном; майнові права на об’єкти інвестування; інші речові права відповідно до закону;
 
-34- Алексєєв І.С.
У пункті 2 частини першої статті 4 слова «майнові права на об’єкти інвестування;» виключити.
 
Враховано   2) речові права, похідні від права власності:
право користування (сервітут);
право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
право господарського відання;
право оперативного управління;
право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;
право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;
іпотека;
право довірчої власності;
інші речові права відповідно до закону;
 
    -35- Фаєрмарк С.О.
У пункті 2 частини першої статті 4 слова «право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремої частини, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладеного на строк не менш як три роки» замінити словами «право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки», слова «довірче управління майном» замінити словами «право довірчої власності».
 
Враховано    
    -36- Крулько І.І.
- після слова «іпотека» доповнити словами « (зокрема податкова застава, предметом якої є нерухоме майно)»;
- слова «майнові права на об’єкти інвестування;» виключити.
 
Враховано частково    
46. 3) право власності на об’єкт незавершеного будівництва;
 
   3) право власності на об’єкт незавершеного будівництва;
 
47. 4) заборона відчуження та арешт нерухомого майна; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.
 
-37- Крулько І.І.
У пункті четвертому статті 4 слова «; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно,» виключити.
 
Відхилено   4) заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.
 
48. Стаття 5. Нерухоме майно, речові права на яке та їх обтяження підлягають державній реєстрації, та умови її проведення
 
-38- Алексєєв І.С.
У статті 5:
У назві слова «речові права на яке та їх обтяження підлягають державній реєстрації, та умови її проведення» замінити словами «щодо якого проводиться державна реєстрація прав»;
 
Враховано   Стаття 5. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав
 
49. 1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення, садиби.
 
-39- Алексєєв І.С.
У частині першій слова «, садиби» виключити;
 
Враховано   1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.
 
    -40- Крулько І.І.
У статті 5:
частину першу викласти у наступній редакції:
«1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди (їх частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення, садиби. «;
 
Відхилено    
    -41- Фаєрмарк С.О.
В частині першій статті 5 слова в дужках « (їх частини)» викласти в такій редакції «,їх окремі частини,», далі по тексту статі слова їх окремі частини викласти без дужок.
 
Враховано    
50. 2. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.
 
-42- Алексєєв І.С.
Частини другу, третю виключити;
У зв’язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами другою-четвертою;
 
Враховано      
51. 3. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна.
 
      
52. 4. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків проведення державної реєстрації майнових прав на об’єкт інвестування.
 
-43- Алексєєв І.С.
У частині четвертій:
слова «,проведення державної реєстрації майнових прав на об’єкт інвестування» виключити;
 
Враховано   2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 32 цього Закону.
 
    -44- Кулініч О.І.
Частину четверту статті 5 після слів: «крім випадків» доповнити словами: «передбачених статтею 32 цього Кодексу та».
 
Враховано редакційно    
    -45- Крулько І.І.
в абзаці першому частини четвертої слова «, крім випадків проведення державної реєстрації майнових прав на об’єкт інвестування» виключити;
в абзаці другому частини четвертої слова «законодавством України» замінити на слово «законом»;
 
Враховано частково    
53. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації.
 
-46- Алексєєв І.С.
У частині четвертій:
абзац другий виключити.
 
Враховано      
54. 5. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
 
-47- Кулініч О.І.
Абзац перший частини п’ятої статті 5 після слів: «право власності» доповнити словами: «чи інше речове право».
 
Враховано редакційно   3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
 
55. Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), в яких вони розташовані.
 
-48- Крулько І.І.
абзац перший частини п’ятої викласти у наступній редакції:
«5. Право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.».
 
Відхилено   Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані.
 
56. 6. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, які є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі.
 
-49- Алексєєв І.С.
У частині шостій:
абзац перший доповнити словами «, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (в тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії»;
 
Враховано   4. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії.
 
57. В порядку, визначеному цим Законом не підлягають державній реєстрації речові права на магістральні та промислові трубопроводи (в тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії.
 
-50- Алексєєв І.С.
У частині шостій:
абзац другий виключити.
 
Враховано      
58. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
59. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
   ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
60. Стаття 6. Система органів та осіб, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав
 
-51- Алексєєв І.С.
У статті 6:
У назві слово «осіб» замінити словом «суб’єкти»;
 
Враховано   Стаття 6. Система органів та суб’єкти, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав
 
61. 1. Організаційну систему державної реєстрації прав складають:
 
   1. Організаційну систему державної реєстрації прав становлять:
 
62. Міністерство юстиції України;
 
-52- Алексєєв І.С.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
1. Організаційну систему державної реєстрації прав складають:
1) Міністерство юстиції України та його територіальні органи;
2) суб’єкти державної реєстрації прав:
виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
акредитовані суб’єкти, критерії та вимоги до яких, а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає Кабінет Міністрів України (далі – акредитовані суб’єкти);
3) державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі державні реєстратори);
2. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
 
Враховано   1) Міністерство юстиції України та його територіальні органи;
2) суб’єкти державної реєстрації прав:
виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
акредитовані суб’єкти, критерії та вимоги до яких, а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає Кабінет Міністрів України (далі – акредитовані суб’єкти);
3) державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі – державні реєстратори).
2. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
 
63. територіальні органи Міністерства юстиції України;
 
-53- Сольвар Р.М.
Абзац 3 частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції: «виконавчі органи міських рад, міст обласного значення, районні, районні у містах, Київської обласної ради (в тому числі підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад), містах Києві та Севастополі державні адміністрації банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України;»
 
Відхилено      
64. виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах, містах Києві та Севастополі державні адміністрації, банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України;
 
-54- Ар'єв В.І.
Пропоную в частині 1 статті 6 слова «банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України» виключити.
 
Враховано      
    -55- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В абзаці 4 статті 6 після слів «містах Києві та Севастополі державні адміністрації» виключити слова «, банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України».
 
Враховано    
    -56- Пташник В.Ю.
1) пункт 4 частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
«районні, районні у містах, містах Києві та Севастополі державні адміністрації;»;
 
Враховано частково    
    -57- Кужель О.В.
У абзаці 4 частини 1 статті 6 Розділу ІІ слова «банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України;» виключити.
 
Враховано    
    -58- Урбанський О.І.
Абзац другий частини статті 6 викласти у такій редакції: «виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах, містах Києві та Севастополі державні адміністрації»
 
Враховано частково    
    -59- Фаєрмарк С.О.
У абзаці четвертому частини 1 статті 6 законопроекту слова «та Національним банком України» виключити.
 
Враховано    
    -60- Поляков М.А.
У абзаці четвертому частини 1 статті 6 законопроекту слова «та Національним банком України» виключити.
 
Враховано    
    -61- Мельник С.І.
абзац 4 частини 1 статті 6 розділу ІІ викласти у такій редакції: «виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах, містах Києві та Севастополі державні адміністрації;»;
 
Враховано частково    
    -62- Левченко Ю.В.
Із абз. 4 ч. 1 ст. 6 Законопроекту виключити слова «банки, які пройшли акредитацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України»
 
Враховано    
65. державні реєстратори - особи, визначені статтею 10 цього Закону, які безпосередньо здійснюють державну реєстрацію.
 
-63- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 6 доповнити абзацом 5 наступного змісту: «оператори.»
 
Відхилено      
66. 2. Держателем Державного реєстру прав є Міністерство юстиції України.
 
      
67. Стаття 7. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав
 
   Стаття 7. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав
 
68. 1. Міністерство юстиції України:
 
   1. Міністерство юстиції України:
 
69. 1) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав;
 
   1) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав;
 
70. 2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;
 
   2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;
 
71. 3) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав;
 
-64- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 7:
пункт 3 доповнити словами «, є його держателем»;
 
Враховано   3) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав, є його держателем;
 
72. 4) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав;
 
   4) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав;
 
73. 5) здійснює акредитацію банка, як суб’єкта державної реєстрації;
 
-65- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Пункт 5 частини 1 статті 7 виключити.
 
Враховано      
    -66- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 7:
пункт 5 виключити;
У зв’язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 5-9.
 
Враховано    
    -67- Пташник В.Ю.
пункт 5 частини 1 статті 7 наступного змісту:
«5) здійснює акредитацію банка, як суб’єкта державної реєстрації;» - виключити;
 
Враховано    
    -68- Кужель О.В.
Пункт 5 частини 1 статті 7 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
    -69- Урбанський О.І.
Пункт 5 частини першої статті 7 виключити;
 
Враховано    
    -70- Мельник С.І.
пункт п'ятий частини 1 статті 7 розділу ІІ виключити;
У зв'язку з цим пункти шостий - десятий вважати відповідно пунктами п'ятим - дев'ятим;
 
Враховано    
    -71- Левченко Ю.В.
П. 5 ч. 1 ст. 7 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
74. 6) здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
   5) здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
75. 7) забезпечує доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав та приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;
 
   6) забезпечує доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав та приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;
 
76. 8) розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів та приймає обов’язкові до виконання рішення у межах визначених цим Законом;
 
-72- Алексєєв І.С.
у пункті 8 після слів «державних реєстраторів» доповнити словами «, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України», слова «у межах визначених» замінити словами «, передбачені».
 
Враховано   7) розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;
8) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 
    -73- Крулько І.І.
Пункт восьмий частини першої статті 7 після слова «виконання» доповнити словами «державними реєстраторами».
 
Відхилено    
    -74- Алексєєв І.С.
Доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;».
У зв’язку з цим пункти 8-9 вважати відповідно пунктами 9-10.
 
Враховано    
77. 9) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
 
   9) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
 
78. 10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
79. Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства юстиції України
 
   Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства юстиції України
 
80. 1. Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах території, на якій вони здійснюють свою діяльність:
 
   1. Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах території, на якій вони здійснюють свою діяльність:
 
81. 1) забезпечують контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
-75- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 8:
у пункті 1 слово «забезпечують» замінити словом «здійснюють»;
 
Враховано   1) здійснюють контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
82. 2) розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів;
 
-76- Алексєєв І.С.
пункт 2 доповнити словами «, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом»;
 
Враховано   2) розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймають обов’язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;
3) складають протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 
    -77- Алексєєв І.С.
доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;»;
У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6.
 
Враховано    
83. 3) організовують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
 
   4) організовують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
 
84. 4) забезпечують доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав та приймають рішення про блокування та анулювання такого доступу;
 
-78- Алексєєв І.С.
у пункті 4:
слова «та анулювання» виключити;
доповнити словами « у випадках, передбачених цим Законом».
 
Враховано   5) забезпечують доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав та приймають рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;
 
85. 5) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   6) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
86. Стаття 9. Повноваження державних реєстраторів
 
-79- Алексєєв І.С.
У статті 9:
У назві слова «державних реєстраторів» замінити словами «суб’єктів державної реєстрації прав».
 
Враховано   Стаття 9. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав
 
87. 1. До повноважень державних реєстраторів належить:
 
-80- Алексєєв І.С.
У частині першій:
в абзаці першому слова «державних реєстраторів» замінити словами «суб’єктів державної реєстрації прав»,
 
Враховано   1. До повноважень суб’єктів державної реєстрації прав належить:
 
88. 1) проведення державної реєстрації прав, надання відмови в ній;
 
-81- Алексєєв І.С.
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) забезпечення:
проведення державної реєстрації прав;
ведення Державного реєстру прав;
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
формування та ведення реєстраційних справ.
 
Враховано   1) забезпечення:
проведення державної реєстрації прав;
 
89. 2) забезпечення ведення Державного реєстру прав;
 
   ведення Державного реєстру прав;
 
90. 3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
 
   взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
 
91. 4) формування та ведення реєстраційних справ;
 
   формування та ведення реєстраційних справ;
 
92. 5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-82- Алексєєв І.С.
пункт 2 викласти в такій редакції:
2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
Враховано   2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати визначені у частині першій цієї статті повноваження в повному обсязі або здійснювати їх виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі договору з суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом.
 
    -83- Фаєрмарк С.О.
Доповнити статтю 9 частиною другою в такій редакції:
2. Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати визначені у частині першій цієї статті повноваження в повному обсязі, або здійснювати їх виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі договору з суб’єктом державної реєстрації прав та (або) нотаріусом.
 
Враховано    
93. Стаття 10. Державний реєстратор
 
   Стаття 10. Державний реєстратор
 
94. 1. Державним реєстратором є:
 
   1. Державним реєстратором є:
 
95. громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації або з банком;
 
-84- Фаєрмарк С.О.
В абзаці другому частини першої статті 10 слова «вищу юридичну освіту» замінити словами «вищу освіту за спеціальністю правознавство», слова «для таких осіб» виключити.
 
Враховано   1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;
 
    -85- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 10 після слів «містах Києві та Севастополі державної адміністрації» виключити слово «або з банком».
 
Враховано    
    -86- Алексєєв І.С.
У статті 10:
У частині першій:
в абзаці другому слова «виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації або з банком» замінити словами «суб’єктом державної реєстрації прав»;
 
Враховано    
    -87- Пташник В.Ю.
частину 1 статті 10 викласти у наступній редакції:
«1. Державним реєстратором є:
громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з районною, районною у місті, містах Києві та Севастополі державною адміністрацією;
нотаріус (у тому числі, якщо речове право виникло без вчинення ним нотаріальної дії).»
 
Враховано редакційно    
    -88- Кужель О.В.
У абзаці 2 частини 1 статті 10 Розділу ІІ слова «або з банком» виключити.
 
Враховано    
    -89- Веселова Н.В.
Абзац перший частини 1 статті 10 викласти у редакції:
громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
 
Враховано частково    
    -90- Урбанський О.І.
Абзац перший частини першої статті 10 викласти у такій редакції: «громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації»;
 
Враховано частково    
    -91- Мельник С.І.
у абзаці 2 частини 1 статті 10 розділу ІІ слова «або з банком» виключити;
 
Враховано    
    -92- Левченко Ю.В.
Із абз. 2 ч. 1 ст. 10 Законопроекту виключити слова «або з банком».
 
Враховано    
    -93- Сольвар Р.М.
Абзац 2 частини 1 статті 10 викласти у наступній редакції: «громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, Київської обласної ради (в тому числі підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад), містах Києві та Севастополі державні адміністрації або з банком;»
 
Враховано частково    
96. нотаріус (у тому числі, якщо речове право виникло без вчинення ним нотаріальної дії);
 
-94- Алексєєв І.С.
У статті 10:
в абзаці третьому слова « (у тому числі, якщо речове право виникло без вчинення ним нотаріальної дії)» виключити.
 
Враховано   2) нотаріус;
 
97. державний виконавець (виключно у випадку державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону).
 
-95- Фаєрмарк С.О.
У абзаці четвертому слово «виключно» та дужки вилучити.
 
Враховано   3) державний виконавець – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.
 
98. 2. У випадку, якщо речове право чи обтяження виникають у результаті вчинення нотаріальної дії, державна реєстрація такого права чи обтяження проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.
 
-96- Алексєєв І.С.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, коли речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається, змінюється або припиняється за суб’єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У цьому випадку така державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.
Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У цьому випадку державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.».
 
Враховано редакційно   2. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається, змінюється або припиняється за суб’єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.
Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб’єкта господарювання, засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.
 
99. Державному реєстратору акредитованого банку заборонено проводити державну реєстрацію права власності на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання, у разі, якщо таке право виникає у банка, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах.
 
-97- Кулініч О.І.
Абзац другий частини другої статті 10 після слів: «трудових відносинах» доповнити словами: «або господарського товариства, частка у складеному капіталі якого належить такому банку».
 
Відхилено      
100. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У цьому випадку державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.
 
-98- Кулініч О.І.
Абзац третій частини другої статті 10 після слів: «братів, сестер)» доповнити словами: «підприємства, власником (учасником) якого він є».
 
Враховано редакційно      
    -99- Крулько І.І.
У статті 10:
- абзац другий частини другої викласти у такій редакції: «Державному реєстратору акредитованого банку заборонено проводити державну реєстрацію прав на користь банку, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах.»;
- в абзаці третьому частини другої останнє речення виключити;
- в абзаці четвертому частини другої слово «власності» виключити;
останнє речення абзацу четвертого частини другої виключити;
останній абзац частини третьої виключити.
 
Враховано частково    
101. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію права власності у разі, коли таке право набувається суб’єктом державної реєстрації прав, який уповноважив його на проведення державної реєстрації прав. У цьому випадку така державна реєстрація проводиться державним реєстратором іншого суб’єкта державної реєстрації прав.
 
-100- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Частину 2 статті 10 доповнити новим абзацом 5 такого змісту:
«У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції Міністерство юстиції може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру прав державних реєстраторів, що діють на відповідній території (нотаріальному окрузі), в порядку, що визначений Міністерством юстиції України.»
 
Враховано по суті     
102. 3. Державний реєстратор:
 
   3. Державний реєстратор:
 
103. 1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
 
   1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
 
104. відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;
 
   відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;
 
105. відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;
 
   відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;
 
106. відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;
 
   відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;
 
107. наявність обтяжень прав на нерухоме майно;
 
   наявність обтяжень прав на нерухоме майно;
 
108. наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
 
   наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
 
109. 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав, та приймає відповідні рішення;
 
   2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
 
110. 3) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, якщо відповідні документи не були подані заявником.
 
-101- Алексєєв І.С.
У частині третій:
в абзаці першому пункту 3 після слів «необхідну для такої реєстрації,» доповнити словами «у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі»;
 
Враховано   3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.
 
111. Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовому, та в разі можливості, в електронному вигляді.
 
-102- Алексєєв І.С.
У частині третій:
в абзаці другому слова «паперовому» та «електронному вигляді» замінити відповідно словами «паперовій» та «електронній формі»;
 
Враховано   Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;
 
    -103- Фаєрмарк С.О.
У частині третій:
в абзаці другому пункту 3 після слів «робочих днів» додати слова «з моменту отримання запиту».
 
Враховано    
112. 4) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки має доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
-104- Фаєрмарк С.О.
У пункті 4 частини третьої статті 10 слова «має доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру» замінити словами «використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього».
 
Враховано   4) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
113. 5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до Державного реєстру прав записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав;
 
   5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;
 
114. 6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
 
   6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
 
115. 7) формує та видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 28 цього Закону;
 
-105- Алексєєв І.С.
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі коли такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);»;
 
Враховано   7) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
8) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
9) формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі.
Ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна;
 
    -106- Алексєєв І.С.
Доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту:
«8) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
9) формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;»
У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 10;
 
Враховано    
116. 8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
-107- Алексєєв І.С.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.».
 
Враховано редакційно   10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
4. Державний реєстратор має свою печатку, крім нотаріуса, який має печатку, визначену Законом України «Про нотаріат».
Зразок та опис печатки державного реєстратора встановлює Міністерство юстиції України.
Стаття 11. Прийняття рішень державним реєстратором
1. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
2. Втручання, крім випадків, передбачених цим Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
    -108- Алексєєв І.С.
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Державний реєстратор використовує власну печатку, крім нотаріуса, який використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України «Про нотаріат».
Зразок та опис печатки державного реєстратора визначає Міністерство юстиції України.».
 
Враховано    
    -109- Сольвар Р.М.
Доповнити статтею 10-1 наступного змісту: «Стаття 10-1. Повноваження оператора
До повноважень оператора належить:
надання при поданні документів у сфері державної реєстрації прав інформації заявникам щодо переліку необхідних документів, плати за державну реєстрацію прав, порядку отримання поданих документів;
прийняття документів, що подаються разом із заявою в паперовій формі, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування та розміщення таких копій документів у Державному реєстрі прав (крім документів, поданих в електронній формі) для наступної реєстрації державним реєстратором в базі даних заяв Державного реєстру прав відповідної заяви;
забезпечення достовірності відомостей електронних документів, виготовлених шляхом сканування поданих заявником оригіналів документів, цим оригіналам;
видача документів, сформованих державним реєстратором за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
надання інформації з Державного реєстру прав;
здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.»
 
Відхилено    
117. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
118. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ
 
   ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ
 
119. Стаття 11. Прийняття рішень державним реєстратором
 
-110- Фаєрмарк С.О.
Статтю 11 перенести до розділу ІІ проекту відповідно до предмету регулювання.
 
Враховано      
120. 1. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
 
      
121. 2. Втручання, крім випадків, передбачених цим Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
      
122. Стаття 12. Державний реєстр прав
 
   Стаття 12. Державний реєстр прав
 
123. 1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, об’єкти незавершеного будівництва та обтяження прав на них, майнові права на об’єкти інвестування та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав.
 
-111- Алексєєв І.С.
У статті 12:
У частині першій слова «майнові права на об’єкти інвестування та їх обтяження,» виключити.
 
Враховано   1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, речові права на об’єкти незавершеного будівництва та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав.
 
    -112- Крулько І.І.
У статті 12:
у частині першій слова «майнові права на об’єкти інвестування та» виключити.
 
Враховано    
    -113- Фаєрмарк С.О.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, речові права на об’єкти незавершеного будівництва та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав.»
 
Враховано    
124. 2. Відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, мають відповідати даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи на паперових носіях.
 
-114- Алексєєв І.С.
У частині другій:
після слів «даним реєстраційної справи» доповнити словами «у паперовій формі»;
слова «на паперових носіях» замінити словами «у паперовій формі».
 
Враховано   2. Відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, мають відповідати даним реєстраційної справи у паперовій формі, що містить документовані записи щодо прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи у паперовій формі.
 
125. 3. До Державного реєстру прав не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
 
   3. До Державного реєстру прав не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
 
126. 4. Ведення Державного реєстру прав здійснюється з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
 
   4. Ведення Державного реєстру прав здійснюється з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
 
127. 5. Відомості Державного реєстру прав вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки їх не скасовано у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-115- Крулько І.І.
частину п’яту викласти у наступній редакції:
«Особа, яка покладалася на дані Державного реєстру прав, вважається такою, що діяла добросовісно, якщо не доведено зворотного.».
 
Відхилено   5. Відомості Державного реєстру прав вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки їх не скасовано у порядку, передбаченому цим Законом.
Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, вчиняються на підставі відомостей, що містяться в цьому реєстрі.
 
    -116- Алексєєв І.С.
Частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Будь які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які зареєстровані в Державному реєстрі прав, вчиняються на підставі відомостей, що містяться в цьому реєстрі.».
 
Враховано    
128. 6. Державний реєстр прав є державною власністю, складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.
 
-117- Кулініч О.І.
Частину шосту статті 13 викласти таким чином:
«Державний реєстр прав та програмне забезпечення до нього є державною власністю.
Програмне забезпечення Державного реєстру прав не є об’єктом авторського права.
Державний реєстр прав є складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню».
 
Враховано редакційно   6. Державний реєстр прав є державною власністю, складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.
Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, що забезпечує діяльність Державного реєстру прав, та компіляції даних Державного реєстру прав належать державі.
 
    -118- Фаєрмарк С.О.
Доповнити частину шосту статті 13 абзацом другим в такій редакції:
«Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, яка забезпечує діяльність Державного реєстру прав та компіляції даних Державного реєстру прав, належать державі.».
 
Враховано    
129. Вилучення будь-яких документів або частин Державного реєстру прав не допускається, крім випадків, передбачених законом.
 
-119- Сольвар Р.М.
Статтю 12 доповнити частиною 7 наступного змісту: «Органи державної реєстрації прав, державні реєстратори, оператори та технічний адміністратор Державного реєстру прав в межах повноважень, передбачених цим Законом, забезпечують достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, надання інформації з Державного реєстру прав.»
 
Враховано частково   Вилучення будь-яких документів або частин Державного реєстру прав не допускається, крім випадків, передбачених законом.
 
130. Стаття 13. Структура Державного реєстру прав
 
   Стаття 13. Структура Державного реєстру прав
 
131. 1. На кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього вперше у Державному реєстрі прав відкриваються новий розділ та реєстраційна справа, об’єкту нерухомого майна присвоюється реєстраційний номер.
 
-120- Фаєрмарк С.О.
В частині першій статті 13 словосполучення «відкриваються новий розділ та реєстраційна справа» доповнити словом «формується» та викласти в такій редакції «відкривається новий розділ та формується реєстраційна справа»
 
Враховано   1. На кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього вперше у Державному реєстрі прав відкривається новий розділ та формується реєстраційна справа, присвоюється реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна.
 
132. 2. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:
 
   2. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:
 
133. нерухоме майно;
 
   1) нерухоме майно;
 
134. право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права;
 
   2) право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права;
 
135. інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав;
 
   3) інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав;
 
136. обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав.
 
-121- Фаєрмарк С.О.
В частині другій статті 13 слова: «обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав» замінити на «обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих обтяжень.».
 
Враховано   4) обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих обтяжень.
 
137. У разі відсутності відкритого на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, крім випадків, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.
 
   У разі відсутності відкритого на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, крім випадків, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.
 
138. Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав переносяться до такого розділу.
 
   Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих обтяжень переносяться до такого розділу.
 
139. 3. Невід'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних заяв та реєстраційні справи.
 
   3. Невід'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних заяв та реєстраційні справи.
 
140. 4. Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабінет Міністрів України.
 
   4. Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабінет Міністрів України.
 
141. Стаття 14. Відкриття та закриття розділів Державного реєстру прав у разі поділу, об'єднання, знищення об'єкта нерухомого майна
 
-122- Алексєєв І.С.
У статті 14:
У назві після слів «у разі поділу,» доповнити словами «виділу частки,»
 
Враховано   Стаття 14. Відкриття та закриття розділів Державного реєстру прав у разі поділу, виділу частки, об'єднання, знищення об'єкта нерухомого майна
 
142. 1. Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються у разі:
 
   1. Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються у разі:
 
143. 1) знищення об'єкта нерухомого майна;
 
   1) знищення об'єкта нерухомого майна;
 
144. 2) поділу, об'єднання об'єктів нерухомого майна.
 
-123- Алексєєв І.С.
Пункт 2 частини першої доповнити словами «або виділу частки з об’єкта нерухомого майна».
 
Враховано   2) поділу, об'єднання об'єктів нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна.
 
145. 2. У разі поділу об'єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об'єкта скасовується. На кожний новостворений об'єкт нерухомого майна відкриваються новий розділ Державного реєстру прав і нова реєстраційна справа, кожному з таких об'єктів присвоюється новий реєстраційний номер.
 
-124- Алексєєв І.С.
У частині другій:
в абзаці першому після слів «об'єкта нерухомого майна» доповнити словами «або виділу частки з об’єкта нерухомого майна»;
 
Враховано   2. У разі поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об'єкта скасовується. На кожний новостворений об'єкт нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер кожному з таких об'єктів.
 
146. Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єкта, який поділяється, переносяться до розділів Державного реєстру прав, що відкриті на кожний новостворений об'єкт. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права та їх обтяження не поширюються на всі новостворені об'єкти нерухомого майна, записи про такі права та обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об'єктів, яких вони стосуються.
 
-125- Алексєєв І.С.
в абзаці другому після слів «який поділяється,» доповнити словами «або при виділі частки із цього об'єкта».
 
Враховано   Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єкта, який поділяється, або при виділі частки з цього об'єкта переносяться до розділів Державного реєстру прав, відкритих на кожний новостворений об'єкт. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права та їх обтяження не поширюються на всі новостворені об'єкти нерухомого майна, записи про такі права та обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об'єктів, яких вони стосуються.
 
147. 3. У разі об'єднання об'єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об'єктів скасовуються. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав і нова реєстраційна справа, такому об'єкту присвоюється новий реєстраційний номер.
 
   3. У разі об'єднання об'єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об'єктів скасовуються. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об'єкту.
 
148. 4. Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єктів, що об'єднуються, переносяться до розділу Державного реєстру прав, відкритого для новоствореного об'єкта, із зазначенням тієї його частини, щодо якої вони були зареєстровані.
 
-126- Іванчук А.В.
Здійснити редакційну правку у частині четвертій:
Слова «із зазначенням тієї його частини, щодо якої вони були зареєстровані» замінити словами «із зазначенням тієї частини такого новоствореного об’єкта, щодо якої записи про речові права, їх обтяження були зареєстровані «
 
Враховано   4. Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єктів, що об'єднуються, переносяться до розділу Державного реєстру прав, відкритого для новоствореного об'єкта, із зазначенням тієї частини такого новоствореного об’єкта, щодо якої записи про речові права та їх обтяження були зареєстровані.
 
149. Стаття 15. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна
 
   Стаття 15. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна
 
150. 1. Реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоюється кожному індивідуально визначеному об'єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього вперше, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об'єкта.
 
   1. Реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоюється кожному індивідуально визначеному об'єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього вперше, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об'єкта.
 
151. 2. У разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна або зміни відомостей про об'єкт нерухомого майна його реєстраційний номер не змінюється.
 
-127- Фаєрмарк С.О.
Частину другу статті 15 після слів «не змінюється» доповнити «, крім випадків, передбачених статтею 14 цього Закону.»
 
Враховано   2. У разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна або зміни відомостей про об'єкт нерухомого майна його реєстраційний номер не змінюється, крім випадків, передбачених статтею 14 цього Закону.
 
152. 3. Скасований реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна не може бути присвоєний іншому об’єкту нерухомого майна.
 
   3. Скасований реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна не може бути присвоєний іншому об’єкту нерухомого майна.
 
153. Інформація про скасовані реєстраційні номери зберігається у Державному реєстрі прав протягом усього часу існування цього реєстру.
 
   Інформація про скасовані реєстраційні номери зберігається у Державному реєстрі прав протягом усього часу існування цього реєстру.
 
154. Стаття 16. База даних заяв
 
   Стаття 16. База даних заяв
 
155. 1. Формування заяв у сфері державної реєстрації прав та їх реєстрація, у разі їх подання заявником особисто, а також реєстрація заяв у сфері державної реєстрації прав, у разі їх подання їх в електронному вигляді або поштою проводиться в базі даних заяв.
 
-128- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 16:
в абзаці першому слова «електронному вигляді або поштою» замінити словами «електронній формі»;
в абзаці другому слова «є обов’язковим виготовлення» замінити словами «обов’язково виготовляються».
 
Враховано   1. Формування заяв у сфері державної реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться у базі даних заяв.
 
156. Під час прийняття заяви є обов’язковим виготовлення шляхом сканування із оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред'являються для державної реєстрації прав, їх електронних копій для розміщення у Державному реєстрі прав.
 
-129- Фаєрмарк С.О.
Абзаци перший та другий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
1. Формування заяв у сфері державної реєстрації прав та (або) їх реєстрація проводиться в базі даних заяв.
Під час прийняття заяви в паперовій формі обов’язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування оригіналів та копій документів, які пред'являються заявником для проведення державної реєстрації прав з наступним розміщенням їх у Державному реєстрі прав.
 
Враховано   Під час прийняття заяви в паперовій формі обов’язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування оригіналів та копій документів, що пред'являються заявником для проведення державної реєстрації прав з подальшим розміщенням їх у Державному реєстрі прав.
 
    -130- Сольвар Р.М.
Абзац 2 частини 1 статті 16 викласти у наступній редакції: «Оператор забезпечує розміщення сканкопій поданих заявником документів у Державному реєстрі прав (крім документів, поданих в електронній формі) для наступної реєстрації державним реєстратором в базі даних заяв Державного реєстру прав відповідної заяви.»
 
Враховано редакційно    
157. У базі даних заяв реєструються рішення судів про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.
 
   У базі даних заяв реєструються рішення судів про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.
 
158. 2. Перелік відомостей, що вносяться до бази даних заяв під час формування та реєстрації заяв, визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення Державного реєстру прав.
 
   2. Перелік відомостей, що вносяться до бази даних заяв під час формування та реєстрації заяв, визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення Державного реєстру прав.
 
159. Стаття 17. Реєстраційна справа
 
   Стаття 17. Реєстраційна справа
 
160. 1. Реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав, та зберігається протягом всього часу існування об’єкта.
 
   1. Реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав, та зберігається протягом всього часу існування об’єкта.
 
161. 2. Реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, які розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.
 
-131- Крулько І.І.
У статті 17:
абзац перший частини другої викласти у наступній редакції:
«2. Реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані під час проведення державної реєстрації, які розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.»;
частину четверту виключити.
 
Відхилено   2. Реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.
 
162. Реєстраційній справі у паперовій формі присвоюється реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна.
 
   Реєстраційній справі у паперовій формі присвоюється реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна.
 
163. 3. Реєстраційна справа в електронній формі складається з заяв про державну реєстрацію прав та поданих разом з ними документів; рішень, прийнятих за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав; розділу, відкритого в Державному реєстрі прав на об’єкт нерухомо майна.
 
-132- Алексєєв І.С.
У статті 17:
В абзаці першому частини третьої слова «заяв про державну реєстрацію прав та поданих разом з ними документів; рішень, прийнятих за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав; розділу, відкритого в Державному реєстрі прав на об’єкт нерухомо майна» замінити словами «документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих за заявами у сфері державної реєстрації».
 
Враховано   3. Реєстраційна справа в електронній формі складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих або сканованих за заявами у сфері державної реєстрації прав.
 
    -133- Іванчук А.В.
У статті 17:
В абзаці першому частини третьої після слова «поданих» доповнити словами «або сканованих»
 
Враховано    
164. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.
 
-134- Алексєєв І.С.
У статті 17:
В абзаці другому слово «постійно» виключити.
 
Враховано   Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав.
 
165. 4. Державний реєстратор, який провів державну реєстрацію не за місцем знаходження об’єкта нерухомого майна забезпечує передачу реєстраційної справи або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації до виконавчого комітету міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації, які проводять державну реєстрацію прав в межах адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний об’єкт нерухомого майна.
 
-135- Фаєрмарк С.О.
Частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:
«4. Державний реєстратор, який не перебуває в трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, яким забезпечується ведення реєстраційних справ в паперовій формі.».
 
Враховано   4. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує ведення реєстраційних справ у паперовій формі.
 
    -136- Алексєєв І.С.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Державний реєстратор, який провів державну реєстрацію не за місцезнаходженням нерухомого майна забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації до виконавчого органу міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, які забезпечують проведення державної реєстрації прав в межах адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний об’єкт нерухомого майна.».
 
Враховано редакційно    
    -137- Пташник В.Ю.
частину 4 статті 17 викласти у наступній редакції:
«4. Державний реєстратор, який провів державну реєстрацію не за місцем знаходження об’єкта нерухомого майна забезпечує передачу реєстраційної справи або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації до районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації, які проводять державну реєстрацію прав в межах адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний об’єкт нерухомого майна.»;
 
Враховано частково    
166. 5. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
 
   5. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
 
167. 6. Витребування (вилучення) реєстраційних справ, або документів з них здійснюється на підставі судового рішення.
 
-138- Алексєєв І.С.
Частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
«Виконавчий орган міської ради міста обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київська, Севастопольська міська, районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація, які забезпечують ведення реєстраційної справи, зобов'язані забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис документів, які вилучені.
Документи, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Після проведення відповідних процесуальних дій документи, які вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, яким забезпечується ведення такої реєстраційної справи.».
 
Враховано редакційно   6. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.
Виконавчий орган міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київська, Севастопольська міська, районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація, які забезпечують ведення реєстраційної справи, зобов'язані зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.
Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, який забезпечує ведення такої реєстраційної справи.
 
    -139- Іванчук А.В.
Частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Виконавчий орган міської ради міста обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київська, Севастопольська міська, районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація, які забезпечують ведення реєстраційної справи, зобов'язані зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати такі копії, прошити та завірити їх печаткою.
 
Враховано    
    -140- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 6 статті 17 після слів «на підставі судового рішення» додати слова «або рішення Міністерства юстиції України або його територіального органу про витребування реєстраційної справи або документа з неї з метою проведення перевірки рішення про реєстрацію прав».
 
Відхилено    
168. Розділ ІV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
   Розділ ІV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
169. Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав
 
   Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав
 
170. 1. Державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:
 
   1. Державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:
 
171. 1) реєстрація заяви в базі даних заяв;
 
-141- Алексєєв І.С.
У статті 18:
У частині першій:
пункт 1 перед словом «реєстрація» доповнити словами «формування та»;
 
Враховано   1) формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;
 
172. 2) прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування та розміщення їх в Державному реєстрі прав;
 
-142- Алексєєв І.С.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів в паперовій формі) та розміщення їх в Державному реєстрі прав;»
 
Враховано   2) прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та розміщення їх у Державному реєстрі прав;
 
173. 3) встановлення суб’єктом державної реєстрації прав черговості розгляду заяв про державну реєстрацію прав, що надійшли на його розгляд;
 
-143- Фаєрмарк С.О.
З пункту 3 частини першої статті 18 слова «суб’єктом державної реєстрації прав» виключити.
 
Враховано   3) встановлення черговості розгляду заяв про державну реєстрацію прав, що надійшли на розгляд;
 
174. 4) перевірка державним реєстратором документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації прав, та прийняття відповідних рішень;
 
-144- Фаєрмарк С.О.
З пункту 4 частини першої статті 18 слова «державним реєстратором» виключити.
 
Враховано   4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;
 
175. 5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації;
 
   5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації;
 
176. 6) відкриття/закриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав;
 
   6) відкриття (закриття) розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав;
 
177. 7) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 28 цього Закону, та/або витягу з Державного реєстру прав за результатом державної реєстрації прав.
 
-145- Фаєрмарк С.О.
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) формування інформації з Державного реєстру прав для подальшого використання заявником;»;
 
Враховано   7) формування інформації з Державного реєстру прав для подальшого використання заявником;
8) видача документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.
 
    -146- Алексєєв І.С.
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) формування державним реєстратором інформації з Державного реєстру прав для подальшого використання заявником;»;
 
Враховано редакційно    
    -147- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 18 доповнити пунктом 2-1 наступного змісту: «передання оператором права на обробку заяви про державну реєстрацію прав органу державної реєстрації прав, на території якого знаходиться об’єкт нерухомого майна, державна реєстрація прав на який заявлена, або іншого органу державної реєстрації прав у визначених законом випадках;»
 
Відхилено    
    -148- Крулько І.І.
У статті 18:
- пункт сьомий частини першої виключити;
 
Враховано по суті   
    -149- Алексєєв І.С.
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) видача документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.»;
 
Враховано    
178. 2. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
-150- Фаєрмарк С.О.
В абзаці першому частини другої статті 18 після слів «Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав» доповнити словами «та порядок державної реєстрації прав»
 
Враховано   2. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
179. Державні реєстратори зобов’язані надати до відома заявників інформацію про необхідний перелік документів для державної реєстрації прав.
 
-151- Сольвар Р.М.
Абзац 2 частини 2 статті 18 викласти у наступній редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, орган державної реєстрації прав, державні реєстратори, оператори зобов’язані надати до відома заявників інформацію про необхідний перелік документів для державної реєстрації прав.»
 
Враховано по суті  Державні реєстратори зобов’язані надавати до відома заявників інформацію про перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав.
3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації.
4. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.
5. Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна.
У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об'єкти.
При цьому одна заява подається лише у разі, якщо речові права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються за однією особою.
 
    -152- Алексєєв І.С.
Доповнити частинами третьою-п’ятою такого змісту:
«3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації.
4. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.
5. Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна.
У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об'єкти.
При цьому одна заява подається лише у разі, якщо речові права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо однієї особи.»;
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною шостою.
 
Враховано    
180. 3. Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана до прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в державній реєстрації.
 
-153- Фаєрмарк С.О.
Частину третю статті 18 викласти в такій редакції:
«Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана до прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в такій реєстрації.»
 
Враховано редакційно   6. Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана до прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в такій реєстрації.
7. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав заявник зобов’язаний повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно.
 
    -154- Алексєєв І.С.
Доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав заявник зобов’язаний повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно.»;
У зв’язку з частини четверту-восьму вважати частинами восьмою-дванадцятою.
 
Враховано    
181. 4. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих в Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це ж саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження.
 
   8. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження.
 
182. Наступна заява розглядається тільки після прийняття рішення державним реєстратором щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше (крім випадків прийняття рішення про державну реєстрацію обтяжень, зупинення розгляду заяви або про зупинення державної реєстрації прав).
 
-155- Алексєєв І.С.
Абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«Наступна заява розглядається тільки після прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.»
 
Враховано   Наступна заява розглядається тільки після прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.
Черговість розгляду заяв щодо одного об’єкта нерухомого майна застосовується як під час розгляду заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав так і під час розгляду заяв про державну реєстрацію обтяжень таких прав.
 
    -156- Алексєєв І.С.
Частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Черговість розгляду заяв щодо одного об’єкта нерухомого майна застосовується як при розгляді заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав, так і при розгляді заяв про державну реєстрацію обтяжень таких прав.».
 
Враховано    
183. 5. Датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час прийняття рішення про державну реєстрацію прав.
 
-157- Алексєєв І.С.
У частині п’ятій слово «прийняття» замінити словами «реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято».
 
Враховано   9. Датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.
 
    -158- Крулько І.І.
У статті 18:
- частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час внесення відповідного запису до Державного реєстру прав.».
 
Відхилено    
184. 6. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
185. 7. Порядок державної реєстрації прав визначає Кабінет Міністрів України.
 
-159- Фаєрмарк С.О.
Частину сьому статті 18 виключити, частину 8 вважати, відповідно частиною сьомою.
 
Враховано редакційно      
186. 8. Форма і вимоги до заповнення заяв, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень державних реєстраторів, що приймаються за результатом їх розгляду, затверджуються Міністерством юстиції України.
 
   11. Форма і вимоги до заповнення заяв, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень державних реєстраторів, що приймаються за результатом їх розгляду, затверджуються Міністерством юстиції України.
 
187. Стаття 19. Місце проведення державної реєстрації прав
 
-160- Крулько І.І.
Статтю 19 виключити.
 
Враховано      
188. 1. Державна реєстрація прав проводиться державним реєстратором в межах області, Автономної Республіки Крим, на території якої розташований об’єкт нерухомого майна.
 
-161- Алексєєв І.С.
Статтю 19 виключити.
 
Враховано      
189. 2. У разі, коли державна реєстрація прав проводиться нотаріусом за результатом вчинення нотаріальної дії, місцем проведення такої державної реєстрації є місце вчинення нотаріальної дії.
 
-162- Кулініч О.І.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
«2. Державна реєстрація прав нотаріусом проводиться незалежно від місця розташування нерухомого майна».
 
Враховано по суті     
190. 3. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, а також з метою забезпечення доступності послуг для населення Міністерство юстиції України може передбачити проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, розташоване на відповідній території, суб’єктами державної реєстрації прав, що проводять таку реєстрацію поза межами області, на території якої розташоване нерухоме майно.
 
      
191. 4. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об'єкта нерухомого майна.
 
      
192. Стаття 20. Строки державної реєстрації прав
 
   Стаття 20. Строки державної реєстрації прав
 
193. 1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів.
 
   1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів.
 
194. Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, якщо така реєстрація проводиться з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів.
 
-163- Алексєєв І.С.
У статті 20:
В абзаці другому частини першої слова «та в разі, якщо така реєстрація проводиться з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно,» виключити.
 
Враховано   Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.
 
    -164- Крулько І.І.
Абзац другий частини першої статті 20 виключити.
 
Відхилено    
195. 2. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви.
 
   2. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви.
 
196. 3. Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії, враховуючи час завершення такої нотаріальної дії.
 
-165- Алексєєв І.С.
В частині третій слова « (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії, враховуючи час завершення такої нотаріальної дії» замінити словами «нотаріусом проводиться після завершення такої дії, у межах строків, встановлених частинами першою та другою цієї статті».
 
Враховано   3. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться після завершення такої дії у межах строків, встановлених частинами першою та другою цієї статті.
 
197. 4. У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну реєстрацію права на це майно, державний реєстратор спочатку розглядає заяву про державну реєстрацію прав, а після цього - заяву про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк державної реєстрації прав та їх обтяжень становить десять днів з дня державної реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки.
 
-166- Алексєєв І.С.
Частину четверту виключити;
У зв’язку з цим частини п’яту-шосту вважати відповідно частинами четвертою-п’ятою.
 
Враховано      
198. 5. Строк державної реєстрації прав, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.
 
-167- Фаєрмарк С.О.
Частину п’яту статті 20 викласти в такій редакції:
«Строк державної реєстрації прав, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.
Строк державної реєстрації прав, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.
У разі наявності зареєстрованих в Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це ж саме майно, строк державної реєстрації прав обраховується з дня (часу) прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.»
 
Враховано редакційно   4. Строк державної реєстрації прав, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.
Строк державної реєстрації прав, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.
У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня (часу) прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.
 
    -168- Алексєєв І.С.
Доповнити частину четверту абзацом другим в такій редакції:
«У разі наявності зареєстрованих в Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це ж саме майно, строк державної реєстрації прав обраховується з дня прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.»
 
Враховано редакційно    
199. 6. Державна реєстрація прав може проводитись у скорочені строки у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-169- Алексєєв І.С.
Частину шосту виключити.
 
Враховано   5. Забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено адміністративний збір за державну реєстрацію прав відповідно до частини першої статті 35 цього Закону.
 
    -170- Денисенко А.П.
Доповнити статтю 20 проекту частиною такого змісту: «Забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено адміністративний збір за державну реєстрацію прав відповідно до частини першої статті 36 цього Закону.»
 
Враховано    
200. Стаття 21. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав
 
   Стаття 21. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав
 
201. 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається державному реєстратору у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом.
 
-171- Алексєєв І.С.
У статті 21:
У частині першій:
слова «їх обтяжень подається державному реєстратору» замінити словами «оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, подаються заявником»;
слова «цим Законом» замінити словом «законодавством»;
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Заява про державну реєстрацію прав в електронній формі подається за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
Порядок подачі заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.».
 
Враховано   1. Заява про державну реєстрацію прав та оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.
Заява про державну реєстрацію прав в електронній формі подається за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
    -172- Крулько І.І.
У статті 21:
- у частині першій слова «у випадках, передбачених цим Законом» виключити;
 
Відхилено    
202. 2. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі може бути подана виключно державним кадастровим реєстратором та державним виконавцем.
 
-173- Алексєєв І.С.
Частини другу, третю виключити.
У зв’язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами другою-четвертою.
 
Враховано      
    -174- Крулько І.І.
У статті 21:
- абзац перший частини другої виключити;
 
Враховано    
203. Порядок подачі заяв у сфері державної реєстрації прав в електронному вигляді визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
      
204. 3. Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку, права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності за письмовою заявою правонабувача може подаватися в електронній формі державним кадастровим реєстратором, який здійснив державну реєстрацію такої земельної ділянки.
 
-175- Крулько І.І.
- частину третю викласти у такій редакції:
«3. Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку, права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності за письмовою заявою правонабувача подаються в електронній формі державним кадастровим реєстратором, який здійснив державну реєстрацію такої земельної ділянки.».;
 
Відхилено      
205. 4. У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, заява про державну реєстрацію припинення іпотеки може подаватися в електронній формі державним виконавцем.
 
-176- Крулько І.І.
У статті 21:
- частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, заява про державну реєстрацію припинення іпотеки подаються в електронній формі державним виконавцем.».
 
Відхилено   2. У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, заява про державну реєстрацію припинення іпотеки може подаватися в електронній формі державним виконавцем.
 
206. 5. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчинено таку дію.
 
   3. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, який вчинив таку дію.
 
207. 6. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуг або внесення відповідної плати не в повному обсязі.
 
-177- Алексєєв І.С.
Доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав у паперовій формі, така заява формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу такої реєстрації та скріплюється власним підписом заявника.
З оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовляються електронні копії шляхом сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.
Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав проводиться в порядку черговості їх надходження.
6. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав у електронній формі, така заява за допомогою Державного реєстру прав реєструється у базі даних із зазначенням дати і часу такої реєстрації
Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав у електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються у паперовій формі.».
 
Враховано   4. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
5. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав у паперовій формі така заява формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу реєстрації та скріплюється власним підписом заявника.
З оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовляються електронні копії шляхом сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.
Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав проводиться в порядку черговості їх надходження.
6. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав в електронній формі така заява за допомогою Державного реєстру прав реєструється у базі даних із зазначенням дати і часу реєстрації.
Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.
 
208. Стаття 22. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
 
   Стаття 22. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
 
209. 1. Рішення державного реєстратора, свідоцтво про право власності на нерухоме майно та/або витяг з Державного реєстру прав надаються в електронному вигляді, та за бажанням заявника в паперовому вигляді.
 
-178- Алексєєв І.С.
У статті 22:
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній формі, та за бажанням заявника в паперовій формі.».
 
Враховано   1. Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі.
 
    -179- Крулько І.І.
Статтю 22 викласти у наступній редакції:
«Стаття 22. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
1. Рішення державного реєстратора надаються в електронному вигляді, та за бажанням заявника в паперовому вигляді.».
 
Враховано редакційно    
210. 2. Рішення державного реєстратора, витяги з Державного реєстру прав, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, отримані в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно до законодавства.
 
-180- Алексєєв І.С.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав, отримані в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно до законодавства».
 
Враховано   2. Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав, отримані в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно до законодавства.
 
    -181- Сольвар Р.М.
Доповнити статтею 22-1 наступного змісту:
«Стаття 22-1. Подання та видача документів за заявами в сфері державної реєстрації прав через оператора
1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та оригінали документів, необхідні для такої реєстрації, подаються заявником, або представником особисто будь-якому оператору.
Формування оператором заяви визначається як виготовлення електронних копій документів, що були надані заявником, шляхом їх сканування та розміщення таких копій документів у Державному реєстрі прав (крім документів, поданих в електронній формі) для наступної реєстрації державним реєстратором в базі даних заяв Державного реєстру прав відповідної заяви.
Після формування такої заяви із зазначенням переліку документів, поданих разом з нею, дати та часу формування заяви, бажаного способу отримання відповідних документів, а також виготовлення сканованих копій з оригіналів поданих документів, оператор здійснює її друк для перевірки внесених відомостей заявником та в разі їх відповідності проставляння ним підпису.
Один примірник заяви разом з оригіналами документів, поданих разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, видається заявнику, другий примірник заяви зберігається в оператора.
2. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень фізична особа пред’являє документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - також документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадках, установлених законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому нормативно-правовими актами порядку
Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.
У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.
Від імені та в інтересах дитини заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подає один із її батьків.
Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
3. Після формування відповідної заяви оператор за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав передає права на її обробку органу державної реєстрації прав, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна, щодо якого подано заяву, або іншого органу державної реєстрації прав у визначених законом випадках.
Орган державної реєстрації прав, якому були передані права від оператора на обробку відповідної заяви, в особі відповідної посадової особи реєструє таку заяву в базі даних заяв Державного реєстру прав та здійснює визначені повноваження щодо її розгляду в межах статті 9 даного Закону.
4. За результатом розгляду заяви та документів, поданих разом з нею, державний реєстратор приймає відповідне рішення, формує витяг з Державного реєстру прав, а у разі необхідності формує свідоцтво про право власності на нерухоме майно для розміщення на реєстраційному порталі з метою забезпечення можливості подальшого використання заявником, у тому числі їх друку.
За бажанням заявника, прийняте рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав та/або свідоцтво про право власності на нерухоме майно можуть бути видані будь-яким оператором незалежно від місцезнаходження майна або місця подачі документів для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.
5. Суд, який постановив рішення щодо проведення реєстраційної дії, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію органу державної реєстрації прав із обов’язковим зазначенням про набрання ним чинності для проведення відповідної реєстраційної дії в електронній формі в порядку обміну інформацією між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром прав, визначеному Міністерством юстиції України та Державною судовою адміністрацією України.
Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі у разі подання заяви особисто заявником несе оператор.»
 
Відхилено    
211. Стаття 23. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав
 
-182- Крулько І.І.
Статтю 23 виключити.
 
Відхилено   Стаття 23. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав
 
212. 1. Документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   1. Документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
213. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
-183- Алексєєв І.С.
У абзаці другому частини першої статті 23 слова «законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису» замінити словами «встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано   Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами, встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
214. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
 
-184- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
«Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.»
 
Враховано   Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.
 
215. 2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник.
 
-185- Фаєрмарк С.О.
В абзаці першому частини другої статті 23 слова «, та за відповідність таких документів вимогам законодавства» виключити, після слова «заявник» доповнити словами: «якщо інше не встановлено судом».
 
Враховано   2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.
 
216. Відповідальність за відповідність електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, оригіналам таких документів у паперовій формі у разі подання заяви в електронній формі несе особа, якою виготовлено електронні копії документів.
 
   Відповідальність за відповідність електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, оригіналам таких документів у паперовій формі у разі подання заяви в електронній формі несе особа, яка виготовила електронні копії документів.
 
217. Стаття 24. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
 
   Стаття 24. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
 
218. 1. Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках:
 
   1. Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках:
 
219. 1) документи для державної реєстрації прав подано не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 
   1) подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 
220. 2) під час державної реєстрації прав на земельну ділянку виявлено помилку в Державному земельному кадастрі;
 
-186- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 24 пункти 2, 4 виключити.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Враховано      
221. 3) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором в порядку, визначеному у пункті 3 частини другої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно (у разі коли наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав);
 
-187- Фаєрмарк С.О.
У пункті 3 частини 1 статті 24 слово «другої» замінити на «третьої».
 
Враховано   2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав;
 
222. 4) заяву про державну реєстрацію прав, пов’язаних з переходом прав на нерухоме майно, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна.
 
      
223. 2. Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.
 
-188- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 2 статті 24 після слів «заяви про державну реєстрацію прав» додати слова «та невідкладно повідомляє про це заявника».
 
Враховано   2. Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та невідкладно повідомляє про це заявника.
 
    -189- Сольвар Р.М.
Частину 2 статті 24 доповнити абзацом 2 наступного змісту: «Прийняте рішення державного реєстратора може бути видано будь-яким оператором, незалежно від місця розташування нерухомого майна чи місця подачі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.»
 
Відхилено    
224. 3. Якщо заявник протягом тридцяти робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви.
 
-190- Мельник С.І.
частину 3 статті 24 розділу ІV викласти у такій редакції:
«3. Рішення повинно містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.
Державний реєстратор не має права вимагати від заявника надання інших документів, окрім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.»;
 
Враховано редакційно   3. Якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви.
 
225. Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, які стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
   Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
226. 4.Рішення повинно містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.
 
   4. Рішення повинно містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.
 
227. Державний реєстратор не має права вимагати від заявника надання інших документів, окрім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
 
-191- Фаєрмарк С.О.
Другий абзац частини четвертої статті 24 доповнити словами: «якщо інше не випливає з документів, що надані додатково».
 
Враховано   Державний реєстратор не має права вимагати від заявника надання інших документів, окрім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, якщо інше не випливає з документів, що надані додатково.
 
    -192- Фаєрмарк С.О.
У частині 5 статті 24 законопроекту слово «другій» замінити словом «третій».
 
Враховано    
    -193- Поляков М.А.
у частині 5 статті 24 Законопроекту слово «другій» замінити словом «третій».
 
Враховано    
    -194- Мельник С.І.
частину 4 статті 24 розділу ІV викласти у такій редакції:
«4. Якщо заявник протягом тридцяти робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви.
Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, які стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
У разі невиконання заявником у встановлений строк зазначених у рішенні вимог державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.»;
 
Враховано по суті   
228. 5. У разі невиконання у строк, встановлений у частині другій цієї статті, зазначених у рішенні вимог державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
 
-195- Фаєрмарк С.О.
У частині п’ятій статті 24 після слова «невиконання» доповнити словом «заявником».
 
Враховано   5. У разі невиконання заявником зазначених у рішенні вимог у строк, встановлений у частині третій цієї статті, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
 
    -196- Мельник С.І.
частину 5 статті 24 розділу ІV видалити;
 
Відхилено    
229. Стаття 25. Відмова у державній реєстрації прав
 
   Стаття 25. Відмова в державній реєстрації прав
 
230. 1. У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:
 
   1. У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:
 
231. 1) заявлене речове право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону;
 
   1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;
 
232. 2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 
   2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 
233. 3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, та/або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують;
 
-197- Алексєєв І.С.
У статті 25:
У частині першій:
у пункті 3 слова «, та/або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують» виключити;
доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
5) наявність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
6) наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно;
У зв’язку з цим пункти 4-8 вважати відповідно пунктами 7-11.
 
Враховано   3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 
234. 4) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 
   7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 
235. 5) після завершення тридцятиденного строку з моменту отримання заявником рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;
 
-198- Фаєрмарк С.О.
Пункт п’ятий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
«5) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 24 цього Закону не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;»
 
Враховано   8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 24 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 
236. 6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 
-199- Мельник С.І.
пункт шостий частини 1 статті 25 розділу ІV видалити;
У зв'язку з цим пункти сьомий - восьмий вважати відповідно пунктами шостим - сьомим;
 
Відхилено   9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 
    -200- Крулько І.І.
Пункти шостий та сьомий частини першої статті 25 виключити.
 
Відхилено    
237. 7) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно з цим Законом не наділена повноваженнями подавати заяви в електронній формі;
 
-201- Фаєрмарк С.О.
В пункті сьомому частини першої статті 25 слова «цим Законом» замінити словом «законодавством».
 
Враховано   10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 
238. 8) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
 
   11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
 
239. 2. За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
 
   2. За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
 
240. Рішення про відмову у державній реєстрації прав повинно містити вичерпний перелік обставин, які стали передумовою для прийняття такого рішення.
 
   Рішення про відмову в державній реєстрації прав повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
241. 3. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі:
 
-202- Алексєєв І.С.
У статті 25:
У частині третій:
в абзаці першому:
слова «пункті 4 частини першої» замінити словами «частині першій»;
слово «здійснюватися» замінити словом «застосовуватися»;
 
Враховано   3. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, не застосовується у разі:
 
    -203- Фаєрмарк С.О.
В абзаці першому частини третьої статті 25
слова «не може застосовуватися» замінити на «не застосовується».
 
Враховано    
242. 1) наявності помилки в Державному земельному кадастрі, яка виникла після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам);
 
   1) наявності помилки в Державному земельному кадастрі, що виникла після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки, невідповідність меж земельної ділянки, зазначених у Державному реєстрі земель, її дійсним межам);
 
243. 2) невідповідності площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у результаті зміни методів підрахунку (округлення);
 
   2) невідповідності площі земельної ділянки, зазначеної в Державному реєстрі земель, її дійсній площі у результаті зміни методів підрахунку (округлення);
 
244. 3) невідповідності відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі відомостям, що містяться у документі, який посвідчує речове право на неї, у разі, якщо така невідповідність виникла внаслідок внесення змін або виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру про земельну ділянку після оформлення документа, що є підставою для виникнення відповідного речового права на земельну ділянку. У цьому випадку пріоритет мають відомості Державного земельного кадастру.
 
-204- Алексєєв І.С.
Частину третю статті 25:
доповнити абзацом такого змісту:
«Відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі:
1) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав;
3) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається у результаті його примусової реалізації відповідно до закону.».
 
Враховано   3) невідповідності відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі відомостям, що містяться в документі, який посвідчує речове право на неї, якщо така невідповідність виникла внаслідок внесення змін або виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру про земельну ділянку після оформлення документа, що є підставою для виникнення відповідного речового права на земельну ділянку. У такому разі пріоритет мають відомості Державного земельного кадастру.
4. Відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі:
1) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав;
3) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається у результаті його примусової реалізації відповідно до закону.
 
245. 4. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених частиною першою цієї статті, заборонена.
 
   5. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених частиною першою цієї статті, заборонена.
 
246. Стаття 26. Зупинення державної реєстрації прав
 
   Стаття 26. Зупинення державної реєстрації прав
 
247. 1. Проведення державної реєстрації прав зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав, що набрало законної сили.
 
-205- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 1 статті 26 після слів «що набрало законної сили.» додати слова «Державний реєстратор невідкладно повідомляє про зупинення реєстрації прав заявника.».
 
Враховано   1. Проведення державної реєстрації прав зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав, що набрало законної сили. Державний реєстратор невідкладно повідомляє про зупинення реєстрації прав заявника.
 
248. 2. Суд, який постановив рішення про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав, зобов’язаний направити його суб’єкту державної реєстрації із обов’язковим зазначенням про набрання судовим рішенням законної сили.
 
   2. Суд, який постановив рішення про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав, зобов’язаний направити його суб’єкту державної реєстрації з обов’язковим зазначенням про набрання судовим рішенням законної сили.
 
249. Таке рішення суду реєструється у базі даних заяв невідкладно в день надходження.
 
   Таке рішення суду реєструється у базі даних заяв невідкладно в день надходження.
 
250. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, оформлене з порушенням вимог законодавства, або не набрало законної сили.
 
-206- Крулько І.І.
Абзац третій частини другої статті 26 викласти у наступній редакції:
«Державний реєстратор приймає рішення про відмову в зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили.».
 
Враховано   Державний реєстратор приймає рішення про відмову в зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили.
 
251. 3. Державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. У такому випадку загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
-207- Фаєрмарк С.О.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. У такому випадку загальний строк розгляду заяви про державну реєстрацію права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.».
 
Враховано   3. Державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. У такому разі загальний строк розгляду заяви про державну реєстрацію права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
252. Стаття 27. Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування
 
-208- Крулько І.І.
У статті 27:
у назві статті слова «та їх скасування» виключити;
 
Відхилено   Стаття 27. Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування
 
253. 1. Записи до Державного реєстру прав вносяться на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав.
 
   1. Записи до Державного реєстру прав вносяться на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав.
 
254. У разі зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик, виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру, за заявою власника чи іншого правонабувача вносяться зміни до записів Державного реєстру прав.
 
-209- Алексєєв І.С.
У статті 27:
В абзаці другому частини першої після слів «іншого правонабувача» доповнити словами «, а також у випадку, передбаченому статтею 38 цього Закону,»
 
Враховано редакційно   У разі зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик, виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), за заявою власника чи іншого правонабувача, а також у випадку, передбаченому підпунктом «в» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону, вносяться зміни до записів Державного реєстру прав.
У разі якщо помилка в реєстрі впливає на права третіх осіб, зміни до Державного реєстру прав вносяться на підставі відповідного рішення суду.
 
    -210- Фаєрмарк С.О.
У статті 27, в абзаці другому частини першої після слів «іншого правонабувача» доповнити словами «а також у випадку, передбаченому підпунктом «в» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону»
 
Враховано    
255. Подання та отримання документів за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру прав здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.
 
   Подання та отримання документів за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру прав здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.
 
256. 2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, державним реєстратором вноситься до Державного реєстру прав запис про скасування державної реєстрації прав.
 
-211- Алексєєв І.С.
В абзаці першому частини другої слова «державним реєстратором вноситься до Державного реєстру прав» замінити словами «а також у випадку, передбаченому статтею 38 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься».
 
Враховано редакційно   2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.
 
    -212- Фаєрмарк С.О.
В абзаці першому частини другої слова «державним реєстратором вноситься до Державного реєстру прав» замінити словами «а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону.».
 
Враховано    
    -213- Крулько І.І.
частину другу викласти у наступній редакції:
«2. У разі, якщо помилка в реєстрі впливає на права третіх осіб, зміни до Державного реєстру прав вносяться на підставі відповідного рішення суду у спорі з такою третьою особою.»;
 
Враховано редакційно    
257. У разі скасування судом документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, або скасування записів про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав, запис про державну реєстрацію прав вноситься до Державного реєстру прав та скасовується.
 
   У разі скасування судом документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, або скасування записів про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав, запис про державну реєстрацію прав вноситься до Державного реєстру прав та скасовується.
 
258. 3. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідний запис скасовується.
 
-214- Крулько І.І.
- частину третю виключити.
 
Відхилено   3. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідний запис скасовується.
4. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про відмову в державній реєстрації прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування відповідного рішення та відновлюється розгляд документів за відповідною заявою у сфері державної реєстрації прав.
 
    -215- Сольвар Р.М.
Статтю 27 доповнити частиною 4 наступного змісту: «У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно, витязі з Державного реєстру прав, інформації з Державного реєстру прав технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, що не впливає на зміст зареєстрованих прав), допущеної державним реєстратором, заінтересована особа подає оператору заяву про виправлення такої помилки.»
 
Враховано редакційно    
    -216- Фаєрмарк С.О.
Доповнити статтю 27 частиною четвертою такого змісту:
4. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про відмову в державній реєстрації прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 38 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування відповідного рішення та відновлюється розгляд документів за відповідною заявою у сфері державної реєстрації прав.
 
Враховано    
    -217- Алексєєв І.С.
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про відмову в державній реєстрації прав державним реєстратором вноситься до Державного реєстру прав запис про скасування відповідного рішення та відновлюється розгляд документів за відповідною заявою у сфері державної реєстрації прав.».
 
Враховано редакційно    
259. Стаття 28. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
 
-218- Алексєєв І.С.
Статтю 28 виключити, змінивши, відповідно нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
    -219- Крулько І.І.
Статтю 28 виключити.
 
Враховано    
260. 1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує набуття права власності при проведенні державної реєстрації прав, видається:
 
      
261. 1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна.
 
      
262. 2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
 
      
263. 3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
 
      
264. 4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);
 
      
265. 5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
 
      
266. 6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;
 
      
267. 7) у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, поділу об’єкта нерухомого майна;
 
      
268. 8) у разі об’єднання двох або більше суміжних об’єктів нерухомого майна;
 
      
269. 9) фізичним та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної, комунальної чи колективної власності за рішеннями органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
      
270. 10) в інших випадках, встановлених законом.
 
-220- Кулініч О.І.
Пункт 10 частини першої статті 28 виключити.
 
Враховано      
    -221- Кулініч О.І.
Доповнити частину першу статті 28 абзацом такого змісту:
«власникам земельних часток (паїв) у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок».
 
Відхилено .   
271. 2. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно формується та видається за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав без використання спеціального бланку.
 
      
272. Стаття 29. Підстави для державної реєстрації прав
 
   Стаття 28. Підстави для державної реєстрації прав
 
273. 1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі:
 
   1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі:
 
274. 1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;
 
-222- Фаєрмарк С.О.
В частині першій статті 29 слова «щодо якого» замінити на слова «речові права на яке».
 
Враховано   1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;
 
275. 2) свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
 
   2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
 
276. 3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
 
   3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
 
277. 4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;
 
   4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;
 
278. 5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;
 
   5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;
 
279. 6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;
 
   6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;
 
280. 7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
 
   7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
 
281. 8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею;
 
-223- Крулько І.І.
У статті 29:
- пункт восьмий частини першої виключити;
 
Відхилено   8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;
 
    -224- Алексєєв І.С.
У статті 29 пункт восьмий частини першої доповнити словами та цифрами: «виданих до 1 січня 2013 року;»
 
Враховано    
282. 9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 
-225- Крулько І.І.
- пункт дев’ятий викласти у такій редакції:
«9) судового рішення, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно, якщо право власності на таке майно не зареєстроване, або щодо стягнення з (повернення з володіння) особи, яка зареєстрована як власник нерухомого майна, цього майна;»;
 
Відхилено   9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 
283. 10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 
-226- Крулько І.І.
- пункт десятий викласти у такій редакції:
«10) судового рішення, що набрало законної сили, щодо встановлення таким рішенням інших речових прав на нерухоме майно;».
 
Відхилено   10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 
284. 11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
 
   11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
 
285. 12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
 
   12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
 
286. 13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
 
   13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
 
287. 14) інших документів, що, відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.
 
   14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.
 
288. 2. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі:
 
   2. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі:
 
289. 1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
 
   1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
 
290. 2) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
 
   2) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
 
291. 3) визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
 
   3) визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
 
292. 4) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
 
   4) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
 
293. 5) договору, укладеного у порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікату;
 
   5) договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;
 
294. 6) закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
 
   6) закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
 
295. 7) інших актів відповідних органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
 
   7) інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
 
296. Розділ V
 
   Розділ V
 
297. Особливості державної реєстрації прав
 
   ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
298. Стаття 30. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності
 
-227- Крулько І.І.
Статтю 30 виключити.
 
Відхилено   Стаття 29. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності
 
299. 1. Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
 
   1. Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
 
300. 2. У разі надання у користування, поновлення або внесення змін до діючих договорів користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельних ділянок державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування такими земельними ділянками.
 
   2. У разі надання у користування, поновлення або внесення змін до діючих договорів користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельних ділянок державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування такими земельними ділянками.
 
301. Рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування, про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування вважається заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та обов’язково подається заявником під час проведення державної реєстрації речових прав на таку земельну ділянку, похідних від права власності.
 
   Рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування, про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування вважається заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та обов’язково подається заявником під час проведення державної реєстрації речових прав на таку земельну ділянку, похідних від права власності.
 
302. Стаття 31. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року
 
-228- Кулініч О.І.
У назві та тексті статті 31 слова: «сільськогосподарського призначення» виключити.
 
Враховано   Стаття 30. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року
 
303. 1. Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою.
 
-229- Крулько І.І.
Статтю 31 викласти у наступній редакції:
«Стаття 31. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на об’єкти нерухомого майна, право власності на які виникло до 1 січня 2013 року
1. Державна реєстрація похідного речового права на об’єкт нерухомого майна, право власності на який виникло до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на такий об’єкт (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою.
2. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, у разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку, може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, в порядку, встановленому пунктом 3 частини другої статті 10 цього Закону, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.».
 
Враховано частково   1. Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав.
 
    -230- Фаєрмарк С.О.
З частини першої статті 31 слова: «, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою» виключити.
 
Враховано    
304. 2. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, у разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку, може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, в порядку, встановленому пунктом 3 частини другої статті 10 цього Закону, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.
 
-231- Фаєрмарк С.О.
З частини другої статті 31 слова «та їх обтяжень» та «в порядку, встановленому пунктом 3 частини другої статті 10 цього Закону» вилучити.
 
Враховано   2. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.
Стаття 31. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки
1. Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі прав.
 
    -232- Кулініч О.І.
Доповнити статтю 31 частиною третьою такого змісту:
«3. Державна реєстрація речового права на земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, і якщо таке речове право набувається в порядку спадкування або визнання спадщини відумерлою, проводиться без державної реєстрації такого речового права за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі».
 
Враховано по суті   
    -233- Кулініч О.І.
Доповнити законопроект новою статтею 32 такого змісту
«Стаття 32. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки
 
Враховано    
    -234- 1. Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, що надані в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Немає висновку    
305. Стаття 32. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, збудовані до 5 серпня 1992 року
 
-235- Фаєрмарк С.О.
У статті 32 слова «з видачею свідоцтва про право власності» вилучити.
 
Враховано   Стаття 32. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках та збудовані до 5 серпня 1992 року
 
306. 1. Для проведення державної реєстрації прав власності з видачею свідоцтва про право власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не проводилася державна реєстрація прав власності подаються:
 
-236- Кулініч О.І.
У абзаці першому перший частини першої статті 32 слово: «сільський» у всіх відмінках замінити словами: «сільський, селищний міський» у відповідному відмінку.
 
Враховано   1. Для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не проводилася державна реєстрація прав власності, подаються:
 
307. виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою;
 
-237- Кулініч О.І.
Абзац другий частини першої статті 32 після слів: «сільських» доповнити словами: «, селищних, міських».
 
Враховано   1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;
 
308. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом.
 
-238- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій частини першої статті 32 доповнити словами: «крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.».
 
Враховано   2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.
 
309. Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об’єктом, може також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.
 
-239- Фаєрмарк С.О.
З абзацу четвертого частини першої статті 32 слово «сільської» вилучити.
 
Враховано   Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об’єктом, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.
 
310. 2. Для проведення державної реєстрації прав власності з видачею свідоцтва про право власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року проведення технічної інвентаризації є необов’язковим.
 
-240- Фаєрмарк С.О.
У частині другій статті 32 після слів: «сільських» доповнити словами: «селищних, міських».
 
Враховано   2. Для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної інвентаризації є необов’язковим.
 
311. Стаття 33. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснюється із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб
 
-241- Алексєєв І.С.
Статтю 33 виключити, змінивши, відповідно, нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
312. 1. У результаті продажу, міни, дарування тощо майнових прав на об’єкт інвестування державна реєстрація таких прав за правонабувачем здійснюється на підставі відповідного договору у спеціальному розділі Державного реєстру прав.
 
-242- Крулько І.І.
Статтю 33 виключити.
 
Враховано      
313. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
314. Користування відомостями Державного реєстру прав
 
   КОРИСТУВАННЯ ВІДОМОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ
 
315. Стаття 34. Надання інформації з Державного реєстру прав
 
   Стаття 33. Надання інформації з Державного реєстру прав
 
316. 1. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною.
 
-243- Алексєєв І.С.
У статті 34:
Частину першу після слова «відкритою» сполучник «та» вилучити, після слова «загальнодоступною» доповнити словами «та платною, крім випадків, передбачених цим Законом «.
 
Враховано   1. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
317. 2. Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.
 
-244- Кулініч О.І.
У частині другій статті 34 слова: «чи нотаріусом» виключити, адже статтею 10 законопроекту встановлюється, що нотаріус також є державним реєстратором.
 
Враховано   2. Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором.
 
    -245- Алексєєв І.С.
У статті 34:
Абзаци перший, другий частини другої замінити абзацом такого змісту:
«2. Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором.».
 
Враховано    
318. Інформація за суб’єктом речового права на нерухоме майно надається фізичним та юридичним особам в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного електронному цифровому підпису засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.
 
-246- Сольвар Р.М.
Частину 2 статті 34 викласти у наступній редакції: «Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.
Інформація за суб’єктом речового права на нерухоме майно надається фізичним та юридичним особам в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного електронному цифровому підпису засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.
Для фізичних та юридичних осіб, які не є власниками об’єкта нерухомого майна, відомості про який запитуються, інформація з Державного реєстру прав надається виключно за об’єктом нерухомого майна в електронному вигляді через реєстраційний портал, чи у формі інформаційної довідки в паперовому вигляді у разі подання відповідної заяви оператору.
Інформаційна довідка з Державного реєстру прав у паперовій формі надається оператором виключно за заявою фізичної або юридичної особи, в якій зазначаються відомості про прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) або серію та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
За заявою власника чи іншого правоволодільця оператор надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить. За запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв'язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у конкретному кримінальному провадженні, оператор надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам.»
 
Відхилено      
319. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.
 
   Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.
 
320. Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у випадках відсутності плати за надання інформації, внесення її не в повному обсязі.
 
-247- Веселова Н.В.
Абзац 4 частини 2 статті 34 виключити.
 
Відхилено   Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі.
 
321. Порядок надання інформації з Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок надання інформації з Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.
 
322. 3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-248- Фаєрмарк С.О.
Частину 3 статті 34 законопроекту після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Національного банку #102628
 
Враховано   3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -249- Поляков М.А.
Частину 3 статті 34 законопроекту після слів "Служби безпеки України" пропонуємо доповнити словами "Національного банку України".
 
Враховано    
323. 4. З метою забезпечення доступності отримання інформації з Державного реєстру прав органами державної влади, банківськими установам, іншими юридичним особами, Міністерство юстиції України може встановлювати окремий порядок отримання інформації для цих осіб.
 
-250- Алексєєв І.С.
У статті 34:
Частину четверту викласти у такій редакції:
«4. За заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.
За запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв'язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному кримінальному провадженні, державний реєстратор надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам.».
 
Враховано редакційно   4. За заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.
За запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв'язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному кримінальному провадженні державний реєстратор надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав.
 
    -251- Левченко Ю.В.
Із ч. 4 ст. 34 Законопроекту виключити слова «банківськими установам».
 
Враховано    
    -252- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 4 статті 34 слова «може встановлювати окремий порядок отримання інформації для цих осіб» замінити словами «затверджує Положення про доступ до інформації з Державного реєстру прав органами державної влади, банківськими установам, іншими юридичним та фізичними особами».
 
Відхилено    
324. Стаття 35. Взаємодія Міністерства юстиції України та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
 
-253- Алексєєв І.С.
Статтю 35 викласти в такій редакції:
«Стаття 35. Взаємодія суб’єктів державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
1. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Для посадових осіб органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав відповідно до частини третьої статті 33 цього Закону»
 
Враховано   Стаття 34. Взаємодія суб’єктів державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
1. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Для посадових осіб органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав відповідно до частини третьої статті 33 цього Закону.
 
325. 1. Міністерство юстиції України надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:
 
      
326. 1) суб'єкта права власності на земельну ділянку:
 
      
327. для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);
 
      
328. для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
 
      
329. для територіальної громади: відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті; найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
 
      
330. для держави: відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;
 
      
331. 2) суб'єкта речового права на земельну ділянку:
 
      
332. для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);
 
      
333. для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
 
      
334. для органів місцевого самоврядування: найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
 
      
335. для органів державної влади: найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади;
 
      
336. 3) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельної ділянки; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій).
 
      
337. У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;
 
      
338. 4) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.
 
      
339. 2. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає в електронному вигляді Міністерству юстиції України інформацію про:
 
      
340. державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 
      
341. кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 
      
342. кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.
 
      
343. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає державному реєстратору право доступу до перегляду кадастрових карт (планів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
344. Інформація, одержана від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вноситься державним реєстратором під час здійснення державної реєстрації прав на відповідний об'єкт до розділу Державного реєстру прав, який містить відомості про нерухоме майно.
 
      
345. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
346. 3. Порядок надання інформації, визначеної у частинах першій та другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
347. Стаття 36. Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав
 
   Стаття 35. Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав
 
348. 1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративних збір у такому розмірі:
 
-254- Фаєрмарк С.О.
Денисенко А.П.
1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна плата;
2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат;
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви –10 мінімальних заробітних плат;
3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочих дні - 1 мінімальна заробітна плата;
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальних заробітних плати;
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 5 мінімальних заробітних плат;
4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, - 50 відсотків від адміністративного збору за державну реєстрацію права власності.
5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;
за державну реєстрацію обтяжень протягом двох годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.
Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.
У разі державної реєстрації права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується у повному розмірі.
 
Враховано   1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна плата;
2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат;
за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 10 мінімальних заробітних плат;
3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальні заробітні плати;
за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 5 мінімальних заробітних плат;
4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, - 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності;
5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 20 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;
за державну реєстрацію обтяжень протягом двох годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.
Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.
За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.
 
    -255- Алексєєв І.С.
Частину першу статті 36 викласти у такій редакції
«1. За державну реєстрацію прав у строки, визначені статтею 20 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
для фізичних осіб:
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів — 0,1 мінімальної заробітної плати;
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею від 100 до 200 квадратних метрів — 0,5 мінімальної заробітної плати;
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею від 200 до 500 квадратних метрів — 1 мінімальної заробітної плати;
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею від 500 квадратних метрів — 1,5 мінімальної заробітної плати;
щодо земельних ділянок — 0,1 мінімальної заробітної плати;
для юридичних осіб:
щодо об’єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів — 0,5 мінімальної заробітної плати;
щодо об’єктів нерухомого майна площею від 500 до 5000 квадратних метрів — 1,5 мінімальної заробітної плати;
щодо об’єктів нерухомого майна площею від 5000 квадратних метрів — 3 мінімальної заробітної плати;
2) за державну реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва – 0,5 мінімальної заробітної плати;
3) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, — 25 відсотків розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
4) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно — 0,07 мінімальної заробітної плати;
5) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки — 0,06 мінімальної заробітної плати;
6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, — 0,04 мінімальної заробітної плати.
Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень».
 
Відхилено    
349. 1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
 
      
350. на об’єкт незавершеного будівництва - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
      
351. для фізичних осіб:
 
      
352. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів - 0, 07 мінімальної заробітної плати;
 
      
353. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 200 квадратних метрів - 0, 1 мінімальної заробітної плати;
 
      
354. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею більше 200 квадратних метрів - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
      
355. щодо земельних ділянок - 0, 1 мінімальної заробітної плати;
 
      
356. для юридичних осіб:
 
      
357. щодо об’єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів - 0, 3 мінімальної заробітної плати;
 
      
358. щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів - 0, 6 мінімальної заробітної плати;
 
      
359. щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрів - 1, 4 мінімальної заробітної плати;
 
      
360. 2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, - 25 відсотків розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
 
      
361. 3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно - 0, 07 мінімальної заробітної плати;
 
      
362. 4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки - 0, 06 мінімальної заробітної плати;
 
      
363. 5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 мінімальної заробітної плати.
 
      
364. За державну реєстрацію майнових прав на об’єкт інвестування справляється 50% розміру адміністративного збору, визначеного частиною першою цієї статті.
 
-256- Крулько І.І.
Абзац другий пункту п’ятого частини першої статті 36 виключити.
 
Враховано      
365. Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.
 
-257- Алексєєв І.С.
Частину другу статті 36 викласти в такій редакції:
«2. За державну реєстрацію права власності та інших речових прав у строк 3 робочих дні (5 робочих днів для державної реєстрації права власності та інших речових прав на підприємства, як єдиний майновий комплекс) з моменту прийняття заяви справляється адміністративний збір у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію права власності та інших речових прав, визначеного частиною першою цієї статті.
За державну реєстрацію права власності та інших речових прав у строк 24 години, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви справляється адміністративний збір у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію права власності та інших речових прав, визначеного частиною першою цієї статті.
За державну реєстрацію права власності та інших речових прав (крім державної реєстрації права власності та інших речових прав на підприємство, як єдиний майновий комплекс) у строк 2 години, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви справляється адміністративний збір у десятикратному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію права власності та інших речових прав, визначеного частиною першою цієї статті.
За державну реєстрацію обтяження права власності та інших речових прав у строк 2 години, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви справляється адміністративний збір у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію обтяжень права власності та інших речових прав, визначеного частиною першою цієї статті.
 
Відхилено      
366. 2. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.
 
   2. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.
 
367. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.
 
   У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.
 
368. 3. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
369. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
-258- Фаєрмарк С.О.
Частину 3 статті 36 законопроекту після слів "Служби безпеки України" пропоную доповнити словами "Національний #102628
 
Враховано   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
    -259- Поляков М.А.
У статті 36 законопроекту:
частину 3 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами " Національний банк України ".
 
Враховано    
370. 4. Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
 
   4. Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
 
371. 1) фізичні та юридичні особи під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
 
   1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
 
372. 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
373. 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 
   3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 
374. 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 
   4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 
375. 5) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
-260- Кошелєва А.В.
Пункт п’ятий частини четвертої статті 36 викласти в такій редакції:
5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
Враховано   5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
376. 6) інваліди Іта ІІ груп;
 
   6) інваліди Іта ІІ груп;
 
377. 7) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
 
-261- Фаєрмарк С.О.
У пункті 7 частини 4 статті 36 Законопроекту слова та знаки «та його установи, за винятком госпрозрахункових» виключити.
 
Враховано   7) Національний банк України;
 
    -262- Поляков М.А.
у пункті 7 частини 4 слова та знаки «, за винятком госпрозрахункових» виключити.
 
Враховано    
    -263- Урбанський О.І.
Пункт 7 частини четвертої статті 36 виключити;
 
Відхилено    
    -264- Мельник С.І.
пункт сьомий частини 4 статті 36 розділу VІ виключити;
У зв'язку з цим пункт восьмий вважати пунктом сьомим;
 
Відхилено    
378. 8) органи державної влади, місцевого самоврядування.
 
-265- Фаєрмарк С.О.
Доповнити частину четверту статті 36 пунктом 9 в такій редакції:
«9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчим органом якої здійснюються функції суб’єкта державної реєстрації прав.».
 
Враховано   8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
 
379. Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
-266- Алексєєв І.С.
У статті 37:
У назві слова «речових», «на нерухоме майно та їх обтяжень» виключити.
 
Враховано   Стаття 36. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав
 
380. 1. Адміністративний збір за державну реєстрацію прав, що здійснюється державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
 
-267- Дубневич Я.В.
Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
частину першу статті 37 викласти у такій редакції:
«Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України»
 
Враховано   1. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
 
    -268- Алексєєв І.С.
У статті 37:
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Адміністративний збір за державну реєстрацію прав, що проводиться державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
У разі проведення державної реєстрації прав державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) рад, адміністративний збір зараховується в повному обсязі до відповідних місцевих бюджетів за місцем надання послуг.».
 
Враховано по суті   
    -269- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 37 Законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Адміністративний збір за державну реєстрацію прав зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.»
 
Відхилено    
381. 2. Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та акредитованих банків) здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством України.
 
-270- Дубневич Я.В.
Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
частину другу статті 37 викласти у такій редакції: «Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та акредитованих банків) здійснюється за рахунок бюджетних коштів.»
 
Враховано частково   2. Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів) здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації прав державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію прав.
Порядок виплати та розмір винагороди для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, встановлюється відповідною радою, а для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, - Кабінетом Міністрів України.
 
    -271- Алексєєв І.С.
У статті 37:
У частині другій:
слова « (крім приватних нотаріусів та акредитованих банків)» замінити словами « (крім приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів)»
 
Враховано    
    -272- Мельник С.І.
у частині 2 статті 37 розділу VІ слова «та акредитованих банків» виключити;
 
Враховано    
    -273- Кужель О.В.
У частині 2 статті 37 Розділу VІ слова «та акредитованих банків виключити».
 
Враховано    
    -274- Левченко Ю.В.
Із частини 2 ст. 37 Законопроекту виключити слова «та акредитованих банків».
 
Враховано    
    -275- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 2 статті 37 після слів « (крім приватних нотаріусів» перед словами «) здійснюється за рахунок» виключити слова «та акредитованих банків».
 
Враховано    
    -276- Урбанський О.І.
Частину другу статті 37 викласти у такій редакції:
«Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів) здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів»;
 
Враховано частково    
    -277- Алексєєв І.С.
У статті 37:
Доповнити абзацами другим, третім такого змісту:
«За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації прав державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію прав, у розмірі не менше 10 відсотків від адміністративного збору.
Порядок виплати, розмір винагороди для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад встановлюється відповідною радою, а для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями - Кабінетом Міністрів України..».
 
Враховано частково    
382. 3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих банків, які здійснюють державну реєстрацію прав, здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів, які надходять від справляння адміністративного збору.
 
-278- Фаєрмарк С.О.
Частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
«3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію прав.»
 
Враховано   3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію прав.
 
    -279- Алексєєв І.С.
У статті 37:
Частину третю викласти в такій редакції:
3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів, які здійснюють державну реєстрацію прав, здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів чи акредитованих суб’єктів, які здійснили таку реєстрацію.
 
Враховано редакційно    
    -280- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 3 статті 37 після слів «забезпечення приватних нотаріусів» перед словами «, які здійснюють державну реєстрацію прав» виключити слова «та акредитованих банків».
 
Враховано    
    -281- Кужель О.В.
У частині 3 статті 37 Розділу VІ слова «та акредитованих банків виключити».
 
Враховано    
    -282- Левченко Ю.В.
Частину 3 та 4 статті 37 Законопроекту виключити
 
Враховано частково    
    -283- Дубневич Я.В.
Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
частини третю і четверту статті 37 виключити.
 
Враховано частково    
    -284- Мельник С.І.
частину 3 статті 37 розділу VІ викласти у такій редакції:
«З. Установити, що зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію прав, що проводиться приватними нотаріусами, до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень зараховується місцевим бюджетам за місцем надання послуг.
Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється в установленому законодавством порядку.»;
 
Відхилено    
383. 4. Установити, що зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію прав до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень залишається у приватного нотаріуса чи банка, який здійснив таку реєстрацію, для фінансового забезпечення їх діяльності.
 
-285- Мельник С.І.
частину 4 статті 37 розділу VІ видалити;
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою;
 
Враховано      
384. Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
-286- Урбанський О.І.
У частині четвертій статті 37 слова «чи банка» виключити;
 
Відхилено      
    -287- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 4 статті 37 після слів «у приватного нотаріуса» перед словами «, який здійснив таку реєстрацію» виключити слова «чи банка».
 
Відхилено    
    -288- Кужель О.В.
Абзац 1 частини 4 статті 37 Розділу VІ викласти у редакції:
«Установити, що зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію прав до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень залишається у приватного нотаріуса, який здійснив таку реєстрацію, для фінансового забезпечення його діяльності».
 
Враховано частково    
    -289- Пташник В.Ю.
статтю 37 викласти у наступній редакції:
«Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1.Адміністративний збір за державну реєстрацію прав, що здійснюється державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
2.Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів) здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством України.
3.Фінансове забезпечення приватних нотаріусів, які здійснюють державну реєстрацію прав, здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів, які надходять від справляння адміністративного збору.
4.Установити, що зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію прав до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень залишається у приватного нотаріуса, який здійснив таку реєстрацію, для фінансового забезпечення його діяльності.
Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється в установленому законодавством порядку.
5. Фінансування ведення та функціонування Державного реєстру прав здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.»;
 
Враховано частково    
385. 5. Фінансування ведення та функціонування Державного реєстру прав здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-290- Алексєєв І.С.
Статтю 37:
Доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
Враховано   Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.
5. Фінансування ведення та функціонування Державного реєстру прав здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
386. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
387. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
   ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
 
388. Стаття 38. Заходи, що вживаються при виявленні порушення законодавства
 
   Стаття 37. Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під час державної реєстрації прав
 
389. 1. У разі, якщо під час прийому документів, поданих для державної реєстрації прав, або під час проведення державної реєстрації прав, державного реєстратора, викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.
 
-291- Фаєрмарк С.О.
Статтю 37 викласти в такій редакції:
1. У разі, якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора викликає сумнів справжність поданих документів, такий державний реєстратор зобов’язаний повідомити про це правоохоронні органи.
У разі, якщо під час розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора у Міністерства юстиції України чи його територіального органа викликає сумнів справжність поданих документів, вони зобов’язані повідомити про це правоохоронні органи.
 
Враховано   1. Якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів, такий державний реєстратор зобов’язаний повідомити про це правоохоронні органи.
Якщо під час розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора у Міністерства юстиції України чи його територіального органу виникає сумнів щодо справжності поданих документів, вони зобов’язані повідомити про це правоохоронні органи.
 
390. У разі, якщо під час розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора у Міністерства юстиції чи його територіального органа викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.
 
-292- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 38 викласти у наступній редакції: «У разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації прав та їх обтяжень або проведення реєстраційних дій у оператора, органу державної реєстрації, державного реєстратора викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.»
Абзац 2 частини 1 статті 38 викласти у наступній редакції: «Повідомлення правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів не є підставою для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації.»
 
Відхилено      
391. Стаття 39. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів
 
-293- Алексєєв І.С.
Статтю 39 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав
«1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.
2. Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги відносно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють свою діяльність в межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.
3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, кола особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, кола особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
У разі коли останній день строку для подання скарги, зазначених у частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
6) підпис скаржника, або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно у разі якщо вона подана особою, яка може підтвердити факт того, що її права порушені прийняттям такого рішення.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження або його копія, засвідчена в установленому порядку.
6.За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:
а) скасування рішення про державну реєстрацію прав;
б) скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;
в) внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
д) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
е) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
є) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Рішення, передбачені підпунктами «а», «д» та «е» пункту 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть приймати мотивоване рішення, в якому передбачити декілька шляхів для задоволення скарги.
Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. Рішення, передбачені підпунктами «а» - «в» пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру прав. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації прав та сплата адміністративного збору не вимагається.
Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходження рішень, передбачених підпунктами «г» та «д» пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав визначається Міністерством юстиції України.
Рішення, передбачене підпунктом «е» пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:
1)скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;
2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж вказана у рішенні, яке оскаржується;
3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того ж предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
4)у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими ж сторонами, з того ж предмета і тієї ж підстави;
5)є рішення цього органу з того ж питання;
6)у органі ведеться розгляд скарги з цього ж питання від цього ж скаржника;
7)скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
8)закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
9)розгляд питань, порушених скарзі, не належить до компетенції органу.
9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.
10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.».
 
Враховано   Стаття 38. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав
1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
2. Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:
1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.
3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, кола особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
У разі якщо останній день строку для подання скарг, зазначеного у частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав в результаті прийняття такого рішення.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
6.За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:
а) скасування рішення про державну реєстрацію прав;
б) скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;
в) внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Рішення, передбачені підпунктами «а», «ґ» та «д» пункту 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України.
У рішенні Міністерства юстиції України чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.
Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. Рішення, передбачені підпунктами «а» - «в» пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру прав. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації прав та сплата адміністративного збору не вимагаються.
Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходження рішень, передбачених підпунктами «г» та «ґ» пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав визначається Міністерством юстиції України.
Рішення, передбачене підпунктом «д» пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:
1)скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;
2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується;
3) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
4)наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;
5)є рішення цього органу з того самого питання;
6)в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;
7)скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
8)закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
9)розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.
9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.
10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.
 
392. 1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.
 
-294- Крулько І.І.
У статті 39:
частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, що не впливають на права третіх осіб, можуть бути оскаржені до суду.»;
- частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Рішення про відмову в державній реєстрації, дія або бездіяльність, що перешкоджає проведенню державної реєстрації заявленого права, державного реєстратора можуть бути оскаржені в адміністративному порядку до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем прийняття рішення державного реєстратора протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав такою дією чи бездіяльністю.
Рішення про державну реєстрацію може бути оскаржене в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття такого рішення. Скарга може подаватися в адміністративному порядку лише у разі, якщо її задоволення не вплине на права і обов’язки третіх осіб.»;
- частину третю виключити;
- абзац перший частини четвертої викласти у наступній редакції:
«4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – день її отримання відділенням поштового зв'язку.»;
- останній абзац частини п’ятої виключити;
- частину шосту виключити;
- пункт третій частини сьомої викласти у наступній редакції:
«3) є судове рішення з того ж предмета спору;»;
- абзац другий пункту другого частини дев’ятої доповнити словами:
«права скаржника або обтяження на його користь»;
- частину дванадцяту виключити.
 
Враховано частково      
393. 2. Рішення про відмову в державній реєстрації, дія або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в адміністративному порядку до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем прийняття рішення державного реєстратора протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, кола особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав такою дією чи бездіяльністю.
 
-295- Сольвар Р.М.
Частини 1, 2 статті 39 викласти у наступній редакції:
«Рішення, дії або бездіяльність органів державної реєстрації, державних реєстраторів, операторів можуть бути оскаржені до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем прийняття рішення державного реєстратора та до суду.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність органів державної реєстрації, державних реєстраторів, операторів може бути подана до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем прийняття рішення державного реєстратора протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення результатів надання адміністративних послуг.»
 
Відхилено      
394. Рішення про державну реєстрацію (крім випадків, коли таке право виникло на підставі рішення суду) може бути оскаржене в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття такого рішення.
 
-296- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В абзаці 2 частини 2 статті 39 після слів «може бути оскаржене» перед словами «в адміністративному порядку» додати слово «заявником».
 
Відхилено      
    -297- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 2 статті 39 додати новий абзац 3 такого змісту:
«Рішення про державну реєстрацію (крім випадків, коли таке право виникло на підставі рішення суду) може бути оскаржене особою в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України протягом 6 місяців з дня прийняття такого рішення, якщо вона вважає, що рішення було прийняте з порушенням її речового права на нерухоме майно на підставі підробленого документа, що посвідчує речове право на нерухоме майно.»
 
Відхилено    
395. 3. Рішення, дії або бездіяльність територіального органу Міністерства юстиції України, прийняті відповідно до абзацу першого частини другої цієї статті, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.
 
      
396. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України, прийняті відповідно до абзаців другого та третього частини другої цієї статті можуть бути оскаржені до суду.
 
      
397. 4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
 
      
398. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
      
399. 5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
 
      
400. 1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 
      
401. 2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 
      
402. 3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено на думку скаржника;
 
      
403. 4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 
      
404. 5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав - у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав;
 
      
405. 6) підпис скаржника, або його представника із зазначенням дати складання скарги.
 
      
406. Скарга на рішення про державну реєстрацію права власності, іншого речового права, обтяження розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно у разі якщо вона подана особою, яка може підтвердити факт того, що її права порушені прийняттям такого рішення.
 
-298- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 5 статті 39 додати новий абзац 2 такого змісту:
«У разі оскарження рішення про реєстрацію особою, яка вважає, що рішення було прийняте з порушенням її речового права на нерухоме майно на підставі підробленого документа, що посвідчує речове право на нерухоме майно, до скарги додаються письмові докази, що підтверджують факт підроблення документа, що посвідчує речове право на нерухоме майно.»
 
Відхилено      
407. 6. Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження або його копія, засвідчена в установленому порядку.
 
      
408. 7. Міністерство юстиції України, його територіальні органи відмовляють у розгляді скарги, якщо:
 
      
409. 1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;
 
      
410. 2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж вказана у рішенні, яке оскаржується;
 
      
411. 3) є судове рішення або ухвала про відмову позивача від позову з того ж предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 
      
412. 4) у разі наявності інформації про те, що в судовому провадженні знаходиться справа про спір між тими ж сторонами, з того ж предмета і тієї ж підстави;
 
      
413. 5) є рішення цього органу з того ж питання;
 
      
414. 6) у органі ведеться розгляд скарги з цього ж питання від цього ж скаржника;
 
      
415. 7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
 
      
416. 8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
 
      
417. 9) розгляд питань, порушених в одержаній органом скарзі, не належить до його компетенції.
 
      
418. У разі відмови у розгляді скарги Міністерство юстиції України, його територіальний орган письмово повідомляє про це скаржника у строк, передбачений для розгляду скарги.
 
      
419. 8. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора розглядаються у строк, що не перевищує тридцяти календарних днів з дня її надходження. У разі, якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора та залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальний орган може встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати сорока п'яти днів.
 
-299- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У статті 39 додати нову частину 8-1 такого змісту:
«Скарга за заявою особи, яка вважає, що рішення про реєстрацію було прийняте з порушенням її речового права на нерухоме майно на підставі підробленого документа, що посвідчує речове право на нерухоме майно, розглядається у термін не більше 60 календарних днів з дати її надходження.
Орган, що розглядає скаргу, повідомляє заявника оскарженого рішення про реєстрацію про розгляд скарги впродовж трьох робочих днів з дати отримання скарги.
Заявник оскаржуваного рішення про реєстрацію має право надати письмові заперечення на скаргу за формою, визначеною в частині шостій цієї статті.
Заявник оскаржуваного рішення про реєстрацію може надати разом із запереченнями письмові докази дійсності документа, що посвідчує речове право на нерухоме майно.
Строк надання заперечень заявником становить двадцять календарних днів з дати повідомлення про розгляд скарги.»
 
Відхилено      
420. 9. За результатами розгляду скарги приймається мотивоване рішення про:
 
-300- Сольвар Р.М.
Частину 9 статті 39 викласти у наступній редакції:
«За результатами розгляду скарги приймається мотивоване обов’язкове для виконання органом державної реєстрації рішення про:
1) залишення скарги без задоволення;
2) визнання протиправною дії або бездіяльності органу державної реєстрації прав, державного реєстратора, оператора повністю або частково та про зобов’язання органу державної реєстрації прав, державного реєстратора, оператора вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій;
3) визнання протиправним та про скасування рішення органу державної реєстрації прав, державного реєстратора, оператора та про прийняття нового рішення по суті або про передачу заяви на повторний розгляд тому ж органу державної реєстрації прав, але іншому державному реєстратору;
4) виправлення помилки, допущеної органом державної реєстрації державним реєстратором, оператором;
5) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
6) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
7) скасування акредитації банка.»
 
Відхилено      
421. 1) залишення скарги без задоволення;
 
      
422. 2) задоволення чи часткове задоволення скарги шляхом:
 
      
423. скасування державної реєстрації - у разі оскарження рішення про державну реєстрацію;
 
      
424. проведення державної реєстрації - у разі оскарження рішення про відмову в державній реєстрації.
 
      
425. виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
 
      
426. 3) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
 
      
427. 4) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
 
      
428. 5) скасування акредитації банка.
 
-301- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Пункт 5 частини 9 статті 39 виключити.
 
Враховано      
    -302- Мельник С.І.
пункт п'ятий частини 9 статті 39 розділу VІІ виключити;
 
Враховано    
    -303- Левченко Ю.В.
П. 5 ч. 9 ст. 39 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -304- Пташник В.Ю.
пункт 5 частини 9 статті 39 такого змісту:
«5) скасування акредитації банка.» - виключити;
 
Враховано    
429. 10. Рішення, передбачені пунктом 1, абзацами третім та четвертим пункту 2, пунктом 3 частини дев'ятої цієї статті приймаються Міністерством юстиції або його територіальним органом, який розглядає скаргу.
 
      
430. Рішення, передбачені абзацом другим пункту 2, пунктами 4 і 5 частини дев'ятої цієї статті приймаються виключно Міністерством юстиції.
 
      
431. Копія рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
      
432. 11. Рішення, визначені пунктом 2 частини дев'ятої цієї статті, виконуються органом, що розглянув скаргу, не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру прав.
 
      
433. Для виконання рішень, визначених пунктом 2 частини дев'ятої цієї статті, повторне подання документів для проведення державної реєстрації та сплата адміністративного збору не вимагається.
 
      
434. Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходження рішень, визначених пунктами 4 та 5 частини дев'ятої цієї статті, забезпечує його негайне виконання у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
      
435. 12. Порядок розгляду та вирішення Міністерством юстиції України та його територіальними органами скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-305- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Додати нову статтю 39-1 такого змісту:
«Стаття 39-1. Контроль за діяльністю у сфері реєстрації прав
1. З метою перевірки дотримання державними реєстраторами порядку реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють планові перевірки рішень про реєстрацію.
2. Міністерство юстиції України та його територіальні органи проводять перевірку реєстраційних справ в електронній формі згідно з планом перевірок, що складається та затверджується щорічно на наступний календарний рік в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За обґрунтованої підозри в підробці документів, на підставі яких було проведено реєстраційну дію, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти рішення про витребування реєстраційної справи в паперовій формі для перевірки автентичності документів.
3. Рішення одного державного реєстратора можуть бути перевірені в межах планової перевірки не частіше одного разу на рік.
4. Порядок проведення перевірки рішень про реєстрацію визначається Кабінетом Міністрів України.
5. У разі виявлення, що реєстраційна дія була вчинена без законних підстав, Міністерство юстиції України або його територіальні органи скасовують таку реєстраційну дію, про що негайно повідомляють заявника такої реєстраційної дії.
6. У разі виявлення порушень визначеного цим Законом та прийнятих на його підставі актів державним реєстратором, Міністерство юстиції та його територіальні органи приймають щодо державного реєстратора рішення, визначені в частині четвертій статті 37 цього Закону.
7. У разі виявлення ознак складу корупційного правопорушення у діях або рішеннях державного реєстратора, Міністерство юстиції України або його територіальні органи повідомляють про це правоохоронні органи.
8. Повідомлення про скасування рішень державних реєстраторів із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові державного реєстратора оприлюднюються на сайтах Міністерства юстиції України та його територіальних органів.»
 
Відхилено      
436. Стаття 40. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав
 
-306- Крулько І.І.
Статтю 40 виключити.
 
Відхилено   Стаття 39. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав
 
437. 1. Державні реєстратори, державні кадастрові реєстратори, нотаріуси, державні виконавці за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
-307- Алексєєв І.С.
У статті 40:
в абзаці першому частини першої слова «державні кадастрові реєстратори, нотаріуси, державні виконавці» замінити словами «суб’єкти державної реєстрації прав»;
 
Враховано   1. Державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації прав за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
    -308- Пташник В.Ю.
абзац 1 частини 1 статті 40 викласти у наступній редакції:
«1. «;
 
Враховано частково    
438. Шкода, завдана державним реєстратором фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.
 
-309- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 40 викласти у наступній редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, органи державної реєстрації прав, державні реєстратори,, оператори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.»
 
Відхилено   Шкода, завдана державним реєстратором фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом».
 
439. 2. У разі систематичних або грубих порушень законодавства у сфері державної реєстрації прав Міністерство юстиції України може позбавити банк акредитації в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України та Національним Банком України.
 
-310- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Абзац 1 частини 2 статті 40 виключити.
 
Враховано      
    -311- Алексєєв І.С.
У статті 40:
частини другу, третю виключити.
 
Враховано    
    -312- Пташник В.Ю.
абзац 1 частини 2 статті 40 такого змісту:
«1. У разі систематичних або грубих порушень законодавства у сфері державної реєстрації прав Міністерство юстиції України може позбавити банк акредитації в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України та Національним Банком України.» - виключити;
 
Враховано    
    -313- Фаєрмарк С.О.
У абзаці першому частини 2 статті 40 законопроекту слова «та Національним банком України» виключити.
 
Враховано    
    -314- Поляков М.А.
у абзаці першому частини 2 статті 40 законопроекту слова «та Національним банком України» виключити;
доповнити другим реченням такого змісту: «Міністерство юстиції України позбавляє банк акредитації у разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку»
 
Враховано частково    
    -315- Кужель О.В.
Абзац 1 частини 2 статті 40 Розділу VІІ виключити.
 
Враховано    
    -316- Урбанський О.І.
Абзац перший частини другої статті 40 виключити;
 
Враховано    
    -317- Мельник С.І.
абзац 1 частини 2 статті 40 розділу VІІ виключити;
 
Враховано    
    -318- Левченко Ю.В.
Абз. 1 ч. 2 ст. 40 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
440. У разі виявлення грубих чи систематичних порушень у діях чи бездіяльності державного реєстратора Міністерство юстиції України чи його територіальний орган може прийняти рішення про тимчасове блокування чи анулювання Міністерством юстиції України доступу такого державного реєстратора до Державного реєстру прав у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
      
441. 3. Шкода, завдана державним реєстратором під час виконання своїх обов'язків, в тому числі й шляхом прийняття рішення, визнаного в подальшому неправомірним в порядку, передбаченому статтею 38 цього Закону, підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.»
 
-319- Сольвар Р.М.
Частину 3 статті 40 викласти у наступній редакції: «Шкода, завдана особами, визначеними частиною 1 даної статті, фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.»
 
Відхилено   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 12 доповнити статтею 166-23 такого змісту:
«Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) статтю 221 після цифр «166-22» доповнити цифрами «166-23»;
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та його територіальних органів (стаття 166-23)».
3. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113):
1) пункт 14 статті 2 виключити;
2) підпункт «х» пункту 6 статті 3 виключити;
3) пункти 50 і 51 частини першої статті 4 виключити;
4) у частині першій статті 6 слова «за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно» виключити.
4. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383 із наступними змінами):
1) статтю 1 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності».
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
2) абзац третій частини першої статті 4 після слів «нотаріальними діями» доповнити словами «плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону»;
3) статтю 31 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
4) статтю 46-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 46-1. Використання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва обов’язково використовує відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього.
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію, або його помічником»;
5) у статті 55:
перше речення частини першої доповнити словами «або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно»;
у частині дев’ятій:
друге речення після слів «про право власності» доповнити словами «або, за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей з цього реєстру»;
четверте речення після слів «право власності на нерухомість» доповнити словами «або, за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей з цього реєстру».
5. Статтю 16 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:
«Особливості розгляду скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
6. Пункт «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 8- такого змісту:
«8) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
7. Статтю 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами) доповнити пунктом 23 такого змісту:
«23) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій)».
8. Частину четверту статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити словами «крім випадків, встановлених законом».
 
    -320- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 1 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати, пунктом 2 розділу І, та викласти в такій редакції:
«У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 12 доповнити статтею 166-23 такого змісту:
«Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) статтю 221 після цифр «166-22» доповнити цифрами «166-23»;
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та його територіальних органів (стаття 166-23)».»;
 
Враховано    
    -321- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 3 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати, пунктом 3 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -322- Алексєєв І.С.
Підпункт 4 пункту 4 розділу VІІІ Проекту вважати пунктом 4 розділу І Проекту, та викласти у такій редакції:
«4. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, із наступними змінами):
1) частину другу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«На нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності.»;
2) абзац третій частини першої статті 4 після слів «нотаріальними діями,» доповнити словами «плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону,»;
3) статтю 31 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері.»;
4) статтю 46-1 викласти у такій редакції:
Стаття 46-1. Використання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва обов’язково використовує відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього.
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію, або його помічником.»;
5) у статті 55:
у частині першій після слова «заставляється» доповнити словами «або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно»;
частину восьму доповнити словами «та, у випадках, передбачених законом, державної реєстрації таких майнових прав»;
у частині дев’ятій:
після слів «про право власності» доповнити словами «або, за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей з цього реєстру»;
після слів «право власності на нерухомість» доповнити словами «або, за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей з цього реєстру».»;
підпункти 2, 8, 10 пункту 4 розділу VІІІ виключити.
 
Враховано частково    
    -323- Алексєєв І.С.
Підпункт 5 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 5 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -324- Алексєєв І.С.
Підпункт 6 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 6 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -325- Алексєєв І.С.
Підпункт 7 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 7 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -326- Алексєєв І.С.
Підпункт 9 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 8 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
442. VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-327- Алексєєв І.С.
У розділі VІІІ Проекту:
1) назву викласти в такій редакції:
«ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ».
 
Враховано   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
443. 1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2016 року крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
-328- Фаєрмарк С.О.
Пункт 1 розділу «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1, 2, 5 та 8 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 (щодо змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), 2 (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення), 5 (щодо змін до Закону України «Про звернення громадян») і 8 (щодо змін до Закону України «Про адміністративні послуги») розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
 
    -329- Алексєєв І.С.
У розділі VІІІ Проекту:
2) пункти 1-3 замінити пунктами 1-5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» такого змісту:
«1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім цього розділу та пункту 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано редакційно    
    -330- Крулько І.І.
У розділі «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
- частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2016 року крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.»;
 
Враховано по суті   
444. 2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-331- Алексєєв І.С.
2. Встановити, що:
1) з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.
2) у разі забезпечення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за рішенням Кабінету Міністрів України такі органи можуть наділятися повноваженнями суб’єктів державної реєстрації прав на відповідній адміністративно-територіальній одиниці до 1 січня 2016 року.
3) органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити до 01 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав на нерухоме майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру;
забезпечити до 01 січня 2016 року, а у випадку наділення суб’єктів державної реєстрації прав повноваженнями до 01 січня 2016 року - у строки визначені рішенням Кабінету Міністрів України, передачу органами державної реєстрації прав, утвореними Міністерством юстиції України, реєстраційних справ суб’єктам державної реєстрації прав утвореним, відповідно до цього Закону.
4. Рекомендувати міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, їх виконавчим органам забезпечити до 01 грудня 2015 року вжиття заходів, необхідних для реалізації повноважень суб’єктів державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором.
5. Рекомендувати сільським, селищним та міським (крім міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення) радам забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання про прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації прав виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень суб’єктів державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором..»
 
Враховано редакційно   2. Встановити, що:
1) з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна;
2) у разі забезпечення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за рішенням Кабінету Міністрів України такі органи можуть наділятися повноваженнями суб’єктів державної реєстрації прав на відповідній адміністративно-територіальній одиниці до 1 січня 2016 року;
3) органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав на нерухоме майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру;
забезпечити до 1 січня 2016 року, а в разі наділення суб’єктів державної реєстрації прав повноваженнями до 1 січня 2016 року - у строки визначені рішенням Кабінету Міністрів України, передачу органами державної реєстрації прав, утвореними Міністерством юстиції України, реєстраційних справ суб’єктам державної реєстрації прав, утвореним відповідно до цього Закону.
4. Рекомендувати міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття заходів, необхідних для реалізації їхніми виконавчими органами повноважень суб’єктів державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.
5. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам (крім рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання щодо прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації прав виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень суб’єктів державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру».
 
    -332- Крулько І.І.
У розділі «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
- частину другу викласти у наступній редакції:
«2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами)»;
- абзац перший частини третьої викласти у наступній редакції:
«3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:»;
- пункт перший частини третьої викласти у наступній реакції:
«частину сьому виключити;»;
- пункт другий частини четвертої (зміни до Закону України «Про інвестиційну діяльність») виключити;
- пункт десятий частини четвертої викласти у наступній реакції:
«10) статтю 125 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 3-4, ст. 27) виключити.»;
- частину п’яту виключити;
- частину шосту виключити.
 
Враховано частково    
445. 3. Установити, що з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, нотаріуси наділяються повноваженнями державного реєстратора речових прав на нерухоме майно незалежно від вчинення нотаріальної дії.
 
-333- Урбанський О.І.
У частині другій ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ слова «викласти в такій редакції» виключити;
 
Враховано      
446. У зв'язку з цим внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
447. у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
      
448. 1) у статті 3
 
      
449. абзац перший частини п’ятої після слів "органом державної реєстрації прав, " доповнити словом "нотаріусом, ";
 
      
450. абзаци другий та четвертий частини п'ятої виключити;
 
      
451. абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
 
      
452. "7. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об'єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав, або території, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, крім випадків, установлених абзацом третім частини п’ятої цієї статті."
 
      
453. 2) у статті 9:
 
      
454. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
      
455. "Нотаріус є державним реєстратором незалежно від вчинення нотаріальної дії."
 
      
456. у абзаці третьому частини першої слова "як спеціальний суб'єкт" виключити.
 
      
457. абзац сімнадцятий частини другої викласти в такій редакції:
 
      
458. «Нотаріус здійснює повноваження державного реєстратора, крім передбачених пунктом 4 частини другої цієї статті.»; .
 
      
459. 3) абзац третій частини першої статті 16 виключити.
 
      
460. У частині першій статті 46-1 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, із наступними змінами) слова "як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та" виключити.
 
      
461. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-334- Алексєєв І.С.
у пункті 4 розділу VІІІ Проекту:
слова та цифру «4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: - « виключити;
 
Враховано      
    -335- Алексєєв І.С.
підпункт 1 пункту 4 розділу VІІІ Проекту вважати пунктом 2 розділу І Проекту.
 
Враховано    
462. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-336- Пташник В.Ю.
у розділі 4 Перехідних та прикінцевих положень:
10) статтю 1 викласти у наступній редакції:
1) У Кодексі (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 166-22 такого змісту:
«Стаття 166-22. Порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Порушення встановлених законом строків проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також інші порушення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі сканування поданих заявником документів -
тягнуть за собою накладення штрафу на державних реєстраторів від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,-
тягнуть за собою накладення штрафу на державних реєстраторів від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Державним реєстром є громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України для таких осіб, та перебуває у трудових відносинах з районною, районною у місті, містах Києві та Севастополі державною адміністрацією або нотаріус (у тому числі, якщо речове право виникло без вчинення ним нотаріальної дії), який безпосередньо здійснює державну реєстрацію.»
 
Враховано редакційно      
463. доповнити статтею 166-22 такого змісту:
 
      
464. «Стаття 166-22. Порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
      
465. Порушення встановлених законом строків проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також інші порушення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі сканування поданих заявником документів -
 
      
466. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-337- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В підпункті 1 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень в пропонованій редакції нової статті 166-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення в абзацах 2 частини 1 та 2 слова «посадових осіб» замінити словами «державних реєстраторів».
 
Враховано редакційно по суті     
467. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
      
468. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
      
469. статтю 221 після цифр «166-21» доповнити цифрами
«, 166-22»;
 
      
470. пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:
 
      
471. «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та його територіальних органів (стаття 166-22); «;
 
-338- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Додати новий підпункт 1-1 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень такого змісту:
«В Кримінальному кодексі України додати нову статтю 205-2 такого змісту:
«Стаття 205-2 Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно або їх обтяжень
1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно або їх обтяжень, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору –
караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або державним реєстратором, -
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.»«
 
Відхилено      
472. 2) У частині третій статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; з наступними змінами):
 
-339- Алексєєв І.С.
у пункті 4 розділу VІІІ Проекту
підпункт 2 виключити;
 
Враховано      
473. після слів «житлового будівництва, « доповнити словами «через купівлю-продаж майнових прав, державну реєстрацію яких проведено відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
      
474. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
      
475. «Типова форма договору купівлі-продажу майнових прав на об’єкти житлового будівництва затверджується Кабінетом Міністрів України. «
 
      
476. 3) У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
-340- Алексєєв І.С.
Підпункт 3 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 3 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
477. пункт 14 статті 2 виключити;
 
      
478. підпункт «х» пункту 6 статті 3 виключити;
 
      
479. пункти 50 і 51 частини першої статті 4 виключити;
 
      
480. у частині першій статті 6 слова «за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно; « виключити.
 
      
481. 4) У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, із наступними змінами):
 
-341- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 4 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 4 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
482. абзац третій частини першої статті 4 доповнити словами "та частину адміністративного збору у випадках, передбачених законом";
 
      
483. частини першу - третю статті 46-1 викласти в такій редакції:
 
      
484. «Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
      
485. Порядок використання нотаріусами відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
      
486. 5) Статтю 16 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256, із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
-342- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 5 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 5 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
487. «Особливості розгляду скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».».
 
      
488. 6) Підпункт «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, з наступними змінами) доповнити новим підпунктом 7-1 такого змісту:
 
-343- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 6 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 6 розділу І законопроекту та викласти в такій редакції:
«6. Підпункт «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, з наступними змінами) доповнити новим підпунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;»
 
Враховано      
489. « 7-1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім виконавчих органів сільських та селищних рад); «
 
-344- Пташник В.Ю.
11) статтю 6 такого змісту:
«6) Підпункт «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, з наступними змінами) доповнити новим підпунктом 7-1 такого змісту:
« 7-1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім виконавчих органів сільських та селищних рад); « - виключити;
 
Відхилено      
490. 7) Частину першу статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20, ст.190 із наступними змінами) доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
 
-345- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 7 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 7 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
491. «23) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій).».
 
      
492. 8) Внести до статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; із наступними змінами) такі зміни:
 
-346- Кужель О.В.
Підпункт 8 пункту 4 Розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
    -347- Урбанський О.І.
Пункт 8 частини четвертої ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ виключити;
 
Враховано    
493. частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
-348- Мельник С.І.
пункт восьмий частини 4 розділу VІІІ виключити;
У зв'язку з цим пункти дев'ятий - десятий вважати відповідно пунктами восьмим - дев'ятим;
 
Враховано      
494. "8) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону.»;
 
-349- Левченко Ю.В.
П. 8 ч. 4 Розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -350- Поляков М.А.
у підпункті 8 пункту 4 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
абзац третій викласти в такій редакції:
«8) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону»;
 
Відхилено    
495. доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
      
496. «Банк має право розпочати діяльність щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за умови виконання встановлених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності.»;
 
-351- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Підпункт 8 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень виключити.
 
Враховано      
    -352- Фаєрмарк С.О.
У абзаці п’ятому підпункту 8 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту слова «спільно з Національним банком України» виключити.
 
Враховано    
    -353- Поляков М.А.
у підпункті 8 пункту 4 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
у абзаці п’ятому слова «спільно з Національним банком України» пропонуємо виключити.
 
Враховано    
497. У зв’язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - п’ятнадцятою.
 
-354- Пташник В.Ю.
статтю 8 такого змісту:
«8) Внести до статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; із наступними змінами) такі зміни:
частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону.»;
доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«Банк має право розпочати діяльність щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за умови виконання встановлених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності.»;
У зв’язку з цим частини дванадцяту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою – п’ятнадцятою.» - виключити;
 
Враховано      
498. 9) Частину четверту статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами) після слів «відповідного місцевого бюджету» доповнити словами та знаками «, крім випадків, встановлених законами.».
 
-355- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 9 пункту 4 розділу VІІІ законопроекту вважати пунктом 8 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
499. 10) Частину другу статті 328 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356 із наступними змінами) доповнити словами: «, або органом державної влади, який наділений відповідними повноваженнями згідно з законом.».
 
-356- Кужель О.В.
Підпункт 10 пункту 4 Розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
    -357- Ільюк А.О.
Розділ VІІІ законопроекту (Прикінцеві та перехідні положення) доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Встановити, що органом, уповноваженим розраховувати оціночну вартість у визначенні пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України, є центральний орган виконавчої влади у сфері здійснення державної податкової та митної політики, який веде Єдиний автоматизований реєстр оціночної вартості об'єктів нерухомості у затвердженому ним порядку та здійснює автоматизований розрахунок такої вартості із застосуванням інформаційних систем, що відповідають встановленим ним вимогам.
Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), відповідно до пункту 172.11 статті 172 Податкового кодексу України, визначається Кабінетом Міністрів України без поширення дії Закотив України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про оцінку земель».
У зв'язку з цим пункти 5-9 вважати пунктами 6-10.
 
Відхилено    
500. 5. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-358- Алексєєв І.С.
Пункти 5-9 розділу VІІІ законопроекту - виключити.
 
Враховано      
501. 6. Дія Закону щодо особливостей державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснюється із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб, у тому числі майнових прав на об’єкти інвестування, поширюється на об’єкти будівництва, будівництво яких розпочато після набрання ним чинності.
 
      
502. 7. Кабінету Міністрів України до 01 грудня 2015 року:
 
      
503. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
504. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
      
505. 8. Міністерству юстиції України до 01 січня 2016 року забезпечити передачу його територіальними органами реєстраційних справ в паперовому вигляді виконавчим комітетам міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
 
      
506. 9. Виконавчим комітетам міської ради міста обласного значення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі державним адміністраціям до 01 грудня 2015 року створити умови для виконання повноважень, передбачених цим Законом.

-359- Сольвар Р.М.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 10 наступного змісту: «Передбачити можливість реалізації повноважень особами, визначеними статтею 6 цього Закону, з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, у випадку створення відповідних належних умов для виконання приписів даного Закону і реальної можливості реалізації своїх повноважень, визначених даним Законом, такими особами.».
 
Враховано по суті