Кількість абзаців - 1568 Таблиця поправок


Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
-1- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 
3.

 
-2- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Після назви доповнити новими абзацами такого змісту:
"Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 
4.

 
-3- Кабінет Міністрів України
У тексті законопроекту слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі
 
Враховано частково      
5. Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, статутів територіальних громад та символіки.
 
-4- Федорук М.Т.
У преамбулі слова "статутів територіальних громад" виключити;
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та їхньої символіки.
 
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
10. 1) адреса електронної пошти юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування без статусу юридичної особи, та фізичної особи - підприємця (далі - адреса електронної пошти) -запис, який ідентифікує поштову скриньку, яка використовується для зв’язку в електронній формі з юридичною особою, її відокремленим підрозділом, громадським формуванням, яке не має статусу юридичної особи, та фізичною особою - підприємцем;
 
-5- Семенуха Р.С.
П.п. 1, 8, 9, 12, 15, 18 ч.1 ст.1 виключити;
 
Враховано частково      
11. 2) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка) -документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій, та містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органів державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
   1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка) – документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;
 
12. 3) громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
 
-6- Литвин В.М.
У пункті 3 слова "професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки" замінити словами "професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання".
 
Враховано   3) громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
 
    -7- Дроздик О.В.
У пункті 3 слова "професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки" замінити словами "професійні спілки, організації профспілок та їх об’єднань (якщо це передбачено статутом профспілки) та об’єднань професійних спілок зі статусом юридичної особи";
 
Враховано редакційно    
    -8- Левченко Ю.В.
У п. 3 ч. 1 ст. 1 Законопроекту виключити слова "передбачені статутом профспілки".
 
Відхилено    
13. 4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання та символіки громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, професійної спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців (далі - символіка), засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом;
 
-9- Литвин В.М.
у пункті 4 слова "офіційне визнання і підтвердження державою фактів створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання та символіки громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, професійної спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців (далі – символіка)" замінити словами "офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їх символіки";
 
Враховано   4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
 
    -10- Дроздик О.В.
У пункті 4 слова "професійні спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи" замінити словами "професійні спілки, організації профспілок та їх об’єднань (якщо це передбачено статутом профспілки) та об’єднань професійних спілок зі статусом юридичної особи";
 
Враховано редакційно    
    -11- Левченко Ю.В.
У п. 4 ч. 1 ст. 1 виключити слова "професійної спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи".
 
Відхилено    
    -12- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - адміністративна послуга, метою якої є офіційне визнання і підтвердження державою фактів створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання та символіки громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, професійної спілки, об'єднання профспілок із статусом юридичної особи, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців (далі - символіка), засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом"
 
Відхилено    
14. 5) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - держатель Єдиного державного реєстру) - Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру;
 
   6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - держатель Єдиного державного реєстру) - Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 
15. 6) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - посадова (службова) особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус які від імені держави проводить державну реєстрацію;
 
-13- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині першій статті 1:
У пункті 6 слова "посадова (службова) особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус які від імені держави проводить державну реєстрацію" замінити словами "особа, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус";
 
Враховано   5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;
 
    -14- Пташник В.Ю.
пункт 6 частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
"6)державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) – посадова (службова) особа суб’єкта державної реєстрації";
 
Відхилено    
16. 7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) -єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців України;
 
   7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;
 
17. 8) заявник:
 
   8) заявник:
 
18. засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
   засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 
19. керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення органу державної влади, органу місцевого самоврядування;
 
   керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування;
 
20. голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
-15- Довгий О.С.
Абзац четвертий пункту 8 частини 1 статті 1 слова "комісії з припинення" замінити словами "відповідної комісії".
 
Відхилено   голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
21. уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, -у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
   уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, – у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 
22. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення щодо припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
23. Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку із прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;
 
   Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;
 
24. Міністерство юстиції України - у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
   Міністерство юстиції України - у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
25. фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
   фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
26. фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
 
   фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
 
27. орган державної влади, родичі та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою;
 
-16- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
Абзац одинадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:
"орган державної влади, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою";
 
Враховано частково   державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою;
 
28. сільський, селищний, міський голова - у разі подання документів для державної реєстрації статуту (нової редакції статуту) територіальної громади;
 
-17- Федорук М.Т.
Абзац дванадцятий пункту 8 частини першої статті 1 виключити;
 
Враховано      
    -18- Дроздик О.В.
Пункт 8 доповнити новим абзацом у такій редакції:
"керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок – у разі подання документів для державної реєстрації професійної спілки, організації профспілок та їх об’єднань (якщо це передбачено статутом профспілки) та об’єднань професійних спілок";
 
Відхилено    
29. 9) заява про державну реєстрацію - документ встановленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру та їх обробки;
 
-19- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
У пункті 9 слово "особи" замінити словом "заявника";
 
Відхилено      
30. 10) витяг з Єдиного державного реєстру (далі - витяг) -документ в паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за вказаним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначену у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
 
   2) витяг з Єдиного державного реєстру (далі - витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
 
31. 11) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі - код доступу) -це унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, яка генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів);
 
   9) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі – код доступу) – унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів);
 
32. 12) модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб;
 
-20- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
У пункті 12 слово "типовий" виключити;
 
Відхилено      
33. 13) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи - підприємця (далі - Персональний кабінет) - особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця та громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, на Порталі електронних сервісів, яка призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безкоштовного доступу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, які містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату;
 
   10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи - підприємця (далі - персональний кабінет) - особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;
 
34. 14) Портал електронних сервісів - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
   11) портал електронних сервісів - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
35. 15) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі - принцип мовчазної згоди) -принцип згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від органів державної влади в порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні органи державної влади у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;
 
   12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі - принцип мовчазної згоди) – принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів в порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;
 
36. 16) реєстраційна справа - сукупність документів в паперовій або електронній формі, що подаються для проведення реєстраційних дій;
 
-21- Довгий О.С.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
"16) реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій".
 
Враховано   13) реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій;
 
37. 17) суб’єкт державної реєстрації:
 
   14) суб’єкт державної реєстрації:
 
38. Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та символіки;
 
-22- Довгий О.С.
Абзац другий пункту 17 частини 1 статті 1 після слів "державної реєстрації" доповнити словами "центральних органів виконавчої влади".
 
Відхилено   Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;
 
39. територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад міст Києва та Севастополя;
 
-23- Федорук М.Т.
У абзаці третьому пункту 17 частини першої статті 1 слова "статутів територіальних громад міст Києва та Севастополя" виключити;
 
Враховано   територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;
 
    -24- Литвин В.М.
У абзаці третьому пункту 17 слова "професійних спілок та їх об’єднань" замінити словами "професійних спілок, їх організацій та об’єднань"
 
Враховано    
40. районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань без статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
-25- Федорук М.Т.
У абзаці четвертому пункту 17 частини першої статті 1 слова "статутів територіальних громад сіл, селищ, міст," виключити;
 
Враховано   районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань без статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
    -26- Литвин В.М.
У абзаці четвертому пункту 17 слова "професійних спілок та їх об’єднань" замінити словами "професійних спілок, їх організацій та об’єднань".
 
Враховано    
    -27- Дроздик О.В.
У четвертому абзаці пункту 17 частини першої статті 1 слова "місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань" замінити словами "первинних, місцевих, обласних професійних спілок, їх організацій та об’єднань первинних, місцевих, обласних професійних спілок"
 
Враховано редакційно    
    -28- Довгий О.С.
Абзац четвертий пункту 17 частини 1 статті 1 після слів "державної реєстрації" доповнити словами "органів влади та місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
41. виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, банки - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
-29- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Абзац п’ятий пункту 17 викласти в такій редакції:
"виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти, критерії та вимоги до яких, а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає Кабінет Міністрів України (далі – акредитовані суб’єкти) – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення;";
 
Враховано   виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти, критерії та вимоги до яких, а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає Кабінет Міністрів України (далі – акредитовані суб’єкти) – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення;
 
    -30- Левченко Ю.В.
Виключити з п. 17 ч. 1 ст. 1 Законопроекту наступні слова "всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань", "обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань", "місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань", "банки – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
Враховано частково    
    -31- Пташник В.Ю.
підпункт 5 пункту 17 частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
"районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;"
 
Відхилено    
    -32- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В абзаці 5 частини 17 статті 1 після слів "державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси," перед словами "– у разі державної реєстрації інших юридичних осіб" в виключити слово "банки".
 
Враховано    
    -33- Сольвар Р.М.
Положення викласти у наступній редакції:
"17) суб'єкт державної реєстрації:
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах, Київської обласної ради, підприємства, установи та організації, що виключно належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, Києві та Севастополі державні адміністрації, державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, банки, - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;"
 
Враховано редакційно    
    -34- Кобцев М.В.
У абзаці п’ятому підпункту 17 пункту 1 статті 1 розділу І проекту закону після слів "приватні нотаріуси" кому та слово ", банки" вилучити.
 
Враховано    
    -35- Федорук М.Т.
Абзац п’ятий пункту 17 частини першої статті 1 після слова "значення," доповнити словами "виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,";
 
Враховано редакційно    
42. 18) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, допущена державним реєстратором при проведенні ним реєстраційних дій;
 
-36- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
У пункті 18 слова "чи інша" виключити;
 
Враховано   15) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій;
 
    -37- Довгий О.С.
У пункті 18 частини 1 статті 1 слово "інша" замінити словом "пунктуаційна"
 
Відхилено    
43. 19) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України та визначений держателем Єдиного державного реєстру, який здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром;
 
-38- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Пункті 19 викласти у такій редакції:
"19) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі – технічний адміністратор) – визначене Міністерством юстиції України державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром;".
 
Враховано   16) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - визначене Міністерством юстиції України державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром;
 
    -39- Семенуха Р.С.
У статті 1 проекту Закону:
Пункт 19 викласти в такій редакції:
"19) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України та визначений Міністерством юстиції України як держателем Єдиного державного реєстру для здійснення заходів із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром";
 
Відхилено    
    -40- Довгий О.С.
У пункті 19 статті 1 слова "суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України та визначений держателем Єдиного державного реєстру, який" замінити словами "віднесене до сфери управління Міністерства юстиції України державне казенне підприємство, яке"
 
Враховано редакційно    
44. 20) установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо.
 
   17) установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо.
 
45. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
-41- Сольвар Р.М.
Доповнити частину першу статті 1 новим положенням наступного змісту:
"21) оператор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - оператор):
інші органи та особи, перелік та вимоги до яких визначаються Кабінетом Міністрів України;"
 
Відхилено   Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
46. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України та інших законах.
 
   2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному кодексах України та інших законодавчих актах.
 
47. Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації
 
-42- Семенуха Р.С.
Статтю 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про адміністративні послуги" та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону".
 
Відхилено   Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації
 
48. 1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
 
-43- Литвин В.М.
Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну реєстрацію, застосовуються норми міжнародного договору".
 
Враховано   1. Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну реєстрацію, застосовуються норми міжнародного договору.
 
    -44- Довгий О.С.
Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У випадку якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми та правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну реєстрацію, тоді застосовуються норми міжнародного договору".
 
Враховано редакційно    
49. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
50. 1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, статутів територіальних громад та символіки.
 
-45- Федорук М.Т.
У частині першій статті 3 слова "статутів територіальних громад" виключити;
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та їхньої символіки.
2. Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань.
 
    -46- Литвин В.М.
Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань".
 
Враховано    
    -47- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
Доповнити статтю 3 частиною другою такого змісту:
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян, в тому числі професійних спілок, їх організацій та об'єднань.
 
Враховано редакційно    
    -48- Дроздик О.В.
Статтю 3 доповнити новою частиною у такій редакції:
"Особливості державної реєстрації професійних спілок, організацій профспілок та їх об’єднань (якщо це передбачено статутом профспілки) та об’єднань професійних спілок зі статусом юридичної особи визначається цим Законом".
 
Враховано редакційно    
    -49- Довгий О.С.
Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Законами України можуть бути визначені особливості державної реєстрації громадських формувань та органів виконавчої влади".
 
Враховано редакційно    
51. Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації
 
   Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації
 
52. 1. Державна реєстрація базується на таких основних принципах:
 
   1. Державна реєстрація базується на таких основних принципах:
 
53. 1) обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;
 
54. 2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, які стали підставою для її проведення;
 
   2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;
 
55. 3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та її особливостей виключно цим Законом;
 
-50- Довгий О.С.
Пункт 3 частини 1 статті 4 виключити
 
Відхилено   3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;
 
56. 4) державної реєстрації за заявницьким принципом;
 
-51- Довгий О.С.
Пункт 4 частини 1 статті 4 виключити
 
Відхилено   4) державної реєстрації за заявницьким принципом;
 
57. 5) прийняття документів для державної реєстрації та державна реєстрація за принципом екстериторіальності в межах України;
 
-52- Пташник В.Ю.
пункт 5 частини 1 статті 4 такого змісту:
"5)прийняття документів для державної реєстрації та державна реєстрація за принципом екстериторіальності в межах України;" - виключити;
 
Відхилено   5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;
 
58. 6) єдності методології державної реєстрації;
 
   6) єдності методології державної реєстрації;
 
59. 7) об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
 
   7) об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
 
60. 8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
 
-53- Довгий О.С.
Пункт 8 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі документів та відповідно до цього Закону".
 
Відхилено   8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
 
61. 9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.
 
   9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.
 
62. 2. Юридична особа вважається створеною та набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення.
 
-54- Семенуха Р.С.
Ч.2 ст.4 виключити
 
Враховано      
63. 3. Громадське формування набуває статусу юридичної особи у випадках, передбачених законом.
 
-55- Семенуха Р.С.
Ч.3 ст.4 виключити
 
Враховано      
64. 4. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 
-56- Семенуха Р.С.
Ч.4 ст.4 виключити
 
Враховано      
65. 5. Виділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника, та вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.
 
-57- Семенуха Р.С.
Ч.5 ст.4 викласти у новій редакції: "Виділ юридичних осіб здійснюється шляхом одночасної державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу, та змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи – правонаступника.".
 
Відхилено   2. Виділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника, і вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.
 
66. 6. Злиття юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
 
-58- Семенуха Р.С.
Ч.6 ст.4 викласти у новій редакції: "Злиття юридичних осіб здійснюється шляхом одночасної державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.".
 
Відхилено   3. Злиття юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
 
67. 7. Перетворення юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.
 
-59- Довгий О.С.
У частині 7 слова "та вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи" виключити.
 
Відхилено   4. Перетворення юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи і вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.
 
    -60- Семенуха Р.С.
Ч.7 ст.4 викласти у новій редакції: "Перетворення юридичних осіб здійснюється шляхом одночасної державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та новоутвореної юридичної особи.".
 
Відхилено    
68. 8. Поділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
 
-61- Семенуха Р.С.
Ч.8 ст.4 викласти у новій редакції: "Поділ юридичних осіб здійснюється шляхом одночасної державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.".
 
Відхилено   5. Поділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
 
69. 9. Приєднання юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, та вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.
 
-62- Семенуха Р.С.
Ч.9 ст.4 викласти у новій редакції: "Приєднання юридичних осіб здійснюється шляхом одночасної державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.".
 
Відхилено   6. Приєднання юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, та вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.
 
70. 10. Фізична особа набуває статусу фізичної особи - підприємця з дати державної реєстрації її як фізичної особи - підприємця.
 
-63- Семенуха Р.С.
Ч.ч. 10, 11 ст. 4 виключити
 
Враховано частково      
71. 11. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу фізичної особи - підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
   7. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.
 
72. 12. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності підлягають реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
   8. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності підлягають реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
73. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
74. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
   ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
75. Стаття 5. Система органів державної реєстрації
 
   Стаття 5. Система органів державної реєстрації
 
76. 1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять:
 
-64- Сольвар Р.М.
Доповнити частину першу статті 5 новим абзацом наступного змісту:
"оператори."
 
Відхилено   1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять:
 
77. Міністерство юстиції України;
 
   1) Міністерство юстиції України;
 
78. суб’єкти державної реєстрації.
 
-65- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 5:
Абзац третій частини першої перед словами "суб’єкти державної реєстрації" доповнити словом "інші";
 
Враховано   2) інші суб’єкти державної реєстрації.
 
79. 2. До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації належить:
 
   2. До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації належить:
 
80. 1) формування державної політики у сфері державної реєстрації;
 
   1) формування державної політики у сфері державної реєстрації;
 
81. 2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації;
 
   2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації;
 
82. 3) координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань;
 
   3) координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань;
 
83. 4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації;
 
   4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації;
 
84. 5) здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;
 
   5) здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;
 
85. 6) визначення технічного адміністратора;
 
   6) визначення технічного адміністратора;
 
86. 7) акредитація банків, як суб’єктів державної реєстрації;
 
-66- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Пташник В.Ю.
Левченко Ю.В.
Бабак А.В.
Сотник О.С.
Хміль М.М.
У статті 5:
У частині другій:
пункт 7 виключити;
У зв’язку з цим пункти 8-14 вважати відповідно пунктами 7-13;
 
Враховано      
87. 8) забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру;
 
-67- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 5:
У частині другій:
пункт 8 доповнити словами "та приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом";
 
Враховано   7) забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру та прийняття рішень про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;
 
88. 9) розгляд скарг на реєстраційні дії, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора та прийняття за результатами їх розгляду рішень, які є обов’язковими для виконання;
 
-68- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 5:
У частині другій:
пункт 9 викласти у такій редакції:
"9) розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;";
 
Враховано   8) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України та прийняття обов’язкових до виконання суб’єктами державної реєстрації рішень, передбачених цим Законом;
 
    -69- Семенуха Р.С.
П.9 ч.2 ст.5 доповнити словами "суб’єктами державної реєстрації".
 
Враховано редакційно    
89. 10) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 
   9) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 
90. 11) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань державної реєстрації;
 
   10) взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань державної реєстрації;
 
91. 12) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та символіки;
 
-70- Левченко Ю.В.
В пункті 12 частини 2 статті 5 Законопроекту слова "всеукраїнських профспілок, їх об’єднань" виключити.
 
Відхилено   11) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;
 
92. 13) надання виписок та інформаційних довідок в паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;
 
   12) надання виписок та інформаційних довідок у паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;
 
93. 14) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
 
-71- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 5:
У частині другій:
пункт 14 доповнити словами "та іншими нормативно-правовими актами".
 
Враховано   13) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
94. 3. До повноважень суб’єктів державної реєстрації належить:
 
-72- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
"3. До повноважень інших суб’єктів державної реєстрації належить:
1) забезпечення:
прийому документів, поданих для державної реєстрації;
державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
ведення реєстраційних справ;
2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";
Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати усі повноваження, визначені у цій частині, або здійснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації на підставі договору з іншим суб’єктом державної реєстрації та (або) нотаріусом."
 
Враховано   3. До повноважень інших суб’єктів державної реєстрації належить:
1) забезпечення:
прийому документів, поданих для державної реєстрації;
державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
ведення реєстраційних справ;
2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати усі повноваження, визначені у цій частині, або здійснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації на підставі договору з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або нотаріусом.
 
95. 1) організаційне та матеріально-технічне забезпечення державної реєстрації, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
 
      
96. 2) забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації;
 
      
97. 3) забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
 
      
98. 4) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру;
 
      
99. 5) забезпечення ведення реєстраційних справ;
 
      
100. 6) інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
      
101. Банк, як суб’єкт державної реєстрації здійснює повноваження, визначені цією частиною, після його акредитації Міністерством юстиції України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.
 
-73- Пташник В.Ю.
останній абзац частини 3 статті 5 такого змісту:
"Банк, як суб’єкт державної реєстрації здійснює повноваження, визначені цією частиною, після його акредитації Міністерством юстиції України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України." - виключити;
 
Враховано      
    -74- Левченко Ю.В.
Абз. 8 ч. 3 ст. 5 Законопроекту виключити
 
Враховано    
    -75- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Абзац 2 частини 3 статті 5 виключити.
 
Враховано    
    -76- Сольвар Р.М.
Доповнити статтю 5 новою частиною наступного змісту:
"4. До повноважень операторів належить:
1)заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником;
2)прийом документів за описом (крім документів, поданих в електронній формі);
3)виготовлення копій документів у електронній формі;
4)внесення копій документів у електронній формі до Єдиного державного реєстру;
5)надання відомостей з Єдиного державного реєстру."
 
Враховано редакційно    
    -77- Федорук М.Т.
Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі якщо сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не забезпечили діяльність державних реєстраторів у їх виконавчих комітетах та здійснення інших наданих цим Законом повноважень відповідні повноваження здійснюються районними державними адміністраціями.";
 
Відхилено    
    -78- Поляков М.А.
У останньому абзаці частини 3 статті 5 законопроекту слова "спільно з Національним банком України" виключити;
 
Враховано    
102. Стаття 6. Державний реєстратор
 
   Стаття 6. Державний реєстратор
 
103. 1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у відповідних трудових відносинах з Міністерством юстиції України, територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, районним, районним у місті, міським (міста обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції, виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районним, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, банком, який пройшов акредитацію, та нотаріус.
 
-79- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 6:
У частині першій слова "відповідних трудових відносинах з Міністерством юстиції України, територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, районним, районним у місті, міським (міста обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції, виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районним, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, банком, який пройшов акредитацію," замінити словами "трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів)".
 
Враховано   1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.
 
    -80- Пташник В.Ю.
частину 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
"1.Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у відповідних трудових відносинах з Міністерством юстиції України, територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, районним, районним у місті, міським (міста обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції, районним, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями.";
 
Відхилено    
    -81- Левченко Ю.В.
Із ч. 1 ст. 6 Законопроекту слово "банком" виключити.
 
Враховано    
    -82- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 1 статті 6 після слів "районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями," перед словами "та нотаріус." виключити слова "банком, який пройшов акредитацію,".
 
Враховано    
    -83- Федорук М.Т.
У частині першій статті 6 після слова "значення" доповнити словами "виконавчим комітетом міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади, що утворена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";
 
Відхилено    
104. 2. Державний реєстратор:
 
   2. Державний реєстратор:
 
105. 1) приймає документи;
 
   1) приймає документи;
 
106. 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
   2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
107. 3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
 
   3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
 
108. 4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
   4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
109. 5) веде Єдиний державний реєстр;
 
   5) веде Єдиний державний реєстр;
 
110. 6) веде реєстраційні справи;
 
   6) веде реєстраційні справи;
 
111. 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
-84- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Статтю 6 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку із її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника) обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію."
У зв’язку з цим частини 3 – 5 вважати відповідно частинами 4 – 6.
 
Враховано   7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
3. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника) обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
4. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.
 
    -85- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 6:
Частину третю доповнити абзацом першим такого змісту:
"3. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У цьому випадку така державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.".
 
Враховано    
112. 3. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційну дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації.
 
-86- Кулініч О.І.
Частину третю статті 6 після слів "родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер)" доповнити словами "а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є"
 
Враховано   Державний реєстратор не має права проводити реєстраційну дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації.
 
113. 4. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань без статусу юридичної особи у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
   5. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань без статусу юридичної особи у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
114. 5. Державному реєстратору надається та обмежується доступ в Єдиному державному реєстрі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
-87- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 6:
Частину п’яту виключити.
 
Враховано   6. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції Міністерство юстиції України може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторів, що діють на відповідній території (нотаріальному окрузі).
 
    -88- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 5 статті 6 додати новий абзац 2 такого змісту:
"У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції Міністерство юстиції може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторів, що діють на відповідній території (нотаріальному окрузі)."
 
Враховано    
115. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІІ
 
116. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
 
   ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
 
117. Стаття 7. Єдиний державний реєстр
 
   Стаття 7. Єдиний державний реєстр
 
118. 1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
 
-89- Семенуха Р.С.
У ч.1 ст.7 слово "достовірною" виключити.
 
Відхилено   1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
 
119. 2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
 
-90- Семенуха Р.С.
Ч.2 ст.7 виключити.
 
Відхилено   2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
 
120. 3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:
 
   3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:
 
121. 1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур;
 
   1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур;
 
122. 2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію;
 
   2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію;
 
123. 3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
 
-91- Семенуха Р.С.
Пункт 3 частини третьої статті 7 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису або визначених законом альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників";
 
Відхилено   3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
 
124. 4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності;
 
-92- Пташник В.Ю.
пункт 4 частини 3 статті 7 такого змісту:
"4)державну реєстрацію за принципом екстериторіальності;" - виключити;
 
Відхилено   4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності;
 
125. 5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій;
 
   5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій;
 
126. 6) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) її засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
 
   6) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
 
127. 7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
 
   7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
 
128. 8) передачу органам державної влади відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;
 
   8) передачу державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;
 
129. 9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
-93- Семенуха Р.С.
П.9 ч.3 ст.7 на початку доповнити словами "сумісність та".
 
Відхилено   9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 
130. 10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
   10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
131. 11) захист даних згідно із законом;
 
   11) захист даних згідно із законом;
 
132. 12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
 
   12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
 
133. 13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
   13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
134. 4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.
 
   4. До Єдиного державного реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
 
135. 5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власності.
 
   5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власності.
 
136. Стаття 8. Портал електронних сервісів
 
   Стаття 8. Портал електронних сервісів
 
137. 1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:
 
   1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:
 
138. 1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
   1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
139. 2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
   2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
140. 3) перегляд стану розгляду поданих документів;
 
   3) перегляд стану розгляду поданих документів;
 
141. 4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
 
   4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
 
142. 5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
 
   5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
 
143. 6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;
 
   6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;
 
144. 7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу та інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
145. 8) оплату адміністративного збору та оплату за надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використаннями платіжних систем через мережу Інтернет;
 
-94- Семенуха Р.С.
П.8 ч.1 ст.8 доповнити словами "в режимі реального часу".
 
Враховано   8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;
 
146. 9) функціонування Персонального кабінету;
 
   9) функціонування персонального кабінету;
 
147. 10) доступ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
-95- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Викласти пункт у новій редакції
"10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;"
 
Враховано   10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
148. 11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
   11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
149. 2. Порядок функціонування Порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України.
 
   2. Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України.
 
150. Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
 
   Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
 
151. 1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, яке не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:
 
   1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:
 
152. відповідних заяв про державну реєстрацію;
 
   1) відповідних заяв про державну реєстрацію;
 
153. документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;
 
   2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;
 
154. відомостей, отриманих в результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади.
 
   3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.
 
155. 2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
 
-96- Федорук М.Т.
абзац перший частини другої статті 9 після слова "особи" доповнити словами "крім органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб";
 
Враховано   2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
 
156. 1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
-97- Семенуха Р.С.
У статті 9 проекту Закону:
у частині другій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) повне та (у разі наявності) скорочене найменування юридичної особи державною мовою, у тому числі комерційне (фірмове) найменування для юридичних осіб, що є підприємницькими товариствами. У разі якщо в установчих документах юридичної особи її найменування вказано також іноземною мовою (іноземними мовами) в Єдиному державному реєстрі вказується також найменування юридичної особи цією мовою (цими мовами)";
 
Відхилено   1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
 
157. 2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
 
   2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
 
158. 3) організаційно-правова форма;
 
   3) організаційно-правова форма;
 
159. 4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійної спілки, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);
 
-98- Литвин В.М.
У пункті 4 частини другої статті 9 слова "професійна спілка, об’єднання професійної спілки, організація профспілки, передбачена статутом профспілки" замінити словами ""професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок".
 
Враховано   4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);
 
    -99- Дроздик О.В.
У пункті 4 ч. 2 ст. 9 слова "професійна спілка, об’єднання професійної спілки, організація профспілки, передбачена статутом профспілки" виключити;
 
Відхилено    
    -100- Левченко Ю.В.
Із п. 4 ч. 2 ст. 9 Законопроекту виключити слова "професійна спілка, об’єднання професійної спілки, організація профспілки, передбачена статутом профспілки".
 
Відхилено    
160. 5) дані про статус громадського формування;
 
   5) дані про статус громадського формування;
 
161. 6) центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права;
 
-101- Семенуха Р.С.
У статті 9 проекту Закону:
у частині другій:
пункт шостий доповнити словами "або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі";
 
Враховано   6) центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі;
 
    -102- Семенуха Р.С.
У п.6 ч.2 ст.9 слова "публічного права" замінити словами " (для юридичних осіб, які належать до сфери управління такого органу)".
 
Відхилено    
162. 7) мета діяльності громадського формування;
 
   7) мета діяльності громадського формування;
 
163. 8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (далі - ім’я); дата народження; країна громадянства; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку із державною реєстрацією;
 
   8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;
 
164. 9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності;
 
-103- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Доповнити підпункт 9 частини другої статті 9 реченням такого змісту: "У разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, то інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не надається."
 
Враховано   9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.
У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається;
 
165. 10) місцезнаходження юридичної особи;
 
   10) місцезнаходження юридичної особи;
 
166. 11) види діяльності;
 
   11) види діяльності;
 
167. 12) назва органів управління юридичної особи;
 
   12) назва органів управління юридичної особи;
 
168. 13) відомості про керівника юридичної особи; особу (осіб), яка (які) має (мають) право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи); особу (осіб), яка (які) мають право подавати документи для державної реєстрації (крім керівника юридичної особи): ім’я; дата народження; посада; дата призначення - для керівника юридичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
-104- Семенуха Р.С.
П.13 ч.2 ст.9 викласти у новій редакції: "відомості про керівника юридичної особи, а за бажання юридичної особи – також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: ім’я; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи"
 
Враховано   13) відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи – також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
 
169. 14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; посада; контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування;
 
   14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування;
 
170. 15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), у тому числі частки кожного із засновників (учасників);
 
   15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);
 
171. 16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);
 
   16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);
 
172. 17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документу іншого громадського формування;
 
   17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
 
173. 18) інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
 
   18) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
 
174. 19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
175. 20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
   20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
176. ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
 
   ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
 
177. найменування відокремленого підрозділу;
 
   найменування відокремленого підрозділу;
 
178. місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
   місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
179. види діяльності відокремленого підрозділу;
 
   види діяльності відокремленого підрозділу;
 
180. відомості про керівника відокремленого підрозділу: ім'я; посада; дата народження; дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
   відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
181. відомості про членів керівних органів: ім’я; дата народження; посада; контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
 
   відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
 
182. відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
 
   відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
 
183. інформація про здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
   інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
184. 21) дані про підрозділ громадського формування, який діє із статусом юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, профспілкова організація);
 
-105- Литвин В.М.
У пункті 21 частини другої статті 9 слова "профспілкова організація" замінити словами "організація профспілки".
 
Враховано   21) дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, організація профспілки);
 
    -106- Левченко Ю.В.
Із пункту 21 частини 2 статті 9 Законопроекту виключити слова "профспілкова організація".
 
Відхилено    
    -107- Дроздик О.В.
у пункті 21 слова "профспілкова організація" виключити
 
Відхилено    
185. 22) дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;
 
   22) дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;
 
186. 23) дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;
 
   23) дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;
 
187. 24) відомості про структурні утворення політичної партії:
 
   24) відомості про структурні утворення політичної партії:
 
188. вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);
 
   вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);
 
189. територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії; наявність статусу юридичної особи;
 
   територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, наявність статусу юридичної особи;
 
190. дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;
 
   дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;
 
191. відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи, які містяться в частині другій цієї статті;
 
   відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи, що містяться в частині другій цієї статті;
 
192. додаткові відомості про структурні утворення політичної партії без статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності); дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім'я, по батькові; відомості про склад керівних органів; місцезнаходження, номер телефону; відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності; підстави для зупинення розгляду документів; підстави для відмови в державній реєстрації; відомості про скасування реєстраційних дій; відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора; дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації; місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
   додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, найменування (повне, скорочене (за наявності), дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій, відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім'я, по батькові, відомості про склад керівних органів, місцезнаходження, номер телефону, відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
193. 25) дата легалізації (реєстрації) та реєстраційних номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності цим Законом;
 
   25) дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності цим Законом;
 
194. 26) дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
-108- Семенуха Р.С.
У п.26 ч.2 ст.9 слова ", визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для" виключити.
 
Відхилено   26) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
195. 27) дані про відміну рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 
   27) дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 
196. 28) дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
 
   28) дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
 
197. 29) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
   29) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
198. 30) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
   30) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
199. 31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
-109- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині другій статті 9:
у пункті 31 слова "та/або" замінити словами "судового рішення про арешт корпоративних прав,";
 
Враховано   31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, судового рішення про арешт корпоративних прав, судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
200. 32) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;
 
   32) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;
 
201. 33) підстави для зупинення розгляду документів;
 
   33) підстави для зупинення розгляду документів;
 
202. 34) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
-110- Семенуха Р.С.
У статті 9 проекту Закону:
у частині другій:
у пункті 34 слово "справжності" замінити на слово "достовірності";
 
Відхилено   34) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
203. 35) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
   35) підстави для відмови в державній реєстрації;
 
204. 36) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
   36) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
205. 37) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
   37) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
206. 38) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   38) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
207. 39) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   39) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
208. 40) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   40) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
209. 41) фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати в електронній формі, отримана з інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;
 
-111- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 9:
у пункті 41 слово "річні" виключити.
 
Враховано   41) фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати в електронній формі, отримана з інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;
 
210. 42) звітність про статутну діяльність громадського формування;
 
-112- Литвин В.М.
Довгий О.С.
Пункт 42 частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
    -113- Дроздик О.В.
у пункті 42 слова "звітність про статутну діяльність громадського формування" доповнити словами "крім професійної спілки, її організації, об’єднання профспілок";
 
Відхилено    
211. 43) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
   42) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 
212. 44) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім та оголошення його померлим; відомості про смерть керівника юридичної особи та особи (осіб), яка (які) мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи);
 
-114- Семенуха Р.С.
П.44 ч.2 ст. 9 викласти у новій редакції: "відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім та оголошення його померлим; відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи".
 
Враховано   43) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
 
213. 45) дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символіки; підстави для зупинення розгляду документів; підстави для відмови в державній реєстрації; відомості про скасування реєстраційних дій; відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора; дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації; дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
   44) дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символікою, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
214. 46) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
   45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
215. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
   вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
216. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
   найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
217. дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
   дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
218. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
   відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
219. підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
   підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
220. дата видачі ліцензії;
 
   дата видачі ліцензії;
 
221. відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
   відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
222. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для ліцензування;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;
 
223. 47) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
   46) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
224. об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
   об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
225. назва документа дозвільного характеру, який було видано;
 
   назва виданого документа дозвільного характеру:
 
226. дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
   дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для відмови);
 
227. строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
 
   строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа);
 
228. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
   дата видачі документа дозвільного характеру;
 
229. підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
   підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
230. дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
   дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
231. дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
   дата і номер судового рішення про визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
232. дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
   дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
233. відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
   відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
234. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
   дата видачі документа дозвільного характеру;
 
235. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для видачі документів дозвільного характеру;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру;
 
236. 48) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   47) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
237. 3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
 
   3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
 
238. 1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
   1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
 
239. 2) ідентифікаційний код;
 
   2) ідентифікаційний код;
 
240. 3) організаційно-правова форма;
 
   3) організаційно-правова форма;
 
241. 4) місцезнаходження юридичної особи;
 
   4) місцезнаходження юридичної особи;
 
242. 5) види діяльності;
 
   5) види діяльності;
 
243. 6) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
 
-115- Федорук М.Т.
пункт 6 частини третьої статті 9 після слова "особу" доповнити словами " (крім місцевих рад та їх виконавчих комітетів)";
 
Враховано   6) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);
 
244. 7) відомості про керівника юридичної особи: ім’я; посада; дата призначення; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
-116- Федорук М.Т.
пункт 7 частини третьої статті 9 після слова "призначення" доповнити словами "або набуття повноважень";
 
Враховано   7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
 
245. 8) відомості про особу (осіб), яка (які) має (мають) право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи), подавати документи для державної реєстрації: ім’я; посада; дата обрання (призначення) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
-117- Семенуха Р.С.
П.8 ч.3 ст.9 викласти у новій редакції: "відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: ім’я; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи"
 
Враховано   8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
 
246. 9) інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
 
   9) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
 
247. 10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
248. 11) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
   11) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
249. ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
 
   ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
 
250. найменування відокремленого підрозділу
 
   найменування відокремленого підрозділу;
 
251. місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
   місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
252. види діяльності відокремленого підрозділу;
 
   види діяльності відокремленого підрозділу;
 
253. відомості про керівника відокремленого підрозділу: ім'я; посада; дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
   відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
 
254. інформація про здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
   інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
255. 12) дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
-118- Федорук М.Т.
у пункті 12 частини третьої статті 9 слова "засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або" виключити;
 
Враховано   12) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
    -119- Семенуха Р.С.
У п.12 ч.3 ст.9 слова ", визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для" виключити.
 
Відхилено    
256. 13) дані про відміну рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 
-120- Федорук М.Т.
у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "засновників (учасників) або уповноваженого ними органу" замінити словами "органу, що прийняв рішення";
 
Враховано   13) дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи;
 
257. 14) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
   14) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
258. 15) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
   15) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
259. 16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
   16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
260. 17) підстави для зупинення розгляду документів;
 
   17) підстави для зупинення розгляду документів;
 
261. 18) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
-121- Семенуха Р.С.
У статті 9 проекту Закону:
у пункті 18 частини третьої слово "справжності" замінити на слово "достовірності";
 
Відхилено   18) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
262. 19) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
   19) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
263. 20) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
   20) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
264. 21) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
   21) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
265. 22) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   22) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
266. 23) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   23) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
267. 24) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   24) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
268. 25) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
   25) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 
269. 26) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   26) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
270. 4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:
 
   4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу - підприємця:
 
271. 1) ім’я фізичної особи;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
272. 2) дата народження;
 
   2) дата народження;
 
273. 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 
   3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 
274. 4) країна громадянства фізичної особи;
 
   4) країна громадянства;
 
275. 5) місце проживання;
 
-122- Семенуха Р.С.
У п.5 ч.4 ст.9 слова "місце проживання" замінити словами "місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою – підприємцем)".
 
Враховано   5) місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою – підприємцем);
 
276. 6) види діяльності;
 
   6) види діяльності;
 
277. 7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
278. 8) інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти;
 
   8) інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти;
 
279. 9) підстави для зупинення розгляду документів;
 
   9) підстави для зупинення розгляду документів;
 
280. 10) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
-123- Семенуха Р.С.
У статті 9 проекту Закону:
у пункті 10 частини четвертої слово "справжності" замінити на слово "достовірності";
 
Відхилено   10) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
281. 11) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
   11) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
282. 12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
   12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
283. 13) ім’я, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
 
-124- Семенуха Р.С.
Ч.4 ст.9 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи-підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: ім’я; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи-підприємця".
 
Враховано   13) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
14) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця;
 
284. 14) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   15) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
285. 15) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   16) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
286. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
   17) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
287. 16) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   18) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
288. 17) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
   19) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 
289. 18) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
   20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
290. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
   вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
291. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
   найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
292. дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
   дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави відмови);
 
293. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
   відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
294. підстави, дата і номер рішення про переоформлення, анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
   підстави, дата і номер рішення про переоформлення, анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
295. дата видачі ліцензії;
 
   дата видачі ліцензії;
 
296. відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
   відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
297. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для ліцензування;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;
 
298. 19) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
   21) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
299. об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
   об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
300. назва документа дозвільного характеру, який було видано;
 
   назва виданого документа дозвільного характеру;
 
301. дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
   дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
302. строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
 
   строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
 
303. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
   дата видачі документа дозвільного характеру;
 
304. підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
   підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
305. дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
   дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
306. дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
   дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
307. дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
   дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
308. відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
   відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
309. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
   дата видачі документа дозвільного характеру;
 
310. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для видачі документів дозвільного характеру;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру;
 
311. 20) відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою;
 
   22) відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 
312. 21) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   23) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
313. 5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про державну реєстрацію громадських формувань без статусу юридичної особи:
 
-125- Дроздик О.В.
З тексту частини п’ятої статті 9 виключити слова "профспілки та їх об’єднання без статусу юридичної особи" та слова "профспілки, їх об’єднання" (у всіх посиланнях);
 
Відхилено   5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про державну реєстрацію громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:
 
314. 1) про громадські об’єднання, профспілки та їх об’єднання без статусу юридичної особи:
 
-126- Литвин В.М.
В абзаці першому пункту 1 частини п’ятої статті 9 слова "профспілки та їх об’єднання" замінити словами "організації профспілки, передбачені статутом профспілки,".
 
Враховано   1) про громадські об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки, що не мають статусу юридичної особи:
 
    -127- Левченко Ю.В.
П. 1 ч. 5 ст. 9 Законопроекту викласти в такій редакції:
"1) про громадські об’єднання:
найменування, у тому числі скорочене у разі його наявності;
дата утворення громадського об’єднання;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
перелік засновників громадського об’єднання: ім’я, дата народження; країна громадянства; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку із державною реєстрацією;
відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: ім’я; дата народження; посада; дата призначення – для керівника; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); інформація про здійснення зв'язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти; дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;
мета (цілі) діяльності;
місцезнаходження громадського об’єднання;
інформація про здійснення зв’язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
вид установчого документа (у разі наявності);
підстави для зупинення розгляду документів;
підстави для відмови в державній реєстрації;
відомості про скасування реєстраційних дій;
відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру."
 
Відхилено    
315. найменування, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
   найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
 
316. дата утворення громадського об’єднання, профспілки, їх об’єднання;
 
-128- Литвин В.М.
В абзаці третьому пункту 1 частини п’ятої статті 9 слова "профспілки та їх об’єднання" замінити словами "організації профспілки".
 
Враховано   дата утворення громадського об’єднання, організації профспілки;
 
317. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
318. перелік засновників громадського об’єднання, профспілки, їх об’єднання: ім’я, дата народження; країна громадянства; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку із державною реєстрацією;
 
-129- Литвин В.М.
В абзаці п’ятому пункту 1 частини п’ятої статті 9 слова "профспілки, їх об’єднання" виключити.
 
Враховано   перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;
 
319. відомості про керівника громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, профспілку, її об’єднання: ім’я; дата народження; посада; дата призначення - для керівника; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); інформація про здійснення зв'язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти; дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання;
 
-130- Литвин В.М.
В абзаці шостому пункту 1 частини п’ятої статті 9 слова "профспілки, їх об’єднання" виключити.
 
Враховано   відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, дата призначення - для керівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), інформація для здійснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об’єднання;
 
    -131- Семенуха Р.С.
У абз.6, 10 п.1 ч.5 ст.9 слово "телефакс" виключити.
 
Враховано    
320. статус профспілки, її об’єднання;
 
-132- Литвин В.М.
Абзац сьомий пункту 1 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
"статус організації профспілки;"
 
Враховано   статус організації профспілки;
 
321. мета (цілі) діяльності;
 
   мета (цілі) діяльності;
 
322. місцезнаходження громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання;
 
-133- Литвин В.М.
У абзаці дев’ятому пункту 1 частини п’ятої статті 9 слова "профспілки, її об’єднання" замінити словами "організації профспілки";
 
Враховано   місцезнаходження громадського об’єднання, організації профспілки;
 
323. інформація про здійснення зв’язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти;
 
   інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти;
 
324. відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
 
   відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
 
325. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
326. вид установчого документа (у разі наявності);
 
   вид установчого документа (за наявності);
 
327. підстави для зупинення розгляду документів;
 
   підстави для зупинення розгляду документів;
 
328. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
   підстави для відмови в державній реєстрації;
 
329. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
   відомості про скасування реєстраційних дій;
 
330. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
   відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
331. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
332. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
333. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
334. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
335. 2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій:
 
   2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій:
 
336. повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
   повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
337. ідентифікаційний код;
 
   ідентифікаційний код;
 
338. вид (відокремлений підрозділ, філіал, представництво тощо);
 
   вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо);
 
339. мета (цілі) діяльності;
 
   мета (цілі) діяльності;
 
340. прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 
   прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 
341. місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
   місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
342. відомості про засновника: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;
 
-134- Семенуха Р.С.
У абз.8 п.2 ч.5 ст.10 слово "засновника" замінити словами "іноземну неурядову (благодійну) організацію".
 
Враховано   відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;
 
343. дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;
 
   дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;
 
344. дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.);
 
   дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року);
 
345. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
346. вид установчого документа (у разі наявності);
 
   вид установчого документа (за наявності);
 
347. підстави для зупинення розгляду документів;
 
   підстави для зупинення розгляду документів;
 
348. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
   підстави для відмови в державній реєстрації;
 
349. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
   відомості про скасування реєстраційних дій;
 
350. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
   відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
351. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
352. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
353. відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
   відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 
354. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
355. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
356. відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення (рішення органу державної влади, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;
 
   відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення (рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;
 
357. 3) про постійно діючі третейські суди:
 
   3) про постійно діючі третейські суди:
 
358. повне найменування;
 
   повне найменування;
 
359. повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;
 
   повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;
 
360. місцезнаходження постійно діючого третейського суду;
 
   місцезнаходження постійно діючого третейського суду;
 
361. список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;
 
   список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;
 
362. дата затвердження Положення, Регламенту про постійно діючий третейський суд;
 
   дата затвердження положення, регламенту про постійно діючий третейський суд;
 
363. дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;
 
   дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;
 
364. відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;
 
   відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;
 
365. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
   дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
366. підстави для зупинення розгляду документів;
 
   підстави для зупинення розгляду документів;
 
367. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
   підстави для відмови в державній реєстрації;
 
368. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
   відомості про скасування реєстраційних дій;
 
369. відомості про державного реєстратора;
 
   відомості про державного реєстратора;
 
370. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
   дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
 
371. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
   місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
372. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
   дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
373. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
   інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
374. 4) про державну реєстрацію статутів територіальних громад:
 
-135- Федорук М.Т.
пункт 4 частини п’ятої статті 9 виключити;
 
Враховано      
375. найменування територіальної громади;
 
      
376. найменування представницького органу місцевого самоврядування, який затвердив статут;
 
      
377. відомості про припинення дії статуту: дата та підстави для прийняття рішення про припинення;
 
      
378. відомості про скасування реєстрації статуту: дата та підстави скасування;
 
      
379. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
      
380. підстави для зупинення розгляду документів;
 
      
381. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
      
382. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
      
383. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
      
384. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
      
385. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
      
386. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
      
387. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
      
388. 6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що містить відомості про:
 
   6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що містить відомості про:
 
389. 1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
-136- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частину 6 статті 9 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);".
У зв'язку із цим, підпункти 2 - 15 вважати підпунктами 3-16 відповідно;
 
Враховано   1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
390. 2) прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   3) прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
391. 3) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;
 
   4) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;
 
392. 4) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   5) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
393. 5) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   6) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
394. 6) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);
 
   7) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);
 
395. 7) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);
 
   8) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);
 
396. 8) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;
 
   9) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;
 
397. 9) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі такого дубліката;
 
   10) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі дубліката;
 
398. 10) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
   11) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
399. 11) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;
 
   12) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;
 
400. 12) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   13) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
401. 13) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);
 
   14) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);
 
402. 14) діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яка необхідна для ведення Автоматизованої системи, визначену наказом Міністерства юстиції України;
 
   15) діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), необхідну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Міністерства юстиції України;
 
403. 15) прізвище, ім’я та по батькові та посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.
 
   16) прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.
 
404. 7. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
 
-137- Дроздик О.В.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про державну реєстрацію профспілки, її організації, об’єднання профспілок (організації профспілок, якщо це передбачено статутом профспілки) зі статусом юридичної особи:
найменування, у тому числі скорочене у разі його наявності;
дата затвердження статуту профспілки, їх об’єднання;
рішення про створення профспілки, об’єднання профспілок (витяг з протоколу) з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів про його затвердження;
відомості про виборні органи;
перелік засновників об’єднання профспілок: найменування профспілки, її організації, місцезнаходження, дата та номер її запису в Єдиному державному реєстрі;
відомості про керівника профспілки, її організації, об’єднання профспілок: ім’я; дата народження; посада; дата призначення (обрання) керівника; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені профспілки, її об’єднання (за наявності);
статус профспілки, її об’єднання (нотаріально засвідчена копія);
мета (цілі) діяльності;
місцезнаходження профспілки, її організації, об’єднання профспілок;
інформація про здійснення зв’язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти;
відомості про припинення діяльності: дата прийняття рішення про припинення діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
підстави для зупинення розгляду документів;
відомості про скасування реєстраційних дій;
відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі профспілок та їх об’єднань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено   7. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
 
405. Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру
 
   Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру
 
406. 1. Якщо документи та відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
 
-138- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Слова "доки до них не внесено відповідних змін" виключити;
 
Враховано   1. Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
 
407. 2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
 
-139- Семенуха Р.С.
У частині другій статті 10 проекту Закону слова "або могла знати про те", "або могла знати" замінити словами "за всіма обставинами не могла не знати";
 
Відхилено   2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
 
408. 3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
 
-140- Семенуха Р.С.
У частині третій статті 10 проекту Закону слова "або могла знати про те", "або могла знати" замінити словами "за всіма обставинами не могла не знати";
 
Відхилено   3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
 
409. 4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
 
   4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
 
410. Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
   Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
411. 1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних.
 
-141- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині першій статті 11 слова ", за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних" замінити словами " (за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та, у випадках, передбачених цим Законом, платними".
 
Враховано   1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.
 
412. 2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
 
   2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
 
413. 1) безоплатного доступу через Портал електронних сервісів до:
 
   1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів до:
 
414. відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування таких відомостей;
 
-142- Семенуха Р.С.
У абз.2 п.1 ч.2 ст.11 після слова "ліцензій" доповнити словами "а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії,"; слова "або місця проживання" виключити.
 
Враховано   відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, – шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;
 
415. основних відомостей про громадські формування без статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування таких відомостей;
 
   основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, – шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
416. результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
   результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, – шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
417. 2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
   2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
418. 3) безоплатного доступу через Персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням без статусу юридичної особи для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, які містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;
 
-143- Семенуха Р.С.
П.3 ч.2 ст.11 після слів "електронній формі, та" доповнити словом "всіх".
 
Відхилено   3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, – шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;
 
419. 4) документів у паперовій та електронній формі, які містяться в реєстраційній справі;
 
   4) документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;
 
420. 5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та електронній формі;
 
   5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;
 
421. 6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, які актуальні на момент запиту або на визначену дату.
 
-144- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Доповнити частину 2 статті 11 підпунктом 7 наступного змісту:
"7) прямого доступу для суб’єктів приватного права до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором"."
 
Враховано   6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;
7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
 
    -145- Довбенко М.В.
Частину другу статті 11 проекту Закону доповнити новим пунктом наступного змісту:
"7) Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу".
 
Враховано редакційно    
422. Кабінетом Міністрів України можуть бути визначені інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.
 
-146- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Доповнити статтю 11 частиною 3 наступного змісту:
3. Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором"."
Частини 3 – 6 вважати відповідно 4 - 7
 
Враховано   Кабінет Міністрів України може визначати інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.
3. Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
 
423. 3. Виписка формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційної дії.
 
-147- Семенуха Р.С.
У ч.3 ст.11 слова "та оновлюється" виключити.
 
Враховано   4. Виписка формується за результатами проведення реєстраційної дії.
 
424. Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, які містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.
 
   Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту без урахування вихідних та святкових днів.
 
425. Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.
 
   Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.
 
426. 4. Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.
 
   5. Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.
 
427. 5. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік відомостей, до яких надається безоплатний доступ через Портал електронних сервісів, зміст виписки та витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
-148- Семенуха Р.С.
Ч.5 ст.11 після слова "перелік" доповнити словом "додаткових".
 
Враховано   6. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, зміст виписки та витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
Зміст виписки та витягу в частині відомостей про видані ліцензії додатково визначається Міністерством юстиції України спільно з уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
    -149- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Доповнити частину 5 абзацом другим наступного змісту:
"Зміст виписки та витягу в частині відомостей про видані ліцензії додатково визначається Міністерством юстиції спільно зі Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
Враховано    
428. 6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через Портал електронних сервісів в порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
-150- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частину 6 статті 11 викласти в наступній редакції:
"6. Державні органи, в тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через Портал електронних сервісів в порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру."
 
Враховано   7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
429. Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
 
   Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
 
430. 1. Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) підлягають обов'язковому безкоштовному оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
-151- Семенуха Р.С.
У ч.1 ст.12 слова "реєстраційних номерів облікових карток платників податків та" виключити.
 
Відхилено   1. Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) підлягають обов'язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
431. Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади
 
   Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
 
432. 1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними органами державної влади.
 
   1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.
 
433. 2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:
 
   2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:
 
434. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, -відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 
   центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 
435. Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
   Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
436. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
   Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстраціюї припинення юридичної особи.
 
437. До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи - підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
 
   До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи - підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
 
438. 3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
-152- Семенуха Р.С.
Ч.ч. 3, 4 ст.13 виключити.
 
Відхилено   3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
439. 4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
   4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
440. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
441. дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення;
 
   дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення;
 
442. дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
   дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
443. ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п'яти днів з дня отримання відповідної заявки;
 
   ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п'яти днів з дня отримання відповідної заявки;
 
444. фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.
 
-153- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Кабінет Міністрів України
У статті 13:
в абзаці п’ятому частини п’ятої слово "річні" виключити;
 
Враховано   фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.
 
    -154- Семенуха Р.С.
У абз.5 ч.5 ст.13 слово "місяця" замінити словами "п’яти днів".
 
Відхилено    
445. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
-155- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Кабінет Міністрів України
У статті 13:
в абзаці першому частини шостої слово "єдину" виключити;
 
Враховано   6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
446. підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номеру облікової картки платника податків із зазначенням цього номеру або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
   підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків із зазначенням цього номера або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
447. дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, -у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження або зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
-156- Семенуха Р.С.
У абз.3,4 ч.6 ст.13 слова "або зміни місця проживання фізичної особи – підприємця" виключити.
 
Враховано   дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, – у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;
 
448. дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження або зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
   дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;
 
449. клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 
   клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 
450. термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходженням юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
-157- Семенуха Р.С.
У абз.6 ч.6 ст.13 слова "місця проживання" виключити.
 
Враховано   термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходженням юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, фізичної особи - підприємця;
 
451. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
-158- Журжій А.В.
У статті 13:
у частині шостій:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків і зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
Відхилено   про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
452. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
-159- Журжій А.В.
У статті 13:
у частині шостій:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків і зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації";
 
Відхилено   про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
453. про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.
 
   про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.
 
454. 7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
455. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
-160- Журжій А.В.
У статті 13:
у частині сьомій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування – у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
Відхилено   про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
456. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
-161- Журжій А.В.
У статті 13:
у частині сьомій:
абзац третій викласти в такій редакції:
про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування – протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації";
 
Відхилено   про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
457. 8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про відкриття та звершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відомостей про відкриття та завершення виконавчого провадження.
 
-162- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Кабінет Міністрів України
У статті 13:
у частині восьмій після слів "виконання рішень" доповнити словами "судів та інших органів (посадових осіб)";
 
Враховано   8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про відкриття та звершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відомостей про відкриття та завершення виконавчого провадження.
 
458. 9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
459. про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
   про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
460. про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
   про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
461. про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
   про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
462. про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
   про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
463. 10. Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили.
 
-163- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 13:
у частині десятій після слів "Єдиному державному реєстрі," доповнити словами "судового рішення про арешт корпоративних прав".
 
Враховано   10. Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили.
 
464. 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечує наповнення Єдиного державного реєстру відомостями про померлих осіб.
 
-164- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 13 частину одинадцяту виключити.
У зв’язку з чим частину 12 вважати частиною 11.
 
Враховано      
465. 12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, які не були надані заявником відповідно до цього Законом.
 
   11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, які не були надані заявником відповідно до цього Законом.
 
466. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІV
 
467. ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
   ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
468. Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації
 
   Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації
 
469. 1. Документи для державної реєстрації можуть подаватись у паперовій або електронній формі.
 
   1. Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
 
470. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
 
-165- Сольвар Р.М.
Доповнити частину першу статті 14 наступними словами:
"до оператора.
В електронній формі та поштовим відправленням документи подаються до органу державної реєстрації."
 
Відхилено   У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
 
471. 2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
 
-166- Папієв М.М.
Абзац перший пункту 2 статті 14 викласти у такій редакції:
"2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що засвідчує особу згідно чинного законодавства."
 
Відхилено   2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
 
472. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
-167- Семенуха Р.С.
У статті 14 проекту Закону:
в абзаці другому частини другої слово "ксерокопія" виключити;
 
Враховано   У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
473. 3. Документи у електронній формі подаються заявником через Портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи.
 
   3. Документи у електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи.
 
474. 4. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані такі документи.
 
   4. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.
 
475. 5. Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.
 
-168- Семенуха Р.С.
У статті 14 проекту Закону:
частину п'яту доповнити словами ", затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією";
 
Відхилено   5. Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.
 
476. 6. Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
 
   6. Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
 
477. Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації
 
   Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації
 
478. 1. Документи, що подаються для державної реєстрації повинні відповідати таким вимогам:
 
   1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:
 
479. 1) документи повинні бути викладені державною мовою та додатково за бажанням заявника - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 
   1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 
480. 2) текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 
   2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 
481. 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
   3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
482. 4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними Кабінетом Міністрів України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб - підприємців та надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
-169- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 15 проекту Закону:
у пункті 4 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Міністерством юстиції України";
 
Відхилено   4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними Кабінетом Міністрів України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб - підприємців та надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
483. 5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням підпис заявника повинен бути засвідчений нотаріально;
 
-170- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 15 проекту Закону:
У другому реченні пункту 5 слова "підпис заявника повинен бути засвідчений нотаріально" замінити словами "справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена";
 
Враховано   5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 
484. 6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
 
-171- Семенуха Р.С.
у пунктах 6, 8 і 15 ч.1 ст.15 слова "та відповідати законодавству" виключити.
 
Відхилено   6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
 
485. 7) рішення щодо припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
 
-172- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 7 частини першої статті 15 після слів "платників податків" доповнити словами "або серія та номер паспорта".
 
Враховано   7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
 
486. 8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування без статусу юридичної особи, статут територіальної громади повинен містити відомості, передбачені законодавством та відповідати законодавству;
 
-173- Федорук М.Т.
У пункті 8 частини першої статті 15 слова "статут територіальної громади" виключити;
 
Враховано   8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;
 
487. 9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
 
   9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
 
488. 10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно з законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;
 
   10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;
 
489. 11) внесення змін до установчого документу юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування без статусу юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
 
   11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
 
490. 12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення або виділу) та розподільчий баланс (у разі поділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
 
-174- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 15 проекту Закону:
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом";
 
Враховано   12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
 
491. 13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 
   13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 
492. 14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
 
   14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
 
493. 15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
 
-175- Журжій А.В.
У частині першій статті 15 додати новий пункт такого змісту:
"16) ксерокопії документів повинні бути належної якості (щоб на ній можливо було прочитати весь текст документа, чітко було видно всі реквізити), а також засвідчені згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством України;
 
Відхилено   15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
 
494. 2. Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.
 
   2. Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.
 
495. Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
 
   Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
 
496. 1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
 
   1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
 
497. 2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
 
-176- Семенуха Р.С.
Ч.2 ст.16 після слова "визначається" доповнити словами "відповідно до закону, а якщо законом вона не визначена –".
 
Відхилено   2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
 
498. 3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та цим Законом.
 
   3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.
 
499. 4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.
 
-177- Федорук М.Т.
частину четверту статті 16 після слова "особи" доповнити словами " (крім органів місцевого самоврядування)";
 
Враховано   4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:
повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
 
    -178- Семенуха Р.С.
Частину четверту статті 16 проекту Закону доповнити новим абзацом
такого змісту:
"У найменуванні юридичної особи приватного права не може використовуватися повне чи скорочене найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань".
 
Враховано редакційно    
    -179- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 16:
Доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:
повних чи скорочених найменувань державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законом.".
У зв’язку з цим частини п’яту, шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою.
 
Враховано    
500. 5. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, та їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань.
 
-180- Литвин В.М.
У частині п’ятій статті 16 слова "профспілок, та їх об'єднань," замінити словами "профспілок, їх організацій та об'єднань"
 
Враховано   6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань.
 
    -181- Семенуха Р.С.
Ч. 5 ст 16 виключити.
 
Відхилено    
    -182- Левченко Ю.В.
У статті 16:
У частині п’ятій слова "профспілок, та їх об'єднань," виключити.
 
Відхилено    
501. 6. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, встановлюються Міністерством юстиції України.
 
-183- Литвин В.М.
Частину шосту статті 16 після слів "не має статусу юридичної особи" доповнити словами "крім організації профспілки".
 
Враховано   7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.
 
502. Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи
 
-184- Семенуха Р.С.
У пунктах 3, 11, 12 частини першої, у пунктах 2, 3, 9, 10, частини четвертої, у пункті 2 частини шостої, у пункті 2 частини сьомої, у частині восьмій, у пунктах 1, 2 частини дев'ятої, у частинах десятій, одинадцятій, у пунктах 2, З частини тринадцятої, у пункті 2 частини шістнадцятої, у частинах дев'ятнадцятій, двадцятій статті 17 проекту Закону слово "ксерокопія,", "ксерокопія або", "ксерокопія" виключити;
 
Враховано частково   Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи
 
503. 1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, подаються такі документи:
 
-185- Федорук М.Т.
у абзац перший частини першої статті 17 після слова "влади" доповнити словами "органу місцевого самоврядування,";
 
Враховано   1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
 
504. 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника.
 
-186- Семенуха Р.С.
У п.1 ч.1 ст.17 слова "шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення" замінити словами "в результаті поділу".
 
Враховано   1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника;
 
505. 2) заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики - за бажанням заявника;
 
-187- Галасюк В.В.
У пункті 2 частини 1 статті 17 слова "за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики" замінити словами "та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства":
 
Враховано   2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
 
506. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про створення юридичної особи;
 
-188- Семенуха Р.С.
П.3 ч.1 ст.17 виключити.
 
Враховано      
    -189- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У частині першій:
у пункті 3 слово "ксерокопія," виключити;
 
Враховано редакційно    
507. 4) документ, що підтверджує створення громадського формування, у відповідності до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, -у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
 
   3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, – у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
 
508. 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 
-190- Семенуха Р.С.
У п.5 ч.1 ст.17 слова ", до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах" виключити.
 
Враховано   4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
 
509. 6) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документу;
 
   5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 
510. 7) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборів) - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
-191- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У частині першій:
у пункті 7 після слів "реєстрації створення" доповнити словами "громадських об’єднань,";
 
Враховано   6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;
7) програма політичної партії – у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
    -192- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У частині першій:
доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) програма політичної партії – у разі державної реєстрації створення політичної партії;";
У зв’язку з цим пункти 8 – 14 вважати відповідно пунктами 9 – 15.
 
Враховано    
511. 8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
   8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
512. 9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
   9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
513. 10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) -у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 
   10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 
514. 11) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;
 
   11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;
 
515. 12) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;
 
   12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;
 
516. 13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, -у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
 
   13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, – у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
 
517. 14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.
 
-193- Литвин В.М.
Частину першу статті 17 доповнити новим пунктом такого змісту:
"15) список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки".
 
Враховано   14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
15) список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.
 
518. 2. Для державної реєстрації створення юридичної особи - центрального органу державної влади подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
 
-194- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині 2 слова "центрального" виключити.
 
Враховано   2. Для державної реєстрації створення юридичної особи - державного органу подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, а також змін до відомостей про неї подається заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї.
Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету), а також змін до відомостей про неї подається заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї, а також акт місцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу.
Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".
 
    -195- Федорук М.Т.
частину другу статті 17 доповнити абзацами такого змісту:
"Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, а також змін до відомостей про неї, подається заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, змін до відомостей про неї.
Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету), а також змін до відомостей про неї, подається заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, змін до відомостей про неї, а також акт місцевої ради про його створення, припинення, акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу.
Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".";
 
Враховано    
519. 3. Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру.
 
   3. Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру.
 
520. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
 
   4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
 
521. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
522. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа та про здійснення зв'язку з юридичною особою;
 
-196- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У пункті 2 частини четвертої слова "ксерокопія," виключити.
 
Враховано   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;
 
    -197- Семенуха Р.С.
П.2 ч.4 ст.17 після слів "якщо засновник – юридична особа" доповнити словами ", про місцезнаходження".
 
Враховано    
523. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
-198- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У пункті 3 частини четвертої слова "ксерокопія," виключити.
 
Враховано   3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
524. 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
   4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
525. 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу щодо її обрання - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 
-199- Семенуха Р.С.
У п.5 ч.4 ст.17 слова ", до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу щодо її обрання" виключити.
 
Враховано   5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 
526. 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) -у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
 
   6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
 
527. 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
   7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
528. 8) установчий документ юридичної особи у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 
   8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 
529. 9) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
 
   9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
 
530. 10) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія (нотаріально засвідчена копія) свідоцтва про смерть фізичної особи, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою - у разі внесення змін, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
 
-200- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 10 частини четвертої перед словами "свідоцтва про смерть фізичної особи" слова " (нотаріально засвідчена копія)", слова "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи," та слова "або оголошення її померлою" виключити.
 
Враховано   10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
 
531. 5. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському формуванні керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.
 
   5. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні керівника (члена керівного органу) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.
 
532. 6. Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі документи:
 
   6. Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі документи:
 
533. 1) заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документу на діяльність на підставі модельного статуту;
 
   1) заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту;
 
534. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту.
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту.
 
535. 7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документу подаються такі документи:
 
   7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа подаються такі документи:
 
536. 1) заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту або на діяльність на підставі власного установчого документу;
 
   1) заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
 
537. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документу та затвердження установчого документу;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа;
 
538. 3) установчий документ юридичної особи.
 
   3) установчий документ юридичної особи.
 
539. 8. Для державної реєстрації рішення щодо виділу юридичної особи подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, щодо виділу юридичної особи.
 
-201- Семенуха Р.С.
У ч.ч.8-12 ст.17 слова "орган юридичної особи, уповноважений на це установчими документами" у відповідному відмінку замінити словами "відповідний орган юридичної особи" у відповідному відмінку.
 
Враховано   8. Для державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи.
 
540. 9. Для державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте її учасниками або органом юридичної особи, уповноваженим на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - відповідним органом державної влади, подаються такі документи:
 
   9. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:
 
541. 1) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади щодо припинення юридичної особи;
 
-202- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У пункті 1 частини дев’ятої слова "ксерокопія," виключити.
 
Враховано   1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
 
542. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про строк заявлення кредиторами своїх вимог - у разі відсутності вказаних відомостей у рішенні учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, -у рішенні відповідного органу державної влади щодо припинення юридичної особи.
 
-203- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 17:
У пункті 2 частини дев’ятої слова "ксерокопія," виключити.
 
Враховано   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.
 
543. 10. Для державної реєстрації рішення про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте її учасниками або органом юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, -відповідним органом державної влади, подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади про відміну рішення щодо припинення юридичної особи.
 
   10. Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.
 
544. 11. Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади про зміни.
 
   11. Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про зміни.
 
545. 12. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте учасниками юридичної особи або органом юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних органів державної влади, або судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
-204- Журжій А.В.
У статті 17:
у частині дванадцятій слова "після закінчення процедури припинення, але" замінити словом "але";
 
Відхилено   12. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
546. 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
   1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
547. 2) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 
   2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 
548. 13. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
-205- Журжій А.В.
У статті 17:
у частині тринадцятій слова "після закінчення процедури припинення" видалити;
 
Відхилено   13. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
549. 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 
   1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 
550. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
 
551. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
 
   3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
 
552. 4) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.
 
   4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;
 
553. 5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, -у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;
 
   5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;
 
554. 6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, -у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.
 
   6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.
 
555. 14. Для державної реєстрації рішення щодо припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подається:
 
   14. Для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подається:
 
556. 1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
   1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
557. 2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.
 
   2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.
 
558. 15. Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.
 
   15. Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.
 
559. 16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
 
-206- Семенуха Р.С.
Ч.16 ст.17 викласти у новій редакції:
"16. Для державної реєстрації відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи подається заява про державну реєстрацію відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи;".
 
Відхилено   16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
 
560. 1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 
   1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 
561. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
 
562. 17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
   17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
563. 18. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
   18. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
564. 19. У разі подання документів для державної реєстрації представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
-207- Семенуха Р.С.
У ч.19 ст.17 слова "для державної реєстрації" виключити; доповнити словами ", крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться у Єдиному державному реєстрі".
 
Враховано   19. У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
565. 20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
   20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
566. Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця
 
   Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця
 
567. 1. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
 
   1. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
 
568. 1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 
   1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 
569. 2) заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики - за бажанням заявника;
 
   2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;
 
570. 3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.
 
   3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.
 
571. 2. Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру.
 
   2. Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру.
 
572. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
   3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
573. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
574. 2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;
 
   2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;
 
575. 3) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків - у разі внесення змін, які пов’язані із зміною реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 
-208- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті третьому частини третьої статті 18 слова "документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків" замінити словами "довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки".
 
Враховано   3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
576. 4) копія першої сторінки паспорта та сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, які пов’язані із зміною серії та номера паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
 
   4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
 
577. 4. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких документів:
 
   4. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких документів:
 
578. 1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;
 
   1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;
 
579. 2) ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням її померлою.
 
-209- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 2 частини четвертої слова " ( нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану)", "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи,", "або оголошення її померлою" виключити.
 
Враховано   2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.
 
580. 5. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
 
   5. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.
 
581. 6. У разі подання документів для державної реєстрації представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
-210- Семенуха Р.С.
У частині шостій статті 18 проекту Закону слово "ксерокопія," виключити;
 
Враховано   6. У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
    -211- Семенуха Р.С.
У ч.6 ст.18 слова "для державної реєстрації" виключити; доповнити словами ", крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться у Єдиному державному реєстрі".
 
Враховано    
582. 7. Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.
 
   7. Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.
 
583. Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи
 
   Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
 
584. 1. Державна реєстрація громадського об’єднання без статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.
 
   1. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.
 
585. 2. Для повідомлення про утворення громадського об'єднання, яке не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
 
   2. Для повідомлення про утворення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
 
586. 1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, яке не має статусу юридичної особи;
 
   1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
 
587. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 
588. 3) відомості про засновників громадського об'єднання (ім’я, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного код - для юридичної особи);
 
   3) відомості про засновників громадського об'єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 
589. 4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи.
 
-212- Семенуха Р.С.
У п.4 ч.2 ст.19 слова ", до яких додається письмова згода цієї особи" виключити.
 
Враховано   4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку).
 
590. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
 
   3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
 
591. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об'єднанні без статусу юридичної особи керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів громадського об'єднання з відміткою про її прийняття.
 
   4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об'єднанні, що не має статусу юридичної особи, керівник (член керівного органу) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського об'єднання з відміткою про її прийняття.
 
592. 5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання без статусу юридичної особи про його саморозпуск.
 
   5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.
 
593. Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду
 
   Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду
 
594. 1. Для державної реєстрації постійно діючого третейського суду, подаються такі документи:
 
   1. Для державної реєстрації постійно діючого третейського суду подаються такі документи:
 
595. 1) заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;
 
   1) заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;
 
596. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
 
597. 3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);
 
   3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);
 
598. 4) список третейських суддів;
 
   4) список третейських суддів;
 
599. 5) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
   5) нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
600. 2. Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
   2. Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
601. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
602. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
603. 3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду;
 
   3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду;
 
604. 4) список третейських суддів у новій редакції - у разі внесення змін до складу третейських суддів;
 
   4) список третейських суддів у новій редакції - у разі внесення змін до складу третейських суддів;
 
605. 5) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
   5) нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
606. 3. Для державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення.
 
   3. Для державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення.
 
607. Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації професійної спілки, об’єднання професійних спілок, організації профспілки, передбаченої статутом профспілки, без статусу юридичної особи
 
-213- Литвин В.М.
Статтю 21 виключити.
 
Враховано      
    -214- Левченко Ю.В.
Статтю 21 Законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Легалізація професійних спілок, їх об’єднань
Професійні спілки, їх організації та об’єднання створюються та легалізуються в порядку, встановленому Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Вимоги до найменування професійних спілок, їх організацій та об’єднань встановлюються виключно Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
 
Відхилено    
    -215- Дроздик О.В.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21 Документи, що подаються для державної реєстрації професійної спілки, її організації, об’єднання професійних спілок, зі статусом юридичної особи
1. Для державної реєстрації професійних спілок, організацій профспілок та їх об’єднань (якщо це передбачено статутом профспілки) та об’єднань професійних спілок (далі – профспілка) зі статусом юридичної особи подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію профспілки;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення (витяг з протоколу) з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів про його затвердження про утворення профспілки;
3) оригінал статуту профспілки;
4) відомості про засновників об’єднання профспілок: угода про утворення об’єднання, найменування профспілки, її організації, що входить до складу об’єднання, місцезнаходження, дані про керівника профспілки (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
5) відомості про виборні органи профспілки;
6) відомості про керівника профспілки (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
7) документ, що підтверджує належність організації до певної профспілки, у відповідності до статуту профспілки, на підставі якого вона діє, - разі державної реєстрації профспілки;
2. Для державної реєстрації змін до відомостей про профспілку подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про профспілку, які містяться в Єдиному державному реєстрі та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення виборного органу про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про керівника профспілки, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із обранням (призначенням) керівника, його звільненням (смертю) з посади подається рішення виборного органу відповідно до статуту профспілки.
4. Для державної реєстрації припинення (саморозпуск) профспілки подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення виборного органу відповідно до статуту профспілки, а також витяг з протоколу, що підтверджує правомочність прийняття такого рішення".
 
Відхилено    
608. 1. Державна реєстрація професійної спілки, об’єднання професійних спілок, організації профспілки, передбаченої статутом профспілки, без статусу юридичної особи (далі - профспілка) здійснюється шляхом повідомлення про утворення такої профспілки.
 
      
609. 2. Для повідомлення про утворення профспілки подаються такі документи:
 
      
610. 1) заява про державну реєстрацію профспілки;
 
      
611. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення профспілки;
 
      
612. 3) відомості про засновників профспілки (ім’я, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 
      
613. 4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти профспілку (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи;
 
-216- Семенуха Р.С.
У п.4 ч.2 ст.21 слова ", до яких додається письмова згода цієї особи" виключити.
 
Враховано      
614. 5) документ, що підтверджує створення організації професійної спілки, у відповідності до статуту профспілки, на підставі якого вона діє, - у разі державної реєстрації організації профспілки;
 
      
615. 6) ксерокопія статуту, на підставі якого діє організація професійної спілки;
 
      
616. 7) статут (у разі наявності).
 
      
617. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про профспілку подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про профспілку, які містяться в Єдиному державному реєстрі та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
 
      
618. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про профспілку, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в профспілці керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів профспілки з відміткою про її прийняття.
 
      
619. 5. Для державної реєстрації припинення профспілки подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління профспілки про саморозпуск.
 
      
620. Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії без статусу юридичної особи
 
   Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи
 
621. 1. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії без статусу юридичної особи здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
 
   1. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
 
622. 2. Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи подаються такі документи:
 
   2. Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
 
623. 1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи;
 
   1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;
 
624. 2) ксерокопія статуту політичної партії;
 
   2) копія статуту політичної партії;
 
625. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про їх ім’я, дату народження, громадянство;
 
   3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство;
 
626. 4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, у відповідності до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
 
   4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
 
627. 3. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
   3. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
628. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подається:
 
   4. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається:
 
629. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
630. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 
631. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 
   3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 
632. 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 
   4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 
633. 5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу управління щодо її обрання - у разі внесення змін до складу керівних органів.
 
-217- Семенуха Р.С.
У п.5 ч.4 ст.22 слова ", до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу щодо її обрання" виключити.
 
Враховано   5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.
 
634. 5. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в структурному утворенні політичної партії без статусу юридичної особи керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.
 
   5. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має без статусу юридичної особи, керівник (член керівного органу) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.
 
635. 6. Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії про саморозпуск або рішення відповідного органу державної влади про припинення структурного утворення політичної партії.
 
   6. Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.
 
636. Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.
 
   Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
 
637. 1. Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.
 
   1. Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.
 
638. 2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:
 
   2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:
 
639. 1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
   1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
640. 2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
 
   2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
 
641. 3) копія установчих документів іноземної неурядової організації;
 
   3) копія установчих документів іноземної неурядової організації;
 
642. 4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника;
 
   4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника;
 
643. 5) статут (положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії);
 
   5) статут (положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії);
 
644. 6) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
 
-218- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 6 частини другої статті 23 після слова "довіреність" доповнити словами " (нотаріально засвідчена копія)".
 
Враховано   6) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
 
645. 7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
646. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, які містяться у Єдиному державному реєстрі протягом двадцяти днів з моменту прийняття відповідного рішення іноземною неурядовою організацією або уповноваженою нею особою подаються такі документи:
 
   3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, протягом 20 днів з дня прийняття відповідного рішення іноземною неурядовою організацією або уповноваженою нею особою подаються такі документи:
 
647. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
648. 2) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації;
 
   2) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації;
 
649. 3) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність.
 
-219- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 3 частини третьої статті 23 після слова "довіреність" доповнити словами " (нотаріально засвідчена копія)".
 
Враховано   3) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано.
 
650. 4. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подається рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ, представництво, філія якої акредитовано в Україні, або рішення органу державної влади.
 
   4. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подається рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ, представництво, філія якої акредитовані в Україні, або рішення державного органу.
 
651. Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки
 
   Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки
 
652. 1. Для державної реєстрації символіки подаються такі документи:
 
   1. Для державної реєстрації символіки подаються такі документи:
 
653. 1) заява про державну реєстрації символіки;
 
   1) заява про державну реєстрацію символіки;
 
654. 2) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія установчого документу юридичної особи;
 
   2) нотаріально засвідчена копія установчого документа юридичної особи;
 
655. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опису, а для політичних партій також тексту гімну та/або девізу;
 
   3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій - також текст гімну та/або девізу;
 
656. 4) зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) в паперовому та електронному форматі;
 
   4) зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) у паперовій та електронній формі;
 
657. 5) опис символіки в паперовому та електронному форматі;
 
   5) опис символіки в паперовій та електронній формі;
 
658. 6) документ про сплату адміністративного збору.
 
   6) документ про сплату адміністративного збору.
 
659. 2. Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
   2. Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
660. 1) заява про державну реєстрації змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
661. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опису, а для політичних партій також тексту гімну та/або девізу;
 
   2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій - також текст гімну та/або девізу;
 
662. 3) зображення прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу в паперовому та електронному форматі;
 
   3) зображення прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу в паперовій та електронній формі;
 
663. 4) опис символіки в паперовому та електронному форматі.
 
   4) опис символіки в паперовій та електронній формі.
 
664. 3. Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки.
 
   3. Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки.
 
665. Стаття 25. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації статуту територіальної громади села, селища, міста
 
-220- Федорук М.Т.
Статтю 25 виключити; -
 
Враховано      
666. 1. Для державної реєстрації статуту територіальної громади села, селища, міста подаються такі документи:
 
      
667. 1) заява про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
 
      
668. 2) статут (нова редакція статуту) територіальної громади;
 
      
669. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту територіальної громади.
 
-221- Семенуха Р.С.
У пункті третьому частини першої статті 25 проекту Закону слово "ксерокопія," виключити
 
Враховано      
670. 2. Для державної реєстрації скасування статуту територіальної громади подаються такі документи:
 
      
671. 1) заява про державну реєстрацію скасування статуту територіальної громади;
 
      
672. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про скасування статуту територіальної громади.
 
-222- Семенуха Р.С.
У пункті 2 частини другої статті 25 проекту Закону слово "ксерокопія," виключити
 
Враховано      
673. 3. Для державної реєстрації змін до статуту територіальної громади села, селища, міста подаються такі документи:
 
      
674. 1) заява про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади;
 
      
675. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про внесення змін до статуту територіальної громади;
 
-223- Семенуха Р.С.
У пункті другому частини третьої статті 25 проекту Закону слово "ксерокопія," виключити
 
Враховано      
676. 3) статут територіальної громади у новій редакції.
 
      
677. Стаття 26. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання
 
   Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання
 
678. 1. Для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання подається заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу.
 
-224- Дроздик О.В.
Частину першу статті 26 доповнити словами "крім профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок".
 
Відхилено   1. Для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання подається заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу.
 
679. 2. Для відмови від всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу.
 
   2. Для відмови від всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу.
 
680. Стаття 27. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
 
   Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
 
681. 1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
 
   1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
 
682. 1) документів, які подаються заявником для державної реєстрації;
 
   1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації;
 
683. 2) судових рішень, які набрали законної сили, та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, та надійшли у електронній формі від суду, або від державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
 
   2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
 
684. 3) рішення, прийняте за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 36 цього Закону.
 
   3) рішення, прийняте за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 36 цього Закону.
 
685. 2. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
 
   2. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
 
686. 1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
 
   1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
 
687. 2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
 
   2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
 
688. 3) виготовлення копій документів електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
 
   3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
 
689. 4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
 
   4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
 
690. 5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
   5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
691. 6) перевірку документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
 
   6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
 
692. 7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, статутів територіальних громад, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
-225- Федорук М.Т.
У пункті 7 частини другої статті 27 слова "статутів територіальних громад," виключити;
 
Враховано   7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
693. 8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
   8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
694. 9) формування та оприлюднення на Порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.
 
   9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.
 
695. 3. Суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті:
 
   3. Суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті:
 
696. 1) звертається до суду за роз’ясненням судового рішення - у разі, якщо судове рішення є незрозумілим для суб’єкта державної реєстрації;
 
   1) звертається до суду за роз’ясненням судового рішення - у разі якщо судове рішення є незрозумілим для суб’єкта державної реєстрації;
 
697. 2) повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав неможливості його виконання - у разі неможливості виконання судового рішення;
 
   2) повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав - у разі неможливості виконання судового рішення;
 
698. 3) проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крім випадків, передбачених пунктами 1 та 2 цієї статті);
 
   3) проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крім випадків, передбачених пунктами 1 та 2 цієї статті);
 
699. 4) формує виписку для її оприлюднення на Порталі електронних сервісів - у разі зміни відомостей, які містяться у виписці.
 
   4) формує виписку для її оприлюднення на порталі електронних сервісів - у разі зміни відомостей, що містяться у виписці.
 
700. 4. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться на підставі:
 
   4. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться на підставі:
 
701. судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;
 
   1) судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом;
 
702. судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
   2) судового рішення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року, і в разі якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
703. неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
-226- Журжій А.В.
У статті 27:
четвертий абзац частини четвертої видалити;
 
Відхилено   3) неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
704. 5. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації включає:
 
   5. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації включає:
 
705. 1) проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати настання підстави, передбаченої частиною четвертою цієї статті;
 
   1) проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати настання підстави, передбаченої частиною четвертою цієї статті;
 
706. 2) державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації - не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей:
 
   2) державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації - не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей:
 
707. про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
-227- Журжій А.В.
У статті 27:
другий абзац пункту 2 частині п'ятої викласти в такій редакції:
"про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків і зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;"
 
Відхилено   про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
708. про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
-228- Журжій А.В.
У статті 27:
третій абзац пункту 2 частині п'ятої викласти в такій редакції:
"про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування";
 
Відхилено   про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
709. про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента;
 
   про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента;
 
710. про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.
 
   про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.
 
711. У разі неодержання від органів державної влади відомостей, зазначених у цій частині, у порядку та строки, визначені цим Законом, державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди;
 
   У разі неодержання від державних органів відомостей, зазначених у цій частині, у порядку та строки, визначені цим Законом, державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди;
 
712. 3) проведення реєстраційної дії щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента, або наявність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства;
 
   3) проведення реєстраційної дії щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента, або наявність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства;
 
713. 4) формування та оприлюднення на Порталі електронних сервісів виписки - у разі зміни відомостей, які містяться у виписці.
 
   4) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки - у разі зміни відомостей, що містяться у ній.
 
714. 6. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, статутів територіальних громад, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи.
 
-229- Федорук М.Т.
У частині шостій статті 27 слова "статутів територіальних громад," виключити;
 
Враховано   6. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
 
    -230- Сольвар Р.М.
Доповнити закон після статті 27 новою статтею наступного змісту:
"Стаття 27-1. Порядок проведення реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця
1.Оператор під час прийому документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця особисто від заявника:
заповнює та роздруковує відповідну форму заяви про державну реєстрацію для підписання її заявником;
видає заявнику примірник опису прийнятих документів.
2.Оператор у день отримання від заявника документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця:
виготовляє копії документів в електронній формі; вносить копії документів у електронній формі до Єдиного державного реєстру."
 
Відхилено    
715. Стаття 28. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
   Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
716. 1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:
 
   1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:
 
717. 1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
 
   1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, без урахування вихідних та святкових днів;
 
718. 2) щодо політичної партії, професійної спілки, її об’єднання, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше тридцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
-231- Левченко Ю.В.
Дроздик О.В.
Литвин В.М.
У п. 2 ч. 1 ст. 28 Законопроекту слова "професійної спілки, її об’єднання" виключити.
 
Враховано   2) щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
719. 3) щодо організації профспілки - не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
-232- Левченко Ю.В.
П. 3 ч. 1 ст. 28 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
720. 4) щодо статуту територіальної громади села, селища, міста - не пізніше чотирнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
-233- Федорук М.Т.
У частині першій статті 28 пункт 4 виключити;
 
Враховано      
721. 5) щодо скасування статуту територіальної громади - не пізніше п’яти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
-234- Федорук М.Т.
У частині першій статті 28 пункт 5 виключити;
 
Враховано      
722. 6) щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
   3) щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
723. 7) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше десяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
   4) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
724. 8) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
   5) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації;
 
725. 9) щодо організації роботодавців, її об’єднання - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
-235- Литвин В.М.
Пункт 9 частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
"9) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;".
 
Враховано   6) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
    -236- Дроздик О.В.
у пункті 9 після слова "об’єднання" доповнити словами "професійної спілки, об’єднання профспілок";
 
Враховано редакційно    
726. 10) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
   7) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
727. 11) щодо громадського об’єднання без статусу юридичної особи, -не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
   8) щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 
728. 12) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації - не пізніше двадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації.
 
   9) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації - не пізніше 20 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.
 
729. 2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 та 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
 
-237- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Статтю 28 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Державна реєстрація може проводитись у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано   2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
3. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
730. Стаття 29. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
   Стаття 27. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
731. 1. Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:
 
   1. Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:
 
732. 1) документи або відомості, визначені цим Законом, подані не в повному обсязі;
 
   1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
 
733. 2) документи не відповідають вимогам, які встановлені статтею 15 цього Закону;
 
   2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;
 
734. 3) невідповідність відомостей, які вказані в заяві про державну реєстрацію, відомостям, які зазначені в документах, що подані для державної реєстрації, або відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   3) невідповідність відомостей, вказаних у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
735. 4) невідповідність відомостей, які зазначені в документах, що подані для державної реєстрації, відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
736. 5) невідповідність реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, які надані відповідно до статті 13 цього Закону;
 
   5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону;
 
737. 6) адміністративний збір не сплачено або сплачено не у повному обсязі;
 
   6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
 
738. 7) документи подано з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання;
 
-238- Семенуха Р.С.
Пункт 7 частини першої статті 29 проекту Закону виключити;
 
Відхилено   7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання;
 
739. 8) наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, встановлених частиною першою статті 30 цього Закону - для професійних спілок, їх об’єднань без статусу юридичної особи.
 
-239- Левченко Ю.В.
Дроздик О.В.
Литвин В.М.
Пункт 8 частини 1 статті 29 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
740. 2. Зупинення розгляду документів з підстав не передбачених цією статтею не допускається.
 
   2. Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
 
741. Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
 
   Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
 
742. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань здійснюється в строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
   Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань, здійснюється у строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
743. 3. Строк, на який зупиняється розгляд документів, складає 15 календарних днів з дня наступного за днем подання документів.
 
   3. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання.
 
744. 4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщується на Порталі електронних сервісів у день зупинення.
 
-240- Довгий О.С.
Частину 4 статті 29 доповнити словами "та надсилається заявнику на адресу його електронної пошти".
 
Враховано   4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.
 
    -241- Литвин В.М.
Частину четверту статті 29 доповнити словами "та повідомляє заявника електронною поштою"
 
Враховано    
745. 5. У випадку подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.
 
   5. У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.
 
746. 6. У випадку поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, та проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.
 
   6. У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.
 
747. 7. Документи, які потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
   7. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
748. Стаття 30. Відмова у державній реєстрації
 
   Стаття 28. Відмова у державній реєстрації
 
749. 1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
 
   1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
 
750. 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
   1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
751. 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 
-242- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині першій статті 30:
Доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;".
У зв’язку з цим пункти 3 – 10 вважати відповідно пунктами 4 – 11.
 
Враховано   2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;
 
752. 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
   4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
753. 4) документи суперечать вимогам статей 36, 37 Конституції України;
 
-243- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині першій статті 30:
У пункті 4 слова "статей 36, 37 Конституції України" замінити словами "Конституції та законам України ".
 
Враховано   5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 
754. 5) документи суперечать статуту громадського формування;
 
   6) документи суперечать статуту громадського формування;
 
755. 6) порушено порядок створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, який встановлено законом;
 
   7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 
756. 7) невідповідність найменування юридичної особи вимогам цього Закону;
 
-244- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У частині першій статті 30:
У пункті 7 слова "цього Закону" замінити словом "закону".
 
Враховано   8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
 
757. 8) щодо засновника (учасника) юридичної особи, яка створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
   9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
758. 9) щодо юридичної особи, відносно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
-245- Довгий О.С.
В частині 1 статті 30 пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) щодо юридичної особи, відносно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи (крім зміни органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, установа або організація), проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації".
 
Відхилено   10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
759. 10) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
 
   11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
 
760. раніше строку, встановленого цим Законом;
 
   раніше строку, встановленого цим Законом;
 
761. щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;
 
   щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;
 
762. в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;
 
   в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;
 
763. щодо акціонерного товариства, відносно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;
 
   щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;
 
764. щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, відносно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;
 
   щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;
 
765. щодо юридичної особи, що ліквідується, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
-246- Журжій А.В.
У статті 30:
у пункті 10 частини першої:
абзаци сьомий-дев'ятий викласти в такій редакції:
"щодо юридичної особи, що ліквідується, відносно якої надійшли відомості про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків і зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
Відхилено   щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
766. щодо юридичної особи, що реорганізується, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;
 
-247- Журжій А.В.
У статті 30:
у пункті 10 частини першої:
абзаци сьомий-дев'ятий викласти в такій редакції:
щодо юридичної особи, що реорганізується, відносно якої надійшли відомості про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків і зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;
 
Відхилено   щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;
 
767. щодо юридичної особи, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
-248- Журжій А.В.
У статті 30:
у пункті 10 частини першої:
абзаци сьомий-дев'ятий викласти в такій редакції:
щодо юридичної особи, відносно якої надійшли відомості про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування";
 
Відхилено   щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
768. щодо юридичної особи, відносно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;
 
   щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;
 
769. щодо юридичної особи, відносно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.
 
-249- Журжій А.В.
У статті 30:
у пункті 10 частини першої:
додати абзац такого змісту:
"У разі неодержання від органів державної влади відомостей, зазначених у цьому пункті, у порядку та строки, визначені цим Законом, державна реєстрація припинення юридичної особи проводиться за принципом мовчазної згоди";
 
Враховано редакційно   щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.
 
770. 2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:
 
   2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:
 
771. 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
   1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
772. 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 
   2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 
773. 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
   3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
774. 4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, -у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
   4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом, - у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
775. 5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець - у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем.
 
-250- Папієв М.М.
Доповнити статтю 30 пунктом 3 наступного змісту: "Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) чинного законодавства із зазначенням, що саме порушено при оформленні та поданні документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документу (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам чинного законодавства". У зв’язку з цим пункти 3 – 8 статті вважати пунктами 4 – 9.
 
Враховано   5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа – підприємець, - у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем.
3. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.
 
776. 3. Відмова у державній реєстрації з підстав не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації професійної спілки, їх її об’єднання без статусу юридичної особи не допускається.
 
-251- Литвин В.М.
Частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
"3. Відмова у державній реєстрації з підстав не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається".
 
Враховано   4. Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається.
 
    -252- Дроздик О.В.
Частину третю статті 30 викласти у такій редакції:
"Відмова у державній реєстрації з підстав не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації професійної спілки, її організації, об’єднанню профспілок не допускається".
 
Враховано редакційно    
    -253- Левченко Ю.В.
У частині 3 статті 30 Законопроекту виключити слова "а також відмова у державній реєстрації професійної спілки, їх її об’єднання без статусу юридичної особи".
 
Відхилено    
    -254- Журжій А.В.
У статті 30:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. Відомості про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування направляються суб’єкту державної реєстрації за наявності хоча б однієї з таких обставин:
1) проведення документальної позапланової перевірки виявилося неможливим у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті. Це положення не застосовується, якщо керівником контролюючого органу прийнято рішення про не проведення документальної позапланової перевірки платника податків;
2) за результатами позапланової перевірки було встановлено фактичне проведення платником податків господарської діяльності у період, після внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
3) наявність неоскаржених грошових зобов'язань, податкового боргу;
4) наявність грошових зобов'язань, податкового боргу, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження (до набрання судовим рішенням законної сили);
5) наявність непогашених позик, залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію або неповернення в Україну в передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки;
6) наявність в контролюючого органу даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії;
7) неподана податкова декларація за результатами останнього податкового періоду в якому здійснював діяльність платник податків;
8) не подана звітність до Пенсійного фонду України за період до затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією (ліквідатором, уповноваженою особою);
9) неподання юридичною особою за місцем обліку до органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором).
Відомості про неможливість проведення державної реєстрації із питань сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування мають бути обґрунтованими, із зазначенням всіх передбачених цією статтею обставин, на підставі яких воно було прийнято."
У зв'язку з цим частини третю-восьму вважати частинами п'ятою-десятою;
 
Відхилено    
777. 4. Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
 
-255- Журжій А.В.
У статті 30:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"4. Проведення позапланової перевірки у зв’язку з припиненням юридичної особи органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або Пенсійного фонду України може бути неможливим у наступних випадках:
1) відсутністю повідомлення від фінансових установ про закриття всіх рахунків платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи (це положення не застосовується, якщо у разі ліквідації або реорганізації платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення);
2) відсутністю за місцезнаходженням або не встановленням фактичного місцезнаходження платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора);
3) недопуском посадових осіб відповідного органу доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України до перевірки;
4) втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, пов’язаних з проведенням перевірки, якщо від юридичної особи надійшло повідомлення про такі події відповідно до пункту 44.5 Податкового кодексу України".
У зв'язку з цим частини третю-восьму вважати частинами п'ятою-десятою;
 
Відхилено   5. Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, без урахування вихідних та святкових днів.
 
778. 5. Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється в строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
   6. Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється у строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
779. 6. Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову в державній реєстрації розміщується на Порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.
 
   7. Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.
 
780. 7. У разі відмови в державній реєстрації документи, які подавались для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
   8. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
781. 8. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.
 
   9. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.
 
782. Стаття 31. Реєстраційні справи
 
   Стаття 29. Реєстраційні справи
 
783. 1. Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
   1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
784. 2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
   2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
785. 3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування або місцем проживання фізичної особи - підприємця:
 
-256- Пташник В.Ю.
частину 3 статті 31 викласти в наступній редакції:
"3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування або місцем проживання фізичної особи – підприємця:
щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи – підприємця – у районній, районній у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;
щодо громадського формування – у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції.";
 
Відхилено   3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:
 
    -257- Семенуха Р.С.
У абз.1 ч.3 ст.31 слова "місцем проживання" виключити
 
Враховано    
786. щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчому комітеті міської ради міст обласного значення, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;
 
-258- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
В абзаці другому частини 3 статті 31 слова "виконавчому комітеті міської ради міст обласного значення, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації" замінити словами "виконавчих органах міської ради міст обласного та (або) республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях".
 
Враховано   щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
 
    -259- Федорук М.Т.
Абзац другий частини третьої статті 31 після слова "значення" доповнити словами "виконавчому комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади, що утворена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";
 
Відхилено    
    -260- Довгий О.С.
Абзац другий частини 3 статті 31 після слів "громадського формування" доповнити словами ", органу влади та місцевого самоврядування";
 
Відхилено    
787. щодо громадського формування - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції.
 
-261- Дроздик О.В.
У статті 31 абзац третій частини 3 після слів "громадського формування" доповнити словами "професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок".
 
Враховано   щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції.
 
    -262- Довгий О.С.
Абзац третій частини 3 статті 31 після слів "громадського формування" доповнити словами ", органу влади та місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
788. Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
 
   Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
 
789. 4. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом 5 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, які не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
   4. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п’яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
790. 5. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань без статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
   5. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
791. 6. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
 
   6. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
 
792. Стаття 32. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ
 
   Стаття 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ
 
793. 1. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
 
   1. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
 
794. 2. Суб (єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, в паперовій та електронній формі (у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі). Копії документів в паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені.
 
-263- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 2 статті 32 після слів "документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання," перед словами "а також копія опису документів, які вилучені." додати слова "або рішення Міністерства юстиції України або його територіального органу про витребування реєстраційної справи або документа з неї з метою проведення перевірки реєстраційної дії,".
 
Відхилено   2. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
 
795. 3. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, та підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
 
   3. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
 
796. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
   Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
797. 4. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, суб’єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис документів, які були вилучені. Документи, які вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
 
   4. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
 
798. 5. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом.
 
   5. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
 
799. 6. Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та доступу до документів, які знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
800. Стаття 33. Порядок проведення контролю за наявністю у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, кількості відокремлених підрозділів
 
   Стаття 31. Порядок здійснення контролю за наявністю у громадського об'єднання, що підтвердило свій всеукраїнський статус, кількості відокремлених підрозділів
 
801. 1. Суб’єкт державної реєстрації у разі виявлення наявності у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повідомлення.
 
   1. Суб’єкт державної реєстрації у разі виявлення наявності у громадського об'єднання, що підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повідомлення.
 
802. 2. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу кількість відокремлених підрозділів громадського об'єднання, за даними Єдиного державного реєстру, не відповідатиме вимогам частини першої статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", суб’єкт державної реєстрації приймає рішення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
   2. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу кількість відокремлених підрозділів громадського об'єднання, за даними Єдиного державного реєстру, не відповідатиме вимогам частини першої статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", суб’єкт державної реєстрації приймає рішення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
803. Стаття 34. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру
 
   Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру
 
804. 1. У разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру, помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.
 
-264- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 34 проекту Закону слова "чи інша" виключити;
 
Враховано   1. У разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.
 
805. Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, яка була допущена не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.
 
   Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.
 
806. 2. У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, зазначений суб’єкт у одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.
 
   2. У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.
 
807. 3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
 
-265- Довгий О.С.
Частину 3 статті 34 викласти в такій редакції:
"3. У разі виявлення суб'єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він письмово повідомляє про це заявника".
 
Відхилено   3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
 
808. 4. Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.
 
   4. Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.
 
809. Розділ ІV
 
   Розділ V
 
810. ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ВІДМОВИ У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
   ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ВІДМОВИ В ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
811. Стаття 35. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором при виявленні порушення законодавства
 
   Стаття 33. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства
 
812. 1. У разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у суб’єкта державної реєстрації, державного реєстратора викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.
 
-266- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 35 проекту Закону слово "справжність" замінити словом "достовірність";
 
Відхилено   1. У разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у суб’єкта державної реєстрації, державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.
 
    -267- Сольвар Р.М.
Абзац перший частини першої статті 35 викласти у наступній редакції:
"1. У разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у оператора, органу державної реєстрації, державного реєстратора викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів."
 
Відхилено    
    -268- Литвин В.М.
Абзац перший частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
"1. У разі, якщо під час проведення реєстраційних дій у суб’єкта державної реєстрації або державного реєстратора виникає законна підстава щодо недостовірності поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття передбачених законодавством заходів".
 
Відхилено    
813. Повідомлення правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів не є підставою для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації.
 
   Повідомлення правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів не є підставою для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації.
 
814. 2. У разі виявлення державним реєстратором, невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії, державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це юридичну особу, громадське формування, яке не має статусу юридичної особи, або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.
 
-269- Сольвар Р.М.
Частину другу статті 35 викласти у наступній редакції:
"2.У разі виявлення державним реєстратором, невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії, державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це юридичну особу або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень."
 
Відхилено   2. У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.
 
815. Стаття 36. Порядок оскарження реєстраційних дій, відмови у державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора
 
-270- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Статтю 36 викласти у такій редакції:
"Стаття 36. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації
1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.
2. Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, коли такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення (крім рішення, за наслідком якого проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги відносно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність в межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.
3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
У разі коли останній день строку для подання скарги, зазначених у частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено на думку скаржника;
3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
4) підпис скаржника, або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження або його копія, засвідчена в установленому порядку.
6. За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:
а) скасування реєстраційної дії – у разі оскарження реєстраційної дії;
б) проведення державної реєстрації – у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
в) виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором.
г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
д) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
е) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
є) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Рішення, передбачені підпунктами "а", "д" та "е" пункту 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть приймати мотивоване рішення, в якому передбачити декілька шляхів для задоволення скарги.
Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. Рішення, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації та сплата адміністративного збору не вимагається.
Технічний адміністратор Державного реєстру у день надходження рішень, передбачених підпунктами "г" та "д" пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру визначається Міністерством юстиції України.
Рішення, передбачене підпунктом "е" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:
1)скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;
2) на момент прийняття рішення щодо задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, або шляхом проведення реєстраційної дії, в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того ж предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
4)у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими ж сторонами, з того ж предмета і тієї ж підстави;
5)є рішення цього органу з того ж питання;
6)у органі ведеться розгляд скарги з цього ж питання від цього ж скаржника;
7)скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
8)закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
9)розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.
9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.
10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.".
 
Враховано редакційно   Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації
1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.
2. Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.
3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України чи його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
У разі якщо останній день строку для подання скарги, зазначеного в частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку.
6. За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову в задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:
а) скасування реєстраційної дії – у разі оскарження реєстраційної дії;
б) проведення державної реєстрації – у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
в) виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором;
г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України;
є) направлення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.
Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ" "д" і "є" пункту 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти мотивоване рішення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.
Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. Рішення, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації та сплата адміністративного збору не вимагаються.
Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день надходження рішень, передбачених підпунктами "г" та "ґ" пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Єдиного державного реєстру визначається Міністерством юстиції України.
Рішення, передбачене підпунктом "е" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:
1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;
2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
4) у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, такого самого предмета і тієї самої підстави;
5) є рішення цього органу з такого самого питання;
6) в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання від цього самого скаржника;
7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.
9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.
10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.
 
816. 1. Реєстраційна дія, відмова у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.
 
-271- Сольвар Р.М.
Частину першу статті 36 викласти у наступній редакції:
"1. Рішення, дії або бездіяльність органів державної реєстрації, державних реєстраторів, операторів можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, та до суду."
 
Відхилено      
817. 2. Відмова у державній реєстрації або бездіяльність державного реєстратора (крім Міністерства юстиції України та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі) можуть бути оскаржені в адміністративному порядку до територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі за місцем знаходження державного реєстратора.
 
-272- Сольвар Р.М.
Частину другу статті 36 викласти у наступній редакції:
"2. Скарга на рішення, дії або бездіяльність органів державної реєстрації, державних реєстраторів, операторів (крім Міністерства юстиції України та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі) може бути подана до територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі за місцем знаходження державного реєстратора протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення результатів надання адміністративних послуг."
 
Відхилено      
818. 3. Реєстраційна дія може бути оскаржена в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України.
 
-273- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 3 статті 36 після слів "може бути оскаржена" перед словами "в адміністративному порядку" додати слово "заявником".
У частині 3 статті 36 додати абзац 2 такого змісту:
"Особа має право оскаржити реєстраційну дію в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України, якщо вона вважає, що реєстраційна дія була вчинена з порушенням її прав як засновника або учасника юридичної особи чи громадського формування на підставі підробленого рішення учасників чи уповноваженого органу управління юридичної особи чи керівного органу громадського формування."
 
Враховано редакційно      
819. 4. Скарга на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації подається протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення результатів надання адміністративних послуг.
 
-274- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 4 статті 36 після слів "відмову у державній реєстрації подається" перед словами "протягом 15 календарних днів" додати слово "заявником".
У частині 4 статті 36 додати новий абзац 3 такого змісту:
"Скарга особи, яка вважає, що реєстраційна дія була вчинена з порушенням її прав як засновника або учасника юридичної особи чи громадського формування на підставі підробленого рішення учасників чи уповноваженого органу управління юридичної особи чи керівного органу громадського формування, подається нею протягом 6 місяців з дати вчинення такої реєстраційної дії."
 
Враховано редакційно      
    -275- Журжій А.В.
У статті 36:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4.Скарга в адміністративному порядку на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації подається протягом 15 календарних днів з дня, наступного за днем оприлюднення результатів надання адміністративних послуг.
 
Враховано редакційно    
820. Скарга на бездіяльність державного реєстратора подається протягом 15 календарних днів з подачі заявником документів для проведення реєстраційної дії або виправлення технічної помилки.
 
-276- Журжій А.В.
У статті 36:
частину четверту викласти в такій редакції:
Скарга в адміністративному порядку на бездіяльність державного реєстратора подається протягом 15 календарних днів з дня, наступного за днем закінчення граничного строку коли відповідна реєстраційна дія або виправлення технічної помилки повинні були вчинені;
 
Відхилено      
821. 5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
 
-277- Журжій А.В.
У статті 36:
у абзаці першому частини п'ятої після слів "Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги" додати слова "органом, уповноваженим розглядати скаргу";
 
Враховано редакційно      
822. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
      
823. 6. Скарга на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
 
      
824. 1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 
-278- Семенуха Р.С.
П.1 ч.6 ст.36 після слів "юридичних осіб" доповнити словами "та фізичних осіб-підприємців".
 
Враховано редакційно      
825. 2) зміст оскаржуваної реєстраційної дії, відмови у державній реєстрації чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено;
 
      
826. 3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 
      
827. 4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання скарги.
 
-279- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 6 статті 36 додати новий абзац 2 такого змісту:
"У разі оскарження реєстраційної дії особою, яка вважає, що вона була вчинена з порушенням її прав як засновника або учасника юридичної особи чи громадського формування, до скарги додаються письмові докази, що підтверджують факт підроблення рішення учасників чи уповноваженого органу управління юридичної особи чи керівного органу громадського формування."
 
Відхилено      
828. 7. Якщо скарга подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку.
 
      
829. 8. Орган, що розглядає скаргу, відмовляє у її розгляді, якщо:
 
      
830. 1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною шостою цієї статті;
 
      
831. 2) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того ж предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 
      
832. 3) наявна інформація про те, що в судовому провадженні знаходиться справа про спір між тими ж сторонами, з того ж предмета і тієї ж підстави;
 
      
833. 4) є рішення цього органу з того ж питання;
 
      
834. 5) у органі ведеться розгляд скарги з цього питання;
 
-280- Журжій А.В.
У статті 36:
пункт 5 частини восьмої виключити. У зв'язку з цим пункти 6-8 вважати пунктами 5-7;
 
Відхилено      
835. 6) скарга подана особою, яка немає на це повноважень;
 
      
836. 7) закінчився встановлений законом термін подачі скарги, крім скарг на бездіяльність державного реєстратора щодо виправлення технічної помилки;
 
      
837. 8) питання, порушені в одержаній органом скарзі, не належать до його компетенції.
 
      
838. Про відмову у розгляді скарги заявник повідомляється письмово.
 
      
839. 9. Скарги розглядаються у термін не більше 30 календарних днів з дати їх надходження. У разі, якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора орган, що розглядає скаргу, може встановити інші терміни розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний термін розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
 
-281- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У статті 36 додати нову частину 9-1 такого змісту:
"Скарга за заявою особи, яка вважає, що реєстраційна дія була вчинена з порушенням її прав як засновника та/або учасника юридичної особи чи громадського формування, розглядається у термін не більше 60 календарних днів з дати її надходження.
Орган, що розглядає скаргу, повідомляє заявника оскаржуваної реєстраційної дії про розгляд скарги впродовж трьох робочих днів з дати отримання скарги.
Заявник оскаржуваної реєстраційної дії має право надати письмові заперечення на скаргу за формою, визначеною в частині шостій цієї статті.
Заявник оскаржуваної реєстраційної дії може надати разом із запереченнями письмові докази дійсності рішення учасників чи уповноваженого органу управління юридичної особи чи керівного органу громадського формування, на підставі якого було вчинено реєстраційну дію.
Строк надання заперечень заявником становить двадцять календарних днів з дати повідомлення про розгляд скарги."
 
Враховано редакційно      
    -282- Журжій А.В.
У статті 36:
у частині дев'ятій слово "термін" замінити у відповідних відмінках на слово "строк";
 
Враховано редакційно    
840. 10. За результатами розгляду скарги приймається мотивоване рішення про:
 
-283- Сольвар Р.М.
Абзац перший частини десятої статті 36 викласти в наступній редакції:
"10. За результатами розгляду скарги приймається мотивоване обов'язкове для виконання органом державної реєстрації рішення про:"
 
Враховано редакційно      
841. 1) залишення скарги без задоволення;
 
      
842. 2) задоволення скарги шляхом:
 
-284- Сольвар Р.М.
Пункт другий частини десятої статті 36 викласти у наступній редакції:
"2) визнання протиправною дії або бездіяльності органу державної реєстрації, державного реєстратора, оператора повністю або частково та про зобов'язання органу державної реєстрації, державного реєстратора, оператора вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій;"
 
Відхилено      
843. скасування реєстраційної дії - у разі оскарження реєстраційної дії;
 
      
844. проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
 
      
845. виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором.
 
      
846. Не підлягає задоволенню скарга шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, реєстраційної дії, після якої проведено наступну реєстраційну дію, та реєстраційної дії проведеної на підставі судових рішень;
 
-285- Журжій А.В.
У статті 36:
абзац п'ятий пункту 2 частини десятої виключити;
 
Враховано      
847. 3) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до роботи у Єдиному державному реєстрі;
 
-286- Сольвар Р.М.
Пункт третій частини десятої статті 36 викласти у наступній редакції:
"3) визнання протиправним та про скасування рішення органу державної реєстрації, державного реєстратора, оператора та про прийняття нового рішення по суті або про передачу заяви на повторний розгляд тому ж органу державної реєстрації, але іншому державному реєстратору;"
 
Відхилено      
848. 4) тимчасове блокування доступу державного реєстратора - нотаріуса до роботи у Єдиному державному реєстрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 
-287- Сольвар Р.М.
Пункт четвертий частини десятої статті 36 викласти у наступній редакції:
"4) виправлення помилки, допущеної органом державної реєстрації, державним реєстратором, оператором."
 
Відхилено      
849. 5) анулювання доступу державного реєстратора до роботи Єдиного державного реєстру;
 
-288- Кужель О.В.
Пункт 5) частини десятої статті 36 Розділу ІV після слів: "державного реєстратора" доповнити словами: "та нотаріуса".
 
Враховано редакційно      
850. 6) скасування акредитації банку, як суб’єкта державної реєстрації.
 
-289- Пташник В.Ю.
пункт 6 частини 10 статті 36 такого змісту:
"6)скасування акредитації банку, як суб’єкта державної реєстрації." - виключити;
 
Враховано      
    -290- Левченко Ю.В.
П. 6 ч. 10 ст. 36 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -291- Кужель О.В.
Частину 10 статті 36 Розділу ІV доповнити новим пунктом 6) наступного змісту: "направлення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України", у зв’язку із чим пункт 6) вважати пунктом 7).
 
Враховано редакційно    
    -292- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Пункт 6 частини 10 статті 36 виключити.
 
Враховано    
851. Рішення, передбачені пунктами 1, абзацами третім та четвертим пункту 2, пунктом 3 та 4 цієї частини приймаються Міністерством юстиції України або його територіальним органом, який розглядає скаргу.
 
-293- Кужель О.В.
У абзаці дванадцятому частини десятої статті 36 Розділу ІV слова та цифри: "пунктом 3 та 4" замінити словами та цифрами: пунктом 3, 4 та 6".
 
Враховано редакційно      
852. Рішення, передбачені абзацом другим пункту 2, пунктами 5 та 6 цієї частини приймаються Міністерством юстиції України.
 
-294- Пташник В.Ю.
останній абзац частини 10 статті 36 викласти у наступній редакції:
"Рішення, передбачені абзацом другим пункту 2, пунктом 5 цієї частини приймаються Міністерством юстиції України.";
 
Враховано редакційно      
853. 11. Копія рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття та підлягає обов'язковому безкоштовному оприлюдненню на Порталі електронних сервісів.
 
      
854. 12. Рішення територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Реєстр.картка №15) календарних днів з дати його оприлюднення.
 
-295- Журжій А.В.
У статті 36:
у частині дванадцятій слова "15 календарних днів з дати" замінити словами "15 календарних днів з дня, наступного за днем";
 
Враховано редакційно      
855. Оскарження та розгляд скарг на рішення територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі здійснюється у порядку, визначеному частинами п’ятою - десятою цієї статті.
 
      
856. 13. Рішення Міністерства юстиції України та його територіального органу в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, прийняті за результатами розгляду скарги, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.
 
      
857. 14. Рішення, визначені пунктом 2 частини десятої цієї статті, виконуються органом, що розглянув скаргу, не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
      
858. Для виконання рішень, визначених пунктом 2 частини десятої цієї статті, повторне подання документів для проведення реєстраційної дії та сплата адміністративного збору не вимагається.
 
      
859. 15. Технічний адміністратор та технічний адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у день надходження рішення, визначеного пунктами 3 - 5 частини десятої цієї статті, забезпечують його негайне виконання у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
      
860. 16. Порядок розгляду та вирішення Міністерством юстиції України та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі скарг на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-296- Сотник О.С.
Бабак А.В.
Додати нову статтю 36-1 такого змісту:
"Стаття 36-1. Контроль за діяльністю у сфері реєстрації
1. З метою перевірки дотримання державними реєстраторами порядку реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють планові перевірки реєстраційних дій.
2. Міністерство юстиції України та його територіальні органи проводять перевірку реєстраційних справ в електронній формі згідно з планом перевірок, що складається та затверджується щорічно на наступний календарний рік в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За обґрунтованої підозри в підробці документів, на підставі яких було проведено реєстраційну дію, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти рішення про витребування реєстраційної справи в паперовій формі для перевірки автентичності документів.
3. Рішення одного державного реєстратора можуть бути перевірені в межах планової перевірки не частіше одного разу на рік.
4. Порядок проведення перевірки реєстраційних дій визначається Кабінетом Міністрів України.
5. У разі виявлення, що реєстраційна дія була вчинена без законних підстав, Міністерство юстиції України або його територіальні органи скасовують таку реєстраційну дію, про що негайно повідомляють заявника такої реєстраційної дії.
6. У разі виявлення порушень визначеного цим Законом та прийнятих на його підставі актів державним реєстратором, Міністерство юстиції та його територіальні органи приймають щодо державного реєстратора рішення, визначені в частині четвертій статті 37 цього Закону.
7. У разі виявлення ознак складу корупційного правопорушення у діях або рішеннях державного реєстратора, Міністерство юстиції України або його територіальні органи повідомляють про це правоохоронні органи.
8. Повідомлення про скасування рішень державних реєстраторів із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові державного реєстратора оприлюднюються на сайтах Міністерства юстиції України та його територіальних органів."
 
Відхилено      
861. Стаття 37. Відповідальність у сфері державної реєстрації
 
   Стаття 35. Відповідальність у сфері державної реєстрації
 
862. 1. Суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
-297- Сольвар Р.М.
Частину першу статті 37 викласти у наступній редакції:
"1. Посадові особи органів державної реєстрації, оператори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом."
 
Відхилено   1. Суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
863. 2. Шкода, що заподіяна суб’єктами державної реєстрації підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.
 
-298- Сольвар Р.М.
Частину другу статті 37 викласти у наступній редакції:
" 2. Шкода, що заподіяна посадовими особами органів державної реєстрації та операторами підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.
Оператори несуть відповідальність за відповідність копій документа у електронній формі, внесеного ними до Єдиного державного реєстру, її паперовому примірнику."
 
Відхилено   2. Шкода, заподіяна суб’єктами державної реєстрації, підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у встановленому законом порядку.
 
864. 3. У разі систематичних або грубих порушень законодавства у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції України може позбавити банк акредитації в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України та Національним Банком України.
 
-299- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частини третю статті 37 виключити.
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано      
    -300- Пташник В.Ю.
частину 3 статті 37 такого змісту:
"3.У разі систематичних або грубих порушень законодавства у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції України може позбавити банк акредитації в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України та Національним Банком України." - виключити;
 
Враховано    
    -301- Левченко Ю.В.
Сотник О.С.
Бабак А.В.
Ч. 3 ст. 37 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -302- Поляков М.А.
У частині 3 статті 37 законопроекту
слова "та Національним банком України" виключити;
доповнити другим реченням такого змісту:
"Міністерство юстиції позбавляє банк акредитації у разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку".
 
Враховано частково    
865. 4. У разі виявлення грубих або систематичних порушень у діях чи бездіяльності державного реєстратора:
 
-303- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частини четверту статті 37 виключити.
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано      
    -304- Кужель О.В.
У статті 37 Розділу ІV
Абзац перший частини четвертої після слів: "державного реєстратора" доповнити словами "та нотаріуса";
Абзац другий частини четвертої після слів: "державного реєстратора" доповнити словами "та нотаріуса";
Абзац третій частини четвертої після слів: "державного реєстратора" доповнити словами "та нотаріуса";
Абзац четвертий частини четвертої після слів: "державного реєстратора" доповнити словами "та нотаріуса";
 
Враховано редакційно    
866. Міністерство юстиції України або його територіальний орган може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу такого державного реєстратора до роботи у Єдиного державного реєстру;
 
      
867. Міністерство юстиції України може прийняти рішення про анулювання доступу такого державного реєстратора до роботи у Єдиного державного реєстру.
 
      
868. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу державного реєстратора до роботи у Єдиного державному реєстрі визначається Міністерством юстиції України.
 
      
869. 5. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону.
 
-305- Папієв М.М.
Доповнити статтю 37 пунктом 5 наступного змісту:
"В разі встановлення факту безпідставної відмови в проведенні реєстраційних дій державний реєстратор несе матеріальну відповідність в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат. Факт такої безпідставної відмови встановлюється на підставі рішення Міністерства юстиції України або на підставі рішення суду".
У зв’язку з цим, пункти 5, 6, 7 вважати пунктами 6, 7, 8.
 
Відхилено   3. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону.
 
870. 6. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
871. 7. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.
 
   5. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.
 
872. Розділ V
 
   Розділ VІ
 
873. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
   ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
874. Стаття 38. Плата у сфері державної реєстрації
 
   Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації
 
875. 1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
 
   1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
 
876. 140 мінімальних заробітних плат - за державну реєстрацію політичної партії;
 
   140 мінімальних заробітних плат - за державну реєстрацію політичної партії;
 
877. 0,28 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
   0,28 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
878. 0, 14 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;
 
   0,14 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;
 
879. 0, 07 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;
 
   0,07 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;
 
880. 0, 06 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців, громадського об’єднання, крім громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 
-306- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У абз. 6 ч.1 ст. 38 слова "громадського об’єднання, крім громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС" - виключити
 
Враховано   0,06 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців;
 
881. 0, 03 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 
   0,03 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 
882. 0, 3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою);
 
   0,3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою;
 
883. 0, 1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін відомостей про ім’я або місце проживання фізичної особи - підприємця;
 
-307- Семенуха Р.С.
У абз. 9 ч.1 ст. 38 слова "місце проживання" замінити словом "місцезнаходження".
 
Враховано   0,1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця;
 
884. 75 відсотків адміністративного збору встановленого цією частиною - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.
 
   75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.
 
885. За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних та дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється.
 
-308- Литвин В.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
"За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднанння, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних та дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання".
 
Враховано редакційно   За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об'єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.
 
    -309- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті 38 після слів " їх організацій або об'єднання" доповнити словами "благодійні організації".
 
Враховано    
    -310- Дроздик О.В.
У статті 38:
- у абзаці 11 частини першої після слів "професійні спілки" доповнити словами "їх організації, об’єднань профспілок";
- доповнити частини новим реченням такого змісту:
"Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організацій або об’єднання".
 
Враховано редакційно    
886. 2. За виправлення технічної помилки, яка була допущена з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі тридцяти відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.
 
-311- Довгий О.С.
Частину 2 статті 38 виключити
 
Відхилено   2. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.
 
887. 3. У разі відмови у державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
 
   3. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
 
888. 4. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
 
   4. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:
 
889. 0, 05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;
 
-312- Довгий О.С.
В абзаці другому частини 4 слова "виписки для проставлення апостилю та" виключити
 
Відхилено   0,05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;
 
890. 0, 07 мінімальної заробітної плати - за надання документа в паперовій формі, який містяться в реєстраційній справі;
 
   0,07 мінімальної заробітної плати - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;
 
891. 75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.
 
   75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.
 
892. 5. Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
 
   5. Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
 
893. 6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через Портал електронних сервісів.
 
-313- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частину 6 статті 38 викласти в наступній редакції:
"Державні органи, в тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через Портал електронних сервісів."
 
Враховано   6. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.
 
894. Стаття 39. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації
 
-314- Пташник В.Ю.
статтю 39 викласти у наступній редакції:
"Стаття 39.Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації
1.Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що здійснюється державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, обласними державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
2.Фінансове забезпечення суб’єктів державної реєстрації здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством України.
3.Фінансування ведення та функціонування Єдиного державного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України."
 
Враховано редакційно   Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації
 
895. 1. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюється державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, обласними державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
 
-315- Павелко А.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Частину першу статті 39 викласти у такій редакції:
"Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
Враховано   1. Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
 
    -316- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 39:
У частині першій:
слова "юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" виключити;
слова "комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах" замінити словами "органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення";
слова "районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, обласними" замінити словами "Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі".
 
Враховано редакційно    
    -317- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 39 Законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг."
 
Відхилено    
    -318- Федорук М.Т.
У частині першій статті 39 слова "значення, районними, районними у містах" замінити словами "виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";
 
Враховано редакційно    
896. 2. Фінансове забезпечення суб’єктів державної реєстрації (крім приватних нотаріусів та банків, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством України.
 
-319- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У статті 39:
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.
За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків від адміністративного збору.
Порядок виплати, розмір винагороди для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування, а для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з органами державної влади, - Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано   2. Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів) здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.
Порядок виплати і розмір винагороди для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, встановлюються відповідним органом місцевого самоврядування, а для державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з органами державної влади, - Кабінетом Міністрів України.
 
    -320- Левченко Ю.В.
Із ч. 2 ст. 39 Законопроекту виключити слова "та банків".
 
Враховано    
    -321- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 2 статті 39 після слів " (крім приватних нотаріусів" перед словами "які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" виключити слова "та банків".
 
Враховано    
    -322- Павелко А.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Частину другу статті 39 викласти у такій редакції:
"Фінансове забезпечення державних реєстраторів (крім приватних нотаріусів та банків, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) здійснюється за рахунок бюджетних коштів.";
 
Враховано редакційно    
897. 3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та банків, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів, які надходять від справляння адміністративного збору.
 
-323- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Частину третю статті 39 викласти у такій редакції:
"3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію.".
 
Враховано   3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію.
 
    -324- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 39 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -325- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 3 статті 39 після слів "Фінансове забезпечення приватних нотаріусів" перед словами "які здійснюють державну реєстрацію" виключити слова "та банків".
 
Враховано    
    -326- Павелко А.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Частину третю та четверту статті 39 виключити
 
Враховано частково    
898. 4. Зарахування адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб - підприємців до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень залишається у суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (приватні нотаріуси, банки) для фінансового забезпечення їх діяльності.
 
-327- Левченко Ю.В.
Частину 4 статті 39 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -328- Сотник О.С.
Бабак А.В.
У частині 4 статті 39 після слів " (приватні нотаріуси" перед словами "для фінансового забезпечення" виключити слово ", банки".
 
Враховано редакційно    
    -329- Кобцев М.В.
У абзаці першому пункту 4 статті 39 розділу І після слів "приватні нотаріуси" кому та слово ", банки" вилучити.
 
Враховано редакційно    
899. Перерахування коштів адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб - підприємців здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
      
900. 5. Фінансування ведення та функціонування Єдиного державного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   4. Фінансування ведення та функціонування Єдиного державного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
901. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-330- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У розділі VІ Проекту:
1) назву викласти в такій редакції:
"ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ".
 
Враховано   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
902. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім:
 
-331- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У розділі VІ Проекту:
2) пункти 1 – 9 розділу VІ замінити пунктами 1 – 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пунктів 2 – 8, 10, 12 – 27, 29 – 38 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
пунктів 9 та 28 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
2. Встановити, що:
1) з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим – дев’ятим, дванадцятим та шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
При проведенні державної реєстрації і наданні відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат" та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.
2) громадські формування протягом року починаючи з 1 січня 2017 року забезпечують подання заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру з відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати у порядку, визначеному цим Законом.
3) державні органи, органи місцевого самоврядування, фінансові установи та інші юридичні особи продовжують приймати установчі документи юридичної особи в паперовій формі.
4) державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі копії рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
5) до 01 січня 2017 року:
відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 – 25, 32, 42, 45 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань та надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію).
Професійні спілки, їх організації та об’єднання, які на день набуття чинності цим законом отримали офіційне підтвердження заявленого статусу та набули прав юридичної особи, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Закону та не повинні надавати органам державної реєстрації додаткові відомості чи документи;
відомості про видачу документів дозвільного характеру, реєстрацію (легалізацію) громадських формувань без статусу юридичної особи, підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
6) у разі забезпечення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", за рішенням Кабінету Міністрів України такі органи можуть наділятися повноваженнями суб’єктів державної реєстрації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці до 01 січня 2016 року.
7) територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізацію повноважень у сфері державної реєстрації.
3. Кабінету Міністрів України:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
3) до 01 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
органами ліцензування, державними адміністраторами та дозвільними органами відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати;
Міністерством юстиції України символікою громадських формувань, відомостями про громадські формування без статусу юридичної особи та іншими відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати;
4) забезпечити до 01 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру;
5) забезпечити до 01 січня 2016 року, а у випадку наділення повноваженнями у сфері державної реєстрації до 01 січня 2016 року, у строки визначені рішенням Кабінету Міністрів України, передачу Міністерством юстиції та його територіальними органами реєстраційних справ виконавчим органам міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям.
4. Рекомендувати міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, їх виконавчим органам забезпечити до 01 грудня 2015 року вжиття заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.
5. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам (крім рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання про прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень , передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пунктів 1 – 8, 10 – 20, 22 – 25, 27 – 32, 35 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року;
пунктів 21, 26 та 34 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
2. Встановити, що:
1) з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим – дев’ятим, дванадцятим і шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця;
2) громадські формування протягом року починаючи з 1 січня 2017 року забезпечують подання заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру з відомостями про юридичну особу, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру у разі створення юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати в порядку, визначеному цим Законом;
3) державні органи, органи місцевого самоврядування, фінансові установи та інші юридичні особи продовжують приймати установчі документи юридичної особи в паперовій формі;
4) державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі копії рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури;
5) до 1 січня 2017 року:
відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 – 25, 32, 44 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань і надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію).
Професійні спілки, їх організації та об’єднання, які на день набрання чинності цим Законом отримали офіційне підтвердження заявленого статусу та набули прав юридичної особи, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Закону, і не повинні надавати органам державної реєстрації додаткові відомості чи документи;
відомості про видачу документів дозвільного характеру, реєстрацію (легалізацію) громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
6) у разі забезпечення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", за рішенням Кабінету Міністрів України такі органи можуть наділятися повноваженнями суб’єктів державної реєстрації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці до 1 січня 2016 року;
7) територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації.
3. Кабінету Міністрів України:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
3) до 1 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру:
органами ліцензування, державними адміністраторами та дозвільними органами – відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати;
Міністерством юстиції України – символікою громадських формувань, відомостями про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи та іншими відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати;
4) забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру;
5) забезпечити до 1 січня 2016 року, а в разі наділення повноваженнями у сфері державної реєстрації до 1 січня 2016 року, – у строки, визначені рішенням Кабінету Міністрів України, передачу Міністерством юстиції та його територіальними органами реєстраційних справ виконавчим органам міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям.
4. Рекомендувати міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, їх виконавчим органам забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.
5. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам (крім рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання про прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.
 
    -332- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
у пункті 1:
норми привести у відповідності до вимог законодавчої техніки;
 
Враховано    
903. пунктів 9 та 28 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
 
      
904. пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, та діє до 1 січня 2016 року;
 
      
905. підпункту 1 пункту 11 розділу І цього Закону, пунктів 6, 9 та 10 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
      
906. 2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами).
 
      
907. 3. Установити, що з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, нотаріуси наділяються повноваженнями державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами).
 
-333- Пташник В.Ю.
розділ 3 Прикінцевих та перехідних положень такого змісту:
3. "Установити, що з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, нотаріуси наділяються повноваженнями державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами).
У зв'язку з цим внести зміни до таких законодавчих актів України:
1)Закон України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) доповнити статтею 46-2 такого змісту:
"Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".";
2)у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
у абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює" замінити словами "та нотаріус, які відповідно до цього Закону від імені держави здійснюють";
частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Нотаріус проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця.";
у частині другій статті 6:
абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та нотаріус. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора (крім нотаріуса) та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим – дев’ятим, дванадцятим та шістнадцятим частини першої цієї статті. При проведенні державної реєстрації і наданні відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус має печатку державного реєстратора та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
статтю 15 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.";
частину третю статті 53 доповнити абзацом такого змісту:
"Шкода, що заподіяна нотаріусом, під час виконання повноважень, визначених цим Законом, підлягає відшкодуванню підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом." - виключити;
 
Враховано редакційно      
    -334- Семенуха Р.С.
Пп.1 п.3 виключити.
 
Враховано редакційно    
908. У зв'язку з цим внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
909. 1) Закон України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) доповнити статтею 46-2 такого змісту:
 
      
910. "Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
      
911. Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";
 
      
912. 2) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
      
913. у абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює" замінити словами "та нотаріус, які відповідно до цього Закону від імені держави здійснюють";
 
      
914. частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
915. "Нотаріус проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця.";
 
      
916. у частині другій статті 6:
 
      
917. абзац перший викласти у такій редакції:
 
      
918. "2. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та нотаріус. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора (крім нотаріуса) та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.";
 
      
919. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
920. "Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим - дев’ятим, дванадцятим та шістнадцятим частини першої цієї статті. При проведенні державної реєстрації і наданні відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус має печатку державного реєстратора та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.".
 
      
921. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
      
922. статтю 15 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
      
923. "9. Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.";
 
      
924. частину третю статті 53 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
925. "Шкода, що заподіяна нотаріусом, під час виконання повноважень, визначених цим Законом, підлягає відшкодуванню підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.".
 
      
926. 4. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
927. 5. Юридичні особи протягом одного року з 1 січня 2016 року та громадські формування протягом одного року з 1 січня 2017 року забезпечують:
 
-335- Дроздик О.В.
пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"професійні спілки, їх організації та об'єднання профспілок, які на день набуття чинності цим законом отримали офіційне підтвердження заявленого статусу та мають свідоцтво про легалізацію і державну реєстрацію юридичної особи (набули прав юридичної особи) вважаються такими, що відповідають вимогам цього Закону і не зобов'язані проходити державну реєстрацію у порядку, визначеному цим Законом";
 
Враховано редакційно      
928. викладення своїх установчих документів у новій редакції та подання їх на державну реєстрацію у порядку, визначеному цим Законом;
 
-336- Кулініч О.І.
Абзац другий пункту 5 Розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Враховано редакційно      
929. подання заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру з відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати у порядку, визначеному цим Законом.
 
      
930. 6. Встановити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фінансові установи та інші юридичні особи протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом продовжують приймати установчі документи юридичної особи в паперовій формі.
 
      
931. 7. Державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
 
-337- Поляков М.А.
Пропонуємо у пункті 7 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту слова "на підставі рішення Національного банку України" замінити словами "на підставі отриманої від Національного банку України копії рішення".
 
Враховано редакційно      
932. 8. Установити, що нотаріуси одночасно приймають на себе виконання повноважень державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 
      
933. 9. До 1 січня 2017 року:
 
      
934. відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 - 25, 32, 42, 45 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань та надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію);
 
      
935. відомості про видачу документів дозвільного характеру, реєстрацію (легалізацію) громадських формувань без статусу юридичної особи, підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
 
-338- Литвин В.М.
Після абзацу другого пункт 9 Прикінцевих положень доповнити новим абзацом такого змісту:
"професійні спілки, їх організації та об’єднання, які на день набуття чинності цим законом отримали офіційне підтвердження заявленого статусу та набули прав юридичної особи, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Закону та не повинні надавати органам державної реєстрації додаткові відомості чи документи".
 
Враховано редакційно   6. Після набрання чинності цим Законом комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор) юридичної особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесений запис про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, має право звернутися до суб'єкта державної реєстрації з урахуванням вимог, передбачених цим Законом".
 
    -339- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
додати підпункт 10 такого змісту:
"10. Після набрання чинності цим Законом комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор) юридичної особи, відносно якої до Єдиного державного реєстру внесений запис щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, має право звернутися до суб'єкта державної реєстрації з урахуванням вимог, передбачених цим Законом";
 
Враховано редакційно    
936. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-340- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
у пункті 4 розділу VІ Проекту:
речення "4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:" виключити;
 
Враховано      
937. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами):
 
-341- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Пункти 1 – 37 пункту 4 розділу VІ вважати відповідно пунктами 2 – 38 розділу І.
 
Враховано   2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
938. 1) у статті 4-5:
 
   1) у статті 4-5:
 
939. у частині третій слова "у письмовій формі" замінити словами "письмово у паперовій та електронній формі";
 
   у частині третій слова "у письмовій формі" замінити словами "письмово у паперовій та електронній формах";
 
940. доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
941. "Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
   "Судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису";
 
942. 2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:
 
943. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є примірник такого рішення, ухвали, постанови господарського суду в електронній формі, надісланий суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку обміну інформацією між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
   "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є примірник такого рішення, ухвали, постанови господарського суду в електронній формі, надісланий суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку обміну інформацією між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України".
 
944. 2. У частині першій статті 205-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131; 2014, № 22, ст.773) слова ", державному реєстратору" виключити.
 
   3. У частині першій статті 205-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) після слова "подання" доповнити словами "для проведення такої реєстрації", слова "державному реєстратору" виключити.
 
945. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356 із наступними змінами):
 
   4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
946. 1) у статті 90:
 
   1) у статті 90:
 
947. абзац перший частини першої після слів "організаційно-правову форму" доповнити словами "та назву";
 
   абзац перший частини першої доповнити словами "та назву";
 
948. частину четверту статті 90 викласти в такій редакції:
 
-342- Семенуха Р.С.
Абз.3,4 ппп.1 пп.3 п.4 викласти у новій редакції: "частину четверту виключити;".
 
Враховано   частину четверту виключити;
 
949. "4. Відомості про зміну найменування юридичної особи оприлюднюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
      
950. 2) останнє речення частини першої статті 104 доповнити словами ", а їх відокремлені підрозділи стають відокремленими підрозділами правонаступників.";
 
-343- Семенуха Р.С.
Ппп. 2 пп.3 п.4 виключити.
 
Враховано      
951. 3) частину другу статті 105 викласти у такій редакції:
 
-344- Семенуха Р.С.
Ппп.3 пп.3 п.4 викласти у новій редакції: "частину другу статті 105 виключити;".
 
Враховано   2) частину другу статті 105 виключити;
 
952. "2. Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи оприлюднюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
      
953. 4) у статті 107:
 
-345- Семенуха Р.С.
У абз.2 ппп.4 пп.3 п.4 слова "які мають містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, у тому числі її відокремлених підрозділів" замінити словами: "Розподільчий баланс має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу".
 
Враховано   3) у статті 107:
 
954. у частині другій слова "які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється" замінити словами "які мають містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, у тому числі її відокремлених підрозділів";
 
-346- Пташник В.Ю.
У розділі 4 Прикінцевих та перехідних положень:
частину 4 статті 3 викласти у наступній редакції:
"4) у статті 107:
у частині другій слова "які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється" замінити словами "які мають містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, у тому числі її відокремлених підрозділів";
 
Враховано редакційно   у частині другій слова "які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється" замінити словами "який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу";
 
955. в абзаці другому частини третьої слова "передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації" замінити словами "передаються до суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
-347- Семенуха Р.С.
Абз. 3 ппп.4 пп.3 п.4 викласти у новій редакції: "абзац другий частини третьої виключити;".
 
Враховано   абзац другий частини третьої виключити;
 
    -348- Пташник В.Ю.
У розділі 4 Прикінцевих та перехідних положень:
частину 4 статті 3 викласти у наступній редакції:
"4) у статті 107:
в абзаці другому частини третьої слова "передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи – правонаступника, за місцем її державної реєстрації" замінити словами "передаються до суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за місцем їх державної реєстрації".
 
Відхилено    
956. 5) частину першу статті 110 викласти у такій редакції:
 
-349- Семенуха Р.С.
Ппп.5 пп.3 п.4 виключити.
 
Відхилено      
957. "1. Юридична особа ліквідується:
 
      
958. 1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
 
      
959. 2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади у зв’язку з:
 
      
960. визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 
      
961. провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;
 
      
962. невідповідність мінімального розміру статутного капіталу юридичної особи вимогам закону;
 
      
963. неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
 
-350- Кабінет Міністрів України
Виключити слово "документи"
 
Відхилено      
964. наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
 
      
965. визнання судом юридичної особи - емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності;
 
      
966. неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
 
      
967. нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;
 
      
968. неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
 
      
969. в інших випадках, встановлених законом.";
 
      
970. 6) у частині першій статті 111 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
-351- Семенуха Р.С.
Ппп.6 пп.3 п.4 викласти у новій редакції: "частину першу статті 111 викласти у такій редакції:
"З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської забор-гованості юридичної особи, що ліквідується, розрахун-ків з кредиторами, та письмово повідомити кожного з боржників і кредиторів про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки, а також .
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.".".
 
Відхилено   4) у частині першій статті 111 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
971. 7) частину першу статті 1285 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-352- Семенуха Р.С.
Ппп.7 пп.3 п.4 виключити.
 
Враховано      
972. "Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, -відповідний орган місцевого самоврядування, призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а у разі їх відсутності - укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.".
 
      
973. 4. У Цивільному процесуальному кодексі (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-41, 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
   5. У Цивільному процесуальному кодексі (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
974. 1) статтю 209 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
   1) статтю 209 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
975. "8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
   "8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
 
976. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
   Судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису";
 
977. 2) частину першу статті 368 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 368 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
978. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
   "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України".
 
979. 5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 446 із наступними змінами):
 
   6. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
980. 1) статтю 160 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
-353- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) частину другу статті 117 викласти в такій редакції:
"2. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову постановляє суд на будь-якій стадії розгляду справи".
У зв'язку з цим підпункт 1-2 вважати підпунктом 2-3;
 
Відхилено   1) статтю 160 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
981. "9. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
   "9. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
 
982. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
   Судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису";
 
983. 2) частину другу статті 257 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-354- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
у пункті 5:
підпункт третій викласти в такій редакції:
"пункт 3 частини першої статті 215 доповнити такими словами " (в тому числі, клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову)".
У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4;
 
Відхилено   2) частину другу статті 257 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
984. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
   "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України".
 
985. 6. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
   7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
986. 1) статтю 371 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   1) статтю 371 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
987. "6. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
   "6. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
 
988. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
   Судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису";
 
989. 2) частину другу статті 535 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 535 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
990. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
   "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України".
 
991. 7. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами):
 
   8. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49,
ст. 682; 2011 р., № 6, ст. 41, № 43, ст. 446, № 46, ст. 512):
 
992. 1) частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
 
-355- Пташник В.Ю.
частину 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"1)частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"Зміни, які сталися в установчих документах товариства, підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
 
Відхилено   1) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
 
993. "Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державні реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   "Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
994. 2) у статті 56 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";
 
   2) у статті 56 слова "публікації про це" замінити словом "оприлюднення".
 
995. 8. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст.383 із наступними змінами):
 
   26. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2014 р., № 11,
ст. 132, № 28, ст. 936, № 50-51, ст. 2057):
 
996. 1) частину першу статті 1 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
 
997. "Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";
 
   "Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
 
998. 2) у статті 3:
 
   2) у частині першій статті 3:
 
999. абзац п’ятий статті 3 після слова "України" доповнити словами ", що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
   абзац п’ятий доповнити словами "що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1000. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
1001. "встановлює порядок подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
   "встановлює порядок подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1002. 3) абзац дев’ятий частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац дев’ятий частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
 
1003. "у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
   "надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
 
1004. 4) в абзаці шістнадцятому частини другої статті 41 слова "надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" замінити словами "у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надає державному реєстратору в електронній формі через Портал електронних сервісів відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   4) в абзаці шістнадцятому частини другої статті 41 слова "надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" замінити словами "надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
 
1005. 5) в частині другій статті 46 слова "органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута" замінити словами "державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна";
 
-356- Пташник В.Ю.
частину 5 статті 8 викласти у наступній редакції:
"5) в частині другій статті 46 слова "органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи – банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також власнику майна та органам доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута" замінити словами "державному реєстратору за місцем державної реєстрації юридичної особи-банкрута для проведення державної реєстрації припинення такої особи, а також власнику майна";
 
Відхилено   5) друге речення частини другої статті 46 викласти в такій редакції: "Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна";
 
1006. 6) пункт сьомий частини другої статті 98 викласти в такій редакції:
 
   6) пункт сьомий частини другої статті 98 викласти в такій редакції:
 
1007. "7) у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надавати державному реєстратору в електронній формі через Портал електронних сервісів відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
   "7) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
 
1008. 7) у статті 104:
 
   7) у статті 104:
 
1009. частину першу після слів "з питань банкрутства" доповнити словами "у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   частину першу доповнити словами "у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1010. частини другу та третю виключити.
 
   частини другу і третю виключити.
 
1011. 9. Частину четверту статті 13 Закону України "Про Аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст.243 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   24. Частину четверту статті 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2012 р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 4, ст. 61, № 5, ст. 62) викласти в такій редакції:
 
1012. "Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
   "Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1013. 10. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
 
-357- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
1) частину другу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"На нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності.";
2) абзац третій частини першої статті 4 після слів "нотаріальними діями," доповнити словами "плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону,";
3) статтю 31 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері.";
4) доповнити після частини другої статті 61 новою частиною третьою такого змісту:
"Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – посадова особа органу місцевого самоврядування, призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а у разі їх відсутності – укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.".
 
Враховано редакційно   9. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 23, ст. 224, № 33, ст. 436):
1) статтю 1 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності".
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
2) абзац третій частини першої статті 4 після слів "нотаріальними діями" доповнити словами "плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону";
3) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії та/або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону, приватний нотаріус зобов'язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності";
4) статтю 31 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
5) статтю 61 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – посадова особа органу місцевого самоврядування призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а в разі їх відсутності – укладають договір на управління спадщиною з іншою особою".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
1014. 1) у частині другій статті 2-1 слова "нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства" замінити словами "нотаріальних дій, виконання правил нотаріального діловодства та виконання нотаріусами інших повноважень, покладених на них законами України, ";
 
      
1015. 2) доповнити статтею 46-2 такого змісту:
 
-358- Пташник В.Ю.
частину 2 статті 10 такого змісту:
"1)частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у випадках та порядку, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". Під час виконання зазначених повноважень використовується печатка нотаріуса." - виключити;
 
Відхилено      
1016. "Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
      
1017. Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у випадках та порядку, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Під час виконання зазначених повноважень використовується печатка нотаріуса.";
 
      
1018. 3) доповнити після частини другої статті 61 новою частиною третьою такого змісту:
 
      
1019. "Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, -посадова особа органу місцевого самоврядування, призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а у разі їх відсутності - укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.".
 
      
1020. У зв’язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою.
 
-359- Сотник О.С.
Бабак А.В.
В підпункті 10 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень додати новий підпункт 4) такого змісту:
"Статтю 28 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
"Для забезпечення відшкодування шкоди заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії здійснення функцій державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" приватний нотаріус зобов'язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.""
 
Враховано редакційно      
1021. 11. Статтю 16 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   10. Статтю 16 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
1022. "Особливості розгляду скарг громадян на реєстраційні дії, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначаються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
   "Особливості розгляду скарг громадян на реєстраційні дії, відмову в державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначаються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1023. 12. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами):
 
   11. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
1024. 1) у частині першій статті 15 слова "законодавства в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань." замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   1) у частині першій статті 15 слова "законодавства в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1025. 2) у статті 19:
 
-360- Федорук М.Т.
У пункті 12 Прикінцевих та перехідних положеннях у змінах до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пункт 2 виключити;
 
Враховано      
1026. частину першу доповнити реченням такого змісту:
 
      
1027. "Рішення про затвердження статуту територіальної громади села, селища, міста приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування у визначеному законом порядку.";
 
      
1028. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
1029. "2. Статут територіальної громади села, селища, міста підлягає реєстрації суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
      
1030. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
1031. "3. Відомості про реєстрацію статуту (нової редакції статуту) територіальної громади села, селища, міста або скасування реєстрації статуту вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
      
1032. 3) підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
 
   2) підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
 
1033. "7) державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".
 
   "7) державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
1034. 13. У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 52, ст.312 із наступними змінами):
 
   12. У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312; 2000 р., № 21, ст. 159; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 5, ст. 62):
 
1035. 1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
1036. "Член творчої спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в творчій спілці шляхом подання заяви до відповідних статутних органів творчої спілки. Членство в творчій спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена творчої спілки на будь-яких виборних посадах в творчій спілці.".
 
   "Член творчої спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство у творчій спілці шляхом подання заяви до статутних органів творчої спілки. Членство у творчій спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється перебування члена творчої спілки на будь-яких виборних посадах у творчій спілці".
 
1037. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
1038. 2) абзац другий частини третьої статті 5 викласти у такій редакції:
 
   2) абзац другий частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
 
1039. "найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість; ";
 
   "найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість";
 
1040. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
1041. частину третю доповнити словами "та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.";
 
   частину третю доповнити словами "та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар";
 
1042. доповнити новими частинами четвертою - десятою такого змісту:
 
   частину четверту замінити сімома новими частинами такого змісту:
 
1043. "Протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:
 
   "Протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:
 
1044. дату та місце проведення загальних зборів (з'їзду, конференції);
 
   дату та місце проведення загальних зборів (з'їзду, конференції);
 
1045. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
   рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1046. рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 
   рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 
1047. рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
 
   рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
 
1048. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування творчої спілки;
 
   рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування творчої спілки;
 
1049. рішення про затвердження статуту творчої спілки;
 
   рішення про затвердження статуту творчої спілки;
 
1050. рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
 
   рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
 
1051. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.
 
   рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.
 
1052. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з'їзді, конференції) творчої спілки, у якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з'їзді, конференції) творчої спілки: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
   Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з'їзді, конференції) творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1053. Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
 
   Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіальних осередків всеукраїнської творчої спілки.
 
1054. Відомості про територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки включає: відомості про найменування, прізвища, імені, по батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
 
   Відомості про територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки включають відомості про найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
 
1055. Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки, в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
   Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1056. Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:
 
   Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:
 
1057. дату та місце проведення засідання;
 
   дату та місце проведення засідання;
 
1058. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
   рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1059. рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;
 
   рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;
 
1060. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;
 
   рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;
 
1061. рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;
 
   рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;
 
1062. рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої територіальний осередок творчої спілки;
 
   рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління територіального осередку творчої спілки;
 
1063. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.
 
   рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.
 
1064. Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали у ньому участь, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.";
 
   Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали у ньому участь, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом";
 
1065. 4) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
1066. "Стаття 10. Державна реєстрація творчих спілок
 
   "Стаття 10. Державна реєстрація творчих спілок
 
1067. Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.
 
   Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.
 
1068. Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1069. Державна реєстрація територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок здійснюється після реєстрації всеукраїнської творчої спілки.
 
   Державна реєстрація територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок здійснюється після реєстрації всеукраїнської творчої спілки.
 
1070. З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.
 
   З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.
 
1071. Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку приймається у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки.
 
   Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку приймається у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки.
 
1072. Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку оформляється протоколом засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку.
 
   Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку оформляється протоколом засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку.
 
1073. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом
 
   Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1074. Про прийняте рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   Про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомляється у 60-денний строк у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1075. 5) статті 11 та 12 виключити;
 
   5) статті 11 і 12 виключити;
 
1076. 3) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
   3) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
1077. "Стаття 13. Припинення діяльності творчої спілки
 
   "Стаття 13. Припинення діяльності творчої спілки
 
1078. Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється:
 
   Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється:
 
1079. згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки прийнятого у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки;
 
   згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки, прийнятим у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки;
 
1080. на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.
 
   на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.
 
1081. Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1082. 14. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 13, ст.52 із наступними змінами):
 
   13. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р.,
№ 5, ст. 62):
 
1083. 1) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
1084. "Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат
 
   "Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат
 
1085. Торгово-промислова палата України, інші торгово-промислові палати набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   Торгово-промислова палата України, інші торгово-промислові палати набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1086. 2) частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
 
   2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
1087. "3. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   "3. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1088. 15. У частині першій статті 4 Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 1, ст.2 із наступними змінами) слова "15-річного віку" замінити словами "14-річного віку".
 
   14. У частині першій статті 4 Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 1, ст. 2) цифри і слова "15-річного віку" замінити цифрами і словами "14-річного віку".
 
1089. 16. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 14, ст.81 із наступними змінами):
 
   31. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами):
 
1090. 1) пункт 2 частини другої статті 51 виключити;
 
   1) пункт 2 частини другої статті 51 виключити;
 
1091. 2) речення друге частини другої статті 69 виключити.
 
   2) речення друге частини другої статті 69 виключити.
 
1092. 17. Частину першу статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст.190) викласти в такій редакції:
 
   15. Частину першу статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
1093. "7) здійснює державну реєстрацію у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім обласних державних адміністрацій).".
 
   "7) здійснює у встановленому порядку державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім обласних державних адміністрацій)".
 
1094. 18. Частину третю статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) викласти в такій редакції:
 
-361- Кабінет Міністрів України
Пропонується пункт 18 розділу VІ виключити
 
Враховано      
1095. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами з інформаційних систем органів статистики до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.".
 
      
1096. 19. У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами):
 
-362- Левченко Ю.В.
П. 19 ч. 4 Розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -363- Дроздик О.В.
пункт 19 викласти у такій редакції:
"внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами зміни) такі зміни:
1) частину четверту статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Власна назва професійних спілок та їх об'єднань повинна містити інформацію про її статус";
2) у частині першій статті 4 слова "Закону України "Про об'єднання громадян"" змінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
3) частину третю статті 4 виключити;
5) у пункті 1 частини третьої статті 14 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
6) у пункті 2 частини третьої статті 15 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
7) статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Репрезентативність та реєстрація профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання здійснюють повноваження, визначені цим Законом, у повному обсязі і вважаються створеними з дня затвердження статуту.
Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок мають статус, передбачений статтею 11 цього Закону і підтверджують його через визначення репрезентативності у встановленому законом порядку.
Державна реєстрація професійної спілки, її об'єднання здійснюється шляхом державної реєстрації з набуттям статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Державна реєстрація організації профспілки здійснюється після реєстрації профспілки до складу якої вони належать з набуттям статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням)".
 
Відхилено    
1097. 1) частину четверту статті 3 доповнити реченням такого змісту:
 
      
1098. "Власна назва професійних спілок та їх об’єднань повинна містити інформацію про її статус.";
 
-364- Литвин В.М.
Друге речення частини четвертої статті 3 викласти в такій редакції:
"Власна назва професійної спілки, її організації або об’єднання має містити інформацію про її статус та є похідною від слів "Україна", "республіка", "регіон", "область", "місцевість", "місто", "район", "первинна".
 
Відхилено      
    -365- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
У пункті 19 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту:
Друге речення частини четвертої статті 3 викласти в такій редакції:
"Власна назва професійних спілок, їх організацій та об'єднань повинна містити інформацію про її статус".
 
Відхилено    
1099. 2) у частині першій статті 4 слова "Закону України "Про об'єднання громадян"" змінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
-366- Литвин В.М.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про профспілки
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, цього Закону, Закону України "Про громадські об’єднання", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.
Закон України "Про громадські об’єднання" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом".
 
Відхилено      
    -367- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
Пропонується викласти положення у такій редакції:
"Викласти статтю 4 в такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про профспілки
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, цього Закону, Закону України "Про об’єднання громадян", Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.
Закон України "Про об’єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачене цим Законом."
 
Відхилено    
1100. 3) частину третю статті 4 виключити;
 
-368- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Підпункт 3 пункту 19 Прикінцевих та перехідних положень – виключити. У зв’язку з цим підпункти 4-9 вважати відповідно підпунктами 3-8.
 
Відхилено      
1101. 4) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
      
1102. "Член профспілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в профспілці шляхом подання заяви до відповідних статутних органів профспілки. Членство в профспілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена профспілки на будь-яких виборних посадах в профспілці.".
 
-369- Євтушок С.М.
Литвин В.М.
Каплін С.М.
Виключити частину четверту статті 7.
 
Відхилено      
    -370- Довгий О.С.
Частину четверту статті 7 доповнити реченням такого змісту:
"У статуті профспілки можуть бути визначені також інші підстави для припинення членства в цій профспілці".
 
Відхилено    
1103. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
      
1104. 5) у пункті 1 частини третьої статті 14 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
 
      
1105. 6) у пункті 2 частини третьої статті 15 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
 
      
1106. 7) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
-371- Литвин В.М.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх організацій та об'єднань
Профспілки, їх організації та об'єднання легалізуються (отримують офіційне визнання) у повідомному порядку, відповідно до якого центральний орган виконавчої влади у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – орган державної реєстрації) офіційно визнає заявлений статус профспілки, їх організації або об’єднання та здійснює акт надання статусу (прав) юридичної особи.
Статус профспілки зазначається в її статуті (положенні).
Легалізація (офіційне визнання) здійснюється:
всеукраїнських профспілок та їх об'єднань Міністерством юстиції України;
обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань - територіальними органами Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі,
місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань - районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції.
Про належність до певної профспілки первинна організація профспілки, що діє на підставі статуту цієї профспілки, письмово повідомляє роботодавця.
Для легалізації (офіційного визнання) профспілки, їх організації або об'єднання керівником або уповноваженою особою подається письмове повідомлення про легалізацію на заявлений статус, до якого додаються:
список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів;
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновником є юридична особа;
оригінал або нотаріально завірена копія статуту (положення);
нотаріально завірену копію рішення з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки, їх організацій та об'єднань про утворення профспілки, організації профспілки або об'єднань профспілок, визначення найменування (за наявності - скороченого найменування), затвердження статуту, обрання виборних органів, визначення особи (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій;
для організації профспілки, яка діє на підставі статуту цієї профспілки, - повідомлення про належність до відповідної профспілки із зазначенням про найменування цієї профспілки, прізвища, імені, по батькові її керівника та місцезнаходження;
відомості про керівника профспілки (прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата обрання, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
відомості про особу (осіб), уповноважену представляти профспілку (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) для здійснення реєстраційних дій.
Місцеві, обласні, регіональні, республіканські, всеукраїнські профспілки додатково подають відомості про наявність організацій у відповідних адміністративно-територіальних одиницях із зазначенням відомостей про найменування організації, прізвища, імені, по батькові керівника та свого місцезнаходження.
Для легалізації (офіційного визнання) організації профспілки без статусу юридичної особи, яка діє на підставі статуту цієї профспілки, подається її керівником або уповноваженою особою повідомлення про легалізацію на заявлений статус, до якого додаються:
списки учасників конференції, установчих або загальних зборів;
рішення конференцій, установчих або загальних зборів про створення організації профспілки;
рішення про обрання виборного органу організації профспілки;
повідомлення про належність до відповідної профспілки із зазначенням про найменування цієї профспілки, прізвища, імені, по батькові її керівника та місцезнаходження;
копія статуту, на підставі якого буде діяти організація профспілки;
відомості про керівника організації профспілки (прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата обрання, контактний телефон та інші засоби зв’язку);
відомості про особу (осіб), уповноважену представляти організацію профспілки (прізвище, ім’я, по батькові контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) для здійснення реєстраційних дій.
На підставі поданих профспілкою, організацією профспілки, об'єднанням профспілок або їх організацій документів орган державної реєстрації не пізніше 15 робочих днів з дати подачі документів для легалізації підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, організацію профспілки, об'єднання профспілок або їх організацій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) та видає виписку з Реєстру, що підтверджує факт внесення запису до нього.
Орган державної реєстрації не має права контролювати діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань, а також відмовляти їм в легалізації (реєстрації).
У разі невідповідності документів, поданих профспілкою, її організацією, об'єднанням профспілок або об’єднанням організацій профспілок, зазначеному статусу, цьому закону орган державної реєстрації пропонує виправити недоліки в поданих документах та/або подати необхідні документи для підтвердження статусу.
Для взяття до відома інформації про зміни до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, їх організацій та об'єднань подаються:
повідомлення про внесення відповідних змін до Реєстру;
засвідчене печаткою профспілки рішення про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів;
засвідчений печаткою профспілки витяг з протоколу засідання її керівного органу, на якому відповідно до статуту було скликано засідання з'їзду, конференції або загальних зборів членів профспілки, та щодо правомочності прийнятого рішення;
у разі зміни керівника - відомості про нього (прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата обрання, контактний телефон та інші засоби зв’язку);
відомості про обрання нового складу виборних органів;
текст змін, копія статуту (положення) у двох примірниках.
Повідомлення про взяття до відома інформації про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, їх організацій та об'єднань розглядається у десятиденний строк. За результатами розгляду цього повідомлення оформлюється рішення про взяття до відома зазначених змін та внесення їх до Реєстру.
Після взяття до відома інформації про внесення змін до статуту (положення) профспілки, її організації чи об'єднання керівнику або уповноваженій ним особі видається статут (положення) з відміткою про легалізацію змін.
Профспілки, їх організації та об'єднання набувають прав юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, первинні організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Профспілки, їх організації та об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
У разі припинення профспілки, її організації чи об’єднання для державної реєстрації подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення виборного органу про саморозпуск.
За державну реєстрацію професійної спілки, їх організацій та об’єднань та змін до відомостей, що містяться в Реєстрі про них адміністративний збір не справляється".
 
Відхилено      
    -372- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об’єднань
Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення про відповідність заявленому статусу.
 
Відхилено    
    -373- Євтушок С.М.
Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, організацій профспілки, первинних організацій профспілки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань (далі – орган державної реєстрації (легалізації).
 
Відхилено    
    -374- Каплін С.М.
Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, організацій профспілки, первинних організацій профспілки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань (далі – орган державної реєстрації (легалізації).
 
Відхилено    
    -375- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок подається заява у довільній формі, підписана керівником профспілки, об’єднань профспілок.
До заяви додаються:
статут (положення);
протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки, їх об’єднань з рішенням про утворення профспілки, об’єднань профспілок, визначення найменування (за наявності – скороченого найменування), затвердження статуту, обрання виборних органів;
 
Відхилено    
    -376- Євтушок С.М.
відомості про виборні органи із зазначенням прізвища, імені та по-батькові , року народження, місця проживання і місця роботи, посади членів виборного органу, відомості про засновників об’єднання;
відомості про наявність організацій у відповідних адміністративно-територіальних одиницях із зазначенням відомостей про найменування організації, прізвища, імені, по батькові керівника та свого місцезнаходження.
 
Відхилено    
    -377- Каплін С.М.
відомості про виборні органи із зазначенням прізвища, імені та по-батькові , року народження, місця проживання і місця роботи, посади членів виборного органу.
Місцеві, обласні, регіональні, республіканські, всеукраїнські профспілки додатково подають відомості про наявність організацій у відповідних адміністративно-територіальних одиницях із зазначенням відомостей про найменування організації, прізвища, імені, по батькові керівника та свого місцезнаходження.
 
Відхилено    
    -378- Євтушок С.М.
Каплін С.М.
На підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів орган державної реєстрації (легалізації) у місячний строк підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру громадських об’єднань (далі – Реєстр) і видає керівнику профспілки, об’єднання профспілок свідоцтво про легалізацію встановленого Міністерством юстиції зразка із зазначенням відповідного статусу та статут з відміткою про легалізацію.
Орган державної реєстрації (легалізації) не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок.
У разі невідповідності документів, поданих профспілкою, об’єднанням профспілок, зазначеному статусу, цьому та іншим законам орган державної реєстрації (легалізації) пропонує профспілці, об’єднанню профспілок виправити недоліки в поданих документах та/або подати необхідні документи для підтвердження статусу.
Уразі неподання профспілкою, об’єднанням профспілок протягом шести місяців документів з виправленими недоліками орган державної реєстрації (легалізації) приймає рішення у формі наказу про залишення документів без розгляду та направляє (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) профспілці, об’єднанню профспілок копію рішення про залишення документів без розгляду, один примірник статуту та документи, що подавалися для проведення легалізації профспілки, об’єднання профспілок.
Для легалізації організації профспілки подаються:
заява керівника;
копія свідоцтва про легалізацію профспілки, засвідчену підписом керівника та скріплені печаткою профспілки;
рішення конференції (зборів членів профспілки) про створення організації профспілки.
На підставі поданих організацією профспілки документів орган державної реєстрації (легалізації) у місячний строк приймає рішення про легалізацію, включає організацію профспілки до Реєстру і видає свідоцтво про легалізацію з відміткою про легалізацію встановленого Міністерством юстиції України зразка.
Орган державної реєстрації (легалізації) не може відмовити в легалізації організації профспілки.
У разі невідповідності документів, поданих організацією профспілки цьому та іншим законам орган державної реєстрації (легалізації) пропонує організації профспілки виправити недоліки в поданих документах.
Статус організацій профспілки, первинних організацій профспілки визначається статутом профспілки. Про належність до певної профспілки організації профспілки, первинні організації профспілки, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Первинні організації профспілки також письмово повідомляють про це роботодавця.
За легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, а також організацій профспілки, первинних організацій профспілки плата (адміністративний збір) не справляється.
У разі втрати свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки для отримання його дубліката до органу державної реєстрації (легалізації) подаються:
заява в довільній формі за підписом керівника профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки;
рішення виборного профспілкового органу щодо звернення до органу державної реєстрації (легалізації) про видачу дубліката свідоцтва;
документ, що підтверджує внесення плати за опублікування в спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки.
Заява про видачу дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки розглядається у місячний строк.
За результатами розгляду заяви приймається рішення про видачу дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки.
Відомості про видачу дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки вносяться до Реєстру.
Плата (адміністративний збір) за видачу дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки не справляється.
У разі коли до заяви не додано документи, визначені частиною п’ятнадцятою цієї статті, або заява підписана особою, що не має відповідних повноважень, орган державної реєстрації (легалізації) пропонує подати документи, необхідні для видачі дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, первинної організації профспілки.
Для взяття до відома інформації про зміни до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об’єднань профспілок подаються:
заява в довільній формі, підписана уповноваженим представником;
протокол з’їзду, конференції або загальних зборів членів профспілки, об’єднання профспілок з рішенням про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів;
засвідчений печаткою профспілки, об’єднання профспілок примірник протоколу засідання керівного органу профспілки, об’єднання профспілок, на якому відповідно до статуту було скликано засідання з’їзду, конференції або загальних зборів членів профспілки, об’єднання профспілок;
текст змін, копія статуту (положення) у двох примірниках та оригінал (дублікат) свідоцтва та/або статуту (положення) (у разі внесення змін до статуту).
Заява про взяття до відома інформації про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об’єднань профспілок розглядається у місячний строк.
За результатами розгляду заяви приймається рішення про взяття до відома або про відмову у взятті до відома зазначених змін.
У разі взяття до відома інформації про внесення змін до статуту (положення) профспілки, об’єднання профспілок керівнику профспілки або уповноваженій ним особі видається статут (положення) з відміткою про легалізацію змін.
Відомості про зміни вносяться до Реєстру.
У разі невідповідності поданих документів цьому та іншим законам орган державної реєстрації (легалізації) приймає рішення у формі наказу про відмову у взятті до відома інформації про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об’єднань профспілок.
Плата (адміністративний збір) за взяття до відома інформації про внесення змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об’єднань профспілок не справляється.
Статус профспілки зазначається в її статуті (положенні).
Профспілка, об’єднання профспілок набувають прав юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, первинної організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Профспілка, її організації, первинні організації профспілки, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
 
Відхилено    
1107. "Стаття 16. Порядок утворення профспілок, їх об'єднань
 
      
1108. Рішення про утворення профспілки, їх об’єднання приймається установчим з’їздом (конференцією), установчими або загальними зборами членів профспілки, їх об’єднання, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
      
1109. Протокол установчого з’їзду (конференції), установчих або загальних зборів членів профспілки, їх об’єднання про утворення профспілки, їх об’єднання має містити такі відомості:
 
      
1110. 1) дату та місце проведення установчого з’їзду (конференції), установчих або загальних зборів;
 
      
1111. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
      
1112. 3) рішення про утворення профспілки, їх об’єднання із зазначенням мети діяльності;
 
      
1113. 4) рішення про визначення статусу профспілки, їх об’єднання, сфери діяльності;
 
      
1114. 5) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування профспілки, їх об’єднання;
 
      
1115. 6) рішення про затвердження статуту профспілки, їх об’єднання;
 
      
1116. 7) рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління профспілки, їх об’єднання відповідно до затвердженого статуту;
 
      
1117. 8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти профспілку, їх об’єднання для здійснення реєстраційних дій.
 
      
1118. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції), установчих або загальних зборах членів профспілки, їх об’єднань.
 
      
1119. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з’їзду (конференції), установчих зборів членів профспілки, їх об’єднання:
 
-379- Довгий О.С.
У частині четвертій та тринадцятій статті 16 слова "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)" виключити.
 
Відхилено      
1120. 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
      
1121. 2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює).
 
      
1122. Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь на установчому з’їзді (конференції), установчих або загальних зборах членів профспілки, їх об’єднань.
 
      
1123. Невід’ємною частиною протоколу місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських профспілок є також дані про наявність організацій профспілки у адміністративно-територіальних одиницях із зазначенням відомостей про найменування організації профспілки, прізвища, імені, по батькові керівника, місцезнаходження та найменування юридичної особи/юридичних осіб, на якій/яких створені організації профспілки. Дані про наявність організацій профспілки у адміністративно-територіальних одиницях підтверджуються протоколами про утворення організацій профспілки.
 
      
1124. Державна реєстрація професійної спілки, її об’єднання здійснюється шляхом державної реєстрації з набуттям статусу юридичної особи або шляхом повідомлення про утворення такої профспілки, її об’єднання без статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
      
1125. Організації профспілки, передбачені статутом профспілки, діють на підставі статуту профспілки та утворюються за рішенням уповноваженого органу профспілки в порядку, визначеному статутом профспілки.
 
      
1126. Державна реєстрація організації профспілки здійснюється після реєстрації профспілки до складу якої вони належать з набуттям статусу юридичної особи або шляхом повідомлення про утворення організації профспілки без статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
      
1127. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
 
      
1128. Рішення про затвердження змін до статутних документів профспілки, їх об’єднання, у складі виборних органів профспілки, їх об’єднання, організацій профспілки, передбачених статутом профспілки, їх об’єднання приймається у порядку, визначеному статутом профспілки, їх об’єднання.
 
      
1129. Рішення про затвердження змін до статутних документів профспілки, їх об’єднання, у складі виборних органів профспілки, їх об’єднання, організацій профспілки, передбачених статутом профспілки, їх об’єднання оформляється протоколом засідання уповноваженого органу профспілки, їх об’єднання.
 
      
1130. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу профспілки, їх об’єднання є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
-380- Довгий О.С.
У частині четвертій та тринадцятій статті 16 слова "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)" виключити.
 
Відхилено      
1131. Про прийняте рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
      
1132. 8) у статті 17:
 
      
1133. у частині другій слова "законодавством України" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
      
1134. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
1135. "Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати:
 
      
1136. 1) державні символи України;
 
      
1137. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
      
1138. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
      
1139. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
      
1140. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.";
 
      
1141. доповнити новими частинами четвертою, п’ятою такого змісту:
 
      
1142. "Символіка профспілок, їх об'єднань має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших профспілок, їх об'єднань.
 
      
1143. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування профспілок, їх об'єднань.";
 
      
1144. 9) друге речення частини п’ятої статті 18 виключити.
 
-381- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Підпункт 9 "9) друге речення частини п’ятої статті 18 виключити " - виключити.
 
Відхилено      
    -382- Каплін С.М.
Євтушок С.М.
Доповнити частину п’яту статті 18 другим реченням такого змісту: "Примусовий розпуск профспілки чи об’єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об’єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов’язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.
 
Відхилено    
1145. 20. У абзаці другому частини шостої статті 4 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46, стаття 403 із наступними змінами) слова "реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   32. В абзаці другому частини шостої статті 4 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) слова "реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1146. 21. Абзац третій пункту 5 статті 9 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
-383- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Підпункт 21 пункту 3 розділу VІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237 із наступними змінами):
у пункті 3 статті 8 слова "випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості," виключити;
у статті 9
абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції:
"Державна реєстрація Будівельних палат здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.";
доповнити статтю 9 новим пунктом такого змісту:
"9. Після закінчення проведення експерименту, фонди банківського управління, створені в період дії такого експерименту відповідно до цього Закону, продовжують функціонувати з можливістю залучення коштів та укладанням договорів довірчого управління в рамках існуючих фондів.".
 
Враховано   19. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 191; 2006 р., № 13, ст. 110; 2014 р., № 5, ст. 62):
у пункті 3 статті 8 слова "випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості" виключити;
у статті 9:
абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація Будівельних палат здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Після закінчення проведення експерименту фонди банківського управління, створені в період дії такого експерименту відповідно до цього Закону, продовжують функціонувати з можливістю залучення коштів та укладання договорів довірчого управління в рамках існуючих фондів".
 
1147. "Державна реєстрація Будівельних палат здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
      
1148. 22. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338):
 
   16. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338):
 
1149. 1) статтю 4 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
-384- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
у пункті 22:
підпункт 1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2, 3 вважати відповідно підпунктами 1, 2;
 
Враховано      
1150. "Рішення про створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону має бути підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, який погоджує положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування.";
 
      
1151. 2) назву статті 6 та її зміст викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
1152. "Стаття 6. Реєстрація формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
 
   "Стаття 6. Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
 
1153. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
-385- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
у пункті 22:
підпункт 2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону подаються рішення про його створення, підтримане відповідним органом Національної поліції чи підрозділом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування.".
 
Враховано   Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону подаються рішення про його створення, підтримане відповідним органом Національної поліції чи підрозділом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), інформація про склад керівного органу, а також список членів формування.
 
1154. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону у разі прийняття рішення про зміни до статутних документів повідомляє суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 5-денний термін з дня прийняття такого рішення.";
 
   Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону у разі внесення змін до статутних документів повідомляє суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у п’ятиденний строк з дня прийняття такого рішення";
 
1155. 3) статтю 7 виключити.
 
   2) статтю 7 виключити.
 
1156. 23. Внести до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362, № 47, ст. 533; 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 20-21, ст. 707) такі зміни:
 
-386- Левченко Ю.В.
Сотник О.С.
Бабак А.В.
Кобцев М.В.
Поляков М.А.
Підпункт 23 пункту 4 Розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -387- Пташник В.Ю.
статтю 23 такого змісту:
"23.Внести до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362, № 47, ст. 533; 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 20-21, ст. 707) такі зміни:
1) частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до закону.";
3)доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
"Банк має право розпочати діяльність щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за умови виконання встановлених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності.";
У зв’язку з цим частини дванадцяту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцять – п’ятнадцять." - виключити;
 
Враховано    
1157. 1) частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
      
1158. "8) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону.";
 
      
1159. 3) доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
      
1160. "Банк має право розпочати діяльність щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за умови виконання встановлених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності.";
 
      
1161. У зв’язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцять - п’ятнадцять.
 
      
1162. 24. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23, ст.118 із наступними змінами):
 
   17. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23, ст.118 із наступними змінами):
 
1163. 1) у частині третій статті 4 слова "місцевих осередків" замінити словами "структурних утворень";
 
   1) у частині третій статті 4 слова "місцевих осередків" замінити словами "структурних утворень";
 
1164. 2) друге речення частини третьої статті 5 виключити;
 
   2) друге речення частини третьої статті 5 виключити;
 
1165. 3) у частині десятій статті 6 слово "осередків" замінити на слово "утворень";
 
   3) у частині дев’ятій статті 6 слово "осередків" замінити словом "утворень";
 
1166. 4) у пункті 1 частини першої статті 8 слово "назву" замінити на слово "найменування";
 
   4) у пункті 1 частини першої статті 8 слово "назву" замінити словом "найменування";
 
1167. 5) у статті 9:
 
   5) у статті 9:
 
1168. у назві статті слово "Назва" замінити словом "Найменування";
 
   у назві слово "Назва" замінити словом "Найменування";
 
1169. у частині першій слово "назва" у всіх відмінках замінити на слово "найменування" у відповідних відмінках;
 
   у частині першій слово "назва" замінити словом "найменування", а слово "назвою" – словом "найменуванням";
 
1170. друге речення частини третьої викласти у такій редакції:
 
   друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Символіка політичної партії затверджується уповноваженим статутним органом політичної партії у порядку, визначеному її статутом";
 
1171. "Символіка політичної партії затверджується уповноваженим статутним органом політичної партії в порядку, визначеному її статутом.";
 
      
1172. доповнити після частини третьої новими частинами четвертою - сьомою такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
1173. "Рішення про затвердження символіки має містить: вид (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз) символіки, її зображення та опис.
 
   "Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз), її зображення та опис.
 
1174. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.
 
   Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.
 
1175. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування політичної партій та не повинно відтворювати:
 
   Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування політичної партій і не може відтворювати:
 
1176. державні символи України;
 
   державні символи України;
 
1177. інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених органів;
 
   інші офіційні символи чи знаки, що використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених органів;
 
1178. державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
   державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1179. ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
   ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1180. інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
   інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1181. Символіка політичної партії має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   Символіка політичної партії має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1182. У зв'язку із цим частину четверту вважати відповідно частиною восьмою;
 
   У зв'язку з цим частину п’яту вважати частиною дев’ятою;
 
1183. у частині четвертій слово "назву" замінити словами "повне найменування";
 
   у частині дев’ятій слово "назву" замінити словами "повне найменування";
 
1184. 6) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
   6) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
 
1185. "Стаття 10. Створення політичної партії
 
   "Стаття 10. Створення політичної партії
 
1186. Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
 
-388- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 24:
підпункт 6 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.";
 
Враховано   Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні та контрольно-ревізійні органи.
 
1187. Політична партія утворюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.
 
   Політична партія створюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.
 
1188. Рішення про утворення політичної партії приймається на установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
   Рішення про створення політичної партії приймається на установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1189. Протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) про утворення політичної партії має містити такі відомості:
 
   Протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії має містити такі відомості:
 
1190. 1) дату та місце проведення установчого з'їзду (конференції, зборів);
 
   1) дату та місце проведення установчого з'їзду (конференції, зборів);
 
1191. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
   2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1192. 3) рішення про утворення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
 
   3) рішення про створення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
 
1193. 4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування політичної партії;
 
   4) рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування політичної партії;
 
1194. 5) рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
 
   5) рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
 
1195. 6) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
 
   6) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
 
1196. 7) прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
 
   7) прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
 
1197. 8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій.
 
   8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій.
 
1198. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії.
 
   Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії.
 
1199. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з'їзду (конференції, зборах) політичної партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
   У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з'їзду (конференції, зборах) політичної партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1200. Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
 
   Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
 
1201. Рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії приймається на установчих зборах або конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
   Рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії приймається на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1202. Протокол установчих зборів, конференції про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості:
 
   Протокол установчих зборів (конференції) про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості:
 
1203. 1) дату та місце проведення установчих зборів, конференції;
 
   1) дату та місце проведення установчих зборів, конференції;
 
1204. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
   2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1205. 3) рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
   3) рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1206. 4) рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
   4) рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1207. 5) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
   5) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1208. 6) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії для здійснення реєстраційних дій.
 
   6) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, для здійснення реєстраційних дій.
 
1209. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь на установчих зборах, конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.
 
   Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.
 
1210. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів, конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
   У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1211. Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.";
 
   Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.
 
1212. 7) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
      
1213. "Стаття 11. Реєстрація політичних партій
 
   Стаття 11. Реєстрація політичної партії
 
1214. Реєстрація політичних партій, обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" після перевірки поданих матеріалів.
 
   Реєстрація політичних партій, їхніх обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" після перевірки поданих матеріалів.
 
1215. З моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку, вона набуває статусу юридичної особи.
 
   З моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку вона набуває статусу юридичної особи.
 
1216. Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в 10-денний термін з моменту їх утворення.
 
   Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.
 
1217. Державна реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом політичної партії, або без статусу юридичної особи.
 
   Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
 
1218. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
   Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
1219. Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії, здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
 
   Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.
 
1220. Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
 
   Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
 
1221. Політична партія щорічно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.
 
   Політична партія щорічно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.
 
1222. Політична партія забезпечує внесення змін до відомостей, про політичну партію, обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також первинні осередки політичної партії, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у десятиденний строк після прийняття рішень з цих питань.
 
   Політична партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, її обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань.
 
1223. Рішення про зміни до відомостей, про політичну партію, обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також первинні осередки політичної партії, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії та оформляється протоколом засідання відповідного (их) уповноваженого (их) органу (ів).
 
   Рішення про зміни до відомостей про політичну партію, її обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії, та оформляються протоколом засідання відповідного уповноваженого органу.
 
1224. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
   Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1225. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.";
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, щороку оприлюднює список зареєстрованих політичних партій, їхні юридичні адреси";
 
1226. 8) частину другу статті 20 після слова "дії" доповнити словами " (чи бездіяльність)";
 
   7) частину другу статті 20 після слова "дії" доповнити словами " (чи бездіяльність)";
 
1227. 9) у статті 21:
 
   8) у статті 21:
 
1228. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
1229. "Рішення суду про заборону діяльності політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії, а також прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань та його територіальними органами про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно.";
 
-389- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 24:
В абзаці третьому підпункту 9 слова "Рішення суду про заборону діяльності політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії" замінити словами "Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних організацій політичних партій, її первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії";
 
Враховано   "Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно";
 
1230. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1231. "У разі, якщо в судовому рішенні про заборону діяльності політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень вказується як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням.";
 
   "У разі якщо в рішенні суду про заборону діяльності політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень визначається як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівник органу управління або особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено рішенням суду";
 
1232. 10) у статті 23:
 
   9) у статті 23:
 
1233. у частині першій слова "реєстраційного свідоцтва" замінити словами "реєстрації";
 
   у частині першій слова "реєстраційного свідоцтва" замінити словом "реєстрації";
 
1234. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1235. "Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) політичної партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не може бути скасовано політичною партією.";
 
   "Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) політичної партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не може бути скасовано політичною партією";
 
1236. 11) у статті 24:
 
   10) у статті 24:
 
1237. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
1238. "Стаття 24. Анулювання реєстрації";
 
   "Стаття 24. Анулювання реєстрації";
 
1239. у частині першій:
 
   у частині першій слово "шостої" замінити словом "сьомої", а слова "Верховного Суду України" - словом "суду";
 
1240. слова "шостої" замінити словами "сьомої";
 
      
1241. слова "Верховного Суду України" замінити словом "суду";
 
      
1242. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
1243. "Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії, а також прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об‘єднань громадян, інших громадських формувань та його територіальними органами про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно.";
 
-390- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
У пункті 24:
В абзаці восьмому підпункту 11 слова "Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії " замінити словами "Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії".
 
Враховано   "Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об‘єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно";
 
1244. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1245. "У разі, якщо в судовому рішенні про анулювання реєстрації політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень вказується як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням.".
 
   "У разі якщо в рішенні суду про анулювання реєстрації політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень визначається як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівник органу управління або особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено рішенням суду".
 
1246. 25. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами):
 
   18. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами):
 
1247. 1) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
 
-391- Пташник В.Ю.
частини 1 та 3 статті 25 такого змісту:
"1) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
"2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" - виключити
 
Відхилено   1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
 
1248. "2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   "2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1249. 2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1250. "3. Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально.";
 
   "3. Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально";
 
1251. 3) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
-392- Пташник В.Ю.
частини 1 та 3 статті 25 такого змісту:
"3) статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки
1.Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
2.Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі – Державний реєстр).
3.Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.
4.Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
5.Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону." - виключити;
 
Відхилено   3) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
1252. "Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки
 
   "Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки
 
1253. 1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
 
   1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
 
1254. 2. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі - Державний реєстр).
 
   2. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі - Державний реєстр).
 
1255. 3. Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
   3. Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
1256. 4. Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   4. Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1257. 5. Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.";
 
   5. Ліцензуванню підлягає діяльність кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону";
 
1258. 4) у статті 24:
 
   4) у статті 24:
 
1259. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
1260. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
1261. "Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок, яке оформлюється протоколом невід’ємною частиною якого є реєстр учасників та рішення відповідного органу управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження представника кредитної спілки, який бере участь у конференції.";
 
   "Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок, яке оформлюється протоколом, невід’ємними частинами якого є реєстр учасників установчої конференції та рішення відповідного органу управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження представника кредитної спілки, який бере участь в установчій конференції";
 
1262. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
1263. абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
1264. "Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   "Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1265. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
1266. "5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
   "5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1267. 5) доповнити новою частиною 24-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
 
1268. "24-1 Припинення діяльності асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань.
 
   "24-1 Припинення діяльності асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань
 
1269. Припинення діяльності асоціації кредитних спілок, їх об’єднань відбувається у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   Припинення діяльності асоціації кредитних спілок, їх об’єднань відбувається у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1270. 26. У Законі України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 35, ст.412 із наступними змінами):
 
   20. Статтю 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2009 р., № 30, ст. 421; 2011 р., № 41, ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586; 2014 р., № 5, ст. 62) викласти в такій редакції:
 
1271. 1) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
      
1272. "Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   "Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1273. У разі внесення змін до Положення та/або Регламенту або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
   У разі внесення змін до Положення про постійно діючий третейський суд та/або регламенту третейського суду або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
1274. У разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог частини другої цієї статті або виявлення протягом трьох років з дня реєстрації постійно діючого третейського суду недостовірних відомостей у поданих для державної реєстрації документах орган, який зареєстрував такий суд, повинен звернутися до суду із заявою про припинення його діяльності.".
 
   У разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог частини другої цієї статті або виявлення протягом трьох років з дня реєстрації постійно діючого третейського суду недостовірних відомостей у поданих для державної реєстрації документах орган, який зареєстрував такий третейський суд, повинен звернутися до суду із заявою про припинення його діяльності".
 
1275. 27. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
   21. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
1276. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
1277. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
-393- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
абзаци 2, 3, 4, 5, 6 підпункту 1), абзаци 10, 11 підпункту 3) пункту 27 Перехідних положень виключити
 
Враховано      
1278. "видача документа дозвільного характеру - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності; ".
 
      
1279. У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятнадцятий вважати абзацами третім - шістнадцятим;
 
      
1280. абзац третій викласти у такій редакції:
 
      
1281. "дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру; ";
 
      
1282. абзац п’ятий після слів "інший документ" доповнити словами ", в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
 
   абзац четвертий після слів "інший документ" доповнити словами "в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
 
1283. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
   абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
1284. "Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюється Кабінетом Міністрів України; ";
 
   "Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
1285. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
1286. абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
 
1287. "строк видачі документа дозвільного характеру або відмови в його видачі; ";
 
   "строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі";
 
1288. у абзаці першому частини третьої слова "одержання дублікатів, " виключити;
 
   в абзац першому частини третьої слова "одержання дублікатів" виключити;
 
1289. у абзаці другому частини п’ятої слова "шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   абзац другий частини п’ятої доповнити словами "шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1290. 3) у статті 4-1:
 
   3) у статті 4-1:
 
1291. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
1292. абзаци перший - другий викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
1293. "1. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   "1. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
1294. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, -на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України.";
 
   Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, – на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України";
 
1295. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   включити абзац третій в такій редакції:
 
1296. "Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
   "Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України";
 
1297. У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
 
      
1298. у абзаці сьомому слова "Видача документів дозвільного характеру, необхідність видачі яких" замінити словами "Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, необхідність проведення якої";
 
   в абзаці шостому слова "Видача документів дозвільного характеру, необхідність видачі яких" замінити словами "Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, необхідність проведення якої";
 
1299. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
1300. "2. Плата за видачу (переоформлення) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".";
 
      
1301. у частині п’ятій:
 
      
1302. абзац сьомий виключити;
 
   абзац сьомий частини п’ятої виключити;
 
1303. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
1304. "6. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвільного характеру або не прийнято рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відмітка у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.";
 
   "6. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвільного характеру або не прийнято рішення про відмову у його видачі, через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відмітка в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу";
 
1305. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
1306. абзаци третій - четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
1307. "наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);
 
   "наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);
 
1308. наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.";
 
   наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця";
 
1309. абзац дев’ятий виключити;
 
   абзац дев’ятий виключити;
 
1310. у абзаці тринадцятому "реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб’єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   в абзаці тринадцятому слова "реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб’єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру" замінити словами "Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1311. абзаци чотирнадцятий - п’ятнадцятий виключити;
 
   абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий виключити;
 
1312. у абзаці сімнадцятому слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   в абзаці сімнадцятому слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1313. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
1314. абзаци перший - другий викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
1315. "8. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються законом.
 
   "8. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються законом.
 
1316. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру.";
 
   Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру";
 
1317. абзаци третій - четвертий виключити;
 
   абзаци третій і четвертий виключити;
 
1318. у абзаці п’ятому слова "разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню" виключити;
 
   в абзаці п’ятому слова "разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню" виключити;
 
1319. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
1320. "Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру, зобов'язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.";
 
   "Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру зобов'язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру";
 
1321. абзац сьомий виключити;
 
   абзац сьомий виключити;
 
1322. у абзаці восьмому слова "реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   в абзаці восьмому слова "реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1323. частину дев’яту виключити;
 
   частину дев’яту виключити;
 
1324. абзац п’ятий частини десятої викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий частини десятої викласти в такій редакції:
 
1325. "Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, приймається відповідне рішення.";
 
   "Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, приймається відповідне рішення";
 
1326. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
1327. "14. Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
 
   "14. Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
 
1328. Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.
 
   Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.
 
1329. Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
 
   Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
 
1330. у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;
 
   у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;
 
1331. в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів), оформлені згідно з вимогами законів у сфері електронних документів - до дозвільного органу.
 
   в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлені згідно з вимогами законів у сфері електронних документів - до дозвільного органу.
 
1332. Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
 
   Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
 
1333. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
 
   У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
 
1334. Документи у електронній формі подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через Портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Документи в електронній формі подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
1335. Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1336. Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви.";
 
   Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви";
 
1337. у частині п’ятнадцятій слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   у частині п’ятнадцятій слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1338. доповнити частинами шістнадцятою - сімнадцятою такого змісту:
 
   доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
 
1339. "16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   "16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
1340. 17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
   17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1341. 4) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
1342. "Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
   "Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
1343. 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.
 
   1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.
 
1344. 2. Дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
   2. Дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
1345. 1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, -у день їх прийняття;
 
   1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття;
 
1346. 2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру - у день їх отримання дозвільними органами.";
 
   2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвільними органами";
 
1347. 5) доповнити частину першу статті 9 новим абзацом такого змісту:
 
-394- Алексєєв І.С.
Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Підпункт 5 пункту 27 виключити
 
Враховано      
1348. "забезпечує наповнення дозвільними органами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішеннями, прийнятими дозвільними органами відповідно до цього Закону, документами, поданими до дозвільних органів, деклараціями та іншими відомостями про документи дозвільного характеру, необхідними для ведення цього реєстру.";
 
      
1349. 6) у тексті слова "видачі дубліката, " у всіх відмінках та числах виключити.
 
   5) у тексті закону слова "видачі дубліката" у всіх відмінках та числах виключити.
 
1350. 28. У статті 3 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 34, ст. 291):
 
   22. У статті 3 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 34, ст. 291):
 
1351. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
1352. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
1353. "4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення у порядку визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
   "4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1354. 29. У Законі України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 38, ст.534 із наступними змінами):
 
   23. У Законі України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 534; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 5 ст. 62):
 
1355. 1) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
 
1356. "2. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації, оформляється протоколом, невід’ємною частиною якого є:
 
   "2. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації, оформляється протоколом, невід’ємною частиною якого є:
 
1357. реєстр присутніх учасників установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації;
 
   реєстр присутніх учасників установчих зборів (конференції, з'їзді) асоціації;
 
1358. копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до частини першої цієї статті та засвідчені їх печатками;
 
   копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до частини першої цієї статті та засвідчені їх печатками;
 
1359. відомості про осіб, які обрані до виконавчого органу асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації посада, місце основної роботи).";
 
   відомості про осіб, які обрані до виконавчого органу асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації посада, місце основної роботи)";
 
1360. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
1361. "Стаття 10. Державна реєстрація асоціації
 
   "Стаття 10. Державна реєстрація асоціації
 
1362. 1. Асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації.
 
   1. Асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації.
 
1363. 2.Державна реєстрація асоціації органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   2. Державна реєстрація асоціації органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1364. 3. Асоціація забезпечує внесення змін до відомостей, про асоціацію, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
 
   3. Асоціація забезпечує внесення змін до відомостей про асоціацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
 
1365. 4. Рішення про зміни до відомостей, про асоціацію, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, приймаються в порядку, визначеному статутом асоціації та оформляється протоколом засідання відповідного уповноваженого (их) органу (ів).
 
   4. Рішення про внесення змін до відомостей, про асоціацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, приймаються в порядку, визначеному статутом асоціації, та оформляється протоколом засідання відповідного уповноваженого органу.
 
1366. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.";
 
-395- Федорук М.Т.
у пункті 29 Прикінцевих та перехідних положень у змінах до статті 10 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" абзац другий нової редакції статті 4 викласти у такій редакції:
"Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада.";
 
Враховано   Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові особи, її посада";
 
1367. 3) статті 11 та 12 виключити;
 
   3) статті 11 і 12 виключити;
 
1368. 4) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
1369. "Стаття 13. Припинення асоціації
 
   "Стаття 13. Припинення асоціації
 
1370. 1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації у порядку, визначеному її статутом або за рішенням суду.
 
   1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації у порядку, визначеному її статутом, або за рішенням суду.
 
1371. 2. Державна реєстрація припинення асоціації проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   2. Державна реєстрація припинення асоціації проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1372. 3. У разі якщо згідно із щорічною інформацією всеукраїнської асоціації кількість членів всеукраїнської асоціації стає меншою, ніж передбачено частиною другою статті 3 цього Закону, суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань звертається до суду для скасування державної реєстрації такої асоціації, що тягне за собою припинення юридичної особи.".
 
-396- Федорук М.Т.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом із змінами до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" у такій редакції:
"29-1.У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, із змінами внесеними Законом України від 4 вересня 2015 року № 676-VІІІ):
1)частину дев’яту статті 7 виключити;
2)статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
2. Повноваження місцевих рад, сільських, селищних, міських голів територіальних громад, що об’єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади.
Виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють свої повноваження після закінчення повноважень відповідних рад, до сформування персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
3.Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків, територіальних громад, що ввійшли до її складу.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району у одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту утворення такої територіальної громади.
4. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, у порядку визначеному цим Законом.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
5. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – виконавчих комітетів місцевих рад у порядку визначеному цим Законом.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися. 6. Реєстр.картка №
)
12. Державна реєстрація змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.
13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі, до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.";
3)у статті 10:
частину першу після слова "громади" доповнити словами "у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";
у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";
частину третю після слова "громад," доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області,";
 
Враховано   3. У разі якщо згідно із щорічною інформацією всеукраїнської асоціації кількість членів всеукраїнської асоціації стає меншою, ніж передбачено частиною другою статті 3 цього Закону, суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань звертається до суду для скасування державної реєстрації такої асоціації, що тягне за собою припинення юридичної особи".
33. У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371):
1)частину дев’яту статті 7 виключити;
2)статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
2. Повноваження місцевих рад, сільських, селищних, міських голів територіальних громад, що об’єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади.
Виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють свої повноваження після закінчення повноважень відповідних рад до сформування персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли до її складу.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту її утворення.
4. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, у порядку, визначеному цим Законом.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
5. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – виконавчих комітетів місцевих рад, що об’єдналися у порядку, визначеному цим Законом.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися. 6. Реєстр.картка №
)
12. Державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет, здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.
13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється";
3)у статті 10:
частину першу доповнити словами "у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";
у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";
частину третю після слова "громад" доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області".
 
1373. 30. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 35-36, ст.491 із наступними змінами):
 
-397- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
Пункт 30 викласти у такій редакції:
"30. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 37-38, ст.366 із наступними змінами):
пункт 3 абзацу третього частини десятої статті 22 виключити;
в абзаці другому частини першої статті 36 слова "копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідченими" замінити словами "копією статутуё партії, засвідченою";
пункт 2 частини першої статті 38 виключити;
пункт 2 частини першої статті 39 виключити;
пункт 2 частини першої статті 40 виключити;
друге речення частини першої статті 66 виключити.".
 
Враховано   35. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366):
пункт 3 частини десятої статті 22 виключити;
в абзаці другому частини першої статті 36 слова "копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідченими" замінити словами "копією статуту партії, засвідченою";
пункт 2 частини першої статті 38 виключити;
пункт 2 частини першої статті 39 виключити;
пункт 2 частини першої статті 40 виключити;
друге речення частини першої статті 66 виключити".
 
1374. 1) пункт 3 абзацу четвертого частини десятої статті 22 виключити;
 
      
1375. 3) пункт 2 частини першої статті 37 виключити;
 
      
1376. 3) пункт 2 частини першої статті 38 виключити;
 
      
1377. 4) пункт 2 частини першої статті 39 виключити;
 
      
1378. 5) речення друге частини першої статті 581 виключити.
 
      
1379. 31. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст.73 із наступними змінами):
 
   25. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 4, ст. 61, № 22, ст. 794, № 49, ст. 2056):
 
1380. 1) пункт 2 частини першої статті 54 виключити;
 
   1) пункт 2 частини першої статті 54 виключити;
 
1381. 2) речення друге частини другої статті 78 виключити.
 
   2) речення друге частини другої статті 78 виключити.
 
1382. 32. У частині третій статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 50, ст.564 із наступними змінами) слова "державна реєстрація юридичної особи та" виключити.
 
-398- Пташник В.Ю.
статтю 32 такого змісту:
"33.У частині третій статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України , 2012, № 50, ст.564 із наступними змінами) слова "державна реєстрація юридичної особи та" виключити." - виключити;
 
Відхилено   27. У частині другій статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) слова "державна реєстрація юридичної особи та" виключити.
 
1383. 33. Абзац сьомий частини третьої статті 4 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8 із наступними змінами) викласти в такій редакції: "вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про ліцензування господарської діяльності суб’єкта господарювання.".
 
   29. Абзац сьомий частини третьої статті 4 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8) викласти в такій редакції:
"вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про ліцензування господарської діяльності суб’єкта охоронної діяльності".
 
1384. 34. У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1 із наступними змінами):
 
   28. У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
1385. 1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
1386. "2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах в громадському об’єднанні.";
 
   "2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні";
 
1387. 2) частину сьому статті 7 викласти в такій редакції:
 
-399- Пташник В.Ю.
частину 2 статті 34 такого змісту:
"2) частину сьому статті 7 викласти в такій редакції:
"7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку." - виключити;
 
Відхилено   2) частину сьому статті 7 викласти в такій редакції:
 
1388. "7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.";
 
   "7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку";
 
1389. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
1390. назву статті викласти в такій редакції:
 
-400- Пташник В.Ю.
пункт 1 частини 3 статті 34 такого змісту:
"назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання" - виключити;
 
Відхилено   назву викласти в такій редакції:
 
1391. "Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання";
 
   "Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання";
 
1392. частину восьму викласти в такій редакції:
 
-401- Пташник В.Ю.
пункт 2 частини 3 статті 34 такого змісту:
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.";" - виключити;
 
Відхилено   частини восьму і дев’яту викласти в такій редакції:
 
1393. "8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
 
   "8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
 
1394. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.";
 
   У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.
 
1395. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
      
1396. "9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються.";
 
   9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються";
 
1397. після частини одинадцятої доповнити новими частинами дванадцятою, тринадцятою такого змісту:
 
   доповнити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту:
 
1398. "12. Громадське об'єднання повідомляє про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днів з моменту прийняття відповідного рішення.
 
   "12. Громадське об'єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.
 
1399. 13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1400. 4) у статті 10:
 
   4) у статті 10:
 
1401. у частині четвертій слова "або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити;
 
-402- Пташник В.Ю.
пункт 1 частини 4 статті 34 такого змісту:
"у частині четвертій слова "або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити; - виключити;
 
Відхилено   у частині четвертій слова "або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити;
 
1402. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
1403. "7. Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та (або) про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).";
 
   "7. Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та (або) про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо)";
 
1404. у частині дев’ятій слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення" виключити;
 
-403- Пташник В.Ю.
пункт 3 частини 4 статті 34 такого змісту:
у частині дев’ятій слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення" виключити;" - виключити;
 
Відхилено   у частині дев’ятій слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення" виключити;
 
1405. 5) статтю 12 виключити;
 
   5) статтю 12 виключити;
 
1406. 6) у статті 13:
 
   6) у статті 13:
 
1407. частину першу після слова "статутом" доповнити словами ", у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   частину першу доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1408. частини третю - сьому виключити;
 
   частини третю - сьому виключити;
 
1409. 7) статті 14-17 виключити;
 
-404- Пташник В.Ю.
частину 7 статті 34 викласти у наступній редакції:
"7) статті 14 та 15 виключити";
 
Відхилено   7) статті 14-17 виключити;
 
1410. 8) викласти статтю 18 у такій редакції:
 
   8) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
1411. "Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
 
   "Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
 
1412. 1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1413. 2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
 
   2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
 
1414. 1) державні символи України;
 
   1) державні символи України;
 
1415. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
   2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
1416. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
   3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1417. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
   4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1418. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
   5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1419. 3. Символіка громадського об’єднання має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об'єднання.
 
   3. Символіка громадського об’єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об'єднання.
 
1420. 4. Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному її статутом.
 
   4. Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом.
 
1421. 5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.
 
   5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.
 
1422. 6. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання.";
 
   6. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання";
 
1423. 9) у статті 19:
 
   9) у статті 19:
у частині першій:
 
1424. у частині першій слова "цим Законом" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   у першому реченні слова "цим Законом" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1425. речення друге частини першої виключити;
 
   речення друге виключити;
 
1426. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
1427. "3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
   "3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1428. частини четверту - дев’яту виключити;
 
   частини четверту - дев’яту виключити;
 
1429. 10) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
   10) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
1430. "Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
 
   "Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
 
1431. 1. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   1. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1432. 2. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
 
   2. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
 
1433. 1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
 
   1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
 
1434. 2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
 
   2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
 
1435. 3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
 
   3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
 
1436. 3. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
 
   3. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
 
1437. 4. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.";
 
   4. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України";
 
1438. 11) у пункті 2 частини другої статті 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
-405- Пташник В.Ю.
частину 11 статті 34 такого змісту:
"11) у пункті 2 частини другої статті 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"; - виключити;
 
Відхилено   11) у пункті 2 частини другої статті 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1439. 12) у статті 25:
 
   12) у статті 25:
 
1440. у пункті 1 частини першої слова ", шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу" замінити словами "у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації";
 
   у пункті 1 частини першої слова "шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу" замінити словами "у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації";
 
1441. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
1442. "2. Припинення діяльності громадського об'єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"."
 
   "2. Припинення діяльності громадського об'єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1443. 13) частину другу та частини четверту - десяту статті 26 виключити;
 
-406- Пташник В.Ю.
частину 13 статті 34 викласти у наступній редакції:
"13) частини четверту – десяту статті 26 виключити";
 
Відхилено   13) частину другу та частини четверту - десяту статті 26 виключити;
 
1444. 14) статтю 27 виключити;
 
   14) статтю 27 виключити;
 
1445. 15) у статті 28:
 
-407- Пташник В.Ю.
частину 15 статті 34 викласти у наступній редакції:
"частину 1 статті 28 викласти в наступній редакції:
1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом у разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань, а громадського об’єднання зі статусом юридичної особи - Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".";
 
Відхилено   15) у статті 28:
 
1446. у частині першій слова "цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   у частині першій слова "цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1447. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
1448. 16) у статті 29 частини другу - шосту виключити;
 
-408- Пташник В.Ю.
частину 11 статті 34 такого змісту:
"16) у статті 29 частини другу – шосту виключити;" - виключити;
 
Відхилено   16) частини другу - шосту статті 29 виключити;
 
1449. 17) статтю 30 виключити.
 
   17) статтю 30 виключити.
 
1450. 35. У Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" (Відомості Верховної Ради, 2013, № 22, ст.216 із наступними змінами):
 
   30. У Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 22, ст. 216 із наступними змінами):
 
1451. 1) статтю 2 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1452. "3. Член організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців має право в будь-який час припинити своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців на будь-яких виборних посадах в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців.";
 
   "3. Член організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців має право в будь-який час припинити своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців на будь-яких виборних посадах в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців";
 
1453. 2) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту:
 
   2) частину третю статті 4 доповнити реченням другим такого змісту: "Власна назва організації роботодавців, об'єднання організації роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус";
 
1454. "Власна назва організації роботодавців та їх об'єднань повинна містити інформацію про її статус.";
 
-409- Гіршфельд А.М.
У Прикінцевих та перехідних положеннях:
У частині 35, пункті 2 :
Слово "повинна" замінити словом "може".
 
Відхилено      
1455. 3) у статті 11:
 
   3) у статті 11:
 
1456. частину третю доповнити словами "та скріплені печатками організацій роботодавців (за умови їх наявності) копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об'єднання";
 
   частину третю доповнити словами "та скріплені печатками організацій роботодавців (за наявності) копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об'єднання";
 
1457. у частині четвертій після слів "з'їзді (конференції), " доповнити слова "та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців на установчому з'їзді (конференції), ";
 
   перше речення частини четвертої після слів "з'їзді (конференції)," доповнити словами "та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців на установчому з'їзді (конференції)";
 
1458. 4) у статті 13 після слів "організації, об'єднання, " доповнити слова "ознаку (територіальну або галузеву), ";
 
   4) пункт 1 частини другої статті 13 після слів "організації, об'єднання" доповнити словами "ознаку (територіальна чи галузева)";
 
1459. 5) у статті 15:
 
   5) у статті 15:
 
1460. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву і частини першу – третю викласти в такій редакції:
 
1461. "Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об'єднань";
 
   "Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об'єднань
 
1462. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
1463. "1. Державна реєстрація всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об'єднань здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   1. Державна реєстрація всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об'єднань здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1464. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
1465. "2. Рішення про затвердження змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, їх об'єднання приймається організацією роботодавців, їх об’єднанням у визначеному її статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, їх об'єднання.
 
   2. Рішення про внесення змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців приймається організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців у визначеному статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
 
1466. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу організації роботодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані про:
 
   Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу організації роботодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані про:
 
1467. 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
   1) фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
1468. 2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в засідання уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в засідання уповноваженого органу організації роботодавців.
 
   2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.
 
1469. Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу об’єднання організацій роботодавців є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в цьому засіданні, в якому зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організацій роботодавців, рішення керівних органів організацій роботодавців щодо прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в засіданні уповноваженого органу, та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.";
 
   Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу об’єднання організацій роботодавців є реєстр організацій роботодавців, які брали участь у цьому засіданні, в якому зазначаються дані щодо організацій роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організації роботодавців, рішення керівних органів організації роботодавців щодо особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.
 
1470. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
1471. "3. Про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, їх об'єднання рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   3. Про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців рішення повідомляється в 60-денний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1472. частини четверту - одинадцяту виключити;
 
   частини четверту - одинадцяту виключити;
 
1473. 6) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
1474. "Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань
 
   "Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань
 
1475. 1. Організації роботодавців, їх об'єднання можуть використовувати свою символіку (емблему, прапор).
 
   1. Організації роботодавців, їх об'єднання можуть використовувати свою символіку (емблему, прапор).
 
1476. 2. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання не повинна відтворювати:
 
   2. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не повинна відтворювати:
 
1477. 1) державні символи України;
 
   1) державні символи України;
 
1478. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
   2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
1479. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
   3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1480. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
   4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1481. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
   5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1482. 3. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки іншої організації роботодавців, їх об'єднання.
 
   3. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншої організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
 
1483. 4. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання затверджується уповноваженим статутним органом організації роботодавців, їх об'єднання в порядку, визначеному її статутом.
 
   4. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців затверджується уповноваженим статутним органом організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців в порядку, визначеному статутом.
 
1484. 5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування організації роботодавців, їх об'єднання.
 
   5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
 
1485. 6. Організація роботодавців, її об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки організації роботодавців, їх об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди організації роботодавців, їх об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такої організації роботодавців, їх об'єднання.
 
   6. Організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців має право на використання власної символіки з моменту реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців фізичними та юридичними особами без згоди організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такої організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
 
1486. 7. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
   7. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1487. 7) у статті 17:
 
   7) у статті 17:
 
1488. у частині першій після слів "організації, об'єднання" доповнити слова ", прийнятого у визначеному її статутом порядку, ";
 
   частину першу після слів "організації, об'єднання" доповнити словами "прийнятого у визначеному статутом порядку";
 
1489. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
1490. "6. Припинення організації роботодавців чи їх об'єднання здійснюється у визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" порядку.".
 
   "6. Припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1491. 36. Частину четверту статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) після слів "відповідного місцевого бюджету" доповнити словами та знаками ", крім випадків, встановлених законами".
 
-410- Пташник В.Ю.
Павелко А.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Довгий О.С.
пункт 36 такого змісту:
"36. Частину четверту статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) після слів "відповідного місцевого бюджету" доповнити словами та знаками ", крім випадків, встановлених законами"." - виключити;
 
Враховано      
1492. 37. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № , ст.):
 
-411- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
у абзаці першому пункту 37 знаки та слово "№, ст." замінити знаком та словом "№ 23, ст.158)";
 
Враховано   34. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
1493. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
1494. доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
   доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
1495. "1-1) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; ";
 
   "1-1) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";
 
1496. у пункті 5 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
 
-412- Галасюк В.В.
Алексєєв І.С.
Хміль М.М.
абзаці 4 підпункту 1 пункту 37 викласти у наступній редакції:
пункт 5 викласти у наступній редакції:
"5) ліцензія – запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;"
 
Враховано   пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";
 
1497. 2) у частині третій статті 2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   2) у частині третій статті 2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1498. 3) у частині першій статті 4:
 
   3) пункт 12 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
1499. пункт 12 викласти у такій редакції:
 
      
1500. "12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України; ";
 
-413- Пташник В.Ю.
пункт 2 частини 3 статті 37 викласти у наступній редакції:
"12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому законом.";
 
Відхилено   "12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України";
 
1501. доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
 
-414- Алексєєв І.С.
Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Абзаци 4, 5 підпункту 3 пункту 37 виключити
 
Враховано      
1502. "13) забезпечує наповнення органами ліцензування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішеннями, прийнятими органами ліцензування відповідно до цього Закону, документами, поданими до органів ліцензування, та іншими відомостями про ліцензування видів господарської діяльності, необхідними для ведення цього реєстру.";
 
      
1503. 4) у частині другій статті 6:
 
   4) у частині другій статті 6:
 
1504. у пункті 1 слова " (в електронній формі та/або на паперовому носії)" виключити;
 
   у пункті 1 слова " (в електронній формі та/або на паперовому носії)" виключити;
 
1505. пункти 4-5 викласти у такій редакції:
 
   пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
 
1506. "4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи, та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
   "4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
1507. 5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ); ";
 
   5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ)";
 
1508. у пункті 7 слова "та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "у паперовій формі";
 
   у пункті 7 слова "та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "у паперовій формі";
 
1509. у пункті 8 слова "та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
 
   у пункті 8 слова "та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити;
 
1510. 5) у статті 10:
 
   5) у статті 10:
 
1511. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
1512. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
1513. "1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії: ";
 
   "1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії";
 
1514. у пункті 2 слова " (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом)" виключити;
 
   у пункті 2 слова " (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом)" виключити;
 
1515. у пункті 3 слова "телекомунікаційних засобів зв’язку" замінити словами "порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів)";
 
   у пункті 3 слова "телекомунікаційних засобів зв’язку" замінити словами "порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів)";
 
1516. у частині третій слова "та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку" виключити;
 
   у частині третій слова "та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку" виключити;
 
1517. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
1518. частину восьму після слова "документами" доповнити словами "на паперових носіях";
 
   частину восьму після слів "з підтвердними документами" доповнити словами "на паперових носіях";
 
1519. 6) пункт 3 частини другої статті 11 виключити;
 
   6) пункт 3 частини другої статті 11 виключити;
 
1520. 7) у статті 12:
 
   7) у статті 12:
 
1521. у частині першій слова "Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії." виключити;
 
   речення друге частини першої виключити;
 
1522. у підпункті 4 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   у пункті 4 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1523. у частині четвертій слово "повідомленні" замінити словом "рішенні";
 
   у частині четвертій слово "повідомленні" замінити словом "рішенні";
 
1524. частину сьому викласти у такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
1525. "7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
   "7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1526. 8) у статті 13:
 
   8) у статті 13:
 
1527. у назві слово ", переоформлення ліцензії" виключити;
 
   у назві слова "переоформлення ліцензії" виключити;
 
1528. абзац другий частини другої виключити;
 
   абзац другий частини другої виключити;
 
1529. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
1530. у абзаці першому слова ", про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів" виключити;
 
   у абзаці першому слова "про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів" виключити;
 
1531. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
1532. "Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.";
 
   "Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України";
 
1533. у частині дев’ятій слова "з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   у частині дев’ятій слова "з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1534. у частині десятій слова "повідомленні про прийняття рішення" замінити словом "рішенні";
 
   у частині десятій слова "повідомленні про прийняття рішення" замінити словом "рішенні";
 
1535. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
1536. "11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
-415- Алексєєв І.С.
Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Абзац 11 підпункту 8 пункту 37 викласти у наступній редакції:
"11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безкоштовно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
Враховано   "11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1537. частину чотирнадцяту - п’ятнадцяту виключити;
 
   частину чотирнадцяту і п’ятнадцяту виключити;
 
1538. 9) у частині другій статті 14 слова "отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним" замінити словами "оприлюдненню на Порталі електронних сервісів";
 
   9) у частині другій статті 14 слова "отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним" замінити словами "оприлюднення на порталі електронних сервісів";
 
1539. 10) частину сьому статті 15 доповнити новими абзацами другим - шостим такого змісту:
 
   10) частину сьому статті 15 доповнити абзацами другим - шостим такого змісту:
 
1540. "У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
 
   "У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
 
1541. Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.
 
   Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.
 
1542. Рішення про переоформлення ліцензії не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.
 
   Рішення про переоформлення ліцензії підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.
 
1543. У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.
 
   У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.
 
1544. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.";
 
   Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню";
 
1545. у частині восьмій слова ", та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення" виключити;
 
   у частині восьмій слова "та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення" виключити;
 
1546. у частині дванадцятій слова "інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
   у частині дванадцятій слова "інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
 
1547. 11) у частині другій статті 16:
 
   11) у статті 16:
 
1548. у пункті 3 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   у пункті 3 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1549. частину п’яту виключити;
 
   частину п’яту виключити;
 
1550. 12) у статті 17:
 
   12) у статті 17:
 
1551. частину третю після слова "зберігаються" доповнити словами "у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   частину третю після слова "зберігаються" доповнити словами "у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1552. у частині п’ятій слова "та електронної бази даних про стан виданих ліцензій" виключити;
 
   у частині п’ятій слова "та електронної бази даних про стан виданих ліцензій" виключити;
 
1553. 13) статтю 18 викласти у такій редакції:
 
   13) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
1554. "Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
   "Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
1555. 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
   1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1556. 2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
   2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
1557. 1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, -у день їх прийняття;
 
   1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття;
 
1558. 2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру - у день їх отримання органами ліцензування.";
 
-416- Кабінет Міністрів України
Необхідно визначити Законом перелік відомостей, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 
Відхилено   2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання органами ліцензування";
 
1559. 14) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
-417- Гіршфельд А.М.
У Прикінцевих та перехідних положеннях:
1. Доповнити новою частиною 38 наступного змісту :
"38. У Законі України "Про колективні договори і угоди" ( (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 36, ст.361, із наступними змінами):
частину четверту статті 9 доповнити новою частиною п`ятою наступного змісту: "У разі виходу зі складу сторони колективної угоди, укладеної на національному, галузевому або територіальному рівнях, взяті зобов’язання за цими угодами, продовжують виконуватись протягом терміну дії відповідної угоди.". У зв’язку з цим, частини п`ять-дванадцять вважати частинами шість-тринадцять відповідно.
 
Відхилено   14) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
    -418- Журжій А.В.
У прикінцевих та перехідних положеннях:
додати пункт 38 такого змісту:
"38. У пункті 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 7-8, № 9, ст.55):
додати абзац такого змісту:
"на випадки, коли документальна позапланова перевірка проводиться у зв’язку з припиненням юридичної особи".
 
Відхилено    
1560. 5. Кабінету Міністрів України:
 
-419- Нова редакція розміщена в рядку 900
 
Немає висновку      
1561. 1) до 1 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
      
1562. органами ліцензування, державними адміністраторами та дозвільними органами відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати;
 
      
1563. Міністерством юстиції України, символікою громадських формувань, відомостями про громадські формування без статусу юридичної особи та іншими відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати;
 
      
1564. 2) до 1 січня 2016 року забезпечити передачу Міністерством юстиції України та його територіальними органами реєстраційних справ юридичних осіб (крім громадських формувань) та фізичних осіб - підприємців у паперовому вигляді виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям;
 
-420- Федорук М.Т.
у Прикінцевих та перехідних положень у дорученнях Кабінету Міністрів України пункт 2 викласти у такій редакції:
"2)до 1 січня 2016 року забезпечити передачу Міністерством юстиції України та його територіальними органами:
реєстраційних справ юридичних осіб (крім громадських формувань) та фізичних осіб – підприємців у паперовому вигляді виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям;
з державної власності у комунальну власність відповідних територіальних громад обладнання для зберігання та обробки реєстраційних справ у паперовому вигляді, обладнання для роботи з Єдиним державним реєстром;
обладнання для зберігання та обробки реєстраційних справ у паперовому вигляді, обладнання для роботи з Державним реєстром прав районним, районним у місті, містах Києві та Севастополі державним адміністраціям;.
3) до 1 січня 2016 року забезпечити можливість переведення Міністерством юстиції України та його територіальними органами державних реєстраторів на службу до відповідних виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних у місті, містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.";
 
Враховано редакційно      
1565. 3) до 1 грудня 2015 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
      
1566. 6. Виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям до 1 січня 2016 року створити умови для виконання повноважень, передбачених цим Законом.
 
-421- Сольвар Р.М.
Доповнити Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ новим пунктом 7 наступного змісту:
"7. Передбачити можливість реалізації повноважень особами, визначеними пунктом 17 статті 1 цього Закону, з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, у випадку створення відповідних належних умов для виконання приписів даного Закону і реальної можливості реалізації своїх повноважень, визначених даним Законом, такими особами."
 
Враховано редакційно      
    -422- Федорук М.Т.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом такого змісту:
"Районним державним адміністраціям у разі якщо сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, створять умови для діяльності державних реєстраторів у їх виконавчих комітетах та для здійснення інших наданих цим Законом повноважень:
1) забезпечити передачу реєстраційних справ у паперовому вигляді виконавчим комітетам вказаних рад;
2) забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних територіальних громад обладнання для зберігання та обробки реєстраційних справ у паперовому вигляді, обладнання для роботи з Єдиним державним реєстром;
3) забезпечити можливість переведення державних реєстраторів таких державних реєстраторів на службу до виконавчих комітетів вказаних рад.".
 
Відхилено    
1567. Голова
Верховної Ради України