Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 
   Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Включити до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) статтю 39 такого змісту:
 
   І. Включити до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) статтю 39 такого змісту:
 
5. «Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
-1- Левченко Ю.В.
«Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, на територіях радіоактивного забруднення, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   «Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
-2- Ленський О.О.
«Громадянам, які працюють у зоні відчуження, на територіях радіоактивного забруднення, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-3- Ленський О.О.
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
    -4- Томенко М.В.
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.»
 
Враховано    
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-5- Томенко М.В.
«Кабінету Міністрів України:»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-6- Томенко М.В.
«забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.

    -7- Томенко М.В.
«забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;»
 
Враховано    
    -8- Томенко М.В.
«забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.»
 
Враховано