Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Митного кодексу України
 
   Про внесення змін до Митного кодексу України
 
3. щодо створення передумов для нової
 
   щодо створення передумов для нової
 
4. моделі ринку природного газу
 
   моделі ринку природного газу
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
-1- Острікова Т.Г.
Пункт 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"І. Статтю 232 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:
"2. Митний контроль та митне оформлення обсягів природного газу за операцією з заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється відповідно до заявленого митного режиму на підставі документів, передбачених пунктом 5 частини першої статті 335 цього Кодексу, а також акту приймання-передачі природного газу між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави (окремо по кожному пункту приймання-передачі газу) та/або перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища, що містить інформацію про обсяги природного газу за операцією бекхолу.
Порядок здійснення митного контролю за обсягами природного газу за операцією бекхолу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
Під операцією бекхолу розуміється операція, при якій приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків:
природного газу, який знаходиться в суміжних газотранспортних системах, -перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
природного газу, який знаходиться у газотранспортній системі та/або знаходиться у газосховищах України під митним контролем, - перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фізичного закачування/відбору в/з газосховища.
Відповідальність за декларування обсягів природного газу за операцією бекхолу несе декларант. Органи доходів і зборів не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження стосовно відповідних обсягів природного газу.
3. Митне оформлення природного газу, переміщеного трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) здійснюється на підставі даних актів приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та оперативного балансового рахунку (ОБР) за звітний період (місяць), між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
Під оперативним балансовим рахунком (ОБР) розуміється документ, у якому оператори газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання-передачі газу.
Обсяги балансування природного газу, переміщеного трубопровідним транспортом через митний кордон України, облік яких ведеться відповідно до оперативного балансового рахунку (ОБР), підлягає митному оформленню у відповідний митний режим протягом 30 днів після закінчення дії угоди (договору) між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
Під обсягом балансування природного газу (для цілей ОБР) розуміється позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу, що були заявлені до перевезення та підтверджені перевізниками-операторами газотранспортних систем (підтверджена номінація), та обсягами природного газу, що були переміщені трубопровідним транспортом через митний кордон України, яка розраховується операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
4. Митне оформлення у відповідний митний режим балансуючих обсягів природного газу здійснюється протягом 30 днів після закінчення дії угоди (договору) між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Під балансуючим обсягом природного газу у звітному періоді розуміється позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу в точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України, яка відображається у загальному акті приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) за результатами переміщення трубопровідним транспортом природного газу через митний кордон України.""
 
Враховано   І. Статтю 232 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:
"2. Митний контроль та митне оформлення обсягів природного газу за операцією з заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється відповідно до заявленого митного режиму на підставі документів, передбачених пунктом 5 частини першої статті 335 цього Кодексу, а також акту приймання-передачі природного газу між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави (окремо по кожному пункту приймання-передачі газу) та/або перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища, що містить інформацію про обсяги природного газу за операцією бекхолу.
Порядок здійснення митного контролю за обсягами природного газу за операцією бекхолу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
Під операцією бекхолу розуміється операція, при якій приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків:
природного газу, який знаходиться в суміжних газотранспортних системах, -перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
природного газу, який знаходиться у газотранспортній системі та/або знаходиться у газосховищах України під митним контролем, - перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фізичного закачування/відбору в/з газосховища.
Відповідальність за декларування обсягів природного газу за операцією бекхолу несе декларант. Органи доходів і зборів не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження стосовно відповідних обсягів природного газу.
3. Митне оформлення природного газу, переміщеного трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) здійснюється на підставі даних актів приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та оперативного балансового рахунку (ОБР) за звітний період (місяць), між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
Під оперативним балансовим рахунком (ОБР) розуміється документ, у якому оператори газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання-передачі газу.
Обсяги балансування природного газу, переміщеного трубопровідним транспортом через митний кордон України, облік яких ведеться відповідно до оперативного балансового рахунку (ОБР), підлягає митному оформленню у відповідний митний режим протягом 30 днів після закінчення дії угоди (договору) між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
Під обсягом балансування природного газу (для цілей ОБР) розуміється позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу, що були заявлені до перевезення та підтверджені перевізниками-операторами газотранспортних систем (підтверджена номінація), та обсягами природного газу, що були переміщені трубопровідним транспортом через митний кордон України, яка розраховується операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави.
4. Митне оформлення у відповідний митний режим балансуючих обсягів природного газу здійснюється протягом 30 днів після закінчення дії угоди (договору) між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Під балансуючим обсягом природного газу у звітному періоді розуміється позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу в точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України, яка відображається у загальному акті приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) за результатами переміщення трубопровідним транспортом природного газу через митний кордон України."
 
    -2- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Пункт 1 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом 5 та 6 такого змісту:
"Під перевізниками–операторами газотранспортних систем України розуміються суб’єкти господарювання, 100 відсотків корпоративних прав яких належить державі та які на підставі ліцензії здійснюють діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників).
Під оператором газосховища розуміється суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належить державі та який на підставі ліцензії здійснює діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників);";
Відповідно абзаци 5-7 підпункту 1 Розділу І Законопроекту вважати абзацами 7-9 пункту 1 Розділу І Законопроекту.
 
Відхилено    
7. 1) частину першу статті 4 доповнити пунктами 12-1 та 34-2 такого змісту:
 
      
8. "12-1)- заміщення природного газу (бекхол) - операція, під час якої приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків природного газу:
 
      
9. який перебуває в суміжних газотранспортних системах, -перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
 
      
10. який надходить до газотранспортної системі та/або перебуває у газосховищах України, у тому числі під митним контролем, -перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фізичного закачування в газосховище (відбору з газосховища); ";
 
      
11. 34-2) оперативний балансуючий рахунок (ОБР) - документ (акт, протокол тощо), в якому перевізники-оператори газотранспортних систем України та сусідньої країни та/або оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання - передачі газу;
 
      
12. обсяг балансування природного газу (для цілей ОБР) - позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу, що були заявлені до перевезення та прийняті перевізником-оператором газотранспортної системи (номінація), та обсягами природного газу, що були переміщені трубопровідним транспортом через митний кордон України або через точку входу/виходу газосховища, яка розраховується операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища для кожної газовимірювальної станції або пункту вимірювання витрат газу;
 
      
13. балансуючий обсяг між точками входу і точками виходу - позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу в точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України, за результатами переміщення трубопровідним транспортом природного газу через митний кордон України у звітному періоді, яка відображається у загальному акті приймання-передачі природного газу, що підписується сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) або перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища; ";
 
      
14. 2) статтю 232 доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:
 
      
15. "2. Митний контроль та митне оформлення операцій із заміщення природного газу (бекхолу) здійснюються на підставі документів, що складені та підписаних перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища і підтверджують відсутність взаємних претензій між контрагентами.
 
      
16. 3. У разі застосування оперативних балансуючих рахунків (ОБР) митне оформлення природного газу у відповідному митному режимі здійснюється виключно на підставі та за даними актів приймання-передачі природного газу, що складені та підписані сторонами зовнішньоекономічних контрактів і підтверджують відсутність взаємних претензій між контрагентами.
 
      
17. 4. Митному оформленню у відповідному митному режимі підлягає природний газ, який переміщений трубопровідним транспортом через митний кордон України і облік якого ведеться відповідно до оперативного балансуючого рахунку (ОБР), після закінчення дії угоди (договору) між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни.".
 
      
18. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року.

-3- Острікова Т.Г.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -4- Мельничук І.І.
Пункт другий частини другої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Митний контроль та митне оформлення операцій із заміщення природного газу за нормами цього Закону, здійснюється, починаючи з календарного кварталу, в якому набрав чинності цей Закон."
 
Враховано частково    
    -5- Ленський О.О.
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.".
 
Відхилено