Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію
 
-1- Князевич Р.П.
У назві виключити слово «негайного»
 
Враховано   Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію
 
3.

 
-2- Ленський О.О.
У назві виключити слово «негайного»
 
Враховано      
4.

 
-3- Шаповалов Ю.А.
У назві виключити слово «негайного»
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
   І. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) такі зміни:
 
7. 1. Пункт 6 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
 
   1. Пункт 6 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
 
8. «6) адміністративні справи щодо:
 
   «6) адміністративні справи щодо:
 
9. примусового повернення в країну походження або третю країну;
 
-4- Грановський О.М.
Абзац третій пункту 1 РозділуІ після слова «повернення» доповнити словами «іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   примусового повернення іноземців чи осіб без громадянства в країну походження або третю країну;
 
10. примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з України;
 
   примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства з України;
 
11. затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню з України;
 
   затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню з України;
 
12. затримання з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію».
 
   затримання з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців чи осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію».
 
13. 2. Частини першу і другу статті 183-5 викласти в такій редакції:
 
   2. Частини першу і другу статті 183-5 викласти в такій редакції:
 
14. «1. Позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про прийняття рішення про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з України або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.
 
-5- Шаповалов Ю.А.
у абзаці другому пункті 2 Розділу Ісловосполучення «забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства» замінити на «примусового видворення іноземців та осіб без громадянства»
 
Відхилено   «1. Позовні заяви іноземців чи осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про прийняття рішення про примусове видворення іноземців чи осіб без громадянства з України або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців чи осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців чи осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.
 
15. 2. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про примусове видворення або про затримання, які суд розглядає негайно.».
 
-6- Князевич Р.П.
абзац третій пункту 2 РозділуІ викласти у такій редакції: «Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про затримання, які суд розглядає невідкладно, але не пізніше триденного строку з дня надходження позовної заяви»
 
Враховано   2. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про затримання, які суд розглядає невідкладно, але не пізніше триденного строку з дня надходження позовної заяви».
 
    -7- Шпенов Д.Ю.
у абзаці 3 пункту 2 Розділу Іслова «про примусове видворення або» виключити
 
Враховано частково    
    -8- Мельник С.І.
у абзаці третьому пункту 2 Розділу Іслово «негайно» замінити словами «у триденний строк»
 
Враховано частково    
    -9- Ленський О.О.
у абзаці 3 пункту 2 Розділу Іслова «, які суд розглядає негайно» виключити
 
Відхилено    
    -10- Сотник О.С.
абзац третій пункту 2 Розділу Івикласти в редакції:
«2. Адміністративні справи про оскарження рішень про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження або третю країну розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви.»
 
Враховано частково    
    -11- Сотник О.С.
частину другу статті 183-5 доповнити абзацом другим та третім в редакції:
«У разі надходження позовної заяви про примусове видворення або про затримання з метою ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію, суд зобов’язаний невідкладно відкрити провадження у справі та приступити до її розгляду.
Адміністративні справи про примусове видворення або про затримання з метою ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію розглядаються судом у найкоротший строк, достатній для всебічного і повного вивчення матеріалів справи, проте не пізніше п’яти днів з дня надходження позовної заяви.»
 
Відхилено    
    -12- Шаповалов Ю.А.
у абзаці 3 пункту 2 Розділу Іслова «, які суд розглядає негайно» виключити
 
Відхилено    
16. 3. Пункт 5 частини другої статті 256 викласти в такій редакції:
 
   3. Пункт 5 частини другої статті 256 викласти в такій редакції:
 
17. «5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України та про затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію».
 
   «5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України та про затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію».
 
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.