Кількість абзаців - 89 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011, №24, ст. 168):
 
   4. У Законі України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2013 р., № 15, ст. 98):
 
5. 1) в статті 4
 
   1) у статті 4:
 
6. частину першу доповнити абзацом третім наступного змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
7. «довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами, що розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв та затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
-1- Голубов Д.І.
Абзаци перший-другий підпункту 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«частину першу доповнити абзацом третім наступного змісту:
«довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами, що розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв та затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   «програмою діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
    -2- Подоляк І.І.
В Розділі І статті 1 пункт 1 виключити положення.
 
Відхилено    
    -3- Княжицький М.Л.
В пункт 1 розділу І Законопроекту, яким пропонуються зміни до Закону України «Про культуру» внести такі зміни:
в абзаці третьому пункту 1), яким пропонується статтю 4 Закону України «Про культуру» доповнити новим абзацом третім, слова та символи «довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами, що розробляються» замінити на символи «Програмою діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік».
 
Враховано    
8. додати частини третю наступного змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
9. «Кабінет Міністрів України затверджує національну стратегію в галузі культури (надалі - Національна стратегія), яка визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики в галузі культури, а також заходи, необхідні для досягнення стратегічних цілей і реалізації пріоритетних завдань.
 
-4- Подоляк І.І.
Абзац 5 пункту 2 частини першої Розділу І проекту виключити положення.
 
Відхилено   «3. Кабінет Міністрів України щороку затверджує програму діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік (далі - Програма діяльності з розвитку культури), що визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики у сфері культури на певний календарний рік, а також заходи, що плануються та здійснюватимуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань.
 
10. Національна стратегія розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. До участі у розробці Національної стратегії залучаються інші центральні органи виконавчої влади, в компетенції яких є виконання тих чи інших завдань у сфері культури, в тому чисті в галузі освіти, економічного розвитку тощо.
 
-5- Подоляк І.І.
Абзац 6 пункту 2 частини першої Розділу І проекту виключити положення.
 
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, щороку не пізніше 1 жовтня розробляє та подає Кабінету Міністрів України проект Програми діяльності з розвитку культури на наступний календарний рік. До участі у розробленні Програми діяльності з розвитку культури залучаються інші центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання виконання завдань у сфері культури, зокрема центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері освіти і науки, державної політики економічного і соціального розвитку, та інші.
 
11. Національно-культурні державні цільові програми мають відповідати Національній стратегії та спрямовуватись на досягнення визначених в ній цілей.»
 
-6- Голубов Д.І.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«Національно-культурні державні цільові програми мають відповідати Національній стратегії та спрямовуватись на досягнення визначених в ній цілей.».
 
Відхилено   Програма діяльності з розвитку культури не може суперечити Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, державним цільовим програмам у сфері культури, іншим законодавчим актам»;
 
    -7- Княжицький М.Л.
Абзаци п’ятий, шостий, сьомий пункту 1) Законопроекту, якими пропонується доповнити статтю 4 Закону України «Про культуру» додатковою частиною третьою, що складається з трьох абзаців, викласти в такій редакції:
«Кабінет Міністрів України щороку затверджує Програму діяльності Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік (надалі - Програма діяльності з розвитку культури), яка визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики в галузі культури на певний календарний рік, а також заходи, які плануються та здійснюватимуться Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв щорічно не пізніше 01 жовтня поточного року розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України проект Програми діяльності з розвитку культури на наступний календарний рік. До участі у розробці Програми діяльності з розвитку культури залучаються інші центральні органи виконавчої влади, в компетенції яких є виконання тих чи інших завдань у сфері культури, в тому чисті в галузі освіти, економічного розвитку тощо.
Програма діяльності з розвитку культури не може суперечити програмам Кабінету Міністрів України, державним цільовим програмам у сфері культури, іншим актам законодавства.».
 
Враховано    
    -8- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій у пункті 1) абзац 7 виключити, а саме:
«Національно-культурні державні цільові програми мають відповідати Національній стратегії та спрямовуватись на досягнення визначених в ній цілей.».
 
Відхилено    
    -9- Подоляк І.І.
Абзац 7 пункту 2 частини першої Розділу І проекту виключити положення.
 
Відхилено    
12. 2) частину першу статті 14 доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
 
-10- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«2) частину першу статті 14 доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
«здійснення заходів державної підтримки виробників в окремих галузях культурної діяльності суспільства в порядку, передбаченому законами України, та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами.»
 
Відхилено   2) частину першу статті 14 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
13. «здійснення заходів державної підтримки виробників в окремих галузях культурної діяльності суспільства в порядку, передбаченому законами України, та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами.»
 
-11- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 2 частини першої Розділу І проекту виключити положення.
 
Відхилено   «здійснення заходів державної підтримки виробників в окремих галузях діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законами України та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами».
 
    -12- Княжицький М.Л.
Абзац другий пункту 2), яким пропонується частину першу статті 14 Закону України «Про культуру» доповнити новим абзацом четвертим, викласти в такій редакції:
«здійснення заходів державної підтримки вітчизняних виробників в окремих галузях культури в порядку, передбаченому законами України, державними цільовими програмами у сфері культури, а також Програмою діяльності з розвитку культури на відповідний рік.».
 
Відхилено    
14. 2. У Законі України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №24, ст. 162):
 
-13- Голубов Д.І.
Пункт 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   3. Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162 із наступними змінами) доповнити статтями 7-12 такого змісту:
 
15. 1) доповнити статтею 7 наступного змісту:
 
      
16. «Стаття 7. Український інститут книги
 
   «Стаття 7. Український інститут книги
 
17. Український інститут книги є державною установою, яка відноситься до сфери управління центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв (надалі - орган управління), і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
-14- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 1 частини другої розділу І після слів «Український інститут книги є державною установою, яка відноситься до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що» слова «реалізує» замінити на «формує», а також після слів «відповідно до статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади» слова «, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.» - виключити. Добавити слова «Статут розробляється за участі громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів».
 
Враховано   Український інститут книги є державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (далі - орган управління), і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління.
Статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів.
 
18. Український інститут книги відповідає за реалізацію державної політики в сфері книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження та використання в порядку, передбаченому законами України, статутом та актами органу управління. Метою діяльності Українського інституту книги не є отримання прибутку.
 
-15- Княжицький М.Л.
В новій статті 7, якою пропонується доповнити Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» відповідно до пункту 1), абзац другий цієї статті, що починається зі злів «Український інститут книги відповідає…», викласти в такій редакції:
«Український інститут книги виконує делеговані повноваження щодо реалізації державної політики у видавничій сфері з питань видання та розповсюдження вітчизняної книги, бібліотечної справи, культури читання в порядку, передбаченому законами України, статутом та актами органу управління. Метою діяльності Українського інституту книги не є отримання прибутку.»
 
Відхилено   Метою діяльності Українського інституту книги є:
підтримка книговидавничої справи;
популяризація читання;
стимулювання перекладацької діяльності;
популяризація української літератури у світі.
Український інститут книги здійснює діяльність на засадах професійності, прозорості, підзвітності.
 
    -16- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункту 1 частини другої розділу І слова «Український інститут книги відповідає за реалізацію державної політики в сфері книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження та використання в порядку, передбаченому законами України, статутом та актами органу управління. Метою діяльності Українського інституту книги не є отримання прибутку. « замінити на «Метою діяльності Українського інституту книги є:
- підтримка книговидавничої справи,
- популяризація читання,
- стимулювання перекладацької діяльності,
- популяризація української літератури в світі.
Діяльність Українського інституту книги заснована на професійності, прозорості, підзвітності.»
 
Враховано    
19. Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління в результаті конкурсного відбору.
 
   Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору.
 
20. В Українському інституті книги діє наглядова рада - спеціальний орган, який здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб, що діє в межах повноважень, передбачених законом та статутом.
 
   В Українському інституті книги діє наглядова рада – спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і Статутом Українського інституту книги.
 
21. Український інститут книги має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні.
 
-17- Подоляк І.І.
Абзац 6 пункту 1 частини другої розділу І після слів «Український інститут книги має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його» слова «господарському віданні» замінити на «оперативному управлінні» та додати слова «Український інститут книги може розмістити на поточних рахунках в банках державного сектору власні надходження, отримані як плату за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти.»
 
Враховано   Український інститут книги має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває в його оперативному управлінні. Український інститут книги може розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти.
 
22. Український інститут книги має печатки із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
 
   Український інститут книги має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
 
23. Місцезнаходження Українського інституту книги - місто Київ.»
 
-18- Княжицький М.Л.
В новій статті 7, якою пропонується доповнити Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» відповідно до пункту 1), абзац сьомий цієї статті, що починається зі слів «Місцезнаходження Українського інституту книги…», виключити.
 
Враховано      
    -19- Подоляк І.І.
Абзац 8 пункту 1 частини другої розділу І слова «Місцезнаходження Українського інституту книги - місто Київ.» - виключити.
 
Враховано    
24. 2) доповнити статтею 8 наступного змісту:
 
      
25. «Стаття 8. Участь Українського інституту книги у реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи
 
   Стаття 8. Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи
 
26. Предметом діяльності Українського інституту книги є популяризація української літератури, літературної спадщини, української мови та української видавничої справи в Україні та за кордоном, а також популяризація читання літературних творів в Україні.
 
-20- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 2 частини другої розділу І слова «Предметом діяльності Українського інституту книги є популяризація української літератури, літературної спадщини, української мови та української видавничої справи в Україні та за кордоном, а також популяризація читання літературних творів в Україні.» - виключити.
 
Враховано   Предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.
 
27. Діяльність Українського інституту книги заснована на професійності, прозорості, підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед суспільством.
 
-21- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 2 частини другої розділу І слова «Діяльність Українського інституту книги заснована на професійності, прозорості, підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед суспільством.» - виключити.
 
Враховано      
28. Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:
 
   Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:
 
29. - створення і реалізація програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;
 
-22- Подоляк І.І.
Абзац 5 пункту 2 частини другої розділу І після слів «створення і реалізація» додати слова «проектів та».
 
Враховано   створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;
 
30. - підтримки створення перекладів української літератури на інші мови, в тому числі фінансування перекладів в порядку, передбаченому законодавством;
 
-23- Подоляк І.І.
Абзац 6 пункту 2 частини другої розділу І слова «підтримки створення перекладів української літератури на інші мови, в тому числі фінансування перекладів в порядку, передбаченому законодавством» - виключити, викласти цей абзац в такій редакції «- фінансування перекладів української літератури іншими мовами та іноземної літератури українською мовою; «
 
Враховано   фінансування перекладів української літератури іншими мовами та іноземної літератури українською мовою;
 
31. - реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української видавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою видавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;
 
-24- Подоляк І.І.
Абзац 7 пункту 2 частини другої розділу І слова «видавничої продукції» замінити на «книговидавничої продукції», слова «видавничої справи» замінити на «книговидавничої справи».
 
Враховано   реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;
 
32. - організація та проведення конкурсів для визначення літературних творів, які отримують фінансування їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;
 
   організація та проведення конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;
 
33. - розробка заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;
 
-25- Подоляк І.І.
Абзац 9 пункту 2 частини другої розділу І слова «розробка заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції» - виключити та викласти абзац в такі редакції «реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» та інших бюджетних програм у цій сфері».
 
Враховано   реалізація бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» та інших бюджетних програм у сфері книговидання;
 
34. - фінансування видання українських книг за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, а також за програмами Кабінету Міністрів України, органу управління;
 
-26- Подоляк І.І.
Абзац 10 пункту 2 частини другої розділу І слова «фінансування видання українських книг за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, а також за програмами Кабінету Міністрів України, органу управління» - виключити.
 
Враховано      
35. - фінансування видання українських книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань з приватними замовниками видавничої продукції;
 
   фінансування видання українських книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань з приватними замовниками видавничої продукції;
 
36. - надання методичної, наукової, організаційної та іншої підтримки діяльності державних і комунальних бібліотек;
 
-27- Подоляк І.І.
Абзац 12 пункту 2 частини другої розділу І слова «надання методичної, наукової, організаційної та іншої підтримки діяльності державних і комунальних бібліотек» - виключити та викласти в такій редакції: «координація та організація національних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, семінарів, конференцій тощо».
 
Враховано   координація та організація національних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, семінарів, конференцій тощо;
реалізація програм резиденцій для митців;
ініціювання науково-дослідних проектів, здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери;
підтримка українських та іноземних видавництв, що видають книги українською мовою (консультації стосовно дотримання законодавства, допомога в одержанні необхідних ліцензій, інформування про наявні програми фінансування та іншої підтримки їхньої діяльності);
виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі – Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;
координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги та читачами;
розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;
створення і підтримка електронних ресерсів для популяризації української літератури;
 
    -28- Подоляк І.І.
Після абзацу 12 пункту 2 частини другої розділу І додати абзаци:
«- реалізація програм резиденцій для митців,
- ініціювання науково-дослідних проектів, розроблення і введення аналізу та експертизи, спрямованої на прогнозування напрямків розвитку сфери книговидання;
- підтримка українських видавництв та іноземних видавництв, які видають книги українською мовою (консультації стосовно вимог законодавства, допомога з отриманням необхідних ліцензій, інформування про наявні програми фінансування та іншої підтримки їхньої діяльності);
- створення і підтримка веб-сайту для популяризації української літератури».
 
Враховано    
37. - виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законодавством, в тому числі Національною стратегією, іншими актами Кабінету Міністрів України та органу управління.»
 
-29- Подоляк І.І.
Абзац 13 пункту 2 частини другої розділу І після слів «виконання інших завдань, визначених» слово «законодавством» замінити на «законами», після культури», після слів «іншими актами Кабінету Міністрів України» додати слова «Президента України».
 
Враховано   виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законами, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та органу управління.
 
38. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, може доручати Українському інституту книги виконувати окремі завдання, визначені законодавством, в тому числі делегувати свої повноваження».
 
-30- Подоляк І.І.
Абзац 14 пункт 2 частини другої розділу І «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, може доручати Українському інституту книги виконувати окремі завдання, визначені законодавством, в тому числі делегувати свої повноваження» - виключити.
 
Враховано      
    -31- Княжицький М.Л.
Нову статтю 8, якою пропонується доповнити Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» відповідно до пункту 2), викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Участь Українського інституту книги у реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи
Предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного цивілізаційного книжкового ринку країни, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу населення України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання в державі.
Діяльність Українського інституту книги заснована на професійності, прозорості, підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед суспільством.
Український інститут книги відповідно до статуту виконує такі функції, в тому числі на підставі делегованих йому повноважень:
- створення і реалізація програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;
- підтримка створення перекладів української літератури на інші мови, в тому числі фінансування перекладів в порядку, передбаченому законодавством;
- реалізація державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української видавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою видавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;
- реалізація Програми діяльності Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік (надалі - Програма діяльності з розвитку культури), інших програм, виконання яких повністю або частково доручено органом управління;
- організація та проведення конкурсів для визначення літературних творів, які отримують фінансування їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;
- систематичне дослідження стану видавничої галузі та книжкового ринку в Україні, в тому числі ринку цифрових видань та книг в електронній формі, рівня забезпечення потреб населення різножанровою літературою українських та зарубіжних авторів;
- координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних мереж між видавцями вітчизняної книги та читачами;
- розробка заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції; співпраця з засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;
- фінансування видання українських книг за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, а також за програмами Кабінету Міністрів України, органу управління;
- здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;
- створення сприятливих умов для зростання обсягів випуску видавничої продукції, зокрема кількості найменувань видань та їх тиражів;
- допомога в організації книжкових виставок у межах країни та за кордоном, сприяння експорту вітчизняної книги;
- забезпечення умов для поширення в Україні книг в електронній формі, розвиток правовідносин, пов’язаних з обігом таких книг;
- сприяння методичному та логістичному забезпеченню комплектування бібліотек високоякісною різножанровою літературою;
- розроблення та запровадження нової методології залучення до читання вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових і середніх класів загальноосвітньої школи, організація загальнодержавних конкурсів читання для дітей та юнацтва;
- фінансування видання українських книг за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, а також за програмами Кабінету Міністрів України, органу управління;
- фінансування видання українських книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань з приватними замовниками видавничої продукції;
- надання методичної, наукової, організаційної та іншої підтримки діяльності державних і комунальних бібліотек;
- виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законодавством, в тому числі актами органу управління та реалізація інших повноважень, делегованих органом управління.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері делегує Українському інституту книги повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Українського інституту книги, визначених законодавством та статутом».
 
Враховано частково (Об’єднано з поправкою 28)   
39. 3) доповнити статтею 9 наступного змісту:
 
      
40. «Стаття 9. Директор Українського інституту книги
 
   Стаття 9. Директор Українського інституту книги
 
41. Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється рішенням органу управління. Звільнення директора допускається за погодженням наглядової ради, яке надається в порядку, передбаченому статутом.
 
-32- Томенко М.В.
Абзац перший статті 9 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» викласти у такій редакції:
«Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється за погодженням наглядової ради, яке надається в порядку, передбаченому статутом.»
 
Відхилено   Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням органу управління за результатами публічного та відкритого конкурсного добору.
 
    -33- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункт 3 частини другої розділу І після слів «Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється рішенням органу управління» додати слова «за результатами публічного та відкритого конкурсного добору.»
 
Враховано    
42. Директором Українського інституту книги може бути громадянин України, який має вищу освіту в галузі культури і мистецтва, економіки, права або соціології, а також стаж роботи на керівних посадах в видавничій або бібліотечній сфері не менше 5 років.
 
-34- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункт 3 частини другої розділу І після слів «Директором Українського інституту книги може бути» слова «громадянин України» замінити на «особа», після слів «яка має вищу освіту» виключити слова «освіту в галузі культури і мистецтва, економіки, права або соціології».
 
Враховано , об’єднано з поправкою 41  Директором Українського інституту книги може бути особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.
 
43. Директор працює за строковим контрактом, який укладається строком на 5 років. По завершенні строку дії, за наявності згоди наглядової ради контракт може бути продовжено на новий п’ятирічний строк.
 
-35- Подоляк І.І.
Абзац 4 пункт 3 частини другої розділу І після слів «Директор працює за» слова «строковим контрактом» замінити на «контрактом», слова «По завершенні строку дії, за наявності згоди наглядової ради контракт може бути продовжено на новий п’ятирічний строк» вилучити та замінити на «Особа може обіймати посаду директора Українського інституту книги не більше двох строків підряд.»
 
Відхилено , 1 поправку 41  Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п’ять років.
 
44. Директор призначається органом управління з кандидатів, відібраних за наслідками проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комісією.
 
   Директор призначається органом управління з кандидатів, відібраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комісією.
 
45. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, що складається з 9 осіб. До її складу входять три особи, запропоновані органом управління, три особи, запропоновані Комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, та три особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури, членами яких є авторитетні в даній сфері особи, а їх діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).
 
-36- Левченко Ю.В.
Абзац 7 підпункту 3 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, що складається з 9 осіб. До її складу входять три особи, запропоновані органом управління, три особи, запропоновані Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, та три особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури, членами яких є авторитетні в даній сфері особи, а їх діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).»
 
Відхилено   Проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги здійснює конкурсна комісія, що складається з дев’яти осіб. До її складу входять три особи, призначені органом управління, та шість осіб, запропонованих громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури та книговидавничій справі, членами яких є авторитетні особистості, а їхня діяльність є активною (упродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше декількох разів на рік, громадські заходи щодо існуючих проблем відповідної сфери, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює апарат органу управління.
Член конкурсної комісії не може бути державним службовцем, крім членів, призначених органом управління.
Про початок конкурсу на посаду директора Українського інституту книги повідомляється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніш як за 45 днів до дати проведення конкурсу.
Особа, яка бажає стати директором Українського інституту книги, подає до апарату органу управління відповідну заяву. До заяви додаються автобіографія, мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського інституту книги, програма діяльності кандидата на посаді директора, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копія трудової книжки, копія диплома про вищу освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом з копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею. Заявник може подати будь-які інші документи, що, на його думку, дозволять конкурсній комісії більш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.
Копії заяв кандидатів, їхні автобіографії та зміст мотиваційних листів розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.
 
    -37- Подоляк І.І.
Абзац 6 пункт 3 частини другої розділу І після слів «До її складу входять три особи, запропоновані органом управління, три особи, запропоновані» слова «Комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа» - вилучити та замінити на «запропоновані книговидавцями та книгорозповсюджувачами, які внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції».
 
Враховано    
46. Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посади директора Українського інституту книги затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством.
 
-38- Подоляк І.І.
Абзац 7 пункт 3 частини другої розділу І після слів «Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посади директора Українського інституту книги затверджується» слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством» - вилучити та замінити на «органом управління».
 
Враховано   Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посади директора Українського інституту книги затверджується органом управління.
 
47. За наслідками розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення, яким оголошує декілька кандидатур, які за наслідками конкурсного відбору можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги. Рішення конкурсної комісії має бути мотивованим із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.
 
-39- Подоляк І.І.
Абзац 8 пункт 3 частини другої розділу І слова «конкурсного відбору» замінити на «конкурсного добору».
 
Враховано   За результатами розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення про оголошення декількох кандидатур, які за результатами конкурсного добору можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги. Рішення конкурсної комісії має бути вмотивованим, із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.
Орган управління зобов’язаний опублікувати рішення конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
    -40- Подоляк І.І.
Після абзацу 8 пункту 3 частини другої розділу І додати абзац «Орган управління зобов’язаний опублікувати рішення конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після його прийняття.»
 
Враховано    
48. З наданих конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.
 
   З визначених конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.
 
49. Особа вважається призначеною директором Українського інституту книги з моменту укладення з нею строкового контракту.»
 
-41- Княжицький М.Л.
Нову статтю 9, якою пропонується доповнити Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» відповідно до пункту 3), викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Директор Українського інституту книги
Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється рішенням органу управління. Директор призначається з кандидатів, відібраних за наслідками проведеного конкурсу та рекомендованих до призначення конкурсною комісією.
Директором Українського інституту книги може бути громадянин України, який має вищу освіту, а також стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.
Директор працює за строковим трудовим контрактом, який укладається строком на 5 років. Одна й та сама особа не може займати посаду директора два строки поспіль.
Про початок конкурсу на посаду директора Українського інституту книги оголошується на веб-сайті центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення конкурсу.
Особа, яка бажає стати директором Українського інституту книги, подає до апарату центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, відповідну заяву. До заяви додаються: автобіографія; мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви стати директором; програма діяльності кандидата на посаді директора; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копія трудової книжки; копія диплома про вищу освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); письмова згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею. Заявник може подати будь-які інші документи, що, на його думку, дозволять конкурсній комісії більш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.
Порядок організації і проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги затверджується центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством.
Починаючи з наступного робочого дня після дати завершення терміну подання кандидатур на посаду директора, будь-який член громадської ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, вправі ознайомитись з документами, поданими для участі в конкурсі. Копії заяв кандидатів, їх автобіографії та зміст мотиваційних листів розміщуються на веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги здійснює конкурсна комісія, що складається з 9 осіб. До її складу входять три особи, призначені органом управління, три особи, запропоновані Комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, та три особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури та видавничій сфері, членами яких є авторитетні в даній сфері особи, а їх діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює апарат центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
За виключенням членів, призначених органом управління, член конкурсної комісії не може бути державним службовцем.
Громадські ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та при Комітеті Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, можуть складати висновки стосовно доцільності чи недоцільності призначення директором того чи іншого кандидата, приймати рішення про підтримку окремих кандидатів тощо.
Відповідні рішення, висновки громадських рад мають бути надані Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення засідання з розгляду поданих кандидатур.
Засідання конкурсної комісії з розгляду кандидатур є публічними та відкритими для громадськості. Якщо проти певної кандидатури надійшли заперечення, комісія зобов'язана з'ясувати обставини, наведені в цьому заперечені, та дати можливість кандидату надати свої пояснення.
За наслідками розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення, яким оголошує декілька кандидатур, які, за насідками конкурсного відбору, можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги, та пропонуються для затвердження органу управління. Рішення конкурсної комісії має бути мотивованим із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.
З запропонованих конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.
Особа вважається призначеною директором Українського інституту книги з моменту укладення з нею строкового контракту. Програма призначеного директором кандидата, що подавалась ним для участі у конкурсі, є додатком до строкового контракту.
Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим законодавством, за наявності рішення наглядової ради про погодження такого звільнення.»
 
Враховано частково , Об’єднано з поправкою 37  Особа вважається призначеною на посаду директора Українського інституту книги з дня укладення з нею контракту.
Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим законодавством, за наявності рішення наглядової ради про погодження такого звільнення.
 
50. 4) доповнити статтею 10 наступного змісту:
 
      
51. «Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги
 
   Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги
 
52. Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, який діє в Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства, та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.
 
-42- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 4 частини другої розділу І після слів «Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, який діє» прийменник «в» замінити прийменником «при».
 
Враховано   Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє при Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства, та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.
 
53. Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом, іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, статутом Українського інституту книги та Положенням про Наглядову раду, яке затверджується органом управління.
 
-43- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункту 4 частини другої розділу І після слів «Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом» вилучити слова « іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до цього Закону» та після слів «статутом Українського інституту книги» вилучити слова «та Положенням про Наглядову раду, яке затверджується органом управління».
 
Враховано   Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського інституту книги.
 
54. Наглядова рада складається з 7 членів, які призначаються органом управління в порядку, визначеному цим Законом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради призначається строком на 3 роки. Одна і та сама особа не може бути обраною членом Наглядової ради на два строки поспіль. Член Наглядової ради не зараховується в штат Українського інституту книги та здійснює свою діяльність на безоплатній основі.
 
-44- Подоляк І.І.
Абзац 4 пункту 4 частини другої розділу І після слів «Наглядова рада складається з 7 членів, які» слово «призначаються» замінити на слово «обираються», після слів «визначеному цим Законом та» слова «Положенням про Наглядову раду» замінити на «статутом»; після слів «Член Наглядової ради призначається строком» слова «на 3 роки» замінити на «на 5 років»; після слів «Одна і та сама особа не може бути» слово «обраною» замінити на «призначеною».
 
Враховано   Наглядова рада складається із семи членів, які обираються органом управління в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського інституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського інституту книги та провадить свою діяльність на безоплатній основі.
 
55. До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів в літературній сфері - популярних авторів літературних творів, літературних критиків, інших культурних діячів, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також мають вищу освіту та постійно (не менше п’яти років) проживають в Україні.
 
-45- Подоляк І.І.
Абзац 5 пункту 4 частини другої розділу І після слів «До складу наглядової ради призначають авторитетних спеціалістів в» слова «літературній сфері» замінити на «гамінатірній сфері», виключити слова «а також мають вищу освіту та постійно (не менше п’яти років) проживають в Україні».
 
Враховано   До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів гуманітарної сфери – авторів популярних літературних творів, літературних критиків, інших діячів культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
56. Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.
 
   Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.
 
57. Порядок організації і проведення конкурсу для обрання членів наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Українського інституту книги, яке затверджується центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством.
 
-46- Подоляк І.І.
Абзац 7 пункту 4 частини другої розділу І «Порядок організації і проведення конкурсу для обрання членів наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Українського інституту книги, яке затверджується центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством» виключити та замінити словами: «Порядок формування складу наглядової ради визначається статутом .»
 
Враховано з урахуванням поправки 54  Порядок формування складу наглядової ради та відкликання окремих її членів визначається Статутом Українського інституту книги.
До повноважень наглядової ради належить:
погодження:
складеного в установленому порядку фінансового поквартального плану Українського інституту книги та звіту про його виконання;
рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати;
рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Українського інституту книги;
затвердження:
основних напрямів діяльності Українського інституту книги;
річного фінансового звіту Українського інституту книги;
квартальних планів роботи Українського інституту книги;
здійснення контролю за:
виконанням директором Українського інституту книги функціональних обов’язків, визначених Статутом Українського інституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;
провадженням фінансово-господарської діяльності Українського інституту книги;
розгляд інших питань щодо діяльності Українського інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства.
 
    -47- Подоляк І.І.
Після Абзацу 7 пункту 4 частини другої розділу І додати абзац «До компетенції наглядової ради належить:
- погодження:
складеного в установленому порядку фінансового плану Інституту книги з поквартальною розбивкою та звіту про його виконання;
рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 100 мінімальних заробітних плат;
рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Інституту книги;
- затвердження:
основних напрямів діяльності Інституту книги;
річного фінансового звіту Інституту книги;
квартальних планів роботи Інституту книги;
- розгляд скарг та пропозицій директора Інституту книги, його працівників, інших фізичних та юридичних осіб;
- здійснення контролю за:
виконанням директором Інституту книги функціональних обов’язків, визначених у Статуті та в укладеному в установленому порядку контракті;
провадженням фінансово-господарської діяльності Інституту книги;
- розгляд інших питань щодо діяльності Інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства.»
 
Враховано частково    
58. Починаючи з наступного робочого дня після дати завершення терміну подання кандидатур у члени Наглядової ради, будь-який член Громадської ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, вправі ознайомитись з документами, поданими для участі в процедурі формування складу Наглядової ради.
 
-48- Подоляк І.І.
Абзац 8 пункту 4 частини другої розділу І: «Починаючи з наступного робочого дня після дати завершення терміну подання кандидатур у члени Наглядової ради, будь-який член Громадської ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, вправі ознайомитись з документами, поданими для участі в процедурі формування складу Наглядової ради. « - виключити.
 
Враховано      
59. Громадські ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв та при Комітеті Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, можуть складати висновки стосовно доцільності чи недоцільності обрання до Наглядової ради того чи іншого кандидата, приймати рішення про підтримку окремих кандидатів або про недоцільність їх обрання.
 
-49- Подоляк І.І.
Абзац 9 пункту 4 частини другої розділу І: «Громадські ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв та при Комітеті Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, можуть складати висновки стосовно доцільності чи недоцільності обрання до Наглядової ради того чи іншого кандидата, приймати рішення про підтримку окремих кандидатів або про недоцільність їх обрання. «- виключити.
 
Враховано      
60. Відповідні рішення, висновки громадських рад мають бути надані Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення засідання з розгляду поданих кандидатур.
 
-50- Подоляк І.І.
Абзац 10 пункту 4 частини другої розділу І: «Відповідні рішення, висновки громадських рад мають бути надані Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення засідання з розгляду поданих кандидатур.» - виключити
 
Враховано      
61. Для відбору членів наглядової ради центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, формує конкурсну комісію. Конкурсна комісія проводить засідання публічно, засідання є відкритими для громадськості, будь-яке рішення конкурсної комісії оформлюється письмово та повинно мати мотивувальну частину з детальним поясненням причин його прийняття.
 
-51- Подоляк І.І.
Абзац 11 пункту 4 частини другої розділу І: «Для відбору членів наглядової ради центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, формує конкурсну комісію. Конкурсна комісія проводить засідання публічно, засідання є відкритими для громадськості, будь-яке рішення конкурсної комісії оформлюється письмово та повинно мати мотивувальну частину з детальним поясненням причин його прийняття.» - виключити.
 
Враховано      
62. На засіданні комісія заслуховує кандидатів у члени наглядової ради. Якщо проти певної кандидатури надійшли заперечення, комісія зобов’язана з’ясувати обставини, наведені в цьому заперечені, та дати можливість кандидату надати свої пояснення.
 
-52- Подоляк І.І.
Абзац 12 пункту 4 частини другої розділу І: «На засіданні комісія заслуховує кандидатів у члени наглядової ради. Якщо проти певної кандидатури надійшли заперечення, комісія зобов’язана з’ясувати обставини, наведені в цьому заперечені, та дати можливість кандидату надати свої пояснення.» - виключити.
 
Враховано      
63. За наслідками розгляду кандидатур, конкурсна комісія визначає склад наглядової ради Українського інституту книги.»
 
-53- Подоляк І.І.
Абзац 13 пункту 4 частини другої розділу І: «За наслідками розгляду кандидатур, конкурсна комісія визначає склад наглядової ради Українського інституту книги.» - виключити.
 
Враховано   Копії заяв про обрання членами наглядової ради, автобіографії та зміст мотиваційних листів, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.
Склад наглядової ради Українського інституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рішенням органу управління.
 
    -54- Княжицький М.Л.
Нову статтю 10, якою пропонується доповнити Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» відповідно до пункту 4), викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги
Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, який діє в Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства, та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об'єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.
Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом, іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, статутом Українського інституту книги та Положенням про наглядову раду, яке затверджується органом управління.
Наглядова рада складається з 7 членів, які призначаються в порядку, визначеному цим Законом та Положенням про наглядову раду. Член наглядової ради призначається строком на 3 роки. Одна і та сама особа не може бути обраною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується в штат Українського інституту книги та здійснює свою діяльність на безоплатній основі.
До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів в літературній сфері - популярних авторів літературних творів, літературних критиків, інших культурних діячів, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також мають вищу освіту та постійно (не менше п'яти років) проживають в Україні. Під час розгляду кандидатур перевага надається особам, які: мають вищу освіту та/або науковий ступінь в галузі культури і мистецтва, економіки, права або соціології; мають стаж роботи на керівних посадах у видавничій або бібліотечній сфері не менше одного року; є авторами літературних творів, які видавалися в Україні накладом не менше ніж десяти тисяч примірників.
Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.
Порядок організації і проведення конкурсу для обрання членів наглядової ради Українського інституту книги встановлюється Положенням про наглядову раду, яке затверджується центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв в порядку, передбаченому регуляторним законодавством.
Починаючи з наступного робочого дня після дати завершення терміну подання кандидатур у члени наглядової ради, будь-який член громадської ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, вправі ознайомитись з документами, поданими кандидатами для участі в процедурі формування складу Наглядової ради. Копії заяв у члени наглядової ради, їх автобіографії та зміст мотиваційних листів, в яких кандидати викладають мотиви стати членом наглядової ради, розміщуються на веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Громадські ради при Центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та при Комітеті Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться книжкова справа, видавнича справа, можуть складати висновки стосовно доцільності чи недоцільності обрання до Наглядової ради того чи іншого кандидата, приймати рішення про підтримку окремих кандидатів або про недоцільність їх обрання.
Відповідні рішення, висновки громадських рад мають бути надані Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення засідання з розгляду поданих кандидатур.
Для відбору членів наглядової ради центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, формує конкурсну комісію. Конкурсна комісія проводить засідання публічно, засідання є відкритими для громадськості, будь-яке рішення конкурсної комісії оформлюється письмово та повинно мати мотивувальну частину з детальним поясненням причин його прийняття.
На засіданні конкурсна комісія заслуховує кандидатів у члени наглядової ради. Якщо проти певної кандидатури надійшли заперечення, комісія зобов'язана з'ясувати обставини, наведені в цьому заперечені, та дати можливість кандидату надати свої пояснення.
За наслідками розгляду кандидатур, конкурсна комісія визначає склад наглядової ради Українського інституту книги."
 
Враховано частково    
64. 5) доповнити статтею 11 наступного змісту:
 
      
65. «Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги
 
   Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги
 
66. Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві повного господарського відання або оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Інституту.
 
-55- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 5 частини другої розділу І після слів «Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є» слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв» замінити на «орган управління», після слів «переданим Українському інституту книги» слова «на праві повного господарського відання» замінити «на праві оперативного управління».
 
Враховано   Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управління, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Українського інституту книги.
 
67. Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першої цієї статті джерел, використовуються виключно для фінансування реалізації завдань та функції, передбачених цим Законом та статутом.
 
   Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першої цієї статті джерел, використовуються виключно для фінансування реалізації завдань та функцій, передбачених цим Законом та Статутом Українського інституту книги.
 
68. Інститут розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цієї статтею Закону, відповідно до законодавства.»
 
-56- Подоляк І.І.
Додати абзаци: «Стаття 12. Оплата праці працівників Інституту книги
1. Умови грошового забезпечення директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, заступників керівників структур
рних підрозділів, фахівців та оплата праці інших працівників Інституту книги повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків, забезпечувати добір до Інституту книги висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.
2. Заробітна плата працівників Інституту книги складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за науковий ступінь.
3. Установлюються такі посадові оклади працівників Інституту книги відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
Директор Інституту книги - 50;
перший заступник, заступник Директора Інституту книги - 40;
заступник директора Інституту книги - 28;
керівники структурних підрозділів - 20;
заступники керівників структурних підрозділів - 17;
фахівці - 15;
інші працівники Інституту книги - сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
4. Працівникам Інституту книги виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.»
 
Враховано редакційно   Українського інститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цією статтею, відповідно до законодавства.
Стаття 12. Оплата праці працівників Українського інституту книги
Умови грошового забезпечення директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, заступників керівників структурних підрозділів, фахівців та оплата праці інших працівників Українського інституту книги повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків, забезпечувати добір до Українського інституту книги висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.
Заробітна плата працівників Українського інституту книги складається з:
посадового окладу;
доплати за науковий ступінь.
Працівникам Українського інституту книги встановлюються такі посадові оклади відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
директору Українського інституту книги – 50 мінімальних заробітних плат;
перший заступнику, заступнику Директора Українського інституту книги – 38 мінімальних заробітних плат;
заступнику директора Українського інституту книги – 28 мінімальних заробітних плат;
керівникам структурних підрозділів – 20 мінімальних заробітних плат;
заступникам керівників структурних підрозділів – 17 мінімальних заробітних плат;
фахівцям – 15 мінімальних заробітних плат;
іншим працівникам Українського інституту книги - сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які обіймають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
Працівникам Українського інституту книги виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу».
 
    -57- Подоляк І.І.
Додати абзаци: «Стаття 13. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту книги
1. Інститут книги забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення діяльності.
2. Забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення Інституту книги за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
69. 3. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997, №32, ст. 206):
 
-58- Голубов Д.І.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   2. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2011 р., № 45, ст. 486):
 
70. 1) у статті 5 частину третю після слів «національно-культурних товариств» доповнити словами «, а також Українського інституту книги в межах повноважень, передбачених законом та статутом».
 
   1) частину третю статті 5 доповнити словами «а також Українського інституту книги в межах повноважень, визначених законом та статутом»;
 
71. 2) у статті 26-1:
 
   2) статтю 26-1 після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
72. доповнити новими частинами другою-четвертою наступного змісту:
 
      
73. «Замовником на випуск видавничої продукції є Український інститут книги.
 
-59- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Державним замовником на випуск видавничої продукції є Український інститут книги.»
 
Враховано   «Державним замовником на випуск книговидавничої продукції є Український інститут книги.
 
    -60- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 2 частини третьої розділу І після слів «Замовником на випуск» слова «видавничої продукції» замінити на «книговидавничої продукції».
 
Враховано    
74. Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
 
-61- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункту 2 частини третьої розділу І після слів «Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури» вилучити слова «та мистецтв».
 
Відхилено   Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
 
75. Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової продукції та відповідні критерії обрання книжкової продукції, яка підтримується відповідно до вказаної програми, розробляється Українським інститутом книги та затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.»
 
   Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми, розробляються Українським інститутом книги та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв».
 
76. У зв’язку з цим частини другу-сьому вважати, відповідно, частинами п’ятою-одинадцятою.
 
-62- Княжицький М.Л.
В пункт 3 розділу І Законопроекту, яким пропонуються зміни до Закону України «Про видавничу справу» внести такі зміни:
пункт 2), яким пропонується статтю 261 Закону України «Про видавничу справу» доповнити новими частинами другою-четвертою, викласти в такій редакції:
«2) у статті 26-1:
доповнити новими частинами другою-четвертою наступного змісту:
«Державним замовником на випуск видавничої продукції є Український інститут книги та інші особи, визначені законодавством.
Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової продукції та відповідні критерії обрання книжкової продукції, яка підтримується відповідно до вказаної програми, розробляються Українським інститутом книги та затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.».
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати, відповідно, частинами п'ятою - десятою.»
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами п’ятою – десятою.
 
77. 4. У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, №7, ст. 45):
 
   1. Статтю 26 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
78. 1) у статті 26:
 
      
79. доповнити новими частинами четвертою-шостою наступного змісту:
 
      
80. «Програма підтримки бібліотек та їх фінансування є окремим розділом Національної стратегії в галузі культури.
 
-63- Шинькович А.В.
Абзац третій пункту 1 частини четвертої законопроекту викласти в такій редакції:
«Одним із пріоритетів Національної стратегії в галузі культури є збереження існуючої бібліотечної системи в сільській місцевості».
 
Відхилено      
    -64- Подоляк І.І.
Абзац 2 пункту 1 частини четвертої розділу І «Програма підтримки бібліотек та їх фінансування є окремим розділом Національної стратегії в галузі культури» - вилучити.
 
Враховано    
81. Фінансування бібліотек здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, через Український інститут книги, який виступає розпорядником коштів.
 
-65- Голубов Д.І.
Абзаци третій-п’ятий пункту 4 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«Фінансування бібліотек здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, через Український інститут книги, який виступає розпорядником коштів.
Український інститут книги здійснює фінансування бібліотек відповідно до бюджетних програм, національно-культурних державних цільових програм, а також національної стратегії в галузі культури.».
У зв’язку з цим частини четверту-п’яту вважати, відповідно, частинами сьомою-восьмою.».
 
Відхилено      
    -66- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункту 1 частини четвертої розділу І «Фінансування бібліотек здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, через Український інститут книги, який виступає розпорядником коштів» - вилучити.
 
Враховано    
82. Український інститут книги здійснює фінансування бібліотек відповідно до бюджетних програм, національно-культурних державних цільових програм, а також національної стратегії в галузі культури.».
 
-67- Подоляк І.І.
Абзац 3 пункту 1 частини четвертої розділу І «Український інститут книги здійснює фінансування бібліотек відповідно до бюджетних програм, національно-культурних державних цільових програм, а також національної стратегії в галузі культури» - вилучити.
 
Враховано      
83. У зв’язку з цим частини четверту-п’яту вважати, відповідно, частинами сьомою-восьмою.
 
-68- Княжицький М.Л.
Пункт 1), яким пропонується статтю 26 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» новими частинами четвертою-шостою, викласти в такій редакції:
«1) у статті 26:
доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватись Українським інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану розвитку культури на відповідний рік, а також відповідно до державних програм, виконання яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури і мистецтв та/або за рахунок коштів, отриманих Українським інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим призначенням на фінансування публічних бібліотек.
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.»
 
Враховано   «Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися Українським інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану розвитку культури на відповідний рік, а також відповідно до державних програм, виконання яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та/або за рахунок коштів, отриманих Українським інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим призначенням на фінансування публічних бібліотек».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
    -69- Матіос М.В.
В частині внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» статтю 26 вказаного Закону викласти у такій редакції:
«Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти засновників.
За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються фінансування розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами.
Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах виділяються окремим рядком.
Фінансування публічних бібліотек здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, через Український інститут книги, який виступає розпорядником коштів.
Український інститут книги здійснює фінансування публічних бібліотек відповідно до бюджетних програм, національно-культурних державних цільових програм.
Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних, за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання бібліотеками платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів тощо).
Фінансування приватних бібліотек здійснюється за рахунок коштів власника та інших джерел, не заборонених законодавством.»
 
Враховано редакційно    
84. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
85. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня набрання ним чинності.
 
-70- Княжицький М.Л.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування за виключенням пунктів 3, 4 розділу І цього Закону, які набувають чинності з 1 січня року, наступного за роком утворення Українського інституту книги».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 3 та 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня року, наступного за роком утворення Українського інституту книги.
 
86. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-71- Княжицький М.Л.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, в тому числі розроблення Програми діяльності з розвитку культури на 2016 рік.
До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Враховано   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, в тому числі розроблення Програми діяльності з розвитку культури на 2016 рік.
 
87. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
88. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.