Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб
 
-1- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Назву закону викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
-2- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Абзац перший розділу І викласти у наступній редакції:
«І. Внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371, із змінами внесеними Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VІІІ):»
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371, із змінами, внесеними Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VІІІ) такі зміни:
 
5. 1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами) доповнити статтею 24-2 такого змісту:
 
-3- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Пункт перший розділу І видалити
 
Враховано      
6. "Стаття 24-2. Особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування
 
      
7. 1. Для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи сільський, селищний, міський голова або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи. У випадку державної реєстрації виконавчих органів сільської, селищної, міської ради (крім виконавчого комітету) додатково подається акт сільської, селищної, міської ради про нове утворення, утворення у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення відповідного органу, акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу.
 
      
8. 2. Документи для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи подаються державному реєстратору за місцезнаходженням такого органу.
 
      
9. 3. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації органу місцевого самоврядування як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.
 
      
10. Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру.
 
      
11. 4. Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".".
 
      
12. 2. У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, із змінами внесеними Законом України від 4 вересня 2015 року № 676-VІІІ):
 
-4- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», частину п'яту статті 7 викласти у такій редакції:
«5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад та законам України, а також перспективному плану формування територій громад, сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад»;
 
Відхилено      
    -5- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», у частині сьомій статті 7 слова «а також» замінити словом «або»;
 
Відхилено    
    -6- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину восьму статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, старост у об’єднаній територіальній громаді проводяться відповідно до закону»
 
Відхилено    
13. 1) частину дев’яту статті 7 виключити;
 
-7- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Голубов Д.І.
Гуляєв В.О.
Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту стосовно внесення змін до статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виключити.
 
Враховано   1) у статті 7 включити частину дев’яту в такій редакції:
«9. Якщо до об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території кількох суміжних районів, території таких територіальних громад вважаються включеними до території району, на якій розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та виключеними з територій інших районів з 1 січня року, наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
Якщо до об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення, території інших територіальних громад, що об’єдналися, вважаються виключеними з територій відповідних районів з 1 січня року, наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
Межі територій об’єднаних територіальних громад визначаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних, міських рад, затверджених до набрання чинності цим Законом, а в разі відсутності такого проекту – відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних, міських рад.
У разі утворення об’єднаної територіальної громади, передбаченої цією частиною, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному законом»;
 
    -8- Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) статтю 7 доповнити частиною дев’ятою у такій редакції:
«9. Якщо до об’єднаної територіальної громади ввійшли територіальні громади, розташовані на території кількох суміжних районів, то території таких територіальних громад вважаються включеними до території району, на якій розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та виключеними з територій інших районів з 1 січня року наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.
Якщо до об’єднаної територіальної громади ввійшла територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення, то території інших територіальних громад, що об’єдналися, вважаються виключеними з територій відповідних районів з 1 січня року наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.
Межі територій об’єднаних територіальних громад визначаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних, міських рад, які були затверджені до набрання чинності цим Законом, а у разі відсутності такого проектів – відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних, міських рад.
У випадку утворення об’єднаної територіальної громади, передбаченої цією частиною, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному законом.».
 
Враховано    
14. 2) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
-9- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«2) у статті 8:
частини другу-дев’яту, одинадцяту, дванадцяту викласти у такій редакції:
 
Враховано   2) у статті 8:
частини другу – дев’яту, одинадцяту і дванадцяту викласти в такій редакції:
 
15. "Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
 
      
16. 1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
 
      
17. 2. Повноваження місцевих рад, сільських, селищних, міських голів територіальних громад, що об’єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади.
 
-10- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися,закінчуються у момент набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою.
Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися, їх виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом вказаного строку сільський, селищний, міський голова, який обраний об’єднаною територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.
Після закінчення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради у територіальній громаді, яка увійшла до об’єднаної територіальної громади, відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, який обраний об’єднаною територіальною громадою, з моменту набуття ним повноважень до затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою,персонального складу її виконавчого комітету.
 
Враховано   «2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.
Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.
Після завершення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради у територіальній громаді, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою, персонального складу її виконавчого комітету.
 
18. Виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють свої повноваження після закінчення повноважень відповідних рад, до сформування персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
 
      
19. 3.Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків, територіальних громад, що ввійшли до її складу.
 
-11- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків, територіальних громад, що об’єдналися, з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району у одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.»
 
Враховано   3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
 
    -12- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
«3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків, територіальних громад, що об’єдналися, з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району у одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана такою об’єднаною територіальною громадою.
Комунальною власністю об’єднаних територіальних громад, які відповідають затвердженими перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, вважаються всі землі та земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах територій таких територіальних громад, крім:
земель оборони;
земель зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності;
земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук.
Межі територій об’єднаних територіальних громад визначаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних, міських рад, які були затверджені до набрання чинності цим Законом, а у разі відсутності таких проектів – відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних, міських рад.
Право комунальної власності об’єднаних територіальних громад на землі та земельні ділянки, визначені у частині 1 цієї статті, виникає з моменту набуття повноважень сільськими, селищними, міськими радами, які обрані такими територіальними громадами.
Цей Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності об’єднаних територіальних громад на земельній ділянки, зазначені у частині 1 цієї статті.
З дня набуття об’єднаними територіальними громадами права комунальної власності на земельні ділянки, визначені в частині 1 цієї статті, до відповідних сільських, селищних, міських рад переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за договорами, які передбачають передачу органами виконавчої влади таких земельних ділянок у користування на правах оренди, емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, а також за правовідносинами постійного користування такими земельними ділянками.
Надані рішеннями органів виконавчої влади дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які віднесені відповідно до цього Закону до комунальної власності, зберігають чинність. Рішення про затвердження проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою та про передачу земельних ділянок у власність та користування, які на час набрання чинності цим Законом не були затверджені, приймають відповідні сільські, селищні, міські ради.
Протягом року з дня набуття об’єднаними територіальними громадами права власності на земельні ділянки, визначені у частині 1 цієї статті, відповідні органи місцевого самоврядування зобов’язані повідомити користувачів земельних ділянок, визначених в частині 1 цієї статті, про перехід вказаних земельних ділянок до комунальної власності..
Передача районними радами із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних об'єктів соціальної інфраструктури, розташованих на їхній території, здійснюється відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, протягом двох місяця з дня набрання чинності цим законом.
За рішеннями усіх сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад , що створюються згідно із Законом та перспективним планом формування територій громад, інших сільських, селищних, міських рад окремі об'єкти їх спільної власності можуть бути залишені у спільній власності територіальних громад району або спільно використовуватися відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»;
 
Враховано частково    
20. У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району у одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту утворення такої територіальної громади.
 
-13- Продан О.П.
У абзаці сьомому пункту 2 частини 2 розділу І законопроекту слово «такої» замінити словом «цієї».
 
Відхилено      
21. 4. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, у порядку визначеному цим Законом.
 
-14- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Частину четверту викласти у наступній редакції:
4. З моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, здійснюється у порядку визначеному цим Законом реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку визначеному цим Законом.
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися, з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою.
 
Враховано   4. Після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.
 
    -15- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«4. З моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, у порядку визначеному цим Законом здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку визначеному цим Законом.
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися, з моменту набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою.
Найменування представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада)»;
 
Враховано частково    
22. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
 
      
23. 5. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад у порядку визначеному цим Законом.
 
-16- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. З моменту затвердження сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету, здійснюється у порядку визначеному цим Законом реорганізація юридичних осіб – виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку визначеному цим Законом.
Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщена у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, з моменту затвердження сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету.»
 
Враховано   5. Після затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, реорганізація юридичних осіб – виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим Законом.
Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад з дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету.
 
    -17- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
«5. З моменту затвердження сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету, у порядку визначеному цим Законом здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських припиняються у порядку визначеному цим Законом.
Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщена у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських територіальних громад, що об’єдналися, з моменту затвердження сільською, селищною, міською радою, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету.
Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з відповідного загального найменування виконавчого органу місцевого самоврядування (виконавчий комітет, управління, відділ тощо) та повного найменування відповідного представницького органу місцевого самоврядування у родовому відмінку»;
 
Враховано частково    
24. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
 
      
25. 6. Реорганізація юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, та їхніх виконавчих комітетів не передбачає повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, збирання вимог кредиторів чи отримання їхньої згоди.
 
-18- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів, у випадках передбачених цим Законом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.»
 
Враховано   6. Реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.
 
26. 7. Після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади на час проведення реорганізації повноваження керівників місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів, що припиняються як юридичні особи, здійснює сільський, селищний, міський голова щодо забезпечення такого припинення та окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися.
 
-19- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, який обраний об’єднаною територіальною громадою.
За поданням сільського, селищного, міського голови, який обраний об’єднаною територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, міська рада може утворити комісії для забезпечення виконання таким головою його повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються.»
 
Враховано   7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою.
За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, міська рада може утворити комісії для забезпечення виконання таким головою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються.
 
27. 8. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб до видання сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом інших актів з таких питань відповідно до їхньої компетенції.
 
-20- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.
Сільська, селищна, міська рада, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, що визначені в абзаці першому цієї частини.»
 
Враховано   8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.
Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому цієї частини.
 
    -21- Семенуха Р.С.
2. Абзаци 14 та 15 підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту стосовно внесення змін до статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» викласти в такій редакції:
«8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування не тягне припинення дії нормативно-правових актів та ненормативних актів індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, актів індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, виданих ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
 
Відхилено    
    -22- Левченко Ю.В.
Абзац 14 та 15 підпункту 2 пункту 2 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«8. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.
У випаду прийняття сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом іншого акта з питань, які регулювалися актами місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, то такий акт застосовуються до правовідносин, що виникли після набрання ним чинності.
Щодо правовідносин, які виникли до набрання чинності акта сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчого комітету, положення такого акту застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.».
 
Відхилено    
    -23- Гуляєв В.О.
Частину 8 ст. 8 викласти у наступній редакції:
"У разі об'єднання територіальних громад, входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, що тягне за собою зміну назви цієї громади, дія нормативно-правових актів, невиконаних актів індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконаних актів індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, виданих ними у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, поширюються на перейменований (новостворений) орган у повному обсязі. Зміна статусу органу, який приймає відповідні нормативно-правові акти, не має наслідком припинення дії раніше прийнятих нормативно-правових актів"
 
Відхилено    
    -24- Ленський О.О.
У розділі 1 у частині другій абзац 16-17 виключити, а саме:
"8. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб до видання сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом інших актів з таких питань відповідно до їхньої компетенції.
Сільська, селищна міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені."
Нумерацію частин статті змінити відповідно.
 
Відхилено    
28. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені.
 
-25- Кіраль С.І.
Абзац 15 пп. 2 п. 2 Розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти або рішення місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені.»
 
Враховано частково      
    -26- Семенуха Р.С.
2. Абзаци 14 та 15 підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту стосовно внесення змін до статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» викласти в такій редакції:
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно нормативно-правові акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені, а ненормативні акти індивідуальної дії - з урахуванням особливостей, визначених абзацом третім цієї частини.
Внесення змін, визнання такими, що втратили чинність та/або скасування сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом актів індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, актів індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, виданих ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, допускається лише у судовому порядку, якщо юридичні та/або фізичні особи, права та охоронювані законом інтереси яких пов'язані з чинністю відповідних актів індивідуальної дії, заперечують проти їх зміни чи припинення. «
 
Відхилено    
29. 9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей передбачених цією частиною.
 
-27- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, передбачених цією частиною.
 
Враховано   9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
 
30. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, про місцеві бюджети відповідних територіальних громад.
 
-28- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
Сільська, селищна, міська рада, яка обрана об’єднаною територіальною громадою,може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, які прийняті сільськими, селищними, міськими радами, які обрані територіальними громадами, що об’єдналися.
 
Враховано   Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися.
 
31. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи.
 
-29- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, який обраний об’єднаною територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ
 
Враховано   До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ.
 
32. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:
 
-30- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:
 
Враховано   До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:
 
33. відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
 
-31- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
 
Враховано   1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
 
34. сільський, селищний, міський голова, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не було створено згідно із законом.
 
-32- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
2) сільський, селищний, міський голова, який обраний об’єднаною територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не було створено згідно із законом.»;
 
Враховано   2) сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом.
 
35. У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до прийняття такого бюджету з особливостями, передбаченими бюджетним законодавством та цією частиною.
 
-33- Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаною територіальною громади, на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, який обраний об’єднаною територіальною громадою»;
 
Враховано   Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою» ;
 
36. 10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
 
-34- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину десяту статті 8 виключити;
 
Враховано редакційно      
37. 11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповнених реєстраційних карток.
 
-35- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
«11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад,їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою, який обраний об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації відповідних заяв."
 
Враховано   «11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації.
 
38. Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, які забезпечують окреме виконання бюджетів таких громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.
 
-36- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
"Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.."
 
Враховано   Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.
 
39. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення.
 
-37- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
"Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."
 
Враховано   Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
    -38- Продан О.П.
У абзаці двадцять шостому пункту 2 частини 2 розділу І законопроекту слова «державному реєстрі» виключити.
 
Враховано    
40. 12. Державна реєстрація змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.
 
-39- Галасюк В.В.
Федорук М.Т.
Дерев'янко Ю.Б.
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - сільську, селищну, міську раду, яка обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі поданої сільським, селищним, міським головою, який обраний об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою відповідної заяви.;
 
Враховано   12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - сільську, селищну, міську раду, обрану об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою»;
 
41. 13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі, до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.";
 
-40- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 2 розділу І проекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частину тринадцяту статті 8 виключити;
 
Враховано редакційно   частину тринадцяту виключити.
 
    -41- Федорук М.Т.
нову редакцію частини тринадцятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у проекті Закону викласти у такій редакції: «частину тринадцяту виключити»
 
Враховано    
42. 3) у статті 10:
 
-42- Федорук М.Т.
пункт 3 законопроекту щодо внесення змін до статті 10 – виключити
 
Враховано      
43. частину першу після слова "громади" доповнити словами "у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";
 
-43- Голубов Д.І.
абзац 2 підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту виключити:
«частину першу після слова «громади» доповнити словами «у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області»
 
Враховано      
    -44- Продан О.П.
Пункт 3 частини 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -45- Добродомов Д.Є.
Пропонується вилучити із підпункту 3 частини 2 законопроекту абзаци 1 та 3, а саме: вилучити абзац 2 такого змісту «частину першу після слова «громади» доповнити словами «у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області» та вилучити абзац 4 такого змісту: «частину третю після слова «громад,» доповнити словами «утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.»
 
Відхилено    
    -46- Семенуха Р.С.
3. Абзаци 2 та 4 підпункту 3 пункту 2 розділу І проекту стосовно внесення змін до статті 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виключити.
 
Враховано    
    -47- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -48- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 10 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» речення «у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області." вилучити
 
Враховано    
44. у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";
 
      
45. частину третю після слова "громад, " доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, ".
 
      
46. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-49- Ленський О.О.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -50- Дерев'янко Ю.Б.
назву розділу ІІ проекту викласти у такій редакції: «ІІ. Прикінцеві та перехідні положення»;
 
Відхилено    
    -51- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до частин одинадцятої, дванадцятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», які набувають чинності в день набуття чинності пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 
Відхилено    
    -52- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити розділ ІІ проекту пунктом 2 у такій редакції:
«2. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:
визнати спроможними відповідно до цього Закону об’єднані територіальні громади, які 25 жовтня 2015 року обрали на перших виборах депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голову;
внести зміни до затверджених перспективних планів формування територій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні громади, які 25 жовтня 2015 року обрали на перших виборах депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голову»;
 
Відхилено    
    -53- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити розділ ІІ проекту пунктом 3 у такій редакції:
«Встановити, що до проведення конкурсу на заняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад вимоги абзацу четвертого частини першої статті 3, частини другої статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо строку публікації та поширенню через засоби масової даних про вакансії посад в органах місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, де відбулися вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови об'єднаної територіальної громади 25 жовтня 2015 року, не застосовуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом»;
 
Відхилено    
    -54- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити розділ ІІ проекту пунктом 4 у такій редакції:
«Право комунальної власності об’єднаних територіальних громад на землі та земельні ділянки, визначені у абзаці 3 частини 3 статті 8 частині Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», у об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проведено 25 жовтня 2015 року, виникає з моменту набуття чинності цим Законом».
 
Відхилено