Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2010 р., № 50, / № 50-51 /, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) у статті 29:
 
   1. У статті 29:
 
4. пункт 16? частини другої виключити.
 
-1- Куліченко І.І.
Пункт 1 розділу І (щодо змін до частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу) викласти в такій редакції:
«1) пункт 16? частини другої викласти в такій редакції:
«16-1) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;»
 
Враховано   1) пункт 16-1частини другої викласти в такій редакції:
«16-1) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк»;
 
5. 2) у частині третій відновити пункт 4 та викласти його в такій редакції:
 
-2- Куліченко І.І.
Пункт 2 розділу І (щодо змін до частини 3 статті 29 Бюджетного кодексу) викласти в такій редакції:
«2) у частині третій відновити пункт 4 та викласти його в такій редакції:
 
Враховано   2) у частині третій включити пункт 4 в такій редакції:
 
6. 4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
-3- «4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої цієї статті цього Кодексу);»
 
Немає висновку   «4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої цієї статті)».
 
7. 3) у статті 30:
 
   2. Пункт 6 частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:
 
8. пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції:
 
      
9. 6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу).
 
-4- Гордєєв А.А.
Пункт 3 розділу І доповнити реченням такого змісту: «План природоохоронних заходів погоджується Комітетом Верховної #102622
 
Відхилено   «6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
10. 4) у статті 64:
 
   3. Пункт 43 частини першої статті 64 виключити.
 
11. пункт 43 частини першої виключити.
 
      
12. 5) у статті 66:
 
   4. Пункт 33 частини першої статті 66 виключити.
 
13. пункт 33 частини першої виключити.
 
      
14. 6) у статті 69:
 
   5. Пункт 20-4 частини першої статті 69 виключити.
 
15. пункт 20-4 частини першої виключити.
 
      
16. 7) у статті 69-1:
 
      
17. частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
      
18. 4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків.
 
-5- Довбенко М.В.
Матвієнко А.С.
Пункт сьомий розділу І викласти в наступній редакції:
«7) у статті 69-1:
частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі:
для міст Києва та Севастополя - 80 відсотків до міських бюджетів;
для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - 25 відсотків до міських бюджетів, 55 відсотків до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим;
для сіл, селищ та міст (окрім міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і міст Києва та Севастополя) - 15 відсотків до сільських, селищних, міських бюджетів, 10 відсотків до районних бюджетів, 55 відсотків до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим;
для об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад - 25 відсотків до бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 55 відсотків до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим.»
 
Відхилено   6. Частину першу статті 69-1 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків».
 
    -6- Фролов М.О.
У пункті 7 розділу І:
1) слова «до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків» замінити словами «до сільських, селищних, міських бюджетів, у тому числі бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків»;
2) слова «обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків» виключити.
 
Відхилено    
    -7- Куліченко І.І.
Пункт 7 розділу І (щодо редакції нового пункту 4-1 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу) після слів «міських бюджетів,» доповнити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
Враховано    
19. 8) у статті 90:
 
-8- Куліченко І.І.
Пункт 8 розділу І (щодо змін до статті 90 Бюджетного кодексу) виключити.
 
Враховано      
20. з пункту 7 частини першої вилучити слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « та доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
      
21. 8) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини третьої статті 69-1 цього Кодексу)
 
      
22. 9) у статті 91:
 
-9- Куліченко І.І.
Пункт 9 розділу І (щодо змін до статті 91 Бюджетного кодексу) виключити.
 
Враховано      
23. з пункту 13 частини першої вилучити слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « та доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
 
      
24. 22) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини третьої статті 69-1 цього Кодексу).
 
      
25. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-10- Шкварилюк В.В.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Частину шосту статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення».

    -11- Куліченко І.І.
Розділ другий законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Частину шосту статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст.546 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення»
 
Враховано частково    
    -12- Ленський О.О.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
Відхилено    
    -13- Куліченко І.І.
Внести до законопроекту редакційні та техніко-юридичні поправки, необхідні для приведення до вимог нормотворчої техніки, у тому числі у зв’язку з пропозиціями щодо уточнення положень законопроекту.
 
Враховано