Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст. 171) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 1:
 
-1- Лабазюк С.П.
пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«у статті 1:
у частині першій:
у пункті 2 слова «і сеча» замінити словами «та/або сеча»;
доповнити частину пунктом 111 такого змісту:
«11-1) органічні добрива та покращувачі ґрунту - продукти тваринного походження, які використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності ґрунту; вони можуть включати в себе компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки;
у пункті 16 слово «гумусу» замінити словом «ґрунту»;
частину другу доповнити реченням такого змісту: «Перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб затверджується відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину».
 
Враховано   1. У статті 1:
1) у частині першій:
 
6. у пункті другому слово «і» замінити словами «та/або»;
 
   у пункті 2 слова «і сеча» замінити словами «та/або сеча»;
 
7. доповнити частину новим пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
8. «9-1) органічні добрива та покращувачі грунту - продукти тваринного походження, які використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності грунту; вони можуть включати в себе компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки; «;
 
   «11-1) органічні добрива та покращувачі ґрунту - продукти тваринного походження, що використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності ґрунту та які можуть включати компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки»;
у пункті 16 слово «гумусу» замінити словом «ґрунту»;
2) частину другу доповнити другим реченням такого змісту: «Перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб затверджується відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину».
 
9. 2) пункт 6 частини першої статті 12 доповнити словами: «немінералізоване гуано і вміст травного тракту; «;
 
   2. Пункт 6 частини першої статті 12 доповнити словами «немінералізоване гуано і вміст травного тракту».
 
10. 3) статтю 15 виключити;
 
-2- Нестеренко В.Г.
В розділі І законопроекту:
Пункт 3) замінити таким:
«3) Статтю 15 викласти в редакції:
Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ.
1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів:
1) використані для виробництва органічних добрив або покращувачів ґрунту для розміщення на ринку у відповідності зі статтею 19 цього Закону після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу;
2) компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйце продуктів (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) -з попереднім обробленням або без такого оброблення;
3) щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травневого тракту, немінералізованого гуано (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) можуть бути перероблені на органічні добрива та покращувачі ґрунту, компостовані або перетворені у біогаз - з попереднім обробленням або без такого оброблення;
4) використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
5) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.
2. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, можуть бути також видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після оброблення шляхом стерилізації під тиском, з постійним маркуванням отриманого матеріалу.»
 
Враховано частково   Статтю 15 викласти в такій редакції:
 
    -3- Ленський О.О.
У розділі І:
1) пункт 3) виключити, а саме:
«3) статтю 15 виключити; «
Пункт 4) вважати пунктом 3) відповідно.
 
Враховано    
    -4- Левченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) статтю 15 викласти в такій редакції:
«1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, повинні бути:
1)перероблені на органічні добрива;
2)компостовані або перетворені у біогаз;
3)використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів;
4)внесені в грунт (у випадку з гноєм);
5)видалені шляхом спалювання.
2. У випадках встановлення компетентним органом ризику поширення будь-яких інфекційних хвороб оброблення, переробка або використання побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії ІІ, передбачені частиною першою цієї статті, повинні здійснюватися лише після оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами».
 
Враховано частково    
    -5- Лабазюк С.П.
пункт 3 розділу І виключити, з наступною перенумерацією структурних підрозділів проекту.
 
Враховано    
    -6- Нестеренко В.Г.
Пункт 4) -виключити.
 
Враховано    
    -7- Ленський О.О.
Абзац перший пункту 4) викласти у такій редакції:
«4) статтю 15 викласти у такій редакції: «
 
Враховано    
    -8- Левченко Ю.В.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -9- Лабазюк С.П.
у пункті 4 розділу І:
абзац перший викласти в такій редакції:
«статтю 15 викласти в такій редакції: «
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ»; .
 
Враховано +   
11. 4) доповнити новою статтею 15-1 у такій редакції:
 
   «Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ
1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів:
 
12. «1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів:
 
   1) використані для виробництва органічних добрив або покращувачів ґрунту для розміщення на ринку відповідно до статті 19 цього Закону після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу;
 
13. 1) використані для виробництва органічних добрив або покращувачів грунту для розміщення на ринку у відповідності зі статтею 19 цього Закону після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу;
 
   2) компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту (якщо щодо таких побічних продуктів компетентним органом у порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 11 цього Закону, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб) – з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
14. 2) компостовані або перетворенні на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) -з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
-10- Лабазюк С.П.
викласти абзаци четвертий - п’ятий пункту 4 розділу І (пункти 2 та 3 статті 15-1) в такій редакції:
2) компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту (якщо щодо таких побічних продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 11 цього Закону, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб) -з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
Враховано   3) перероблені на органічні добрива для внесення в ґрунт та покращувачі ґрунту з попереднім обробленням шляхом стерилізації під тиском або без такого оброблення – щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано, внесені у ґрунт з попереднім обробленням або без такого оброблення - щодо молока та молочних продуктів (якщо щодо передбачених у цьому пункті побічних продуктів компетентним органом у порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 11 цього Закону, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб);
 
15. 3) щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, не мінералізованого гуано (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) можуть бути перероблені на органічні добрива та покращувачі ґрунту, компостовані або перетворені у біогаз - з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
-11- Лабазюк С.П.
викласти абзаци четвертий - п’ятий пункту 4 розділу І (пункти 2 та 3 статті 15-1) в такій редакції:
3) перероблені для внесення в грунт на органічні добрива та покращувачі ґрунту з попереднім обробленням шляхом стерилізації під тиском або без такого оброблення - щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано, внесені в грунт з попереднім обробленням або без такого оброблення - щодо молока та молочних продуктів (якщо щодо передбачених в цьому пункті побічних продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 11 цього Закону, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб);
 
Враховано   4) використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
16. 4) використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
   5) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.
 
17. 5) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.
 
   2. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, можуть бути також видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після такого оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу».
 
18. 2. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, можуть бути також видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після такого оброблення шляхом стерилізації під тиском, з постійним маркуванням отриманого матеріалу.»;
 
   4. В абзаці першому частини першої статті 16 слова «повинні бути» замінити словами «повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів».
 
19. 5) у абзаці першому частини першої статті 16 слова «повинні бути» замінити словами «повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів: «;
 
-12- Левченко Ю.В.
Відповідно пункти 5 та 6 Розділу І законопроекту вважати пунктами 4 та 5.
 
Враховано   У статті 19:
1) назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Органічні добрива та покращувачі ґрунту
1. Органічні добрива та покращувачі ґрунту, утворені в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, можуть бути розміщені на ринку та/або використовуватися за умови, що вони отримані з побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії ІІ або ІІІ, вироблені з дотриманням вимог, передбачених статтями 15 та 16 цього Закону, на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження. Можуть бути розміщені на ринку і використані в якості органічних добрив або покращувачів ґрунту також залишки, утворені внаслідок перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз або компост»;
2) у частині другій слово «гумусу» замінити словом «ґрунту».
 
20. 6) у назві та тексті статті 19 слово «гумусу» замінити словом «грунту».
 
-13- Лабазюк С.П.
викласти пункт 6 розділу І в такій редакції:
«у статті 19:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Органічні добрива та покращувачі грунту
1. Органічні добрива та покращувачі ґрунту, утворені в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, можуть бути розміщені на ринку та/або використовуватися за умови, що вони отримані з побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії ІІ або ІІІ, вироблені з дотриманням вимог, передбачених статтями 15 або 16 цього Закону, на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження. Можуть бути розміщені на ринку і використані в якості органічних добрив або покращувачів грунту також залишки, утворені внаслідок перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз або компост»;
у частині другій слово «гумусу» замінити словом «грунту»;
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності одночасно з днем набрання чинності Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст.. 171), крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
   2. Кабінету Міністрів України врахувати зміни, внесені цим Законом, при виконанні доручень, визначених у пункті 3 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст.. 171).
 
23. 2. Кабінету Міністрів України з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, враховувати зміни, внесені цим Законом, при виконанні доручень, визначених пунктом 3 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року.
 
-14- Лабазюк С.П.
у пункті 2 Розділу ІІ слова «з дня, наступного за днем опублікування цього Закону» виключити.
 
Враховано      
24. Голова Верховної Ради В.Гройсман
 
      
25. України

   Проект