Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Третє речення частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 1, ст.2; 2011, N 39, ст.389) викласти у такій редакції:
 
-1- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Гаврилюк М.В.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Третє речення частини статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2011 р., № 39, ст. 389) викласти в такій редакції: «Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».
 
Враховано Змінено номер частини статті 3 з «четвертої» на «п’ятої» в зв’язку із прийняттям після подання цього законопроекту Закону №410-VІІ від 4.07.2013 р. Доповнено перелік осіб, які можуть здійснювати догляд за дітьми у відповідності до статей 256--2, 256--6 Сімейного кодексу України.  1. Третє речення частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389) викласти в такій редакції: «Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».
 
5. «Одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».
 
-2- Гуляєв В.О.
У статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» після слів «одному з батьків» доповнити словом «подружжя», після слів «піклувальнику» доповнити словами «іншого законного представника» і далі за текстом.
 
Враховано частково 2 пропозицію щодо доповнення словом «подружжя», оскільки в цій частині статті 3 Закону регулюються питання призначення надбавок тільки на дітей-інвалідів до 18 років, за якими доглядають батьки. Термін «законні представники» викладено відповідно до положень Сімейного кодексу України.     
6. 2. Частину восьму статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.358) доповнити реченням такого змісту:
 
-3- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Гаврилюк М.В.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано Питання встановлення розміру компенсаційних виплат у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи буде розглянуто при доопрацюванні до другого читання поданого Кабінетом Міністрів України проекту Закону «Про соціальні послуги» (реєстр. №3143 від 18.09.2015 р.), яким передбачено Закон «Про соціальні послуги» викласти в новій редакції.     
7. «При цьому розмір компенсаційної виплати одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику за надання соціальних послуг з догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одному з батьків, подружжю інваліда І групи підгрупи А, які надають їм соціальні послуги з догляду, не може бути нижчим (на місяць) прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на день виплати».
 
-4- Гуляєв В.О.
Частину 8 статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» доповнити наступним реченням: «Іноземні громадяни, особи без громадянства, у тому числі біженці користуються тими ж правами у сфері соціальних послуг, що і громадяни України, якщо інше не встановлено законодавством України.»
 
Відхилено Статтею 6 Закону «Про соціальні послуги» вже передбачено, що його норми поширюються також на іноземців та осіб без громадянства, у тому числі біженців, які проживають в Україні на законних підставах.     
8. 3. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 49-51, ст.376; 2005, N 17, N 18-19, ст.267; 2008, N 27-28, ст.253):
 
   2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2008 р., № 27-28, ст. 253):
 
9. 1) у пункті чотирнадцятому частини першої статті 11 слова «отримують допомогу або компенсацію» замінити словами «отримують допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
   1) у пункті 14 частини першої статті 11 слова «отримують допомогу або компенсацію» замінити словами «отримують допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
10. 2) пункт другий частини першої статті 14 після слова «допомогу» доповнити словами «надбавку або компенсацію»;
 
   2) пункт 2 частини першої статті 14 після слова «допомогу» доповнити словами «надбавку або компенсацію»;
 
11. 3) у абзаці дев’ятому частини шостої статті 20 слова «допомога і компенсації» замінити словами «допомога, надбавка і компенсації».
 
   3) в абзаці дев’ятому частини шостої статті 20 слова «допомога і компенсації» замінити словами «допомога, надбавка і компенсації».
 
12. 4. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 2-3, ст.11):
 
-5- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Гаврилюк М.В.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у абзацах сьомому та тринадцятому пункту першого частини першої статті 4 слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
у абзаці другому пункту першого частини першої статті 7 слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації.»
 
Враховано Правки внесені в зв’язку з прийняттям Закону № 909-VІІІ від 24.12.2015 р., яким внесені зміни до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
 
13. 1) у частині першій статті 4:
 
      
14. у абзаці сьомому пункту першого слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
   1) в абзацах сьомому і тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
15. у пункті чотирнадцятому слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
      
16. 3) у частині першій статті 7:
 
      
17. у абзаці другому пункту першого слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації»;
 
   2) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 7 слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації».
 
18. у абзаці другому пункту четвертого слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації»;
 
      
19. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

-6- Третьяков О.Ю.
Бурбак М.Ю.
Гаврилюк М.В.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.».
 
Враховано .  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.