Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація.
 
-1- Ленський О.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
Про внесення змін деяких законодавчих актів щодо вдосконалення умов оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться меліорація земель».
 
Відхилено (Оскільки основною метою законопроекту є встановлення мінімального строку оренди, а не вдосконалення умов оренди)  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
   1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
5. "11. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація не може бути меншим як 10 років. До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем".
 
-2- Нестеренко В.Г.
В частині 1 речення «До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем.» вилучити.
 
Враховано   «12. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років».
 
    -3- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 1 розділу І друге речення викласти у такій редакції:
«До укладеного договору включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.»
 
Відхилено (Залучення інвестицій у проекти регулюється Законом України «Про інвестиційну діяльність»)   
6. 2. Статтю 19 Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   3. Статтю 19 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 21, ст. 133) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем".
 
-4- Нестеренко В.Г.
В частині 2 речення «До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем.» вилучити.
 
Враховано   «При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації».
 
    -5- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 2 розділу І друге речення викласти у такій редакції:
«До укладеного договору включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.»
 
Враховано    
8. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою.
 
   У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
9. 3. Абзаци перший, четвертий та п’ятий статті 25 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69) після слова "користувачі" доповнити словом "орендарі".
 
-6- Івченко В.Є.
У пункті 3 слова «після слова «користувачі» доповнити словом «орендарі» замінити словами:
«слова «користувачі та власники» замінити словами «власники, користувачі, у тому числі орендарі,».
 
Враховано   2. У статті 25 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):
у частині першій:
в абзаці першому слова «Користувачі та власники» замінити словами «Власники, користувачі, у тому числі орендарі»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«сприяння належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, а також вжиття заходів із запобігання їх пошкодженню»;
у частинах другій і третій слова «Користувачі та власники» замінити словами «Власники, користувачі, у тому числі орендарі».
 
    -7- Ленський О.О.
У розділі І частину третю викласти у такій редакції:
«3. У абзацах першому, четвертому та п’ятому статті 25 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69) слова «користувачі та власники» замінити словами «власники, орендарі та інші користувачі».
 
Враховано редакційно    
    -8- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Абзаци перший, четвертий та п’ятий статті 25 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69) слова «користувачі та власники» замінити словами «власники, орендарі та інші користувачі».
 
Враховано редакційно    
    -9- Нестеренко В.Г.
Частину 3 викласти в редакції:
«3. Статтю 25 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69) доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«сприяння належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, а також вживати заходи щодо попередження їх пошкодження.»
 
Враховано    
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-10- Нестеренко В.Г.
В розділі ІІ законопроекту додати частину 2 такого змісту:
«2. На договори оренди земель, зареєстровані відповідно чинного законодавства до набрання чинності цим законом, його дія не розповсюджується.»
У зв’язку з цим частину 2 розділу ІІ вважати частиною 3.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону не поширюється на договори оренди землі, укладені в установленому законом порядку до дня набрання чинності цим Законом.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.