Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду
 
   Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст.12, № 17, ст.118, № 34, ст.336) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 17, ст.118, № 34, ст. 336) такі зміни:
 
5. 1) частину другу та пункт 6 частини восьмої статті 8? викласти в такій редакції:
 
-1- Мисик В.Ю.
Відповідно до правил законодавчої техніки підпункт 1 необхідно викласти в такій редакції:
"1) у статті 8-1:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Призначення на адміністративні посади…….";
пункт шостий частини восьмої викласти в такій редакції:
"6) приймає на роботу та звільняє …..";
 
Враховано   1) у статті 8-1:
частину другу викласти в такій редакції:
 
6. "2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, призначення здійснюється Генеральним прокурором України, а на посади, передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
 
   "2. Призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, призначення здійснюється Генеральним прокурором України, а на посади, передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
 
7. Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:
 
   Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:
 
8. 1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;
 
   1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;
 
9. 2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.
 
   2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.
 
10. Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.
 
-2- Гопко Г.М.
Міщенко С.Г.
У змінах до частини другої статті 8 вилучити кому та слова «,а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції».
 
Відхилено   Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.
 
11. Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі коли протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.
 
   Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.
 
12. Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної комісії, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, що має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією.
 
   Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної комісії, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією.
 
13. Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.
 
   Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.
 
14. Кандидатури, відібрані конкурсною комісією, по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України.
 
-3- Мисик В.Ю.
З огляду на те, що зміст абзацу 9 частини другої статті 8-1 є некоректним, оскільки за логікою законопроекту спочатку має відбутись розгляд кандидата на адміністративну посаду, а потім його призначення, абзац 9 пропоную викласти в такій редакції:
"Кандидатури, відібрані конкурсною комісією, по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на розгляд Генерального прокурора України для подальшого призначення на адміністративну посаду".
 
Враховано   Кандидатури, відібрані конкурсною комісією, по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на розгляд Генерального прокурора України для подальшого призначення на адміністративну посаду.
 
15. Кандидатура на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подається на розгляд Генерального прокурора України. Відібрані конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на призначення на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
-4- Мисик В.Ю.
З огляду на те, що зміст абзацу 10 частини другої статті 8-1 є некоректним, оскільки за логікою законопроекту спочатку має відбутись розгляд кандидата на адміністративну посаду, а потім його призначення, абзац 10 пропоную викласти в такій редакції:
"Кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подається на розгляд Генерального прокурора України. Відібрані конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальшого призначення на адміністративну посаду".
 
Враховано   Кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, подається на розгляд Генерального прокурора України. Відібрані конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальшого призначення на адміністративну посаду.
 
16. Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його двох заступників, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора України лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
 
-5- Мисик В.Ю.
Абзац 11 частини другої слова викласти в такій редакції:
"Кандидатури на посади, передбачені пунктами 1 – 3 частини третьої статті 39 цього Закону, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора України після перевірки цих кандидатур на їх відповідність вимогам законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції" та "Про державну таємницю".
 
Відхилено   Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора України лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
 
17. Генеральний прокурор України має право шляхом видання публічного листа, адресованого конкурсній комісії, протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачена пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, відповідно до вимог законодавства. Така кандидатура не може бути подана повторно. Цим правом Генеральний прокурор України може скористатися не більше двох разів підряд для кожної з адміністративних посад.
 
-6- Луценко Ю.В.
Пацкан В.В.
абзац 12 викласти в такій редакції:
"Генеральний прокурор України має право шляхом видання публічного листа на адресу конкурсної комісії, протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на адміністративну посаду в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, що передбачена пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, у разі невідповідності кандидата вимогам законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також вимогам для отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю".. Цим правом Генеральний прокурор України може скористатися не більше одного разу для кожної з поданих комісією кандидатур".
Обгрунтування: Пропонується ввести дворівневу процедуру перевірки на відповідність вимогам антикорупційного законодавства кандидатів на посади керівника САП, його першого заступника та заступника.
 
Враховано   Генеральний прокурор України має право шляхом видання публічного листа на адресу конкурсної комісії протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, у разі невідповідності кандидата вимогам законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також вимогам для отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю". Цим правом Генеральний прокурор України може скористатися не більше одного разу щодо кожної з поданих комісією кандидатур.
 
    -7- Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Гопко Г.М.
Добродомов Д.Є.
Антонищак А.Ф.
Абзац 12 виключити.
 
Відхилено    
18. Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в Інтернеті. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання";
 
-8- Мисик В.Ю.
В абзаці 13 слова "в Інтернеті" замінити словами "в мережі Інтернет".
 
Враховано   Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно, з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання";
 
19. "6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами";
 
   пункт 6 частини восьмої викласти в такій редакції:
"6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами";
 
20. 2) абзац шостий частини четвертої статті 39 викласти в такій редакції:
 
   2) абзац шостий частини четвертої статті 39 викласти в такій редакції:
 
21. "Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, здійснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним прокурором України, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 і 5 частини третьої цієї статті, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років";
 
   "Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, здійснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним прокурором України, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 чи 5 частини третьої цієї статті, – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років";
 
22. 3) абзац сьомий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац сьомий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
23. "Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону, за рекомендацією Ради прокурорів України Генеральним прокурором України, а адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
 
-9- Мисик В.Ю.
З метою виключення двозначного тлумачення частини сьомої статті 41 Закону цей абзац викласти в такій редакції:
"Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону здійснюється Генеральним прокурором України, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статті 39 цього Закону,– керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Звільнення з цих адміністративних посад здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України та виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону".
 
Враховано ка  "Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статті 39 цього Закону, – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з цих адміністративних посад здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України та виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону".
 
24. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.