Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
-1- Заліщук С.П.
У пункті 1 розділуІ:
доповнити новими підпунктами 1 та 2 такого змісту:
«1) статтю 15 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення тексту депутатського запиту та відповіді на нього в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України»;
2) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Народний депутат упродовж двох робочих днів з дня направлення депутатського звернення або отримання відповіді на нього передає копію такого звернення чи відповіді на нього до Апарату Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на веб-сторінці відповідного народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України копій його депутатських звернень та відповідей на них упродовж п’яти робочих днів з дня їх отримання Апаратом Верховної Ради України, крім відомостей у таких зверненнях чи відповідях на них, що становлять інформацію з обмеженим доступом згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».»
У зв’язку з цим підпункти 1 – 3 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;
 
Відхилено   1. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
5. 1) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   1) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, які отримали кошти для компенсації вартості проїзду, та розмір отриманої кожним народним депутатом компенсації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-2- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 1 пункту 1 розділу І: внести редакційні уточнення до тексту нового абзацу частини другої статті 23, виклавши його в такій редакції: «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів для компенсації вартості проїзду територією України»;
 
Враховано   «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів для компенсації вартості проїзду територією України»;
 
    -3- Заліщук С.П.
До підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«б) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у статті 23:
а) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, які отримали кошти для компенсації вартості проїзду, та розмір отриманої кожним народним депутатом компенсації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
б) частину восьму виключити.».
 
Враховано редакційно    
7. 2) статтю 34 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 34 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
8. «9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата України із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів, а також їх статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, є державним службовцем, працює на громадських засадах). Для оприлюднення та надання на інформаційний запит зазначеної інформації згода народного депутата України або його помічників-консультантів не вимагається.»;
 
-4- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення до тексту нової частини дев’ятої статті 34 та викласти її в такій редакції:
«9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів та їхнього статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, працює на громадських засадах). Зазначена інформація оприлюднюється без погодження з народним депутатом чи з його помічником-консультантом.»;
 
Враховано   «9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів та їхнього статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, працює на громадських засадах). Зазначена інформація оприлюднюється без погодження з народним депутатом чи з його помічником-консультантом»;
 
9. 3) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
   3) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
10. «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, яким видаються кошти на оренду житла та на винайм готельного номера, розмір виданих коштів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-5- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення до тексту частини третьої статті 35, виклавши її в такій редакції: «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів на оренду житла або на винайм готельного номера.»
 
Враховано   «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів на оренду житла або на винайм готельного номера».
 
11. 2. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
   2. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
12. 1) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-6- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення новою частиною другою статті 4) виключити.»
 
Враховано      
13. «2. При комітетах Верховної Ради України можуть утворюватися громадські та науково-консультативні ради, порядок утворення та діяльності яких визначається положенням, що затверджується Верховною Радою України.»;
 
      
14. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
-7- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України» від 09.12.2015 № 873-VІІІ, яким частину першу статті 9 викладено в новій редакції, підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо нової редакції статті 9) виключити».
 
Враховано      
15. «Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
 
      
16. 1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
 
-8- Заліщук С.П.
До абзацу третього підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«після слова «журналісти» доповнити словами «та інші особи»
 
Відхилено      
    -9- Ленський О.О.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«після речення першого доповнити реченням другим такого змісту:
«Комітет на своєму засіданні може прийняти рішення про позбавлення права бути присутніми на його засіданні представників ЗМІ, які протиправно перешкоджають його проведенню, не дотримуються встановленого розпорядку».
 
Відхилено    
17. 2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
 
      
18. 1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за дванадцять годин до початку засідання;
 
      
19. 2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
 
-10- Пинзеник В.М.
До абзацу шостого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«замінити пунктом 2 такого змісту:
«2) прийняті комітетом рішення – наступного робочого дня після їх прийняття»;
 
Відхилено      
20. 3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
 
-11- Пинзеник В.М.
До абзацу сьомого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 3 виключити».
 
Враховано      
21. 4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання.
 
-12- Пинзеник В.М.
До абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 4 виключити».
 
Враховано      
22. Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
 
      
23. 3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
 
      
24. 4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.»;
 
-13- Левченко Ю.В.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку засідання;
2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання;
5) список народних депутатів, які були відсутніми на засіданні комітету, - упродовж одного робочого дня з дня проведення засідання комітету.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.
 
Відхилено      
    -14- Тимчук Д.Б.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1.Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2.Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1)розклад (план) засідань комітету та зміни до нього – упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за дванадцять годин до початку засіданні;
2)протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіо запис засідання (усе – окрім випадків закритих засідань комітету) – упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання – упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3)прийнятий комітетом акт (окрім випадків закритих засідань комітету) – упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
4)протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті (окрім випадків закритих слухань у комітеті) – упродовж тридцяти днів з дня проведення слухань.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -15- Пташник В.Ю.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку засідання;
2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання, на якому було прийнято такий акт;
4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання. ««
 
Відхилено    
25. 3) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-16- Заліщук С.П.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту:
«після слів «члена комітету» доповнити словами «або голови»«.
 
Враховано редакційно   1) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
26. «6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення звіту про відрядження члена комітету упродовж п’яти днів з дня його подання на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-17- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту:
«У новій частині шостій статті 40 слово «упродовж» замінити словом «протягом».
 
Враховано   «6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України звіту про відрядження члена комітету або голови комітету протягом п’яти днів з дня його подання»;
 
27. 4) частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
 
-18- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України» від 09.12.2015 № 873-VІІІ частину другу статті 44 викладено в іншій редакції, тому пункт 4 розділу 2 законопроекту виключити».
 
Враховано      
28. «2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих засіданнях комітету представники засобів масової інформації, журналісти мають право здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет. Про здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомки, трансляції засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.»;
 
-19- Пинзеник В.М.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 4 частини другої (щодо змін до частини другої статті 44) виключити».
 
Враховано      
    -20- Заліщук С.П.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«слова «представники засобів масової інформації, журналісти» замінити словами «присутні особи»«..
 
Відхилено    
29. 5) у статті 51:
 
   2) у статті 51:
 
30. а) частину першу після слів «протокол і стенограма засідання» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-21- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«5) у статті 51:
а) у частині першій слово «ведеться» замінити словом «ведуться», а після слів «протокол і стенограма» доповнити словами «а також здійснюється аудіозапис «;
 
Враховано   а) у частині першій слово «ведеться» замінити словом «ведуться», а після слів «протокол і стенограма» доповнити словами «а також здійснюється аудіозапис «;
 
31. б) частину п’яту після слів «Протоколи і стенограми засідань комітетів» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-22- б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи, стенограми та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради України».
 
Немає висновку   б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи, стенограми та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
    -23- Заліщук С.П.
До абзацу 3 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«замінити абзацами такого змісту:
«б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи і стенограми засідань комітетів, а також аудіозапис засідання зберігаються у встановленому порядку і надаються для ознайомлення за зверненням народного депутата України, а також в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
Враховано частково    
32. в) частину шосту після слів «Протокол і стенограма засідання комітету» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-24- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу четвертого підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«в) у частині шостій слова «Протокол і стенограма» замінити словами «Протокол, стенограма та аудіозапис».
 
Враховано   в) у частині шостій слова «Протокол і стенограма» замінити словами «Протокол, стенограма та аудіозапис «.
 
33. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
   3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2012 р., № 9, ст. 63; 2014 р., № 22, ст. 816):
 
34. 1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити абзацами такого змісту:
 
-25- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзац перший підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:»
 
Враховано   1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
35. «5. Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом:
 
   «5. Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом:
 
36. 1) трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях Верховної Ради України, газеті «Голос України». Цей Регламент, окремі постанови Верховної Ради визначають відповідно до закону час, обсяг, форму трансляції, обсяг друку;
 
   1) трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях Верховної Ради України, газеті «Голос України». Цей Регламент, окремі постанови Верховної Ради визначають відповідно до закону час, обсяг, форму трансляції, обсяг друку;
 
37. 2) розміщення інформації про засідання Верховної Ради та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
   2) розміщення інформації про засідання Верховної Ради та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
38. 3) забезпечення Апаратом Верховної Ради обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Порядок здійснення такої трансляції визначається відповідним положенням, яке затверджується Верховною Радою України.»
 
-26- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення: слова «відповідним» та «України» виключити, слово «яке» замінити словом «що».
 
Враховано   3) забезпечення Апаратом Верховної Ради обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Порядок здійснення такої трансляції визначається положенням, що затверджується Верховною Радою».
 
39. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
40. 2) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
   2) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
41. «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради упродовж трьох днів з дня його затвердження на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
-27- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту: слова «упродовж трьох днів з дня його затвердження» виключити.
 
Враховано   «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
42. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня його розгляду з метою прийняття.»;
 
-28- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
Враховано   Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
43. 3) частину дев’яту статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-29- Пинзеник В.М.
До підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту:
«пункт 3 (щодо змін до частини дев’ятої статті 73 Регламенту Верховної Ради України) виключити».
 
Відхилено   3) частину дев’яту статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
44. «9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.
 
-30- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Внести редакційні уточнення до підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту:
абзац перший такого змісту «9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.» виключити; в абзаці другому слова «за днем» замінити словами «після дня», слова «Погоджувальної ради» в кінці абзацу виключити.
 
Враховано      
45. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради протоколу засідання Погоджувальної ради не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання та стенограми засідання Погоджувальної ради - не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання Погоджувальної ради.»;
 
   «Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради протоколу засідання Погоджувальної ради не пізніше наступного робочого дня після дня його підписання та стенограми засідання Погоджувальної ради - не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання»;
 
46. 4) частину п’яту статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «та оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
-31- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 4 пункту 3 законопроекту внести редакційні уточнення:
слова «частину п’яту» замінити словами «друге речення частини п’ятої».
 
Враховано   4) друге речення частини п’ятої статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «та оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
47. 5) у частині першій статті 78:
 
   5) у частині першій статті 78:
 
48. а) пункт 23 після слів «забезпечує розробку» доповнити словами «та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
-32- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 5 пункту 3 розділу І внести редакційні уточнення: слово «України» виключити
 
Враховано   а) пункт 23 після слів «забезпечує розробку» доповнити словами «та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради «;
 
49. б) пункт 24 після слів «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік» доповнити словами «та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
-33- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу третього підпункту 5 пункту 3 розділу І внести редакційні уточнення: слова «після слів «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік»« та «України» виключити; До підпункту 6 пункту 3 розділу І законопроекту:
після слова «запиту» додати слова «з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом»;
слово «упродовж» замінити словом «протягом».
 
Враховано   б) пункт 24 доповнити словами «та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради «;
 
50. 6) статтю 224 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   6) статтю 224 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
51. «3. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради повного тексту депутатського запиту упродовж трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої цієї статті.»;
 
   «3. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради повного тексту депутатського запиту з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої цієї статті»;
 
52. 7) частину першу статті 226 викласти в такій редакції:
«1. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит упродовж п’яти робочих днів після її одержання.
 
-34- Пинзеник П.В.
До підпункту 7 пункту 3 розділу І законопроекту:
в абзац перший внести редакційне уточнення: словами «на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом п’яти робочихднів після її одержання», якими - замінити слова «на офіційномувеб-сайті
Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит протягом п’яти робочих днів після її одержання.» Абзац другий виключити, оскільки це чинна норма частини першої статті 226, до якого зміни не пропонуються, і він викладається в чинній редакції.
 
Враховано   7) частину першу статті 226 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«1. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом п’яти робочих днів після її одержання».
У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
 
53. Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради в тому разі, якщо на цьому наполягає народний депутат, який є ініціатором депутатського запиту.»
 
      
54. ІІ. Прикінцеві положення
 
-35- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
У розділі ІІ слова «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано      
55. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
56. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
57. України

   України