Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог щодо особистого голосування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог щодо особистого голосування)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо накладення на народного депутата України стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. .
;  
-1- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова «Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»
 
Враховано   1. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011р., № 10, ст. 64; 2012 р., № 9, ст. 92; 2013 р., № 10, ст. 105, № 49, ст. 687):
 
5. 1) частини третю-четверту статті 47 викласти в такій редакції:
 
   1) частини третю і четверту статті 47 викласти в такій редакції:
 
6. "3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування, а також встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування. До проведення повторного голосування народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов'язаний покинути пленарне засідання.
 
-2- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Частину третю статті 47 викласти у такій редакції:
"3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, присутність народного депутата, замість якого здійснено голосування у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата і народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування.»
 
Враховано   "3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, присутність народного депутата, замість якого здійснено голосування у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата і народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування.
 
    -3- Помазанов А.В.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Абзац перший частини третьої статті 47 після слів «а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата» доповнити словами «і народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування»
 
Враховано редакційно    
    -4- Помазанов А.В.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Виключити з абзацу першого частини третьої статті 47 такі слова «До проведення повторного голосування народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов’язаний покинути пленарне засідання»
 
Враховано    
    -5- Чорновол Т.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І після слів «здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи» додати слова «яка забезпечує ідентифікацію депутата за відбитком пальця».
 
Відхилено    
    -6- Лабазюк С.П.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І після слів «повторне голосування щодо пропозиції» викласти у такій редакції:
«стосовно якої було допущене порушення вимог особистого голосування, за рішенням більшості народних депутатів, присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради, прийнятому на підставі звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою».
 
Враховано частково (редакційно)   
    -7- Яценко А.В.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«В частин третій статті 47: в реченні третьому абзацу першого слова «, а також встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування» виключити».
 
Враховано редакційно    
    -8- Яценко А.В.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«В частин третій статті 47: в реченні четвертому абзацу першого слова «народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов’язаний покинути пленарне засідання» замінити словами «картка народного депутата, який передав картку та народного депутата, який проголосував карткою іншого народного депутата, блокується електронною системою».
 
Враховано редакційно    
    -9- Воропаєв Ю.М.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Викласти частину третю статті 47 в такій редакції:
«Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування, а також встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування. До проведення повторного голосування народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов'язаний покинути пленарне засідання.
На народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування можуть бути накладені стягнення у вигляді таких обмежень:
1) позбавлення народного депутата права брати участь у двадцяти пленарних засіданнях Верховної Ради України (протягом цього строку електронною системою та Лічильною комісією не враховується голос народного депутата – порушника з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного голосування);
2) заборона народному депутату – порушнику займати посади голови, першого заступника, секретаря комітету Верховної Ради, а також бути визначеним головуючим в комітеті Верховної Ради України до кінця поточного скликання Верховної Ради (якщо народний депутат – порушник обраний на одну із вказаних посад на момент накладення на нього стягнення на наступному пленарному засіданні Верховної Ради розглядається питання про відкликання народного депутата – порушника з посади голови, головуючого, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради із забороною такому народному депутату займати відповідні посади в комітетах до кінця поточного скликання Верховної Ради та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входить такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) – почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради);
3) позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України до кінця поточного скликання Верховної Ради.
Питання про накладення стягнення на народного депутата, що порушив вимоги щодо особистого голосування, не потребує підготовки в комітетах та розпорядження Головуючого на пленарному засіданні. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради де відбулося порушення депутатом вимоги щодо особистого голосування, після встановлення особи такого депутата оголошує конкретний вид стягнення, який застосовується до такого депутата в залежності від кількості таких порушень цим депутатом:
За перше порушення до депутата застосовується стягнення, передбачене пунктом 1) другого абзацу частини третьої статті 47 Регламенту;
За друге порушення до депутата застосовується стягнення, передбачене пунктом 2) другого абзацу частини третьої статті 47 Регламенту;
За третє порушення до депутата застосовується стягнення, передбачене пунктом 3) другого абзацу частини третьої статті 47 Регламенту;
На період накладання стягнення народний депутат - порушник позбавляється:
- права на нарахування та здійснення йому будь-яких виплат;
- відряджень за рахунок коштів Державного бюджету України;
- можливості включення його до офіційних парламентських делегацій України.
Рішення про накладення стягнення на народного депутата та здійснення ним фальсифікації результату голосування доводиться до відома виборців протягом десяти днів з моменту його прийняття шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (як одне з повідомлень), титулі веб-сторінки народного депутата - порушника на офіційному веб-сайті Верховної Ради (на постійній основі) та публікації в газеті "Голос України". У відповідному повідомленні повинні бути зазначені такі відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) народного депутата;
2) відомості про обрання народного депутата від загальнодержавного багатомандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу та номера у виборчому списку) або одномандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу або реєстрацію в порядку самовисування, а також номера одномандатного виборчого округу);
3) приналежність народного депутата до депутатської фракції (депутатської групи) в момент порушення ним вимоги щодо особистого голосування або невключення народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи);
4) при оприлюдненні в газеті "Голос України" - фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
5) пропозиція, яка ставилась на голосування і щодо якої народним депутатом була вчинена фальсифікація результату голосування.
Після кожного випадку порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування застосовується процедура, передбачена частиною шостою статті 51 цього Регламенту.
 
Відхилено    
7. Крім того, головуючий на пленарному засіданні невідкладно видає розпорядження про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування. Стягнення включає сукупність таких обмежень:
 
-10- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Абзац другий частини третьої статті 47 викласти у такій редакції:
«Головуючий на пленарному засіданні невідкладно, до проведення повторного голосування, вносить пропозицію про накладення на народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, стягнення та ставить її на голосування без обговорення Верховною Радою. Таке рішення приймається однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради після внесення відповідної пропозиції і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.
Стягнення включає сукупність таких обмежень:»
 
Враховано   Головуючий на пленарному засіданні невідкладно, до проведення повторного голосування, вносить пропозицію про накладення на народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, стягнення та ставить її на голосування без обговорення Верховною Радою. Таке рішення приймається однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради після внесення відповідної пропозиції і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.
Стягнення включає сукупність таких обмежень:
 
    -11- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту у підпункту 1 пункту 1 абзац третій викласти у такій редакції:
«Крім того, головуючий на пленарному засіданні невідкладно ставить на голосування Верховної Ради України питання про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування та у разі підтримання такої пропозиції видає розпорядження про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування. Стягнення включає сукупність таких обмежень:»
 
Враховано частково    
    -12- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«В абзаці другому частини третьої статті 47 слова «видає розпорядження про» замінити словом «оголошує про невідкладне»
 
Враховано редакційно    
    -13- Князевич Р.П.
У розділі І законопроекту абзац третій підпункту 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Крім того, головуючий на пленарному засіданні невідкладно готує та подає на підпис Голові Верховної Ради України проект розпорядження про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування».
 
Враховано редакційно    
    -14- Левченко Ю.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Крім того, головуючий на пленарному засіданні невідкладно до проведення повторного голосування видає розпорядження про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування. Стягнення включає сукупність таких обмежень:»
 
Враховано редакційно    
8. 1) позбавлення народного депутата права брати участь у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимоги щодо особистого голосування - у двадцяти пленарних засіданнях (протягом цього строку електронною системою та Лічильною комісією не враховується голос народного депутата - порушника з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного голосування);
 
-15- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Підпункт 1 абзацу другого частини третьої статті 47 після прийменників «у» доповнити словом «наступних»
 
Враховано   1) позбавлення народного депутата права брати участь у наступних десяти пленарних засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування - у наступних двадцяти пленарних засіданнях (протягом цього строку електронна система та Лічильна комісія не враховують голос народного депутата з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного голосування);
 
    -16- Помазанов А.В.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«У пункті 1 абзацу другого частини третьої статті 47 виключити слово «- порушника» та після слів «а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимоги щодо особистого голосування – у двадцяти пленарних засіданнях (протягом цього строку електронною системою та Лічильною комісією не враховується голос народного депутата» додати слова «який порушив вимоги щодо особистого голосування»
 
Враховано    
9. 2) заборону народному депутату - порушнику займати посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради до кінця поточного скликання Верховної Ради, а якщо народний депутат - порушник обраний на одну із вказаних посад на момент накладення на нього стягнення - розгляд на наступному пленарному засіданні Верховної Ради питання про відкликання народного депутата - порушника з посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради із забороною такому народному депутату займати відповідні посади в комітетах до кінця поточного скликання Верховної Ради та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входив такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) - почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради);
 
-17- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Підпункт 2 абзацу другого частини третьої статті 47 викласти в такій редакції:
2) заборона займати посади голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради, бути обраним на посади голови, заступника голови тимчасової слідчої, тимчасової спеціальної комісії до кінця поточного скликання Верховної Ради, а якщо народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, перебуває на одній із зазначених посад на момент накладення на нього стягнення, на наступному пленарному засіданні Верховної Ради розглядається питання про відкликання такого народного депутата з посади голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради, з посади голови, заступника голови тимчасової слідчої, тимчасової спеціальної комісії у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 84 цього Регламенту для зміни персонального складу комітетів;
 
Враховано   2) заборона займати посади голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради, бути обраним на посади голови, заступника голови тимчасової слідчої, тимчасової спеціальної комісії до кінця поточного скликання Верховної Ради, а якщо народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, перебуває на одній із зазначених посад на момент накладення на нього стягнення, на наступному пленарному засіданні Верховної Ради розглядається питання про відкликання такого народного депутата з посади голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради, з посади голови, заступника голови тимчасової слідчої, тимчасової спеціальної комісії у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 84 цього Регламенту для зміни персонального складу комітетів;
 
    -18- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«У підпункті 2 абзацу другого частини третьої статті 47 слова «із забороною такому народному депутату займати відповідні посади в комітетах до кінця поточного скликання Верховної Ради та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входив такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) – почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради)» виключити».
 
Враховано редакційно    
    -19- Помазанов А.В.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«У пункті 2 абзацу другого частини третьої статті 47 виключити слово «- порушнику» та після слів «заборону народному депутату» додати слова «який порушив вимоги щодо особистого голосування»; виключити слова «- порушнику» та після слів «а якщо народний депутат» додати слова «який порушив вимоги щодо особистого голосування»; виключитислова «- порушника» та після слів «розгляд на наступному пленарному засіданні Верховної Ради питання про відкликання народного депутата» додати слова «який порушив вимоги щодо особистого голосування»
 
Враховано    
    -20- Помазанов А.В.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«У пункті 2 абзацу другого частини третьої статті 47 виключити слова «та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входив такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) – почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради)»
 
Враховано редакційно    
10. 3) припинення на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради нарахування та здійснення йому будь-яких виплат;
 
   3) зупинення на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради нарахування та здійснення йому будь-яких виплат;
 
11. 4) заборону на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на відрядження за рахунок коштів Державного бюджету України;
 
-21- Помазанов А.В.
До абзацу сьомого підпункту 1 пункту 1 розділу І: у пункті 4 абзацу другого частини третьої статті 47 слова «за рахунок коштів Державного бюджету України» виключити.
 
Враховано   4) заборона на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на відрядження;
 
12. 5) невключення народного депутата до офіційних парламентських делегацій України (заміна вже включеного до таких делегацій) до кінця поточного скликання Верховної Ради.
 
-22- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу восьмого підпункту 1 пункту і розділу І: у підпункті 5 абзацу другого частини третьої статті 47 слова «до офіційних парламентських делегацій України (заміна вже включеного до таких делегацій)» замінити словами «до складу (виключення зі складу) офіційних парламентських делегацій України»
 
Враховано   5) невключення народного депутата до складу (виключення зі складу) офіційних парламентських делегацій України до кінця поточного скликання Верховної Ради.
 
    -23- Помазанов А.В.
До абзацу восьмого підпункту 1 пункту і розділу І: у пункті 5 абзацу другого частини третьої статті 47 слова «до кінця поточного скликання Верховної Ради» виключити;
додати після слів «не включення народного депутата до офіційних парламентських делегацій України (заміна вже включеного до таких делегацій)» слова «на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради»
 
Відхилено    
13. Питання про накладення стягнення на народного депутата, що порушив вимоги щодо особистого голосування, не потребує підготовки в комітетах.
 
-24- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 1 законопроекту внести редакційне уточнення до тексту слово «що» замінити на слово «який».
 
Враховано   Питання про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування, не потребує підготовки в комітетах.
 
    -25- Левченко Ю.В.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Питання про накладення стягнення на народного депутата, що порушив вимоги щодо особистого голосування, не потребує підготовки в комітетах. Розпорядження про накладення стягнення оголошується головуючим на пленарному засіданні. До моменту оголошення розпорядження про накладення стягнення розгляд інших питань порядку денного (у тому числі, пропозиції, стосовно якої було допущено порушення вимог щодо особистого голосування) не здійснюється»
 
Враховано редакційно    
14. Рішення про накладення стягнення на народного депутата та здійснення ним фальсифікації результату голосування доводиться до відома виборців протягом десяти днів з моменту його прийняття шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (як одне з повідомлень), титулі веб-сторінки народного депутата - порушника на офіційному веб-сайті Верховної Ради (на постійній основі) та публікації в газеті "Голос України". У відповідному повідомленні повинні бути зазначені такі відомості:
 
-26- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«Рішення про накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування доводиться до відома виборців невідкладно шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (як одне з повідомлень), титулі веб-сторінки народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування (на постійній основі), та публікації в газеті «Голос України». У відповідному повідомленні розміщується фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради та зазначаються такі відомості:»
 
Враховано   Рішення про накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування доводиться до відома виборців невідкладно шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (як одне з повідомлень), титулі веб-сторінки народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування (на постійній основі), та публікації в газеті «Голос України». У відповідному повідомленні розміщується фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради та зазначаються такі відомості:
 
    -27- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 розділу І слова «здійснення ним фальсифікації результату голосування» замінити словами «порушення ним вимог щодо особистого голосування»
 
Враховано редакційно    
    -28- Помазанов А.В.
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 розділу І слова «протягом десяти днів з моменту його прийняття» виключити;
після слів «Рішення про накладення стягнення на народного депутата та здійснення ним фальсифікації результату голосування» додати слово «негайно»
 
Враховано редакційно    
15. 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) народного депутата;
 
   прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) народного депутата;
 
16. 2) відомості про обрання народного депутата від загальнодержавного багатомандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу та номера у виборчому списку) або одномандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу або реєстрацію в порядку самовисування, а також номера одномандатного виборчого округу);
 
   про обрання народного депутата у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу та номера у виборчому списку) або в одномандатному виборчому окрузі (із зазначенням номера одномандатного виборчого округу, повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу або інформації про реєстрацію в порядку самовисування);
 
17. 3) приналежність народного депутата до депутатської фракції (депутатської групи) в момент порушення ним вимоги щодо особистого голосування або невключення народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи);
 
-29- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
В абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І: слова «в момент» замінити словами «на час», а слова «невключення народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи)» замінити словами «невходження народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи) (позафракційний)»;
 
Враховано   належність народного депутата до депутатської фракції (депутатської групи) на час порушення ним вимог щодо особистого голосування або інформація про невходження народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи) (позафракційний);
 
18. 4) при оприлюдненні в газеті "Голос України" - фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
-30- абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити у зв’язку з врахуванням його положень в редакції абзацу десятого.
Нумерацію підпунктів абзацу десятого виключити
 
Враховано      
19. 5) пропозиція, яка ставилась на голосування і щодо якої народним депутатом була вчинена фальсифікація результату голосування.
 
-31- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу п’ятнадцятого підпункту 1 пункту 1 розділу І: «слова «була вчинена фальсифікація результату голосування» замінити словами «було порушено вимоги щодо особистого голосування»
 
Враховано   пропозиція, яка ставилася на голосування і щодо якої народним депутатом було порушено вимоги щодо особистого голосування;
посада у комітеті Верховної Ради (за наявності).
 
    -32- Помазанов А.В.
В абзаці четвертому частини третьої статті 47 додати пункт 6 такого змісту: «6) займана посада у Комітеті Верховної Ради (за наявності)»
 
Враховано    
20. Після кожного випадку порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування застосовується процедура, передбачена частиною шостою статті 51 цього Регламенту.
 
-33- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
До абзацу шістнадцятого підпункту 1 пункту і розділу І: «Абзац п’ятий частини третьої виключити».
 
Враховано      
    -34- Помазанов А.В.
До абзацу шістнадцятого підпункту 1 пункту і розділу І законопроекту: «Виключити абзац п’ятий частини третьої статті 47».
 
Враховано    
    -35- Пташник В.Ю.
До абзацу шістнадцятого підпункту 1 пункту і розділу І законопроекту:»після слів «цього Регламенту» доповнити словами «, з урахуванням особливостей такого порушення.»;
 
Відхилено    
21. 4. На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також особистому голосуванню інших народних депутатів.";
 
-36- Лабазюк С.П.
До пункту 1 розділу І законопроекту:
«Доповнити Главу 9 Регламенту Верховної Ради України новою статтею 51-1 такого змісту:
«Стаття 51-1. Дотримання правил поведінки на пленарному засіданні
1. За порушення вимог частини третьої статті 47 цього Регламенту або вчинення дій, спрямованих на фальсифікацію голосування за рішенням більшості народних депутатів від присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради, прийнятим на підставі звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою, застосовуються такі обмеження:
1) позбавлення народного депутата права брати участь у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимоги щодо особистого голосування – у двадцяти пленарних засіданнях (протягом цього строку електронною системою та Лічильною комісією не враховується голос народного депутата – порушника з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного голосування);
2) заборону народному депутату – порушнику займати посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради до кінця поточного скликання Верховної Ради, а якщо народний депутат – порушник обраний на одну із вказаних посад на момент накладення на нього стягнення – розгляд на наступному пленарному засіданні Верховної Ради питання про відкликання народного депутата – порушника з посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради із забороною такому народному депутату займати відповідні посади в комітетах до кінця поточного скликання Верховної Ради та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входив такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) – почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради);
3) заборону на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на відрядження за рахунок коштів Державного бюджету України;
4) інформація про застосування до народного депутата заходів, передбачених цією статтею, розміщується на його персональній інформаційній сторінці офіційного веб-сайту Верховної Ради України, а також публікується в газеті «Голос України». У відповідному повідомленні повинні бути зазначені такі відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) народного депутата;
2) відомості про обрання народного депутата від загальнодержавного багатомандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії – суб'єкта виборчого процесу та номера у виборчому списку) або одномандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії – суб'єкта виборчого процесу або реєстрацію в порядку самовисування, а також номера одномандатного виборчого округу);
3) приналежність народного депутата до депутатської фракції (депутатської групи) в момент порушення ним вимоги щодо особистого голосування або невключення народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи);
4) при оприлюдненні в газеті "Голос України" – фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
5) пропозиція, яка ставилась на голосування і щодо якої народним депутатом була вчинена фальсифікація результату голосування.
Після кожного випадку порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування застосовується процедура, передбачена частиною шостою статті 51 цього Регламенту.
 
Відхилено   4. На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також особистому голосуванню інших народних депутатів»;
 
22. 2) статтю 82 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
-37- Лабазюк С.П.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   2) статтю 82 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
23. «7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.»
 
-38- Воропаєв Ю.М.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Викласти частину сьому в такій редакції:
«7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів та визначені головуючими в комітеті народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.»
 
Відхилено   «7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів та секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування»;
 
24. 3) частину другу статі 84 викласти в такій редакції:
 
      
25. "2. Персональний склад усіх комітетів нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
-39- Помазанов А.В.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 1 розділу І:
«У частині другій статті 84 слова «з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування» виключити».
 
Враховано      
    -40- Лабазюк С.П.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -41- Пташник В.Ю.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 1 розділу І:
частину четверту статті 84 викласти в такій редакції:
«При вирішенні питань про зміну персонального складу комітетів приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради про обрання членів комітетів, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.
 
Відхилено    
26. 4) статтю 204 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-42- Лабазюк С.П.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   3) статтю 204 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
27. "3. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути включені до офіційних парламентських делегацій України народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.
 
-43- Помазанов А.В.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту:
«У частині третій статті 204 після слів «Не можуть протягом» слова «поточного скликання Верховної Ради» замінити словами «періоду позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради»
 
Відхилено   "3. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути включені до складу офіційних парламентських делегацій України народні депутати, на яких було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування.
 
28. Народні депутати, включені до офіційних парламентських делегацій України, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування, підлягають заміні.";
 
-44- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу третього підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Абзац другий нової частини третьої статті 204 Регламенту викласти в такій редакції:
«Народні депутати, включені до складу офіційних парламентських делегацій України, на яких було накладене стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування, підлягають виключенню зі складу таких делегацій до кінця поточного скликання Верховної Ради»
 
Враховано   Народні депутати, включені до складу офіційних парламентських делегацій України, на яких було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування, підлягають виключенню зі складу таких делегацій до кінця поточного скликання Верховної Ради".
 
29. 2. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 19, ст. 134):
 
-45- Лещенко С.А.
Заліщук С.П.
У пункті 2 число «1995» замінити числом «2006».
 
Враховано   2. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
    -46- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
У пункті 2 розділу І законопроекту після цифри «2006» додати цифри та букви «р., № 17, ст. 146».
 
Враховано    
    -47- Лабазюк С.П.
Пункт 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
30. 1) у статті 6:
 
-48- Пташник В.Ю.
До підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Виключити з тексту зазначеної статті положення про поширення цієї норми на процедуру формування персонального складу комітетів саме нового скликання. Таке формулювання дозволить внести до частини 1 статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» застереження про врахування обмежень, пов’язаних з накладенням на народного депутата стягнень через порушення вимог щодо особистого голосування».
 
Відхилено   1) статтю 6 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
31. частину першу викласти в такій редакції:
 
-49- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзаци другий та третій підпункту 1 пункту 2 законопроекту (щодо нової редакції частини першої статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» виключити.
У зв’язку з цим підпункт 1 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції: «1) статтю 6 доповнити частиною сьомою такого змісту:».
 
Враховано      
32. "1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
-50- Пташник В.Ю.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
«частину першу викласти в такій редакції:
«1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.»
 
Відхилено      
33. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
      
34. "7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
-51- Воропаєв Ю.М.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 2 розділу І:
«Викласти частину сьому статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» в такій редакції:
«7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів, визначені головуючими в комітетах народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування».
 
Відхилено   "7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів та секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування";
 
35. 2) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   2) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
36. "6. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету, народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.".
 
-52- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Нову частину шосту викласти в такій редакції: «6. Народний депутат, на якого було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування, не може протягом періоду, на який його позбавлено права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету.»
 
Враховано   «6. Народний депутат, на якого було накладено стягнення за порушення вимог щодо особистого голосування, не може протягом періоду, на який його позбавлено права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету».
 
    -53- Помазанов А.В.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«У частині шостій статті 40 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» після слів «Не можуть протягом» слова «поточного скликання Верховної Ради» замінити словами «періоду позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради»
 
Враховано редакційно    
37. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-54- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До розділу ІІ законопроекту: «слова «Прикінцеві положення» та абзаци перший-третій пункту 2 виключити».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
38. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
39. України

   України