Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
 
   Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27; 2008, № 27-28, ст.253) такі зміни:
 
   І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
5. 1) абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий - вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити;
 
-1- Івченко В.Є.
1. У розділі І:
1) у пункті 1:
слова «шостий, сьомий», «двадцятий, двадцять перший» вилучити, залишивши діючу редакцію відповідних норм Земельного кодексу;
слова «шістнадцятий – вісімнадцятий» вилучити;
 
Враховано частково   1. У частині другій статті 134:
1) абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий виключити;
2) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва».
 
6. 2) в абзаці першому частини п’ятої статті 135 слова «за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів» виключити;
 
-2- Корнацький А.О.
У розділі І пункту 1 абзаці 1 слова «сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий, двадцять шостий» вилучити.
 
Враховано частково      
7. 3) у статті 136:
 
-3- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) У статті 134:
абзаци шостий, сьомий, одинадцятий, шістнадцятий – вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої виключити;
абзац дванадцятий частини другої викласти в такій редакції:
«повернення земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала»;
абзац чотирнадцятий частини другої доповнити словами «комунальної власності»;
у частині третій слова «, а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу» виключити;».
 
Враховано частково      
8. а) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-4- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) У статті 134:
абзаци шостий, сьомий, одинадцятий, шістнадцятий – вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої виключити;
абзац дванадцятий частини другої викласти в такій редакції:
«повернення земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала»;
абзац чотирнадцятий частини другої доповнити словами «комунальної власності»;
у частині третій слова «, а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу» виключити;».
 
Враховано частково      
9. «5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або виконавцем земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу, укладеного з організатором земельних торгів.
 
-5- Міщенко С.Г.
Абзац шістнадцятий частини другої статті 134 викласти в такій редакції: «передачі учасникам бойових дій земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;».
 
Відхилено      
10. Витрати, понесені організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів»;
 
-6- Негой Ф.Ф.
підпункт 1, Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині другій статті 134:
а) абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий – сімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити;
 
Враховано частково      
11. б) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин» виключити;
 
-7- Негой Ф.Ф.
б) абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
«надання земельних ділянок юридичним особам, які в установленому порядку набули статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції»«.
 
Відхилено      
12. 4) у статті 137:
 
-8- Ленський О.О.
Абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий – вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити.
 
Відхилено      
13. а) у частині третій після слова «оголошення» доповнити словами «про проведення земельних торгів»;
 
-9- Мацола Р.М.
надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам;
 
Відхилено      
14. б) у частині четвертій:
 
-10- Єднак О.В.
Законопроектом передбачено внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ), вилучивши, серед іншого, абзац, згідно з яким дозволяється продаж на неконкурентних засадах земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них у разі «створення озеленених територій загального користування».
Однак, подібну норму слід зберегти для підтримання сприятливих умов щодо створення об’єктів, які мають важливе як природоохоронне так і соціальне значення, виклавши її з метою більшої конкретизації та зменшення ризиків зловживань у такій редакції:
«надання земельних ділянок в оренду для створення парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, озеленених парків культури та відпочинку, спортивних, дитячих та інших), скверів та озеленених рекреаційних зон за умови забезпечення вільного безоплатного доступу до цих об’єктів громадян та встановлення заборони змінювати цільове призначення відповідних земельних ділянок (крім створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду) за ініціативи набувачів прав на них».
Аналогічний підхід пропоную передбачити і у випадку створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження захисних насаджень і заліснення земель, доповнивши статтю 134 ЗКУ абзацами такого змісту:
«Надання земельних ділянок в оренду для створення нових, збереження та догляду за існуючими полезахисними лісосмугами та іншими захисними насадженнями, а також заліснення деградованих та малопродуктивних земель за умови забезпечення прав громадян на загальне використання лісових ресурсів та встановлення заборони змінювати цільове призначення відповідних земельних ділянок за ініціативи набувачів прав на них, якщо це буде пов’язано з необхідністю вирубування дерев і чагарників та зменшенням площі заліснення»;
«Надання земельних ділянок в оренду для створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх збереження та використання за умови встановлення заборони змінювати цільове призначення відповідних земельних ділянок для інших потреб за ініціативи набувачів прав на них».
 
Відхилено      
15. пункт «ж» викласти у такій редакції:
 
-11- Івченко В.Є.
2) доповнити розділ І після пункту 1 новими пунктами 2 і 3 такого змісту з подальшою зміною нумерації пунктів:
«2) абзац шістнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
передачі громадянам земельних ділянок для ведення особистого фермерського господарства площею до 50 гектарів, ведення особистого селянського господарства площею до 1 гектару, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;
 
Враховано частково      
16. «ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;
 
-12- Івченко В.Є.
3) абзац вісімнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
розміщення інфраструктури кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції».
 
Відхилено      
17. доповнити пунктом «і» такого змісту:
 
-13- Соболєв С.В.
1. У розділі І:
1) у пункті 1: слова «шостий, сьомий», «двадцятий, двадцять перший» вилучити, залишивши діючу редакцію відповідних норм Земельного кодексу;
слова «шістнадцятий – вісімнадцятий» вилучити;
 
Враховано частково      
18. «і) сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів»;
 
-14- Соболєв С.В.
2) доповнити розділ І після пункту 1 новими пунктами 2 і 3 такого змісту з подальшою зміною нумерації пунктів:
«2) абзац шістнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
передачі громадянам земельних ділянок для ведення особистого фермерського господарства площею до 50 гектарів, ведення особистого селянського господарства площею до 1 гектару, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;
 
Відхилено      
19. в) у частині восьмій:
 
-15- Соболєв С.В.
3) абзац вісімнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
розміщення інфраструктури кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції».
 
Відхилено      
20. в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку» виключити;
 
-16- Кучер М.І.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити.
Абзац шістнадцятий частини другої викласти в такій редакції:
«передачі громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів;».
 
Враховано частково      
21. в абзаці другому після слів «бажання придбати» доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)»;
 
-17- Кулініч О.І.
У пункті першому розділу І проекту слово «сьомий» виключити.
Абзац шістнадцятий статті 134 викласти в такій редакції: «передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва»
 
Враховано      
22. абзац третій викласти у такій редакції:
 
-18- Геращенко А.Ю.
Абзац п’ятий частини другої статті 134 викласти у наступній редакції: «надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам».
 
Відхилено      
23. «До книги реєстрації учасників земельних торгів заноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також»;
 
-19- Геращенко А.Ю.
Абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий - вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити.
 
Враховано частково      
24. абзац сьомий виключити;
 
-20- Соболєв С.В.
У пункті 1 слово «шостий» виключити;
Доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом такого змісту (з відповідною зміною подальшої нумерації пунктів):
«2) у абзаці шостому частини другої статті 134:
слова «та комунальним», «або комунальна» вилучити; цифри «60» замінити цифри «50»;»;
 
Відхилено      
25. г) у частині п’ятнадцятій після слова «двох» доповнити словом «зареєстрованих»;
 
-21- Соболєв С.В.
у пункті 1 розділу І слово «сьомий» вилучити;
 
Враховано      
26. ґ) частину тридцять першу викласти у такій редакції:
 
-22- Соболєв С.В.
У розділі І: у пункті 1 слово «вісімнадцятий» виключити;
доповнити розділ І після пункту 1 та запропонованими новими пунктами 2 і 3 новим пунктом такого змісту (з відповідною зміною подальшої нумерації пунктів):
«4) абзац вісімнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
«розміщення інфраструктури кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції;»
У пункті 1 розділу І слова «двадцятий, двадцять перший» виключити.
 
Відхилено      
27. «31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».
 
-23- Нестеренко В.Г.
В пункті 1) слово «шостий» замінити словом «четвертий»
 
Відхилено      
28. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-24- Івченко В.Є.
1. У розділі І:
у пункті 1 слово «шостий» вилучити;
доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом такого змісту, змінивши подальшу нумерацію пунктів:
«2) у абзаці шостому частини другої статті 134:
слова «та комунальним», «або комунальна» вилучити»;
цифри «60» замінити цифрами «50»;»;
 
Відхилено      
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-25- Івченко В.Є.
2. У пункті 1 розділу І:
слово «сьомий» вилучити, залишивши діючу редакцію відповідної норми Земельного кодексу України;
 
Враховано      
30. 2. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-26- Івченко В.Є.
3. У розділі І:
у пункті 1 слово та знак «шістнадцятий -» вилучити;
доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом такого змісту, змінивши подальшу нумерацію пунктів:
«3) абзац шістнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
«передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства зі статусом сімейного фермерського господарства площею до 50 гектарів, ведення особистого селянського господарства площею до 1 гектару, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;»;
 
Враховано частково      
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-27- Івченко В.Є.
4. У пункті 1 розділу І:
слово «вісімнадцятий» вилучити;
доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом такого змісту, змінивши подальшу нумерацію пунктів:
«4) абзац вісімнадцятий частини другої статті 134 викласти у такій редакції:
«розміщення інфраструктури кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції;».
 
Відхилено      
32. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

-28- Івченко В.Є.
5. У пункті 1 розділу І:
слова «двадцятий, двадцять перший» вилучити, залишивши діючу редакцію відповідних норм Земельного кодексу України.
 
Відхилено   2. Абзац перший частини п’ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:
«5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У статті 136:
1) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.
Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом»;
2) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, – на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин» виключити.
4. У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів»;
2) у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами «за кожним лотом»;
пункт «ж» викласти в такій редакції:
«ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;
доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів»;
3) у частині восьмій:
в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку» виключити;
абзац другий доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також»;
абзац сьомий виключити;
4) частину п’ятнадцяту після слова «двох» доповнити словом «зареєстрованих»;
5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:
«31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України, що виключаються цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -29- Левченко Ю.В.
Абзаци чотирнадцятий, шістнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити;
 
Враховано частково    
    -30- Кулініч О.І.
Підпункт 2) Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) абзац перший частини п’ятої статті 135 викласти у такій редакції:
«5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів. Фінансування проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або виконавцем земельних торгів відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів та за рахунок реєстраційних внесків учасників торгів. Витрати, понесені організатором або виконавцем земельних торгів на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів».
 
Враховано    
    -31- Дмитренко О.М.
ч. 5 ст. 136, нами пропонується об’єднати у єдиний абзац та викласти у такій редакції:
"Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється сторонами й на умовах договору про підготовку лотів для продажу, а відшкодування витрат, понесених на підготовку лотів до проведення земельних торгів, покладається на переможця земельних торгів."
 
Враховано редакційно    
    -32- Кулініч О.І.
Абзаци 3-4 підпункту 3) Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або виконавцем земельних торгів відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів.
Витрати, понесені організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів»
 
Враховано    
    -33- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 3 розділу І законопроекту слова «йому переможцем земельних торгів» замінити словами «за рахунок коштів, отриманих від переможців земельних торгів за кожним лотом».
 
Враховано частково    
    -34- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 3 розділу І законопроекту слова «йому переможцем земельних торгів» замінити словами «за рахунок коштів, отриманих від переможців земельних торгів за кожним лотом».
 
Враховано частково    
    -35- Нестеренко В.Г.
В абзаці другому підпункту а) пункту 3) слова «переможцем земельних торгів» замінити словами «за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота».
 
Відхилено    
    -36- Продан О.П.
Пункт 4 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим підпунктом такого змісту:
«а) частину першу доповнити словами «а також не пізніше двох робочих днів після отримання інформації про проведення торгів від виконавця, розміщує її на власному офіційному сайті».
 
Відхилено    
    -37- Продан О.П.
Пункт 4 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим підпунктом такого змісту:
«а) частину першу доповнити словами «а також не пізніше двох робочих днів після отримання інформації про проведення торгів від виконавця, розміщує її на власному офіційному сайті».
 
Відхилено    
    -38- Продан О.П.
Підпункт а) пункту 4 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«б) частину третю викласти в такій редакції:
«Виконавець земельних торгів протягом трьох днів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує публікацію на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та організатора земельних торгів, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів».
 
Враховано частково    
    -39- Продан О.П.
Підпункт а) пункту 4 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«б) частину третю викласти в такій редакції:
«Виконавець земельних торгів протягом трьох днів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує публікацію на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та організатора земельних торгів, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів».
 
Враховано частково    
    -40- Геращенко А.Ю.
У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на власному веб-сайті, а також у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів та електронних засобах масової інформації».
 
Враховано частково    
    -41- Продан О.П.
Після абзацу першого підпункту б) пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац перший доповнити словами «за кожним лотом»;
 
Враховано    
    -42- Продан О.П.
Після абзацу першого підпункту б) пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац перший доповнити словами «за кожним лотом»;
 
Враховано    
    -43- Дмитренко О.М.
У п. "і" ч. 4 та тексті ч. 31 ст. 137 виключити слова "організатором або виконавцем земельних торгів
 
Враховано    
    -44- Кулініч О.І.
3) Абзац 5 підпункту «б» підпункту 4) Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«і) сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів».
 
Враховано    
    -45- Продан О.П.
У абзаці п’ятому підпункту б) пункту 4 розділу І законопроекту слова «що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів» виключити.
 
Відхилено    
    -46- Продан О.П.
У абзаці п’ятому підпункту б) пункту 4 розділу І законопроекту слова «що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів» виключити.
 
Відхилено    
    -47- Продан О.П.
Підпункт б) пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у абзаці чотирнадцятому після слів «земельних відносин» доповнити словами «та організатора,»;
 
Відхилено    
    -48- Продан О.П.
Підпункт б) пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у абзаці чотирнадцятому після слів «земельних відносин» доповнити словами «та організатора,»;
 
Відхилено    
    -49- Нестеренко В.Г.
В абзаці четвертому підпункту б) пункту 4 слова «переможцем земельних торгів» замінити словами «покупцем лота».
 
Відхилено    
    -50- Продан О.П.
Підпункт в) пункту 4 розділу І законопроекту після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у абзаці четвертому слова «зареєстроване місце проживання (за наявності)» замінити словами «місце реєстрації (за наявності), місце проживання»;
абзац шостий доповнити словами «, місцезнаходження чи місце проживання в Україні (за наявності)».
 
Відхилено    
    -51- Продан О.П.
Підпункт в) пункту 4 розділу І законопроекту після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у абзаці четвертому слова «зареєстроване місце проживання (за наявності)» замінити словами «місце реєстрації (за наявності), місце проживання»;
абзац шостий доповнити словами «, місцезнаходження чи місце проживання в Україні (за наявності)».
 
Відхилено    
    -52- Кулініч О.І.
4) Абзац 2 підпункту «ґ» підпункту 4) Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу та проведення земельних торгів, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».
 
Враховано    
    -53- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту ґ) пункту 4 розділу І законопроекту слова «а також сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу,» виключити.
 
Відхилено    
    -54- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту ґ) пункту 4 розділу І законопроекту слова «а також сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу,» виключити.
 
Відхилено    
    -55- Нестеренко В.Г.
В підпункті ґ) слово «переможцем» замінити словом «покупцем»
 
Відхилено    
    -56- Кулініч О.І.
Пункт 1 «Прикінцевих положень» Розділу ІІ викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.»
 
Відхилено    
    -57- Кулініч О.І.
Пункт другий розділу ІІ викласти в такій редакції: «Фізичні та юридичні особи, які на день прийняття цього Закону, одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України, що виключаються цим Законом».
 
Враховано    
    -58- Кутовий Т.В.
Доповнити прикінцеві та перехідні положення абзацом такого змісту:
«2. Рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання фізичним та юридичним особам дозволів розроблення документації із землеустрою, прийняті в установленому порядку згідно із статтями 118, 123 Земельного Кодексу України до дня прийняття Верховною Радою України цього Закону, є дійсними, а передача у власність та користування земельних ділянок згідно таких рішень у випадках, встановлених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України в редакції, яка діяла до набрання чинності цим Законом, здійснюється без проведення земельних торгів..»
 
Враховано редакційно