Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села
 
   Про внесення зміни до Закону України «Про молоко та молочні продукти» щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст.513) такі зміни:
 
-1- Немировський А.В.
Законопроект необхідно доповнити розділом І такого змісту:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:».
 
Відхилено   І. Закон України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст.513 із наступними змінами) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
5. 1) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
-2- Євлахов А.С.
Пункт І законопроекту викласти у наступній редакції:
«І. Внести до Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст.513) такі зміни:
1) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Держава встановлює наступний мінімально допустимий рівень закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість):
- до «31» березня 2016 року – 4 грн. 00 коп.;
Щорічно Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, встановлює з 01 квітня на наступні 12 місяців мінімально допустимий рівень закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість), який визначається за формулою.
У випадку якщо до «01» квітня Кабінетом Міністрів України не встановлено мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко, на наступні 12 місяців мінімально допустимим рівнем закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість) вважається ціна, яка визначається за формулою згідно частини другої цієї статті з врахуванням коригуючого коефіцієнту 1,0 (К = 1,0).
Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.
 
Враховано   «Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Держава до 31 березня 2016 року встановлює мінімально допустимий рівень закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку в розмірі чотири гривні за один кілограм (без урахування податку на додану вартість).
Щорічно з 1 квітня Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, встановлює на наступні 12 місяців мінімально допустимий рівень закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку за один кілограм (без урахування податку на додану вартість), що визначається за формулою:
Ц = Б ? І ? К, де
Б – мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко, що діє до 1 квітня року, в якому встановлюється цей рівень;
І – індекс інфляції за рік, що передує року встановлення мінімально допустимого рівня цін на молоко;
К – коригуючий коефіцієнт, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. Коефіцієнт не може бути меншим 0,75 та більшим 1,25.
У разі якщо до 1 квітня Кабінет Міністрів України не встановив мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко, на наступні 12 місяців мінімально допустимим рівнем закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку за один кілограм (без урахування податку на додану вартість) вважається ціна, що визначається за формулою, встановленою частиною другою цієї статті з урахуванням коригуючого коефіцієнта 1,0 (К = 1,0).
Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил і виробляють молочну сировину та молоко».
 
    -3- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Держава встановлює наступні мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 літр (без урахування податку на додану вартість):
для молока ґатунку екстра – 5 грн. 00 коп.;
для молока вищого ґатунку – 4 грн. 50 коп.;
для молока першого ґатунку – 4 грн. 25 коп.;
для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.;
Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, вказаного в частині першій цієї статті, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока - юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.»
 
Відхилено    
    -4- Немировський А.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміну до Закону України «Про молоко та молочні продукти» необхідно викласти у такій редакції:
«1. Закон України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Держава встановлює наступні мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість) для молока:
екстра вищого ґатунку - 8 грн. 00 коп.;
першого ґатунку - 6 грн. 00 коп.;
другого ґатунку - 4 грн. 00 коп.;
Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, вказаного в частині першій цієї статті, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока - юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.»
 
Відхилено    
    -5- Бурбак М.Ю.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:1) доповнити статтею 16-1 такого змісту:"Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.Порядок розрахунків та розмір мінімальних закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
6. «Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
 
-6- Міщенко С.Г.
Статтю 16-1 Закону України «Про молоко та молочні продукти» викласти у такій редакції:«Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
Держава встановлює мінімальну закупівельну ціну на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість) - 4 грн. 00 коп..Кабінет Міністрів України протягом січня-лютого відповідного року здійснює індексацію мінімальної закупівельної ціни на молоко другого ґатунку, застосовуючи офіційний показник інфляції за такою формулою:Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, вказаного в частині першій цієї статті, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока - юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.»
 
Відхилено      
7. Держава встановлює наступні мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість):
 
      
8. для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.;
 
-7- Гуляєв В.О.
У статті 16-1 слова «для молока другого ґатунку» замінити словами «МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ другого ґатунку» і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -8- Нестеренко В.Г.
В абзаці третьому пункту 1 розділі І законопроекту слова та цифри „молока другого ґатунку - 4 грн. 00 коп." замінити словами та цифрами „молока вищого ґатунку - 5 грн. 00 коп.".
 
Відхилено    
9. Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, вказаного в частині першій цієї статті, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.»
 
-9- Головко М.Й.
До статті 16-1 законопроекту додати частину третю, виклавши її в наступній редакції:
Щоквартально не пізніше 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 1 січня року мінімальна закупівельна ціна за 1 кілограм молока, встановлена в частині першій цієї статті, підлягає обов’язковій індексації відповідно до індексу споживчих цін, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері статистики.
 
Відхилено      
    -10- Чижмарь Ю.В.
Підпункт 1 пункту І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює закупівлю незбираного сирого товарного молока ІІ ґатунку повинен здійснювати закупівлю із застосуванням сертифікованого обладнання, яке забезпечує індивідуальне визначення якості молока. Якщо прийом молока здійснюється без обладнання визначення якості молока, покупець не вправі в майбутньому вимагати від виробника зниження ціни на молоко, мотивуючи його низькою якістю».
 
Відхилено    
    -11- Гуляєв В.О.
Статтю 16-1 доповнити наступним абзацем:
«Кабінет Міністрів України щорічно до 1 січня поточного року визначає мінімальну ціну для закупівлі молока, із застосуванням щомісячних індексів інфляції. Мінімальна ціна встановлюється на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва цього виду продукції».
 
Враховано по суті   
10. ІІ. Внести до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N49, ст.527) такі зміни:
 
-12- Євлахов А.С.
Виключити пункт ІІ законопроекту.
 
Враховано      
11. 1). В п.п. 3.3.1. ст. 3 Закону додати між словами «м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці» та словами «молоко сухе» додати слова «незбиране сире товарне молоко»
 
-13- Міщенко С.Г.
В п.п. 3.3.1. ст. З законопроекту між словами «м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці» та словами «молоко сухе» виключити слова «незбиране сире товарне молоко».
 
Відхилено      
    -14- Нестеренко В.Г.
Пункт 1) розділі ІІ законопроекту - вилучити.
 
Відхилено    
12. 2). Абзац третій п.п. 3.3.4. ст. 3 Закону викласти в наступній редакції:
 
-15- Немировський А.В.
Пункт 2 розділу І Законопроекту, яким пропонується внести зміну до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» необхідно викласти у такій редакції:
«2. У статті З Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-УІ; 2014 р., № 20-21, ст. 712):
після абзацу двадцять першого підпункту 3.3.1 пункту 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«незбиране сире товарне молоко;».
У зв'язку з цим абзац двадцять другий - двадцять четвертий вважати відповідно двадцять третім - двадцять п'ятим;
абзац другий та третій підпункту 3.3.4 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
«Забороняється товаровиробникам (постачальникам) об'єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів), зазначених у пункті 3.3.1 цього Закону, заготівельним та переробним підприємства, підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, а також офільованим з ними іншим підприємствам укладати договори, що передбачають будь-які інші фінансові зобов'язання (взаємостосунки), крім взаємостосунків купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (товарів).».
«Встановити, що заготівельні та переробні підприємства, підприємства оптової та роздрібної торгівлі проводять розрахунки з постачальниками об'єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів або продуктів їх переробки), зазначених у пункті 3.3.1 цього Закону, у строк не більше семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об'єктів.».
 
Відхилено      
    -16- Міщенко С.Г.
У абзаці третьому п.п. 3.3.4. ст. З законопроекту виключити слова «заготівельні та переробні підприємства».
 
Відхилено    
13. «Встановити, що заготівельні та переробні підприємства, підприємства оптової та роздрібної торгівлі проводять розрахунки з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів), зазначених у пункті 3.3.1 цього Закону, у строк не більше семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів.».
 
-17- Гуляєв В.О.
У статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» абзац З пп. 3.3.4 доповнити словами «або продуктів їх переробки».
 
Відхилено      
    -18- Нестеренко В.Г.
В пункті 2) розділі ІІ слова „та переробні" - вилучити.
 
Відхилено    
    -19- Ленський О.О.
У розділі ІІ у абзаці З пп. 3.3.4 після слів «видів сільськогосподарської продукції та товарів» доповнити словами «або продуктів їх переробки» і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -20- Чижмарь Ю.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту ІІ законопроекту після слів «виручки від реалізації цих об'єктів» доповнити словами «а для незбираного сирого товарного молока - 15 днів з моменту закупівлі».
 
Відхилено    
14. ІІІ. Прикінцеві положення
 
-21- Євлахов А.С.
Прикінцеві положення законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
2.Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-22- Немировський А.В.
У пункті 1 розділу ІІ Прикінцеві положення після слів «чинності з дня» доповнити розділовим знаком «,», що буде відповідати правилам правопису української мови.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-23- Немировський А.В.
Пункт 2 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано частково   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.