Кількість абзаців - 80 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли
 
   Про внесення змін до законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести наступні зміни до законодавчих актів України.
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) Частину п’яту статті 83 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27) доповнити пунктом «в-1» такого змісту:
 
-1- Помазанов А.В.
У частині п’ятій статті 83 пункт «в» викласти в такій редакції:
«в) прийняття спадщини, а також переходу їм у власність земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною;»;
 
Враховано редакційно   1. Пункт «в» частини п’ятої статті 83 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:
«в) прийняття спадщини або переходу у їх власність земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною».
 
6. «в-1) передачі їм земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною; «;
 
-2- Ленський О.О.
У частині першій абзац другий викласти у такій редакції:
«в) прийняття спадщини, а також переходу у їх власність земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною;»
 
Враховано редакційно      
    -3- Помазанов А.В.
Пункт «в-1» виключити
 
Враховано    
    -4- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «передачі їм» замінити словами «отримання ними».
 
Відхилено . Пункт «в-1)» виключено   
7. 2) У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280):
 
   4. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46-47, ст. 280 із наступними змінами):
 
8. а) статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
9. «У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом зі спливом шести місяців з часу відкриття спадщини орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, є особа, яка управляє спадщиною»;
 
-5- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту «а» пункту 2 Розділу І законопроекту після слів «за законом» доповнити словами «, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття,»
 
Враховано   «Орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляє спадщиною»;
 
10. б) статтю 19 доповнити частинами п’ятою-шостою такого змісту:
 
   2) статтю 19 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
11. «Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.
 
-6- Ленський О.О.
У пункті б) абзац другий викласти у такій редакції:
«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є не передана в оренду земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»
 
Враховано редакційно   «Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в оренді, має право передати таку ділянку в оренду на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначається у договорі оренди земельної ділянки.
 
    -7- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту «б» пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в оренді, має право передати таку ділянку в оренду на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначається у договорі оренди».
 
Враховано    
    -8- Семенуха Р.С.
Частину п’яту статті 19 викласти наступним чином:
«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду будь-якій особі на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»
 
Враховано редакційно    
    -9- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину п’яту статті 19 викласти у редакції:
«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про що в такому договорі обов’язково має бути зазначено, що договір оренди землі діє до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»
 
Враховано редакційно    
    -10- Мацола Р.М.
Абзац 5 ст. 19 після слів «якої є земельна ділянка» доповнити словами «сільськогосподарського призначення, що не перебуває в користуванні»
 
Враховано редакційно    
12. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
-11- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту б) пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Якщо строк дії договору оренди землі закінчився після смерті орендодавця, але до державної реєстрації права власності на земельну ділянку за спадкоємцем, такий договір вважається продовженим (поновленим) до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця або територіальної громади на таку земельну ділянку.»
 
Враховано   Якщо строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився у день або після смерті орендодавця, але до державної реєстрації права власності на земельну ділянку за новим власником (спадкоємцем), такий договір вважається продовженим (поновленим) до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця або територіальної громади на таку земельну ділянку»;
 
    -12- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 19 викласти в наступній редакції:
«У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі, такий договір вважається продовженим (поновленим) до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»
 
Враховано редакційно    
    -13- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину шосту статті 19 викласти у редакції:
«У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі та якщо строк дії договору оренди землі сплив до держаної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.»
 
Враховано редакційно    
    -14- Помазанов А.В.
Частину шосту статті 19 виключити
 
Відхилено астину шосту статті 19 доопрацьовано із запропонованими правками   
13. в) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-15- Ленський О.О.
Пункт в) виключити
 
Враховано частково . Виключено перше речення частини п’ятої статті 31  3) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
14. «Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для припинення договору оренди землі. Особа, яка набула право власності на орендовану земельну ділянку, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України»;
 
-16- Мацола Р.М.
У частині 5 виключити перше речення
 
Враховано . Зміст першого речення дублює правові норми частини четвертої статті 32 Закону України «Про оренду земель».  «Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України»;
 
    -17- Продан О.П.
У абзаці 2 підпункту в) пункту 2 розділу І законопроекту слова «а також» виключити.
 
Відхилено . Перше речення, до якого пропонується внести зміни, виключено.   
15. г) частину четверту статті 32 після слів «до іншої особи» доповнити словами « (у тому числі в порядку спадкування)»;
 
-18- Продан О.П.
Підпункт г) пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами «, а слова «а також» виключити».
 
Враховано   4) частину четверту статті 32 після слів «до іншої особи» доповнити словами « (у тому числі в порядку спадкування)», слова «а також» виключити, а слово «розірвання» замінити словом «припинення»;
 
    -19- Кулініч О.І.
У підпункті г) пункту 2 розділу І законопроекту слово «розірвання» замінити словом «припинення».
 
Враховано    
16. ґ) у статті 33:
 
   5) у статті 33:
 
17. частину другу доповнити словами «а у разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди - не пізніше місяця з дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади»;
 
-20- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту ґ) викласти у такій редакції:
частину другу доповнити реченням такого змісту: «У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки не пізніше місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.».
 
Враховано   частину другу доповнити другим реченням такого змісту: «У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки не пізніше місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку»;
 
    -21- Помазанов А.В.
Частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
«Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це нового власника земельної ділянки не пізніше місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.»
 
Враховано частково    
    -22- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 33 викласти в наступній редакції:
«Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі, а у разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди - не пізніше місяця з дня повідомлення орендаря спадкоємцем або територіальною громадою про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади відповідно.»
 
Враховано частково    
18. після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
-23- Кулініч О.І.
Абзаци третій-четвертий підпункту ґ) розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«після частини восьмої доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою, шостою, восьмою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку.
З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення.»
у зв’язку з цим частини дев’яту-десяту вважати відповідно частинами одинадцятою-дванадцятою;
 
Враховано   після частини восьмої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
19. «У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою - сьомою цієї статті, зупиняється до повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади. З дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення»;
 
   «У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою, шостою, восьмою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку.
З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення».
 
20. у зв’язку з цим частини дев’яту-десяту вважати відповідно частинами десятою-одинадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини дев’яту і десяту вважати відповідно частинами одинадцятою і дванадцятою.
 
21. 3) У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 8, ст.61):
 
-24- Кулініч О.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3) Абзац другий пункту 2 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 8, ст. 61) після слів «комунальної власності)» доповнити словами «або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом»;
 
Враховано   6. Абзац другий пункту 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) доповнити словами «або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом».
 
22. а) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
 
      
23. «Стаття 30-1. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру з органом, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною
 
      
24. 1. Орган, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, має доступ до Державного земельного кадастру.
 
-25- Продан О.П.
Абзац 3 підпункту а) пункту 3) розділу І законопроекту після слів «Державного земельного кадастру» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено . Статтю 30-1 виключено     
25. 2. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного земельного кадастру про речові права на земельні ділянки, оформлені до набрання чинності цим Законом»;
 
      
26. б) абзац другий пункту 1 Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити реченням другим такого змісту: «або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом»;
 
-26- Мацола Р.М.
У абзаці 2 пункту 2 слова «або особи, яка подала» замінити словами «або органу місцевого самоврядування, який подав»
 
Відхилено . У абзаці 2 пункту 2 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону вже передбачено, що власники земель комунальної власності (органи місцевого самоврядування) мають право подати заяву про державну реєстрацію земель     
27. 4) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
28. а) у статті 1277:
 
   1) у статті 1277:
 
29. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
30. після слів «за місцем відкриття спадщини» доповнити словами «а у разі, якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за місцем його знаходження»;
 
-27- Мацола Р.М.
Абзац 2 частини 1 ст. 1277 виключити
 
Відхилено . Пропозиція кардинально змінює основну концепцію законопроекту  після слів «за місцем відкриття спадщини» доповнити словами «а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням»;
доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
«У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.
 
    -28- Кулініч О.І.
У пункті 4 підпункт а) розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі якщо на нерухомому майні на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, яке входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.»;
 
Враховано    
31. доповнити частину абзацом другим такого змісту:
 
-29- Кулініч О.І.
Абзац четвертий викласти у такій редакції:
«доповнити абзацами третім - четвертим такого змісту:
Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок. У такому випадку суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації зі Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.»;
 
Враховано      
32. «Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власники (користувачі) суміжних земельних ділянок. У такому випадку суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
-30- Гуляєв В.О.
Пункт 1 статті 1277 Цивільного кодексу України доповнити абзацами наступного змісту:
«На протязі місяця після спливу одного року з часу відкриття спадщини органи місцевого самоврядування зобов’язані звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
У разі порушення органами місцевого самоврядування встановленого строку заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власники (користувачі) суміжних земельних ділянок.»
 
Враховано редакційно   Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації зі Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину»;
 
    -31- Ленський О.О.
Виключити абзаци 4-5, а саме:
«доповнити частину абзацом другим такого змісту: «Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власники (користувачі) суміжних земельних ділянок. У такому випадку суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
Відхилено . Дана норма зачіпає права кредиторів та суміжних землекористувачів, які мають право звернутися до суду для захисту своїх прав   
    -32- Левченко Ю.В.
Абзаци 4-5 підпункту «а» пункту 4 Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено . Дана норма зачіпає права кредиторів та суміжних землекористувачів, які мають право звернутися до суду для захисту своїх прав   
33. частину третю доповнити словами «а нерухоме майно - за місцем його знаходження»;
 
   частину третю доповнити словами «а нерухоме майно - за його місцезнаходженням»;
 
34. частину четверту доповнити реченням другим такого змісту:
 
-33- Кулініч О.І.
Абзаци сьомий, восьмий викласти у такій редакції:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця відшкодовуються територіальними громадами пропорційно вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною із них.»;
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
 
35. «Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця відшкодовуються територіальними громадами пропорційно вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною із них»;
 
-34- Помазанов А.В.
У частині четвертій статті 1277 слова «що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу» виключити, а слово «відшкодовуються» замінити словом «задовольняються»;
 
Враховано частково Частина четверта викладена у новій редакції  «4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них»;
 
    -35- Ленський О.О.
У абзаці восьмому слово «відшкодовуються» замінити на «задовольняються».
 
Враховано    
    -36- Ленський О.О.
Після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим-десятим такого змісту:
«частину п’яту після речення першого доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Особа, призначена вживати заходів щодо охорони спадщини, може одночасно управляти такою спадщиною».
 
Відхилено . Спадщиною управляють нотаріус чи відповідний орган місцевого самоврядування (стаття 1285 Цивільного кодексу України)   
36. доповнити статтю частинами шостою-сьомою такого змісту:
 
-37- Кулініч О.І.
Положення щодо доповнення статті 1277 частинами шостою – сьомою виключити із законопроекту.
 
Враховано      
37. «6. Відомості про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, вносяться до Спадкового реєстру за заявою позивачів.
 
-38- Помазанов А.В.
Абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
«6. Відомості про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, вносяться до Спадкового реєстру в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено Доповнення частинами шостою – сьомою виключено     
38. Відомості Спадкового реєстру про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, є відкритими і загальнодоступними. Доступ фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до таких відомостей здійснюється в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що є держателем Спадкового реєстру.
 
      
39. 7. З метою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, у складі Спадкового реєстру функціонує Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною.
 
-39- Помазанов А.В.
Частину сьому виключити
 
Відхилено Доповнення частинами шостою – сьомою виключено     
40. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Спадкового реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
 
-40- Продан О.П.
Абзац 13 підпункту а) пункту 4) розділу І законопроекту після слів «державних інформаційних систем» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено Доповнення частинами шостою – сьомою виключено     
41. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною:
 
      
42. отримує з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в автоматизованому режимі відомості про державну реєстрацію смерті громадянина;
 
      
43. здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, інших державних інформаційних системах відомостей про нерухоме майно, яке належало померлому на праві власності чи іншому речовому праві;
 
      
44. формує та надсилає сільській, селищній, міській раді, на території якої розташоване нерухоме майно, інформаційне повідомлення, в якому зазначається:
 
      
45. відомості про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину;
 
      
46. перелік об’єктів нерухомого майна померлого відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
 
      
47. Порядок функціонування Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
      
48. б) у статті 1283:
 
   2) у статті 1283:
 
49. частину першу доповнити словами «або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
   частину першу доповнити словами «або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
50. частину третю доповнити словами «або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
-41- Семенуха Р.С.
у статті 1283 частину третю після слів «або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою» доповнити новим реченням: «Особи або органи, що вживають заходів щодо охорони спадкового майна, мають право укладати договори з третіми особами, які спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна.»
 
Враховано   у частині третій:
доповнити словами «або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особи або органи, що вживають заходів з охорони спадкового майна, мають право укладати договори з третіми особами, спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна»;
 
51. частину четверту доповнити словами «а у разі визнання спадщини відумерлою - органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку визнано відумерлою, відповідно до її частки у ній»;
 
-42- Ленський О.О.
У пункті б) абзац четвертий викласти у такій редакції:
«частину четверту доповнити словами: «а у разі визнання спадщини відумерлою - органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку визнано відумерлою, відповідно до її частки у ній. Витрати на охорону спадкового майна у разі визнання спадщини відумерлою відшкодовуються органом місцевого самоврядування територіальною громадою, до якої зазначене майно переходить у власність.»;
 
Враховано редакційно   частину четверту доповнити словами «а у разі визнання спадщини відумерлою - органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку визнано відумерлою»;
 
    -43- Помазанов А.В.
Частину четверту статті 1283 викласти в такій редакції:
«4. Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються спадкоємцями відповідно до їхньої частки у спадщині, а у разі визнання спадщини відумерлою – органом місцевого самоврядування, до якого зазначене майно переходить у власність, відповідно до його частки у спадщині.»
 
Враховано редакційно    
52. в) частину першу статті 1285 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   3) частину першу статті 1285 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
53. «У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцем знаходження такої земельної ділянки»;
 
-44- Ленський О.О.
Пункт в) виключити
 
Відхилено . Дана норма уточнює процедуру управління спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка  «У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки».
 
    -45- Помазанов А.В.
У абзаці другому частини першої статті 1285:
слова «є сільська, селищна, міська рада» замінити словами «є орган місцевого самоврядування».
 
Відхилено . Районні та обласні ради також є органами місцевого самоврядування, яким ці повноваження надавати недоцільно   
54. 5) У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492):
 
   3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
55. а) частину першу статті 274 викласти у такій редакції:
 
-46- Левченко Ю.В.
Підпункти «а-в» пункту 5 Розділу І законопроекту виключити.
Відповідно підпункт «г» пункту 5 Розділу І законопроекту вважати підпунктом «а».
 
Відхилено . Виключення даних норм призведе до неузгодженостей положень цього Кодексу із змінами, які вносяться до Цивільного кодексу України  1) частину першу статті 274 викласти в такій редакції:
 
56. «1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
   «1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
57. б) у частині першій статті 276 слова «орган місцевого самоврядування подасть заяву» замінити словами «заява подана»;
 
   2) у частині першій статті 276 слова «орган місцевого самоврядування подасть заяву» замінити словами «заява подана»;
 
58. в) статтю 277 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   3) статтю 277 доповнити частиною другою такого змісту:
 
59. «2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов’язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
-47- Мацола Р.М.
Частину 2 ст. 277 виключити
 
Відхилено . Виключення даної норми буде сприяти порушенню прав органів місцевого самоврядування в частині визнання права власності на майно, що входить до відумерлої спадщини, за територіальними громадами  «2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов’язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
60. г) у частині першій статті 278 слова «за місцем відкриття спадщини» замінити словами «відповідно до закону»;
 
   4) у частині першій статті 278 слова «за місцем відкриття спадщини» замінити словами «відповідно до закону».
 
61. 6) У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 18, ст.141):
 
-48- Кулініч О.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«6) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Голос України, 2015, 12, 12.12.2015, № 235) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування
1. Рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, яка входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися за відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
2. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, яка входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстроване у Державному реєстрі прав.
3. При державній реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.».
 
Враховано   8. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування
1. Рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
2. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
3. При державній реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав».
 
    -49- Помазанов А.В.
Доповнити Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції від 01.01.2016 року новою статтею 30-1 в такій редакції:
«Стаття 30-1. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки, які входять до складу спадщини та перебувають в управлінні органів місцевого самоврядування
1. Рішення органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки (яка входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування) у користування (оренду) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності спадкоємця чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
2. Відомості про державну реєстрацію користування (оренди) земельною ділянкою, яка входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, крім випадків, коли право власності на таку ділянку вже зареєстроване спадкодавцем або територіальною громадою у Державному реєстрі прав.
3. Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав, відомості про право власності та обтяження переносяться до такого розділу.».
 
Враховано частково    
62. а) статтю 15 доповнити частинами 9-1 та 9-2 такого змісту:
 
      
63. «9-1. Державна реєстрація речового права на нерухоме майно, яке набувається в порядку спадкування або визнання спадщини відумерлою, проводиться без державної реєстрації такого права за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав.
 
      
64. 9-2. Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку, орендодавцем якої є особа, яка управляє спадщиною, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності на таку ділянку за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав. При державній реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав».
 
      
65. б) статтю 28 доповнити частиною 4-1 такого змісту:
 
      
66. «4-1. Відомості Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною»;
 
      
67. 7) Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 38, ст.509) доповнити частинами восьмою-дев’ятою такого змісту:
 
-50- Кулініч О.І.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«7) Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 38, ст. 509) доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян»;
 
Враховано   5. Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
68. «8. Відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною.
 
      
69. 9. Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян»;
 
   «8. Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян».
 
70. 8) Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14, ст.87) доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
-51- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 15-1 частини першої статті 5 виключити
 
Відхилено Звільнення органів місцевого самовряду-вання від сплати судового збору забезпечить своєчасне подання ними заяв до суду та передачу майна відумерлої спадщини до власності територіальних громад  7. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
71. «15-1) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою».
 
   «15-1) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою».
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту «а» пункту 3, абзаців дев’ятого - двадцятого підпункту «а» пункту 4, підпункту «б» пункту 6, пункту 7 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 червня 2016 року.
 
-52- Кулініч О.І.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 8 Розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 7 Розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
74. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-53- Кулініч О.І.
Пункт 2 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
75. а) у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:
 
      
76. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
77. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
78. б) до 1 червня 2016 року забезпечити створення у складі Спадкового реєстру Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, та затвердити порядок її функціонування.
 
      
79. Голова Верховної Ради України