Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства про запобігання та протидію дискримінації із законодавством Європейського Союзу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 412; 2014 р., № 27, ст.915):
 
-1- Петьовка В.В.
1. У Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 412; 2014 р., № 27, ст.915):
1) у статті 1:
у частині першій:
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) віктимізація - це процес і результат перетворення особи або соціальної групи, які виступили на її підтримку чи проти проявів дискримінації, на жертву злочину (злочинних чи інших протиправних посягань) з причини звернення особи або групи осіб із скаргою щодо порушення відносно неї (них) законодавства про запобігання та протидію дискримінації; «;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) дискримінація за приналежністю чи позицію - ситуація, у якій особа та/або група осіб зазнають дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, через наявний зв’язок між ними і особами та/або групами осіб з причини певних ознак останніх; «;
доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) множинність дискримінації - це вчинення особою двох чи більше суспільно небезпечних діянь з ознаками дискримінації, кожне з яких утворює ознаки самостійного складу злочину (правопорушення) тощо та проявилося у будь-якій формі, встановленій цим Законом, більш ніж за однією ознакою одночасно; «;
 
Відхилено   3. У Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 412; 2014 р., № 27, ст. 915):
 
5. 1) у статті 1:
 
-2- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«1) у статті 1:
у частині першій:
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) віктимізація - ситуація, в якій з причини звернення особи із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації ця особа або інші особи, які виступили на її підтримку, зазнають обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами; «;
у пункті 2 слово «припущеними» замінити словом «припускатися» та слова «, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) дискримінація за асоціацією - ситуація, в якій особа та/або група осіб зазнають дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, через наявний зв’язок між ними і особами та/або групами осіб з причини певних ознак останніх; «;
у пункті 3 слова «, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити
доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) множинна дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, більш ніж за однією ознакою одночасно; «;
у пункті 6 слова «, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Терміни «розумне пристосування» та «відмова в розумному пристосуванні» вживаються у значеннях, наведених у статті 2 Конвенції ООН про права інвалідів.».
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
6. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
7. доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
-3- Левченко Ю.В.
Абзаци 3, 4 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
8. «1-1) віктимізація - ситуація, в якій з причини звернення особи із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації ця особа або інші особи, які виступили на її підтримку, зазнають обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами; «;
 
   «1-1) віктимізація - ситуація, за якої особа, яка звернулася із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, або інші особи, які виступили на її підтримку, зазнають обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами у зв’язку з такою скаргою»;
 
9. у пункті 2 слово «припущеними» замінити словом «припускатися» та слова «, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
 
   у пункті 2 слово «припущеними» замінити словом «припускатися», а слова «крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
 
10. доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-4- Левченко Ю.В.
Абзаци 6, 7 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
11. «2-1) дискримінація за асоціацією - ситуація, в якій особа та/або група осіб зазнають дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, через наявний зв’язок між ними і особами та/або групами осіб з причини певних ознак останніх; «;
 
   «2-1) дискримінація за асоціацією - ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнають дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, через наявний зв’язок між нею (ними) і особами та/або групами осіб за їх певними ознаками»;
 
12. у пункті 3 слова «, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити
 
   у пункті 3 слова «крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
 
13. доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
14. «3-1) множинна дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, більш ніж за однією ознакою одночасно; «;
 
   «3-1) множинна дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим Законом, більш як за однією ознакою одночасно»;
 
15. у пункті 6 слова «, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
 
   у пункті 6 слова «крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» виключити;
 
16. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
17. «2. Терміни «розумне пристосування» та «відмова в розумному пристосуванні» вживаються у значеннях, наведених у статті 2 Конвенції ООН про права інвалідів.»;
 
   «2. Терміни «розумне пристосування» та «відмова в розумному пристосуванні» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у статті 2 Конвенції ООН про права інвалідів»;
 
18. 2) частину першу статті 5 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-5- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«2) частину першу статті 5 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«віктимізація;
відмова в розумному пристосуванні.»; «.
 
Відхилено   2) частину першу статті 5 доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
 
19. «віктимізація;
 
   «віктимізація;
 
20. відмова в розумному пристосуванні.»;
 
   відмова в розумному пристосуванні»;
 
21. 3) частини другу та третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
-6- Голубов Д.І.
Підпункт 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«3) частини другу та третю статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Усі форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, дискримінація за асоціацією та множинна дискримінація з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб забороняються.
3. Не вважаються дискримінацією ситуації, в яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:
здійснення позитивних дій;
застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
встановлення релігійними організаціями та громадами особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сфері діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями, а також релігійною освітою або вихованням;
додаткові гарантії у працевлаштуванні окремих категорій осіб, визначених законодавством про зайнятість населення;
здійснення заходів, спрямованих на встановлення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
призначення державної соціальної допомоги, спеціального або додаткового соціального захисту та встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям осіб, якщо вони не надають необґрунтованих переваг або привілеїв;
особливі вимоги щодо реалізації окремих прав осіб, коли такі вимоги переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.»; «.
 
Відхилено   3) у статті 6:
частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
    -7- Унгурян П.Я.
Єленський В.Є.
Пункт третій частини першої розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«3) у статті 6 частини другу та третю викласти в новій редакції та доповнити новими частинами чотири та п’ять:
«2. Усі форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, дискримінація за асоціацією та множинна дискримінація з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб забороняються.
3. Не вважаються дискримінацією ситуації, в яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:
здійснення позитивних дій;
застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
встановлення релігійними організаціями та громадами особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сфері діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями, а також релігійною освітою, вихованням;
додаткові гарантії у працевлаштуванні окремих категорій осіб, визначених законодавством про зайнятість населення;
здійснення заходів, спрямованих на встановлення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
призначення державної соціальної допомоги, спеціального або додаткового соціального захисту та встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям осіб, якщо вони не надають необґрунтованих переваг або привілеїв;
особливі вимоги щодо реалізації окремих прав осіб, коли такі вимоги переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
4. Не вважаються дискримінацією ситуації, які є наслідком реалізації особою чи групою осіб своїх прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.
5. Не вважаються дискримінацією у сфері праці переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) і членів господарських товариств (крім акціонерних), виробничих кооперативів, фермерських господарств, громадських об’єднань, релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або законами України.»; «.
 
Враховано    
22. «2. Усі форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, дискримінація за асоціацією та множинна дискримінація з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб забороняються.
 
-8- Петьовка В.В.
у статті 6:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Усі форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, дискримінація за приналежністю чи позицію та множинність дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб забороняються.»;
 
Відхилено   «2. Усі форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, дискримінація за асоціацією та множинна дискримінація з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб забороняються.
 
23. 3. Не вважаються дискримінацією ситуації, в яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:
 
   3. Не вважаються дискримінацією ситуації, за яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:
 
24. здійснення позитивних дій;
 
   здійснення позитивних дій;
 
25. застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
 
   застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
 
26. здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
 
   здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
 
27. встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
 
   встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
 
28. встановлення релігійними організаціями та громадами особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сфері діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями, а також релігійною освітою або вихованням;
 
-9- Немиря Г.М.
У підпункті 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту абзац шостий частини третьої викласти в такій редакції: «встановлення релігійними організаціями особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням;»
 
Враховано   встановлення релігійними організаціями особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також щодо релігійної освіти або релігійного виховання;
 
29. додаткові гарантії у працевлаштуванні окремих категорій осіб, визначених законодавством про зайнятість населення;
 
   додаткові гарантії у працевлаштуванні окремих категорій осіб, визначених законодавством про зайнятість населення;
 
30. здійснення заходів, спрямованих на встановлення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
 
   здійснення заходів, спрямованих на встановлення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
 
31. призначення державної соціальної допомоги, спеціального або додаткового соціального захисту та встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям осіб, якщо вони не надають необґрунтованих переваг або привілеїв;
 
   призначення державної соціальної допомоги, спеціального або додаткового соціального захисту та встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям осіб, якщо вони не надають необґрунтованих переваг або привілеїв;
 
32. особливі вимоги щодо реалізації окремих прав осіб, коли такі вимоги переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.»;
 
   особливі вимоги щодо реалізації деяких прав осіб, якщо такі вимоги мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними»;
доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
«4. Не вважаються дискримінацією ситуації, які є наслідком реалізації особою та/або групою осіб своїх прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.
5. Не вважаються дискримінацією у сфері праці переваги при працевлаштуванні, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) і членів господарських товариств (крім акціонерних), виробничих кооперативів, фермерських господарств, громадських об’єднань, релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або законом»;
 
33. 4) частину першу статті 10 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-10- Петьовка В.В.
у статті 10:
у частині першій після абзацу п’ятого слова:
«видає обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації;
складає протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляє їх до суду; « - виключити;
 
Відхилено   4) частину першу статті 10 після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
    -11- Мельничук І.І.
Пункт четвертий, частини першої, розділу першого законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -12- Голубов Д.І.
4. Підпункт 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«4) частину першу статті 10 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«видає обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації;
складає протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляє їх до суду; «;
У зв’язку з цим, абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим; «
 
Відхилено    
    -13- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
34. «видає обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації;
 
   «видає обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства про запобігання та протидію дискримінації;
 
35. складає протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляє їх до суду; «;
 
   складає протоколи про адміністративні правопорушення».
 
36. У зв’язку з цим, абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
37. 5) частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
-14- Мельничук І.І.
Пункт п’ятий і шостий частини першої розділу першого виключити.
 
Відхилено   5) частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
    -15- Голубов Д.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«5) частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Будь-яке обмеження у визнанні, реалізації або користуванні будь-якими правами і свободами з причини реалізації права на звернення із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації (віктимізація) не допускається та тягне за собою адміністративну відповідальність.»; «.
 
Відхилено    
38. «2. Будь-яке обмеження у визнанні, реалізації або користуванні будь-якими правами і свободами з причини реалізації права на звернення із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації (віктимізація) не допускається та тягне за собою адміністративну відповідальність.»;
 
   «2. Будь-яке обмеження у визнанні, реалізації або користуванні будь-якими правами і свободами у зв’язку з реалізацією права на звернення із скаргою щодо порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації (віктимізація) не допускається і тягне за собою адміністративну відповідальність»;
 
39. 6) у частині першій статті 16 слова «адміністративну та кримінальну відповідальність» замінити словами «та адміністративну відповідальність».
 
-16- Голубов Д.І.
Підпункт 6 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«6) у частині першій статті 16 слова «адміністративну та кримінальну відповідальність» замінити словами «та адміністративну відповідальність».».
 
Відхилено   6) у частині першій статті 16 слова «адміністративну та кримінальну відповідальність» замінити словами «та адміністративну відповідальність».
 
40. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
-17- Мельничук І.І.
Частину другу і третю законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
41. 1) друге речення частини першої статті 15 після слів «порушення законодавства про державну таємницю, « доповнити словами «порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, «;
 
-18- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«1) друге речення частини першої статті 15 після слів «порушення законодавства про державну таємницю, « доповнити словами «порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, «; «
 
Відхилено   1) друге речення частини першої статті 15 після слів «порушення законодавства про державну таємницю» доповнити словами «порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації»;
 
42. 2) статтю 35 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-19- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 35 доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) вчинення правопорушення з дискримінаційних мотивів»:
 
Враховано      
    -20- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
43. «7) вчинення правопорушення з дискримінаційних мотивів»:
 
      
44. 3) частину третю статті 38 після слів «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, « доповнити словами «правопорушення, передбаченого статтею 188-48 цього Кодексу, «;
 
-21- Голубов Д.І.
Підпункт 3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«3) частину третю статті 38 після слів «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, « доповнити словами «правопорушення, передбаченого статтею 188-48 цього Кодексу,».
 
Відхилено   2) частину третю статті 38 після цифр «164-14» доповнити цифрами «188-49»;
 
    -22- Левченко Ю.В.
Підпункти 3, 4, 5 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -23- Немиря Г.М.
3) частину третю статті 38 після цифр 164-14 доповнити цифрами 188-49 ;
 
Враховано    
45. 4) доповнити новою статтею 188-48 такого змісту:
 
-24- Голубов Д.І.
Підпункт 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«4) доповнити новою статтею 188-48 такого змісту:
«Стаття 188-48. Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Множинна дискримінація або повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Терміни «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», «відмова в розумному пристосуванні», «утиск», «підбурювання до дискримінації», «пособництво в дискримінації», «віктимізація», «множинна дискримінація» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.».
 
Відхилено   3) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
 
46. «Стаття 188-48. Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
 
-25- Петьовка В.В.
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) доповнити новою статтею 188-48 такого змісту:
«Стаття 188-48. Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Множинна дискримінація або повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Терміни «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», «відмова в розумному пристосуванні», «утиск», «віктимізація», «множинна дискримінація» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Терміни «підбурювання до дискримінації» та «пособництво в дискримінації» вживаються у значеннях, наведених у кримінально-правовій науці.».
 
Відхилено   «Стаття 188-49. Порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації
 
    -26- Немиря Г.М.
В підпункті 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту назву статті 188-49 і у всьому тексті слова «у сфері запобігання та протидії дискримінації» замінити на слова «про запобігання та протидію дискримінації»
 
Враховано    
47. Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація -
 
-27- Немиря Г.М.
В підпункті 4 пункту 2 розділу Ів абзаці першому статті 188-49 вилучити слова «тобто пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація» та відповідно примітку.
 
Враховано   Порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації -
 
48. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
49. Множинна дискримінація або повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню -
 
-28- Немиря Г.М.
В підпункті 4 пункту 2 розділу Ів абзаці третьому статті 188-49 вилучити слова Множинна дискримінація або»
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
50. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
51. Примітка. Терміни «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», «відмова в розумному пристосуванні», «утиск», «підбурювання до дискримінації», «пособництво в дискримінації», «віктимізація», «множинна дискримінація» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.»;
 
-29- Немиря Г.М.
Доповнити пункт 2 розділу Іпідпунктом наступного змісту: «4) Статтю 221 після цифр 188-48доповнити цифрами 188-49.»
 
Враховано   4) статтю 221 після цифр «188-47» доповнити цифрами «188-49»;
 
52. 5) пункт 8-1 частини першої статті 255 після цифр «188-40, « доповнити цифрами «188-48, «.
 
-30- Голубов Д.І.
Підпункт 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«5) пункт 8-1 частини першої статті 255 після цифр «188-40, « доповнити цифрами «188-48, «.
 
Відхилено   5) пункт 8-1 частини першої статті 255 після цифр «188-40» доповнити цифрами «188-49».
 
53. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
 
-31- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«1) назву статті 161 викласти в такій редакції:
«Розпалювання національної, расової чи релігійної нетерпимості».».
 
Відхилено   2. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
 
54. 1) назву статті 161 викласти в такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
55. «Розпалювання національної, расової чи релігійної нетерпимості».
 
   «Стаття 161. Розпалювання національної, расової чи релігійної нетерпимості»;
 
56. 2) У частині першій статті 161 слова «а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» виключити.
 
-32- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«2) У частині першій статті 161 слова «а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» виключити.».
 
Відхилено   2) у абзаці першому частини першої слова «а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» виключити.
 
57. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.