Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури"
 
   Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статтю 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   І. Статтю 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
5. "Експортні операції з металобрухтом здійснюються відповідно до цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених у Законі України "Про металобрухт" та Законі України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів".".
 
   "Експортні операції з металобрухтом здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про металобрухт" та "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів".
 
6. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-1- Кісельов А.М.
У розділі ІІ. "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту пункт 1 викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2017 року."
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 4, ст. 35), складають 35 євро за 1 тонну.
 
-2- Кісельов А.М.
У розділі ІІ. "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту в пункті 2 цифри і слово "35 євро" замінити цифрами і словом "20 євро".
 
Відхилено   2. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 4, ст. 35), становлять 30 євро за 1 тонну.
 
    -3- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Хміль М.М.
Дубінін О.І.
Кривошея Г.Г.
В частині другій розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова "складають 35 євро за 1 тонну" замінити словами "складають 30 євро за 1 тонну".
 
Враховано    
    -4- Кобцев М.В.
У пункті 2 Розділу ІІ проекту Закону цифру "35" замінити на цифру "40".
 
Відхилено    
    -5- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"2. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 4, ст. 35), складають 20 євро за 1 тонну."
 
Відхилено    
    -6- Матвієнков С.А.
У пункті 2 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" число та слово "35 євро" замінити числом та словом "20 євро".
 
Відхилено    
    -7- Кіраль С.І.
У п. 2 Розділу ІІ Перехідних положень замінити 35 євро на 25 євро.
 
Відхилено    
    -8- Безбах Я.Я.
Сольвар Р.М.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури" викласти в наступній редакції:
"2. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 4, ст. 35), складають 50 евро за 1 тонну".
 
Відхилено    
    -9- Шпенов Д.Ю.
У пункті другому розділу другого "Прикінцеві та перехідні положення" проекту слова "на три роки" замінити на слова "на чотири роки".
 
Відхилено    
9. 3. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, зупинити дію частини першої статті 9 Закону України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2007 р., № 9, ст. 73; 2011 р., № 25, ст. 185).
 
-10- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   3. Тимчасово, строком на три роки з дня набрання чинності цим Законом, зупинити дію частини першої статті 9 Закону України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2007 р., № 9, ст. 73; 2011 р., № 25, ст. 185).
 
    -11- Кіраль С.І.
П. 3 Розділу ІІ Перехідних положень - виключити.
 
Відхилено    
    -12- Гусак В.Г.
У пункті третьому розділу другого "Прикінцеві та перехідні положення" проекту слова "на три роки" замінити на слова "на два роки".
 
Відхилено    
    -13- Шпенов Д.Ю.
У пункті третьому розділу другого "Прикінцеві та перехідні положення" проекту слова "на три роки" замінити на слова "на чотири роки".
 
Відхилено    
10. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
14. України

   України