Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040) такі зміни:
 
5. 1. абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
-1- Продан О.П.
абзац перший частини 1 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«1. У статті 4:
у абзаці першому слова «про місця проживання» замінити словами «про місце проживання»;
абзац третій викласти в такій редакції:»
 
Враховано   1. У статті 4:
1) у частині першій слова "про місця проживання" замінити словами "про місце проживання";
2) частину третю викласти в такій редакції:
 
6. «Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ),на період її проведення забороняється».
 
-2- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Матвієнков С.А.
Курило В.С.
Герасимов А.В.
абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, яка знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на період проведення антитерористичної операції забороняється.
Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення затверджується Кабінетом Міністрів України, який забезпечує своєчасну актуалізацію цього переліку».
 
Враховано редакційно   "Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, що знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на період проведення антитерористичної операції забороняється.
3) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, затверджується Кабінетом Міністрів України, який забезпечує своєчасну актуалізацію цього переліку.
Під час проведення антитерористичної операції в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження, можливе проведення реєстраційних дій для юридичних осіб публічного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника, та для юридичних осіб приватного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника, за умови що документи подаються у паперовій формі особисто засновниками (учасниками) та керівником такої юридичної особи приватного права".
 
    -3- Кужель О.В.
У пункті першому розділу першого законопроекту:
1) частину третю статті 4 після слів: «не здійснюють свої повноваження» доповнити словами: «та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення»;
2) доповнити частину третю статті 4 новим реченням наступного змісту:
«У період проведення антитерористичної операції у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження, можливе проведення реєстраційних дій для юридичних осіб публічного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника та для юридичних осіб приватного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника, при умові, що документи подаються у паперовій формі особисто засновниками (учасниками) та керівником такої юридичної особи приватного права.»
 
Враховано    
    -4- Рябчин О.М.
Абзац третій ст. 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» викласти в такій редакції:
«Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції (крім юридичної особи публічного права, місцезнаходженням якої є територія, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ, та військово-цивільні адміністрації), на період її проведення забороняється».
 
Враховано частково    
    -5- Шпенов Д.Ю.
У пункті першому розділу першого законопроекту:
1) частину третю статті 4 викласти в наступній редакції:
«Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, яка знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на період проведення антитерористичної операції забороняється.».
 
Враховано    
    -6- Шпенов Д.Ю.
2) Прошу поширити заборону стосовно проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, на населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
 
Враховано    
    -7- Мартовицький А.В.
Частини 2-3 Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
7. 2. статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-8- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Матвієнков С.А.
Курило В.С.
Герасимов А.В.
пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Текст статті шостої викласти у такій редакції:
«Звільнити суб’єктів господарювання від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності в населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».
 
Враховано   2. Тексти статей 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
8. «Стаття 6. Звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.
 
      
9. Під час проведення антитерористичної операції звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ), від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності».
 
-9- Продан О.П.
У абзаці третьому частини 2 розділу І законопроекту слова «Під час» замінити словами «На період», слова «звільнити суб’єктів господарювання» замінити словами «суб’єкти господарювання», перед словами «від сплати» доповнити словом «звільняються».
 
Враховано редакційно   "Звільнити суб’єктів господарювання від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності в населених пунктах, згідно з переліком, передбаченим частиною четвертою статті четвертої";
 
10. 3. статтю 7 викласти в такій редакції:
 
-10- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Матвієнков С.А.
Курило В.С.
Герасимов А.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Текст статті сьомої викласти у такій редакції:
«Скасувати суб’єктам господарювання орендну плату за користування державним та комунальним майном, яке знаходиться в населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».
 
Враховано      
11. «Стаття 7. Скасування орендної плати за користування державним та комунальним майном.
 
      
12. Скасувати на період проведення антитерористичної операції орендну плату за користування державним та комунальним майном суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ)».
 
-11- Ленський О.О.
1. У розділі І у частині третій абзац третій викласти у такій редакції:
«Скасувати на період проведення антитерористичної операції орендну плату за користування державним та комунальним майном суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ. Дані пільги за рішенням відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть бути збережені за тими суб‘єктами господарювання, які внаслідок бойових дій не можуть користуватися належним чином відповідними об‘єктами державної та комунальної власності.).».
 
Відхилено   «Скасувати суб’єктам господарювання орендну плату за користування державним та комунальним майном, що знаходиться в населених пунктах, згідно з переліком, передбаченим частиною четвертою статті четвертої».
ІІ. Прикінцеві положення
 
    -12- Продан О.П.
У абзаці третьому частини 3 розділу І законопроекту слова «скасувати на період» замінити словами «На період», слова «орендну плату» замінити словами «орендна плата», доповнити в кінці речення словом «скасовується».
 
Враховано редакційно    
13. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. ІІІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
15. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
16. України

   України