Кількість абзаців - 247 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406; 2011 р.,
№ 19-20, ст. 142, № 39, ст. 394; 2013 р., № 21, ст. 208, № 40, ст. 522; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
   1. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406; 2011 р., № 19-20, ст. 142, № 39, ст. 394; 2013 р., № 21, ст. 208, № 40, ст. 522; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
6. 1) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну
Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).
У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.»;
 
   1) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну
Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).
У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи»;
 
7. «Стаття 4. Порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном
 
-1- Продан О.П.
Статтю 4 виключити
 
Відхилено   «Стаття 4. Порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном
 
8. Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.
 
-2- Геращенко А.Ю.
слова «у сфері громадянства» замінити словами «у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»
 
Враховано   Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
9. Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
 
   Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
 
10. Провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері громадянства.
 
-3- Геращенко А.Ю.
слова «у сфері громадянства» замінити словами «у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»
 
Враховано   Провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
11. Провадження за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.»;
 
   Провадження за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин»;
 
12. 2) статтю 5 виключити;
 
-4- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   2) статтю 5 виключити;
 
13. 3) у статті 6:
 
   3) у статті 6:
 
14. назву статті та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   назву та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
 
   «Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
 
16. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у разі, коли: «;
 
-5- Геращенко А.Ю.
слова «у разі» замінити словами «у випадках»;
 
Враховано   Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли «;
 
17. частини другу - п’яту виключити;
 
-6- Геращенко А.Ю.
частину третю викласти у такій редакції:
«Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством України. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.»
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«частини четверту — п’яту виключити;»
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону»;
частини четверту і п’яту виключити;
 
18. 4) статтю 7 виключити;
 
-7- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   4) статтю 7 виключити;
 
19. 5) частину першу статті 8 виключити.
 
-8- Продан О.П.
виключити
 
Враховано редакційно   5) статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку».
 
    -9- Геращенко А.Ю.
статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.»
 
Враховано    
20. 2. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2013 р., № 51, ст. 716):
 
   2. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2013 р., № 51, ст. 716):
 
21. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
22. перше речення частини дев’ятої після слів «паспортних документів іноземця» доповнити словами «чи документа, що посвідчує особу без громадянства»;
 
   перше речення частини дев’ятої доповнити словами «чи документа, що посвідчує особу без громадянства»;
 
23. частину десяту виключити;
 
-10- Ленський О.О.
у пункті 1) абзац третій виключити
 
Відхилено   частину десяту виключити;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя»;
 
    -11- Ленський О.О.
Доповнити закон частиною одинадцятою такого змісту: «Свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу надається кожному із подружжя»
 
Враховано    
24. 2) частину восьму статті 15 виключити.
 
-12- Ленський О.О.
у пункті 2) виключити
 
Відхилено   2) у статті 15:
частину восьму виключити;
доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
«9. Свідоцтво про державну реєстрацію розірвання шлюбу видається кожному із колишнього подружжя».
 
    -13- Ленський О.О.
«Доповнити статтю 15 новою частиною дев'ятою такого змісту: «9. Свідоцтва про державну реєстрацію розірвання шлюбу надання кожному із бувшого подружжя.»
 
Враховано    
25. 3. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 14, ст. 255, № 36, ст. 1190):
 
   3. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 14, ст. 255, № 36, ст. 1190):
 
26. 1) у частині першій статті 1 слова «переоформленням, продовженням строку дії, « виключити;
 
   1) у частині першій статті 1 слова «переоформленням, продовженням строку дії» виключити;
 
27. 2) у статті 2:
 
   2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
28. у частині першій:
 
-14- Геращенко А.Ю.
частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
1) розпорядник Реєстру — центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів
2) закордонні дипломатичні установи (далі - ЗДУ);
3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;
4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;
5) державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту до складу якого входить капітан морського порту або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті до складу якого входить капітан морського порту;
6) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
7) установи, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру».
 
Враховано редакційно   «1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
1) розпорядник Реєстру — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) Міністерство закордонних справ, закордонні дипломатичні установи (далі - ЗДУ);
3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;
4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;
5) державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, до складу якого входить капітан морського порту, або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті, до складу якого входить капітан морського порту;
6) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
7) установи, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру;
8) головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
29. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
      
30. «1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; «;
 
      
31. пункт 2 виключити;
 
-15- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено      
32. пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим; «;
доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру.»;
3) у статті 3:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
 
-16- Найєм М..
у абзаці дев'ятому підпункту 2 слова «державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру» виключити
 
Відхилено   3) у статті 3:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
 
33. «1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи; «;
 
-17- Данченко О.І.
після слів «пов’язаних з верифікацією особи» доповнити словами «та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом»
 
Враховано   «1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом»;
 
34. у пункті 4 слова «особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні» замінити словами «іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні»;
 
-18- Продан О.П.
У абзаці слово «та» замінити розділовим знаком - комою
 
Враховано   у пункті 4 слова «особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні» замінити словами «іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні»;
 
35. пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дає змогу виконувати пошук за принципом «один до багатьох», зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстр.картка №10) і 11 такого змісту:
«10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації.»;
частину другу викласти в такій редакції:
 
   пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, що дає змогу виконувати пошук за принципом «один до багатьох», зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстр.картка №10) і 11 такого змісту:
«10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації»;
частину другу викласти в такій редакції:
 
36. «2. Терміни «батьки», «усиновлювачі», «опікуни», «піклувальники», «інші представники» в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни «третя особа», «обробка персональних даних», «знеособлення персональних даних», «персональні дані», «інформація», «безпека інформації», «інформація з обмеженим доступом», «засоби електронного цифрового підпису», «послуги електронного цифрового підпису» - у значенні, наведеному в Законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис».»;
 
-19- Геращенко А.Ю.
доповнити після слів «Про електронний цифровий підпис» словами «терміни «суб’єкт авіаційної діяльності», «експлуатант», «екіпаж повітряного судна», «командир повітряного судна» – у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.».
 
Враховано   «2. Терміни «батьки», «усиновлювачі», «опікуни», «піклувальники», «інші представники» у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни «третя особа», «обробка персональних даних», «знеособлення персональних даних», «персональні дані», «інформація», «безпека інформації», «інформація з обмеженим доступом», «електронний цифровий підпис», «засіб електронного цифрового підпису», «послуги електронного цифрового підпису» - у значенні, наведеному в законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», терміни «суб’єкт авіаційної діяльності», «експлуатант», «екіпаж повітряного судна», «командир повітряного судна» – у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України»;
 
    -20- Данченко О.І.
слова «засоби електронного цифрового підпису» замінити словами «електронний цифровий підпис», «засіб електронного цифрового підпису»
 
Враховано    
37. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
38. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
39. «Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняється.
 
-21- Продан О.П.
Друге речення абзацу після слова «Відчуження» доповнити словами «, передача, чи інше використання, ніж визначено цим Законом,»
 
Враховано   «Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження, передача чи інше використання, ніж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняються.
 
40. Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів, здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.»;
 
-22- Найєм М..
у абзаці четвертому підпункту 4 виключити слова «здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування» та доповнити цей підпункт новим абзацом такого змісту: «Єдиний державний демографічний реєстр, в межах визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку реєстрації місця проживання чи місця перебування».
 
Враховано редакційно   Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів. Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку інформації про реєстрацію місця проживання чи місця перебування»;
 
41. частину третю викласти в такій редакції:
«3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
«4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
5) статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Основні принципи функціонування Реєстру
1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру:
1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;
2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;
4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;
5) надає інформацію про функціонування Реєстру;
6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів, що надходять захищеними каналами зв’язку;
7) веде облік уповноважених суб’єктів;
8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;
10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
11) надає послуги з видачі засобів електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку;
12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
 
-23- Найєм М..
у абзаці десятому підпункту 5 слова «що надходять захищеними каналами зв'язку» замінити словами «з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних»
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
5) статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру
1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру:
1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;
2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;
4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;
5) надає інформацію про функціонування Реєстру;
6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;
7) веде облік уповноважених суб’єктів;
8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;
10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
11) надає послуги з видачі засобів електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку;
12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
 
42. 3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.
 
-24- Продан О.П.
викласти у такій редакції:
«Розпорядник Реєстру визначає державне підприємство, що належить до його сфери управління, адміністратором Реєстру.»
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.
 
43. 4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;
2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їх представників);
4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
5. Головний обчислювальний центр Реєстру, який діє у складі розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змін інформації та проводить автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документів. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.»;
6) у статті 7:
у частині першій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); «;
у пункті 9 слова «відомості про документи» замінити словами «реквізити документів»;
пункт 11-1 виключити;
пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:
 
   4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;
2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їхніх представників);
4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
5. Головний обчислювальний центр Реєстру, що діє у складі розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змін інформації та проводить автоматизовану перевірку даних, отриманих із бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документів. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру»;
6) у статті 7:
у частині першій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа)»;
у пункті 9 слова «відомості про документи» замінити словами «реквізити документів»;
пункт 11-1 виключити;
пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:
 
44. «12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки трудового мігранта);
 
-25- Продан О.П.
доповнити словами «з врахуванням пункту 4 статті 13 цього Закону»
 
Відхилено   «12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки трудового мігранта);
 
45. 13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України); «;
 
   13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України)»;
 
46. доповнити частину пунктом 14 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
47. «14) додаткова змінна інформація (про місце проживання або перебування особи, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені).»;
 
-26- Найєм М..
в абзаці одинадцятому слова «про місце проживання або місце перебування особи» виключити;
доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«15) інформація про місце проживання або місце перебування особи»
 
Враховано редакційно   «14) додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу);
 
    -27- Геращенко А.Ю.
після слів «про зміну імені» доповнити словами «а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу)»
 
Враховано    
48. частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.
3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей.»;
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації.».
У зв’язку з цим частини п’яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Заборонено вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічну або расову приналежність, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.»;
у частині сьомій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.
 
   частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.
3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації».
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Забороняється вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічне походження, расу, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та про засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише у разі, якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу»;
у частині сьомій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.
 
49. Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів»
 
-28- Геращенко А.Ю.
після слів «уповноважених суб’єктів» доповнити словами «передбачених пунктами 1, 2, 4 - 7 частини першої статті 2 цього Закону»
 
Враховано   Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів, передбачених пунктами 1, 2, 4 - 7 частини першої статті 2 цього Закону»
 
50. абзац четвертий виключити;
 
-29- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
 
51. 7) у статті 10:
 
   7) у статті 10:
 
52. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
53. абзац перший після слів «органів місцевого самоврядування» доповнити словами «з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 
   абзац перший доповнити словами «з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 
54. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
55. «У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.»;
 
-30- Геращенко А.Ю.
доповнити новими реченнями такого змісту:
«Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців.
В разі неможливості встановити особу протягом цього строку, особа встановлюється рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються.»
 
Враховано   «У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку, особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються»;
 
56. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. «Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів, здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування особи має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.».
 
-31- Найєм М..
в абзаці сьомому підпункту 7 слова «здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування» виключити
 
Враховано   «Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад.
Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
    -32- Геращенко А.Ю.
слова «здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування» виключити;
доповнити реченням такого змісту:
«Розпорядник Реєстру, в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад.».
 
Враховано    
58. У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
 
59. друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: «На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами України або іноземної держави.»;
 
-33- Продан О.П.
викласти в такій редакції:
«у абзаці шостому перше речення після слова «здійснюється» доповнити словом «безкоштовно», друге речення викласти в такій редакції: «На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами України або іноземної держави.»
 
Враховано частково   в абзаці шостому:
перше речення після слова «здійснюється» доповнити словом «безоплатно»;
друге речення викласти в такій редакції: «На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку»;
 
    -34- Геращенко А.Ю.
викласти у такій редакції:
«друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: «На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, виданих компетентними органами України або документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в Україні в установленому порядку.».
 
Враховано редакційно    
60. частину другу доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
   у частині другій:
абзац перший після слова «здійснюється» доповнити словом «безоплатно»;
доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
61. «3) реєстрації актів цивільного стану;
 
-35- Продан О.П.
викласти в такій редакції:
«у частині другій:
абзац перший після слова «здійснюється» доповнити словом «безкоштовно»;
доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту: «3) реєстрації актів цивільного стану;
4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не була внесена до Реєстру.»
 
Враховано   «3) реєстрації актів цивільного стану;
 
62. 4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не була внесена до Реєстру;
 
   4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру;
 
63. 5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.»;
 
-36- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України»;
 
64. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
65. «3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорії мігрантів, в установленому порядку.»;
 
   «3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, в установленому порядку»;
 
66. 8) статтю 11 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
   8) статтю 11 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
67. «3. Порядок надання інформації з Реєстру, а також розмір плати за таке надання визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-37- Найєм М..
у абзаці другому підпункту 8 слова «а також розмір плати за таке надання» виключити
 
Враховано   «3. Порядок надання інформації з Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
68. 4. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запроси, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації.»;
 
-38- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   4. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запити, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації»;
 
69. 9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
-39- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
70. «Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи
 
   «Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи
 
71. 1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
72. 10) у статті 13:
 
   10) у статті 13:
 
73. у частині першій:
 
   у пункті 2 частини першої:
 
74. підпункт «є» пункту 1 виключити;
 
-40- Голубов Д.І.
виключити
 
Враховано      
75. у пункті 2:
 
      
76. підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
 
77. «ґ) картка трудового мігранта»;
 
   «ґ) картка трудового мігранта»;
 
78. доповнити пункт підпунктами «є» і «ж» такого змісту:
 
   доповнити підпунктами «є» і «ж» такого змісту:
 
79. «є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 
   «є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 
80. ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.»;
 
-41- Шпенов Д.Ю.
доповнити підпунктом «з» такого змісту:
«посвідчення адвоката України»
 
Відхилено   ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист»;
 
81. доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
82. «3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.
 
-42- Найєм М..
у абзаці одинадцятому підпункту 10 слова «Паспорт громадянина України» замінити новим абзацом такого змісту:
«3. Паспорт громадянина України виготовляється двох типів, і видається особі за її вибором: з безконтактним електронним носієм або без безконтактного електронного носія.».
 
Відхилено   «3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.
 
    -43- Продан О.П.
У абзаці слово «містить» замінити словами «може містити».
 
Відхилено    
83. Посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.
 
-44- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.
 
    -45- Геращенко А.Ю.
Після слів «Посвідчення особи на повернення в Україну,» доповнити словами «тимчасове посвідчення громадянина України»
 
Враховано    
84. 4. Особам, які відмовляються від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. У цьому разі особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, до безконтактного електронного носія якого не внесені відцифровані відбитки пальців рук.»;
 
-46- Найєм М..
Абзац тринадцятий підпункту 10 викласти у такій редакції:
«4. Особам, які бажають внести відцифровані відбитки пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України забезпечується таке право за їхньою заявою»
 
Враховано редакційно   4. Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про внесення або відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи до безконтактного електронного носія»;
 
85. 11) у статті 14:
 
   11) у статті 14:
 
86. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
87. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
88. «6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.»;
 
   «6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації»;
 
89. 12) у статті 15:
 
   12) у статті 15:
 
90. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
91. «1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів та з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
   «1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів та з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
92. Бланки документів, які не містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
   Бланки документів, які не містять безконтактного електронного носія, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
93. 2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноважених суб’єктів.»;
 
-47- Геращенко А.Ю.
слова «за поданням уповноважених суб’єктів» виключити
 
Враховано   2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
94. у частині п’ятій слова «імплантована безконтактна інтегральна схема (далі - безконтактний електронний носій)» замінити словами «імплантовано безконтактний електронний носій»;
 
   у частині п’ятій слова «імплантована безконтактна інтегральна схема (далі - безконтактний електронний носій)» замінити словами «імплантовано безконтактний електронний носій»;
 
95. у частині шостій слова «повинні містити безконтактний електронний носій» замінити словами «містять безконтактний електронний носій (у випадках, передбачених цим Законом)»;
 
   у частині шостій слова «повинні містити безконтактний електронний носій» замінити словами «містять безконтактний електронний носій (у випадках, передбачених цим Законом)»;
 
96. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
97. «Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, крім органів місцевого самоврядування та органів влади Автономної Республіки Крим, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України.»;
 
-48- Геращенко А.Ю.
викласти в такій редакції:
«Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1, 2, 5, 6 і 8 частини першої статті 2 цього Закону, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України.».
 
Враховано   «8. Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1, 2, 5, 6 і 8 частини першої статті 2 цього Закону, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що належать до сфери управління Національного банку України «;
 
98. 13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
99. «Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
   «Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
100. 1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
101. 2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені законодавством України, повідомити уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу документа, та органу внутрішніх справ, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу документа, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
-49- Семенуха Р.С.
Друге речення абзацу викласти в такій редакції:
"Про втрату або викрадення за кордоном документа, що дає право особі на виїзд з України та в'їзду в Україну, заявник зобов'язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб'єкта, який здійснив видачу документа, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України та Інтерпол, із зазначенням внесеної до документа інформації".
 
Враховано редакційно   2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інші її законні представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені законодавством, повідомити уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу документа, та органам Національної поліції, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа, що дає право особі на виїзд з України та в’їзд в Україну за кордоном, заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, Національне центральне бюро Інтерполу в Україні із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
    -50- Геращенко А.Ю.
в абзаці четвертому слова «органу внутрішніх справ» замінити словами «органам Національної поліції»;
друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:
«Про втрату або викрадення документа, що дає право особі на виїзд з України та виїзд в Україну за кордоном, заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу із зазначенням внесеної до документа інформації.»;
 
Враховано редакційно    
102. 3. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
-51- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   3. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
103. 4. Головний обчислювальний центр проводить автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
   4. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
104. 5. За фактом виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
   5. За фактом виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
105. 6. Рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника.
 
-52- Геращенко А.Ю.
викласти в такій редакції:
«6. Рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається Розпорядником Реєстру, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, капітаном морського порту за результатами ідентифікації заявника.»;
 
Враховано редакційно   6. Рішення про оформлення документа, у тому числі замість втраченого або викраденого, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається розпорядником Реєстру, Міністерством закордонних справ, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, капітаном морського порту за результатами ідентифікації заявника.
 
106. Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
   Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
107. 7. Уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
-53- Продан О.П.
після слова «документа» доповнити словом «виключно»
 
Враховано   7. Уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, має право відмовити заявникові у видачі документа виключно у разі, якщо:
 
    -54- Геращенко А.Ю.
після слів «Уповноважений суб’єкт» доповнити словами «якщо інше не передбачене цим Законом»
 
Враховано    
108. 1) за видачею документа звернувся заявник, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
   1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
109. 2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
   2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
110. 3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
-55- Продан О.П.
У абзаці 13 пункту 13 частини 3 розділу І законопроекту слова «усіх документів та інформації» замінити словами «усіх визначених законом документів».
 
Враховано редакційно   3) заявник не подав усіх визначених законодавством документів, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
111. 4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
   4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
112. У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
   У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
113. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
 
   Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
 
114. За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
-56- Геращенко А.Ю.
виключити
 
Враховано      
115. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
-57- Геращенко А.Ю.
виключити
 
Враховано      
116. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.
 
-58- Геращенко А.Ю.
виключити
 
Враховано      
117. 8. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і строки, визначені законодавством України, здаються уповноваженому суб’єкту, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном, - ЗДУ.
 
-59- Геращенко А.Ю.
після слова «документ» доповнити словами «якщо інше не передбачене цим Законом»;
 
Враховано   8. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи в порядку і строки, визначені законодавством, здаються уповноваженому суб’єкту, який видав такий документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном — ЗДУ.
 
118. 9. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.
 
-60- Геращенко А.Ю.
після слова «суб’єкт» доповнити словами «якщо інше не передбачене цим Законом»;
 
Враховано   9. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.
 
119. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України «Про громадянство України», зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту, що здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном, - ЗДУ.
 
-61- Геращенко А.Ю.
після слів «підтверджують громадянство України» словами «крім посвідчення особи моряка, виданого іноземцю або особі без громадянства, яка має право на постійне або тимчасове проживання в Україні,»
 
Враховано   Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України «Про громадянство України», зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, крім посвідчення особи моряка, виданого іноземцю або особі без громадянства, яка має право на постійне або тимчасове проживання в Україні, уповноваженому суб’єкту, який здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном — ЗДУ.
 
120. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
 
-62- Геращенко А.Ю.
після слів «цей документ» доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Законом,»
 
Враховано   Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а в разі втрати або викрадення за кордоном — найближчій ЗДУ.
 
121. 10. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку.»;
 
   10. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку»;
 
122. 14) у статті 19:
 
   14) у статті 19:
 
123. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
124. в абзаці першому слова «відповідно до документів ІСАО» замінити словами «з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)»;
 
   в абзаці першому слова «відповідно до документів ІСАО» замінити словами «з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)»;
 
125. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
126. «За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.»;
 
   «За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України»;
 
127. у першому реченні частини третьої слова «законами України» замінити словами «законодавством України»;
 
-63- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   у частині третій:
у першому реченні слова «законами України» замінити словом «законодавством»;
друге речення доповнити словами «та у разі використання його як засіб електронного цифрового підпису - вимогам законодавства у сфері електронного цифрового підпису»;
 
    -64- Данченко О.І.
друге речення доповнити словами «та у разі використання його в якості засобу електронного цифрового підпису - вимогам законодавства у сфері електронного цифрового підпису»;
 
Враховано    
128. 15) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
   15) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
129. «Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
 
   «Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
 
130. 1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір.
 
   1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір.
 
131. За реєстрацію місця проживання/місця перебування особи справляється адміністративний збір.
 
-65- Продан О.П.
Виключити
 
Враховано      
    -66- Геращенко А.Ю.
виключити
 
Враховано    
132. Адміністративний збір справляється у порядку, визначеному цим Законом.
 
   Адміністративний збір справляється у порядку, визначеному цим Законом.
 
133. Вартість адміністративної послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах граничної вартості адміністративної послуги, встановленої цим Законом.
 
-67- Найєм М..
абзац шостий виключити
 
Відхилено   Вартість адміністративної послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах граничної вартості адміністративної послуги, встановленої цим Законом.
 
134. Консульський збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
   Консульський збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
135. 2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.
 
-68- Найєм М..
- абзаци восьмий та дев'ятий викласти у такій редакції:
«2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість бланка документа та його персоналізації.
За адміністративні послуги, визначені цим Законом, розмір адміністративного збору складає;»
 
Відхилено   2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.
 
136. Гранична вартість адміністративної послуги:
 
-69- Продан О.П.
викласти в такій редакції: «Граничний розмір адміністративного збору»
 
Відхилено   Гранична вартість адміністративної послуги:
 
137. 1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк:
 
-70- Найєм М..
абзаци десятий-дванадцятий замінити наступними абзацами такого змісту:
1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм_у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,15 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,3 мінімальної заробітної плати;
1-1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,075 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,15 мінімальної заробітної плати;
 
Відхилено   1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк:
 
138. не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 1 мінімальної заробітної плати;
 
   не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
139. не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
   не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
140. 2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:
 
-71- Найєм М..
- абзаци тринадцятий - шістнадцятий викласти у такій редакції:
«2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,35 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети -0,7 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через 3 робочих дня з дня оформлення заяви-анкети у випадку наявності обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0,35 мінімальної заробітної плати».
 
Відхилено   2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:
 
141. не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
-72- Продан О.П.
у абзаці число «0,2» замінити числом «0,3»
 
Відхилено   не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
142. не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-73- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 мінімальної заробітної плати;
 
    -74- Геращенко А.Ю.
цифру «10» замінити цифрою «7»
 
Враховано    
143. не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня оформлення заяви-анкети за наявності обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
-75- Продан О.П.
у абзаці число «0,2» замінити числом «0,3»
 
Відхилено   не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети за наявності обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0,4 мінімальної заробітної плати;
 
    -76- Геращенко А.Ю.
цифру «0,2» замінити цифрою «0,4»
 
Враховано    
144. 3) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця у строк протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням документа - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-77- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   3) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -78- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
145. 4) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-79- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   4) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -80- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
146. 5) за оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-81- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   5) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -82- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
147. 6) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на постійне проживання у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-83- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   6) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на постійне проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -84- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
148. 7) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-85- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   7) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -86- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
149. 8) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін картки мігранта у строк протягом 10 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-87- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   8) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін картки трудового мігранта у строк протягом 10 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -88- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2» та після слова «картки» доповнити словом «трудового»
 
Враховано    
150. 9) за оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-89- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   9) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа — 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -90- Геращенко А.Ю.
викласти у такій редакції:
«9) за оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням документа — 0,2 мінімальної заробітної плати;»
 
Враховано    
151. 10) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням документа - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
-91- Продан О.П.
абзаці число «0,4» замінити числом «0,6»
 
Відхилено   10) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
    -92- Геращенко А.Ю.
цифру «0,4» замінити цифрою «0,2»
 
Враховано    
152. 11) за реєстрацію місця проживання/місця перебування особи у строк протягом 1 дня - у розмірі 0, 05 мінімальної заробітної плати.
 
-93- Найєм М..
виключити
 
Враховано   11) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи моряка у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,4 мінімальної заробітної плати;
12) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,1 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2 мінімальної заробітної плати.
 
    -94- Геращенко А.Ю.
викласти у такій редакції:
«11) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи моряка у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,4 мінімальної заробітної плати.
12)за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,1 мінімальної заробітної плати;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2 мінімальної заробітної плати.»
 
Враховано    
153. Вартість бланків документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію.
 
-95- Найєм М..
виключити
 
Відхилено   Вартість бланків документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію.
 
    -96- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено    
154. 3. Гранична вартість адміністративної послуги визначається у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів.
 
-97- Найєм М..
абзац двадцять сьомий викласти у новій редакції:
«Розмір адміністративного збору визначається у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів. Розмір адміністративного збору є однаковим в усіх уповноважених суб'єктів. Стягнення додаткових платежів за адміністративну послугу забороняється».
 
Відхилено   3. Гранична вартість адміністративної послуги визначається у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну.
 
    -98- Продан О.П.
слова «Гранична вартість адміністративної послуги» замінити словами «Граничний розмір адміністративного збору».
 
Відхилено    
155. 4. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється.
 
-99- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   4. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється.
 
    -100- Геращенко А.Ю.
слова «посвідчення особи моряка» виключити
 
Враховано    
156. За оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється.
 
-101- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено   За оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється.
 
157. За оформлення паспорта громадянина України вперше особі, яка не досягла 18 років, адміністративний збір не справляється.
 
-102- Данченко О.І.
слова «особі, яка не досягла 18 років» виключити
 
Немає висновку   За оформлення паспорта громадянина України вперше адміністративний збір не справляється.
 
158. У випадках, передбачених частиною сьомою статті 27 цього Закону, а також за рішенням керівника ЗДУ у разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина його сплатити, консульський збір за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну не справляється.
 
   У випадках, передбачених частиною сьомою статті 27 цього Закону, а також за рішенням керівника ЗДУ у разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина його сплатити, консульський збір за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну не справляється.
 
159. 5. Кошти, отримані як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, в розмірі вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30 відсотків вартості адміністративної послуги перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
-103- Продан О.П.
Виключити
 
Відхилено   5. Кошти, отримані як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у розмірі вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30 відсотків вартості адміністративної послуги перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
160. 6. Сплата адміністративного збору (консульського збору) підтверджується відповідними документами, що додаються до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.»;
 
   6. Сплата адміністративного збору (консульського збору) підтверджується відповідними документами, що додаються до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом»;
 
161. 16) у статті 21:
 
   16) у статті 21:
 
162. у частині першій слова «на території України» виключити;
 
   у частині першій слова «на території України» виключити;
 
163. частини другу, третю, п’яту, восьму і дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частини другу, третю, п’яту, шосту, сьому, восьму і дев’яту викласти в такій редакції:
 
164. «2. Кожен громадянин України, який досягнув чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
 
-104- Семенуха Р.С.
викласти в такій редакції:
"2. Кожен громадянин України, який досягнув чотирнадцятирічного віку та постійно проживає на території України, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України."
 
Відхилено   «2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
 
165. Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
166. 3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на 10 років.»;
 
   3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на 10 років»;
 
167. «5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру та уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.»;
 
-105- Найєм М..
у підпункті 16:
- після абзацу сьомого доповнити двома новим абзацами такого змісту: «частину 7 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
"15) місце проживання особи"«
 
Відхилено   5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру або уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.
6. Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. Паспорт громадянина України вперше видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.
7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) унікальний номер запису в Реєстрі;
8) номер документа;
9) дата закінчення строку дії документа;
10) дата видачі документа;
11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
12) місце народження;
13) відцифрований образ обличчя особи;
14) відцифрований підпис особи;
15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі відсутності податкового номера або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється прочерк.
 
    -106- Продан О.П.
Друге речення абзацу виключити.
 
Відхилено    
    -107- Геращенко А.Ю.
слово «та» замінити словом «або».
 
Враховано    
    -108- Геращенко А.Ю.
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту.
«6. Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. Паспорт громадянина України вперше видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.»;
 
Враховано    
    -109- Семенуха Р.С.
після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«частину 7 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) або повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі відсутності податкового номеру або повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється прочерк.
 
Враховано    
168. «8. Паспорт громадянина України містить написи українською та англійською мовами.»;
 
-110- Геращенко А.Ю.
доповнити словами: «а також напис українською мовою «Паспорт громадянина України є власністю України
 
Враховано   8. Паспорт громадянина України містить написи українською та англійською мовами, а також напис українською мовою: «Паспорт громадянина України є власністю України».
 
169. «9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, який досягнув вісімнадцятирічного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-111- Найєм М..
- доповнити двома новими абзацами такого змісту: «доповнити статтю новою частиною 10 такого змісту:
"10. У разі зміни місця проживання громадянина - на зворотному боці паспорта вклеюється наліпка із зазначенням адреси зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання/перебування власника паспорта. Технічні вимоги до порядку внесення інформації про зміну місця проживання у паспорті громадянина України визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, який досяг вісімнадцятирічного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація»;
 
    -112- Геращенко А.Ю.
доповнити абзацом: «До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація»
 
Враховано    
    -113- Продан О.П.
після слів «вісімнадцятирічного віку,» доповнити словами «у визначених законом випадках».
 
Відхилено    
170. 17) у статті 22:
 
   17) у статті 22:
 
171. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
172. слова «за кордоном» виключити;
 
   слова «за кордоном» виключити;
 
173. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
174. «Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.»;
 
   «Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон»;
 
175. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
176. «5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні - розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.»;
 
   «5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону»;
 
177. у частині десятій слова «розпорядником Реєстру» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України»;
 
-114- Шпенов Д.Ю.
виключити
 
Враховано      
    -115- Геращенко А.Ю.
виключити
 
Враховано    
178. у частині дванадцятій цифри «30» і «10» замінити відповідно цифрами «20» і «7»;
 
-116- Продан О.П.
Абзац викласти в такій редакції:
«у частині дванадцятій цифру "30" замінити цифрою "20";»
 
Враховано редакційно   у частині дванадцятій цифри та слово «30 календарних» замінити цифрами та словом «20 робочих», а цифри «10» - словом «сім»;
 
179. у частині шістнадцятій слова «та обмін» виключити, а після слів «чи ЗДУ» доповнити словами «або МЗС»;
 
-117- Шпенов Д.Ю.
виключити
 
Враховано      
180. 18) у статті 23:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
доповнити статтю після частини п’ятої новою частиною шостою такого змісту:
«6. Усі друковані написи у дипломатичному паспорті України, у тому числі відомості про особу, зазначаються українською та англійською мовами.».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
19) у статті 24:
назву статті доповнити словом «України»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
частину п’яту доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) дата народження; «;
 
   18) у статті 23:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну»;
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Усі друковані написи у дипломатичному паспорті України, у тому числі відомості про особу, зазначаються українською та англійською мовами».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
19) у статті 24:
назву доповнити словом «України»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну»;
частину п’яту доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) дата народження»;
 
181. 20) у статті 25:
 
-118- Матузко О.О.
статтю 25 викласти у такій редакції:
«Стаття 25. Посвідчення особи моряка
1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.
Посвідчення особи моряка може бути видане будь-якій особі, що звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, що шукають роботу у центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).
Посвідчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України і в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення особи моряка зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.
4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.
5. Оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюється капітаном морського порту .
6. Оформлення, видача, обмін, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Посвідчення особи моряка видається заявникові не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
71. Капітан морського порту має право відмовити заявникові у видачі посвідчення особи моряка у разі, якщо:
1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку;
2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до капітана морського порту з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
8. Посвідчення особи моряка видається на десять років.
9. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України, особа зобов’язана негайно повідомити про це капітана судна, де вона працює, та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також капітана морського порту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення — також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує капітана морського порту, який здійснив видачу документа, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та ЗДУ
Рішення про оформлення посвідчення особи моряка замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається капітаном морського порту.
Замість втраченого або викраденого посвідчення особи моряка капітан морського порту, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.
Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов’язана здати знайдений документ для знищення капітану морського порту, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
91. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка або смерті особи її документ у порядку і строки, визначені законодавством України, здаються капітану морського порту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном — ЗДУ.
10. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) ім'я особи;
7) громадянство;
8) дата народження;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) капітан морського порту, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ обличчя особи;
16) відцифрований підпис особи.
11. Посвідчення особи моряка містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків».»
 
Враховано редакційно   20) статтю 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Посвідчення особи моряка
1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.
Посвідчення особи моряка може бути видано будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).
Посвідчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України і в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення особи моряка зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.
4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.
5. Оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюється капітаном морського порту .
6. Оформлення, видача, обмін, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Посвідчення особи моряка видається заявникові не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
8. Капітан морського порту має право відмовити заявникові у видачі посвідчення особи моряка у разі, якщо:
1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку;
2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
3) заявник не подав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до капітана морського порту з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
9. Посвідчення особи моряка видається на десять років.
10. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітана судна, на якому вона працює, та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також капітана морського порту, який видав посвідчення, а у разі викрадення — також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує капітана морського порту, який видав документ, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
Рішення про оформлення посвідчення особи моряка замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається капітаном морського порту.
Замість втраченого або викраденого посвідчення особи моряка капітан морського порту після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.
Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов’язана здати знайдений документ для знищення капітану морського порту, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
11. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка або смерті особи її документ у порядку і строки, визначені законодавством, здається капітану морського порту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном — ЗДУ.
12. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) ім'я особи;
7) громадянство;
8) дата народження;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) капітан морського порту, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ обличчя особи;
16) відцифрований підпис особи.
13. Посвідчення особи моряка містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків»;
 
182. у частині четвертій цифри «16» замінити цифрами «32»;
 
      
183. частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
      
184. «6. Посвідчення особи моряка видається на десять років.
 
      
185. 7. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити про це капітану судна, де вона працює, та/або керівнику підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій ЗДУ.»;
 
      
186. 21) у статті 26:
 
   21) у статті 26:
 
187. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частини першу, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
188. «1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салона, осіб авіаційного персоналу, які не входять до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.»;
 
-119- Найєм М..
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
«у частині восьмій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері використання повітряного простору України» словами «уповноваженому органу з питань цивільної авіації»;
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. У разі втрати або викрадення посвідчення члена екіпажу на території України, особа зобов’язана негайно повідомити про це командира повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, керівникові суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта), а у разі викрадення — також орган внутрішніх справ.
Про факт втрати або викрадення посвідчення члена екіпажу керівник суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта) негайно повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.
Про втрату або викрадення посвідчення члена екіпажу за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ.»;
«доповнити десятою і одинацятою частинами:
«10. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) місце роботи (код);
8) посада;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) номер документа;
11) дата закінчення строку дії документа;
12) відцифрований образ обличчя особи;
13) відцифрований підпис особи;
14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи.
15) місце видачі.
11. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення члена екіпажу є власністю України» і текст українською та англійською мовами: «Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням дійсного посвідчення».»
 
Враховано редакційно   «1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салона, осіб авіаційного персоналу, які не належать до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах»;
«5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Посвідчення члена екіпажу видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання»;
у частині восьмій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері використання повітряного простору України» замінити словами «уповноваженому органу з питань цивільної авіації»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Про втрату або викрадення посвідчення члена екіпажу на території України особа зобов’язана негайно повідомити командира повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, керівника суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта), а в разі викрадення — також орган Національної поліції.
Про факт втрати або викрадення посвідчення члена екіпажу керівник суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта) негайно повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.
Про втрату або викрадення посвідчення члена екіпажу за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ»;
доповнити частинами десятою і одинадцятою такого змісту:
«10. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) місце роботи (код);
8) посада;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) номер документа;
11) дата закінчення строку дії документа;
12) відцифрований образ обличчя особи;
13) відцифрований підпис особи;
14) уповноважений орган, який видав документ, та відцифрований підпис посадової особи;
15) місце видачі.
11. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення члена екіпажу є власністю України. Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням цього посвідчення»;
 
189. у частині дев’ятій:
пункт 7 після слів «місце роботи» доповнити словом « (код)»;
пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи; «;
пункт 16 виключити;
доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
«10. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення члена екіпажу є власністю України» і текст українською та англійською мовами: «Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням дійсного посвідчення».»;
22) у статті 27:
частину першу викласти в такій редакції:
1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:
 
   22) у статті 27:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:
 
190. 1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну;
 
-120- Продан О.П.
У абзаці слово «та» замінити на слова «та/або».
 
Відхилено   1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну;
 
191. 2) якщо строк дії таких документів закінчився;
 
-121- Продан О.П.
викласти в такій редакції:
«2) якщо строк дії документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну, закінчився;»
 
Відхилено   2) якщо строк дії таких документів закінчився;
 
192. 3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;
 
-122- Продан О.П.
викласти в такій редакції:
«3) якщо встановлено, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну, є недійсним з інших причин;».
 
Відхилено   3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;
 
193. 4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
 
   4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну»;
 
194. пункт 2 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
195. «2) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну; або документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин (крім випадків, якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну); «;
 
   «2) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, або документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин (крім випадків, якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну)»;
 
196. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
197. «7. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення особи на повернення в Україну може бути оформлене і видане на ім’я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рішення про його примусову депортацію з відповідної держави.»;
 
-123- Шпенов Д.Ю.
доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
"12. У разі наявності обставин, що доводять неспроможність особи сплатити консульський збір, керівником закордонної дипломатичної установи може бути прийнято рішення про видачу такій особі посвідчення особи на повернення в Україну без справляння консульського збору.
За видачу посвідчення у випадках, передбачених частиною сьомою цією статті, консульський збір не справляється".
 
Враховано редакційно в статті 20  «7. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення особи на повернення в Україну може бути оформлене і видане на ім’я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рішення про його примусову депортацію з відповідної держави»;
 
198. 23) статтю 28 виключити;
 
-124- Голубов Д.І.
виключити
 
Враховано      
    -125- Найєм М..
виключити
 
Враховано    
199. 24) у частині другій статті 29 слова «, що містить безконтактний електронний носій» виключити.
25) статті 31 і 32 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Посвідка на постійне проживання
1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.
2. Посвідка на постійне проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну.
3. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
5. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
5. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження;
5) унікальний номер запису в Реєстрі;
6) номер документа;
7) дата видачі документа;
8) дата закінчення строку дії документа;
9) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
10) відцифрований підпис особи;
11) підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання (код);
12) місце народження.
13) відцифрований образ обличчя особи.
6. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».»;
26) абзаци п’ятий - сьомий частини третьої статті 33 виключити;
 
-126- Ленський О.О.
пункт 26) виключити
 
Відхилено   23) у частині другій статті 29 слова «що містить безконтактний електронний носій» виключити;
24) статті 31 і 32 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Посвідка на постійне проживання
1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.
2. Посвідка на постійне проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну.
3. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
5. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
5. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження;
5) унікальний номер запису в Реєстрі;
6) номер документа;
7) дата видачі документа;
8) дата закінчення строку дії документа;
9) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
10) відцифрований підпис особи;
11) підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання (код);
12) місце народження;
13) відцифрований образ обличчя особи.
6. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
25) у частині третій статті 33:
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
«Сторінки з третьої до п'ятої призначені для особливих відміток»;
абзаци двадцять перший — двадцять другий виключити;
 
    -127- Найєм М..
у статті 33:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Сторінки з третьої до п'ятої призначені для особливих відміток»;
абзаци шостий — сьомий частини виключити;
 
Враховано    
    -128- Левченко Ю.В.
виключити
 
Відхилено    
    -129- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено    
200. 27) у частині третій статті 34:
 
-130- Найєм М..
доповнити таким абзацом:
«в абзаці першому цифру «16» замінити цифрою «32»;
«абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:
«Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток.»
 
Враховано   26) у частині третій статті 34:
в абзаці першому цифри «16» замінити цифрами «32»;
 
    -131- Продан О.П.
виключити
 
Відхилено    
201. абзац десятий виключити;
 
   абзац десятий виключити;
 
202. доповнити частину після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
203. «16) відцифрований образ обличчя особи.».
 
   «16) відцифрований образ обличчя особи».
 
204. У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;
 
-132- Найєм М..
доповнити таким абзацом:
«Сторінки з другої до п’ятої призначені для особливих відміток.»
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;
абзац двадцятий виключити;
абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
«Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток»;
 
205. абзаци двадцятий, двадцять другий - двадцять четвертий виключити;
 
-133- Ленський О.О.
у пункті 27) абзац шостий виключити
 
Відхилено   абзаци двадцять третій і двадцять четвертий виключити;
 
    -134- Левченко Ю.В.
виключити
 
Відхилено    
206. 28) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   27) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
207. «Стаття 35. Картка трудового мігранта
 
   «Стаття 35. Картка трудового мігранта
 
208. 1. Картка трудового мігранта є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, та підтверджує законні підстави для проживання в Україні.
 
-135- Данченко О.І.
доповнити реченням: «Перелік документів, що підтверджують намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, а також порядок їх надання встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   1. Картка трудового мігранта є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, яка має намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, та підтверджує законні підстави для проживання в Україні. Перелік документів, що підтверджують намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, а також порядок їх надання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
209. 2. Картка трудового мігранта є власністю України.
3. Картка трудового мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
Нижче розміщується така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
2) держава, в якій видано паспортний документ;
3) місце народження.
Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки трудового мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
4. Оформлення та видача картки трудового мігранта здійснюються розпорядником Реєстр.картка №
)
5. Строк дії картки трудового мігранта становить один рік.»;
29) доповнити Закон статтями 36 і 37 такого змісту:
«Стаття 36. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України.
3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формі книжечки, яка складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.
На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
На лівому форзаці надруковано текст: «Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту».
На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
1) відцифрований образ обличчя особи;
2) ім’я особи;
3) дата народження;
4) громадянство;
5) відцифрований підпис особи;
6) держава постійного проживання особи;
7) стать;
8) реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;
9) номер документа;
10) дата видачі документа;
11) дата закінчення строку дії документа;
12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
13) унікальний номер запису в Реєстрі.
4. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.
5. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п’ять років.»;
30) доповнити Закон статтею 37 такого змісту:
«Стаття 37. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України.
 
   2. Картка трудового мігранта є власністю України.
3. Картка трудового мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
Нижче розміщується така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
2) держава, в якій видано паспортний документ;
3) місце народження.
Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки трудового мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
4. Оформлення та видача картки трудового мігранта здійснюються розпорядником Реєстр.картка №
)
5. Строк дії картки трудового мігранта становить один рік»;
28) доповнити статтями 36 і 37 такого змісту:
«Стаття 36. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України.
3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формі книжечки, що складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.
На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
На лівому форзаці надруковано текст: «Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту».
На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
1) відцифрований образ обличчя особи;
2) ім’я особи;
3) дата народження;
4) громадянство;
5) відцифрований підпис особи;
6) держава постійного проживання особи;
7) стать;
8) реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;
9) номер документа;
10) дата видачі документа;
11) дата закінчення строку дії документа;
12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
13) унікальний номер запису в Реєстрі.
4. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.
5. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п’ять років.
Стаття 37. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України.
 
210. 3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
-136- Геращенко А.Ю.
Цифри «16» замінити на цифри «32»
 
Враховано   3. Документ виготовляється у формі книжечки, що складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 32 сторінок та сторінки даних.
 
211. На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
   На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
212. На сторінку даних інформація вноситься в такій послідовності:
 
   На сторінку даних інформація вноситься в такій послідовності:
 
213. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
214. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
215. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
216. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
217. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
218. 6) ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
219. 7) дата народження;
 
   7) дата народження;
 
220. 8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
221. 9) стать;
 
   9) стать;
 
222. 10) місце народження;
 
   10) місце народження;
 
223. 11) дата видачі документа;
 
   11) дата видачі документа;
 
224. 12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
   12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
225. 13) дата закінчення строку дії документа;
 
   13) дата закінчення строку дії документа;
 
226. 14) відцифрований підпис особи;
 
   14) відцифрований підпис особи;
 
227. 15) відцифрований образ обличчя особи.
 
   15) відцифрований образ обличчя особи.
 
228. На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
   На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
229. Четверта сторінка призначена для особливих відміток.
 
-137- Найєм М..
викласти у такій редакції:
«Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток.»
 
Враховано   Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток.
 
230. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою, якій надано додатковий захист, державного кордону.
 
   Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою, якій надано додатковий захист, державного кордону.
 
231. 4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.
 
   4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням такого документа.
 
232. 5. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови, що посвідчення видано на п’ять років.»;
 
   5. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови що посвідчення видано на п’ять років»;
 
233. 31) пункти 2 і 3 розділу V «Перехідні положення» виключити.
 
-138- Найєм М..
підпункт 31 викласти у такій редакції: «31) у розділі V "Перехідні положення": пункт 2 виключити;
пункт З викласти у такій редакції:
«3. За видачу громадянам України у віці від 14 до 16 років паспорта громадянина України, що передбачений цим Законом вперше адміністративний збір не стягується»
 
Відхилено   29) у розділі V «Перехідні положення»:
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Встановити, що за оформлення, видачу, обмін (замість втрачених чи викрадених) документів, передбачених цим Законом у формі книжечки, державне мито не стягується.
За видачу паспорта громадянина України у формі книжечки вперше державне мито не стягується».
 
    -139- Найєм М..
- пункти 3 та 4 виключити;
- пункт 7 доповнити новими абзацами такого змісту:
«забезпечити встановлення обладнання Розпорядника Реєстру для прийому заяв на виготовлення паспорта громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон у центрах надання адміністративних послуг;
заборонити встановлення обладнання Розпорядника Реєстру для прийому заяв на виготовлення паспорта громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон на будь-яких умовах у приміщеннях будь-яких суб'єктів господарювання. Укладені раніше цивільно-правові угоди розірвати;
розробити модуль (програмне забезпечення) для взаємодії органів місцевого самоврядування з Розпорядником Реєстру з урахуванням їх інституційної та фінансової спроможності, а також збалансуванням принципів пропорційності та економічності для захисту персональних даних».
 
Відхилено    
    -140- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтею 38 наступного змісту:
«Стаття 38. Посвідчення адвоката України
1.Посвідчення адвоката України документом, що посвідчує особу адвоката як громадянина України та підтверджує законні підстави зайняття адвокатською діяльністю.
2.До посвідчення адвоката України вноситься така інформація:
ім’я особи;
номер документа;
дата та номер рішення про видачу документа;
уповноважений суб’єкт, що видав документ (із зазначенням ім’я, посади особи що видала такий документ та печаткою такого суб’єкта»;
фотографія особи.
3.Посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.
4.Посвідчення адвоката України видається у формі картки за формою, що затверджується Радою адвокатів України.
3.В статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» зміни до п. 10 вилучити.
4.В статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» зміни до 8 вилучити.
 
Відхилено    
    -141- Геращенко А.Ю.
викласти у такій редакції:
«У розділі V «Перехідні положення»:
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Встановити, що за оформлення, видачу, обмін (замість втрачених чи викрадених) документів, передбачених цим Законом у формі книжечки, державне мито не стягується.
За видачу паспорта громадянина України у формі книжечки вперше, державне мито не стягується.»
 
Враховано    
234. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
235. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім підпунктів 25, 28 і 30 пункту 3 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, підпункту 29 пункту 3 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року, в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.
 
-142- Геращенко А.Ю.
викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2016 року, крім підпунктів 25, 28 і 30 пункту 3 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, підпункту 29 пункту 3 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року, в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2016 року, крім підпунктів 24, 27 і 28 пункту 3 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, підпункту 28 пункту 3 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року, в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.
 
236. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
237. 3. Установити, що на формування адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, не поширюється дія частини п’ятої статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги».
 
-143- Геращенко А.Ю.
Після слів «чи її спеціальний статус,» замінити текст словами «а також на надання адміністративних послуг, передбачених цим Законом, не поширюється дія частини п’ятої статті 11 та частини восьмої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»
 
Враховано   3. Установити, що на формування адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також на надання адміністративних послуг, передбачених цим Законом, не поширюється дія частини п’ятої статті 11 та частини восьмої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».
 
    -144- Данченко О.І.
слова «та продовження строку дії» виключити.
 
Враховано    
238. 4. Установити, що органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від сплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевих бюджетів, а також приймати рішення щодо компенсації таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
   4. Установити, що органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевих бюджетів, а також приймати рішення про компенсацію таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
239. 5. Установити, що проїзні документи дитини, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії і можуть використовуватися для виїзду з України і в’їзду в Україну осіб, на ім’я яких вони видані.
 
-145- Геращенко А.Ю.
викласти в такій редакції:
«5. Установити, що документи, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони були видані.»
 
Враховано   5. Установити, що:
документи, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони видані;
паспорти громадян України, в які громадяни України в установленому законодавством України порядку не вклеїли нову фотокартку після досягнення ними 25- або 45-річного віку, надають громадянам право в'їзду в Україну з держав, з якими укладені міжнародні угоди, які дозволяють в’їзд-виїзд на територію іншої держави за паспортом громадянина України.
 
    -146- Данченко О.І.
Доповнити частиною наступного змісту: «паспорти громадян України, в які громадяни України в установленому законодавством України порядку не вклеїли нову фотокартку після досягнення ними 25- або 45-річного віку, надають громадянам право в'їзду в Україну з держав, з якими укладені міжнародні угоди, які дозволяють в’їзд-виїзд на територію іншої держави за паспортом громадянина України».
 
Враховано    
240. 6. Установити, що в разі, коли під час розгляду заяви-анкети для внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру вперше така особа не надала документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, розпорядник Реєстру здійснює її ідентифікацію, а в разі, коли особу не буде ідентифіковано, розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних».
 
-147- Геращенко А.Ю.
викласти в такій редакції:
«6. Установити, що в разі, коли під час розгляду заяви-анкети для внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру вперше така особа не надала документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, розпорядник Реєстру здійснює її ідентифікацію, а в разі, коли особу не буде ідентифіковано, розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних».
 
Враховано   6. Установити, що в разі, якщо під час розгляду заяви-анкети для внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру вперше така особа не подала документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, розпорядник Реєстру здійснює її ідентифікацію, а якщо особу не буде ідентифіковано, розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи з метою оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів отримує прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних».
 
241. 7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
242. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
243. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
244. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
245. Голова
 
      
246. Верховної Ради України