Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 3-4, ст. 21):
 
   1. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) такі зміни:
 
4.

 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій статті 54 слова «за постановою начальника арештного дому» замінити словами «в порядку, визначеному статтями 134, 135 цього Кодексу»;
 
Враховано   1) у частині третій статті 54 слова «за постановою начальника арештного дому» замінити словами «в порядку, визначеному статтями 134, 135 цього Кодексу»;
2) статтю 69 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Стягнення у виді поміщення в дисциплінарний ізолятор застосовується в порядку, визначеному статтями 134, 135 цього Кодексу»;
 
    -2- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 60 КВК України після слів: «до праці» доповнити словами: «за їх згодою при умові наявності можливості їх утримання за власні кошти».
 
Відхилено Не узгоджується з вимогами КК України   
    -3- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 69 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Стягнення у виді поміщення в дисциплінарний ізолятор застосовується в порядку, визначеному статтями 134, 135 цього Кодексу.»;
 
Враховано    
5. 1) у статті 130:
 
   3) текст статті 130 викласти в такій редакції:
 
6. частину першу викласти у такій редакції:
 
-4- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 130 КВК в редакції ухваленій в першому читанні виключити слова: «користування одягом, преметами побуту та першої потреби».
 
Враховано      
    -5- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 130:
1) абзаци п’ятий та сьомий виключити;
 
Враховано редакційно    
7. «1. За виконання покладених обов’язків та правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами внутрішнього розпорядку колонії; дотримання правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці до осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи заохочення:
 
-6- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «частину першу статті 130 викласти у такій редакції:
«1.За виконання покладених обов’язків та правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами внутрішнього розпорядку колонії; дотримання правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці до осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи заохочення: подяка;
дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
нагородження похвальною грамотою;
присвоєння почесного звання «кращий за професією», «відмінник навчання», «кращий за поведінкою», «активний учасник самодіяльності» тощо;
грошова премія;
нагородження цінним подарунком за вибором засудженого;
переведення на поліпшені умови тримання;
надання додаткового короткострокового або тривалого побачення;
дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби в сумі до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати:
збільшення тривалості прогулянки засуджени, які тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, до двох годин»
 
Враховано частково   «1. За виконання покладених обов’язків та додержання правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами внутрішнього розпорядку колонії, дотримання правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи заохочення:
 
8. подяка;
 
-7- Мірошниченко Ю.Р.
в абзаці дев’ятому ч. 1 ст. 130 КВК слова та символи « (за винятком засуджених, які тримаються в виправних колоніях максимального рівня безпеки)» замінити словами «засудженим, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання та середнього рівня безпеки».
 
Враховано редакційно   подяка;
 
9. дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
 
   дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
 
10. нагородження похвальною грамотою;
 
   нагородження похвальною грамотою;
 
11. присвоєння почесного звання «кращий за професією», «відмінник навчання», «кращий за поведінкою», «активний учасник самодіяльності» тощо;
 
   присвоєння почесного звання «кращий за поведінкою», «активний учасник самодіяльності» тощо;
 
12. грошова премія;
 
   виплата грошової премії;
 
13. нагородження цінним подарунком за вибором засудженого;
 
   нагородження подарунком;
 
14. переведення на поліпшені умови тримання;
 
   переведення на поліпшені умови тримання;
 
15. надання додаткового права (за вибором засудженого):користування одягом, предметами побуту та першої потреби; додаткового короткострокового або тривалого побачення; виїзду за межі колонії з метою відвідування рідних до 7 діб (за винятком засуджених, які тримаються в виправних колоніях максимального рівня безпеки)»;
 
-8- Немировський А.В.
Абзац дев’ятий частини першої статті 130 КВК України після слів «виїзду за межі колонії з метою відвідування рідних до 7 діб» доповнити словами: «засудженим, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, а також дільницях соціальної реабілітації випраних колоній середнього рівня безпеки».
 
Враховано редакційно   надання дозволу для виїзду за межі колонії з метою відвідування рідних до семи діб засудженим, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання та середнього рівня безпеки;
надання додаткового короткострокового або тривалого побачення;
дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби в сумі до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
збільшення тривалості прогулянки засудженим, які тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, до двох годин»;
 
16. частину 2 виключити;
 
-9- Левченко Ю.В.
Частину другу статті 130 КВК України залишити.
 
Відхилено . Не є заходом заохочення. Врегульовано статтями 81, 82 КК України.     
    -10- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 130 змінити назву, і викласти її у такій редакції
«Стаття 130. Заохочення, що надаються особам, позбавленим волі»
частину першу викласти у такій редакції:
«1. За виконання покладених обов’язків та правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами внутрішнього розпорядку колонії; дотримання правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці до осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, засудженим можуть надаватися такі заохочення:
подяка;
дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
нагородження похвальною грамотою;
присвоєння почесного звання «кращий за професією», «відмінник навчання», «кращий за поведінкою», «активний учасник самодіяльності» тощо;
грошова премія;
нагородження цінним подарунком за вибором засудженого;
переведення на поліпшені умови тримання;
збільшення тривалості прогулянки засудженим, які тримаються в дільницях посиленого контролю і приміщеннях камерного типу, до двох годин;
надання (за вибором засудженого): додаткового короткострокового або тривалого побачення; дозволу на виїзд за межі колонії з метою відвідування рідних до 7 діб (за винятком засуджених, які тримаються в виправних колоніях максимального рівня безпеки).»;
частину другу виключити.
 
Враховано частково    
17. 2) доповнити статтю 131 частинами восьмою і дев’ятою такого змісту:
 
   4) статтю 131 доповнити частинами восьмою і дев’ятою такого змісту:
 
18. «8. Адміністрація колонії зобов’язана щомісячно проводити оцінку поведінки особи, її ставлення до праці, навчання, участі у роботі самодіяльних організацій та мотивовано приймати рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів заохочення. Прийняте рішення відображається в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи та доводиться до відома особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, під розпис.
 
-11- Мірошниченко Ю.Р.
Частину восьму статті 131 КВК в редакції проекту, після слів: «до праці» доповнити словами: «у тому числі з виконання вимог частини п’ятої статті 118 цього Кодексу».
 
Враховано   «8. Адміністрація колонії зобов’язана щоквартально проводити оцінювання поведінки особи, її ставлення до праці, у тому числі з виконання вимог частини п’ятої статті 118 цього Кодексу, навчання, участі в роботі самодіяльних організацій та приймати вмотивоване рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів заохочення. Прийняте рішення відображається в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи та доводиться до відома особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, під підпис.
 
    -12- Мірошниченко Ю.Р.
Викласти частину восьму статті 131 в такій редакції:
«8. Адміністрація колонії зобов’язана щомісячно проводити оцінку поведінки особи, її ставлення до праці, у тому числі з виконання вимог частини п’ятої статті 118 цього Кодексу, навчання, участі у роботі самодіяльних організацій та мотивовано приймати рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів заохочення».
 
Враховано частково    
    -13- Мірошниченко Ю.Р.
Частину восьму статті 131 викласти в такій редакції:
«8. Адміністрація колонії зобов’язана щоквартально проводити оцінку поведінки особи, її ставлення до праці, навчання, участі у роботі самодіяльних організацій та мотивовано приймати рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів заохочення. Прийняте рішення відображається у щоденнику індивідуальної роботи із засудженим та доводиться до відома особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, під розпис.».
 
Враховано частково , з урахуванням поправки № 12   
19. 9. Інформація про осіб, до яких застосовано заохочення, з метою виховного впливу на інших засуджених може поширюватись у місцевій стінгазеті, радіо, на зібраннях засуджених, доводитись родичам»;
 
-14- Мірошниченко Ю.Р.
У частині дев’ятій статті 131 після слів «впливу на інших засуджених» доповнити словами «за згодою засудженого».
 
Враховано   9. Інформація про осіб, до яких застосовано заохочення, з метою виховного впливу на інших засуджених, за згодою засудженого, може поширюватися через місцеву стінгазету, радіо, на зібраннях засуджених, доводитися до відома родичів»;
 
    -15- Мірошниченко Ю.Р.
Частину дев’яту статті 131 виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 поправку № 14   
20. 9) доповнити Кримінально-виконавчий кодекс України статтями 131-1 і 131-2 у такій редакції:
 
-16- Ленський О.О.
Пункт 9 розділу І проекту виключити, оскільки визначення «дисциплінарного проступку» та обставин, що виключають дисциплінарну відповідальність» виходить за межі регулювання кримінально-виконавчого закону.
 
Відхилено   5) доповнити статтями 131-1 і 131-2 такого змісту:
«Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку
 
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Статті 131-1 і 131-2 виключити.
 
Відхилено    
21. «Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку
 
-18- Немировський А.В.
Стаття 131-1 у пункті 9 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку
Дисциплінарним проступком особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на правовідносини у сфері виконання покарань шляхом невиконання або неналежного виконання покладених обов’язків, порушення заборон чи обмежень»..
Пропонується конкретизувати форму вини дисциплінарного проступку - умисел чи необережність, та виключити настання певних наслідідків у виді шкоди, формалізувавши таким чином склад дисциплінарного проступку,
 
Враховано редакційно   1. Дисциплінарним проступком особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на встановлений порядок у сфері виконання покарань, вчинене цією особою.
 
22. Дисциплінарним проступком особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на правовідносини у сфері виконання покарань та спричинила завдання їм шкоди шляхом невиконання або неналежного виконання покладених обов’язків, порушення заборон чи обмежень.
 
-19- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 131-1 КВК в редакції проекту абзац другий виключити.
 
Відхилено   2. Персонал установи виконання покарань зобов’язаний довести наявність у діях чи бездіяльності особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, усіх ознак дисциплінарного проступку. Відсутність таких ознак виключає застосування до особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення.
 
23. Персонал установи виконання покарань зобов’язаний довести наявність у діях чи бездіяльності особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, усіх ознак дисциплінарного проступку. Відсутність таких ознак виключає застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення».
 
-20- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 131-1 викласти у такій редакції:
«131-1 Поняття дисциплінарного проступку
Дисциплінарним проступком особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на правовідносини у сфері виконання покарань шляхом невиконання або неналежного виконання покладених обов’язків, порушення заборон чи обмежень».
 
Враховано редакційно      
    -21- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 131-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку
Дисциплінарним проступком особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на правовідносини у сфері виконання покарань і полягає у невиконанні вимог, які на підставі цього Кодексу висуваються до поведінки засудженого.
Персонал установи виконання покарань зобов’язаний довести наявність у діях чи бездіяльності особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, усіх ознак дисциплінарного проступку. Відсутність таких ознак виключає застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення Порядок проведення перевірок за фактами порушень та застосування стягнень визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.»;
 
Враховано частково    
24. Стаття 131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність
 
-22- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 131-2 викласти у такій редакції:
«131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність
Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, під дією психічного або фізичного примусу, виконувала наказ або розпорядження, не підлягає дисциплінарній відповідальності».
 
Враховано   Стаття 131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність
1. Особа, яка діяла у стані крайньої необхідності, під дією психологічного або фізичного примусу, виконувала наказ або розпорядження, не підлягає дисциплінарній відповідальності»;
 
25. Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, під дією психологічного або фізичного примусу, не підлягає дисциплінарній відповідальності».
 
-23- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 131-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність
Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, під дією психологічного або фізичного примусу, несвідомо виконувала незаконний наказ або розпорядження персоналу установи виконання покарань, не підлягає дисциплінарній відповідальності.
Питання про звільнення засудженого від дисциплінарної відповідальності на підставі цієї статті вирішується на засіданні дисциплінарної комісії установи.».
 
Враховано редакційно      
26. 3) викласти частину першу статті 132 у такій редакції:
 
-24- Мірошниченко Ю.Р.
Викласти частину першу статті 132 у такій редакції:
«1. За невиконання покладених обов’язків і правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами внутрішнього розпорядку колонії, якщо воно спричинило шкоду встановленому режиму виконання-відбування покарання, до осіб, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи стягнення:
попередження;
догана;
сувора догана;
грошовий штраф до 2 мінімальних розмірів заробітної плати;
скасування поліпшених умов тримання, наданих раніше;
поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до чотирнадцяти діб, а засуджених жінок - до десяти діб;
поміщення засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, в карцер без виведення на роботу на строк до чотирнадцяти діб.
У виняткових випадках як засіб стягнення може застосовуватись переведення засуджених, які тримаються у виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, до приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк до одного місяця. У цьому разі медичний працівник повинен повідомляти керівника установи про існування ризику фізичному або психічному здоров’ю засуджених, який може бути спричинений умовами перебування в камері.
Попередження – це письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторення порушення.»
 
Враховано частково   6) частину першу статті 132 викласти в такій редакції:
 
27. «1. За невиконання покладених обов’язків та порушення встановлених заборон, якщо воно спричинило шкоду встановленому режиму виконання-відбування покарання, до осіб, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи стягнення:
 
-25- Ленський О.О.
Пункт 3 розділу І проекту виключити, оскільки термін «попередження» належить до сфери адміністративного, а не кримінально-виконавчого права.
 
Відхилено   «1. За невиконання покладених обов’язків та порушення встановлених заборон до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи стягнення:
 
    -26- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 132:
слова «, якщо воно спричинило шкоду встановленому режиму виконання-відбування покарання,» виключити.
 
Враховано    
28. попередження;
 
   попередження;
 
29. догана;
 
   догана;
 
30. сувора догана;
 
   сувора догана;
 
31. грошовий штраф до 2 мінімальних розмірів заробітної плати;
 
   грошовий штраф до двох мінімальних розмірів заробітної плати;
 
32. скасування поліпшених умов тримання;
 
   скасування поліпшених умов тримання;
 
33. скасування додаткового права;
 
   скасування додаткового права;
 
34. поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до п'ятнадцяти діб, а засуджених жінок - до десяти діб;
 
   поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до чотирнадцяти діб, а засуджених жінок - до десяти діб;
 
35. поміщення засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, в карцер без виведення на роботу на строк до п'ятнадцяти діб;
 
   поміщення засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, у карцер без виведення на роботу на строк до чотирнадцяти діб;
 
36. переведення засуджених, які тримаються у виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, до приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк до трьох місяців.
 
   переведення засуджених, які тримаються у виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, до приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк до трьох місяців.
 
37. Попередження - це письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторення порушення»;
 
-27- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац одинадцятий виключити.
 
Відхилено   Попередження - це письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторного порушення»;
 
38. 4) статтю 133 викласти у такій редакції:
 
-28- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 133 КВК виключити.
 
Відхилено   7) статтю 133 викласти в такій редакції:
 
39. «Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання
 
-29- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 133 викласти у такій редакції:
«Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання
Злісним порушенням установленого порядку відбування покарання є вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів; виготовлення, зберігання, придбання, розповсюдження інших заборонених предметів (за умови відсутності в діянні засудженого ознак відповідних складів злочинів, передбачених розділом ХІІІ Кримінального кодексу України); участь у настільних азартних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинення дрібного хуліганства; систематичне ухилення від лікування захворювань, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб». 117/7.
 
Враховано частково , з редакційними правками.  «Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання
 
40. Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує законних вимог адміністрації, необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом року); вживає спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби; виготовляє, зберігає, купує, розповсюджує заборонені предмети; бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинив дрібне хуліганство; систематично ухиляється від лікування захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб»;
 
-30- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 133 КВК після словосполучення: «відмовляється від праці» доповнити словами: «у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 118 цього Кодексу».
 
Відхилено   1. Злісним порушенням установленого порядку відбування покарання є вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів; виготовлення, зберігання, придбання, розповсюдження інших заборонених предметів, участь у настільних азартних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинення дрібного хуліганства; систематичне ухилення від лікування захворювань, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб»;
 
    -31- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 133 виключити слова «необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом року)».
 
Враховано    
    -32- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 133 викласти у такій редакції:
«133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання
Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує законних вимог адміністрації, вживає спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори чи інші одурманюючі засоби, або ж виготовляє, зберігає, купує, розповсюджує інші заборонені предмети (за умови відсутності в діянні засудженого ознак відповідних складів злочинів, передбачених розділом ХІІІ Кримінального кодексу України); бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинив дрібне хуліганство; систематично ухиляється від лікування захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб».
 
Відхилено    
    -33- Мірошниченко Ю.Р.
Викласти статтю 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання в наступній редакції:
«Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання
Злісним порушенням установленого порядку відбування покарання є діяння, яке спрямоване на не виконання законних вимог адміністрації; вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючі засобів; виготовлення, зберігання, купування, розповсюдження заборонених предметів; участь у настільних азартних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинення дрібного хуліганства; систематичне ухилення від лікування захворювань, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб».
 
Відхилено    
41. 5) у статті 134:
 
-34- Мірошниченко Ю.Р.
В редакції, прийнятій у першому читанні, виключити зміни до частини шостої і шістнадцятої статті 134, пропонуємо залишити статтю у чинній редакції.
 
Відхилено   8) у статті 134:
 
42. викласти частину шосту у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
43. «6. Стягнення накладається тільки письмово»;
 
   «6. Стягнення накладається лише письмово»;
 
44. доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
 
45. «16. Адміністрація колонії при встановленні факту порушення особою, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, вимог режиму зобов’язана негайно розпочати перевірку причин, обставин і мотивів вчинення порушення, поведінки цієї особи до вчинення проступку, визначити кількість і характер раніше накладених стягнень, а також отримати її пояснення щодо суті проступку. За наслідками такої перевірки приймається рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення та обґрунтовується їх вид. Якщо адміністрація колонії прийняла рішення обмежитись іншими профілактичними заходами, це відображається в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи та доводиться до відома особи під розпис»;
 
-35- Мірошниченко Ю.Р.
У частині шістнадцятій статті 134 слова «в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи» замінити словами «у щоденнику індивідуальної роботи із засудженим».
 
Враховано   «16. Адміністрація колонії при встановленні факту порушення особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, вимог режиму зобов’язана невідкладно розпочати перевірку причин, обставин і мотивів вчинення порушення, поведінки цієї особи до вчинення проступку, визначити кількість і характер раніше накладених стягнень, а також отримати її пояснення про суть проступку. За наслідками такої перевірки приймається рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення та обґрунтовується їх вид. Якщо адміністрація колонії прийняла рішення обмежитися іншими профілактичними заходами, це відображається у щоденнику індивідуальної роботи із засудженим та доводиться до відома особи під підпис»;
 
    -36- Мірошниченко Ю.Р.
Частину восьму статті 134 викласти у такій редакції:
«8. Поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) проводиться за рішенням суду. У виняткових випадках, якщо засуджений вчиняє порушення установленого порядку відбування покарання, що загрожує безпеці персоналу, засуджених або інших осіб, та потребує термінової ізоляції, його може бути поміщено в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведено до приміщення камерного типу (одиночної камери) без рішення суду за вмотивованою постановою начальника колонії або особи, яка виконує його обов'язки, з подальшим направленням протягом двадцяти чотирьох годин з моменту поміщення (переведення) засудженого до вказаних приміщень (дисциплінарного ізолятору, карцеру, приміщення камерного типу, одиночної камери) відповідного клопотання (подання) до суду для прийняття рішення.».
 
Відхилено , у зв’язку із врахуванням цих положень у проекті Р. № 2685   
46. 6) статтю 135 викласти в такій редакції:
 
-37- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 135 виключити.
 
Відхилено   9) статтю 135 викласти в такій редакції:
 
47. «Стаття 135. Процедура розгляду питання про застосування заходів стягнення
 
-38- Мірошниченко Ю.Р.
В редакції, прийнятій у першому читанні, виключити зміни до статті 135, пропонуємо залишити статтю у чинній редакції.
 
Відхилено   «Стаття 135. Процедура дисциплінарного провадження
 
    -39- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 135:
назву викласти у такій редакції:
«Процедура дисциплінарного провадження».
 
Враховано    
48. 1. Питання про доцільність накладення на осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, стягнення вирішується на засіданні дисциплінарної комісії установи.
 
   1. Питання про доцільність застосування стягнення до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, вирішується на засіданні дисциплінарної комісії установи виконання покарань.
 
49. 2. До складу комісії входять начальник установи, його заступники та начальники служб установи, які за своїми функціональними обов’язками безпосередньо спілкуються з особами, що відбувають покарання у виді позбавлення волі. Очолює комісію начальник установи або особа, яка виконує його обов’язки.
 
   2. До складу дисциплінарної комісії входять начальник установи виконання покарань, його заступники та начальники служб установи, які за своїми функціональними обов’язками безпосередньо спілкуються з особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Очолює дисциплінарну комісію начальник установи виконання покарань або особа, яка виконує його обов’язки.
 
50. 3. На засідання комісії запрошуються інші особи, чия присутність є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності, за клопотанням засудженого присутність таких осіб на засіданні комісії є обов’язковою та забезпечується адміністрацією установи виконання покарань.
 
-40- Мірошниченко Ю.Р.
Частини третю-восьму викласти у такій редакції:
«3. Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути повідомлена про місце і час засідання комісії не пізніше, ніж за три доби до його проведення. У виняткових випадках за рішенням начальника колонії, цей строк може бути скорочений до 24 годин. За клопотанням засудженого на засідання запрошуються інші особи, чия присутність є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності. Присутність таких осіб на засіданні комісії є обов’язковою та забезпечується адміністрацією установи виконання покарань. Члени спостережної комісії при відповідній установі виконання покарань мають право бути присутніми під час засідання та мають право дорадчого голосу.
4. Під час засідання дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення засудженого та його адвоката чи іншого фахівця в галузі права, свідків, інших осіб, залучених відповідно до частини третьої цієї статті, адміністрації установи виконання покарань, особи, яка ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності, та осіб, які мають право дорадчого голосу у разі присутності таких. Засуджений має право сидіти або стояти на його вибір. У разі бажання засудженого залучити до засідання дисциплінарної комісії осіб, які передбачаються цією частиною та частиною третьою цієї статті, засуджений вносить клопотання заздалегідь, але не пізніш як за 24 години до визначеного часу засідання.
5. Рішення про притягнення до відповідальності приймається більшістю голосів комісії.
6. Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право користуватися послугами адвоката або фахівця в галузі права за власним вибором під час підготовки до засідання комісії та бути представленим ним під час засідання комісії. Якщо в особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, відсутній доступ до адвоката або фахівця у галузі права, адміністрація установи зобов’язана сприяти отриманню ним безоплатної правової допомоги згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
7. Інформація щодо матеріалів про порушення доповідається на засіданні дисциплінарної комісії особою, яка склала такі матеріали, у присутності особи, яка вчинила порушення, а також запрошених.
Під час притягнення до дисциплінарної відповідальності засуджений та (або) його представник мають право:
отримати інформацію про притягнення до дисциплінарної відповідальності, в тому числі документи, які стосуються справи, за три дні до початку засідання дисциплінарної комісії;
бути присутнім на засіданні комісії при розгляді питання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності;
знайомитись із матеріалами дисциплінарного провадження та особової справи, робити виписки, знімати копії з них;
давати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, представляти докази;
клопотати про виклик свідків та задавати їм питання.
8. Рішення комісії має бути вмотивованим, із детальною мотивацією у разі застосування стягнення у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора чи до приміщення камерного типу. Рішення може бути оскаржене особою, яка відбуває покарання, або її представником до вищого органу управління чи суду. Засудженому протягом трьох робочих днів видається копія рішення про застосування стягнення із зазначенням можливості та порядку його оскарження».
 
Враховано частково , з редакційними правками.  3. На засідання дисциплінарної комісії запрошуються й інші особи, присутність яких є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності. Члени спостережних комісій на відповідній території мають право бути присутніми на засіданні дисциплінарної комісії та мають право дорадчого голосу.
 
51. 4. Особа, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути повідомлена про місце і час засідання комісії не пізніше, ніж за три доби до його проведення. Адміністрація установи виконання покарань зобов’язана надати цій особі допомогу в отриманні документів та матеріалів, які стосуються вчиненого порушення і до яких в особи немає доступу.
 
-41- Немировський А.В.
Друге речення частини четвертої статті 135 у пункті 6 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Адміністрація установи виконання покарань забов’язана надати цій особі допомогу в отриманні документів та матеріалів, що стосуються вчиненого правопорушення і до яких в особи немає доступу, за винятком пояснень інших засуджених, які підтверджують факт вчинення правопорушення».
 
Відхилено Оскільки засуджений позбавляється ефективного захисту.  4. Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути повідомлена про місце і час засідання дисциплінарної комісії не пізніше ніж за одну добу до його проведення. За заявою засудженого цей термін може бути продовжено, але не більш як на дві доби.
 
52. 5. Особа, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право користуватися послугами адвоката або фахівця в галузі прав за власним вибором під час підготовки до засідання комісії. Якщо в особи, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, відсутній доступ до адвоката або фахівця у галузі права, адміністрація установи зобов’язана надати йому можливість звернутися за отриманням правової допомоги до органів, які надають таку допомогу.
 
-42- Мірошниченко Ю.Р.
У проекті № 2251а, у частині 7 моєї поправки № 32 до статті 134 КВК, пропоную замість абзацу такого змісту: «клопотати про виклик свідків та задавати їм питання» записати таку редакцію: «подавати клопотання не пізніш як за 24 години до визначеного часу засідання про залучення до засідання дисциплінарної комісії осіб, чия присутність є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності», яка змістовно увійде до абзацу шостого пункту 2 частини другої статті 134 КВК України в редакції проекту.
 
Враховано Пропозиція внесена автором на засіданні Комітету і проголосована Комітетом.  5. Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право користуватися послугами адвоката або фахівця в галузі права за власним вибором під час підготовки до засідання дисциплінарної комісії, який представлятиме її інтереси під час засідання комісії. Якщо особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, не має доступу до адвоката або фахівця в галузі права, адміністрація установи виконання покарання зобов’язана надати йому можливість звернутися за отриманням правової допомоги до суб’єктів надання такої допомоги.
Засуджений та /або його представник мають право:
отримати інформацію про притягнення до дисциплінарної відповідальності, у тому числі документи, що стосуються справи, не пізніш як за одну добу до початку засідання дисциплінарної комісії;
бути присутнім на засіданні дисциплінарної комісії під час розгляду питання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності;
ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та особової справи, робити виписки, знімати копії з них;
надавати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, надавати докази;
подавати клопотання не пізніш як за 24 години до визначеного часу засідання про залучення до засідання дисциплінарної комісії осіб, присутність яких є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності.
 
53. 6. Матеріали про порушення доповідаються на засіданні дисциплінарної комісії начальником відділення соціально-психологічної служби у присутності особи, яка вчинила порушення, а також запрошених.
 
-43- Мірошниченко Ю.Р.
Частину шосту статті 135 доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі прийняття на засіданні дисциплінарної комісії рішення про поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) установа виконання покарань протягом двадцяти чотирьох годин направляє до суду відповідне клопотання (подання) разом із висновком комісії.»;
 
Відхилено   6. Матеріали про порушення доповідаються на засіданні дисциплінарної комісії начальником відділення соціально-психологічної служби у присутності особи, яка вчинила порушення, та інших запрошених осіб.
Під час засідання дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення засудженого та його представника, свідків, інших осіб, залучених відповідно до частини третьої та абзацу сьомого частини п’ятої цієї статті, адміністрації установи виконання покарань, особи, яка ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності, та осіб, які мають право дорадчого голосу.
Рішення про притягнення до відповідальності приймається більшістю голосів членів диціплінарної комісії.
Начальник установи виконання покарань має право поміщати засудженого в дисциплінарний ізолятор строком до однієї доби до прийняття рішення про застосування стягнення у разі порушення режиму відбування покарання, що полягало у перебуванні у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі в конфліктній ситуації, бійці, масових заворушеннях або інших діях, що створюють серйозну загрозу підтримці порядку в установі.
Поміщення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) проводиться за рішенням суду. У разі прийняття на засіданні дисциплінарної комісії рішення про поміщення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) адміністрація установи виконання покарань протягом двадцяти чотирьох годин направляє до суду відповідне клопотання (подання) разом із рішенням комісії.
 
54. 7. Рішення комісії може бути оскаржене особою, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, або його представником до вищого органу управління чи суду.
 
-44- Мірошниченко Ю.Р.
У частині сьомій статті 135 КВК у редакції проекту після слів: «до вищого органу управління» доповнити словом: «прокурора».
 
Враховано   7. Рішення дисциплінарної комісії має бути детально вмотивоване та може бути оскаржене особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, або її представником до органу виконання покарань вищого рівня, прокурора чи суду.
Засудженому протягом трьох робочих днів видається копія рішення про застосування до нього стягнення із зазначенням можливості та порядку його оскарження»;
 
55. 8. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, несуть персональну відповідальність за це. У випадку встановлення порушень при вирішенні питання стосовно застосування чи незастосування заохочень і стягнень винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності, а у разі наявності в їх діях ознак адміністративного правопорушення чи злочину - до відповідальності відповідного виду».
 
-45- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити новими частинами дев’ятою-дванадцятою такого змісту:
«9. При накладенні стягнення на неповнолітнього адміністрація установи надає йому можливість повідомити про це близьких родичів чи опікунів.
10. Під час притягнення до дисциплінарної відповідальності допускається застосування дисциплінарної медіації. Порядок дисциплінарної медіації визначається Міністерством юстиції України.
11. Начальник установи має право поміщати засудженого у дисциплінарний ізолятор строком до однієї доби до прийняття рішення дисциплінарною комісією у випадках порушення режиму відбування покарання, що полягало у перебуванні в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі у конфліктній ситуації, бійці, масових заворушеннях або інших діях, які створюють серйозну загрозу підтримці порядку в установі.
12. Розгляд питання про застосування заходів стягнення щодо осіб, які відбувають покарання у виді арешту та обмеження волі, здійснюється в порядку, встановленому цією статтею».
 
Відхилено Оскільки відтворює зміст змін до ч. 8 ст. 134 у проекті № 2685 в редакції правки Н.д.Мірошниченка Ю.Р.     
56. 7) статтю 145 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-46- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 145 КВК України:
в абзаці першому частини першої слова «За порушення» замінити цифрою та словами «1.За порушення»;
 
Немає висновку   10) у статті 145:
в абзаці першому частини першої слова «За порушення» замінити цифрою та словами «1.За порушення»;
 
57. «2. Розгляд питання про застосування заходів стягнення здійснюється у порядку, встановленому статтею 135 цього Кодексу»;
 
-47- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 145 КВК України доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії надає йому можливість у встановленому порядку повідомити про це близьких родичів, піклувальників, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи».
 
Відхилено Не узгоджується з вимогами ч. 1 ст. 116 ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України»  доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Розгляд питання про застосування заходів стягнення здійснюється у порядку, встановленому статтями 134, 135 цього Кодексу»;
 
58. 8) у частині другій та третій статті 146 слова «в усній формі» виключити;
 
-48- Мірошниченко Ю.Р.
В редакції, прийнятій у першому читанні, виключити зміни до статті 146, пропонуємо залишити статтю у чинній редакції.
 
Відхилено   11) в абзаці першому частин другої і третьої статті 146 слова «в усній формі» виключити.
 
59. ІІ. Цей Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.